Seuraa 
Viestejä45973

Alla olevalla alustuksella haluaisin herättää keskustelua muinaisen meripihkareitin varrella vaikuttaneiden kansojen menneisyydestä.

Heti alkuun Kalmankenkulle tiedoksi: jouluisten ajatusten irrottajana olen käyttänyt – aiheeseen sopivasti liittyen ja toki hyvin hienovaraisesti – italialaisen viinikellarin aarretta nimeltä ”Tollo” ... Nimi ei luonnollisestikaan kuvaa aihetta/tekstissä esiintyviä henkilöitä millään tavalla!

Italialainen kielitieteilijä Mario Alinei antaa selityksen muutamille etruskinkielisille teksteille teoksessaan “ Etrusco: una forma arcaica di Ungharese, 2003” käyttäen hyväksi unkarin kieltä. Ks. myös

http://www.continuitas.com/etruscan.pdf

Hän pohjaa osan tutkimustaan latinan kielellä koristeltuihin ns. puhuviin vaaseihin. Joissakin näiden vaasien teksteissä kehotetaan astiaan tarttujaa juomaan esim tyyliin “Juo, ystävä, minusta!” Latinan kieli perustuu osittain n. vuosilta 800-400 eaa tunnettuun etruskin kulttuuriin ja myös etruskinkielellä koristeltuja astioita on löytynyt. Yksi niistä on Vetulonian kuppi, jossa seuraava teksti (θ ~ th):

Naceme Uru Iθalθ θilen / Iθal Ixeme

Alinein mukaan sama voisi olla unkariksi:

Nekem Úr Ital Teljen / Ital Igy+Meg

Englanniksi sama unkarista käännettynä:

In me, sir, pour the drink / Drink up the drink!

Eli suomeksi:

Minuun, herra, kaada juomasi / Juo se!

Siis, lopputulos vastaa tunnettuja samassa yhteydessä käytettyjä latinankielisiä kirjoituksia.

Esim. tähän, arkeologiaan ja kieliopillisiin yhtäläisyyksiin perustuen Alinei esittää, että etruski ja unkari ovat sukulaiskieliä ja kuuluvat suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen ja sen uralilaisiin haaraan yhdessä mansin ja hantin kanssa. Hän myös esittää, että etruski ja unkari ovat perua Karpaattien lähistöllä vallinneesta kulttuurista, joka ajautui sinne ns. kurgaani-invaasion takia pari-kolme vuosituhatta ennen ajanlaskun alkua.

Nyt, olettakaamme, että tämä pitäisi paikkansa. Ensinnäkin, on ymmärrettävää, että osa kielitieteilijöistä haluaa murskata tämän teorian, sillä sehän ravistelisi koko Euroopan sivistyksen perustuksia: KAIKKIEN TIEDEKIELTEN ÄITI LATINA PERUSTUISI URALILAISIIN KIELIIN!

Toiseksi, tämä avaisi uusia mahdollisuuksia tutkia muun muassa muinaisen Meripihkatien kulttuuria ennen 800-lukua unkarin avulla, koska Vistulan suistosta alkunsa saanut reitti on kulkenut heidän alueensa läpi ja päätynyt lopulta Välimerelle - alueelle, jolla etruski-kulttuuri kukoisti 800-400 eaa. Aikaisemminhan tätä ei olisi kannattanut yrittääkään, koska unkarin kieltähän ei olisi pitänyt alueella tuohon aikaan ollakaan.

No, tehdään karkea yritys, käyttäen lähdeviittauksin varustettuja wikipedian sivuja nopeana apuna:

http://en.wikipedia.org/wiki/Visigoths
http://en.wikipedia.org/wiki/Goths

Vistulan suistoon ajanlaskun alkuaikoina asettuneet gootit käyttivät itsestään nimitystä ”vesi”. Noin vuonna 300 jaa heistä käytettiin myös nimitystä ”Tervingi”. Tuon nimen alkuperää ei tietääkseni - tähän saakka - tunneta. Tämä kansa tultiin myöhemmin tuntemaan myös nimellä ”visigootit”. Uskotaan myös, että nimitys ”vesi, visi” tulisi gootin kielen sanasta ”wesi, wisi”, ”the noble people”.

Unkarin kielessä ”terv” tarkoittaa ”juoni, kekseliäisyys”. Ei olisi yllätys, jos kauppakumppaneille annettaisiin juonikkuutta kuvaava nimi: Tervingit. Varsinkin, kun heidän myöhäisemmät sukulaisensa, viikingit, olivat ainakin saagojen mukaan melko juonikkaita veijareita: ensin kauppaa ja sitten saattoikin olla rosvouksen aika.

Jos uskotaan, että ”Tervingi” nimitys olisi Vistulan eteläpäässä operoivien unkarilaisten esi-isien antama, myös "vesi" nimen alkuperä voitaisiin ajatella toisin. Olihan goottien kulttuuri todennäköisesti perua Itämerellä jo venekirveskulttuurin aikana vallinneesta vahvasta merenkäyntiperinteestä - tai paremminkin vesikulttuurista, koska se ei mereen rajoittunut, vaan käytti tehokkaasti myös jokia. Ehkäpä myös kielessä olisi säilynyt joitakin viitteitä alueella vallinneesta muinaisesta kulttuurista.

Kansojen germaanistumisprosessissa saattoi vesikansalle jäädä ainoastaan vanha nimi. Suomen sana ”vesi” on unkariksi ”viz”. Jos unkarinkielisten asema meripihkareitin varrella oli niin vahva, että gootit saivat ”Tervingi” nimityksen heiltä, saattoi ”visigootti” nimitys tulla heiltä myös: vesi – viz – visi. Koko Vistulan nimi on saattanut syntyä tämän alunperin kielisukulaisia olleiden kansojen välisen – ja veden välittämän - kaupankäynnin seurauksena.

Riimukirjoituksissa on usein nähty latinan ja etruskin aakkosten vaikutusta, ks. esim

http://en.wikipedia.org/wiki/Runic_alphabet

Lisäksi, Unkarin alueelta on löydetty hyvin vanhoja riimukirjoituksia, niinkutsuttua ”rovas”-riimuja, ks. esim

http://www.nordic-life.org/nmh/rovas/rovas.htm

Ottaen huomioon sen, että etruskin/unkarin riimukirjoitukset ovat paljon vanhempia kuin Itämeren vastaavat ja jos hyväksyy etruskin/unkarin olleen eräs vahva kieliperhe meripihkareitin välittämässä kaupassa, eivät etruskin/unkarin vaikutteet riimuissa tunnu ollenkaan oudolta. Unkarin kieli voisi jopa onnistua selittämään joitakin outouksia riimuissa: ovathan jotkut nykyiset selitykset suorastaan säälittäviä yritelmiä. Esim. erään luuamuletin teksti

”ek erilaR sa wilagaR ha(i)teka”

on selitetty lauseella

” Me, master of runes here, I am called Astute”.

Unkarissa ”vilag” = valkoinen, valo, hohtaa ja ”jateka van” = leikkiä, pelata. Veikkaisin, että teksti liittyy valkoisena hohtavan luun leikkiin valon kanssa...

Sloveniasta löytyneestä etruskintyyppisessä ns. Negaun kypärässä vuodelta ~200 eaa lukee etruskintyylisillä riimuilla

”harigastiteiwa||ip”

ja se on tulkittu olevan

”to Harigasti, the god”

http://en.wikipedia.org/wiki/Negau_helmet

Siis, vaikka kypärä on selkeästi etruskilainen ja kirjaimet etruskin aakkosia, ”harigasti” on tulkittu germaaniseksi henkilönnimeksi! ”Har” on etruskia ja tarkoittaa ”sotia”...Eikö sotimiseen tarkoitetun kypärän tekstin käännöstä kannattaisi hakea jostakin sotaan liittyvästä aiheesta?

http://users.cwnet.com/millenia/ETRUSCANDICTIONARY.htm

Yllä esitettyjä ajatuksia voisi testata esimerkiksi a) selvittämällä riimujen ajoituksia ja löytöpaikkoja suhteessa meripihkareittiin ja Itämeren riimuihin, b) selvittämällä unkarilaisperäisiä paikannimiä meripihkareitin, etenkin Vistulan, varrelta, c) pyrkimällä ymmärtämään Itämeren riimuja etruskin/unkarin/mansin/hantin ja prosessissa kaupankäynnin takia mukana olleen itämerensuomen (tai sen alkumuodon) avulla - germaanikielten ohella.

Lisäksi, tulisi ehkä viimeinkin pitää mahdollisena, että jonkintason suomalais-ugrilaisten kielten jatkumo on todellakin saattanut olla olemassa Meripihkareitin varrella ennen alueen germaanistumista/slaavilaistumista/romaanistumista.

Silloin voisi ehkä myös ymmärtää miksi ”äitiä” kutsutaan etruskissa – gootissa – suomessa sanoilla ”ati – aithei –äiti”.

  • ylös 1
  • alas 1

Sivut

Kommentit (89)

Tarkastelusi antaa mielekkäitä selityksiä joillekin asioille, mutta tuottaa ongelmia toisaalle.

1. Etrusko-rheetiläiset kielet l. tyrheeniset kielet ovat
-Etruski;
-Lähikieli Italiassa: Rheeti.
-Lemnoksen antiikinaikainen kieli ja Hellaan muinaiskieli: Pelasgi.

Näissä kielissä oli suom.ugrilaisiin verrattuna hyvin köyhä vokaalisto, mitä on käytetty perusteena kielisukulaisuuden epäämiseen. Molemmissa kieliryhmissä, kuten myös Kreetan muinaiskielessä http://pakana.myinfo.ws/Lineaari-A.htm, asioita ilmaistaan sanoja taivuttamalla, eli rakenteellinen yhtäläisyys löytyy. On eri asia mihin se riittää.

2. Latina ei perustu etruskiin, mutta roomalainen kulttuuri pohjautuu etruskilaiseen. Latina ja etruski olivat niin erilaisia, että roomalais-aikana etruskia käyttivät vain Rooman vanhimmat patriisisuvut ja ennustajapapit.

3. Voimakas välimerellinen (Adrian kautta) vaikutus leimasi slaavilaista Lauzitzin pronssikautista kulttuuria. Mm. etruskilais-mallinen "kampakypärä" oli käytössä.

Mainitsemasi meripihka-reitti siis toi Italiaa hallinneiden etruskien välittämää kulttuuria Itämerelle.

4. Etruskit omaksuivat kauppavaltansa päivinä hyvin paljon Lähi-Idän korkeakulttuureilta, mutta kreikkalaisia on väitetty "välittäjiksi". Krekut eivät itse omaksuneet kaikkea, mm. tapa rakentaa (mesopotamialais-tyyppisiä) holvikaaria rakennuksiin ei tullut suosituksi Kreikassa, mutta Etruriassa siitä muodostui suorastaan etruski-arkkitehtuurin (myöh. Rooman) tunnusmerkki.

Etruskeilla oli siis suorat yhteydet Levanttiin, kreikkalaisten kanssa rinnan ja samaan aikaan.

5. Etruskit ovat italialaisen ei-indoeurooppalaisen Villanovan kulttuurin seuraajia. Herodotos kertoo maahanmuutosta Hellaasta, mutta tämän ei tarvitse olla totta.

Tyrheeninen kieliryhmä ulottui Italiasta Aigeialle ennen indoeurooppalaisten maahanmuuttoa Mustanmeren pohjoisopuolitse.

6. "Kurgaani-invaasio" liittyy todistetusti indoeurooppalaiseen kieleen. Todisteena mm. hevoskärry-sanaston levinnäisyys ja kontaktit suom.ugr.kantakielen ja IE-kantakielen välillä n. 4000 eKr..

7. Tyrheeniset kielet saattavat olla neoliittisen maanviljelyskulttuurin, nauhakeramiikan (LBK), kielen seurannaisia. LBK:n ja SU-kielten kontaktipinta on voinut olla Ukraina-Moldavia -suunnalla, mihin asti Ljalovon kulttuuri levisi Volgalta.

8. "Vez, vesi, Veiksel.." -sanue on mielenkiintoinen. Itämerensuomeen viittaavia paikannimiä on Liettuassa ja Itä-Preussissa asti.

9. "Venekirveskulttuuri" ei liikkunut vesitse, koska heillä oli pääelinkeinona lammaslaumat. Suomessa heillä ei ollut suurkarjaa eikä peltoja. Nimitys tulee hiotun kirveen hassusta muodosta.

10. Germaanisten "riimujen" alkuperä saattaa olla sama kuin Keski-Aasian turkkilaiskansojen riimukirjoitusten? Silloin joku on välittänyt ne Eurooppaan.

Jos riimu-formaatti onkin levinnyt lännestä itään, se saattaa olla peräisin Meripihkatien kauppialta, jotka tunsivat italaiset kirjoitukset?

11. Unkarilaisten tulo Pannoniaan tunnetaan historiallisista lähteistä. Sitä ennen siellä pitivät valtaa roomalaiset, gootit, avaarit, jne., kunnes madjaarien kaanit kaappasivat alueen.

Oliko Pannoniassa madjaarivaikutusta ennen Arpad-kuninkaan sotaretkeä, siitä on jonkinverran kiistelty. Unkarilaiset olivat kuitenkin historiallisten tietojen mukaan siihen asti osa eteläisen Venäjän poliittista rakennetta, eivätkä nämä valtakunnat ulottuneet Karpaattien länsipuolelle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Voisivatko Etruskien juuret löytyä Swidryn (Swidrian) kulttuurista.
Swidryn alue käsitti laajan alueen itäisessä Euroopassa.
Ainakin Kundan kulttuuri Baltiassa, Butovon kultuuri Volga-Oka alueella ja Veretjen kulttuurin Itä-Karjalassa katsotaan olevan Swidryn perillisiä.
Näillä kaikilla alueilla on vieläkin vanhaa "Finnic" asutusta ja puhutaan edelleen "Finno-Ugrian" kieltä.
Miksei osa Swidryn porukasta voinut hyvinkin kuljeksia vähän matkaa etelään päin -> Etruskit?
Ja olisiko Swidryn kulttuurin kieli ollut alkuperäistä "Finno-Ugrian" kieltä?

Ainakin Kundan kulttuurin kielen oletetaan olleen "Finno-Ugrian" kieltä.
Miksei sitten muuallakin?

Panin tässä lainausmerkkeihin suomeen viittavat kielet ja kansat, lainausmerkkien sisään saa itse kukin keksiä paremmat termit.

Jaska
Seuraa 
Viestejä2765

Lähtökohta on kyllä mielenkiintoinen. Mutta jos aihetta halutaan tutkia tieteellisesti, on tehtävä seuraavasti:

1. On katsottava, ovatko unkarin sanat ja päätteet oikein ja käytetäänkö niitä noin.
2. On katsottava, mikä on unkarin sanojen etymologia (unkarissa voi olla paljonkin eteläeurooppalaisia kulttuurilainoja).
3. On katsottava, missä asussa sanat olivat muinaisunkarin kaudella (unkaria on kirjoitettu jo 1000 vuotta ja kieli on muuttunut sen aikana, joten etruskia pitää verrata varhaisimpaan tunnettuun unkariin).
4. Samat vaiheet on käytävä läpi myös etruskin osalta.

Tuisku
”Har” on etruskia ja tarkoittaa ”sotia”

Se on myös germaania ja tarkoittaa sotia.

Jaakko Häkkisen puolikuiva alkuperäsivusto http://www.elisanet.fi/alkupera/
Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto https://blogit.kansalainen.fi/author/jaakkohak/

Jaska
Seuraa 
Viestejä2765

Jo pieni silmäys netin etruskologiseen tarjontaan antaa seuraavaa:
(sanasto osoitteessa http://etruscans1.tripod.com/Language/)

1. Etruskissa ei ole naceme-tyyppistä sanaa, joka viittaisi 'minuun'
2. Etruskin sana uru ei merkitse 'herraa'
3. ital-sanue ei liity juomiseen
4. thil-sanue ei liity täyttämiseen

Eli en tiedä, mistä Alinei käännöksensä on repinyt, mutta ei sillä ainakaan näyttäisi olevan mitään tekemistä etruskin sanojen todellisten merkitysten kanssa. Epäilen kehäpäätelmää: hän olettaa unkaria ja etruskia sukukieliksi, ja siksi hän olettaa voivansa tulkita etruskin sanoja unkarin pohjalta.

Etruskologit pitänevät tällaisia perustelemattomia spekulaatioita yhtä heiveröisinä kuin fennougristitkin.

Jaakko Häkkisen puolikuiva alkuperäsivusto http://www.elisanet.fi/alkupera/
Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto https://blogit.kansalainen.fi/author/jaakkohak/

Jaska
Seuraa 
Viestejä2765
Ariston
Ainakin Kundan kulttuurin kielen oletetaan olleen "Finno-Ugrian" kieltä.

Joku voi näin olettaakin, mutta mitään kielellisiä perusteita sille ei kyllä ole - oletus perustuu virheelliseen menetelmään: oletetaan arkeologisen tai geneettisen jatkuvuuden todistavan kielellisestä jatkuvuudesta (olethan lukenut viittaamani artikkelit). Kielitieteen tulokset viittaavat aivan toiseen aikaan ja paikkaan.

Jaakko Häkkisen puolikuiva alkuperäsivusto http://www.elisanet.fi/alkupera/
Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto https://blogit.kansalainen.fi/author/jaakkohak/

Terveh terveh Elämän vesi ( viski, vodka)!

Esitänpä teorian, tieteellisen tai epätieteellisen. Nuo vaeltaneet kansat, gooteista madzareihin, teki hurjiksi alkoholin tislaamisen suuri keksintö. Lisäksi Elämän veteen sekoiteltiin yrttejä. Tuo yhteinen sukulaisuus, olkoon ihan miten päin hyvänsä, oli sukulaisuutta viinassa.

Al koholi, arabiaa, mutta kristittyjen, ei muslimien, tarkoittanee keitettyä
( vrt saksan zu kochen), tislattua.

Ariston
Voisivatko Etruskien juuret löytyä Swidryn (Swidrian) kulttuurista.
Swidryn alue käsitti laajan alueen itäisessä Euroopassa................... Eivät löydy. Svidryn perusta oli paleoliittisen Euroopan asutuksessa, joka jääkauden jälkeen jatkui mesoliittisina metsästäjä-keräiljöinä yhä pohjoisempana.

Etelämpänä biosfääri muuttui ja pohjoisten oloihin sopivalla tietotaidolla ei ollut käyttöä. Siispä svidryläiset valtasivat uutta maata pohjoisessa, Suomeen asti, mutta vetäytyivät tai sulautuivat uusiin tulokkaisiin etelässä.

Nauhakeramiikka (LBK) ja maanviljelyskulttuuri merkitsi niin suurta muutosta Keski-Euroopassa, että siihen on loogista olettaa liittyneen kielenvaihdon, kuten mm. Childe ja Renfrew olettavatkin. Kuten myös Wiik, ja oikeassa ovatkin.

Kun tyrheenien kieliryhmä l. etruskit löytyvät vielä historiallisella ajalla, heidän klielensä lienee tämän mv-kulttuurin tuomisia.

Ariston

Ainakin Kundan kulttuuri Baltiassa, Butovon kultuuri Volga-Oka alueella ja Veretjen kulttuurin Itä-Karjalassa katsotaan olevan Swidryn perillisiä.
Näillä kaikilla alueilla on vieläkin vanhaa "Finnic" asutusta ja puhutaan edelleen "Finno-Ugrian" kieltä................... "Finnic" -väestölle ei ole luontevampaa alkuperää, kuin Svidry.

Ariston

Miksei osa Swidryn porukasta voinut hyvinkin kuljeksia vähän matkaa etelään päin -> Etruskit?
Ja olisiko Swidryn kulttuurin kieli ollut alkuperäistä "Finno-Ugrian" kieltä?..................Näin monet olettavatkin, eivätkä he ole suinkaan mitään "hörhöjä" vaikka eräs opiskelija niin hokeekin.

Etelään suuntautunut svidry-asutus ei olisi voinut säilyttää omaa kulttuuriaan, sillä ilmasto ja elinkeinot vaihtuivat etelässä. Siis ei kielikään olisi säilynyt.

Ariston

Ainakin Kundan kulttuurin kielen oletetaan olleen "Finno-Ugrian" kieltä.
Miksei sitten muuallakin?

Panin tässä lainausmerkkeihin suomeen viittavat kielet ja kansat, lainausmerkkien sisään saa itse kukin keksiä paremmat termit.

"Finno-Ugrian" tarkoittaa siis tässä yhteydessä "Svidrian", eli kieltä jota puhuttiin 6000 vuotta sitten sekä Volgalla että Fennoskandiassa.

Kiitoksia viesteistä ja hyvistä kommenteista . Muutamia lisäyksiä, vastineita ja tarkennuksia.

Yleisesti, pitäisin tuota “Tervingi” sanan etymologiaa alustukseni kannalta erittäin olennaisena. Tietääkseni sitä on yritetty selvittää myös perustuen terva-sanan germaaniseen alkumuotoon “terwa”. Tämä voisi tietysti viitata vesikulttuuriin vielä paremmin. Jos kuitenkin hyväksyisi terv-sanan visigoottien Tervingi-nimen perustana, olisi kai pakko hyväksyä myös ajatus unkarilaisperäisen kielimuodon aikaisesta esiintymisestä Vistulan alueella.

Pari yksityiskohtaa vielä. Etruskin kielessä jumalaa kutsuttiin sanalla “ais” ja Pohjolassa tunnetusti “as” tai “aasa”. Sagat kertovat lisäksi, että jumalien kotimaa Asgård oli Aasiassa (As -> Aasia?) ja etenkin Odin taisi jopa tulla Troijasta. Etruskien alkuperäähän on hahmoteltu myös sieltä, esim Herodotus lienee jopa sanonut, että Etruskit ovat Troijasta. Missä se Troija sitten lieneekään sijainnut...

kalmankenkku

1. Näissä kielissä oli suom.ugrilaisiin verrattuna hyvin köyhä vokaalisto, mitä on käytetty perusteena kielisukulaisuuden epäämiseen. Molemmissa kieliryhmissä, kuten myös Kreetan muinaiskielessä http://pakana.myinfo.ws/Lineaari-A.htm, asioita ilmaistaan sanoja taivuttamalla, eli rakenteellinen yhtäläisyys löytyy. On eri asia mihin se riittää..Tuo on varmaan noin. Ehkäpä itsekin laitan liikaa painoa kielisukulaisuudelle: ei vaatine kielisukulaisuutta olla kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä. Meripihkareitti joka tapauksessa välitti kulttuurivaikutteita molempiin suuntiin.

kalmankenkku
2. Latina ei perustu etruskiin, mutta roomalainen kulttuuri pohjautuu etruskilaiseen. Latina ja etruski olivat niin erilaisia, että roomalais-aikana etruskia käyttivät vain Rooman vanhimmat patriisisuvut ja ennustajapapit.Tarkennan sanomisiani: “...ravistelisi koko Euroopan sivistyksen perusteita: länsimaisen elämäntavan vahvana perustana ollut roomalainen kulttuuri olisi osittain perustunut uralilaiseen kulttuuriin.”

On toki sekin punainen vaate joillekin puritaaneille!

kalmankenkku
3. Voimakas välimerellinen (Adrian kautta) vaikutus leimasi slaavilaista Lauzitzin pronssikautista kulttuuria. Mm. etruskilais-mallinen "kampakypärä" oli käytössä.

Mainitsemasi meripihka-reitti siis toi Italiaa hallinneiden etruskien välittämää kulttuuria Itämerelle.
Tuosta Lausitzin kulttuurista nopein käytettävissä oleva lähde (Wikipedia) sanoo esim näin

“There were close contacts with the Nordic Bronze Age, and the Scandinavian influence on Pomerania and northern Poland during this period was so considerable that this region is sometimes included in the Nordic Bronze Age culture (Dabrowski 1989:73). This influence probably corresponds to the arrival of East Germanic tribes from Scandinavia to the region.”

Eli, tuo yhteys etruskit-Lausitz-Itämeri oli tosiaan olemassa. Olivatpa ne senaikaiset skandinaavit sitten germaaninkielisiä tahi suom.-ugrinkielisiä.

Kuinkahan vahvasti Lausitzin slaavilaisuus on todistettu? Uskallan hieman jopa epäillä... Toki, epäilen toisaalta lähes kaikkea...

kalmankenkku
6. "Kurgaani-invaasio" liittyy todistetusti indoeurooppalaiseen kieleen. Todisteena mm. hevoskärry-sanaston levinnäisyys ja kontaktit suom.ugr.kantakielen ja IE-kantakielen välillä n. 4000 eKr...Alinei arvelee, että tuo kurgaani-invaasio olisi työntänyt edellään unkarilaisten esi-isiä Karpaattien lähistölle, eikä itse kulttuuri olisi ollut uralilainen. Hän kyllä myös arvelee, että kurgaanit olisivat olleet turkinkielisiä.

kalmankenkku
7. Tyrheeniset kielet saattavat olla neoliittisen maanviljelyskulttuurin, nauhakeramiikan (LBK), kielen seurannaisia. LBK:n ja SU-kielten kontaktipinta on voinut olla Ukraina-Moldavia -suunnalla, mihin asti Ljalovon kulttuuri levisi Volgalta.Jos näin olisi, olisi venekirveskulttuurin (huom. sanavalinta) kieli silloin ehkä samaa perua. Tämähän selittäisi ehkä mukavasti myöhempiä mahdollisia kulttuuriyhteyksiä: riimut, meripihkareitin tärkeänä kauppareittinä.

kalmankenkku
8. "Vez, vesi, Veiksel.." -sanue on mielenkiintoinen. Itämerensuomeen viittaavia paikannimiä on Liettuassa ja Itä-Preussissa asti..Toiseksi uskaliain mieleeni tullut ajatus oli Visby-nimen linkittäminen Vistulaan ja siten tuohon sanueeseen. Gotlannin paikannimet eroavat melkoisesti Ruotsinniemen nimistä ja voisi ajatella että on seurausta muinaisesta SU tai balttivaikutuksesta. SU:lla tässä tarkoitan koko perhettä.

Uskaliain ajatus oli visigoottien Kaukalandan (Transilvaniassa) selittäminen Kaukomaana ja Gotlannin Kotimaana, mutta en uskalla sitä esittää julkisesti, ooops...

Onko olemassa tutkimusta noista Liettuan ja Preussin paikannimistä?

kalmankenkku
9. "Venekirveskulttuuri" ei liikkunut vesitse, koska heillä oli pääelinkeinona lammaslaumat. Suomessa heillä ei ollut suurkarjaa eikä peltoja. Nimitys tulee hiotun kirveen hassusta muodosta...Uskoisin, että Itämeren rannoilla on vallinnut aina Antrean kalareissusta alkaen jonkinlainen vesikulttuuri. Venekirveskulttuuri on ehkä kehittynyt sen ja uusien karjankasvatusideoiden (ei välttämättä kansojen) jonkinlaisena yhteenliittymänä, koska en usko että mahdollinen IE-kulttuuri olisi tuonut näille merenkävijöille paljoakaan uutta. Merenkäynnin taito oli suunnistuksineen kaikkineen varmastikin enemmän vaikeita erityistaitoja vaatinut, kuin maanviljelys ja karjankasvatus. Sorry, maajussit...

kalmankenkku
11. Unkarilaisten tulo Pannoniaan tunnetaan historiallisista lähteistä. Sitä ennen siellä pitivät valtaa roomalaiset, gootit, avaarit, jne., kunnes madjaarien kaanit kaappasivat alueen..

Ymmärtääkseni unkarin kansa koostuu useista kansanryhmistä. Voisiko olla niin, että 800-luvulla tulleet madjaarit olisivat muodostaneet vain osan ja muut olisivat jo asuttaneet aluetta, ja puhuneet unkarin sukukieliä?

Jaskalle: asiantuntevia tutkimusideoita.

Har-sanan suhteen: jos se on myös germaania, sitä enemmän ihmetyttää, miksi “Harigast” on tulkittu henkilönnimenä. Tätähän tulee koko ajan vastaan riimututkimuksessa: jos ei jotain ymmärretä, tulkitaan se henkilönnimenä, ja germaanisena. Lähtöoletus näyttäisi olevan, että riimut olisivat alkuperäistä germaanista harrastusta, vaikka niiden ajoitukset jo osoittavat toista. Tuohon asenteeseen kaipaisi kyllä jo muutosta.

Etruskin sanoista: niitä taidetaan tuntea vielä niin vähän, että tulkinnanvaraa varmasti on. Varmasti voidaan sanoa vain, että jostakin kumman syystä tulkitsemalla tuo teksti (ja monet muut) unkarin kautta, ne muodostavat lauseita, jotka liittyvät asiayhteyteen erittäin hyvin.

Jaska
Joku voi näin olettaakin, mutta mitään kielellisiä perusteita sille ei kyllä ole - oletus perustuu virheelliseen menetelmään: oletetaan arkeologisen tai geneettisen jatkuvuuden todistavan kielellisestä jatkuvuudesta (olethan lukenut viittaamani artikkelit). Kielitieteen tulokset viittaavat aivan toiseen aikaan ja paikkaan.

Tuo kuullostaa maallikonkin korvaan varsin selvältä.Kumma ettei tunnu joillekin itseään asiantuntijoina pitäville menevän perille..

Perehdyttyäni noihin nettilähteisiin (Tieteessä tapahtuu,Kaltio jne.) näyttää aika selvältä ainakin minulle ,että Wiikin ja kumppaneiden oletukset lepäävät varsin hataralla pohjalla.

Tässä uusi näkökulma meripihkakauppaan:

Kanadaneestiläisellä Pääbolla on ajatus siitä, että Venetit polveutuisivat pohjoisen Finnic-kieltä puhuvista asukkaista.

http://paabo.ca/veneti/

Koko käsikirjoituksen voi ladata "Click to download" kohdasta.
Salasana on: manuscript-09-2006

The Veneti Language: An Ancient Language from a New Perspective
by Andres Pääbo
- approx 450pages
A new view of the Veneti as trader peoples originating out of northern amber merchants speaking the northern Finnic language. Main purpose of the book is to interpret the inscriptions made by them mainly between 500-100 BC found in the north Adriatic region, approaching the matter from a Finnic perspective, primarily via Estonian (brother language to Finnish, south of the Gulf of Finland.)

Itämeren rannoilta ja Veikselin alajuoksulta lähti kyllä useita kansoja:
vandaalit, visigootit ( tulee Elävästä Jumalasta) eli "länsigootit", vandaalit,
ja myös nimen lainanneita slaavilaisia. Siellä elivät vendit, joiden joukosta
värävättiin Albrecht Mecklenburgilaisen palvelukseen Klaus Störtebekerin vitaaliveljien kantajoukko. Puola kai perustettiin 800-luvulla.

Madzarien joukko sen sijaan asui pitkään nykyisen Uralin ( Vaaralan, Vuorelan tienoilla, kunnes lähti vaeltmaan hunnien jälkiä, ja päätyikin 896
silloiseen Pannoniaan eli nykyiseen Unkariin. Läheinen yhteys Puolaan tulee 1500-vlun lopulla, mm. yhteinen kuningas Stephan Bathory, jonka rinnalla taistelivat myös Ruotsinmaa ja sen suomalaiset, kuten Klaus Fleming. Katariina Jagellonican mainitaan tuoneen Turkuun Suomen ensimmäiset haarukat.

Tervingit. Nimen etupuoli latinalaisten kirjoittajien latinalaisesta sanasta terra eli maa. Tervingit maanvaltaajia. Hunnien saavuttua nykyisille Venäjälle ja Ukrainaan " länsigootit" joutivat väistymään Daakiasta, eli nykyisestä Romaniasta, Bysantin puolelle. Kansainvaellusten aikana, käväistyään Roomassakin, he aluksi päätyivät eteläiseen Galliaan.
Frankit työnsivät heidät Espanjaan, joka valtiona varsinaisesti alkaakin heistä. Katalonia on saanut heistä nimensä. Samoin kuulu Katalaunisten taistelukenttä Koillis-Ranskassa.

tuisku
...
Pari yksityiskohtaa vielä. Etruskin kielessä jumalaa kutsuttiin sanalla “ais” ja Pohjolassa tunnetusti “as” tai “aasa”. Sagat kertovat lisäksi, että jumalien kotimaa Asgård oli Aasiassa (As -> Aasia?) ja etenkin Odin taisi jopa tulla Troijasta. Etruskien alkuperäähän on hahmoteltu myös sieltä, esim Herodotus lienee jopa sanonut, että Etruskit ovat Troijasta. Missä se Troija sitten lieneekään sijainnut...........................Olen kiinnittänyt huomiota samaan:

1. Etruskin "Ais"-jumalat ja "aasat".
2. Etruskien "vant"-taistelukentän hengettäret ja "valkyyriat". Ulkomuoto ja tehtävät täsmäävät.
3. Perti Kallion mukaan kantagermaanissa vaikutti substraattikieli, jossa oli vain 4 vokaalia. Kovin lähellä tyrheenisiä kieliä, ja 'nauhakeraamisen kulttuurin' kieltä.

Herodotos Halikarnassolainen katsoi etreuskien olevan samaa porukkaa kuin helleenejä edeltäneet Kreikan asukkaat. Lemnoksen kieli oli lähellä etruskia vielä antiikin aikana.

http://pakana.greatnow.com/etruski2.htm
http://jumalasuomi.tripod.com/lemnos.htm

tuisku

kalmankenkku

1. Näissä kielissä oli suom.ugrilaisiin verrattuna hyvin köyhä vokaalisto, mitä on käytetty perusteena kielisukulaisuuden epäämiseen. Molemmissa kieliryhmissä, kuten myös Kreetan muinaiskielessä http://pakana.myinfo.ws/Lineaari-A.htm, asioita ilmaistaan sanoja taivuttamalla, eli rakenteellinen yhtäläisyys löytyy. On eri asia mihin se riittää..Tuo on varmaan noin. Ehkäpä itsekin laitan liikaa painoa kielisukulaisuudelle: ei vaatine kielisukulaisuutta olla kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä. Meripihkareitti joka tapauksessa välitti kulttuurivaikutteita molempiin suuntiin.........................Siitä meripihkasta, reitistä ja hyperborealaisten lahjoista Delon temppelille:


"Delolaiset väittävät, että vehnänolkiin käärittyjä uhrilahjoja tuodaan hyberborealaisten maasta skyyttien maahan. Skyyteiltä taas ottavat naapurit ne vastaan, ja toimittavat ne toiselta toiselle aina Adrian merelle saakka. Sieltä ne lähetetään edelleen etelää kohti, jolloin dononalaiset ensimmäisinä helleenien joukosta ottavat ne vastaan. Näitten tyköä ne saapuvat Malis-lahdelle, kulkevat salmen poikki Euboiaan, mistä...

Siten he kertovat näiden uhrilahjojen saapuvan Delokseen. Mutta ensimmäisellä kerralla hyberborealaiset lähettivät viemään uhrilahjoja kaksi tyttöä, delolaisten mukaan nimiltään Hyperokhe ja Laodike." (Herodotos: Historiateos, Neljäs kirja / 33.)

Herodotos toistaa delolaisten kertomuksen helleenien pyhimmän kulttipaikan, Deloksen temppeli-saaren, pohjoismaisista perustajista. Hyperborean neidot jäivät saarelle ja elivät siellä suuresti kunnioitettuina. Herodotoksen aikana delolainen nuoriso kunnioitti heidän hautojaan mm. uhraamalla niille hiuksiaan.

Hyperborealaisten tunnistamisen kannalta ensimmäinen tehtävä on heidän maantieteellinen sijoittamisensa Herodotoksen antamien vinkkien mukaan. Hän ei näytä itsekään tienneen, missä tämä salaperäinen ja tuhansia vuosia Hellaksen asukkaita kiehtonut kansa asui. Mitä siis paljastaa lahjojen reitti?

Herodotos mainitsee eräänä pyhän paketin välittäjänä skyytit, mutta toteaa toisaalla, etteivät nämä tiedä mitään konkreettista Hyperborean ihmeellisistä asukkaista. Skyytia poliittisena käsitteenä on kuitenkin skyyttien asuma-aluetta laajempi. Liittoutuman vastahakoisimmat jäsenet, agathyrsit, tulivat mainituiksi jo Tonavan vesistön yhteydessä, ja neureiksi sopivat varhaiset slaavit ja baltit, joiden vaikutus ulottuukin sopivasti Baltiaan ja Gdanskin lahdelle, paikkoihin joita pyhä lähetys ei ole voinut kiertää.

On luontevaa ajatella tärkeän lähetyksen kulkeneen kaupparauhan suojaamaa meripihkatietä, koska se päätyi Adrian pohjukkaan. Silloin tien toinenkin pää, Veikselin suu, on mukana kuviossa, ja skyyttien johtaman valtablokin länsireunaa on kuljettu, mikä selittäisi Herodotoksen skyytti-maininnan.

Paketin kuoret, vehnän oljet, kertovat että lähettäjä harjoitti vakiintunutta pelto- tai kaskiviljelyä, mikä sopii mm. itämerensuomalaisiin ja volgansuomalaisiin, mutta viimeksimainitut sulkee pois reitin kierrättäminen Itämeren eteläpään kautta. Skyytti-yhteys poistaa Skandinavian tarkastelun piiristä.

Paketin sisältö, kuivattua kärpässientä rituaalikäyttöön, on liitettävissä suomalais-ugrilaiseen shamanismiin, mutta ketkä olivat lähetyksen ensimmäiset vastaanottajat Aigeianmeren Deloksessa? Ensimmäisenä lähetyksen siis vastaanotti Dodona, helleenien pyhä kaupunki, jossa jo pelasgit kunnioittivat jumaliaan. Pelasgeiksi Herodotos nimittää Kreikan helleenejä edeltäneitä sivistyneitä asukkaita, joilta Mykenen sivilisaatio peri kulttuurinsa.

Jos tarkastellaan antiikin kreikkalaisten tunteman maailman ulkopuolista Pohjois-Eurooppaa, yksi alue nousee merkityksessään ylitse muiden: Äärimmäinen laita. Seutu, johon kurjet lentävät, ja jossa taivaankansi on niin alhaalla, että asukkaat ovat pienikokoisia ja vääräsäärisiä. Siellä tämä pyhä kansa, pygmalion, vartioi maan ja taivaan välistä aukkoa. Heidät kuvattiin tummatukkaisiksi mutta kalpeiksi, ja heidän parrankasvunsa oli heikko.

Pygmalionin kääpiökansa, hyberborealaiset, skandinaavien tuntemat jätit, Kalevalan "Pohjan Akka" ja muut ihmeet on tavattu sijoittaa Pohjoisen Jäämeren tuntumaan tai Itämeren perukoille. Nämä seudut ovat kyllin arvokkaita Delokseen päättyvän tien alkupisteeksi.

"Nämä samat väittävät myöskin, että Arge ja Opis, kaksi hyperborealaisten maasta tullutta neitoa, ovat matkustaneet näiden samojen kansojen kautta, ja saapuneet Delokseen jo aikaisemmin kuin Hyperokhe ja Laodike. Viimeksimainitut olivat nimittäin saapuneet tuodakseen Ilethyialle sen veron helposta synnyttämisestä, jonka olivat ottaneet suorittaakseen, kun sitävastoin Arge ja Opis, kuten he kertovat, olivat tulleet itse jumalien kanssa."

Kaikkien neljän neidon haudat yhä Deloksella. Kenenkään muun kuolevaisen hautoja siellä ei ole.

Hyperborean neidot toivat jumalat tullessaan! He olivat siis läsnä kultin alkuhetkenä, länsimaisen sivistyksen kehtonakin ylistetyn Hellaan pyhimmällä paikalla. Emme tiedä mitä ja miten asiat tapahtuivat, mutta tiedämme millaisena tarinana pelasgien ja helleenien sukupolvet ovat näistä vaiheista kertoneet. Tarinan pääosan esittäjien nimet me tiedämme, mutta emme heidän kansallisuuttaan. Emmekö?


http://pakana.greatnow.com/herodotos.htm
http://pakana.greatnow.com/DELOS.HTM

tuisku

kalmankenkku
2. Latina ei perustu etruskiin, mutta roomalainen kulttuuri pohjautuu etruskilaiseen. Latina ja etruski olivat niin erilaisia, että roomalais-aikana etruskia käyttivät vain Rooman vanhimmat patriisisuvut ja ennustajapapit.Tarkennan sanomisiani: “...ravistelisi koko Euroopan sivistyksen perusteita: länsimaisen elämäntavan vahvana perustana ollut roomalainen kulttuuri olisi osittain perustunut uralilaiseen kulttuuriin.”

On toki sekin punainen vaate joillekin puritaaneille!
.................................. Olishan se kivaa noinkin, mutta dominoivana elementtinä etruskilaisuudessa ovat mitä ilmeisimmin olleet neoliittisen maanviljelyskulttuurin perustalta kehittyneen Villanovan kulttuurin ainekset, ja kaupankäynnin kautta hankittu Lähi-Idän urbaanien kulttuureiden vaikute.

tuisku

kalmankenkku
3. Voimakas välimerellinen (Adrian kautta) vaikutus leimasi slaavilaista Lauzitzin pronssikautista kulttuuria. Mm. etruskilais-mallinen "kampakypärä" oli käytössä.

Mainitsemasi meripihka-reitti siis toi Italiaa hallinneiden etruskien välittämää kulttuuria Itämerelle.
..................................Etruskit ottivat Po-joen laakson kontrolliinsa myöhemmin, joten Adrian pohjukan (tyrheeniset?) kansat ovat saattaneet olla ensimmäisiä kulkijoita meripihkatiellä, jonka nimi Hellvegen sisältää suomalaisen "helmi"-sanan.

Ennen indoeurooppalaisten invaasiota Aasian suunnasta tyrheeninen kieli lienee dominoinut Adriaa, (Pohjois-)Aigeiaa, Hellasta, (Pohjois-)Italiaa ja Balkania.

tuisku

Tuosta Lausitzin kulttuurista nopein käytettävissä oleva lähde (Wikipedia) sanoo esim näin

“There were close contacts with the Nordic Bronze Age, and the Scandinavian influence on Pomerania and northern Poland during this period was so considerable that this region is sometimes included in the Nordic Bronze Age culture (Dabrowski 1989:73). This influence probably corresponds to the arrival of East Germanic tribes from Scandinavia to the region.”
..................................Kovasti yritetään tehdä "skandinaaviselle pronssikulttuurille" roolia. Hohhoijaa... Skandinaaveja ei tarvita Lausitzin suhteen minkään tiedossaolevan asian selittämiseksi. Pääsiallinen vaikutesuunta oli etelä.

tuisku

Eli, tuo yhteys etruskit-Lausitz-Itämeri oli tosiaan olemassa. Olivatpa ne senaikaiset skandinaavit sitten germaaninkielisiä tahi suom.-ugrinkielisiä.

Kuinkahan vahvasti Lausitzin slaavilaisuus on todistettu? Uskallan hieman jopa epäillä... Toki, epäilen toisaalta lähes kaikkea...
..................................Ainoa vakavastiotettava hypoteesi käsittääkseni. Jossakinhan slaavien on täytynyt siihen aikaan olla, sillä ei mikään kansanryhmä voi elää jättämättä arkeologisia jälkiä, ja vain esinekulttuurista nähtävät typologiset rajat voivat olla kielirajoja.

tuisku

kalmankenkku
6. "Kurgaani-invaasio" liittyy todistetusti indoeurooppalaiseen kieleen. Todisteena mm. hevoskärry-sanaston levinnäisyys ja kontaktit suom.ugr.kantakielen ja IE-kantakielen välillä n. 4000 eKr...Alinei arvelee, että tuo kurgaani-invaasio olisi työntänyt edellään unkarilaisten esi-isiä Karpaattien lähistölle, eikä itse kulttuuri olisi ollut uralilainen. Hän kyllä myös arvelee, että kurgaanit olisivat olleet turkinkielisiä...................................Mielestäni Alinei erehtyy käyttämään vanhentuneita teorioita. Asko Parpolan mukaan kielitiede on varsin vakuuttavasti todistanut Marija Gimbutasin arkeologisin perustein jo 70-luvulla esittämän hypoteesin, että "kurgaanikulttuurit" (nyk.terminologian mukaan "Sredni Stog", "yamnaja", jne.) liittyvät IE-kieleen.

tuisku

kalmankenkku
7. Tyrheeniset kielet saattavat olla neoliittisen maanviljelyskulttuurin, nauhakeramiikan (LBK), kielen seurannaisia. LBK:n ja SU-kielten kontaktipinta on voinut olla Ukraina-Moldavia -suunnalla, mihin asti Ljalovon kulttuuri levisi Volgalta.Jos näin olisi, olisi venekirveskulttuurin (huom. sanavalinta) kieli silloin ehkä samaa perua. Tämähän selittäisi ehkä mukavasti myöhempiä mahdollisia kulttuuriyhteyksiä: riimut, meripihkareitin tärkeänä kauppareittinä...................................Nuorakeramiikka l. vene(vasara)kirveskulttuuri voidaan yhdistää balttilaisten kielten leviämiseen puolasta pohjoiseen ja itään. Nuorakeramiikan synty määrittyy mm. palloamfora-kulttuurin ja indoeurooppalaisten käyttämän kirvestyypin läsnäololla alueella, jolla kehitys synnytti nuorakeramiikan.

Maanviljely-seudulle levittäytyneet IE-kieliset nomadit sulautuivat alkuperäis-väestöön, ja tuloksena oli baltoslaavilainen kieliryhmä, ja kun ekologinen kriisi heikensi maanviljelyä, liikaväestö lähti vaeltelemaan pienkarjoineen. Suomeen asti.

tuisku

kalmankenkku
8. "Vez, vesi, Veiksel.." -sanue on mielenkiintoinen. Itämerensuomeen viittaavia paikannimiä on Liettuassa ja Itä-Preussissa asti..Toiseksi uskaliain mieleeni tullut ajatus oli Visby-nimen linkittäminen Vistulaan ja siten tuohon sanueeseen. Gotlannin paikannimet eroavat melkoisesti Ruotsinniemen nimistä ja voisi ajatella että on seurausta muinaisesta SU tai balttivaikutuksesta. SU:lla tässä tarkoitan koko perhettä...................................Vis-by , vesikylä? Ves = Vepsä (etnonyymi). "Ves" oli myös Novgorodin vanhan itsehallinnon nimi.

Tsuudi- ja slaaviheinojen yhteinen markkinapaikka kasvoi kauppakaupungiksi, ja siellä noudatettiin vanhaa itsehallintoperinnettä, jolla oli alueen alkuperöäiskielinen nimi: Ves.

Ves-kokouksen koollekutsuminen tehtiin soittamalla Ves-kelloa, joka oli torilla. Kokous päätti asioista huutoäänestyksellä, ja mm. valitsi ruhtinaan. On mahdollista, että valituksi tuli tällä tavalla joku suupaltti "Rurik".

Vepsäläisillä yhteisöjen yhteinen hallinto antoi nimen koko porukalle, ja jossain toisaalla saattoi "käräjien" nimitys päätyä asutuskeskuksen nimeksi?

"Mir" tarkoitti muinaisvenäjässä kyläyhteisöä, ja suomensukuisilla se tarkoitti aivan samaa. Eikä ollut lainasana:

Mir => Merjalaiset;
Mir => Muroma;
Mir => Metserä.

Suomessa: Mir => Miero.

"Miero" ei liittynyt köyhään, vaan yhteisöön. Kun joku ei pystynyt elättämään itseään ja perhettään, häntä elätti yhteisö. Siitä "mieron tie".

Käkisalmen läänin "nälkäkapina" alkoi tyytymättömien kerääntyessä kirkonmäelle, huudon "Musta Miero!" kutsumana. "Musta" tarkoitti, että kokous tulee päättämään sodasta tai kapinasta.

tuisku

Uskaliain ajatus oli visigoottien Kaukalandan (Transilvaniassa) selittäminen Kaukomaana ja Gotlannin Kotimaana, mutta en uskalla sitä esittää julkisesti, ooops...

Onko olemassa tutkimusta noista Liettuan ja Preussin paikannimistä?
..................................On olemassa.

tuisku

kalmankenkku
9. "Venekirveskulttuuri" ei liikkunut vesitse, koska heillä oli pääelinkeinona lammaslaumat. Suomessa heillä ei ollut suurkarjaa eikä peltoja. Nimitys tulee hiotun kirveen hassusta muodosta...Uskoisin, että Itämeren rannoilla on vallinnut aina Antrean kalareissusta alkaen jonkinlainen vesikulttuuri...................................Kyllä. Metsästäjä-keräilijöitä Euroopan alkuperäis-väestöstä.

tuisku

Venekirveskulttuuri on ehkä kehittynyt sen ja uusien karjankasvatusideoiden (ei välttämättä kansojen) jonkinlaisena yhteenliittymänä, koska en usko että mahdollinen IE-kulttuuri olisi tuonut näille merenkävijöille paljoakaan uutta...................................IE-väestö toi kärrynpyörät ja lampaanhoidon. Vettä he ehkä saattoivat juoda. Mahdollisesti he peseytyivätkin joskus?

tuisku

Merenkäynnin taito oli suunnistuksineen kaikkineen varmastikin enemmän vaikeita erityistaitoja vaatinut, kuin maanviljelys ja karjankasvatus. Sorry, maajussit.....................................Suomeen tultiin vesitse. Täältä mentiin meren yli Ruotsiin samalla vauhdilla, minkä todistavat Keski-Ruotsin "kvartsi-asuinpaikat".

tuisku

kalmankenkku
11. Unkarilaisten tulo Pannoniaan tunnetaan historiallisista lähteistä. Sitä ennen siellä pitivät valtaa roomalaiset, gootit, avaarit, jne., kunnes madjaarien kaanit kaappasivat alueen..Ymmärtääkseni unkarin kansa koostuu useista kansanryhmistä. Voisiko olla niin, että 800-luvulla tulleet madjaarit olisivat muodostaneet vain osan ja muut olisivat jo asuttaneet aluetta, ja puhuneet unkarin sukukieliä?..................................Arpadin mukana tulivat useimmat madjaariheimot ja kaksi liittolaisheimoa, kumaaneja. Jos madjaareilla ja Pannonian mv-asukkailla oli kielisukulaisuutta, se kulki Svidryn kautta, eli varsin etäistä?

tuisku

.... Lähtöoletus näyttäisi olevan, että riimut olisivat alkuperäistä germaanista harrastusta, vaikka niiden ajoitukset jo osoittavat toista. Tuohon asenteeseen kaipaisi kyllä jo muutosta..................................."Riimujen" suhteen näyttää vallitsevan varsin tympeä konsensus germaanisesta ihmekirjoituksesta.

tuisku

Etruskin sanoista: niitä taidetaan tuntea vielä niin vähän, että tulkinnanvaraa varmasti on. Varmasti voidaan sanoa vain, että jostakin kumman syystä tulkitsemalla tuo teksti (ja monet muut) unkarin kautta, ne muodostavat lauseita, jotka liittyvät asiayhteyteen erittäin hyvin.

http://pakana.greatnow.com/etrsanat.htm

Etruskin sanaluetteloja saattaa löytää laajempiakin?

El Loco

Perehdyttyäni noihin nettilähteisiin (Tieteessä tapahtuu,Kaltio jne.) näyttää aika selvältä ainakin minulle ,että Wiikin ja kumppaneiden oletukset lepäävät varsin hataralla pohjalla.

Ketä ovat "Wiik ja kumppanit"?

Mitä oletuksia he ovat esittäneet?

Ariston
Tässä uusi näkökulma meripihkakauppaan:

Kanadaneestiläisellä Pääbolla on ajatus siitä, että Venetit polveutuisivat pohjoisen Finnic-kieltä puhuvista asukkaista.

http://paabo.ca/veneti/

Koko käsikirjoituksen voi ladata "Click to download" kohdasta.
Salasana on: manuscript-09-2006

The Veneti Language: An Ancient Language from a New Perspective
by Andres Pääbo
- approx 450pages
A new view of the Veneti as trader peoples originating out of northern amber merchants speaking the northern Finnic language. Main purpose of the book is to interpret the inscriptions made by them mainly between 500-100 BC found in the north Adriatic region, approaching the matter from a Finnic perspective, primarily via Estonian (brother language to Finnish, south of the Gulf of Finland.)

Kiitoksia linkistä. Oli kyllä uusi juttu meikäläiselle. Pitääpä tsekata. Että ihan kirja lähes samasta aiheesta...Mielessä on toki käynyt veneet ja Venetsian kanaalit ja onhan vendeillä täytynyt jollakin tapaa olla yhteys itämerensuomalaisiin. Äänisen ja Laatokan kauttahan ne Vienanmeren ja Jäämeren aarteet ovat tuotu etelämmäksi (mursunluuta jne)...

On ainakin hyvä, että joku paneutuu asiaan, ja uudesta näkökulmasta. Täytyy kuitenkin suhtautua varauksella.

Lisää aineksia soppaan:

Italialaisperäinen historiallisten kielten tutkija Michelangelo Naddeo on sitä mieltä, että Pohjois-Euroopassa Finno-Ugric kansalla oli jo riimut käytössä paljon ennen Indo-Eurooppalaisten tuloa!
Riimut olivat 16 merkkiset ja myöhemmin germaanit panivat siihen lisää merkkejä.

http://linguistlist.org/pubs/papers/bro ... perID=8142

Ja toisaalta:

Vanhin tunnettu riimukirjoitus on noin vuodelta 160AD ja löydetty kammasta.
Kampa löytyi Vimosen suosta, Fyn saarelta, Tanskasta. Kamman riimussa lukee selvällä suomenkielellä HARJA. Sitä ovat indo-eurooppalaiset käännelleet joko henkilönimeksi tai soturiksi (PIE *koryos).

kalmankenkku
Ketä ovat "Wiik ja kumppanit"?

Mitä oletuksia he ovat esittäneet?

Voi anteeksi tais tulla väärä mielipide?

Ehkä voisit lukea noi mm.Jaskan linkit.En mä rupea niitä tänne copypastettelemaan.Cavalli-Sforza hakusanalla löytyi ainakiin googlesta tuo Kaltio lehden keskustelu:

http://www.kaltio.fi/index.php?384

Eikös Conan barbaari ollut hyperborealainen? Sehän puhuu ainakin sarjakuvissa ja kirjoissa selevää suomea

El Loco
kalmankenkku
Ketä ovat "Wiik ja kumppanit"?

Mitä oletuksia he ovat esittäneet?
Voi anteeksi tais tulla väärä mielipide?

Olisin vain halunnut kuulla sinun mielipiteesi, mutta kun sitä ei ilmeisesti ole, niin annamme asian olla.

kalmankenkku
Olisin vain halunnut kuulla sinun mielipiteesi, mutta kun sitä ei ilmeisesti ole, niin annamme asian olla.

Tuota..osaat vissiin lukea? Se on tuossa ekassa postauksessani tähän ketjuun.

Mut jos ei aukea niin ei sitten.

Ariston
...
Italialaisperäinen historiallisten kielten tutkija Michelangelo Naddeo on sitä mieltä, että Pohjois-Euroopassa Finno-Ugric kansalla oli jo riimut käytössä paljon ennen Indo-Eurooppalaisten tuloa!
Riimut olivat 16 merkkiset ja myöhemmin germaanit panivat siihen lisää merkkejä.

Ruotsalaisessa keskustelussa onkin tosiaan otettu pohdittavaksi vanhimpien riimujen kielen ei-germaanisuus. Mm. näitä Tanskan kuuluisien kultaesineiden, kahden torven, riimujen tekstejä on arveltu SU-kieliseksi.

Ruotsin itärannikon ja Uplannin vanhimmat paikannimetkin on jo tulkittu suomenkielisiksi erään tutkijan toimesta.

Ilmeisesti vasconiseen kieliryhmään kuuluneiden Skotlannin piktien kehittämä Ogham-kirjoitus on jo kauan sitten todettu kehittyneeksi ei-kelttiläisessä kieliympäristössä, ja nyt näyttää siltä että "riimujen" kanssa käy samoin.

http://pakana.myinfo.ws/nuragh3.htm

Svekomaaneille yhtä suuri harminpaikka, kuin kommunisteille Huhtiniemen "joukkohauta"-huijauksen paljastuminen?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat