Seuraa 
Viestejä12896

[size=150:35991ycr]"Ja koko kansa oli kulutusverolle pantava" [/size:35991ycr]
[vapaasti mukailtuna historiaa lainaten ajoilta, jolloin ihmisen kulutus oli murto-osa nykyisestä ja vallalla oli henkisyyden aalto vastustaen maallista näyttämisen kiihkoa - synnyttäen perustat monille nykyajan valtauskonnoille]

Perustoimeentuloa ovat - elintoiminnoille välttämätön - ravinto ja perimänsä eteenpäin viennin evolutiivisena tarpeena - suvunjatkanta. Kaikki muu kuluttaminen on lisähöystettä ihmiskunnalla helpotteeksi ansaitessa työn kautta ruokaa, asumista, vapaa-aikaa sekä itsensä ja tavaroiden siirtelyä paikasta toiseen. Kulutus on suurin syy, miksi ympäristömme muuttuu. Kulutuksesta on maksettava siihen täsmällisesti kohdistuva juuri ympäristörasituksensa kokoinen kulutusvero kertaa 1,33 -- 1) .

Vallanpitäjä on oivaltanut jo kauan sitten kuinka verotuksella ylläpidetään valtaa, kykyä ja mahtia alamaisiin; luoden myös yhteistä turvallisuutta reviirirajojen vartioinnissa ja puolustuksessa. Moderni länsitalous on kehittänyt verotuksen huippuunsa monimutkaisuutena mm. tulontasauksen ajamana. Rikkaat eivät saa vapaasti rikastua ja köyhät köyhtyä [mukaelma toisesta samantyyppisestä slouganista, satiiriudella].

Verotuksella säädetään tunnetusti mahdollisuuksia - siis säädetään valtakoneiston tahtomalla tavalla yhteiskuntarauhaa tai päämääriä ylläpitääkseen tarpeita ja kansallista itsetuntoa. Verot säätävät tasapuolisuutta - ainakin mahdollisuutena - saada riittävästi oppia ymmärtämään huomisen ongelmia ja ylläpitämään ja lisäämään saavutettua taloudellista elintasoa maapalloistuvassa kilpailussa - näinhän me julistamme kasvutaloutemme pääteeseissä.

Kulutus on globalisoitunut. Kaikki haluavat muotivirtauksena aina vain suurempaa, kauniimpaa, arvokkaampaa, erinomaisempaa ja viihdykkeellisempää. Tämä kulutus on tuhoamassa ympäristöämme siitä luonnontilaisesta vakaudesta, mitä luonto kehityskaaressaan olisi omanaan itsellisesti ohjannut.

Ihmisen kulutusinto on noussut taloudellisten kasvupyrkimyksien myötä suuremmaksi kuin ympäröivän luonnon luontainen kyky olisi resursseiltaan sallinut. Näitä resursseja säästääksemme ihmiskunnan on säädettävä verotuksensa takaisin sinne yksinkertaisimpaan muotoonsa, joka säätääkin itse luonnonedellytysten valintaa, eikä pelkästään ihmiskunnan omia itsellisiä päämääriään.

Ihmisen ei tarvitse maksaa tuloveroa, omaisuusveroa, liikevaihtoveroa eikä muitakaan veroja. Tilalle on säädettävä tavara-, palvelu- ja kulutuskohtainen kuluttamisen vero. Siinä jokaisella tuotteella ja palvelulla on oman "ympäristömerkki" säätämässä sen verovaikutusta kuluttajallensa. Ympäristömerkki kertoo haitallisuusasteen, niin ko. tuotteen/palvelun tuotantoprosessista, käyttötilanteista kuin myös sen uudelleen kiertoon saattamisesta. Jokainen tuote on merkitty kansainväliseen ympäristöhaittojen tuote- ja palvelurekisteriin - tämän ylläpidosta vastaisi YK.

Ihminen on kulutuksessaan aina valintatilanteissa: Kuinka paljon, kuinka suurta, miten kallista ja lopulta kuinka tarpeellista, pitäisi olla myös - kuinka ympäristöhaitallista. Jokainen saa edelleen valita vapaaehtoisesti. Nyt ratkaisuksi tulee valinnan hinta. Ympäristölleen rasitteellinen tuote maksaa aina sen verran, mitä se haittana ympäristölleen tuottaa kertaa 1,33 -- [size=75:35991ycr]1)[/size:35991ycr] .

Kulutusverot ovat suunnattuja. Jokainen kulutusveron kohde tuotteena on yksilöity ja verokertymät suuntautuvat tämän tuotteen verotuloluokkaan. Periaate on, että jokainen tuote "kuittaa" omat ympäristöjälkensä koko sen elinkaaren ajalta. Verotus on muuttumassa täsmäohjatuksi; näin myös aikaansaadut ympäristöhaitat "täsmäkorjautuvat" sillä rahalla, mistä ne kulutushaittaverotulona tulevatkin.

Yhteiskunta ei tarvitse mitään muuta verotusta kuin kulutusveron. Jokainen voi vapaalla valinnan tahdollaan suunnata mielihalujaan, tarvesuuntauksiaan, määriä ja ympäristöhaitallisuusasteita omalla verottomilla tuloillaan ottaen aina osaa kulutusverollaan ko. tuotteen/ palvelun aikaansaamiin ympäristöhaittoihin.

Mitä enemmän kulutat, sitä enemmän maksat. Luonnonvalinta ihmistoteutuksina tapahtuu mahdollisuuksina ja mahdottomuuksina. Tässäkin kysynnän ja tarjonnan lait ratkaisevat, sitä ostetaan, mihin on mahdollisuus ja mihin ansaitut varat riittävät.

Kulutusverolla säädetään ympäristöhaitat minimiin. Kulutusveron tueksi itse luonto on jo järjestänyt oman "ajattelemisen aiheensa". Valveutuneisuuden kasvun myötä valinnat ympäristöystävällistyvät.

Huomisen verotuksessa "maailman tietoverkon" ollessa yhteydessä joka kuluttajaan, savuun ja notkelmaan, ovat kulutusverokertymät reaaliaikaisia ja ne rekisteröityvät jo ostohetkellä - näin ko. tavaran kulutusvero suuntaa kulkunsa heti ostajan pankkitililtä valtion ao. kulutusveroluokan, - kohteen ja tuotteen "tilille" ostajamerkinnöin; näin meille jokaiselle muodostuu oma yksilöllinen ympäristöstatus. Edullisesta ympäristöstatuksesta saa ostohelpotuksia vähän haitallisuutta sisältäviin tuotteisiin ja palveluihin - näitä ansaittuja bonuspisteitä voi sitten suunnata ympäristöteknologiasijoituskohteisiin.

Uudessa verotusmenettelyssä verotajalle jää siten edelleen "keppi ja porkkana" periaate käytettäväkseen ja lisäksi jokainen kuluttaja näkee omasta tilastostaan ympäristöarvonsa.

Ympäristömuutokset - jotka "säätelevät" voimakkaasti ihmiseloa kaikkialla maapallolla - vaativat tehokkaita, riuskoja ja konkreettisia toimia ihmisiltä, siis kuluttajilta, jotta elinympäristömme voisi jatkua siedettävänä luontoystävällisemmille elintavoillemme huomioiden myös meitä ympäröivän luontokokonaisuuden.

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

[size=75:35991ycr]1)
Kerroin 1,33 on kulutusveron päälle pantava ns. tulontasausosa, koska kuitenkin aina ja kaikkialla eivät yksilölliset edellytykset ole samalla tasolla kaikilla, muodostettaessa kohtuullista elämisentasoa. Ihmiskunta on inhimillinen ja toisistaan "huolehtiva" - kuitenkin, ja tämä kerroin 1,33 tarkoittaa 33% lisää koko kulutusverokertymästä. 33% pitää riittää tulontasaukseen ja liki yhteisten edellytysten ylläpitoon. [/size:35991ycr]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 16
 • alas 0

Sivut

Kommentit (87)

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896

Ensimmäinen ennakkoluuloton poliitikko ja ministeri (ainakin vielä lyhyen aikaa), siis RKP:n puheenjohtaja Stefan Wallin on herännyt peräänkuuluttamaan kulutusveroa, no, alut ovat aina pieniä, mutta useasti vääjäämättömiä....

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 16
 • alas 0

Syntynyttä vahinkoa ei korjata sillä, että maksamme rahaa jollekkin taholle. Se on kuin taivasosuuksien ostamista kirkosta.

Rangaistusluontoiset verot toimivat vain kasvattamaan valtion verokertymää ja pullistuttamaan byrokratiaa. Kaikki entisetkin "väliaikaiset" verot ovat jääneet pysyväksi, sillä verokarhu ei luovu saavutetuista eduista.

Efektin näkee vaikkapa nykyisessä käyttövoimaverotuksessa, jossa korkealla bensiinin verotuksella kerätään rahaa "saasteveron" nimissä ja vielä korkeammalla vaihtoehtoisten polttoaineiden verotuksella estetään siirtyminen muihin polttoaineisiin.

Veroja tulisi kerätä tasapuolisesti ja ainoastaan niitä kohteita varten jotka valtio kansalaisille tarjoaa, eli perusturva, terveydenhoito ja sosiaaliturva yms.

Alkoholista ja tupakasta terveydenhuoltoon, tieliikenteestä kuljetusinfrastruktuurin ja teiden ylläpitoon, työstä sosiaaliturvaan ja niin edelleen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896
Veikko
Syntynyttä vahinkoa ei korjata sillä, että maksamme rahaa jollekkin taholle. Se on kuin taivasosuuksien ostamista kirkosta.

Rangaistusluontoiset verot toimivat vain kasvattamaan valtion verokertymää ja pullistuttamaan byrokratiaa. Kaikki entisetkin "väliaikaiset" verot ovat jääneet pysyväksi, sillä verokarhu ei luovu saavutetuista eduista.

Veroja tulisi kerätä tasapuolisesti ja ainoastaan niitä kohteita varten jotka valtio kansalaisille tarjoaa, eli perusturva, terveydenhoito ja sosiaaliturva yms.

Alkoholista ja tupakasta terveydenhuoltoon, tieliikenteestä kuljetusinfrastruktuurin ja teiden ylläpitoon, työstä sosiaaliturvaan ja niin edelleen.

.......................

Verojen keruun jälkeen onkin sitten niiden suuntaamiskysymys ja se on oleellista, sillä noilla varoilla tehdään uuden tuotekehitys ja vanhojen ongelmien korjaus.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 12
 • alas 0
Ilkka Luoma

.......................

Verojen keruun jälkeen onkin sitten niiden suuntaamiskysymys ja se on oleellista, sillä noilla varoilla tehdään uuden tuotekehitys ja vanhojen ongelmien korjaus.

Ei valtio kehitä mitään, vaan tuotteen tekijä. Siksi on järjetöntä kerätä rahaa valtiolle. Maksaisiko se tukiaisia firmoille? Valtion taskusta kun tahtoo tuota rahaa vuotaa kaikenmaailman oopperataloihin ja epäolennaisuuksiin.

Liikenteestäkin kerätystä verosta ainoastaan murto-osa palautuu esim. tiestön ylläpitoon ja loppu menee ties minne. Toisinsanoen, siitä on tehty rahastusautomaatti jolla kustannetaan kaikkea muuta kuin itse asiaa.

Sama tulee käymään kulutusverolle.

Kulutusverolle paras analogia on ns. kasettimaksu, jolla "korjataan" yksityisen kopioinnin aiheuttamaa pahaa artisteille. Valitettavasti se raha ei ole mitenkään korvamerkittyä ja se menee pääosin Teoston pohjattomiin taskuihin ja muutamalle suosituimmaksi valitulle artistille.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896
Veikko
Ilkka Luoma

.......................

Verojen keruun jälkeen onkin sitten niiden suuntaamiskysymys ja se on oleellista, sillä noilla varoilla tehdään uuden tuotekehitys ja vanhojen ongelmien korjaus.
Ei valtio kehitä mitään, vaan tuotteen tekijä. Siksi on järjetöntä kerätä rahaa valtiolle. Maksaisiko se tukiaisia firmoille? Valtion taskusta kun tahtoo tuota rahaa vuotaa kaikenmaailman oopperataloihin ja epäolennaisuuksiin.

Liikenteestäkin kerätystä verosta ainoastaan murto-osa palautuu esim. tiestön ylläpitoon ja loppu menee ties minne. Toisinsanoen, siitä on tehty rahastusautomaatti jolla kustannetaan kaikkea muuta kuin itse asiaa.

Sama tulee käymään kulutusverolle.

...................

Valtio jakaa jo nyt runsaasti kerättyjä verovaroja mm. TEKES ´in kautta yrityksille mm. tuotekehitykseen.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 12
 • alas 0

Entä sitten, kun kansalaiset vihdoin siirtyvät käyttämään niitä tuotteita joista ei synny ympäristöhaittaa?

Nostetaanko verotusta, että rahantulo ei tyrehdy, jos kerta kulutusvero on ainut vero? Keksitään uusia näennäisiä haittoja, joiden perusteella voidaan taas verottaa?

Millä perustein verottaisit esimerkiksi sähköauton käyttöä?

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896
Veikko
Entä sitten, kun kansalaiset vihdoin siirtyvät käyttämään niitä tuotteita joista ei synny ympäristöhaittaa?

Nostetaanko verotusta, että rahantulo ei tyrehdy, jos kerta kulutusvero on ainut vero? Keksitään uusia näennäisiä haittoja, joiden perusteella voidaan taas verottaa?

Millä perustein verottaisit esimerkiksi sähköauton käyttöä?

...........................

Ympäristöhaitat eivät poistu koskaan, ei silloinkaan kun ihminen on out. Sähköautoissa oleellista on se, miten sähkö on tuotettu.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 13
 • alas 0
Ilkka Luoma

Ympäristöhaitat eivät poistu koskaan, ei silloinkaan kun ihminen on out.
Eli siis haluat valtiolle rahastusautomaatin, joka kestää käytännössä ikuisesti eikä pyrikkään oikeasti poistamaan ympäristöhaittoja, vaan pelkästään keräämään rahaa itselleen.

Ympäristöhaitoiksi kun voi lukea vaikka kedon kukkasen tallaamisen, ja kas! taas saatiin uusi syy nostaa kenkien lisäveroa.

Tietenkin on uskottavampaa jos verotuksen syynä on joku ihan oikea pulma, kuten öljyn loppuminen ja hiilidioksidi, jolla voidaan perustella vaikkapa korkeaa polttoaineen verotusta samalla kun pakotetaan ihmiset ostamaan juuri sitä polttoainetta muun verotuksen avulla.

Sähköautoissa oleellista on se, miten sähkö on tuotettu.

Josta seuraa se, että sähköautoa tai sen käyttöä itseään ei voida verottaa saastuttamisen perusteella koska ei voida tietää millä sähköllä sitä ladataan. Omistaja on voinut vaikka polkea dynamolla akun täyteen jos niikseen tulee.

Verotus on siitä ongelmallinen tapa "korjata" vääryyksiä, että kun rahaputki on kerran aukaistu, niin sitä ei saada helposti kiinni koska niin moni ihminen tulee riippuvaiseksi kerätystä verosta. Siitä saavat palkkansa kaikki jotka sen rahan kanssa ovat tekemisissä. Mitä enemmän veroja kerätään, sitä riippuvaisemmaksi yhteiskunta muuttuu kerätystä verosta, koska verojen leikkaaminen tietäisi väistämättä potkuja armeijalle virkamiehiä ja tukia jouduttaisiin leikkaamaan.

Kukaan ei tee mielellään sellaista työtä, joka lopulta johtaa siihen että hänen oma työnsä muuttuu turhaksi.Kulutusvero aiheuttaa tilanteen, jossa suuri joukko ihmisiä muuttuu riippuvaiseksi siitä että ihmiset jatkavat kuluttamista, joten hallituksella ei ole mitään varsinaista syytä tehdä asioille oikeasti mitään, vaan yksinkertaisesti jatkaa verotusta.

Byrokratian paisuminen on aina ollut ongelma sosialistisissa holhousyhteiskunnissa, jossa suurin osa rahasta pyritään kierrättämään valtion kautta.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896

RKP:n Wallin on ymmärtänyt hyvin huomisen roolinsa, valittanee eduskuntaan ja päässee hallitukseen ja nimenomaan ympäristöministeriksi tai II. valtiovarainministeriksi

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 11
 • alas 0
Ilkka Luoma
RKP:n Wallin on ymmärtänyt hyvin huomisen roolinsa, valittanee eduskuntaan ja päässee hallitukseen ja nimenomaan ympäristöministeriksi tai II. valtiovarainministeriksi

Mistä aiheesta hän valittanee eduskuntaan? Vai oliko tarkoitus sanoa "tulnee valituksi"? Ei kannata yrittää puhua hankalasti, jos ei osaa.

RKP:n ainut tavoite on pysyä hallituksessa, joten en pistäisi paljoa painoa jäseniensä höpinöille. Ainakin sen hän on todennäköisesti ymmärtänyt, että verotusta lisäämällä voi ruotsinkielisille suunnattuja tukia kasvattaa.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896
Veikko
Ilkka Luoma
RKP:n Wallin on ymmärtänyt hyvin huomisen roolinsa, valittanee eduskuntaan ja päässee hallitukseen ja nimenomaan ympäristöministeriksi tai II. valtiovarainministeriksiMistä aiheesta hän valittanee eduskuntaan? Vai oliko tarkoitus sanoa "tulnee valituksi"? Ei kannata yrittää puhua hankalasti, jos ei osaa.

RKP:n ainut tavoite on pysyä hallituksessa, joten en pistäisi paljoa painoa jäseniensä höpinöille. Ainakin sen hän on todennäköisesti ymmärtänyt, että verotusta lisäämällä voi ruotsinkielisille suunnattuja tukia kasvattaa.

.............

Siis ei ole kysymys valittamisesta vaan valita verbin muodosta valittanee (voisi myös tientenkin sanoa: mahdollisesti valiintuu), kuten päässee jne...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 10
 • alas 0
Ilkka Luoma

Siis ei ole kysymys valittamisesta vaan valita verbin muodosta valittanee (voisi myös tientenkin sanoa: mahdollisesti valiintuu), kuten päässee jne...

Valiintuu -sanan oikea muoto on kenties valikoituu, josta päästään muotoon valikoitunee. Haettu sanamuoto on aktiivin potentiaalin preesens yksikön 3. persoonassa.

Päässee on sentään oikein.

http://www.cc.jyu.fi/~hetahein/tiede/verbikaava.html

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896
Veikko
Ilkka Luoma

Siis ei ole kysymys valittamisesta vaan valita verbin muodosta valittanee (voisi myös tientenkin sanoa: mahdollisesti valiintuu), kuten päässee jne...
Valiintuu -sanan oikea muoto on kenties valikoituu, josta päästään muotoon valikoitunee. Haettu sanamuoto on aktiivin potentiaalin preesens yksikön 3. persoonassa.

Päässee on sentään oikein.

http://www.cc.jyu.fi/~hetahein/tiede/verbikaava.html[/quote]

.............

harhautui nuo viimeiset aiheesta... useissa maissa suunnitellaan kaikessa hiljaisuudessa kulutusveron periaatteita haitta- ja rasitepainotteisesti....

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 12
 • alas 0
Ilkka Luoma
[size=150:lyq734zl]"Ja koko kansa oli kulutusverolle pantava" [/size:lyq734zl]
[vapaasti mukailtuna historiaa lainaten ajoilta, jolloin ihmisen kulutus oli murto-osa nykyisestä ja vallalla oli henkisyyden aalto vastustaen maallista näyttämisen kiihkoa - synnyttäen perustat monille nykyajan valtauskonnoille]

Perustoimeentuloa ovat - elintoiminnoille välttämätön - ravinto ja perimänsä eteenpäin viennin evolutiivisena tarpeena - suvunjatkanta. Kaikki muu kuluttaminen on lisähöystettä ihmiskunnalla helpotteeksi ansaitessa työn kautta ruokaa, asumista, vapaa-aikaa sekä itsensä ja tavaroiden siirtelyä paikasta toiseen. Kulutus on suurin syy, miksi ympäristömme muuttuu. Kulutuksesta on maksettava siihen täsmällisesti kohdistuva juuri ympäristörasituksensa kokoinen kulutusvero kertaa 1,33 -- 1) .

Vallanpitäjä on oivaltanut jo kauan sitten kuinka verotuksella ylläpidetään valtaa, kykyä ja mahtia alamaisiin; luoden myös yhteistä turvallisuutta reviirirajojen vartioinnissa ja puolustuksessa. Moderni länsitalous on kehittänyt verotuksen huippuunsa monimutkaisuutena mm. tulontasauksen ajamana. Rikkaat eivät saa vapaasti rikastua ja köyhät köyhtyä [mukaelma toisesta samantyyppisestä slouganista, satiiriudella].

Verotuksella säädetään tunnetusti mahdollisuuksia - siis säädetään valtakoneiston tahtomalla tavalla yhteiskuntarauhaa tai päämääriä ylläpitääkseen tarpeita ja kansallista itsetuntoa. Verot säätävät tasapuolisuutta - ainakin mahdollisuutena - saada riittävästi oppia ymmärtämään huomisen ongelmia ja ylläpitämään ja lisäämään saavutettua taloudellista elintasoa maapalloistuvassa kilpailussa - näinhän me julistamme kasvutaloutemme pääteeseissä.

Kulutus on globalisoitunut. Kaikki haluavat muotivirtauksena aina vain suurempaa, kauniimpaa, arvokkaampaa, erinomaisempaa ja viihdykkeellisempää. Tämä kulutus on tuhoamassa ympäristöämme siitä luonnontilaisesta vakaudesta, mitä luonto kehityskaaressaan olisi omanaan itsellisesti ohjannut.

Ihmisen kulutusinto on noussut taloudellisten kasvupyrkimyksien myötä suuremmaksi kuin ympäröivän luonnon luontainen kyky olisi resursseiltaan sallinut. Näitä resursseja säästääksemme ihmiskunnan on säädettävä verotuksensa takaisin sinne yksinkertaisimpaan muotoonsa, joka säätääkin itse luonnonedellytysten valintaa, eikä pelkästään ihmiskunnan omia itsellisiä päämääriään.

Ihmisen ei tarvitse maksaa tuloveroa, omaisuusveroa, liikevaihtoveroa eikä muitakaan veroja. Tilalle on säädettävä tavara-, palvelu- ja kulutuskohtainen kuluttamisen vero. Siinä jokaisella tuotteella ja palvelulla on oman "ympäristömerkki" säätämässä sen verovaikutusta kuluttajallensa. Ympäristömerkki kertoo haitallisuusasteen, niin ko. tuotteen/palvelun tuotantoprosessista, käyttötilanteista kuin myös sen uudelleen kiertoon saattamisesta. Jokainen tuote on merkitty kansainväliseen ympäristöhaittojen tuote- ja palvelurekisteriin - tämän ylläpidosta vastaisi YK.

Ihminen on kulutuksessaan aina valintatilanteissa: Kuinka paljon, kuinka suurta, miten kallista ja lopulta kuinka tarpeellista, pitäisi olla myös - kuinka ympäristöhaitallista. Jokainen saa edelleen valita vapaaehtoisesti. Nyt ratkaisuksi tulee valinnan hinta. Ympäristölleen rasitteellinen tuote maksaa aina sen verran, mitä se haittana ympäristölleen tuottaa kertaa 1,33 -- [size=75:lyq734zl]1)[/size:lyq734zl] .

Kulutusverot ovat suunnattuja. Jokainen kulutusveron kohde tuotteena on yksilöity ja verokertymät suuntautuvat tämän tuotteen verotuloluokkaan. Periaate on, että jokainen tuote "kuittaa" omat ympäristöjälkensä koko sen elinkaaren ajalta. Verotus on muuttumassa täsmäohjatuksi; näin myös aikaansaadut ympäristöhaitat "täsmäkorjautuvat" sillä rahalla, mistä ne kulutushaittaverotulona tulevatkin.

Yhteiskunta ei tarvitse mitään muuta verotusta kuin kulutusveron. Jokainen voi vapaalla valinnan tahdollaan suunnata mielihalujaan, tarvesuuntauksiaan, määriä ja ympäristöhaitallisuusasteita omalla verottomilla tuloillaan ottaen aina osaa kulutusverollaan ko. tuotteen/ palvelun aikaansaamiin ympäristöhaittoihin.

Mitä enemmän kulutat, sitä enemmän maksat. Luonnonvalinta ihmistoteutuksina tapahtuu mahdollisuuksina ja mahdottomuuksina. Tässäkin kysynnän ja tarjonnan lait ratkaisevat, sitä ostetaan, mihin on mahdollisuus ja mihin ansaitut varat riittävät.

Kulutusverolla säädetään ympäristöhaitat minimiin. Kulutusveron tueksi itse luonto on jo järjestänyt oman "ajattelemisen aiheensa". Valveutuneisuuden kasvun myötä valinnat ympäristöystävällistyvät.

Huomisen verotuksessa "maailman tietoverkon" ollessa yhteydessä joka kuluttajaan, savuun ja notkelmaan, ovat kulutusverokertymät reaaliaikaisia ja ne rekisteröityvät jo ostohetkellä - näin ko. tavaran kulutusvero suuntaa kulkunsa heti ostajan pankkitililtä valtion ao. kulutusveroluokan, - kohteen ja tuotteen "tilille" ostajamerkinnöin; näin meille jokaiselle muodostuu oma yksilöllinen ympäristöstatus. Edullisesta ympäristöstatuksesta saa ostohelpotuksia vähän haitallisuutta sisältäviin tuotteisiin ja palveluihin - näitä ansaittuja bonuspisteitä voi sitten suunnata ympäristöteknologiasijoituskohteisiin.

Uudessa verotusmenettelyssä verotajalle jää siten edelleen "keppi ja porkkana" periaate käytettäväkseen ja lisäksi jokainen kuluttaja näkee omasta tilastostaan ympäristöarvonsa.

Ympäristömuutokset - jotka "säätelevät" voimakkaasti ihmiseloa kaikkialla maapallolla - vaativat tehokkaita, riuskoja ja konkreettisia toimia ihmisiltä, siis kuluttajilta, jotta elinympäristömme voisi jatkua siedettävänä luontoystävällisemmille elintavoillemme huomioiden myös meitä ympäröivän luontokokonaisuuden.

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

[size=75:lyq734zl]1)
Kerroin 1,33 on kulutusveron päälle pantava ns. tulontasausosa, koska kuitenkin aina ja kaikkialla eivät yksilölliset edellytykset ole samalla tasolla kaikilla, muodostettaessa kohtuullista elämisentasoa. Ihmiskunta on inhimillinen ja toisistaan "huolehtiva" - kuitenkin, ja tämä kerroin 1,33 tarkoittaa 33% lisää koko kulutusverokertymästä. 33% pitää riittää tulontasaukseen ja liki yhteisten edellytysten ylläpitoon. [/size:lyq734zl]

[size=150:lyq734zl]Ilkka Luoma. Oletko sinä floodaaja vai mistä johtuu nämä käsittämättömän pitkät tekstit? Osaatko referoida tekstiäsi tai tekstiä jonka olet jo lainannut joltain toiselta? Oletko plakioinut kaikki juttusi vai oletko kenties aito politiikko joka hukuttaa asiansa paskan jauhamiseen?[/size:lyq734zl]

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896
risat
Ilkka Luoma
[size=150:2gsejxw0]"Ja koko kansa oli kulutusverolle pantava" [/size:2gsejxw0]
[vapaasti mukailtuna historiaa lainaten ajoilta, jolloin ihmisen kulutus oli murto-osa nykyisestä ja vallalla oli henkisyyden aalto vastustaen maallista näyttämisen kiihkoa - synnyttäen perustat monille nykyajan valtauskonnoille]

Perustoimeentuloa ovat - elintoiminnoille välttämätön - ravinto ja perimänsä eteenpäin viennin evolutiivisena tarpeena - suvunjatkanta. Kaikki muu kuluttaminen on lisähöystettä ihmiskunnalla helpotteeksi ansaitessa työn kautta ruokaa, asumista, vapaa-aikaa sekä itsensä ja tavaroiden siirtelyä paikasta toiseen. Kulutus on suurin syy, miksi ympäristömme muuttuu. Kulutuksesta on maksettava siihen täsmällisesti kohdistuva juuri ympäristörasituksensa kokoinen kulutusvero kertaa 1,33 -- 1) .

Vallanpitäjä on oivaltanut jo kauan sitten kuinka verotuksella ylläpidetään valtaa, kykyä ja mahtia alamaisiin; luoden myös yhteistä turvallisuutta reviirirajojen vartioinnissa ja puolustuksessa. Moderni länsitalous on kehittänyt verotuksen huippuunsa monimutkaisuutena mm. tulontasauksen ajamana. Rikkaat eivät saa vapaasti rikastua ja köyhät köyhtyä [mukaelma toisesta samantyyppisestä slouganista, satiiriudella].

Verotuksella säädetään tunnetusti mahdollisuuksia - siis säädetään valtakoneiston tahtomalla tavalla yhteiskuntarauhaa tai päämääriä ylläpitääkseen tarpeita ja kansallista itsetuntoa. Verot säätävät tasapuolisuutta - ainakin mahdollisuutena - saada riittävästi oppia ymmärtämään huomisen ongelmia ja ylläpitämään ja lisäämään saavutettua taloudellista elintasoa maapalloistuvassa kilpailussa - näinhän me julistamme kasvutaloutemme pääteeseissä.

Kulutus on globalisoitunut. Kaikki haluavat muotivirtauksena aina vain suurempaa, kauniimpaa, arvokkaampaa, erinomaisempaa ja viihdykkeellisempää. Tämä kulutus on tuhoamassa ympäristöämme siitä luonnontilaisesta vakaudesta, mitä luonto kehityskaaressaan olisi omanaan itsellisesti ohjannut.

Ihmisen kulutusinto on noussut taloudellisten kasvupyrkimyksien myötä suuremmaksi kuin ympäröivän luonnon luontainen kyky olisi resursseiltaan sallinut. Näitä resursseja säästääksemme ihmiskunnan on säädettävä verotuksensa takaisin sinne yksinkertaisimpaan muotoonsa, joka säätääkin itse luonnonedellytysten valintaa, eikä pelkästään ihmiskunnan omia itsellisiä päämääriään.

Ihmisen ei tarvitse maksaa tuloveroa, omaisuusveroa, liikevaihtoveroa eikä muitakaan veroja. Tilalle on säädettävä tavara-, palvelu- ja kulutuskohtainen kuluttamisen vero. Siinä jokaisella tuotteella ja palvelulla on oman "ympäristömerkki" säätämässä sen verovaikutusta kuluttajallensa. Ympäristömerkki kertoo haitallisuusasteen, niin ko. tuotteen/palvelun tuotantoprosessista, käyttötilanteista kuin myös sen uudelleen kiertoon saattamisesta. Jokainen tuote on merkitty kansainväliseen ympäristöhaittojen tuote- ja palvelurekisteriin - tämän ylläpidosta vastaisi YK.

Ihminen on kulutuksessaan aina valintatilanteissa: Kuinka paljon, kuinka suurta, miten kallista ja lopulta kuinka tarpeellista, pitäisi olla myös - kuinka ympäristöhaitallista. Jokainen saa edelleen valita vapaaehtoisesti. Nyt ratkaisuksi tulee valinnan hinta. Ympäristölleen rasitteellinen tuote maksaa aina sen verran, mitä se haittana ympäristölleen tuottaa kertaa 1,33 -- [size=75:2gsejxw0]1)[/size:2gsejxw0] .

Kulutusverot ovat suunnattuja. Jokainen kulutusveron kohde tuotteena on yksilöity ja verokertymät suuntautuvat tämän tuotteen verotuloluokkaan. Periaate on, että jokainen tuote "kuittaa" omat ympäristöjälkensä koko sen elinkaaren ajalta. Verotus on muuttumassa täsmäohjatuksi; näin myös aikaansaadut ympäristöhaitat "täsmäkorjautuvat" sillä rahalla, mistä ne kulutushaittaverotulona tulevatkin.

Yhteiskunta ei tarvitse mitään muuta verotusta kuin kulutusveron. Jokainen voi vapaalla valinnan tahdollaan suunnata mielihalujaan, tarvesuuntauksiaan, määriä ja ympäristöhaitallisuusasteita omalla verottomilla tuloillaan ottaen aina osaa kulutusverollaan ko. tuotteen/ palvelun aikaansaamiin ympäristöhaittoihin.

Mitä enemmän kulutat, sitä enemmän maksat. Luonnonvalinta ihmistoteutuksina tapahtuu mahdollisuuksina ja mahdottomuuksina. Tässäkin kysynnän ja tarjonnan lait ratkaisevat, sitä ostetaan, mihin on mahdollisuus ja mihin ansaitut varat riittävät.

Kulutusverolla säädetään ympäristöhaitat minimiin. Kulutusveron tueksi itse luonto on jo järjestänyt oman "ajattelemisen aiheensa". Valveutuneisuuden kasvun myötä valinnat ympäristöystävällistyvät.

Huomisen verotuksessa "maailman tietoverkon" ollessa yhteydessä joka kuluttajaan, savuun ja notkelmaan, ovat kulutusverokertymät reaaliaikaisia ja ne rekisteröityvät jo ostohetkellä - näin ko. tavaran kulutusvero suuntaa kulkunsa heti ostajan pankkitililtä valtion ao. kulutusveroluokan, - kohteen ja tuotteen "tilille" ostajamerkinnöin; näin meille jokaiselle muodostuu oma yksilöllinen ympäristöstatus. Edullisesta ympäristöstatuksesta saa ostohelpotuksia vähän haitallisuutta sisältäviin tuotteisiin ja palveluihin - näitä ansaittuja bonuspisteitä voi sitten suunnata ympäristöteknologiasijoituskohteisiin.

Uudessa verotusmenettelyssä verotajalle jää siten edelleen "keppi ja porkkana" periaate käytettäväkseen ja lisäksi jokainen kuluttaja näkee omasta tilastostaan ympäristöarvonsa.

Ympäristömuutokset - jotka "säätelevät" voimakkaasti ihmiseloa kaikkialla maapallolla - vaativat tehokkaita, riuskoja ja konkreettisia toimia ihmisiltä, siis kuluttajilta, jotta elinympäristömme voisi jatkua siedettävänä luontoystävällisemmille elintavoillemme huomioiden myös meitä ympäröivän luontokokonaisuuden.

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

[size=75:2gsejxw0]1)
Kerroin 1,33 on kulutusveron päälle pantava ns. tulontasausosa, koska kuitenkin aina ja kaikkialla eivät yksilölliset edellytykset ole samalla tasolla kaikilla, muodostettaessa kohtuullista elämisentasoa. Ihmiskunta on inhimillinen ja toisistaan "huolehtiva" - kuitenkin, ja tämä kerroin 1,33 tarkoittaa 33% lisää koko kulutusverokertymästä. 33% pitää riittää tulontasaukseen ja liki yhteisten edellytysten ylläpitoon. [/size:2gsejxw0]

[size=150:2gsejxw0]Ilkka Luoma. Oletko sinä floodaaja vai mistä johtuu nämä käsittämättömän pitkät tekstit? Osaatko referoida tekstiäsi tai tekstiä jonka olet jo lainannut joltain toiselta? Oletko plakioinut kaikki juttusi vai oletko kenties aito politiikko joka hukuttaa asiansa paskan jauhamiseen?[/size:2gsejxw0]

Ilmeisesti et koe mainittuja asioita tärkeänä, tai riittääkö ymmärrys ... kannanotot ovat aina asiaa, ... perusteltuna - jalostunut debatti on asiapitoista mielipidevaihtoa - mutta jos kyky ei siihen riitä, niin olisiko silloin parempi jättää omaa ajatuskykyä alentavat ilmaustavat vähemmälle? - rakentavalla ja haastavalla hengellä

Vapaassa mielipideilmaisussa näkyy usein selkeästi taso, mistä ponnistetaan - ponnistuslautaa voi ahkeruudella, uteliaisuudella ja vilpittömällä keskustelulla nostaa....

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 12
 • alas 0
Ilkka Luoma
Perustoimeentuloa ovat - elintoiminnoille välttämätön - ravinto ja perimänsä eteenpäin viennin evolutiivisena tarpeena - suvunjatkanta.

Aha. Että suvunjatkaminen on perustoimeentuloa. Tämä sopii kyllä täydellisesti yhteen kaikkien naisia koskevien avauksiesi kanssa.

Tuo kysymys on muuten jälleen muotoiltu järjettömästi. Siis kumpi meidän pitäisi hyväksyä: 1. kulutusveroon kuuluva "ainoa verotus" -periaate, mikä se sitten olisikaan, vai 2. periaate, jonka mukaan kulutusvero on ainoa vero? Ei niin, että kysymyksessä suoraan sanottaisiin kumpaakaan, mutta jotakin noiden kaltaista siitä saattaisi ymmärtää.
Ai, vastaisiko tuo tekstisi kysymyksiin? Floodaa ensi kerralla vähemmän, niin voin olla halukkaampi lukemaan koko viestin. Nyt en jaksanut muuta kuin "...kaikki muu.. blaa blaa blaa.. haluavat muodinmukaisesti whatever...". Oikeasti, tekstisi on lähes yksinomaan perustelematonta jaarittelua.

Ja sitten typeriä ehdotuksia:
"Ihmisen ei tarvitse maksaa tuloveroa, omaisuusveroa, liikevaihtoveroa eikä muitakaan veroja. Tilalle on säädettävä tavara-, palvelu- ja kulutuskohtainen kuluttamisen vero."
Suomessahan on jo nyt epäsuora verotus älyttömän korkealla. Mielestäni voisi lähinnä vain antaa ympäristöystävällisille, terveellisille yms. tuotteille veroalennuksia.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896
Tohtori Faustus
Ilkka Luoma
Perustoimeentuloa ovat - elintoiminnoille välttämätön - ravinto ja perimänsä eteenpäin viennin evolutiivisena tarpeena - suvunjatkanta.

Aha. Että suvunjatkaminen on perustoimeentuloa. Tämä sopii kyllä täydellisesti yhteen kaikkien naisia koskevien avauksiesi kanssa.

Tuo kysymys on muuten jälleen muotoiltu järjettömästi. Siis kumpi meidän pitäisi hyväksyä: 1. kulutusveroon kuuluva "ainoa verotus" -periaate, mikä se sitten olisikaan, vai 2. periaate, jonka mukaan kulutusvero on ainoa vero? Ei niin, että kysymyksessä suoraan sanottaisiin kumpaakaan, mutta jotakin noiden kaltaista siitä saattaisi ymmärtää.
Ai, vastaisiko tuo tekstisi kysymyksiin? Floodaa ensi kerralla vähemmän, niin voin olla halukkaampi lukemaan koko viestin. Nyt en jaksanut muuta kuin "...kaikki muu.. blaa blaa blaa.. haluavat muodinmukaisesti whatever...". Oikeasti, tekstisi on lähes yksinomaan perustelematonta jaarittelua.

Ja sitten typeriä ehdotuksia:
"Ihmisen ei tarvitse maksaa tuloveroa, omaisuusveroa, liikevaihtoveroa eikä muitakaan veroja. Tilalle on säädettävä tavara-, palvelu- ja kulutuskohtainen kuluttamisen vero."
Suomessahan on jo nyt epäsuora verotus älyttömän korkealla. Mielestäni voisi lähinnä vain antaa ympäristöystävällisille, terveellisille yms. tuotteille veroalennuksia.

...........

Kuten alustuksessa mainitaan... olisi vain kulutusvero, lisäksi.... ei ole ollut, vielä, missään tässä keskustelun vaiheessa itse verotuksen määrästä kyse, vain periaatteesta, että mitä enemmän kuluttaa sen enemmän maksaa kulutusveroa, siis haitallisuuskytkös...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 13
 • alas 0
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä12896

Tämä vuosi on todellisen kulutusveron luontivuosi (ainakin muualla maailmassa), sillä se on ainut keino "padota" ryöstäytynyttä kulutusmaniaa ja ostosvimmaa... markkinatalous on joko tehnyt tehtävänsä tai sitten se löytää keinoin tehdä rahaa luonnonsuojelulla

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

 • ylös 11
 • alas 0

Maksettaisiinko kulutusveroa sitten myös immateriaalisista tuotteista, kuten musiikista, elokuvista tai vaikkapa kirkkolaulannasta?

Ai niin. Niistähän maksetaan jo.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat