Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Kaikille kansalaisille pitäisi maksaa kansalaispalkkaa, jäljempänä nimellä kansalaistulo 650 euroa/kk (alaikäisille alle 16v noin 250 euroa/kk, 16-17-vuotiaille 300 euroa/kk ja vammaisille vammaislisä) jotta tuloloukut häviäisivät ja jokainen työtunti kannattaisi. Tämän lisäksi 50%:n tasavaro kaikista tuloista, olivat ne työtuloja, pääomatuloja tai muita.

Yritykset eivät maksaisi veroja, vaan omistajat kun voittoja kotiutetaan. Tietenkin tarkat säännöt ettei yrityksistä vedetä rahaa välistä tai etteivät rahat makaa vuosikausia yrityksissä.

Kansalaistulo siis olisi veroton ja sen saisi jokainen ja kaikista sen yli menevistä tuloista aina sama 50%:n vero.
Näin tunninkin työ viikossa toisi aina lisätuloja ja kannattaisi.
Muita tukimuotoja ei olisi kuin korkeintaan sosiaalisia lainoja, jotka maksettaisiin takaisin.

Työttömyysturvan, eläkkeet, sairausajan turva ym. hoidettaisiin yksityisten vakuutusten kautta, sillä kansalaistulo 650(250,300) euroa/kk olisi myös peruseläke, sairausajan tulo, työttömyysturva, asumistuki, toimeentulotuki, lapsilisät, opintotuki.

Valtio rakentaisi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jotta vuokrataso pysyisi vakaana eikä kansalaistuloon tarvitsisi suuria korotuksia jatkuvasti.

Jokainen voisi itse päättää makaako kotona, opiskeleeko, haraastaako vapaaehtoistoimintaa, toimiiko taiteilijana, tekeekö osapäiväistä tai kokopäiväistä työtä, yrittääkö osapäiväisesti tai kokopäiväisesti, mutta 650 euroa ei ole suuren suuri summa ja se kannustaa varmasti hankkimaan lisätuloja. Lisäksi se toisi samanarvoisuutta koska summa olisi sama kaikille, ja 50%:n tasavero muista tuloista olisi myös sama kaikille.

Jokaisella olisi varmuus huomisesta, ja tieto että ainakin 650 euroa kuussa on käyttörahaa asumis- ym. menoihin.

Sosiaalibyrokratia kevenee massiivisesti, myös verohallintoon tulee huomattavia kevennyksiä yksinkertaisen tasaveromallin mukaan. Saadaan niin sanottu yhden luukun byrokratia, kun Kela maksaa kansalaistulon ja sosiaaliset luotot. Sosiaalikeskus hoitaa lasten huostaanotto ym. asiat, ei enää tulonsiirtoja.

- Nykyinen pitäaikaistyötön 0-tulot = 650 euroa/kk käteen
- 1000 euroa/kk työtuloja (650e/kk + 500e/kk) = 1150 euroa/kk käteen
- 2000 euroa/kk työtuloja (650e/kk + 1000e/kk) = 1650 euroa/kk käteen
- 3000 euroa/kk työtuloja (650e/kk + 1500e/kk) = 2150 euroa/kk käteen

Eli tulotaso pysyy suunnilleen samana. Osalla hyvätuloisista, jotka saavat suuri työtuloja verotus laskee ja käteenjäävät tulot jopa nousevat, sen sijaan pääomatulojen saajilla verotus saattaa hieman nousta.

Käytännössä harva isotuloinen maksaa nykyään veroja lähelle 50% tai yli, koska kikkailulla todellinen veroprosentti saadaan huomattavasti alaspäin. Tässä rikkaat maksaisivat varmasti sen himpun vajaan 50%, kun kansalaispalkka 650 e/kk otetaan mukaan tuloihin. Eli rikkaat eivät saisi verohelpotuksia, vaan verokikkailu poistuisi ja he todella maksaisivat puolet tuloistaan.

Nykyinen malli on eriarvoistava ja pärstäkerroin sekä puhumisen lahjat vaikuttavat sosiaalikeskuksesta saatavaan toimeentulotukeen tai ainakin sen tarveharkintaisiin lisiin. Tässä mallissa kaikki saisivat saman 650 euroa/kk, eikä tarvitsisi manailla miten vaikkapa toimeentulotukea nauttivat romanit ajelevat kalliilla Mersuilla kun tavallinen suomalainen ei saa toimeentulotuella rahaa edes ruokaan kunnolla riittämään.

Kaikkein laiskimmat tällä hetkelläkään tuskin menevät töihin, kun se työ ei vielä tuo mitään lisähyötyä, korkeintaan lisää paperisotaa.
Toimeentulotuki laskee samaan tahtiin lisätulojen myötä, eivätkä pätkätyöt tai osapäivätyöt kannata. Täysipäiväistä työtä taas ei saa.
Yleensäkään pakottaminen ei mielestäni kuulu hyvinvointiyhteiskunnan tai kansalaisdemokratian toimintaan. Kansalaispalkka olisi sitä vastoin porkkana, joka kannustaisi töihin, koska tosiaankin jokainen työllä tehty lisäeuro toisi puolet puhtaana käteen. Jokainen idioottikin laskisi kuinka paljon rahaa jää käteen sen 650 euroa/kk lisäksi tehdyistä työtunneista, eikä tarvitsisi pelätä veromätkyjä.
Yleensäkään järjestelmää, edes kiusajärjestelmää ei kannata tehdä marginaalisen ryhmän mukaan, joka ei osallistu yhteiseen kakkuumme.

Soininvaara ei omassa mallissaan ota lukuun kaikkia seurannaisvaikutuksia, nimenomaan sosiaalibyrokratian huomattavaa keventymistä, ja myös Kelan byrokratian keventymistä, kun asumistuki-, ja opintotukijärjestelmä poistuvat. Lisäksi eläke- ja työttömyysbyrokratia poistuu Kelalta.

650 e/kk ei ole sen suurempi kuin nykyinen toimeentulotuki (perusosa+lapsilisä+kohtuulliset asumismenot+ kohtuulliset sähkö- ja vesimaksut). Itse asiassa summa on suurimmassa osassa tapauksissa hieman pienempi kuin nykyinen toimeentulotuki.

--------------------------------------------------
Toimeentulotuen perusosan määrät 1.1.2003 lukien:

--------------------------------------------------
Yksin asuva ja yksinhuoltaja: 360,92 euroa/kk
Muu 18 vuottanut (avio- ja avopuolisot _kumpikin_) 306,78 euroa/kk

Vanhempansa luona asuva 18 v. täyttänyt henkilö 263,47 euroa/kk

10-17-vuotias lapsi 1. lapsi 252,64 euroa/kk
2. lapsi 234,60 euroa/kk
3. jne. lapsi 216,55 euroa/kk
Alle 10-vuotias lapsi 1. lapsi 227,38 euroa/kk
2. lapsi 209,33 euroa/kk
3. jane. lapsi 191,29 euroa/kk

Perusosa sisältää seuraavat menot: Ruoka, henkilökohtaiseen ja kodin puhtauteen liittyvät menot, paikallisliikennemaksut, puhelimen käyttömenot, TV-lupa, sanomalehden tilaus ym. informaatiomenot, vaate- ja jalkinemenot, virkistys- ja harrastusmenot, ilman lääkärin määräystä hankitut lääkkeet, hoitotarvikemenot sekä muuhun sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet, 7% omavastuuosuus asumismenoista (vuokra tai yhtiövastike, vesi- ja lämmityskulut, asuntolainan korko), muut jokapäiväiseen toimeentuloon liittyvät menot.

Jo toimeentulotuen hakija on kieltäytynyt työvoimatoimiston tarjoamasta työstä, perusosaa (voidaan) alentaa 20%, joka päätetään enintään kahden kuukauden ajaksi kerrallaan. Toistamiseen työstä kieltäydyttyä perusosaa alennetaan 40%.

--------------------------------------------------
Perusosan lisäksi huomioidaan:

--------------------------------------------------
- 93% kohtuullisista asumismenoista (7% maksetaan itse perusosasta)
- Kohtuulliset sähkö-, vesi- ja kotivakuutuslaskut.
- Julkisen terveydenhuollon lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet.
- Julkisessa hammashuollossa hoidettu _ensiapuluontoinen_ hammashoito
- Lasten päivähoito- ja iltapäiväkerhomaksut (ensisijaisesti haetaan kuitenkin vapautusta päivähoitomaksusta)
- Työmatkakulut halvimman matkustustavan mukaan (tositteet esitettävä)

--------------------------------------------------

Kun täysi-ikäisen kansalaistulosta 650 euroa/kk lasketaan asumismenoiksi noin 300-350 euroa/kk, perusosaksi elämiseen jää toinen 300-350 euroa. Tällöin ollaan hyvin lähellä nykyistä järjestelmää, mutta byrokratia on vähentynyt murto-osaan nykyisestä.

Kun lisäksi automaattisesti kuukausittain maksettava kansalaistulo poistaa turhan byrokratian Työvoimatoimiston-Kelan-sosiaalikeskuksen välillä juoksemisen muodossa ja siitä aiheutuvan paperisodan, stressin ja jokapäiväiseen elämään vaikuttavan tukien odottelun, ihmisten elämä helpottuu ja aikaa & energiaa riittää työn etsimiseen, opiskeluun jne.

Kansalaistulo 650 euroa/kk on juuri ja juuri toimeentulon rajoilla. Nykyinen toimeentulotuen perusosa on yksinäiselle henkilölle 360,92 euroa/kk (avio- avopareille 306,78 euroa/kk kummallekin), sen lisäksi maksetaan kohtuulliset amumismenot (josta 7% toimeentulotukiasiakas maksaa perusosasta) + sähkö ja vesimaksut.

Eli käytännössä 650 euroa/kk käteen kansalaistulona on hieman pienempi kuin minimitoimeentulon takaama toimeentulotuki. Kansalaistulohan sisältää myös asumismenot, sähkö- ja vesimaksut. Jos oletetaan että kansalaistulosta menee asumiskuluihin(vuokra+sähkö+vesimaksu) 300-350 euroa/kk (joka vastaa aika tarkkaan nykyisiä menoja, jopa alittaa ne), niin muuhun elämiseen jää se toinen 300-350 euroa/kk. Tällä tulee nippanappa toimeen, mutta se kannustaa takuulla hankkimaan lisätuloja jotka tuovat aina sen 50% käteen.

Ylitöitä kuin myöskin pätkätöitä tehtäisiin kun todellinen progressio olisi heti tiedossa. Myöskin useamman työnantajan pakeilla olisi helppo työskennellä kun veroprosentti olisi aina sama.
Sitäpaitsi järjestelmä alentaisi työnantajamaksuja.

Alaikäisten kansalaistulo kasvaisi 16-17-vuotiailla ilman byrokratiakyttäystä asuuko kotona, vai ei. Tämä mahdollistaisi kaikille ala-ikäisille opiskelijoille itsenäisesti asumisen esim. opiskeluboxissa.

Luvut perustuvat laskelmiini, joissa on otettu huomioon eläke- ja työttömyysjärjestelmän, sekä tuensiirtojärjestelmän muutos.

Kansalaistulojärjestelmä koskisi Suomen kansalaisia, ja maahanmuuttajilla olisi mahdollisuus saada kansalaisuus ja oikeus järjestelmään pääsemiseen esimerkiksi kahden vuoden yhteiskuntapalvelulla.

YKSINKERTAISTETTUNA:

- Kansalaistulo 650 euroa/kk yli 18-vuotiaalle täysi-ikäiselle.
- Alaikäisten alle 16-vuotiaiden kansalaistulo 250 euroa/kk.
- Alaikäisten 16-17-vuotiaiden kansalsitulo 2300 euroa/kk.
- Vammaisille ja pitkäaikaissairaille kansalaispalkkaan korotus (koska eivät voi hankkia lisätuloja).
- Yli 63-vuotiaille kansalaispalkkaan eläkekorotus.

- 50% tasavero kaikista työ- ja pääomatuloista.

- Valtion/kuntien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto.

- Työeläkkeet yksityisten vakuutusyhtiöiden hoitoon (kansalaispalkka eläkekorotuksella muuten ainoa eläke).
- Työttömyys- ja sairausajan vakuutukset yksityisten vakuutusyhtiöiden hoitoon (muuten kansalaispalkka on työttömyysajan ja sairausajan korvaus).
- Ei erillisä asumistukia, opintotukia, toimeentulotukia, kansaneläkkeitä ja työttömyyskorvauksia (ne sisältyvät kansalaispalkkaan).

- Yrityksiä ei veroteta, vasta henkilökohtaisia kotiutettavia tuloja.
- Yritysten välilliset kustannukset laskevat kansalaispalkkaan sisältyvien eläke- ja sairausmenojen johdosta.

- Terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmä sekä lasten- ja vanhustenhoito pysyvät entisellään.

- Kansalaistulon saa jokainen Suomen kansalainen. Kansalaisuuden hakeminen vaatii tietyn ajan kansalaispalvelua muualta tulleilta.

Sivut

Kommentit (62)

Unohdit kaksi väestöryhmää.

Maahanmuuttajat 450 euroa/kk, mutta työnteosta veronalennuksia/parempia lisiä.

Sotaveteraanit 800 euroa/kk.

Kannatan ajatusta kansalaispalkasta.

Taitaa vaan olla niin että kaikki tahot ei kannata tuota sosiaalibyrokratian keventämistä. Ensinnäkin se on loistava tapa nöyryyttää köyhiä. Ja "lisäähän se työllisyyttä".

Toope
Seuraa 
Viestejä24756
Liittynyt23.7.2006

Perusideahan on ok. Nykyään työttömyyspäiväraha, sos.tuki, asumistuki, opintotuki, sairauspäiväraha ajoittain jne., ovat päällekkäisiä järjestelmiä. Ainoa hyöty on se, että se työllistää muutaman byrokraatin. Jos tätä järjestelmää yksinkertaistettaisiin jonkinlaisella kansalaispalkkasysteemillä, se voisi tuoda isot säästöt koko yhteiskunnalle. Häviäjiä toki löytyisi myös.

Tosin ihmettelin tuota alaikäisten kansalaistuloa, toivottavasti tarkoitat lapsilisiä (vanhemmille), etkä viikkorahan korotusta alaikäisille.

Tuollaisen uudistuksen läpivieminen tosin kestäisi vähintään 25 vuotta, jos poliittista tahtoa löytyy. Nykyjärjestelmän yksinkertaistaminen toki on suotavaa.

"Siirtolaisuuden hyväksyminen kehitysmaista oli pahin virhe, jonka länsimaat tekivät Toisen Maailmansodan jälkeen." - Toope

Peili olisi se keksintö, jota arabialainen ja islamilainen maailma tarvitsisi. He voisivat sen kautta nähdä syyllisen siihen, miksi omat yhteiskunnat eivät toimi.

http://tinyurl.com/jbs6kqp

Tästä oli jo piktä ketju.

Tiivistettynä: tuo 650 euroa kansalaispalkkaa ja 50% tuloveroaste nostaisi minun veroprosenttini 14,5% yli 20%.

Eli täysin perseestä. Se huonontaisi, ei parantaisi kaikista köyhimpien asemaa.

Lisäksi jos saisin 650 käteen, en varamasti tekisi töitä, joista otettaisiin 50% veroja. Työstä olisi koko taloudessa valtavat seuraukset työhalukkuuden vähetessä. Ihan perustaloustiedettä: suuri marginaalivero vähentää työn tarjontaa.

Sen sijaan perustuki, jossa yhdistettäisiin kaikki tuet, työttömyyskorvaus, kotihoidontuki ja opintotuki jne. tuet ja nykyinen progressiivinen verotus säilytettäisiin, olisi hyvä ajatus. Se voisi olla juuri 650 euroa kuukaudessa.

tiäremiäs
Ottakaapa huomioon, että joka vuosi jää noin 300 miljoonaa tukieuroa jakamatta, kun ihmiset ei hae tai osaa hakea oikein niitä sosiaalitukia.

Ei jää yli rahoja, jos on kansalaispalkka


Tämähän oli siis kansalaispalkan vastainen kirjoitus, eikö niin?

Raha on turhaa työtä ja turha työ tuhlattua aikaa ja energiaa!!!

Kansalaiselintarvikkeet ja ruuat ravintoloista ilman rahan käsittelyä.

Ja kansalaisasunnot ja niiden peruskorjaukset ilman rahan käsittelyä.

Kansalaisterveydenhuolto ilman rahan käsittelyä ja johan alkaa säästyä aikaa ja energiaa.

Savor

;):)

Kansalaisedustaja palkkaa, joka on 10% suurempi kuin työttömyyskorvaus, ja velvoittaa äänestämään ainakin 25% äänestettävistä asioista. Alkaa juoksemaan parin kuukauden tarkkailuajan jälkeen. Kansanedustajille jää pelkkä ulkopoliittinen edustus.

"Laiska ei rahaa tarvitse"

Pitää kuitenkin muistaa, että monet virallisesti työttömät tekevät pimeitä töitä tai hankkivat rahansa muilla rikollisilla keinoilla. Mikäli ihmisiä aletaan heittämään kadulle, joillakin herää selvitytymisvietit ja silloin ei välitetä enää mistään mitään. Paikkoja menee paskaksi, ihmisiä ryöstellään, hakataan ja ehkäpä jopa tapetaan. Ei ole mitään menetettävää. Kansalaispalkka saattaisi olla halvempi ratkaisu yhteiskunnalle kuin asunnottoman rikollisen vankilaan heittäminen. Teloittaminen ei ole tässä valtiossa mahdollista. Se muutenkin lisäisi väkivaltaisuuksia. Alkaisi valtataistelu ja sivullisia ihmisiä tapettaisiin surutta.

Ihminen muuttuu rajusti kun pelissä on oma henki.

Kosh
Seuraa 
Viestejä21228
Liittynyt16.3.2005
meikämie
Tästä oli jo piktä ketju.

Tiivistettynä: tuo 650 euroa kansalaispalkkaa ja 50% tuloveroaste nostaisi minun veroprosenttini 14,5% yli 20%.

Ehkä, mutta mitä se aiheuttaisi sinun nettoansioillesi?

Prosenteilla ei kukaan elä, vaan euroilla. Eurot ratkaisevat.

Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti.

Periaatteessa täysin oikea lähtökohta. Pääomatuloja ei tosin voida verottaa kovin paljon muita maita merkittävämmin, niiden kohtuullistaminen vaatisi valtioiden välisiä rajat ylittäviä sopimuksia. Toisaalta, pääomien vapaa liikkuminen tuo talouteen joustavuutta ja mukautumiskykyä tarpeen niin vaatiessa. Ehkä lähinnä yksityiseen käyttöön tulevan rahan määrää voisi jotenkin kohtuullistaa, ei kukaan tarvitse rahaa yli miljoona euroa / vuosi mihinkään järkevään.

Verotuksen suhteen taaskaan ei ole mitään järkeä verottaa automaattista tuloa, eli 650€ tulisi täysin verottomana ja sen päälle vasta laskettaisiin esim. nykyisenkaltainen progressiivinen verotus. Tämä hyödyttäisi valtaosaa veronmaksajistakin, vain aivan korkeimmilla tuloluokilla pysyisi käytännössä lähes sama veroprosentti. Tämä uudistus on aivan selkeä ja todella helppo toteuttaa teknisesti, mutta täysin mahdoton ajatus poliittisesti, ei varmaankaan byrokraatit / virkamiehet toisiltaan hävitä tuhansia työpaikkoja tuosta vaan.

Taloudellisestikaan tämä ei tulisi niin kalliiksi mitä väitetään usein, säästetäänhän turhassa työssä ja vapautetaan paljon resursseja sitä kautta. Lisäksi näin voidaan turvata myös kaikkein köyhimpien ostovoimaa ja tätä kautta lisätä mahdollisesti myös kulutustakin ja talouskasvua.

Duski
Taloudellisestikaan tämä ei tulisi niin kalliiksi mitä väitetään usein, säästetäänhän turhassa työssä ja vapautetaan paljon resursseja sitä kautta.

Sukkela tapa ilmaista, että työttömyys lisääntyy. Täytyypä pitää mielessä, "vapautetaan resursseja". Heh!

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat