Seuraa 
Viestejä45973

Eli EPR-kokeet näyttävät että kaukana toistaan olevilla hiukkasilla on yhteyksiä. Mutta onko kukaan ajatellut että nämä oletukset voivat pitää paikkansa myös siitä syystä, että holografiaperiaate pitää paikkansa ja elämme holografiauniversumissa. Jos kaikki universumin informaatio on koodattuna maailmanpintaan, ja todellisia ulottuvuuksia onkin yksi luultua vähemmän, näyttää todella siltä että elektroni kulkee varjostimelle kahden raon kautta kun kuvittelemme tarkastelevamme tapahtumaa 3D-maailmassa. Samoin EPR-kokeissa mitatuilla kaukana toisistaan olevilla hiukkasilla tuntuu olevan "yhteys". Tämä johtuukin vain siitä että sekä mittaaja ja mitattava- sekä alkuperäinen hiukkanen ovat hologrammeja ja niillä ei olekaan 3D vapausasteita vaan ainoastaan 2D. Tällöin hiukkasten mitatut ominaisuudet eivät saakaan yhtä monta eri arvoa kuin 3D avaruudessa ja mittaustulokset antavat viitteitä yhteyksistä. Hiukkasilla ei siis olisikaan "piiloyhteyttä", vaan ainoastaan vähemmän mahdollisia tiloja toistensa suhteen.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (13)

derz
Seuraa 
Viestejä2470

Ei holografiaperiaate tarkoita, että universumi olisi oikeasti kaksiulotteinen. Holografiaperiaate lähtee siitä tosiseikasta, että saamme 3D tilasta informaatiota sitä ympäröivän 2D pinnan läpi, joten tilan sisältämä informaatio voisi samaten olla pelkästään tilaa ympäröivässä pinnassa. Tämän takia tilaa ja sen sisältämiä tapahtumia voi kuvata joko kolmessa tai kahdessa ulottuvuudessa, ja molemmat kuvaukset ovat yhtäpitäviä.

Periaatetta voi soveltaa myös korkeampiin ulottuvuuksiin ja niin on tehtykin:
on osoitettu, että säieteorian kuvaama viisiulotteinen universumi on yhtäpitävä kvanttikenttäteorian kuvaamalle neliulotteiselle universumille, eli säiteorian viidennen ulottuvuuden tapahtumat voidaan kuvata 4D "pinnassa" (meidän aika-avaruudessamme). Eli meidän universumimme voi olla 5D universumin 4D projektio, josta me havaitsemme vain 3D projektion + ajan... heh.

http://www.crystalinks.com/holouniverse1.html

Sivuhuomio: viidenteen ulottuvuuteen mahtuu näitä 4D "pintoja" (= aika-avaruuksia) rinnakkain, joten jos rinnakkaisia universumeja on olemassa, ne ovat varmaankin juuri viidennessä ulottuvuudessa.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

Vierailija

Luin joskus vuonna 1994 kirjan nimeltä "The Holographic Universe". Oletteko tutustuneet?

Olen pitkään miettinyt miksen törmää keskusteluissa tähän kiehtovaan aiheeseen.

Em. kirja selittää melko hyvin universumimme rakenteet ja ilmiöt. Vaikka en tähän henkilökohtaisesti uskokkaan, muistan nauttineeni tuosta teoksesta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
derz
Ei holografiaperiaate tarkoita, että universumi olisi oikeasti kaksiulotteinen. Holografiaperiaate lähtee siitä tosiseikasta, että saamme 3D tilasta informaatiota sitä ympäröivän 2D pinnan läpi, joten tilan sisältämä informaatio voisi samaten olla pelkästään tilaa ympäröivässä pinnassa. Tämän takia tilaa ja sen sisältämiä tapahtumia voi kuvata joko kolmessa tai kahdessa ulottuvuudessa, ja molemmat kuvaukset ovat yhtäpitäviä.

Holografiaperiaate voi hyvinkin tarkoittaa sitä että käsittämämme universumin 3D tila-avaruus, onkin 2D pinta. Kaikki informaatio, jonka saamme pinnan sisäpuolelta, tulee pinnan kautta. Sisäosaa ei siis itse asiassa tarvita ja kaikki informaatio sisäosasta saattaa olla koodattuna itse pintaan. Koska pinta voi sisältää kaiken sisäosan "tilavuuden" informaatiosta, universumi saattaa olla pelkkä 2D pinta. 4D aika-avaruus taas voidaan tässä tapauksessa kuvata 3D tila-avaruudella. Kutkuttava ajatus.
Kvanttimaailman ihmeellisyydet hiukkasten lomittuminen ja kaksoisrakokoe ja niiden tulokset ovat 2D-avaruudessa kuvattuina aivan toisia. EPR-kokeiden tulokset näyttävät sisältävän korrelaatioita vain koska 2D-avaruuden sijaan kuvittelemme tekevämme mittaukset 3D-avaruudessa. Holografiaperiaate poistaa koko EPR-ongelman. Hiukkasilla ei ole mitään yhteyksiä ja koko lomittuminen on väärästä avaruuskäsityksestä johtuva harha. Korrelaatioita saadaan vain koska 3D-avaruudessa on enemmän vapausasteita kuin 2D-avaruudessa.

derz
Seuraa 
Viestejä2470
horkka
derz
Ei holografiaperiaate tarkoita, että universumi olisi oikeasti kaksiulotteinen. Holografiaperiaate lähtee siitä tosiseikasta, että saamme 3D tilasta informaatiota sitä ympäröivän 2D pinnan läpi, joten tilan sisältämä informaatio voisi samaten olla pelkästään tilaa ympäröivässä pinnassa. Tämän takia tilaa ja sen sisältämiä tapahtumia voi kuvata joko kolmessa tai kahdessa ulottuvuudessa, ja molemmat kuvaukset ovat yhtäpitäviä.

Holografiaperiaate voi hyvinkin tarkoittaa sitä että käsittämämme universumin 3D tila-avaruus, onkin 2D pinta. Kaikki informaatio, jonka saamme pinnan sisäpuolelta, tulee pinnan kautta. Sisäosaa ei siis itse asiassa tarvita ja kaikki informaatio sisäosasta saattaa olla koodattuna itse pintaan. Koska pinta voi sisältää kaiken sisäosan "tilavuuden" informaatiosta, universumi saattaa olla pelkkä 2D pinta.

Havaitsemamme universumi on kuitenkin 4D, ei 3D.
Jos universumi olisi oikeasti 3D, niin näin voitaisiin tehdä.

horkka
4D aika-avaruus taas voidaan tässä tapauksessa kuvata 3D tila-avaruudella. Kutkuttava ajatus.

Tässä on sellainen jännä juttu, ettei 4D aika-avaruutta voida kuvata 3D pintana.
Selviää tuolta linkkaamaltani sivulta.

horkka
Kvanttimaailman ihmeellisyydet hiukkasten lomittuminen ja kaksoisrakokoe ja niiden tulokset ovat 2D-avaruudessa kuvattuina aivan toisia. EPR-kokeiden tulokset näyttävät sisältävän korrelaatioita vain koska 2D-avaruuden sijaan kuvittelemme tekevämme mittaukset 3D-avaruudessa. Holografiaperiaate poistaa koko EPR-ongelman. Hiukkasilla ei ole mitään yhteyksiä ja koko lomittuminen on väärästä avaruuskäsityksestä johtuva harha. Korrelaatioita saadaan vain koska 3D-avaruudessa on enemmän vapausasteita kuin 2D-avaruudessa.

Kvanttimaailman ihmeellisyydet voidaan selittää holografiaperiaatteen avulla siten, että 4D universumimme on vain 5D multiversumin projektio (5D multiversumin informaatio on koodattuna 4D hyperpintaan; aika-avaruuteemme).
Multiversumin käsite taas on yhteydessä kvanttifysiikan monimaailmatulkintaa.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

Tila-avaruutemme on kuitenkin 3D ja se voidaan holografiaperiaatteella kuvata 2D pintana.

Juju onkin se että 4D aika-avaruutemme voidaankin ehkä kuvata holografiaperiaatteella 3D-tila-avaruutena, jossa aika on yksi tilaulottuvuuksista, siis 2D-pinta+aika on 3D-tila-avaruus. Aika tilaulottuvuutena onkin jo mielenkiintoinen.

Multiversumikäsite voi kuvata myös tila-avaruutta, jossa aika on yksi lisätilaulottuvuus. Tästä saa käsityksen ilmapallovertauksesta, jossa universumi-ilmapalloja kasvaa toistensa pinnoista. Tämä tila jossa nämä universumit kasvavat on multiversumi ja 4D-tila-avaruus on hyperavaruus.

derz
Seuraa 
Viestejä2470
horkka
Tila-avaruutemme on kuitenkin 3D ja se voidaan holografiaperiaatteella kuvata 2D pintana.

Juju onkin se että 4D aika-avaruutemme voidaankin ehkä kuvata holografiaperiaatteella 3D-tila-avaruutena, jossa aika on yksi tilaulottuvuuksista, siis 2D-pinta+aika on 3D-tila-avaruus. Aika tilaulottuvuutena onkin jo mielenkiintoinen.


Kuten sanoin: 4D aika-avaruutta ei voi kuvata 3D pintana, joten ideasi ei toimi. Täten myöskään kolmea tilaulottuvuuttamme ei voi kuvata reaalisesti 2D pintana... sori vaan.

horkka
Multiversumikäsite voi kuvata myös tila-avaruutta, jossa aika on yksi lisätilaulottuvuus. Tästä saa käsityksen ilmapallovertauksesta, jossa universumi-ilmapalloja kasvaa toistensa pinnoista. Tämä tila jossa nämä universumit kasvavat on multiversumi ja 4D-tila-avaruus on hyperavaruus.

Aikaa ei voi kuvata tilaulottuvuutena, sillä 4D tilaulottuvuuksinen avaruus noudattaa erilaista metriikkaa, kuin 4D aika-avaruus.
"Tavallisen" 4D tilan metriikkaa on (++++), kun taas Minkowskin aika-avaruuden metriikka on (+++-).

Kvanttikenttäteorian kuvaama 4D aika-avaruus sisältää informaation säieteorian 5D avaruudesta. Näin siis nykykäsityksen mukaan.

∞ = ω^(1/Ω)
- Georg Cantor

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä7013

derz: "Kuten sanoin: 4D aika-avaruutta ei voi kuvata 3D pintana, joten ideasi ei toimi. Täten myöskään kolmea tilaulottuvuuttamme ei voi kuvata reaalisesti 2D pintana... sori vaan. Smile "

Juuri näin. Horkka+muut eivät yksinkertaisesti ymmärrä että aika ei (minkäändimensioisessa universumissa) ole spatiaalinen ulottuvuus. Ei edes säieteorioiden 10 tai 11 dimensioisessa kosmoksessa.

derz: "Multiversumin käsite taas on yhteydessä kvanttifysiikan monimaailmatulkintaa."

Valtaoja:Esimerkiksi multiversumin käsite ei suinkaan, kuten Deutsch antaa ymmärtää, ole vallalla oleva kvanttifysiikan selitysmalli, jonka vastustajat tarjoavat vain "utuisen, uhmakkaan ja täysin epäjohdonmukaisen vetoamisen Kööpenhaminan tulkintaan, johon juuri kukaan ei enää usko"; tilanne lienee täysin päinvastainen.
Samaan hengenvetoon Deutsch myös väittää kvanttikosmologian edistymisen pakottaneen tutkijat multiversumin idean täydelliseen hyväksymiseen, mutta kosmologien multiversumilla ei nimen lisäksi ole mitään tekemistä kvanttifysiikan multiversumin kanssa.

http://www.tsv.fi/ttapaht/982/Valtaoja.html

Deutschin mukaan ei voi olla siten, etta atomien tasolla on monia maailmankaikkeuksia, mutta vain yksi maailmankaikkeus kissojen tasolla. Kvanttihiukkasilla on lokaalisti saavuttamatonta informaatiota. Se voi olla esim kubitti mutta sitä ei voida mitata lokaalisti. Silti informaatiota saadaan kun se vuorovaikuttaa muiden kubittien kanssa (kvanttitietokone). Informaatio kestää dehorenssin ja se liikkuu klassisesti. Niinpä EPR-ilmion kummalliset piirteet eivt riipu välittämästä tiedon siirtymisestä vaan informaation virrasta, kun lomittuneita hiukkasia koskevia mittaustuloksia verrataan. Tässä viestinnässä - silloinkin kun se on klassista - lokaalisti saavuttamaton informaatio ilmaantuu ja vaikuttaa näkemiimme tuloksiin. Deutsch ja Hayden osoittivat, että vastaava päättely pätee kvanttiteleportaatioon. Niinpä yhden kubitin kantama lokaalisti savuttamaton informaatio teleportoidaan toiselle yksinkertaisesti pitkin klassista kanavaa.

Vaikka ei-lokaalisuus ongelma, nousee esiin uusi kysymys, miksi kvanttihiukkasilla on "lokaalisti saavuutamatonta" informaatiota?

"horkka" kirjoitti:
Jos kaikki universumin informaatio on koodattuna maailmanpintaan, ja todellisia ulottuvuuksia onkin yksi luultua vähemmän, näyttää todella siltä että elektroni kulkee varjostimelle kahden raon kautta kun kuvittelemme tarkastelevamme tapahtumaa 3D-maailmassa.

Derz:in linkissä jo mainittiin Juan Maldacena.

Sci.Am.,Nov.2005 ss.33-39 Juan Maldacena pohtii myös
hologrammi-maailmankaikkeutta. Erään näkemyksen mukaan kolmas
ulottuvuutemme onkin illuusio, jossa muotoiltuihin teorioihin liittyy
painovoiman esiintyminen. Kahdessa avaruusulottuvuudessa muotoiltu
teoria, uusi näkökulma maailmanhologrammiin, ei sisällä
painovoimaa. Kyseisessä artikkelissa ei mainittuja teorioita
eksplikoida, mutta arvelisin niiden olevan sukua mustien aukkojen
hologrammiluonteelle:

http://www.sns.ias.edu/~malda/iaslecture3.pdf

Hologrammin idea valtaa alaa myös biologiassa; eräät tutkijat
uskovat kromosomien luovan itselleen hologrammin, jossa valmiin eliön
hahmo tiivistettynä "piilee":

http://www.bcs.org.uk/siggroup/cyber/dna.htm

Asia, jonka sivumennen sanottuna pitäisi järkyttää perinteisen
darwinismin kannattajia..

George Berkeleyn filosofiassa aistimukset jne. ovat Jumalan -ylivertaisen hengen- vähäisempiä tiedostavia henkiä "vasten" painamia ideakonstellaatioita. Berkeleyn visio saattaa olla hyvin lähellä "todellisuuden" käsittämistä hologrammina, kts. esim.

http://www.ursasoft.com/discus/messages ... 20050112pm

josta seuraava on lainattu:

"By Sand Walker on Tuesday, February 6, 2001 - 03:40 am:
I thank Berkeley's theory for educating me in '91, and I learned subjectively (undoubtably) of Berkeley's correctness. It was easier because Holographic Universe (Michael Talbot) was published that year also. That modern book seems to be an excellent resource supporting the theory.

Personally, I thank Berkeley for everything I have learned, but I also suggest this book and website: http://HolographicUniverse.net to support it."

Berkeleyn visio tekee helpoksi ymmärtää, että ulotteisuus, jonka "tunnemme" esim. kosketusaistillamme, voisi perustua hologrammivaikutukseen.

Entäpä sitten näkemykset ja katsomukset? Kiertämällä hologrammiamme esim. asioihin perehtymisen tai meditaation välityksellä saatamme saada "näkyville" uusia yhteyksiä. Ennen käsittämättömät, ehkä torjuntaakin herättäneet hahmot muuttuvat käsitettäviksi ja ymmärryksemme kasvaa. Esimerkiksi suurten maailmanuskontojen pyhien kirjoituksien, Vanhan ja Uuden Testamentin, Koraanin, Vedakirjallisuuden ja Bhagavad Gitan ideamaailmaa tuntevat hyvin vain sangen harvat ihmiset.

Myös tieteen itsensä edistyminen voidaan käsittää hologrammin kiertymiseksi tieteellisten operaatioiden, havaitsemisen, mittaamisen, laskemisen, intuition käytön jne. tuloksena.

Akaasinen arkisto on tämä holografinen universumi, johon on koodattu koko maailmankaikkeuden informaatio. Tämä maailmanpinta sisältää tiedon maailmankaikkeuden koko historiasta sekä myös sen tulevaisuuden tiedon. Myös tietoisuusinformaatio sisältyy tähän informaatiohologrammiin.

Akaasinen arkisto

(engl. akashic records, akasic records, akashitic archive).

Akaasinen arkisto on eräiden New Age -uskontojen käsite, jolla niissä tarkoitetaan väitettyyn eetteriin talletettua viisauksien kokoelmaa. Akasha on sanskriitin sana, joka tarkoittaa ”taivasta”, ”avaruutta” tai ”eetteriä”.

New Age -käsityksissä akaasisten arkistojen väitetään olleen olemassa aikojen alusta ja niiden sisältävän tietoa menneistä, nykyisistä ja tulevista tapahtumista. Ajatukset, tunteet sekä teot sisältyvät näihin. Jotkut niin sanotut psyykikot ja mystikot ovat väittäneet pystyvänsä hakemaan tietoa näistä yliluonnollisista arkistoista.

Aikaisemmin akaasista arkistoa on kuvattu kirjastoksi, mutta myöhemmin se on saanut yhä teknologisempia tulkintoja. Esimerkiksi Kati Ojala kuvaa kirjassaan Mitä on New Age? (1994) akaasista arkistoa ”valtavaksi holograafiseksi CD-Romiksi, jolla on rajaton datakapasiteetti”.

Psyykikot voivat väitetysti hakea tietoa arkistosta esimerkiksi parantaakseen jonkun henkilön. Edgar Cayce, yhdysvaltalainen mystikko ja psyykikko, hyödynsi akaasista arkistoa auttaakseen terveys- ja avioliitto-ongelmista kärsiviä ihmisiä. Myös Helena P. Blavatskyn ja Rudolf Steinerin väitetään vierailleen tuossa maailmankaikkeuden tietopankissa.

God's mind, nature's mind, quantum mind, Holographic Universe... sama asia...

Kaikki on värähtelyä ja geometriaa....

Enpä tiedä voiko ihminen väittää uskovansa tohon ellei usko itseensä.
Tuskimpa asiasta pölisevät ne, jotka eivät jumalaa(voit sanoa miksi tykkäät, järki ei sitä ymmärrä) itsessään ja osana kaikkea tunnusta/tunnista.

Tieteen suurin ongelma on tällä hetkellä usko.... olemme passiivisia havainnoijia... no tämä usko luonnollisesti tuhoutuu, koska tieteen velvollisuus on palvella totuutta (jumalalla on 1000 nimeä) , tai ainakin se oli.

Tämä passiivisuus on luonnollisesti paska puhetta, mitä passiivisuutta siinä on kun taiteilija luo taulun kuin tyhjästä... tyhjyydestä käsin. Mitä passiivisuutta on siinä kun shamaani tekee retken "toiseen" universumiin. Mitä passiivisuutta siinä on kun heräät yöllä unestasi ja olet tuonut mukanasi punaisen ruusun ihmemaasta, siinä on seitsemän lehteä, ja kuollut mehiläinen...
Mitä passiivisuutta on kun tunnekin vaikuttaa tieteellisestikin mitattuna kilometrien säteellä... miten sinä haluasit, että tunteesi vaikuttaisivat... ei tarvitse kertoa, katso itse mikä sinusta on tullut...

T:sleep walker

Minulla on omien henkilökohtaisten kokemusteni kautta näkemys että kaikki informaatio on jo olemassa. Se mikä ilmenee tässä normaalielämässä havaintoina on jotenkin sidottu "aikaan", mutta siitä on mahdollista irroittautua kuten massaan ja energiaan liittyvistä pakotteista.
Siis voi nähdä, liikkua ja vaikuttaa koko informaation kattavalla alueella. On vain palattava ja unohdettava ajallisesti tässä ulottuvuudessa "kielletty" informaatio, jonka voi viiveellä palauttaa muistiinsa, kun se on "sallittua" tai siis mahdollista tässä ulottuvuudessa.

Tämä on henkilökohtainen näkemys ja tehty itsenäisesti ilman pyrkimystä jäljitellä mitään mallia.

Hyvin tiivistetty, miksi niin moni on silti kokenut ja nähnyt saman...
Olisi kiva tietää...

Unohtaminen on seikkailijalle lahja... tiedämme kaiken tarvittavan, jos olemme jotain unohtaneet, sen tiedon voi kyllä noutaa "tyhjyydestä"...

T:empty head

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat