Seuraa 
Viestejä45973

”Kuudes ydinvoimala ensi vuonna vireille” Talous-Sanomat 4.1.2007

Melkoinen tilitys perustuu TVO:n Timo Rajalan kertomuksiin:
http://www.tvo.fi/ytimekas/0406/lisasahko.html

Suosittelen lämpimästi Rajalalle perehtymistä tekstiini ja näkökulman laajentamista kokonaisvaltaisemmaksi. Tästä on hyvä aloittaa:

Korkea käyttökerroin on melkeinpä ainoa asia, jolla ydinvoimaa voidaan puolustella.

Olkiluoto-3 projekti on kohdannut vastoinkäymisiä hyvin paljon, viivästymiset laitoksen sähköntuotannon suhteen tuottavat miljardiluokan tappiot.
Suorastaan säälittävää on se, että uudella työmaalla häärivät ulkomaalaiset työntekijät, valtaosa alihankinta- ja urakointisopimuksista on valunut Suomen käsistä ulkomaille.
Voimalaitoksen rakennuttaja on valinnut tärkeisiin ja laatua vaativiin kohteisiin kaikkein halvimmat ja valitettavasti myös osaamattomat työmiehet.

http://www.tekniikkatalous.fi/doc.do?f_id=1085233
http://www.tvo.fi/945.htm

Uusin Olkiluoto-3 voimala nostaa Pohjoismaiden sähköverkon suurimman yksittäisen laitoksen tehon 1600 MW:iin, jolloin koko verkon on pystyttävä kestämään jättimäisen kuormituksen mm. reaktorin äkkipysäytyksen yhteydessä (vrt. viime kesän tapahtumat Ruotsissa). Vastaavasti vuosihuoltojen aikana on tälle kapasiteetille oltava täysi säädettävä varavoimakapasiteetti.

Yhdeksi pahimmaksi ongelmaksi tulee uudelle voimalaitokselle noin 30 vuoden sisällä tapahtuva polttoainepula, sillä tällöin kaikki maailman taloudellisesti järkevästi hyödynnettävät uraanivarat on jo käytetty ja laitoksen nykyinen käyttöikä jää puoleen.
Toki tätä ei tod. ole huomioitu näissä investointi- ja rahoituslaskelmissa, joissa kirkkain silmin uskotaan laitoksen toimivat 60 vuotta.

Toinen suorastaan ikävä edellisestä asiasta johtuva ilmiö on ollut uraanin hinnan hirvittävä nousu. Viime kuun hinta hyppäsi 8,5 $/lb, mikä on enemmän kuin mitä uraani maksoi vuonna 2000, jolloin tehtiin päätöksiä tästä lisärakentamisesta. Tuolloin väitettiin uraanin hinnan vaikutuksen olevan mitätön sähkön hintaan. Nyt kuitenkin uraanin hinta on jo kymmenkertaistunut noista päivistä ja hinnan nousulle ei näy loppua…

http://www.cameco.com/investor_relation ... cal_ux.php

Ydinvoiman polttoainepula on johtanut mm. fuusiohankkeen nopeaan aikaistamiseen. Ydinvoiman polttoainepulaa hankaloittaa lisärakentaminen jolla jotkut luulevat Suomessa saavan turvallista ja edullista sähköä. Tie toimivaan ydinvoimalaitoksen sähköntuotantoon on kivinen ja vie aikaa näköjään reilusti yli kymmenen vuotta. 6. ydinvoimalaa halaavien on kohdattava se totuus, että polttoainepula ja käsistä riistäytyvät käyttökustannukset johtaisivat Suomen sähkönhinnan reiluun kasvuun ja lisäksi näennäiseen omavaraisuuteen, sillä tällä hetkelläkin polttoaine laitoksiimme tulee Venäjältä.

Turvallisuudesta vielä sen verran, että esim. STUK:n kertoi, että viimekesäinen voimalaonnettomuus oli vain parin tunnin päässä ytimen sulamisesta. Tällöin oltiin lopulta vain diesel-koneiden varassa. Toisaalta eipä uraanin louhintakaan kovin turvallista työtä ole, Suomessa pian alkava toiminta pilaa luontoa rankalla kädellä.
_________________

"Paljonko maksaa kun sellainen poistetaan käytöstä?"
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jh ... xhome.html

UK:ssa 2005 ydinsähköä tuotti 23 reaktoria sähköteholla 11 852 MWh, jolloin keskimääräinen reaktorisähköteho oli 515 MW. Näiden reaktoreiden käytöstäpoistokulut ovat nyt 82,5 miljardia euroa! Siis 0,00696 mrd euroa/MWe. Näillä eväin esimerkiksi Olkiluoto-3:n (Suomen viides ydinvoimala) käytöstäpoisto maksaa yli 11 miljardia euroa, kun sen rakentaminen maksaa vain 3 mrd euroa.

"Kuka sen maksaa? "

Olkiluoto-3:n loppusijoituskustannusten on arvioitu olevan 2,7 miljardia euroa. Kaikkien Suomen ydinvoimalaitosten ydinjäteloppusijoituksen kustannuksiin pyritään varautumaan nk. ydinjätehuoltorahastolla, jonka varat vuonna 2003 olivat 1,3 miljardia euroa. Rahoja ei vielä ole tarpeeksi ja ne pyritään keräämään myytävän sähkön hinnassa. Koska TVO-konsortio myy teollisuudelle sähköä alle markkinahintojen, niin maksaja noille kuluille on tavallinen sekasähkön ostaja. Tosin 11-2,7=8,3 mrd euroa pitää joskus tulevaisuudessa repiä muualta.

"Alkujaan ydinvoimalan käyttöiäksi arvoitiin ehkä 30vuotta
Sitten todettiin että voimalaa voi käyttää 40v.
Ehkä jopa 60vuotta
Mitäpä jos voimayhtiö päättää että voimala kestää 100vuotta? "

Keskimääräinen reaktorin ikä on nyt 22 vuotta. Teollisuuden odotukset 40 vuodesta ovat aika kovia erityisesti 60 vuotta. Ongelmana on kriittisten osien säteilyhaurastumiset kuten paineastia, sähköjohdot...

"Kenellä on päätösvalta ydinvoimalan käytöstä?"

Yksityisellä osakeyhtiöllä eli TVO:lla, Loviisan tapauksessa FORTUMilla, STUK: sallimissa rajoissa

"Onko voimayhtiöllä vastuu voimalan purkamisesta ja jälkien siivoamisesta? "

Ydinvoimalaitoksen purkamisen on arvioitu maksavan melko vähän, itseasiassa Suomessa tähän on budjetoitu koko maailman pienin budjetti tuotettua sähkökilowattituntia kohti. Suomessa ydinvoimalaitoksen purku maksaa vain esimerkiksi kolmanneksen siitä mitä se maksaa Venäjällä.
Suomessa VTT on budjetoinut yhden ydinreaktorin purkamiseen 0,15 miljoonaa euroa/MW eli OL-3:een 240 miljoonaa euroa. OL-3:n käytöstäpoisto- ja sulkemiskustannuksiksi on arvioitu 100 miljoonaa euroa. Yhdysvalloissa on arvioitu reaktorin purkamiskustannuksiksi 0,35 miljoonaa euroa/MW ja jo toteutuneissa ydinvoimalaitosten purkamishankkiessa kustannukset olivat tätä 4-13 kertaa suuremmat.

"Mitä ydinvoimalalle tehdään kun se poistetaan käytöstä, haudataan kallioon? "

Suomessa se jätetään kymmeniksi vuosiksi säteilemään paikalleen, sillä purkaminen tulisi maksamaan paljon.

"Onko Eino Ekonoomi laskenut jälkihoidon kilovattitunnin hintaan, vetäiseekö Seppo Sijoittaja nämä sentit omaan taskuun ja viheltelee mennessään kun tulee loppulaskun aika?"

Kun ydinvoimalahankkeet perusteltiin eduskunnalle, niin käytöstäpoisto eikä loppusijoituskustannuksia laskettu sähkön hintaan. Nämä luvattiin ottaa huomioon vasta tuotetun sähkön hinnassa ja valitettavasti näyttää siltä, että arviot kustannuksista ovat liian pienet. Kannattaa myös huomioida se, että uraanin hinta on noista päätöksistä jo monikertaistunut:
http://www.cameco.com/investor_relation ... cal_ux.php

Pseudohippi

Pseudohippi

Olkiluoto 3 tulee olemaan hyvin kannattava. Teho on jo ylibuukattu lähes kaksinkertaisesti joten kysyntä ei tule olemaan ongelma. Kannattavuuslaskelmat on tehty 25 vuoden kuoletusaikaa silmällä pitäen ja ovat karkeasti seuraavat:
- pääomakulut 14 € / MWh
- polttoaine 5 € / MWh
- käyttökulut 5 € / MWh
- jätteenkäsittely 4 € / MWh

Josta saadaan MWh:n kokonaishinnaksi 28 €. Pörssisähkön hinta pyörii tätä nykyä 30 € kalliimmalla puolella (juuri nyt 34,7 €), joten varsin hyvää bisnestä on tiedossa. Sähkön hinnan arvellaan voimalan valmistumisajankohtaan mennessä kohonneen jo keskimäärin n. 60 € tasolle, joten voimalan kate tulee tällä laskelmalla olemaan yli 100 %.

Myöhästymisen kustannukset ovat n. 200 milj. € / vuosi, josta suurin osa muodostuu siitä että tuotannon korvaava sähkö joudutaan ostamaan markkinoilta kalliimmalla hinnalla.

Kannattaa huomioida, että kuoletusaika on vain 25 vuotta, kun taas käyttöajaksi on laskettu 60 vuotta. 25 vuoden käytön jälkeen tuotantohinta tulee siis tipahtamaan vielä 14 € / Mwh alhaisemmaksi (toki kuoletus voidaan toteuttaa nopeamminkin jos sähköstä saadaan hyvä hinta, tämä laskee tietysti kuluja ja paranta katetta entisestään) Fortumin nykyvoittojenkin syynä on osaltaan heidän omistamansa etuajassa kuoletettu ydinvoimakapasiteetti, joka jauhaa sähköä lähes ilmaiseksi vielä kymmeniä vuosia. (Esim. tuulivoimaloissa käytetään samaa 25 vuoden kuoletusaikaa, mutta niissä tuo todellinenkin käyttöikä on jotakuinkin samaa luokkaa.)

Mikään muu mahdollinen sähköntuotantomenetelmä ei pääse lähellekään ydinvoiman kannattavuutta. Olkiluoto 3 yhtenä maailman suurimpana reaktorina tulee olemaan vielä ydinvoimaloiden keskinäisessäkin vertailussa edullinen.

Ensinnäkin arvioisi polttoainekuluista perustuu ns. halvan uraanin aikaan, aikaan jolloin U3O8 maksoi 7 $/lb. Viimekuun hinta oli 72 $/lb.
Kuten yllä on nähty, ydinpolttoaineen hinta tulee nousemaan jatkossa seuraavista syistä:
1: Uraanivarat ehtyvät nopeasti, uutta malmia joudutaan kaivamaan mm. 200 kertaa heikkopitoisimmilta alueilta.
2:Uraania ei pystytä tällä hetkellä tuottamaan riittävästi
3:Taloudelliset varat riittävät vain 30 vuotta

Ensiksikin 4 eur/MWh on melkoinen harha siitä hinnasta, mitä polttoainekulut ovat esimerkiksi OL-3:n aloittaessa toimintansa. Hinta on silloin tämän hetken ennusteen mukaan yli 26 eur/MWh !!!
Tässä lasku pseudohipille:
[code:3dww1xf9]
Vuosi 1 $/lb $/kg UO2 eur/kg snt/kWh eur/MWh
2003 2 11,0076 24,2672 1523,978042 0,465986 4,659856
2004 3 20,3951 44,96274 1708,168408 0,522305 5,223054
2005 4 40,1184 88,44444 2095,155556 0,640634 6,406342
2006 5 70,1775 154,7123 2684,939484 0,820972 8,209719
2007 6 110,5724 243,7663 3477,520194 1,063319 10,63319
2008 7 161,3031 355,6065 4472,897685 1,367675 13,67675
2009 8 222,3696 490,2328 5671,071958 1,734039 17,34039
2010 9 293,7719 647,6453 7072,043011 2,162413 21,62413
2011 10 375,51 827,8439 8675,810847 2,652796 26,52796
2012 11 467,5839 1030,829 10482,37546 3,205188 32,05188
2013 12 569,9936 1256,6 12491,73686 3,819589 38,19589
2014 13 682,7391 1505,157 14703,89504 4,495999 44,95999
2015 14 805,8204 1776,5 17118,85 5,234418 52,34418
2016 15 939,2375 2070,629 19736,60174 6,034846 60,34846
2017 16 1082,99 2387,545 22557,15026 6,897283 68,97283
2018 17 1237,079 2727,247 25580,49557 7,821729 78,21729
2019 18 1401,504 3089,735 28806,63765 8,808184 88,08184
2020 19 1576,264 3475,009 32235,57652 9,856648 98,56648
2021 20 1761,36 3883,069 35867,31217 10,96712 109,6712
2022 21 1956,792 4313,915 39701,8446 12,1396 121,396
2023 22 2162,56 4767,548 43739,17381 13,37409 133,7409
2024 23 2378,663 5243,966 47979,2998 14,67059 146,7059
2025 24 2605,102 5743,171 52422,22257 16,0291 160,291
2026 25 2841,878 6265,162 57067,94213 17,44962 174,4962
2027 26 3088,988 6809,939 61916,45847 18,93215 189,3215
2028 27 3346,435 7377,502 66967,77158 20,47669 204,7669
2029 28 3614,218 7967,852 72221,88148 22,08323 220,8323
2030 29 3892,336 8580,987 77678,78816 23,75179 237,5179
2031 30 4180,79 9216,909 83338,49162 25,48235 254,8235
2032 31 4479,58 9875,617 89200,99187 27,27492 272,7492
2033 32 4788,706 10557,11 95266,28889 29,1295 291,295
2034 33 5108,167 11261,39 101534,3827 31,04609 310,4609
2035 34 5437,964 11988,46 108005,2733 33,02469 330,2469
2036 35 5778,098 12738,31 114678,9606 35,0653 350,653
2037 36 6128,566 13510,95 121555,4448 37,16792 371,6792
2038 37 6489,371 14306,37 128634,7257 39,33254 393,3254
2039 38 6860,512 15124,58 135916,8034 41,55918 415,5918
2040 39 7241,988 15965,58 143401,6779 43,84782 438,4782

Siis tässä nähdään, että ydinvoiman käyttäminen jatkossa pelkästään polttoainekustannuksiltaan tulee nostamaan sähkön hintaa Suomessa rajusti!
[/code:3dww1xf9]

Pääomakulujen suhteen tilanne oli arvattavissa, myöhästynyt OL-3 maksanee nyt sähköntuotannon aloittaessaan pitkälti yli 4 mrd. euroa.

Käyttökulut perustuvat oletukselle, että uusi voimala on yhtä luotettava kuin nämä hyvät käyttöasteet omaavat OL1-2. Todellisuudessa jo rakennusvaiheessa on tehty yli 700 virhettä ja moni asiantuntija epäilee koko laitokset startin olevat hyvin vaikeaa. OL-3 on uudentyyppinen laitos, joka on suunniteltu turvallisuuden kustannuksella. Tällaisella laitoksella voi olla hyvin vaikeaa päästä yli 90 %:n käyttöasteisiin jolloin käyttökulut voivat turvota entisestään.

Mainitut jälleenkäsittelykulut ovat suorastaan hävettävän pienet. Vaikka kalliin sähkönhinnan ohessa perittäisiin tuota korvausta, niin silti tämä ei riitä edes puoleen niistä käytöstäpoisto ja jätteenkäsittelykustannuksista mitä jo puretuilla ydinvoimaloilla on ollut. Vrt Britannia vastaavasti 11 mrd euroa, Suomessa noin 3mrd?

Kolmanneksi ydinvoima soveltuu erittäin huonosti nykymaailman sähköntarpeeseen, jossa vuorokausien ja kuukausien aikana tarve vaihtelee voimakkaasti. Ydinvoiman osuutta ei Suomessa kannata lisätä sähköntuotannossa, sillä voimaloita ei voida säätää kulutuksen mukaan. Vrt. pakolla tuotu typerä sähkölämmitys ja yösähkökeinottelu.

Ja lopuksi vaihtoehtoja ydinvoiman aivan turhalle lisärakentamiselle- oma + hyviä linkkejä:
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... ht=#256831

http://www.nesteoil.fi/default.asp?path ... ;5042;7078
http://www.tekniikkatalous.fi/doc.ot?f_id=912814
http://www.hs.fi/autot/artikkeli/Biodie ... SI1TA03zr2
http://www.vapoviesti.fi/index.php?id=1186&type=2

  • ylös 2
  • alas 2

Sivut

Kommentit (184)

Suomen tärkeimmät tunnetut uraaniesiintymät ovat Lapin Kittilässä, Kuusamossa, Kolilla ja Uudenmaan Askolassa ja Palmottussa. Palmottun uraanivaroiksi ilmoitetaan 1000 000 kg uraania, pitoisuus 0,11 %. Kittilän arvioidut varat ovat tästä puolet ja uraanipitoisuus keskimäärin 0,19 %. Enossa keskipitoisuus on ollut 0,14 %, Askolassa 0,1 %.:
http://www.ats-fns.fi/archive/esitys_soderholm.pdf

Taloudellisesti kannattavien uraaniesiintymien pitoisuudeksi ilmoitetaan noin 0,05-0,2 % U3O8:aa eli 0,043-0,17 % uraania:
http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/glossary.html

http://www.wise-uranium.org/uod.html

Eli taloudellisessa mielessä, yhä ehtyvillä varoilla, ydinvoiman lisärakentamisen ja uraanin käytön lisäämisen myötä Suomen uraanikaivostoiminnalle on edellytykset.

Kaivosyhtiö Cogemalla on Suomessa jo voimassa olevia varauksia ja uusia hakemuksia, sekä valtaushakemuksia.

Uraanin louhinta tehdään tyypillisesti avolouhoksilla, joista tuulet kuljettavat hiukkasia kauaksi. Uraanipitoisilla louhoksilla louhintavaiheessa noin puolet syntyvistä hiukkasista halkaisijaltaan alle 10 µm ja malmin käsittelyssä ja prosessoinnissa noin 85 % syntyvistä hiukkasista on alle 10 µm.
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/appendix/appb-2.pdf

Alle 10 µm hiukkaset kulkeutuvat hengitysteihin, joista pienimmän verenkiertoon asti, s.6:
http://www.fmi.fi/kuvat/Hiukkasiailmassa_LR_2.pdf

Alle 1 µm:n hiukkaset kulkeutuvat jopa tuhannen kilometrin päähän, s.12:
http://virtual.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1998/T1934.pdf
Esimerkiksi Askolasta 20 kaupunkia on alle 100 km:n päässä (Askolan www-sivut, kartta):
http://www.askola.fi/

Tuossa alla on VTT:n lähde, josta nähdään, että ydinvoiman tuottamat hiukkaset tulevat pääasiassa louhosvaiheesta ja, että koko elinkaaren aikana kun ydinvoima tuottaa yhden hiukkasen niin biovoima tuottaa neljä (suhteutettuna tuotettuun energiaan), s.77.

http://virtual.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1999/T1974.pdf

Lentotuhkan uraanipitoisuus Suomalaisissa kivihiililaitosten hiukkasissa on ollut vain noin 0,00001-0,000012 %, (keskimääräinen uraanipitoisuus maailman kivissä on 0,005-0,02 %), s.12:
http://virtual.vtt.fi/inf/pdf/julkaisut/1995/J809.pdf

Siis uraanin louhinnan hiukkaset sisältävät noin 10 000-kertaisesti säteilevää ainesta kuin esim. kivihiilen polton hiukkaset, mutta hiukkasia ydinvoima tuottaa vain noin neljäsosan siitä mitä biopoltto.

Lisätietoa, josta selviää se, että ydinvoima tuottaakin louhinnan vuoksi erittäin paljon hiukkaspäästöjä, ja hajautettu biovoima huomattavasti vähemmän kuin yksi terästehdas Suomessa:
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?t=14199

Ydinvoimalla ei pystytä hillitsemään kasvihuoneilmiötä. Vaikka virheellisesti kerrotaan ydinvoiman olevan CO2-vapaa sähköntuotantomuoto, niin totuus on toinen.

Täältä löytyy kokooma ydinvoiman CO2-päästöistä, jossa on tulokset yhteensä 31 tutkimusta aiheesta, mistä löytyy mm. luku 140-230 g/kWh, sivu31:
http://www.sd-commission.org.uk/publica ... ssions.pdf
Tällä hetkellä ydinvoiman kasvihuonekaasupäästöt ovat luokkaa 26 g/kWh, mikä on tarkoittaa sitä, että ydinvoimalla tuotettu sähköenergia tuottaa noin kymmenkertaisen määrän kasvihuonekaasupäästöjä kuin tuulivoima.
[size=150:2egpdwoq]Korostan vielä tähän, että hupenevat uraanivarat pakottavan louhinnan heikkopitoisille alueille ja tästä syystä ydinvoiman kasvihuone- ja hiukkaspäästöt ovat roimasti kasvamassa toisin kuin bio- ja tuulivoimalla.[/size:2egpdwoq]

Tuulivoimasta:

Myytit:

Myytti 1.Tuulivoima on epäsäännöllistä, arvaamatonta sähköntuotantoa
Fakta: Tuulivoiman sähköntuotanto vaihtelee vähemmän kuin mitä sähköverkon kuormitus tekee, toisin kuin tavalliset voimalaitokset, jotka irrotetaan verkosta kertalaakista. Tuulivoiman tuotanto pystytään arvioimaan hyvin kuusi tuntia eteenpäin ja melko hyvin seuraavaksi päiväksi. Pohjoismaiden sähköpörssissä sähköä myydään tunnin mittaisissa paketeissa.

Myytti 2. Tuulivoiman tuotannon muuttuvuus tuo ongelmia sähköverkolle.
Fakta: Sähköverkolla on paljon reserviä nopeisiin kuormitusten vaihtumiseen ja häiriöihin. Tuulivoiman häiriöt sähköverkossa näkyvät vasta kun tuulivoiman osuus sähköverkon tuotannosta nousee yli 10 %:iin. Vasta tällöin on harkittava vara- tai säätövoimaa.

Myytti 3. Tuulipuisto ei tuo mitään liittymispalvelua verkolle.
Fakta: Modernit tuuliturbiinit voivat osallistua sähköverkon jännitevaihteluiden hallitsemiseen ja tuoda taajuusvaihteluihin tarvittavaa säätöä.

Siinä oli kolme sellaista Faktaa, että muutaman kaverin on mietittävä tarkemmin ajatuksiaan.

Kehoitan edelleen näitä muutamaa kaveria tutustumaan mahtavaan lähteeseen, sivulle 38:
http://virtual.vtt.fi/tuulitilastot/vuosirap04.pdf

[size=150:2egpdwoq]Sieltä näkyy hyvin kuinka tuulivoima tuottaa sähköä juuri silloin kun sitä Suomessa tarvitaan, erityisesti kovilla pakkasilla ja kaikkein kylmimpinä kuukausina.[/size:2egpdwoq]

Sitten näistä yleisistä harhaväitteistä:

Norppa
Tuulivoiman varavoiman on oltava kaikkien voimaloiden yhteenlaskettu teho ja sitä tarvitaan päivittäin. Varavoima on HYVIN kallista. Tätä et ole tainnut laskea mukaan tuulivoiman "edullisiin" kustannuksiin?

Ensiksikin säätövoimaa tarvitaan vasta kun tuulivoiman osuus Pohjoismaissa kasvaa yli 10 %:n. Tällöin uuden kapasiteetin hintoja nostattava kustannus on vain 0.5…0.7 €/MWh. Mikäli tarvitaan lisäksi säätövoimaa, niin yli 10 %:n tuulivoimaosuuksilla tämä maksaa Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla vain 0.1…0.2 €/MWh. Nämä yhdessä ovat todellakin häviävän pieniä kustannuksia siihen nähden, mitä ydinvoima pelkkänä perusvoimana maksaa (~1/100-osa ydinvoiman sähkön hinnasta):
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... ht=#352375

Tuossa vielä linkki Norpalle ja muille mitä TKK:lla uusille diplomi-insinööreille opetetaan tuulivoimasta, erityisesti sivu 24.:
http://eny.hut.fi/education/courses/Ene ... K20061.pdf

Tuulivoima sopii erinomaisesti Suomen sähköntuotantoon, sillä se tarjoaa sähköä juuri silloin kun sitä tarvitaan eli kylminä talvikuukausina. Tähän ei ydinvoima pysty säätymättömänä ja talviaikaan sattuva INES-luokiteltu turma pudottaa yksittäiset reaktorit helposti silmänräpäyksessä aiheuttaen merkittäviä tehovajauspiikkejä. Tuulivoimalla yksittäinen laitos ei tällaisiin häiriöihin pysty. Tuulivoiman tuotannon vaihtelut ovat pienempiä kuin mitä normaalipäiväiset verkon kuormitukset ja ne ovat nykypäivänä hyvin hallittavissa sillä Suomen sähköverkko pelaa Nordpolin marketilla tunnin tuottomarginaaleilla ja tuulivoiman tuotannon ennustettavuus paranee ennestään mm. sääennusteiden supertietokonelaskentakannan parantuessa.

Moderni tuulivoimatekniikka sisältää hyvin kehittynyttä tekniikkaa, jolla pystytään auttamaan kantaverkon ongelmia mm. taajuus- ja jännitesäätelyssä kun vaikkapa Loviisan ydinreaktori trippaa pois verkosta. Tuulivoiman tuotannon vaihtelut alkavat näkyä vasta kun tuulivoiman osuus koko sähköverkon tuotannosta kasvaa yli 10 %:iin. Tällöin tarvittava vara- ja säätövoima on hyvin edullista käyttää ja vaikutus sähkömarkkinahintoihin käytännössä minimaalinen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

[size=150:q8f8t4ch]Kaikille satunnaisille lukijoille:[/size:q8f8t4ch]

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

*******************************************************************

Asiantuntija
D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

[size=150:t6h4rivx]Kaikille satunnaisille lukijoille:[/size:t6h4rivx]

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

*******************************************************************

olet ydinvoiman kannattajien prototyyppi :)

hyvä että olet olemassa ja täällä!

Vastaaja_s24fi
viides voimala on prototyyppi. ranskalaiset tekee samanlaisen jos näkee että se pysyy kasassa pari vuotta.

kuudennelle ydinvoimalalle pitää saada lupa ennenkuin nähdään että viides on susi jo syntyessään.

Mitenniin on proto?

Se perustuu Saksalaiseen Konvoi ja Ranskalaiseen N4 -reaktorityyppiin.

Minusta on nimenomaan hienoa, että rakennetaan uusi, ja entistä turvallisempi reaktori tänne Suomeen. Sellainen, jossa on huomioitu entistä enemmän aikaisempien reaktorityyppien ongelmakohtia (ja jotka ovat silti toimineet hyvin).

Vastaaja_s24fi

olet ydinvoiman kannattajien prototyyppi

hyvä että olet olemassa ja täällä!

Sinä et ole ydinvoiman vastustajien prototyyppi. Useimmat niistä pystyvät älyperäiseen ajatteluun!

D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

[size=150:2hx61vo4]Kaikille satunnaisille lukijoille:[/size:2hx61vo4]

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

********************************************************************

itse aiheeseen:

toivottavasti rakennuslupa saadaan mahdollisimman pian sekä polttoainetta saataisiin omavaraisesti.

Vastaaja_s24fi
Asiantuntija
D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

[size=150:dm844tln]Kaikille satunnaisille lukijoille:[/size:dm844tln]

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

*******************************************************************
olet ydinvoiman kannattajien prototyyppi

hyvä että olet olemassa ja täällä!

Itseasiassa minusta on jo pitkään tuntunut, että Vastaaja_s24fi on nimenomaan ydinvoimateollisuuden palkkaama - muka tuulimyllyviherpiiperö, jonka tarkoituksena on saada ajattelevien ihmisten silmät avautumaan.

Canccu
Vastaaja_s24fi
Asiantuntija
D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

[size=150:3fit7xbd]Kaikille satunnaisille lukijoille:[/size:3fit7xbd]

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

*******************************************************************
olet ydinvoiman kannattajien prototyyppi :)

hyvä että olet olemassa ja täällä!
Itseasiassa minusta on jo pitkään tuntunut, että Vastaaja_s24fi on nimenomaan ydinvoimateollisuuden palkkaama - muka tuulimyllyviherpiiperö, jonka tarkoituksena on saada ajattelevien ihmisten silmät avautumaan. :lol:
sanotko tommosta ajatteluksi? ai joo... sori, ei mitöään, unohdin...

Vastaaja_s24fi
Canccu
Vastaaja_s24fi
Asiantuntija
D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

[size=150:3cbfrsk5]Kaikille satunnaisille lukijoille:[/size:3cbfrsk5]

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

*******************************************************************
olet ydinvoiman kannattajien prototyyppi

hyvä että olet olemassa ja täällä!
Itseasiassa minusta on jo pitkään tuntunut, että Vastaaja_s24fi on nimenomaan ydinvoimateollisuuden palkkaama - muka tuulimyllyviherpiiperö, jonka tarkoituksena on saada ajattelevien ihmisten silmät avautumaan.
sanotko tommosta ajatteluksi? ai joo... sori, ei mitöään, unohdin...

jatka vain

tavu
Vastaaja_s24fi
Canccu
Vastaaja_s24fi
Asiantuntija
D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

[size=150:1aepev0r]Kaikille satunnaisille lukijoille:[/size:1aepev0r]

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

*******************************************************************
olet ydinvoiman kannattajien prototyyppi :)

hyvä että olet olemassa ja täällä!
Itseasiassa minusta on jo pitkään tuntunut, että Vastaaja_s24fi on nimenomaan ydinvoimateollisuuden palkkaama - muka tuulimyllyviherpiiperö, jonka tarkoituksena on saada ajattelevien ihmisten silmät avautumaan. :lol:
sanotko tommosta ajatteluksi? ai joo... sori, ei mitöään, unohdin...jatka vain 8)
Pyydä asiantuntijaa - ydinvoiman kannattajan prototyyppiå - jatkamaan. No voin mä auttaa sitä

vihertaapero
Seuraa 
Viestejä6081
Tuulivoima

Toinen suorastaan ikävä edellisestä asiasta johtuva ilmiö on ollut uraanin hinnan hirvittävä nousu.

Uraanin hinta saa rauhassa kallistua ennen kuin sen vaikutus näkyy sähkönhinnassa. Perustelen tätä sillä että uraanin hinta näyttelee peräti 5% loppukuluista. Hiilessä moinen on 50%

Konsta: ...joten jäähdytysvesi on varmasti erittäin korkeaktiivista.
Brainwashed: En tosiaankaan pidä itseäni minään asiantuntijana...

vihertaapero
Tuulivoima

Toinen suorastaan ikävä edellisestä asiasta johtuva ilmiö on ollut uraanin hinnan hirvittävä nousu.Uraanin hinta saa rauhassa kallistua ennen kuin sen vaikutus näkyy sähkönhinnassa. Perustelen tätä sillä että uraanin hinta näyttelee peräti 5% loppukuluista. Hiilessä moinen on 50%

uraanin hinnan osuus 20% liikevaihdosta
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... 630#244630

Vastaaja_s24fi on tosiaan saanut minutkin tuulivoimavastaiseksi, kun ennen olin lähinnä välinpitämätön.

D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

Kaikille satunnaisille lukijoille:

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

*******************************************************************

tietää
Vastaaja_s24fi on tosiaan saanut minutkin tuulivoimavastaiseksi, kun ennen olin lähinnä välinpitämätön.

D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

Kaikille satunnaisille lukijoille:

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

*******************************************************************

D*I*S*C*L*A*I*M*E*R***********************************************

Kaikille satunnaisille lukijoille:

Nimimerkki Vastaaja_s24fi kirjoitukset tässä foorumissa ovat silkkaa roskaa.

Parasta ohittaa ne ja keskittyä olennaiseen!

*******************************************************************

juttus kertoo enemmän sinusta kuin minustta. siksi toin sitä paremmin esiin.

tietää
Vastaaja_s24fi on tosiaan saanut minutkin tuulivoimavastaiseksi, kun ennen olin lähinnä välinpitämätön.

Minulle kävi hieman erilailla. Ennen suhtauduin tuulivoimaan melko positiivisesti, mutta kysom henkilö myrkytti taitavasti näkemykseni.

Nemo
tietää
Vastaaja_s24fi on tosiaan saanut minutkin tuulivoimavastaiseksi, kun ennen olin lähinnä välinpitämätön.Minulle kävi hieman erilailla. Ennen suhtauduin tuulivoimaan melko positiivisesti, mutta kysom henkilö myrkytti taitavasti näkemykseni.

no eipä ole käsitykset asioista silloin olleett kovinkaan hyvin perusteltuja. onnea uudessa elämässä kuitenkin, ja älkääkä eläkö kuin tuuliviirit.

Nemo
tietää
Vastaaja_s24fi on tosiaan saanut minutkin tuulivoimavastaiseksi, kun ennen olin lähinnä välinpitämätön.Minulle kävi hieman erilailla. Ennen suhtauduin tuulivoimaan melko positiivisesti, mutta kysom henkilö myrkytti taitavasti näkemykseni.

Itseasiassa näin on minullekin käynyt.

Tuulimyllyt on jees ihan pienessä mittakaavassa, mutta kun asioita on selvittänyt ja tarkastellut tarkemmin, niin tuo suuri tuotannon vaihtelu on se yksittäinen ja suurin ongelma laajamittaiseen tuulivoiman käyttöön.

Perusvoimaksi tuulivoimasta ei ole ja tarpeeksi nopea säätövoima on myös ympäristölle ongelmallinen (=fossiiliset polttoaineet).

JOS olisi jokin tehokas keino varastoida tuo vaihteleva tuotto, niin sitten ei olisi ongelmia.

Arvoisa Vastaaja_s24fi:

Kerrohan nyt vihoviimein, millä sähköä maailman kasvaviin tarpeisiin tuotetaan ellei fissioydinvoimalalla?

Tarjoa realistinen vaihtoehto - vihdoinkin. Äläkä taas vaihda ketjua.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat