Seuraa 
Viestejä45973

Metalliliiton äänenkannattaja julkaisi 1/2000 numerossaan PK -sektorilla tapahtuvaa työntekijöiden syrjintää seuraavasti: "Järjestäytyneet naiset irtisanottiin: Hollolalaisen TK-Työkalutiimi Oy:n kolme työntekijää vaativat työnantajalta väärin perustein maksetuista pekkasista ja liian pienestä peruspalkasta korjausta. Samaan aikaan työntekijät järjestäytyivät (siis muodostivat sosiaalidemokraattisen ammattiyhdistyksen) Työnantaja maksaa heille pitkin hampain ja vaatii muilta työntekijöiltä allekirjoituksen, ettei heillä ole vaatimuksia väärin maksettuihin korvauksiin. Korjausta vaatineiden työsopimuksia muutetaan yksipuolisesti.
Seuraavaksi neljä järjestäytynyttä lomautetaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Työntekijät valitsevat pääluottamusmiehen, valituksi tuli yksi lomautetuista, jolloin hänen lomaustus keskeytyy. Toiset lomautetuista irtisanotaan. Myöhemmin työnantaja palkkaa uusia työntekijöitä ohi irtisanottujen. Asia on parhaillaan liittojen välisessä muistikäsittelyssä. Neuvottelujen yhteydessä on selvinnyt, että työnantaja oli nauhoittanut keskusteluja työntekijöidensä kanssa. Nauhoituksen kohteena on ollut myös työvoimaviranomaistenkanssa käydyt puhelinkeskustelut."

Tässä nyt tulee pakostakin kysyneeksi, että mitkä nämä "tuotannolliset ja taloudelliset syyt" oikein olivat? Nyt vain yksipuolisesti halutaan sanoa, että nyt tämä paha pikkuporvari vain näille ihmisillepahaa aikoakseen olisi keksinyt tällaisiä tekosyitä. Mikä hinku rikkaalla, demarien johtamalla AY -liikkeellä on käydä tällä tavalla elinkeinostaan kynsin-hampain taistelevien PK -yrittäjien kimppuun?

Ettei tässä taas olisi se kuuluisa globalisaatiokehityksen edesauttaminen kyseessä, sillä nämä demarithan ovat siinä politiikassa mukana, joka ajaa valtionyritysten yksityistämistä. Suuryritysten edun mukaista on tämä meikäläisen PK -sektorin alasajaminen ja tätä talodellista liberalismia totaalisen vapaine markkinoineen sos dem. puolue nimenomaan tänä päivänä ajaa.

Miltä kuulostaisi sellainen idea, että perustettaisiin ns. isänmaallisia työväenyhdistyksiä, jossa työläiset nimenomaan toimisivat eräänlaisella talkoo-periaatteella erityisesti silloin, kun yrittäjällä ei mene kovin hyvin. Nythän jostakin väliaikaisesta työnantajan taloudellisista vaikeuksista normaalisti pääluottamusmies nostaa äläkän, joka saataa johtaa erinäisine vanhaan luokkataistelu-periaatteeseen perustuvien painostustoimenpiteitten johdosta jopa yritystoiminnan päättymiseen!
Sitten voisi SAK:n rinnalle perustaa ns. IAK:in (isänmaallisten ammattiliittojen keskusjärjestön, joka olisi suoraan esim. IO:n alaisuudessa) joka edelleen pitäisi yllä jatkuvaa vuoropuhelua työläisten ja työnantajien kesken sillä periaatteella, että kaikessa valvottaisiin ja ajettaisiin tiukasti yhteisöllisen solidaarisuuden- ja kansallisen yhtä-köyttä -hengen periaatteita.
Käytännössä homma voisi alkaa siten, että jollakin työpaikalla ryhmä työläisiä perustaa
yhdistyksen ja liityy edelleen jäsenjärjestönä kannattamaan IO:n periaatteita. Sitten, kun tulee
ongelmia työnantajan kanssa joistakin työhön liittyvistä asioista, niin tämä isänmaallinen
työväenyhdistys voisi ottaa yhteyttä IO:n keskustoimistoon, josta käsin otetaan sitten yhteyttä työnantajaan ja näin käynnistetään neuvottelut työntekijöiden ja firman johtajien kesken, kuitenkin sillä periaattella, että tämä demarien luoma vanhakantainen "luokkataisteluperiaate" poitettaisiin ja tilalle otettaisiin isänmaallisen solidaarisuuden periaate?

  • ylös 0
  • alas 0

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat