Seuraa 
Viestejä45973

Rooman laitostieteen käsitys vielä ensimmäisellä vuosisadalla. Maailma, kaikkeus, oli koostunut neljästä peruselementistä eli alkuaineesta, jotka olivat maa, vesi, ilma ja tuli. Tämä oli myös juutalaisten muuten melko radikaaliksi katsottavan Raamatunkin käsitys. J oli luonut maailman noista neljästä alkuaineesta.

Demokritoksen käsitys n. 500 tienoilla, Ateenassa. Maailma olikin koostunut jakamattomista perusosasista, nimi siis atomos. Kaikki aine, kaikki liike, kaikki todettava maailma olikin muodostunut niiden yhdelmistä ja niiden perusliikkeestä. Tulkitsen nykyajan kannalta niin, että Demokritos näki jokaisella jakmattomalla olevan oman mekaanisen kvanttinsa. - Mekaniikan teoriaa sittemmin kehitteli Newton.

Aineen teoria otti atomien nimen käyttön 1800-luulla, kun se alkoi löytää silloisen tason ja käsityksen mukana perusosasia. Saavutus oli vuosisadan jälkipuolelel tultaessa alkuainetaulukko, jossa 92 luonnolista alkuainetta. Vaan ei nämä olleet Demokritoksen mukaisa atomeja, vaan aineen alkuaineperusosia. Sittemmin tuli mukaan suuri joukko isotooppeja, ynnä myös keinotekoisia ja/tai vähän aika pysyviä alkuaineita. Vuosisadan vaihteen tienoilla atomi lisäksi hajosi osiin.

Planckin vaikutuskvantti vuodelta 1902, jos sitä olis halutut seurata, olisi ollut tie reaalisesti jakamattomaan osaseen. Sen massa-arvo valon nopeudessa 7.36*10^-48 g. Tästä arvo nollanopeudessa 3.68*10^-48 g.

Einnsteinin valoteoria vuodelta 1905, josta hän sai 1921 Nobelin, ei suinkaan suhteellisuusteoriasta. Fotonit eli valottajat säteessä ovat
suoraan Planckin hiukkasten kerrannaisia. Näin kumottiin vanha aaltoteoria, käytänössä ohuen eetterin. Suhteellisuusteoriasta otamme vain kaavan E=mc^2. Se juuri määrittelee hiukkasen massa-arvon kasvun nollanopeudesta valon nopeuteen kaksinkertaiseksi. Einstein ei keksinyt kaavaa, mutta on tärkeätä, että hän osoitti sen pätevän myös ydinenergiaan eli aineeseen latautuneisiin gammakvantteihin.

Mikä on oma lisäykseni, se on ollut käsittää nuo vakiopienhiukkaset myös
atomiaineen, siis ydinhiukkasten ja elektronien , rakenneosiksi.
Ne vapaina liikkuen myös atomitilassa, ovat siinä tapahtuvien ilmiöiden ynnä myös sähköisten ilmiöiden perusta. Virallisen tieteen yli kymmenen erikoishiukkasen tilalle tulee yksi ainoa vakiohiukkanen. Nuo erikoishiukkaset, ne ovat esittämäni valossa vain kuviteltuja, lähinnä värinän perustella nähtyjä harhakuvia. Ne ovat myös yritys nähdä alkuaineperusosien alapuolella pienempiä alkuaineperusosia.

Vetovoiman välittäjikis olen selittänyt antifotonit, jälleen nuo samat vakio- eli pien- eli reaalisesti jakamattomat hiukkaset eräässä tärkeässä roolissaan.

Säteily avaruudessa. Ohuinkin eetteri sykäysten välittäjänä on mahdoton ainemääärä käsitettäväksi. Selitys voi olla vain samaisten reaalisesti jakamatomien hiukkasten liike säteilynä valon nopeudella tyhjässä avaruudessa.

Demokritoksen selitys teki myös yliluonnollisen, itsensä J:n, tarpeettomaksi. Katso allekirjoitustani.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (15)

wizard
Miten se selittää valon?

Olen selittänyt ainakin puoli vuotta. Atomitilassa syntyy häiriö, siis pyörre, sykäys ( siinä vaiheessa tosiaan sykäys), joka saaden energiaa eli liikevoimaa lisää kiihtyy lähelle valon nopeutta. Kynnys valon nopeuteen ja lähtöön saavutetaan, kun hiukkanen jähmettyy, kiteytyy, siirtäen kaiken nergiansa valon nopeudeksi. Samalla tähän asti himena kaareutunut ja atomitilassa kaartava hiukkanen oikenee suoraksi. Valon liike itsessään on suoraa.

Tuossa sinänsä oli vasta yksinkertainen sm-hiukkanen, joita säteessä liikkuu yksiläinä peräkkäin radioaalloissa. Fotonissa eli valottajassa mikorosäteilysä UVn ylärajalle yhden hiukkasen muodostaa jopa miljoona
yksilöhiukkasta liittyneenä peräkkäin yhdeksi. Tiheäjaksoisemmissa säteilylajeisa fotonien eli valottajain kulkutiheys säteessä jälleen kasvaa.

Valosta energiasta sama suunnileen toisinpäin. Atomitilaan muodostuu sykäys. Sykäys siis mukana lähdön ja saapumisen kuvassa, mutta ei kulje minkään välittämänä avaruudessa. Kulkevat fotonikiteet säteen jonossa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
ArKos itse
Rooman laitostieteen käsitys vielä ensimmäisellä vuosisadalla. Maailma, kaikkeus, oli koostunut neljästä peruselementistä eli alkuaineesta, jotka olivat maa, vesi, ilma ja tuli. Tämä oli myös juutalaisten muuten melko radikaaliksi katsottavan Raamatunkin käsitys. J oli luonut maailman noista neljästä alkuaineesta.

Demokritoksen käsitys n. 500 tienoilla, Ateenassa. Maailma olikin koostunut jakamattomista perusosasista, nimi siis atomos. Kaikki aine, kaikki liike, kaikki todettava maailma olikin muodostunut niiden yhdelmistä ja niiden perusliikkeestä.


Mutta jo aiemmin mm. Thales ja jotkin muutkin ensimmäiset luonnonfilosofit olivat päätyneet siihen että on vain yksi jakamaton = atomos alkuaine, jonka virtaus = värähtelyn siirtyminen jakamattomasta jakamattomaan synnytti näkemämme maailman ilmiöineen.

ArKos itse
Tulkitsen nykyajan kannalta niin, että Demokritos näki jokaisella jakamattomalla olevan oman mekaanisen kvanttinsa. - Mekaniikan teoriaa sittemmin kehitteli Newton.

Miksi jokaisella jakamattomalla pitää olla oma kvanttinsa? Luulet väärin, sillä jokainen jakamaton on nimenomaan kvantti. Jakamaton perusosanen on peruskvantti.

ArKos itse
Säteily avaruudessa. Ohuinkin eetteri sykäysten välittäjänä on mahdoton ainemääärä käsitettäväksi. Selitys voi olla vain samaisten reaalisesti jakamatomien hiukkasten liike säteilynä valon nopeudella tyhjässä avaruudessa.

Jakamaton oikea atomi eetteri on sekä sykäyksen välittäjä, että sen synnyttäjä. Reaalinen eetteri luo värähtelyllään hiukkaset jotka siirtyvät eetterissä. Tyhjää avaruutta ei ole olemassa, vain värähtelyn siirtymistä kosketusvuorovaikutuksella eetterissä.

Kiitos Arkos Itse.

Olet ehkäpä tietämättäsi esitellyt Urantia kirjan näkemyksen aineellisen kosmoksen perusrakenteesta; ultimatonit, jotka liikkuvat alkuvahvuudessa.

Ultimatonit eivät tunne lineaarista gravitaatiota, joten ne läpäisevät helposti jopa 7 valovuotta paksun lyijylevynkin. Kyseinen lyijylevy ei ole Urantia Kirjasta, vaan nykytieteestä, joka luulee olevansa jotakin, koska hylkää kaikki aiemmat kehitysvaiheensa ollen sitä puhtaasti lineaarista, eikä niin olen tottele lainkaan cirkulaarista gravitaatiota, joka saisi jokaisen tiedemiehen tunkeutumaan välittömästi kaikkeuden ykseyteen.

Eetteri on se Prima materia, perusaine(s), ensimmäisen aine(s), josta kaikki on "luotu". Ei ole muuta kuin eetteri (valoeetteri, maailmaneetteri, avaruuseetteri) ja sen värähtely.

Kuka loi? Jos joku käytti eetteriä luomisaineena, niin silloin tietty itse Luojaa ei ole tehty eetteristä.

Kaikkeuden ajattelija ei kuitenkaan voi ajatella noin, jos hän ei tunnusta, että kaikkeuden alkuvahvuus on itsessään mielellistä.

Kaikkeuden alkuvahvuudessa on itsessään kaikki se, mikä on ollut, on ja tuleva on, koska kaikkeuteen ei ole voinut tulla mitään olemattomuudesta, kaikkeuden ulkopuolelta. Ajatus siis itsessään sisältää todistuksen, kun ajatus on itsessään looginen, eli mielekäs.

Ajatus on mielekäs vain silloi, kun se ei saa mistään mieltä, vaan ajatus itsessään on looginen; ajatus ei ole looginen, jos pitää olettaa ajatuksen ulkopuolinen logiikka. Koska siis ajatus ja logiikka ovat yhtä, ja koska ajatus on energiaa, niin silloin heti huomataan triviaalisti, että energia on itsessään itseään ajatteleva, eli looginen ja kaikin puolin mielellinen.

Kukaan ei ole ajatellut kaikkeutta, eli Olevaista, jos kieltää energialta oman mielen. Koska siis energia on itsessään mielekästä, niin silloin energiaalinen ajatus todistaa, ettei energia ole koskaan ollut vailla mieltä.

Ei siis ole koskaan voinut olla mitään Big Bangia, joka olisi luonut energian ja ajan ja ajattelijan, koska ajattelija todistaa, ettei kaikkeus ole voinut olla missään vaiheessa ilman ajatusta.

Looginen ajattelija ei ajattele satunnaisia kaikkeuksia, vaan vain sitä, mikä on. Vaikka looginen ajattelija ajattelisikin jotakin muuta kaikkeutta, niin silloinkaan hän ei voi ajatella siitä semmoista, että siitä puuttuisi tietoisuus.

Loogisella ajattelulla on mahdotonta ajatella universumia, josta puuttuu tietoisuus. Jos joku kuitenkin väittää, että Hän siihen pystyy, niin silloin se on kiistaton todiste epäloogisuudesta.

kati sinenmaa
Kuka loi? Jos joku käytti eetteriä luomisaineena, niin silloin tietty itse Luojaa ei ole tehty eetteristä.

Käytin sanoja; "josta kaikki on luotu" ilman hengellisiä tai uskonnollisia merkityksiä. Tarkoitin tällä siis suunnilleen seuraavaa; "josta kaikki muu rakentuu". Olisihan se pitänyt arvata että "luotu"-sana tökkii heti jotakin silmään tiedealueella. Pitääpä valita sanat tästälähin tarkemmin

Ensin Proffesorin mietteisiin. Kertomasi Thaleksen liike jakamattomasta jakamattomaan, sepä on minunkin ajatukseni. Tiettääkseni Thales toisaalta kuitenkin nojasi alkuaine veteen. Ilmeisesti Thales rajasi mietteensä veden liikkeeseen.

Seuraavaksi Proffessori jo sotkee. Atomos eli jakamaton eli pienhiukkanen ei ole kvantti, vaan mekaaninen kvantti on jokaisen niistä ominaisuus. Katsopa taaksepäin, mitä itse kirjoit Thaleksesta.

Kvanttia ei tietysti olisi, jos aine olsi lämmöltään absoluuttisesa nollapistessä. Kerotaan, että sitä ei voida saavuttaa. Valon nopeudessa on kyllä muuten, ja vetovoimankin, mutta älä unohda valonn nopeuden kvanttia.

Kun esitämme jakamattomat, reaalisesti, se tarkoittaa, että niiden välissä voi ola vain tyhjää Väli voi tietysti olla hyvin suuri tai hyvin pieni.
Ydinhiukkasessa ja sähkässä se on hyvin pieni.

Mikä tunkee paksun levyn läpi, on tietysti gammasäteily. Siinä on fotonisäteellä iso teho, paljon Planckin kvantteja peräkkäin. Neutriino puolestan kulkee sujuvasti, koska se on sekä sähköisesti että kai vetovoimankin suhteen varsin neutraali.

Jos Kati Sinenmaa tarkoittaa ultima-atomeillaan sitä, mitä me jakamattomilla eli atomos-hiukkasilla, me olisimme samaa mieltä. Mutta näyttää olevan epäselvää, mitä hän tarkoittaa.

Eetteriä ei ole, siitä seuraa kaikkeuden suunnatonvtäyteys ihan havaintojen vastaisesti. Atomitilan sisällön suunnilleen vois tulkita eetteriksi. Samoja nopeudeltaan vähäsiä hiukkasia on myös avaruudessa, joka siis on hiukan eteerinen. Mutta tämä eteerisyys ei välitä sykäyksiä, vaan estää säteilyn ja vetovoiman vaikutusta. Sitä tarkoittaa yleinen punasiirtymä, joka kyllä on myös eri säteilylajien energian tasausta.

derz
Seuraa 
Viestejä2470

Niin, mutta kun Einstein johti kaavan E = mc^2 SST:n postulaateista, eli hän keksi sen vaikka se muistuttaa erästä klassisen mekaniikan kaavaa.

Se on seurausta kappaleen lepomassan ja liikemassan (kineettisen energian) suhteesta ja tämän suhteesta valon nopeuteen.

E = mc^2 ei tarkoita, että valon nopeuden saavuttaessa kappaleen massa on kaksinkertaistunut. Kaava kertoo, että nopeuden lisääntyessä kappaleen massa kasvaa ja mitä lähemmäksi nopeus tulee valon nopeutta sen hitaammin massa kasvaa äärettömästi. Tämän takia valon nopeuteen tarvittaisiin ääretön määrä energiaa; massan kasvaessa tarvitaan enemmän energiaa kappaleen kiihdyttämiseen.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

derz
Niin, mutta kun Einstein johti kaavan E = mc^2 SST:n postulaateista, eli hän keksi sen vaikka se muistuttaa erästä klassisen mekaniikan kaavaa.

Se on seurausta kappaleen lepomassan ja liikemassan (kineettisen energian) suhteesta ja tämän suhteesta valon nopeuteen.

E = mc^2 ei tarkoita, että valon nopeuden saavuttaessa kappaleen massa on kaksinkertaistunut. Kaava kertoo, että nopeuden lisääntyessä kappaleen massa kasvaa ja mitä lähemmäksi nopeus tulee valon nopeutta sen hitaammin massa kasvaa äärettömästi. Tämän takia valon nopeuteen tarvittaisiin ääretön määrä energiaa; massan kasvaessa tarvitaan enemmän energiaa kappaleen kiihdyttämiseen.

Taas tuo väärinkäsitys, joa pitkään on jakanut palstalla vakio/Kosh. Ensinnäkin, kiihdy ei valon nopeuteen atomien pääaine ydinhiukkaset ja sähkät. Kyse on irrallisista jakamattomien yksilöistä. Kiihtyminen kohti valon nopeutta pitkään tapahtuu syjkäyksenä, häiriönä. Viime vaiheessa
hiukkane oikene, j'ähmetty, ja käyttää samlla kynnyksen ylitykseen valon nopeudeksi viime oman energiareservinsä. Siihen kuuluu myös lähtömassan avaruusnopeus, vaikak Maan 300 ikm/s. Eli derz lainaten suurta tietäjäänsä vakio/Koshiaan puhuu pelkkää p - -tä.

Ainemääär kihdytyjksessä valon nopeuteen ei tietenkään kasva, vaan
sen massavaikutus. - Toisessa aiheessa: se vaikutus on vaikutus pintana, ilmenee siis neliönä. - Aine ilmenee liikkenään, eikä aineena sinänsä.

Ja sitten vastahuomautus: kuinka mikään aine voi kiihtyä sykäykseksi
yhtään sen paremmin. Julistaminen aineettomaksi on pelkää uskovaista hölynpölyä. Se on myös reaalisesti vuoden 1905 Einstein valohiukkasteorian torjumista vanhemmalla eetteriaaltoteoriana.
Kieroillen vain aalot muutetaan sykäykseksi. Muistutan, että valohiukkasteoriasta Einstein sai Nobelinsa 1921, suhteellisusteorian nostivat jalustalla Saksan ja USAn ponssarit. Derzin viime julistuskin merkitsee sitä, että valon nopeutta ei ollaekaan voi saavuttaa. Ja kuin on jo kuan itten todettu, että ftonit ja vetovoimakin saavuttavat. Sen kanssa on elettävä, herrat vakio/Kosh ja derz.

Ja derz viimeksi on siis reaalisesti eetterin kannalla. Sykäysteoria, eetterin teoria, johtaa todellisuuteen verrattuna väintään miljardikertaiseen, ehkä biljoonakertaiseenkin ainemäärään.
Honkkelit tekevät fysiikkaa. Kuten myös urantistihonkkelit.

Hieman eteerinen ääretön ikuinen avaruus on. Mutta se on este, ei väliaine, myös se on aiheuttamassa yleistä punasiirtymää.

Kai muistatte, että jokainen sm-hiukkanen tai fotoni lähtee liikkuvan massan eri pisteestä. Tästäkin seuraa siis siirtymä, ei valon nopeuden muutos. Yleisen sijasta erityinen siirtymä.

derz
Seuraa 
Viestejä2470

Ensinäkin en ole ottanut mitään oppia Koshilta.

Toiseksi, tuollainen matemaattisen kaavan väärintulkinta on aika turhaa, koska matematiikka on matematiikkaa etkä voi kumota sitä muuten kuin matematiikalla.

Julistat täällä omaa hataraa teoriaasi kuin ikusita totuutta ja kumoat laitostieteen vanhanaikaisena ja jälkeenjääneenä.

Totuus kuitenkin on, että teoriasi on yhtä tyhjän kanssa ellet tee matemaattista formalismia teoriallesi.

Pidät minua varmaan idioottina. Tietenkään ainemäärä ei lisäänny, se olisi mahdotonta, mutta sen suhteellinen massa kasvaa.

Niin, väitän, ettei lepomassallinen hiukkanen voi koskaan saavuttaa valon nopeutta. Tämä on suoraa seurausta suhteellisuusteorian kaavoista, ja jos yrität kumota tämän, kumoa myös suhteellisuusteoria niin kuin moni muu on täällä yrittänyt.

Fotonilla ei ole lepomassaa eikä siis lepokoordinaatistoa. Tämän takia se menee niin nopeasti kuin vain pystyy, eli maksiminopeutta.

Laitat sanoja suuhuni tai tulkitset sanomani väärin.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

Arkos itse -nimimerkille sen verran, että koita taas koota ajatuksesi ja teksti hieman tarkemmin miettien. Jossakin vaiheessa kirjoitit jo edellisen viestini (toinen nimimerkki edellisellä palstalla) jälkeen paljon harkitummin jonkin aikaa, mutta nyt on taas päässyt mopo karkaamaan. Tekstiä joutuu lukemaan todella tarkkaan, että saa selvän ajatuksistasi, ja siitä huolimatta osa jää ymmärtämättä.
Tekstin selkeys ja oikeinkirjoitus on tärkeää, jos ja kun haluat ajatuksiasi viesteissä jakaa. Näkemyksesi ovat ihan mielenkiintoisia, mutta teksti on vaikeaselkoisinta tällä foorumilla kirjoittavien joukosta.
Tiedän että innostuksen vallassa helposti kirjoittaa viestit mahdollisimman nopeasti julki, mutta onhan foorumissa viestien muokkaustoiminto, jolla voi vaikka sitten jälkikäteen parantaa tekstin ulkoasua, jos ja kun ne on saatava heti lukijoille.

Sykäyksiinne vaadittava tiheys on suunnilleen se, mitä on atomitiloissa ja mikä vaaditaan sähkösiin ilmiöihin. Himena muuntaen käsitystänne
voidaan soveltaa sähköoppiin: sähköiset ilmiöt johtimissa, sähkön
kulku nesteissä ja kaasuissa, sähköpurkaukset plasmassa ja edellytyksenä fuusiolle tähdissä. On tainnut käydä niin, että sähköoppia on lähes plagioitu fotonien liikkeeseen. Nääs kun valo on vain sm-säteilyä - - -.

Sykäyksenä fotonin synyt ja lähtö kyllä alkaa atomitilassa ( ja molekyylin) ja siihen se myös päättyy. Tuossa tilassa on vaadittava tiheys. Kas, itse laitostiedekään ei ole koskaan edes kuullut. Sen sijaan on kova usko sykäysten kulkemiseen hyvin harvan aineen avaruudessa.

Avaruuden lähes tyhjyys on ihan riittämätön sykäysten kulkea ollenkaan.
Teorianne johtaa siihen, että valon nopeutta ei voida saavuttaa, ja että valon kulku tyhjässä avaruudessa on mahdoton.

Kailottaessanne suhteellisuusteoriaane ei kuitenkaan jäänyt mieleenne, että valon nopeudessa pysähtyy aika, eli ei tapahdu mitään. Sykäysklku kuitenkin edelyttäisi tpahtumista, ajan kulumista. Eli sykäysteoria on vastoin kailottamaanne suhteellisuuteoriaa.

Kaavan E=mc^2 pätevyys myös ysinnergian gammakvantteihin, ynnä että valon nopeudessa ei kulu aika, niitä kulmakiviä minä kannatan suhteellisuusteoriasta. Entäs te?

Vedyn regeneraatio tietyssä määrin siteensä menttäneessä köyhien prtonien massassa, sehän perustuu fotonikiteiden vangitsemiseen.
Siis kun ne muuten ainetta kohdatessaan aiheuttavat energiasykäyksen, sitä ei tuossa tapahdukaan, vaan ne jääävt sellaisenaan vangeiksi protoneihin. Saatuana tkasin sisäisen ryhtinsäkin ne pomppivat vetynä ulos.

Thaleksen käsitys oli liian märkä. Siitä eetteriinne siirtyneet voisitte puirstaa kaikkeudestanne liian " veden" pois. Kaikki ei suinaan virtaa, vaikak niin kirjoitettiin marxilasilaisenakin käsityksensä. Jokseenkin tyhjäsäs avaruudessa ei virtaa mikään, kun ei ole mitä virrata.'
Myös atomitiloissa ( ja molekyyleissä) ei virtaa, vaan enemmän jakamttomien liike niissä olsi pölykierteitä. Ydinhiukaset ja sähkät, ei ne ole nestepisaroita. Jäljeelle jää sähkövirta. Mutta se on kaksisuuntaista virtaa. Johtimissa virta elektronmweista toisen lähinnä kulkeke kosketuksena. Positiivisessa virrassa jälleen kulkevat samaiset jakamattomat hiukkaset. Eli vedellä käyvän tiimalasin sijasta kyse on hiekkaa käyttävästä.

Toki Demokritoksen jakamattomat lie liian kuivakin maailma. Liikkeen siirtyminen jakamttomasta jakamattomaan, eli kvantin, se edellyttää tiettyä joustavuutta, kuin tiettyä kosteutta. Punasiirtymä avaruudessa
eli hiukkasten energian tasaus, niinikään. Jähemettyessään ftoniksi atomitilan sykäys säilyttää hiukan joustavuutta, eli nestemäisyyttä.
Ja sitten ydinhiukkanen ja sähkä, jakamattomat vieri vieressä, ynnä vahva sidosvoima. Jälleen hiukan elastinen, jälleen hiukan kuin kostea.

Eli, vaikka ei veden kaltainen eikä nestemäisenä virtaava ja sykäyskisä valittävä, kuitenakaan ei ihan sataprosenttisen rutikuiva.

Ja suuri melko tyhjä avaruus, fotoneineen, antifotoneineen ja luultavasti sisältäen myös vähänopeuksisia jakamattomia, ihan vähän se on eteerinne, vaikka ei ole eetteri.

"Kappaleen jakaminen" on näennäistä! Käsitteellistä! Yksi leivän pala, toinen leivän pala! Numerot valehtelee todellisuudessa! Kaikki on yhtä ja sen voi vain luulla jakavansa osiiin! Mitään ei voi jakaa todellisuudessa! Ja näennäisesti kaiken voi jakaa äärettömän monta kertaa!

Jaa 1:nen 2:sella! Ja jatketaan sitä aina edelleen loputtomiin! Mitä tulee?

Tulisi äärettömyys ja järjellisesti, ei voi olla kuin yksi äärettömyys, koska kaksi äärettömyyttä on absurdi ajatus!

Eli lopulta kaikki onkin samaa, yhtä, yksi. Eikä äärettömyyttä voi jakaa kahdeksi erilliseksi äärettömyydeksi!

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat