Seuraa 
Viestejä4719
Liittynyt18.2.2006

Tässä aiemmin aloitin keskustelun, jossa kyseltiin miesten liioittelusta asioiden suhteen.

http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.php?t=12411

Keskustelu oli omasta mielestäni todella mielenkiintoinen, mutta jo silloin huomioni keskittyi erääseen seikkaan eli siihen, että itseäni lukuun ottamatta muut naiset eivät vastanneet mitenkään keskusteluun. Toisaalta naisten käyttäytymistä ja suhtautumista erilaisiin asioihin sisältävissä keskusteluissa vastaajissa on molempien sukupuolien edustajia. Onko nyt niin, että naisia ei sitten tosiasiassa kiinnosta todella tuntea miehiä ja heidän käyttäytymistään ja siihen vaikuttavia syitä enemmän? Löytyykö kiinnostusta sitten vain itseensä kohdistuvissa aiheissa, kuten esim. naisena olemisessa ja sen naisena olemisen ongelmissa? Ihmetyttää siinä mielessä, että ainakin itse haluan ymmärtää miesten käyttäymistä ja siihen johtavia syitä enemmänkin...

”Tietämättömyys antaa ihmiselle paljon luultavaa.”
-George Eliot

Sivut

Kommentit (170)

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14239
Liittynyt23.6.2005
Stinger
--- Onko nyt niin, että naisia ei sitten tosiasiassa kiinnosta todella tuntea miehiä ja heidän käyttäytymistään ja siihen vaikuttavia syitä enemmän? Löytyykö kiinnostusta sitten vain itseensä kohdistuvissa aiheissa, kuten esim. naisena olemisessa ja sen naisena olemisen ongelmissa? Ihmetyttää siinä mielessä, että ainakin itse haluan ymmärtää miesten käyttäymistä ja siihen johtavia syitä enemmänkin...

Eiköhän voisi lähteä siitä, että:

A: Mies on kulttuurinen standardi niin älyttömän monessa asiassa, että naisten oman kokemuksen esilletuonti on senkin vuoksi perusteltavissa, myös edellisen kustannuksella. Onhan feministinen maailmankäsitys itsessään potentiaalisesti toiseuttava, vaikkei se status quoa pyrikään usein ylläpitämään.

B: Siinä missä nainen nähdään sukupuolena, mies nähdään ihmisenä. Siinä onkin toiseuttavaa metafysiikkaa jo kerrakseen. Ehkä "miesten sfääri" tunkee muutoinkin pihalle jokaikisestä tuutista, että sen lisäanalysointi tuntuu todella turhalta.

C: Kielenkäytön tutkija Deborah Tannen on sitä mieltä että nykyaikana sekä jotkut miehet että naiset voivat kokea koko sukupuolesta puhumisen loukkaavana, kategorisoivana ja epärakentavana. Tälle on hänestäkin paljon perusteita, mutta samalla eroista puhuminen ja niiden pohjalta keskustelu vaikeutuu. Itse lisäisin että Tannenin pointti kiteyttää arkipuheen keskeisen ongelman: kaavoittuneisuuden ja kaavojen kieltämisen laajemman ongelman, jonka syvempään käsittelyyn ihmisillä ei usein ole välineitä.

Naistutkimuksen opettajani kummasteli ihan laajempaa ilmiötä, miten juuri tietyissä aiheissa naisilla tuntuu olevan kamalan iso kynnys ryhtyä kiistelemään miesten kanssa vähän vaikeammaksi menevässä debatissa. Tämä näkyy myös kädenväännön lopettamisen pienenä kynnyksenä. Minua kiinnostaiskin tästä syystä ihan muuten vain, mistä syistä näin tapahtuu (olen siis samaa mieltä) ja mitkä tekijät tällaiseen vaikuttavat. Kysehän ei voi olla vain elämänsfäärien keskimääräisestä erilaisuudesta.

Elämänpiirien keskimääräisistä erojen sijaan uskon siis että mahdollisesti eroavat neuvottelu- & väittelykäsitykset, keskustelutyylit ym. ovat tärkeämmässä asemassa, yleisesti ottaen.

PS: Käyn nykyisin ihan omaksi huvikseni läpi miesten ja naisten kommunikaatiotyylien eroihin liittyvää tieteellistä kirjallisuutta (mm. sosiolingvistiikka & psykologia), joten voin kommentoida jotain siltä pohjalta. Eroja siis todella voi osoittaa, mutta sukupuolen sijaan kyse voi olla enemmän siitä mitä sukupuolet edustavat yhteiskunnassa (mm. sosiaalinen asema).

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

Neonomide

B: Siinä missä nainen nähdään sukupuolena, mies nähdään ihmisenä.Mie näen kyllä myös naisen ihmisenä, jalat, kädet, pää ja peppu. Minusta joku näkee asian näin ja luulee muidenkin näkevän sen noin.

kaavoittuneisuuden ja kaavojen kieltämisen laajemman ongelman, jonka syvempään käsittelyyn ihmisillä ei usein ole välineitä.

Onko kaavoittuneisuudesta jotakin konkreettista haittaa ihmisille?

Eroja siis todella voi osoittaa, mutta sukupuolen sijaan kyse voi olla enemmän siitä mitä sukupuolet edustavat yhteiskunnassa (mm. sosiaalinen asema).

Yleistettynä miehet puhuvat enemmän asioista kun taas naiset ihmisistä.
Naiset myös käyttävät pehmeitä ja epäsuoria ilmaisuja vaikeista ja tunneherkistä asioista kun taas miehet puhuvat yleistettynä suoraan.

Joker
Mie näen kyllä myös naisen ihmisenä, jalat, kädet, pää ja peppu. Minusta joku näkee asian näin ja luulee muidenkin näkevän sen noin.

Silmät! Sie unohdit silmät - nuo kauniit ja salaperäiset, upottavat, leiskuvat, verhotut, raukeat, kosteat ja tutkimattomat taivaalliset mysteerit

Neonomide
Seuraa 
Viestejä14239
Liittynyt23.6.2005
Joker
Neonomide

B: Siinä missä nainen nähdään sukupuolena, mies nähdään ihmisenä.

Mie näen kyllä myös naisen ihmisenä, jalat, kädet, pää ja peppu. Minusta joku näkee asian näin ja luulee muidenkin näkevän sen noin.

Tarkoitin kulttuurista laajempaa tendenssiä, jossa nainen nähdään tavattoman usein sukupuolensa kautta 'poikkeustapauksena', siinä missä ihmisen mittana ja standardina on aivan viime aikoihin asti nähty se iänikuinen keskiluokkainen länsimainen heteromies.

Joker
kaavoittuneisuuden ja kaavojen kieltämisen laajemman ongelman, jonka syvempään käsittelyyn ihmisillä ei usein ole välineitä.

Onko kaavoittuneisuudesta jotakin konkreettista haittaa ihmisille?

Miksi siitä ei olisi hyötyjen ohella myös haittaa?
Kaavamaisuus voi johtaa konformismiin ja logiikan jumahtamiseen. Poikeusten käsittelytaidon puute voi olla todella haitallista, kun halu yleistää menee ihan överiksi.

Joker
Eroja siis todella voi osoittaa, mutta sukupuolen sijaan kyse voi olla enemmän siitä mitä sukupuolet edustavat yhteiskunnassa (mm. sosiaalinen asema).

Yleistettynä miehet puhuvat enemmän asioista kun taas naiset ihmisistä.
Naiset myös käyttävät pehmeitä ja epäsuoria ilmaisuja vaikeista ja tunneherkistä asioista kun taas miehet puhuvat yleistettynä suoraan.

Miehet todellakin tuntuvat kerääntyvän useammin objektien ja tekemisten ympärille kuin naiset, keskimäärin. Miehille, tai miehisyydelle, suoraan puhuminen voi olla ihan yhtä haitallinen 'pakkoliike' kuin naisille tai feminiinisyydelle liika kaartelu ja ylikohteliaalta kuulostava 'suostuttelu-/ neuvottelupuhe'.

Pretending to be certain about propositions for which no evidence is even conceivable—is both an intellectual and a moral failing. —Sam Harris

Stinger

En ota kantaa siihen miksi naiset eivät ole kiinnostuneet sukupuolieroista. Jos haluat kuitenkin tietää miksi miehet käyttäytyvät tietyllä tavoin kannattaa meidän heittää perinteiset sukupuolikeskustelut romukoppaan. Miehet eroavat keskimäärin enemmän toisistaan kuin naisista. Tästä johtuen kaikki mututuntumalla heitetyt kannanotot jotkä alkavat näin: miehet sitä ja naiset tätä, ovat lähtökohtaisesti yleensä liikaa yleistäviä tai virheellisiä. Me voimme tarkastella sukupuolten välisiä eroja esimerkiksi aivorakenteiden kautta. Miesten ja naisten aivot ovat lähtökohtaisesti erilaiset, tällä on väistämättä vaikutuksia kognitiivisiin kykyihin ja käyttäytymiseen. Monissa asioissa, kuten älykkyystesteissä, naisten ja miesten erot tuntuvat kuitenkin olevan marginaalisen pieniä. Tämä johtuu juuri siitä, että miesten tulokset heittelehtivät enemmän. Naisten tulokset ovat tasaisempia. On olemassa tiettyjä sektoreita joissa erot ovat merkittävämpiä. En kuitenkaan puutu niihin nyt koska se synnyttäisi sodan taas minun ja Neonomiden välillä. Hyden metatutkimus on kaivellut hampaankolossa jo vähän aikaa. Jos unohdamme kognitiiviset kyvyt ja kompetenssitestit niin voimme keskittyä käsittelemään miesten ja naisten käyttäytymistä.

Onko olemassa sellaisia käyttäytymismalleja joiden kautta sukupuolet eroavat merkittävästi toisistaan? Vastaus on kyllä. Esittämäsi miesten liioittelu ja muut vastaavat asiat ovat hieman vaikeasti todistettavissa. Asia voi pitää paikkansa, mutta mitä selkeää tieteellistä näyttöä meillä on asiasta? Voimme yrittää tietysti tehdä spekulaatioita asian suhteen kuten allekirjoittanut teki. Nämä pohdinnat ovat kuitenkin aina enemmän tai vähemmän paikkansapitämättömiä. Jos haluamme pohtia joitain merkittäviä eroja miesten ja naisten käyttäytymisessä, pitää meidän analysoida biologiamme määräämiä asioita. Feministien ja joidenkin sosiaalitieteilijöiden harmiksi sukupuolet erovat syntyperäisesti toisistaan. Tietysti kulttuuri vaikuttaa meihin monella tavoin, mutta uskon, että juuri biologia auttaa meitä selventämään monia konkreettisia eroja. Tämä ei ehkä vastannut alkuperäiseen kysymykseesi, mutta otin nyt kuitenkin asiaan silti kantaa.

Hyvä kysymys Stinger.

Edelleenkään ei ole yksikään nainen osallistunut.

Itse en kykene Neon kaltaiseen analyysiin. Mulla on vaan tätä mutua ja emppiiristä kokemusta kahmaloittain, jotenka revin siitä vertailukohtaa.

Kyllä naista kiinnostaa mitä mies tekee tai miten toimii, ainakin omaani.
Häntä kiinnostaa mitä tunnen, haluan ja miksi. Jos teen jotain niin haluaa Hän myös syyn tietää. Ei kuitenkaan lähde sitä tuon syvemmälle analysoimaan. Hänelle riittä, että tunnetasolla oivaltaa miksi asiat ovat jollain tietyllä tavalla. Ei hänen tarvitse sitä enää järjellä eritellä ja pilkkoa.

Jotenkin tuntuu että, tuo naiselle ominainen "kokonaisvaltainen tunne" on hänelle se kaikki tärkein, ei asiat eriteltynä mistä se muodostuu.

Jotenkin noin se menee Maukan mutuna.

Neonomide

B: Siinä missä nainen nähdään sukupuolena, mies nähdään ihmisenä.

Armeijalaitos onkin hyvä esimerkki tästä miehen yksilöllisyyttä painottavasta yhteiskunnallisesta suuntauksesta.

"Naisilla saa olla armeijassa pitkä tukka, koska asepalvelus on naisille vapaaehtoista, ja naisille hiukset/yksilöllisyys/ulkonäkö on tärkeämmät kuin miehille."

Jne.

Neonomide

Miehet todellakin tuntuvat kerääntyvän useammin objektien ja tekemisten ympärille kuin naiset, keskimäärin. Miehille, tai miehisyydelle, suoraan puhuminen voi olla ihan yhtä haitallinen 'pakkoliike' kuin naisille tai feminiinisyydelle liika kaartelu ja ylikohteliaalta kuulostava 'suostuttelu-/ neuvottelupuhe'.

Suorapuheisuus voi johtua putkiaivoisuudestamme. Naisilla on neljä kertaa enemmän neuronikytkentöjä yhdistämässä eri aivopuoliskoja. Tästä johtuen naiset käyttävät monipuolisemmin molempia aivopuoliskoja miesten keskittyessä vasempaan. Miesten ongelmanratkaisukeinot ovat erilaiset, he pystyvät keskittymään yksittäisiin ongelmiin naisten ajatellessa asioita laajemmalti. Naiset keskittyvät myös enemmän toisen persoonaan keskustelussa. He jakavat ongelmiaan helpommin toisten kanssa ja näin syventävät suhdettaan persoonaan. Heille on usein tärkeämpää se miten ongelma ratkaistaan kuin se, että ongelma tulee ratkaistuksi. Miehet taas suosivat suoraviivaista ongelmanratkaisua jonka avulla pyritään demonsroimaan omaa pätevyyttään toisille.

miesten kanssa voi puhua suoraan asioitten oikeilla nimillä ja naiset kiertelee puheissaan sellaisia ratoja ettei jaksa kuunnella loppuun asti tai koko asian punainen lanka katoaa kiertelyn sekaan. Ja sitten valitetaan ettei ymmärretä. Olisikohan parempi sanoa asiat suoraan niin vastapuolen ymmärrysprosentti saattaisi parantua. Ja yhteistä kiinnostuksen/puheen auhetta on vaikea löytää naisten kanssa, joiden tarinointi on lähinnä juoruilua ja muiden tekemisten kauhistelua/tuomitsemista. Ei mitään suuressa mittakaavassa kiinnostavaa.

Kyllä mielestäni liioittelu on aika vähän sukupuolisidonnainen asia. Ehkä asiat, joiden suhteen liiotellaan, ovat erilaisia sukupuolesta riippuen, mutta joukkoon mahtuu aina liioittelevia miehiä ja naisia, sekä kumpiakin, jotka eivät liioittele.

Liioittelevat miehet paisuttelevat kokemuksiaan ja itseään, liioittelevat naiset liioittelevat reaktioissaan ja myös kokemuksiaan.

Neonomide
Joker
Neonomide

B: Siinä missä nainen nähdään sukupuolena, mies nähdään ihmisenä.

Mie näen kyllä myös naisen ihmisenä, jalat, kädet, pää ja peppu. Minusta joku näkee asian näin ja luulee muidenkin näkevän sen noin.

Tarkoitin kulttuurista laajempaa tendenssiä, jossa nainen nähdään tavattoman usein sukupuolensa kautta 'poikkeustapauksena', siinä missä ihmisen mittana ja standardina on aivan viime aikoihin asti nähty se iänikuinen keskiluokkainen länsimainen heteromies.

Pistäisin tuon väitteen kyllä kyseenalaisiksi. En ole tutustunut siihen, mistä käsin feministinen tutkimus on tuon väitteen keksinyt ja kuinka vahvoilla perusteilla, mutta kun sillä on ikää jo viisikymmentä vuotta, EIKÄ se ole yhtään muuttunut, niin sietää kyseenalaistaa sitä jo rankastikin. Edelleen väitän, että tämä väite pohjautuu angloamerikkalaisen yhteiskuntaan ja on ITSESSÄÄN sikäläisen keskiluokkainen julkisuuden heijastuma.

Esimerkiksi "ihmisoikeudet" ovat ainakin viimeiset viisikymmentävuotta nimenomaan liittyneet naisiin ja lapsiin. Samoin tasa-arvo on ollut NAISEN aseman parantamista.

tiäremiäs
Seuraa 
Viestejä13176
Liittynyt3.4.2005

Täytynee sanoa tähänkin oma mielipide, naisia ei kiinnosta miesten käyttäyminen koska naiset voivat selittää "ongelmia" yleistämällä ja haukkumisella.

Miehet selittää monesti järjellisilläsyillä ongelmia, akat taas monesti leimaa syyt tekosyiksi, koska on helppo ottaa se haukkumisfunktio, kun ei jaksa perehtyä asioihin.

Sukupuolikeskustellussa kun naiset puhuu miehistä ne yleensä haukkuvat vain miehiä, kuin miehet esimerkiksi voivat myös kehua naisia.

Kuitekin ongelmiin perehtyminen yleensä tulee vain miehiltä, naiset keskittyvät jo monesti mainittuun haukkumiseen.

Miehen ja naisen välinen lähestymistapa on hyvin erillainen ja miehen suoraviivainen asioiden käsittely on naisen katsannossa liian yksinkertaista, jotta sen voisi hyväksyä ilman epäilyä. Nainen taas näkee asiat hyvin monitahoisena ja siksi hahmon epätarkemmin kuin mies. Nainen pohjaa siten pakostakin tunteeseen enemmän kuin mies, tuon fokusointivaikeuden vuoksi.
Toisinsanoen mies etenee ajattelussaan Newton:n mekaniikan mukaan ja nainen etenee kvanttimekaniikan epätarkkuusperiaatteen mukaan.

Stinger
Onko nyt niin, että naisia ei sitten tosiasiassa kiinnosta todella tuntea miehiä ja heidän käyttäytymistään ja siihen vaikuttavia syitä enemmän? Löytyykö kiinnostusta sitten vain itseensä kohdistuvissa aiheissa, kuten esim. naisena olemisessa ja sen naisena olemisen ongelmissa? Ihmetyttää siinä mielessä, että ainakin itse haluan ymmärtää miesten käyttäymistä ja siihen johtavia syitä enemmänkin...Käyttäytymis tavat ovat yksilöllisiä, enkä pahemmin ole havainnut mitään geneerisiä ihmettelemisen aiheita. Ja jos joku asia mietityttää, niin pitäähän sitä kysyä. Ei kai se nyt sen vaikeampaaa ole. Tosin olen välillä saanut kommenttia että olen hieman suorapuheinen.

tietää
Toisinsanoen mies etenee ajattelussaan Newton:n mekaniikan mukaan ja nainen etenee kvanttimekaniikan epätarkkuusperiaatteen mukaan.

Hyvin sanottu! Miehillä taitaa olla enemmän mietittävää naisten monimutkaisessa ajattelun kulussa kuin naisilla miehien suoraviivaisemmassa ajattelussa.

Ja mitä tulee miesten ja naisten erillaisiin liioittelu tapoihin. Niin minä en ainakaan välitä siitä että kuinka iso se kala, vaan ehkä reagoin enemmän siihen kuinka innoissaan kaveri kalasaaliista.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat