Seuraa 
Viestejä45973

Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä
ja tutkimusvilppi aiheuttavat vakavia seurauksia tieteelle.

Vaikka ne ovat harvinaisia, kilpailu tiedeyhteisössä
saattaa johtaa epärehellisten keinojen käyttöön
tieteellisen arvostuksen tai muiden etujen saavuttamiseksi.
Tiedeyhteisön tulee siksi vahvistaa hyvän
tieteellisen käytännön noudattamista sekä kiinnittää
huomiota tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta
kuuluu koko tiedeyhteisölle.

Sitoutumisesta hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen
vastaa ensisijaisesti jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse,
mutta myös jokainen tutkimusryhmä kokonaisuutena,
tutkimusyksikön johtaja ja tutkimusta harjoittavien
organisaatioiden johto. Suomessa toimivat tieteelliset
seurat ovat myös omalta osaltaan vastuussa
hyvän tieteellisen käytännön vaalimisesta ja edistämisestä
ja voivat ylläpitää sitä muun muassa tieteellisten
julkaisujen vertaisarviointijärjestelmän avulla.

http://www.pro.tsv.fi/tenk/htk.pdf

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat