Seuraa 
Viestejä45973

Totuus on elämä nykyhetkessä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Eilinen, huominen ovat vain ajattelussamme, kun eilistä elettiin se oli nykyhetkeä, ja kun huominen tulee se on nykyhetkeä. Elämää, toimintaa on siis vain nykyhetkessä. Kaikki elämän liike tapahtuu ikuisessa nykyhetkessä. Elämä ja kuolema kulkevat käsi kädessä, eletty hetki on kuollut hetki.

Mitään kuoleman jälkeistä elämää ei siis ole olemassa, eihän ole mitään kaiken päättymistäkään. Elämä virtaa muuttaa muotoaan, uudistuu, ja jatkuu ikuisesti, ikuisessa nykyhetkessä.

Tuntematon se joka tämän kaiken aiheuttaa, voima, energia,luoja tai miksi haluamme sitä nimittää, on toki olemassa.

Kun on kysymys tuntemattomasta emme voi siitä sanoa mitään, sehän olisi vain meidän mielipiteemme. Totuus ei tarvitse mielipiteitä. Vain totuus on totta, ei se mitä mieltä me olemme.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (56)

Joitenkin mielestä olemme vain meemirobotteja, jotka kopioituva edellisistä. En tosin ole tarkemmin tutustunut teoriaan ja kokemusteni perusteella torpedoin ajatuksen ilman suurempaa perehtymistä siihen.

Juuri tuo mitä väität totuudeksi on ihmismielen luoma harha aikajanasta ja syy-seuraussuhteesta. Se on vain eräs monista mielen ankkureista johon tuketua muuten liian kaaoottisessa todellisuudessa. Näemme vain siten kuin meidän sallitaan nähdä, ei siten kuin voimme nähdä. Tarkoitus pyhittää keinot. Näemme silti enemmän kuin eläimet ehkä näkevät.

Jos on jo kerrankin nähnyt tulevaa, niin nuo näkemykset pakostakin heittää romukoppaan, koska ne eivät ole totuus siinä mielessä kuin ne esitetään. Minulle on käynyt niin jo useamman kerran, joten en puolla näkemystäsi.

Aihetta on käsitelty täällä jo monasti. Koeta lukea niitä myös.

Pieni korjaus. Henkilö, joka pystyy ennustamaan tulevaisuuden tapahtumia, näkee myös totuuden tulevassa. Silloin kun näkee siis...

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tarkennetaan edelleen.
Henkilö näkee siis tiettynä rajattuna hetkenä tietyn tapahtuman, jota sitten siihen tapahtumaan mennessä ei tiedosta nähneensä, vaan voi sitten muistella että "minähän näin ja kerroin tästä silloin vuosikymmen sitten". Kertaa mielessään sen ajan tapahtumia ja ihmisiä ja syytäkin miksi näki ja koki.
Tietysti jatkaa mietiskellen että "Miksi pahuksessa sitä ei voi nähdä siten että siitä on jotain hyötyäkin".

Kyllä, tämä näyttää ja kuullostaa hyvin ristiriitaiselta ja myös tuntuu siltä.

Ajatus on vain muistin reaktio. Näemme tai koemme jotain, ja muistimme antaa sisältönsä mukaisia vastauksia.

Teoriat ovat muistin käyttöä, eikä teoriat kykene koskaan selittämään totuutta. Ajatus on aikaa ja se on mukana tässä elämän liikkeessä. Nykyhetkessä on elämää, teoriat ovat vain ajattelua.

henkka
Totuus on elämä nykyhetkessä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Eilinen, huominen ovat vain ajattelussamme, kun eilistä elettiin se oli nykyhetkeä, ja kun huominen tulee se on nykyhetkeä. Elämää, toimintaa on siis vain nykyhetkessä. Kaikki elämän liike tapahtuu ikuisessa nykyhetkessä. Elämä ja kuolema kulkevat käsi kädessä, eletty hetki on kuollut hetki.

Mitään kuoleman jälkeistä elämää ei siis ole olemassa, eihän ole mitään kaiken päättymistäkään. Elämä virtaa muuttaa muotoaan, uudistuu, ja jatkuu ikuisesti, ikuisessa nykyhetkessä.

Tuntematon se joka tämän kaiken aiheuttaa, voima, energia,luoja tai miksi haluamme sitä nimittää, on toki olemassa.

Kun on kysymys tuntemattomasta emme voi siitä sanoa mitään, sehän olisi vain meidän mielipiteemme. Totuus ei tarvitse mielipiteitä. Vain totuus on totta, ei se mitä mieltä me olemme.

Aihe aina mielenkiintoinen. Totuuden kokee, sanoilla sitä ei voi kuvata. Kaikki puhe yms. on siis väistämättä valetta. On olemassa ns. toinen maailma, joka on tosi todellisuus, siellä sanat ovat merkityksettömiä, se on koettavissa vain hiljaa ollen. Kuolemaa ei ole, elämälle ei ole olemassa vastakohtaa, elämä on yksi. Mielipiteet eivät kuvaa ykseyttä, vaan ovat egon (typeryyden) yritystä ns. pysyä hengissä, vaikka jos sisimpään nähden on kuulolla, kokee sen olemattomuuden.. se on jo "kuollut".

Totuus, läsnäolo, energia, jumala (tms.) elää, ja (elämän)muodot kokevat elämän.

Hiljaisuus onkin aivan välttämätön edellytys, vain silloin kun ajatuksen hälinä on poissa voi ymmärtää tietoisuuden läsnäolon.

Jos koripalloilija heittää kolmosen ja onnistuu, eikö hän silloin nähnyt tulevaisuuteen? Epäonnistunut ei tietenkään nähnyt, eli ei omannut tarpeeksi näkökykyä siitä mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Se mitä ihminen koko persoonallaan tietää, ei ole paljonkaan sidoksissa siihen mitä hän ajattelunsa tasolla tietää. Monasti tiedostamattomuus on selvä suojamekanismikin.

Helppona esimerkkinä muistiinpalautuksen vaikeus. Se on keskeinen metodi luokitella ihmisiä oppimistilanteessa. Kaikki koettu jättä muistijäljen aivoihin, mutta sen saanti esille on joskus mahdotonta.

Ennalta-aavistamiset ovat tietoa, vaikka sen mekanismia ei tunneta. Tuskin se on puhdasta päättelyäkään tai sattumaa aina. Jokin outo tunnelataus tuntuu aavistuksen edellä.

Täällä keskustelussa tapahtuu minulle melko usein että esilletuomani asia tuodaan esille jossa pian jälkeeni, vaikkapa eri ketjussa. Olenko virittänyt ajatuksen liittyen samaan aiheeseen vai ennakoinut. Joskus tieto on ilmennyt vaikka lehtiuutisena.

Monet ihmiset toimivat kuin tietäisivät ennalta tulevien tapahtumien suunnan. Heillä on selvä tavoite, jota normaalit ärsykkeet eivät motivoi. Monet nerot pakottautuvat luomaan jotain kuin tietoisina että se on pakko toteuttaa. Vaikkapa Newton tai Einstein. He sulkeutuivat pois yhteisöstään luomistyön ajaksi.

"Totuus on elämä nykyhetkessä, mitä tällä hetkellä tapahtuu."

Totuus on ajan alusta tähän päivään

Mitä tulee tulevaisuuden näkemiseen, niin se on ihmisen omille kyvyille täysin mahdotonta. Kun joku kuitenkin ilmeisesti on saanut viestejä tulevasta , niin se ei ole hänen omien kykyjensä ansiota. Emmehän lopultakaan todella tiedä kuinka tämä mitä kutsumme elämäksi kaikilta osiltaan toimii. Vaikka atomin rakenteesta on paljon tietoa, ja tiedämme että se on perusrakenteeltaan energiaa, emme silti tiedä mitä atomissa oikeastaan tapahtuu. Samoin emme paljoakaan tiedä maailmankaikkeudesta, vaikka näin tiedemiehetkin itsellensä uskottelevat.

henkka
Mitä tulee tulevaisuuden näkemiseen, niin se on ihmisen omille kyvyille täysin mahdotonta. Kun joku kuitenkin ilmeisesti on saanut viestejä tulevasta , niin se ei ole hänen omien kykyjensä ansiota...

Se riippuu ihmisen määrittelystä. Siitä miten paljon ihmisestä on tässä, minkä me peilikuvastamme näemme tai muutoin tunnemme. Jos olemme jollakintapaa laajempi olento, josta näkyy tämä havaitsemamme, rajoittunut osa, olemme lähempänä totuutta siihennähden mitä olemme. Yliluonnolliset kykymme olisivat pilkahdus tuosta muusta osastamme, joka ei ole normaalisti näkyvissämme.

Tarkoitus oli sanoa, että on tyydyttävä vastaanottajan rooliin.Pyrkimyksellä voidaan ehkä antaa suunta, mutta ei muuta.

Ajatustoiminta on kuitenkin aktiivista, eikä se kovin helposti anna tilaa. Silloin kun hylätään ilot, surut, halut, kaikki mielen levottomuudet, vain silloin saattaa jotain uutta ilmetä.

Retard
Seuraa 
Viestejä28258

Ajatellessamme tätä hetkeä yleisesti, on se ymmärrykseni mukaan vain historiallinen vertailuframe. Se mitä 'nyt' tapahtuu on siten alitajuista tulevan arviointia. Vallitsevalla hetkellä saamiemme ärsykkeiden rajoittamina automaattista, samojen ärsykkeiden suhteuttamista sekä geneettisiin että opittuihin ennakko-olettamiimme. Totuus noin kuten muutoinkin vaatii oppimani mukaan jonkin funktionaalisen viitekehyksen, jossa kysymys totuudesta voi ylipäätään olla relevantti.

Jotenkin näkisin todellisuuden määrittelemisen eräänlaisena essentialismina. Tai ainakin sellaisen tunnusmerkit täyttävänä kysymyksenä. Tyhjentävässä mielessä aika hankalana.

Sallimalla useamman subjektin käsitykset omasta todellisuudestaan, kuten ne toki subjektiivisten konnotaatioiden värittäminä toisistaan poikkeavat käsittäisi objektiivinen todellisuus myös laajemmankin kokonaisuuden totuuksia. Kärjistetysti metodologisena instrumentalismina tämä näkemys ei kuitenkaan ole funktionaalinen, eikä tieteellisessä mielessä objektiivinen, sillä erilaisten totuuksien arvo funktionaalisina totuuksina marginalisoituu sitä mukaan mitä tarkempaan viitekehykseen käsitteen empiirisen vastineen osalta pyrimme.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Kun puhutaan totuudesta, tiedetään jo etukäteen mitä totuus on, mitä sillä tarkoitetaan.

Todellisuus on sen sijaan joku kohde, mikä (mitä) voidaan kokea. Tästä kokemisesta kertominen voi olla totta tai valetta.

Kokeminen sinänsä voi myös olla kyseenalaista suhteessa (oletettuun, annettuun) todellisuuteen. Aistimukset vaihtelevat.

On epävarmaa pelastaako Jeesus kaikki ne, jotka vannovat hänen nimiinsä. Samoin ei ole kirkossa kuulutettu, että Muhammed olisi todella aito profeetta.

Ojalan laskuoppi on monelle liian vaikeaselkoinen, mutta asian tajuavalle se on TOTTA.

Totisesti minä sanon teille, että yllekirjoitettu on leikkipuhetta.

Täysin samoilla havainnoilla ja argumenteilla uskovainen päätyy johtopäätökseen, että "Jumala on olemassa"; ja ateisti "Jumalaa ei voi olla olemassa!"

Valheellisen näkeminen valheellisena on suurinta viisautta.

Tarkkailija
Täysin samoilla havainnoilla ja argumenteilla uskovainen päätyy johtopäätökseen, että "Jumala on olemassa"; ja ateisti "Jumalaa ei voi olla olemassa!"

Valheellisen näkeminen valheellisena on suurinta viisautta.

Täysin samoja havaintoja ei ole olemassakaan. Voimme hyvästä syystä olettaa, että on olemassa yksi ja sama maailma, josta saamme havaintoja, mutta niiden tai kokemusten samuus on uskon ja toivon asia, jota ei voi hyväksyä päteväksi totuutta määriteltäessä.

Valehteleminen on eri asia kuin valheellinen/näennäinen. Vaikka fenomenologia olisikin kirosana, se auttaa ymmärtämään niitä, jotka tietävät toden ja valheen eron.

Villakoiran ydin ei ehkä olekaan koiran das Ding an sich.

Sana totuus ei tarkoita mitään, pelkkä fraasi onttoudessaan. Totuus, tuon pelvoittavan sanan tarkoittamana merkityksenä on raiskattu, raiskattu jo ensimmäisen tämän planeetan päällä pystyssä kävelleen älykääpiön toimesta, käsittämättömäksi huulten heilutteluksi.

Käyttäkäämme suosiolla totuus sanan sijaan seuraavia fraaseja >>> Järjestys, logiikka, selviytyminen, mielihyvä, tahi järjen valon ylläpito. Totuuden oikeat tietäjät heittäkööt seuraavan kiven, uff ,... kylläpäs niitä satelee auts auts puff... ufffff . . . kö h kö h

Totuuden olemus???

Jokaisella on oma "totuutensa". Ei ole mitään absolyyttisiä totuksia. Totuuksia voi olla yhtä monta kuin on planeetallamme ihmisiäkin.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat