Seuraa 
Viestejä45973

EETTERI, VALOEETTERI, AVARUUSEETTERI:

Avaruus; kuviteltu avaruuden täyttävä näkymätön aine.

Fysiikan historiassa "eetteri" tarkoittaa aiemmin yleisesti oletettua avaruuden täyttävää ainetta, joka oletettiin väliaineeksi, jonka kautta ns. kaukovaikutukset välittyvät.

Eetteri on se jakamaton maailmankaikkeuden perus'aines', todellinen atomos (=jakamaton) osa, joka muodostaa kvantit eli hiukkaset eli aaltopaketit ja siirtää nämä hiukkaset/aallot. Värähtelevä hyytelömäinen aines, jossa siirtyvää värähtelyä kaikki hiukkas- ja aaltoilmiöt ovat.

Tyhjiön kvanttikenttä on täten eetteriä, jonka värähtely synnyttää ja siirtää fotonit. Ei ole siis 'tyhjää' jonka läpi sähkömagneettiset aallot kulkevat, vaan eetterin muodostama väliaine, joka synnyttää ja siirtää aaltoilmiöt yksinkertaisten eetterin vuorovaikutuslakien mukaan.

Maan liike suhteessa eetteriin on mahdoton havaita, koska maa, sen hiukkaset ja vuorovaikutuskenttien kvantit syntyvät eetterin värähtelystä. Eetteri havaitaan vain kvantteina eli hiukkasina ja aaltoilmiöinä.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (46)

derz
Seuraa 
Viestejä2470

Eetterillä yritettiin selittää sähkömagneettisien aaltojen etenemistä tyhjiössä jonkinlaisen läpikuultavan väliaineen kautta. Suhteellisuusteorian myötä tästä käsityksestä pystyttiin luopumaan, koska huomattiin että valon nopeus on sama kaikille havaitsijoille.

Tilalle tuli uusi, 4-ulotteisen aika-avaruuden käsite. Alkeishiukkaset ovat jonkinlaisia värähteleviä kvanttiaaltopaketteja, joilla ei ole tiettyä paikkaa vaan ovat jakautuneet todennäköisyysaalloiksi.

Kvarkkien ja gluonien plasma on havaittu nestemäiseksi. Ehkä hiukkasten perusosaset ovat pikemminkin värähteleviä nesteenkaltaisia energia-aaltoja kuin esim. säikeitä. Nämä aaltoalueet olisivat levittäytyneet täyttäen aina tietyn kvanttitilan.

Aalto sisältäisi aina tietyn verran energiaa. Kaikki hiukkasen energia olisi pakkautunut hiukkasen värähtelyyn ja värähtelyn aallonhuippu vaihtaisi aina paikkaa hiukkasen täyttämässä kvanttitilassa ja tämän takia hiukkanen havaittaisiin eri paikassa tietyllä todennäköisyydellä.

Mitä pienempi aallonpituus on, sen pienempi hiukkanen on mutta sitä isompi massa sillä on. Hiukkasen aallonpituus on kääntäen verrannollinen sen massaan.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

Derz, johan löysit jyvän. Einsteinin fotonien eli valottajien teoria vuodelta 1905 kumosi aaltoliikkeen ohuen eetterin teorian, paksun kokeellisesti oli kumottu jo aiemmin. Tuosta 1921 hän sai Nobelinsa. Suurvalloissa
kuitenkin jalustalle nostettiin suhteellisuusteoria.

Minä olen jo viime vuoden lopusta esittänyt reaalisesti jakamattomia vakiopääpienhiukkasia aineen ja sen liikemuotojen perustana. Toteutuu myös kvanttien ja aineen ykseys, koska jokaisella pienhiukkasella on aian oma mekaaninen kvanttinsa. Mitään eetteriä ei ole, koska pienhiukkasten välissä on vain tyhjää.

Tähtien koronat jotenkin vastaavat vanhan kuvitelman mukaista eetteriä.

Pinehiukkasten reaalinen jakamattomuus ei tarkoita, etteikö ne koostuisi vielä pienemmistä osasista. Näitä osasia vain ei ole eikä liiku vapaana.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jos energia-aalto ei kohtaa vastaantulevia energia-aaltoja, se pääsee laajenemaan tasaisesti eli aalto venyy.

Ja kun galaksijoukot syntyivät valmiiksi kauaksi toisistaan, on meillä valon yleinen punasiirtymä eli vanha valo on venynyttä.

Tai vähintään tähtien syttymishetkellä galaksijoukot olivat kaukana toisistaan.

Näin valonnopeus on aina vakio, eli jos energia-aalto kohtaa vastaan tulevia energia-aaltoja tiheään, se elää enemmän hiukkasiksi, aalloksi ja hiukkasiksi, aalloksi jne, jonka seurauksena valo ei ole venynyttä, vaan saattaa olla jopa sinisiirtynyttä eli pakkautunutta.

Tuo saa valon liikkumaan suhteellisesti hitaammin, mutta toisaalta aikakin etenee hitaammin sellaisessa "kordinaatistossa".

Tämä ajatus selittää sen miten lähes valonnopeudella liikkuvasta avaruusaluksesta eteenpäin lähetetty valo on sinisiirtynyttä ja miten taaksepäin lähetetty valo on punasiirtynyttä.

Vaan toisaalta aluksen atomien pitäisi olla jotenkin ihmeellisesti eri tavalla laajentuneita aluksen keulassa ja aluksen perällä, että kaikki pelittäisi aluksen sisällä normaalisti

ja siksi oletankin atomeista koostuvan massallisen kappaleen muuttuvan yhtenäiseksi energiakeskittymäksi tietyssä nopeudessa, kun lähestytään valonnopeutta.

;):)

Maailman perusaines eetteri toimii vähän samaan tapaan kuin vesi. Eetteri vastaa vesimolekyyliä ja aallot etenevät vedessä, vaikka yksittäiset vesimolekyylit eivät siirry aallon mukana. Eetteri maailman tausta-aines synnyttää ja siirtää samaan tapaan aaltoilmiöt, vaikka yksittäinen eetterialkio (=energia-alkio) ei siirry vaan ainoastaan välittää vuorovaikutuksen. Hiukkasethan ovat oikeasti aaltoilmiöitä eli tarkemmin sanottuna aaltopaketteja. Eetteri on siis kvantittumisen perusta, peruskvantti eli eetteri-kvantti. Maailman perusmittakaavassa juuri jakamaton todellinen atomos eetteri aiheuttaa maailman kvantittumisen pienimpiin osiinsa. Nykyiset alkeishiukkaset koostuvat määrästä n eetterialkioita. Maailma ei ole todennäköisyysluonteinen, vaan eksakti ja diskreetti.

FanTom
EETTERI, VALOEETTERI, AVARUUSEETTERI:

Avaruus; kuviteltu avaruuden täyttävä näkymätön aine.

Fysiikan historiassa "eetteri" tarkoittaa aiemmin yleisesti oletettua avaruuden täyttävää ainetta, joka oletettiin väliaineeksi, jonka kautta ns. kaukovaikutukset välittyvät.

Eetteri on se jakamaton maailmankaikkeuden perus'aines', todellinen atomos (=jakamaton) osa, joka muodostaa kvantit eli hiukkaset eli aaltopaketit ja siirtää nämä hiukkaset/aallot. Värähtelevä hyytelömäinen aines, jossa siirtyvää värähtelyä kaikki hiukkas- ja aaltoilmiöt ovat.

Tyhjiön kvanttikenttä on täten eetteriä, jonka värähtely synnyttää ja siirtää fotonit. Ei ole siis 'tyhjää' jonka läpi sähkömagneettiset aallot kulkevat, vaan eetterin muodostama väliaine, joka synnyttää ja siirtää aaltoilmiöt yksinkertaisten eetterin vuorovaikutuslakien mukaan.

Maan liike suhteessa eetteriin on mahdoton havaita, koska maa, sen hiukkaset ja vuorovaikutuskenttien kvantit syntyvät eetterin värähtelystä. Eetteri havaitaan vain kvantteina eli hiukkasina ja aaltoilmiöinä.


FanTom
Maailman perusaines eetteri toimii vähän samaan tapaan kuin vesi. Eetteri vastaa vesimolekyyliä ja aallot etenevät vedessä, vaikka yksittäiset vesimolekyylit eivät siirry aallon mukana. Eetteri maailman tausta-aines synnyttää ja siirtää samaan tapaan aaltoilmiöt, vaikka yksittäinen eetterialkio (=energia-alkio) ei siirry vaan ainoastaan välittää vuorovaikutuksen. Hiukkasethan ovat oikeasti aaltoilmiöitä eli tarkemmin sanottuna aaltopaketteja. Eetteri on siis kvantittumisen perusta, peruskvantti eli eetteri-kvantti. Maailman perusmittakaavassa juuri jakamaton todellinen atomos eetteri aiheuttaa maailman kvantittumisen pienimpiin osiinsa. Nykyiset alkeishiukkaset koostuvat määrästä n eetterialkioita. Maailma ei ole todennäköisyysluonteinen, vaan eksakti ja diskreetti.

Eli mielestäsi eetteri on jonkinlainen taustakoordinaatisto tai taustarakenne, ja perimmäinen vuorovaikutusten välittäjä, jonka vuorovaikutusilmiöt havaitaan neljänä perusvoimana jotka kuitenkin ovat vain tämän yhden perusvuorovaikutuksen ilmentymiä?

FanTom
Ei ole siis tyhjää ja atomos(=jakamaton), on vain atomos eli eetteri.

Vaan kun kaikki on yhteydessä toisiinsa, niin silloin pitää pelata tiheyksillä.

Ja kun pelataan tiheyksillä, niin silloin pitänee ottaa mukaan solumainen tausta, jossa tilalla on solumainen ominaisuus eli silloin pelataan solujen seinämien paksuuksilla ja solujen koolla.

Vaan onko olemassa taustatila eli tyhjö, joka on solujen keskellä olevaa tilaa? Tuo tila ei vaikuttaisi mihinkään.

Oma maailmankaikkeutemme saattoi hyvinkin syntyä astetta isomman aineen kokoluokan mustista aukoista, joista syntyi astetta pienemmän aineen kokoluokan galakseja.

Kun musta aukko joutuu tilaan, jossa sen reunat eivät kosketa tilan solujen seinämiin, se voisi humahtaa auki tasaisesti avautuen vähemmän tiheäksi tilaksi eli energiaksi.

Ja aina kun se hankautuu oman entisen astetta isomman aineen kokoluokan maailmankaikkeuden tilan solujen seinämien energiaan, siinä oleva energia eli tila pakkautuisi osittain tiheämpään ja tiheämpään pakkautuneen energian eli tilan vieressä oleva pääsisi laajenemaan vähemmän tiheäksi, jolloin syntyisi pieniä energiakeskittymiä, joista avautusi uuden astetta pienemmän aineen kokoluokan tilaa.

hankautuuko oma näkyvä maailmankaikkeus noin 11 vuoden välein astetta isomman aineen kokoluokan tilan solujen seinämiin, jonka seurauksena esim auringon atomit pakkautuvat tiheämpään ja atomien välissä oleva tila pääsee laajenemaan normaalia nopeammin,

jonka seurauksena meillä on auringonpilkkuja.

;):)

Vai onko ns. tila joka laajenee, niin ettei laajene ulospäin, vain liikkuvia energia-aaltoja, jotka liikkuvat taustatilassa, joka ei vaikuta mitenkään?

;):)

derz
Seuraa 
Viestejä2470
E=tila
ja siksi oletankin atomeista koostuvan massallisen kappaleen muuttuvan yhtenäiseksi energiakeskittymäksi tietyssä nopeudessa, kun lähestytään valonnopeutta.

Jos näin olisi, fysiikan lait eivät olisi samat kaikille inertiaalikoordinaatistoille. Jos joku liikkuu meidän suhteen tasaisella nopeudella 0,99 c hän kokisi kaiken paitsi etäisyyden ja ajankulun samalla tavalla kuin me.

Liikkuvalla massalla on sen oman inertiaalikoordianatiston lepomassa mikä pysyy muuttumattomana (riippumatta nopeudesta). Meidän mielestämme kappaleella olisi enemmän massaa, mutta se ilmenee kineettisenä energiana eli liike-energiana.

En siis usko, että kappale luhistuisi mustaksi aukoksi (tätä kai tarkoitat, ainakin ennen?). Sen kineettinen energia vain kasvaisi.

Miksi tilan pitäisi olla energiaa, mikä on pakkautunut soluiksi? Tila on kykyä liikkua jonkun suhteen, en usko että siinä sen kummallisempaa on.

Ja miten määrittelet "energian" tässä tapauksessa? Energia on kykyä tehdä työtä. Miten "enemmän tiheissä" tilapaketeissa on enemmän energiaa? Energia ilmenee lähes aina jonkinlaisena liike-energiana, esim. hiukkasen värähtelynä. Tuskin energia on mitään "eetteri-ainetta", jota olisi hiukkasissa enemmän kuin tyhjiössä.

Ja mitä muuten tarkoitat sanoessasi "kuumasti tiheä"? Kuuma on lämmön ilmenemistä, ja lämpö on atomien ja molekyylien värähtelyä. Mitä suuremmalla amplitudilla ne värähtelevät, sen kuumempia ne ovat.

Teoriasi E = Tila ei ole varmaankaan yhteensopiva kvanttimekaniikan kanssa, mikä antaa havaintojen mukaisia ennustuksia hiukkasten käyttäytymisestä. Teoriasi pitäisi sisältää niin Paulin kieltosäännön kuin Schrödingerin epätarkkuusperiaatteen ja hiukkasen aaltoluonteen.

Sen pitäisi olla yhteensopiva myös yleisen suhteellisuusteorian kanssa. Miten esim. selität gravitaation tilan (eli energian?) kaareutumisena?

Kannattaa tutkia kvanttimekaniikkaan ja yrittää soveltaa sitä siihen, jos siis haluat kehittää teoriaasi oikeampaan suuntaan.

Hyvä sivusto tutustua kvanttimekaniikan perusteisiin ja standardimalliin:

http://physics.joensuu.fi/ope/materiaal ... ndard.html

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

derz
E=tila

En siis usko, että kappale luhistuisi mustaksi aukoksi (tätä kai tarkoitat, ainakin ennen?). Sen kineettinen energia vain kasvaisi.

Voi olla ettei alus muutu mustaksi aukoksi, mutta, hetkinen.

Kokeissahan atomit värähtelevät hitaammin, kun maata kiertävä satelliitti viipottaa nopeasti eteenpäin.

Hmm. no silloinhan atomeista avautuu hitaammin tilaa ja ne myös laajenevat suhteellisesti hitaammin.

Lisäksi vastaan tulevat energia-aallot saisivat aluksen atomeissa olevan tilan eli energian käpertymään nopeammin tiheämpään,

mutta avautusiko itse tilaa silloin kuitenkin nopeammin aluksen atomeista, jonka seurauksena alus todellakin vaihtaisi sitä "kordinaatistoa" suhteessa meihin eli kaareuttaisi myös sitä ympäröivää avaruutta enemmän.

Eli lopputuloksena olisi se musta aukko eli yhtenäinen energiakeskittymä.

Miksi tilan pitäisi olla energiaa, mikä on pakkautunut soluiksi? Tila on kykyä liikkua jonkun suhteen, en usko että siinä sen kummallisempaa on.

Miksei kaikki voisi olla yhtä ja samaa, niin että se olisi vain eri tiheyden omaavaa?

Ja miten määrittelet "energian" tässä tapauksessa? Energia on kykyä tehdä työtä. Miten "enemmän tiheissä" tilapaketeissa on enemmän energiaa? Energia ilmenee lähes aina jonkinlaisena liike-energiana, esim. hiukkasen värähtelynä. Tuskin energia on mitään "eetteri-ainetta", jota olisi hiukkasissa enemmän kuin tyhjiössä.

Jos olen oikeassa, niin matemaattisesti siirtyisimme 1+1 matematiikkaan.

Eli, jos aurinkunnan tyhjössä olisi esim. sinun atomiesi verran tilaa eli energiaa, niin silloin = merkillä voitaisiin tämä asia havannoida.

Ja kun atomipomissa saadaan tuo atomien ytimissä oleva tiheä energia eli tila atomien ulokehälle avautumaan, niin silloin se humahtaa auki ja jäähtyessään laajenee.

Mehän koemme sen kuumuutena, koska silloin tuota erittäin tiheää tilaa ei ole eristetty siitä tilasta, jossa omien atomiemme ulkokehä on tällä hetkellä.

Näin myös Einsteinin toteama asia, että lyhyin reitti avaruudessa voi olla lyhyempi kaarevaa reittiä pitkin toteutuisi, vaikkakin ehkäkin eri tavalla mitä Einstein tarkoitti, koska ajatukseni mukaan valo taipuu, kun se hankautuu massallisesta kappaleesta avautuvaan tilaan.
Vaan atomien halki on paljon pidempi matka kuin atomin ulkokehää pitkin sen ympäri.

Ja mitä muuten tarkoitat sanoessasi "kuumasti tiheä"? Kuuma on lämmön ilmenemistä, ja lämpö on atomien ja molekyylien värähtelyä. Mitä suuremmalla amplitudilla ne värähtelevät, sen kuumempia ne ovat.

Mitä nopeammin atomi värähtelee, sitä enemmän siinä oleva energia hankautuu ulkoapäin tuleviin energia-aaltoihin ja sitä enemmän siinä oleva energia pakkautuu kitkan takia tiheämpään ja samalla myös tiheämpään pakkautuneen energian väliin jäävä energia pääsee nopeammin laajenemaan.

Eli mitä nopeammin kappaleen ulospäin laajenevien atomien ulkokehän energia-aallot elävät hiukkasiksi ja aalloiksi, sitä nopeammin niistä avautuu tilaa eli energiaa, joka koetaan lämpönä.

Teoriasi E = Tila ei ole varmaankaan yhteensopiva kvanttimekaniikan kanssa, mikä antaa havaintojen mukaisia ennustuksia hiukkasten käyttäytymisestä. Teoriasi pitäisi sisältää niin Paulin kieltosäännön kuin Schrödingerin epätarkkuusperiaatteen ja hiukkasen aaltoluonteen.

Sen pitäisi olla yhteensopiva myös yleisen suhteellisuusteorian kanssa. Miten esim. selität gravitaation tilan (eli energian?) kaareutumisena?

Ajatukseni muuttaa koko nykyfysiikan ja gravitaation.

Massalliset kappaleet edelleen kaareuttavat avaruutta, mutta sen vaikutus esim. meidän kuuhumme onkin päinvastainen eli maapallosta avautuva tila, jolla maapallo kaareuttaa avaruuttaan, saa kuun loittonemaan maapallosta samassa suhteessa kuin kuun atomit laajenevat.

Lisäksihän maapallosta heijjastuu fotoneja kuuhun ja kuusta maapalloon, jonka seurauksena sillä puolella kuuta ja maapalloa, avautuu enemmän tilaa ja näin maapallo ja kuu loittonevat samassa suhteessa kuin ne laajenevat.

Edelleen esim. maapallolta poispääsemiseen tarvitaan tietty pakonopeus, eikä ihme kun maapallon pinta nousee perästä kiihtyvällä vauhdilla, joka siis johtuu siitä, että kaikki maapallon atomit laajenevat omalla alueellaan, jonka seurauksena ne työntävät toinen toisiaan poispoäin maapallon keskipisteestä.

Maapallon keskelle syntyy havaitun kaltainen paine ja laajeneminen kertaantuu maapallon pintaan, niin että pinta nousee ylöspäin kiihtyvällä vauhdilla.

Tämä ajatus antaa atomien ulkokehälle aaltomaisen ja hiukkasmaisen luonteen.

Atomeista siis avautuu laajenemisen lisäksi meidän ns. tilaa, jolloin galaksijoukot loittonevat toisistaan liikkumatta toisistaan poispäin.

Kannattaa tutkia kvanttimekaniikkaan ja yrittää soveltaa sitä siihen, jos siis haluat kehittää teoriaasi oikeampaan suuntaan.

Hyvä sivusto tutustua kvanttimekaniikan perusteisiin ja standardimalliin:

http://physics.joensuu.fi/ope/materiaal ... ndard.html

Kiitos noista sivuista, erittäinkin hyvät ja taisipa olla että viimeksi tutustuttani niihin, päädyin kehittelemään ajatustani energia-aaltojen tiimoilta.

;):)

Reaalisesti jakamattomat pienhiukkaset erityisesti avaruudessa liikkuen valon nopeudella ovat eetterikäsityksen jyrkkä vastakohta. Vakiopäähiukkasten välissä voi olla vain tyhjää. Avaruudessa ei ole mitään sykäyksiä välittävää väliainetta, vaan liikkeessä ovat pienhiukkaset.

Sen sijaan pienhiukkaset atomitilassa liikkuen pienehköllä nopeudella, paitsi johdinten sähkövirroissa, jotenkin vastaisivat eetterikäsityystä.
Atomitila on ohueen kaasuun verrattava tila. Romahtaneella aineella eli tiheämassalla ei atomitilaa ole.

Kuten sanottu, tähtien koronat vastaavat jotenkin vanhaa paksun eetterin käsitystä.

Jokaisella pienhiukkasella eli vakiopäällä on mekaaninen kvanttinsa.
Näin aineen ja kvanttimekaanine ykseys toteutuu jo tuolla perustasolla.

ArKos itse
Reaalisesti jakamattomat pienhiukkaset erityisesti avaruudessa liikkuen valon nopeudella ovat eetterikäsityksen jyrkkä vastakohta. Vakiopäähiukkasten välissä voi olla vain tyhjää. Avaruudessa ei ole mitään sykäyksiä välittävää väliainetta, vaan liikkeessä ovat pienhiukkaset.

Liikkeessä ovat fotonit, joilla on aalto ja hiukkasluonne.

Näin energia-aaltojen liikkeeseen vaikuttaa kaikki muut energia-aallot, jotka kohtaavat toinen toisiaan.

Sen sijaan pienhiukkaset atomitilassa liikkuen pienehköllä nopeudella, paitsi johdinten sähkövirroissa, jotenkin vastaisivat eetterikäsityystä.
Atomitila on ohueen kaasuun verrattava tila. Romahtaneella aineella eli tiheämassalla ei atomitilaa ole.

Kuten sanottu, tähtien koronat vastaavat jotenkin vanhaa paksun eetterin käsitystä.

Ns. romahtaneessa aineessa, atomien tiheät ytimet ovat yhdistyneet yhdeksi. Ja näin tuo yksi onkin ikäänkuin iso atomi.

Fotonit siis liikkuvat energiana, joka elää aalloksi ja hiukkasiksi sen mukaan miten tuollainen energia-aalto hankautuu muihin energia-aaltoihin.

Ja sen takia valo yleensä liikkuu suoraan eteenpäin, koska siinä oleva energia hankautuu aina enemmän edestäpäin, jolloin tiheämpään käpertynyt energia avautuu liikerataan nähden taaksepäin, koska etuosa on käpertynyt tiheämpään.

Jos aalto hankautuu jommalta kummalta sivustalta enemmän, niin silloin se avautuu enemmän toiselta puolelta ja näin se taipuu kohti massallista kappaletta, josta virtaa tilaa eli energiaa enemmän kuin toiselta puolelta, jonka seurauksena meidän aallon sen sivun energia eli tila käpertyy tiheämpään.

Ja tämänhän kaikki pallopelejä harrastaneet ymmärtävät kierteenä.

;):)

Tätähän te pikku sohvaperunat ette tulleet ajatelleeksi: että tarvitaan jokin ainetiheys, jotta sykäykset voisivat kulkea eetterissänne. Ja sama koskee laitostieteen piiloeetteriä, joka onkin sma asia kuin teidän.

Vetyatomin atomitila, tilavuus siis prtoniin verrattuna 10^15- kertainen.
Atomitila toiimii ehkä yhtä elektronia eli sähkää vastaavalla massalla, joka on 1/1837 protonin massasta. Vetykaasun paino normaalipaineessa n. 0.o9 g/litra. Eli atomitilapaino vissiin noin
5*10^-5 g/litra. Erinäisten laskujen jälkeen päädyin sitten sadasmiljonasosaan Auringon tiheydestä. Aika harvaako? Kuitenkin päästyä jo 40 Maan etäisyyden eli suunnilleen Pluton kiertoradalla tarvitaan jo Auringon massa. Vrt. Linnunradan massa 200 miljardia aurinkoa mutta keskiläpimittako 50 000 valovuotta, eli tilavuus 100 biljoonaa kuutiovalovuotta. Yhtä aurinkoa vastaava tilavuus siis 500 kuutiovalovuotta. Tulos, että yhtä aurinkoa kohti pituusulottuuvuutta
äkkiä laskien jotakinko 8 valovuotta? Etäisyys 40 Maan etäisyyden päähän n. 5½ valotuntia.

Eli vaadittava eetterinne, sekä pikku nassikat että laitostiede, on ihan liian tiheä. Ei voi olla eeetterissä eteneviä sykäyksiä, vaan sen sijaan on tyhjässä avaruudessa liikkuvia pienhiukkasia.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6898

ArKos kirjoitti:
Mitään eetteriä ei ole, koska pienhiukkasten välissä on vain tyhjää.

Niin mikähän se on se osa maailmankaikkeuttamme, joka on "vain tyhjää"? Vain tyhjää tarkoittaa, että sillä ei ole mitään ominaisuuksia, ei edes kvanttiominaisuuksia. Maailmankaikkeuteemme ei voi kuulua alueita, joilla ei ole mitään ominaisuuksia. Sellaista aluetta ei määritelmänsä mukaan ole olemassakaan.

Lentotaidoton
ArKos kirjoitti:
Mitään eetteriä ei ole, koska pienhiukkasten välissä on vain tyhjää.

Niin mikähän se on se osa maailmankaikkeuttamme, joka on "vain tyhjää"? Vain tyhjää tarkoittaa, että sillä ei ole mitään ominaisuuksia, ei edes kvanttiominaisuuksia. Maailmankaikkeuteemme ei voi kuulua alueita, joilla ei ole mitään ominaisuuksia. Sellaista aluetta ei määritelmänsä mukaan ole olemassakaan.

Aivan. Pienhiukkaset eivät ole mitään biljardipalloja, joiden liikevoima on niiden sisällä ja ne liikkuvat läpi tyhjän avaruuden muka sisäisten voimien ajamina ja ilman riippuvuussuhdetta vaikkapa tyhjiöön. Vuorovaikutukset "kaukovaikutukset" ainehiukkasten välillä ovat juuri todiste siitä, että myös tyhjä hiukkasten välillä koostuu ja on täytetty voimanvälittäjähiukkasilla.

Koko avaruus on siis kvanttien=hiukkasten läpitäyttämää. Tämä yhtenäinen avaruus eli kvanttikenttä koostuu todellisesta 'atomos'=jakamattomasta eetteristä, ja hiukkaset ovat tämän eetterin värähtelystä syntyvää aaltoilua, kuin veden aallot vesimolekyylien synnyttämää. Eetteri ei liiku, vaan kuten vedessä aaltoilu siirtyy vesimolekyylien pysyessä lähes paikallaan, myös eetterin värähtely siirtyy sen perusosien välillä.

Kvantit eli aaltopaketit voivat olla joko etenevää aaltoilua tai pyörteilyä, joista ensimmäinen muodostaa sähkömagneettisen säteilyn ja toinen ainehiukkaset. Pyörteinen eetterin värähtely siis synnyttää ainehiukkaset ja jaksollinen suoraviivainen värähtely sm-aallot. Ei ole siis mitään ainehiukkasia ja tyhjää, ainoastaan kaikentäyttävä eetteri, jossa siirtyvän värähtelyn me näemme hiukkasina ja aaltoiluna.

Eetteri on siis se rakenne joka on kvantittanut maailman eli energian,ajan ja avaruuden. Pienin pala energiaa, aikaa ja avaruutta. Ero nykyisen kvanttiteorian ja eetterin välillä on se, että kun laitostieteen kvantti-ilmiöt ovat todennäköisyysluonteisia, eetterin kvantittama maailma on mekanistinen, diskreetti ja eksakti.

On vain yksi energian, ajan ja avaruuden muodostava perusaines, ja tämän aineksen eli eetterin värähtelyvuorovaikutus synnyttää hiukkaset=kvantit. Yksi perusvuorovaikutus, jonka ilmentymiä neljä perusvoimaa ovat.

derz
Seuraa 
Viestejä2470

Olisi hauska nähdä miten saat 100 vuotta sitten hylätyn eetterikäsityksen toimimaan suhteellisuusteorian kanssa, tai kvanttimekaniikan.

Jos eetteri on, on olemassa absoluuttinen koordinaatisto minkä suhteen valo liikkuu. Voisimme tämän perusteella mitata oman nopeutemme eetterin suhteen. MM-koe vaan osoitti, ettei näin pystytä tehdä.

SST:n mukaan valon nopeus on kaikille sama. Tämä ei päde jos eetteri on olemassa.

Suhteellisuusteoriat pohjautuvat muutenkin 4-ulotteisen aika-avaruuteen, eikä aika-avaruus ole eetteriä.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

derz
Olisi hauska nähdä miten saat 100 vuotta sitten hylätyn eetterikäsityksen toimimaan suhteellisuusteorian kanssa, tai kvanttimekaniikan.

Jos eetteri on, on olemassa absoluuttinen koordinaatisto minkä suhteen valo liikkuu. Voisimme tämän perusteella mitata oman nopeutemme eetterin suhteen. MM-koe vaan osoitti, ettei näin pystytä tehdä.


Valo todellakin liikkuu eetterikoordinaatiston mukaan, sen sijaan maan tai muiden kappaleiden nopeutta ei voida mitata eetterin mukaan, koska eetteri luo nämä kappaleet ja niiden vuorovaikutuskentät. Koska fermionit ja bosonit ovat eetterin aaltoilun/värähtelyn synnyttämiä, eetterituulta ei voida tietenkään havaita.
Eetteri havaitaan sen värähtelyn synnyttäminä kvantteina=hiukkasina. Eetteri on se taustarakenne joka määrää kvanttien ominaisuudet ja vuorovaikutukset. Kun siis koitamme havaita eetterituulta, havaitsemme vain vuorovaikutuskenttiä.

derz
SST:n mukaan valon nopeus on kaikille sama. Tämä ei päde jos eetteri on olemassa.

Suhteellisuusteoriat pohjautuvat muutenkin 4-ulotteisen aika-avaruuteen, eikä aika-avaruus ole eetteriä.


Valon nopeus on sama kaikille, mutta eetteristä muodostuva avaruus ei ole staattinen vaan dynaaminen värähtelyä siirtävä järjestelmä. Aikadilataatio on avaruuden geometriassa tapahtuvista muutoksista johtuva ilmiö, ja juuri se saa valonnopeuden tahdistumaan eri nopeusjärjestelmiin.
Aika-avaruus eli aika, avaruus ja energia ovat kvantittuneet siis eetterissä. Eetteri on maailmankaikkeuden perusrakenne, joka määrää kaikki ilmiöt.

Maailmankaikkeuden rakenteen ja dynamiikan kuvaa diskreetti kvanttiteoria eli eetterikvanttimekaniikka. Eetteri on tämän kvantittumisen yksikkö ja syy.

derz
Seuraa 
Viestejä2470

Miten saat kvantittumisen sopimaan eetterikäsityksesi kanssa? Jos hiukkaset ovat vain eetterin värähtelyä, miksei tämä värähtely/aaltoilu leviä holtittomasti (ts. miten hiukkaset ja atomit pysyvät vakaina)?

Nopeuden kasvaessa avaruuden geometria ei muutu havaitsijalle, vaan suhteellinen etäisyys lyhenee. Etäisyys on siis sidoksissa valon nopeuden vakioisuuteen, mikä taas on osa aika-avaruuden rakennetta.

Minultakin löytyisi vaikka mitä teorioita mutta en tule tänne julistamaan niitä, koska se jäisi semantiikaksi (niinkuin kaikkien muidenkin omien teorioiden julistajilla tällä foorumilla [paitsi ArKos on kai yrittänyt jotain laskelmoida, jotain pienhiukkasten kokoja tjsp.])

Mihin tällaista eetteriä tarvittaisiin? Kaikki luonnon ilmiöt pystytään selittämään suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan kautta. Outoa tässä on vain se, että YST:tä ja kvanttimekaniikkaa ei olla onnistuttu yhdistämään. Eetteriteoriasi tuskin antaa selitystä kvanttipainovoimalle, mikä on likimain ainut avoin probleema nykyajan fysiikassa (jos pimeää energiaa ja ainetta oteta mukaan).

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

derz
Miten saat kvantittumisen sopimaan eetterikäsityksesi kanssa? Jos hiukkaset ovat vain eetterin värähtelyä, miksei tämä värähtely/aaltoilu leviä holtittomasti (ts. miten hiukkaset ja atomit pysyvät vakaina)?

Koska eetteri on mekanistinen ja diskreetti taustarakenne, sillä on vuorovaikutussäännöt, jotka määräävät tämän rakenteen pakottamina toimintasäännöt tai siis hienommin ilmaistuna luonnonlait.
Kvanttimekaniikan todennäköisyystulkinta ja sen kaiken mahdollistava todennäköisyyksien mambosambo ei siis päde ja vain tietyt hiukkaset ja niiden väliset vuorovaikutusmuutokset ovat mahdollisia.

derz
Mihin tällaista eetteriä tarvittaisiin? Kaikki luonnon ilmiöt pystytään selittämään suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan kautta. Outoa tässä on vain se, että YST:tä ja kvanttimekaniikkaa ei olla onnistuttu yhdistämään. Eetteriteoriasi tuskin antaa selitystä kvanttipainovoimalle, mikä on likimain ainut avoin probleema nykyajan fysiikassa (jos pimeää energiaa ja ainetta oteta mukaan).

Nykyfysiikan suhteellisuus- ja todennäköisyystulkinta on suurin probleema fysiikan eteenpäin menolle. Eetteri palauttaa determinismin, reaalisuuden ja samanaikaisuuden fysiikkaan. Eetteri on mekanistinen kvantittumisen syyn selittävä teoria, joka kvantittaa ajan, avaruuden ja energian. Näin vaikkapa nopeudet, massat, pituudet, ajanhetket jne. ovat diskreettejä epäjatkuvasti muuttuvia suureita. Myös painovoiman selitys on eetterin tasolla. Painovoiman kvantti on juuri eetteri. Kvanttipainovoiman teoria on siis eetterikvanttimekaniikka. Myös muut tuntemamme ns. perusvuorovaikutukset ovat eetterivuorovaikutuksen ilmentymiä, eli yhden todellisen perusvuorovaikutuksen osia.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat