Seuraa 
Viestejä14094

[size=150:m2hk1zdo]Business plan - erottaa ihmisyyden, rahan ja ympäristöarvot[/size:m2hk1zdo]
[size=75:m2hk1zdo][liiketoimintasuunnitelma on yritystä ennustaa ja arvioida huomista, jotta tavoite ja tulos olisivat riskeistä minimoidut (ihmisen näkökulmasta) - se on siis osaltansa huomisen maksimointia toiminnan suunnittelemisella. Muualla luonnossa evoluutio perustuu välittömän tilanteen aikaansaamaan hitaaseen muunnonkseen sopeumana. Eläinkunta on jatkuvasti reaaliaikaisessa "suunnitelmassa" arvioimatta huomista tai ollen ennustamatta tulevaisuutta. Eliömaailma ilman ihmistä elää reaaliaikaa - ihminen pyrkii hallitsemaan menetelmillään aikaa, jota ei vielä ole.][/size:m2hk1zdo]

Markkinatalous rakentuu aina business planin - liiketoimintasuunnitelman - varaan. Suunnitelma on tehty lisäämään tavoitteen lukuarvoja, niin määrinä, arvoina kuin voittoina. Business plan on tehty myös niille, joiden ymmärrys ei aina riitä hektiseen ja syy-seuraussuhteiseen nopeaan päätöksen tekoon. Business plan on tiekartta tekijänsä mukaiseen haluttavimpaan päämäärään.

Ihmisen oppiessa havaitsemaan toisen hyväksikäyttömahdollisuuden, oppi hän myös suunnitelmallisuuden. Nyt kaikki pyritään mallintamaan, ennustamaan ja suunnittelemaan, siis luomaan ihmiselle turvallinen ennalta tiedetty toimintaympäristö. Tuottoja ja voittoja halutaan maksimoida - kasvutalouden peruspilari on suunnitelma, jossa arvioidaan menestysrealiteetit käyttäen muualle varattua elonmahdollisuuden käyttövoimaa.

Eläinkunnassa ei rakenneta toimintasuunnitelmia - rakenteet perustuvat sisäsyntyiseen viestintään mitä pitää milloinkin tehdä. Elämän ajo-ohjeena on tiekartta, kuinka metsästys - tavoitteena ravinto, parittelukumppanin etsiminen - tavoitteena lisääntyminen ja puoluskyvyn harjoitus - tavoitteena reviiriyden hallinta, operoidaan. Erillistä "business plania" ei tarvita, kaikki on rakennettu perimään, kokemuksiin ja välittömään reagointiin uhan tai mahdollisuuden edessä. Suunnitelmallisuutta vuosimiljoonaisessa eläinkunnassa - poikkeuksena ihminen - ei ole.

Länsimaalainen markkinatalous kehitti muuttuvan kvartaaliohjatun materiaali- ja työpanosohjauksen suunnitelmina kasvattaa kokoa, määriä ja voittoja. Suunnitelmallisuus on ulottunut erityisesti rakenteisiin, joissa tuottoa ja voittoa tehdään arvioimalla muiden tekoja, päätöksiä ja tavoitteita; näin syntyi ennustamisen - [käytännön elämän rakenteita sisällään pitämätön] - sijoitus- eli spekulaatioiden maailma, jossa voitto rakentuu muiden tekemään työhön, onnistumisiin ja epäonnistumisiin. Vain ihminen spekuloi huomisen tekemättömillä töillä ja tapahtumilla.

Suunnitelmallisuus on ihmiskeskeinen toimintaperiaate. Suunnitelmallisuuden ydinyhtälö on ennustettavuus, siis pyrkimys riskien minimoimiseen. Arviointimenetelmät tehostavat tavoitemääritteitä, on todennäköisempää ja on odotetumpaa. Voittoja pyritään maksimoimaan, hyötysuhdetta lisäämään eli haluamme lisää ja tämänkin jälkeen lisää. Autot kasvavat, talot kasvavat, pihagrillit kasvavat ja vatsanseutumme kasvavat. Kasvun hegemonia on dinosaurushegemonia - kunnes eloa ylläpitävät tukirangat pettävät.

Suunitelmallisuus on unohtanut maapallomme rajallisuuden; kaikki eivät voi, vaikka haluaisivat, kuluttaa kuin amerikkalaiset tai suomalaiset. Liiketoiminnallinen suunnitelmallisuus on lisännyt koko ajan ympäristöjalanjälkemme kokoa. Ravintoa tuottavan biopinta-alan tehotaloutta on suunnitelmallisesti lisätty, tehostettu ja eräin paikoin jopa ryöstetty. Luonnollinen ja kierrollinen kasvun oma "suunitelmallisuus" on ohitettu ihmisen valtapyyteiden tieltä. Luonto itsessänsä on rajalla, jossa se ryhtyy omiin "varotoimiin" aikaansaaden muutoksia, jotka haittaavat ihmistä itseään luoden uhkia, jotka eivät olleetkaan ennustettavissa, arvioitavissa - siis niitä ei oltu huomioitu liiketoimintasuunitelmissa.

Business plan, tuo ihmeellinen ilmiö rakensi talouden valtahegemoniaksi, unohtaen kasvun todelliset lähtökohdat. Ihminen ei voi koskaan ennustaa tarkoin, kuten emme voi mallintaa ehdottomasti huomistakaan.

Muu eläinkunta valitsi välittömän toiminnan, - puolustamisen ja suvunjatkamisen menetelmät sisäsyntyisellä evolutiivisella tiekartalla "suunnitelmalliseen" harmoniaan ja liikakasvun eliminoimiseen, niukkuuden peruslähtökohtien ollessa lähes aina läsnä. Niukkuus säätää terävyyttä "olla iholla" koko ajan ajassa ja paikassa. Niukkuus valpastaa ja niukkuus kasvattaa olemaan vahva, puolustuskykyinen ja lisääntymiskelpoinen.

Miljoonia vuosia vanha luonnon oma life plan rakensi elinvoimaisen luontoyhteisön harmoniassa hyväksyen vahvemman ominaisuudet. Ihminen tarvitsi keskeneräisyydessään turvakseen oletuksen ja suunnitelman - oman business planinsa - siis huomisen ennustamisen tarpeellisuuden - se toi jatkuvan kasvun hokeman ja vie lopulta elinolosuhteet hitaasti, mutta vääjäämättä koko eliökunnalta. Suunnitelmallisuus syntyi pelosta kohdata tuntematon ja yrityksenä hallita huomisen tapahtumattomia vaikutetekijöitä. "Elä ajassa ja nyt"

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

......................................................................
Linkit nettimaailmaan --
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/liike ... unnitelma/ [ihmisen malli hallita huomista]
http://fi.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteetti [luonnon monimuotoisuus on evolutiivinen saavute, ei ennusteellisen suunnitelman tulos]
http://www.ilmastonmuutos.info/fi/cfmld ... fm?ID=1059 [ihmisen selitys ilmastonmuutoksesta]

--------------------------------------------------------------------------------

Kuva:
DSC_6691.JPG. 6. tammikuuta 2007. Copyright by Ilkka Luoma 2007. Kuvaa saa käyttää vapaasti ylläolevan tekstin yhteydessä. -- kuvalinkki: http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/354631002/

Kuvateksti:
Harvinainen tammikuu Etelä-Suomessa, meri on jäätön. Tyyntä myrskyn edellä ihminen ainoana eliönä ottaa ulkoista lisäenergiaa itsensä lämmittämiseen, oma ei riitä. Suunnitelmallisesti rakennettu kivihiilivoimala puskee runsaasti kasvihuonekaasuja ilmakehään. Makuuhuoneissamme on mukavat 20-22 astetta - heräämisen ollessa yhä vaikeampaa siirryttäessä tekemään pätkätöitä. Käytämme jälleen ulkoista energiaa kuljetuttaessamme itseämme energiaa kuluttavien näyttöruutujen ääreen tekemään suunnitelmallisesti sitä samaa mitä eilenkin.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (14)

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14094

Ärtyisä lukija soitti suoraan puhelimella ja intoili, että oravat keräävät suunnitelmallisesti talvivarastoa, siis ovat "action plan" suunnitelmallisia... näinhän oravalla tapahtuu, mutta se lienee seurausta syvälle painuneista perintötekijöistä ja tapahtunee alitajunnan ohjaamana (?)

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14094
suuri kurpitsa
Biologiantunnitkin taisit laistaa.

"Talvivarastointi" perustunee geenijälkeen, jota säätää lämpötila tai valoisuus, sitä ei tosin tarkasti tiedetä. Tässäkin tapahtuman juuri ensimmäisellä tapahtumahetkellä tapahtuu se kuuluisa pienen pieni muuttuja, joista muuten kaikki koostuvat...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Biologiantunnitkin taisit laistaa."Talvivarastointi" perustunee geenijälkeen, jota säätää lämpötila tai valoisuus, sitä ei tosin tarkasti tiedetä. Tässäkin tapahtuman juuri ensimmäisellä tapahtumahetkellä tapahtuu se kuuluisa pienen pieni muuttuja, joista muuten kaikki koostuvat...

Täyttä huuhaata.

Kysymys on oppimisesta - eläimetkin oppivat.

Jotkut delfiinit kyntävät merenpohjaa suussa olevalla kivellä ruokaa etsiessään, mikä on paljon tehokkaampi tapa kuin pelkän kuonon käyttäminen.
Tämä on selkeä esimerkki ajatustoiminnasta ja oppimisesta.

Delfiini ei muuten ole ainoa eläin, joka työkalua käyttää.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14094
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Biologiantunnitkin taisit laistaa."Talvivarastointi" perustunee geenijälkeen, jota säätää lämpötila tai valoisuus, sitä ei tosin tarkasti tiedetä. Tässäkin tapahtuman juuri ensimmäisellä tapahtumahetkellä tapahtuu se kuuluisa pienen pieni muuttuja, joista muuten kaikki koostuvat...Täyttä huuhaata.

Kysymys on oppimisesta - eläimetkin oppivat.

Jotkut delfiinit kyntävät merenpohjaa suussa olevalla kivellä ruokaa etsiessään, mikä on paljon tehokkaampi tapa kuin pelkän kuonon käyttäminen.
Tämä on selkeä esimerkki ajatustoiminnasta ja oppimisesta.

Delfiini ei muuten ole ainoa eläin, joka työkalua käyttää.

.................

Niinpä, ...niin --- oppiminen (myös alitajuntakokemus) välittyy myös hiljalleen perimäksi ja ensimmäinen kerta se tulee oppimattomallekkin Olisiko kuitenkin perimällä suurin vaikute oraville [suunnitelmallinen/ alitajunnallinen talvivarastointi], koska aikaa on ollut talven havaintoihin ja tarpeisiin tuhansia ja tuhansia vuosia...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma

Niinpä, ...niin --- oppiminen (myös alitajuntakokemus) välittyy myös hiljalleen perimäksi ja ensimmäinen kerta se tulee oppimattomallekkin Olisiko kuitenkin perimällä suurin vaikute oraville [suunnitelmallinen/ alitajunnallinen talvivarastointi], koska aikaa on ollut talven havaintoihin ja tarpeisiin tuhansia ja tuhansia vuosia...

Unohda nuo huuhaateoriasi ja ota asioista selvää tai unohda koko juttu.

Kauheaa soopaa.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14094
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Niinpä, ...niin --- oppiminen (myös alitajuntakokemus) välittyy myös hiljalleen perimäksi ja ensimmäinen kerta se tulee oppimattomallekkin Olisiko kuitenkin perimällä suurin vaikute oraville [suunnitelmallinen/ alitajunnallinen talvivarastointi], koska aikaa on ollut talven havaintoihin ja tarpeisiin tuhansia ja tuhansia vuosia...Unohda nuo huuhaateoriasi ja ota asioista selvää tai unohda koko juttu.

Kauheaa soopaa.

Esitätkö vastineeksi omasi, vai olisiko se liian vaikeaa?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14094
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Esitätkö vastineeksi omasi, vai olisiko se liian vaikeaa?
Ainakin sinulle.

...................

Suomi on siitä kiva maa, ettei kaikille anneta yhtä paljon

Tosin, itse aloitus oli hiukan eri näkökulmaa kuin tämä viimeinen vastine

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Esitätkö vastineeksi omasi, vai olisiko se liian vaikeaa?
Ainakin sinulle....................

Suomi on siitä kiva maa, ettei kaikille anneta yhtä paljon

Tosin, itse aloitus oli hiukan eri näkökulmaa kuin tämä viimeinen vastine

Voi tuota yksinkertaisuuttasi!

No väännetään tässä oikea "rautalankamalli", jos siten ymmärtäisit asian:

Väitit seuraavaa:

Ilkka Luoma kirjoitti: Niinpä, ...niin --- oppiminen (myös alitajuntakokemus) välittyy myös hiljalleen perimäksi...

Sinulla väitetään olevan rattijuopumustuomioita, joten voisi olettaa, että osaat ajaa autoa. Luonnollisesti kovasti toivon, ettei väitteet pidä paikkaansa, joskin tuollaiset tuomiot ovat julkisia ja kenen tahansa tarkistettavissa.

Mutta asiaan: olet siis oppinut ajamaan autoa. Aluksi se oli vaikeaa, koska joka liike piti miettiä erikseen. Myöhemmin ajaminen muuttui rutiiniksi, joka ei normaalisti vaatinut erityistä keskittymistä.
Tästä on tehty lukuisia tutkimuksia ja kansankielellä "opittu asia painui selkäytimeen".

Mutta perimääsi se ei vaikuta: jälkikasvusi ei osaa ajaa autoa ilman opettelua.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14094
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Esitätkö vastineeksi omasi, vai olisiko se liian vaikeaa?
Ainakin sinulle....................

Suomi on siitä kiva maa, ettei kaikille anneta yhtä paljon

Tosin, itse aloitus oli hiukan eri näkökulmaa kuin tämä viimeinen vastine
Voi tuota yksinkertaisuuttasi!

No väännetään tässä oikea "rautalankamalli", jos siten ymmärtäisit asian:

Väitit seuraavaa:

Ilkka Luoma kirjoitti: Niinpä, ...niin --- oppiminen (myös alitajuntakokemus) välittyy myös hiljalleen perimäksi...

Sinulla väitetään olevan rattijuopumustuomioita, joten voisi olettaa, että osaat ajaa autoa. Luonnollisesti kovasti toivon, ettei väitteet pidä paikkaansa, joskin tuollaiset tuomiot ovat julkisia ja kenen tahansa tarkistettavissa.

Mutta asiaan: olet siis oppinut ajamaan autoa. Aluksi se oli vaikeaa, koska joka liike piti miettiä erikseen. Myöhemmin ajaminen muuttui rutiiniksi, joka ei normaalisti vaatinut erityistä keskittymistä.
Tästä on tehty lukuisia tutkimuksia ja kansankielellä "opittu asia painui selkäytimeen".

Mutta perimääsi se ei vaikuta: jälkikasvusi ei osaa ajaa autoa ilman opettelua.

.........................

Kerrotaan, että elämä alkoi muutamasta molekyylistä, joilla oli sopiva atomiseos .... meni aikaa, syntyi ameebat jne... jos missään vaiheessa ihmiseen tultaessa ei olisi tapahtunut "opitusta siirtoa perimään", taitaisimme olla vielä tuolla ameebojen alapuolella, ... tosin joskus tuntuu siltä, että ameeballakin olisi kirkkaampi "järjenjuoksu" kuin meillä immeisillä

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Niinpä, ...niin --- oppiminen (myös alitajuntakokemus) välittyy myös hiljalleen perimäksi ja ensimmäinen kerta se tulee oppimattomallekkin Olisiko kuitenkin perimällä suurin vaikute oraville [suunnitelmallinen/ alitajunnallinen talvivarastointi], koska aikaa on ollut talven havaintoihin ja tarpeisiin tuhansia ja tuhansia vuosia...Unohda nuo huuhaateoriasi ja ota asioista selvää tai unohda koko juttu.

Kauheaa soopaa.
Esitätkö vastineeksi omasi, vai olisiko se liian vaikeaa?

Minä esitän vastineen kurpitsan puolesta. Yksilön elinaikanaan hankkimat ominaisuudet eivät periydy. Jos ihminen on pitkän harjoittelun kautta parantanut taitojaan tai muuta ominaisuutta josta olisi synnäisenä ominaisuutena hyötyä geeneille, ei mikään takaa että tämä kokemuksen kautta opittu ominaisuus periytyy seuraavalle sukupolvelle. Kirahvit eivät kasvata kaulojaan napatakseen lehtiä puun oksilta vaan karsinnan suorittaa luonnonvalinta. etc. Tuo sinun näkemyksesi edustaa Jean Baptiste Lamarckin teleologista kantaa jonka Darwin myöhemmin kumosi.

Darwin: Lajien synty [1859/1980] s. 123

“Jotta eläin saisi itselleen jonkin erikoisrakenteen, on melkein välttämättä useiden muidenkin rakenteiden muututtava. Vaikka jokainen ruumiin osa muuntelee, välttämättömät osat eivät aina muuntele oikeaan suuntaan ja oikeassa määrässä; luonnonvalinta on sitä paitsi hidas prosessi, ja suotuisten olosuhteiden täytyy vallita pitkän aikaa, ennen kuin se synnyttää mitään havaittavaa vaikutusta. Sellainen rakenteen muutos, jonka jokainen askel on edullinen, on sangen mutkikas asia, eikä ole mitenkään ihmeellistä, että jokin siirtymä on jossakin tapauksessa jäänyt toteutumatta“ .

Ilkka Luoma

Kerrotaan, että elämä alkoi muutamasta molekyylistä, joilla oli sopiva atomiseos .... meni aikaa, syntyi ameebat jne... jos missään vaiheessa ihmiseen tultaessa ei olisi tapahtunut "opitusta siirtoa perimään", taitaisimme olla vielä tuolla ameebojen alapuolella, ... tosin joskus tuntuu siltä, että ameeballakin olisi kirkkaampi "järjenjuoksu" kuin meillä immeisillä

Kysymys: mikä on atomiseos?

Molekyylistä on muuten pitkä matka amebaan, joka on jo yksisoluinen eläin.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14094

Business Plan on suunnitelma jolla heikot puolustavat itseään nopeita päättäjiä vastaan. Luonnossa ei ole BP:iä, vaan päätös, joka syntyy hetkestä ja ajasta välittömästi.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat