Seuraa 
Viestejä14139

[size=150:1tsr05zw]Pakkautunut asutus ja paketoitunut kulutus ovat markkinatalousilmiöitä vastoin luonnon mielipidettä[/size:1tsr05zw]

[size=75:1tsr05zw][...torstaina 1.2.2007 julkistettiin laajasti VTT-vetoinen moderni ekokaupunkiprojekti Kiinaan suomalaisella osaamisella, uutisointi jätti sanomatta paljon oleellista, jolla on merkitystä niin meille, kiinalaisille ja koko maapallolle...][/size:1tsr05zw]

Ilmastomuutos kohisee niin luonnossa kuin ihmisissä. Olemme hoksanneet, että kaltaisemme kulutus, asumismalli ja liike niin tavaroina kuin ihmisinä ovat vieneet luonnon mekanismit "puolustuskannalle". Luonto sulattaa jäät suojellakseen itseään ja hukuttaakseen ongelmat.

Torstaina 1. helmikuuta julkistettiin hiljaisuudessa pidetty moderni ekokaupunki Kiinaan projekti. Kiinassa on meneillään maailmanhistoria suurin kasvu, kun edesmennyt Kiinan pieni suuri mies Deng Xiaopiang julkisti rikastumisen sallituksi. Nuo sanat laukaisivat historiallisen talousbuumin, joka säteilee maailmanlaajuisena työllisyyden uusjakona kaikkialle.

Lisääntyvä kulutus tunnetusti lisää myös luontokuormaa. Tiivistyvä asutus lisää myös tunnetusti talouden ja kulutuksen tehokkuutta ihmisen ymmärtämättä, että kaikki varat ja energiat pitää ottaa maapalloyhteisistä varannoista. Kulutus ja ostovoima on jakaantunut epäsuhtaisesti maapallolla, mm. USA kuluttaa maapallon liikennepolttoaineista 35%, tuottaen mm. suurimmat hiilidioksipäästöt. Per capita listalla Kiina ei ole toisena. Suomalaisillakin on suurempi ekologinen jalanjälki kuin kiinalaisilla [suomalaisilla n. 6,3 ha eloperäistä kasvumaata / capita, ollen yksi maapallon suurimmista kts.1)]. Eikö Kiinalla ole samaa kuluttamisen oikeutta kuin länsimailla, eikö myös huomisen afrikkalaisilla ole tämä sama oikeus?

Kiina on maailman nopeimmin kasvava kansantalous ja he tietävät hälyttävät ympäristömuutokset. Kiinassa keskushallinto pitää järkevästi käsissään strategisten alojen lankoja käsissään - se on ainut keino hallita maailman väkirikkainta maata. Kaltaisemme länsimaalainen demokratiamalli ei pystynyt nopeisiin muutoksiin hädän hetkellä. Euroopassa ei oltaisi pystytty tekemään samaa suunnitelmaa radikaalisti erilaisesta modernista ekokaupungista, jo pitkien valitusketjujen vuoksi. Ilmastomuutoksien kynnyksellä ja muuntumossa ei ole sijaa valiokuntamietinnöille ja jahkaamiselle. Tapahtumat ovat todellisia ja nyt tarvitaan nopeita ja tiukkaan kohdistettuja iskuja asian korjaamiseksi. Kulutusta on pienennettävä, hyötysuhteita parannettava, järjestelmiä optimoitava ja asenteita kaiken kestävyydestä muutettava.

Kiinassa asuu suurin osa väestöstä maaseudulla kuten meillä vielä 1940-luvulla. Maaseutukulttuuri on ihmisläheistä luontoarvot huomioivaa ajassa eloa, missä huomio kiinnittyy yhteisöllisyyteen ja huomioon ottamiseen. Kaupungistuminen erakoittaa, sen me jo tiedämme Suomessa. Kiinassa kaupungeissa asuu n. 30%, kun meillä taas kaupungeissa asuu n. 70%. Kiinassa ei voi 70% ihmisistä asua kaupungeissa, siitä syntyy mittaamattomia mm. yhteiskuntaongelmia työtilanteina, asumis- ja rakentamisongelmina kuin sosiaalisina irrallisuuden ongelmina. Kiina on kollektivistinen maa, me taas suosimme meille tyypillistä individualismia, jossa omakohtainen kulutus on etusijalla. Kiina on nyt myöskin maistamassa länsimaista kulutusjuhlaa, ollen mm. jo maapallon kolmanneksi suurin autojen tuottaja - onko Kiina siirtymässä polkupyörien satuloista autojen ratin taakse?

Moderni ekokaupunki on eräs ratkaisu kylä-versiona pitää maaseutu virkeänä ja työllistettynä. Ekokaupungit ovat pieniä ja autonomisia alueita, joissa energia- ja ruokatuotanto on keskittynyt lähialuetuotannoksi ja jossa alue itse huolehtii jätteiden kierrätyksestä ja käsittelystä. Moderni ekokaupunki ja -kylä ovat paluuta juurille, jossa ihmiskunta eli vuosituhannet. Nyt se tehdään modernisti, mutta pienyhteisöllisesti, jossa energiataseet ovat sopusoinnussa itse ympäröivän luonnon kanssa. Luonto on sille ominaisessa asemassa ympäröimässä meitä ihmisiä, joiden piti olla myös osa harmonista luontoa.

Kiinalainen ekokaupunki ja -kylä ovat huomisen vientituotteita. Kiina on valinnut kauppakumppaneikseen mm. Afrikan maat, jo luonnonvarojensa vuoksi. Kiinalaiset ovat vanhaa kauppakansaa ja he ymmärtävät, että jos haluaa jotain, on myös annettava. Afrikan huomisen ratkaisut piilevät noissa moderneissa ekokylissä, joiden vientiä Kiina voi hyvinkin operoida niin itsensä kuin Suomenkin eduksi. Suomi on antamassa merkittävän suunnittelupanoksen itse ekokaupunkien ja -kylien suunnitteluun. Ympäristöteknologia on huomisen ydinosaamista meille vastapainoksi, kun liukuhihnat siirtyvät meitä edullisimmille tuotantomarkkinoille. Ekokaupungit ovat mahdollisesti huomisen suomalainen uusi menestystarina.

Eläkkeelle jäänyt YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan on afrikkalainen ja hänestä voisi tulla modernien ekokylien voimakas puhemies nimenomaan ratkaisuiksi Afrikalle. Kiina sijoittaa voimakkaasti Afrikan maihin ja osa tätä investointibuumia voisi olla nämä mm. suomalais-kiinalais-afrikkalaisella suunnittelulla toteutetut modernit ekokylät. Suomessa on yllättäen kansainvälisesti huippuosaamista ympäristöosaamisessa ja vieläpä useilla sen osa-alueilla. Ympäristö on nyt rock ja siinä on imua, vähintäänkin hiilidioksidi-imua.

Suomi voi saavuttaa yhteisenä toimijana menestystä maailman suurimmilla ympäristömarkkinoilla Kiinassa esiintymällä, markkinoimalla ja synkronoimalla tutkimusta ja tuotekehitystä saman sinivalkoisen lipun alta. Suomi on brandi, Suomi on arvostettu kauppakumppani Kiinassa, Suomeen luotetaan ja meillä on ylivertainen referenssi - Nokia, joka on yksi Kiinan arvokkaimmista yrityksista, tuottaen todennäköisesti merkittävän osan voitostaan nimenomaan Kiinasta.

Suomen bruttokansantuote kts. 2) on 157 miljardia euroa, mikä tekee n. 30.000 euroa per asukas. Kiinalaisia on n. 1,325 miljardia, nuo kaksi lukua tekevät vajaat 10 euroa kaupallisuutta suomalaisten kanssa per jokainen kiinalainen kerran kuukaudessa ja se on yhtä kuin koko bruttokansantuotteemme. Mikäli jokainen kiinalainen ostaa joka kolmas kuukausi meiltä tuolla 10 eurolla jotain, kattaisi se koko meidän ulkomaanvientimme kts. 3) 100%:sti [vientikauppa oli vuonna 2005 - 52 mrd. euroa].

Suomessa on osaamista ympäristöteknologioissa ja sitä sivuavissa tekijöissä. Nyt kannattaakin suunnata voimat yhteen ja kartoittaa tarkasti kokonaisosaaminen ja suunnata se yhteisvoimana uudeksi menestykseksi, joka onkin ympäristöteknologia ja sen alla toimivat yritykset. Tässä on Suomen yksi huomisen menestysmahdollisuuksista.

Kiinassa aiotaan hypätä muutamien meille tyypillisten ongelma-aluekehitysvaiheiden yli- He voivat ohittaa useita sellaisia tekniikkasukupolvia, joiden vahingollisuus meillä Euroopassa ja Yhdysvalloissa huomattiin; ei kannata tehdä virheitä kahdesti. Missään maailmassa ei ole niin paljon tapahtunut, niin hyvässä kuin pahassa, kuin Kiinassa.

Suuri toive olisi, etteivät kiinalaiset "opi" meidän luontoarvoja hyljeksivää markkinatalouselämäntyyliä, jossa henkilökohtainen voitonpyyde ja kulutushegemonia ohittaa luonnon vuosimiljoonaiset herkkyysharmoniat. Kiina nousee taloudessa meidän oppien mukaisesti, mutta on huomioitavaa, että vain noin 100 miljoonaa ihmistä on niissä kaltaisellamme tavalla kuluttajina kiinni.

Kiinalaiset kykenevät ratkomaan ongelmansa suunnattoman optimismin, määrätietoisuuden, mobilisoitumisen ja suoraviivaisen keskushallinnon vuoksi. Kaltaisemme "demokratia" ei sovi maapallon suurimpaan maahan. Heillä on omat vuosituhantiset menetelmät ratkoa ongelmat nyt ja huomenna. Tässä ongelmien ratkaisussa meillä suomalaisilla voisi olla osuutemme.

Tämä vuosisata on aasialaisten vuosisata. Länsimainen demokratia kasvun ihanteineen ja yksilöllisten itsekkyysnäkökulmien vuoksi on kulkemassa omaan itse aiheutettuun kriisiin. Länsimainen demokratia ei ole välttämättä ratkaisu pulmiin, joiden mittakaava on ylittänyt meidän käsityskyvyn. Kiina on ottamassa mittansa mukaisen osuuden maapallon yhteisistä varannoista - nuo varannot eivät ole vain länsimaiden yksinoikeus.

Lopuksi voisi esittää kysymyksen, mitä Kiinan edesmennyt pieni suuri mies Deng Xiaoping tarkoitti rikastumisella - oliko se maallista vai henkistä laatua ja mitä hän tarkoitti "joen ylityksellä varoen pohjan pieniä kiviä".

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

[size=75:1tsr05zw]1)
http://www.hel2.fi/Ymk/julkaisut/oppaat ... jalanj.htm [ekologinen jalanjälkemme, voit myös laskea oman "jälkesi"]
2)
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_ko ... maankauppa [Suomen ulkomaankauppa - arvio 2005]
3)
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kansantalous.html [Suomen bruttokansantuote markkinahintaan, BKT - arvio 2005]

--------------------------------------------------------------------------------

Linkki Kiinan kansantalouden tilastoihin:
http://www.bof.fi/bofit/fin/13cec/index.stm [BOFIT / Bank of Finland, China Statistics]

--------------------------------------------------------------------------------

Kuvat:
IMG_0109, 0101, 0107, 0087, 0082.jpg. 1. helmikuuta 2007. Copyright by Ilkka Luoma 2007. Kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan tekstin yhteydessä.

Linkit kuviin:
http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/377666458/
http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/377666448/
http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/377666454/
http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/377586502/
http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/377586489/[/size:1tsr05zw]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (24)

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Merkille pantavaa on myös tuossa talouskalkyylissä, se, että kiinalaisten ei tarvitse ostaa kuin joka kolmas kuukausi jokainen vajaalla 10 eurolla jotain Suomesta, niin bruttona siitä muodostuu koko vuosittainen vientimme arvo, 52 mrd euroa (2005, arvio), MUTTA pitää myös muistaa, että kiinalainen ansaitsee keskimäärin KOKO maassa vain noin 60-85 euroa kuukaudessa....

Olisi myös muistettava, että Kiinassa hiilidioksidipäästöt ovat vain murto-osa per capita verrattuna esim. Suomeen ja erityisesti USA:han.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Suomessa kehittyy pinnan alla suunnitelma, jossa Sipoosta voitaisiin tehdä Suomen ensimmäinen moderni ekokaupunki/ -kunta ..., varsinkin kun tavoitteena on kaavoittaa uutta asutusta n. 20-40.000 ihmisille, olisikin hyvä jos Suomessa on tutkimusvastine kiinalaiselle modernille ekokaupungille - siinä olisi meille suomalaisille täysin uusi aluevaltaus huomisen työtehtäviksi.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Modernin ekokaupungin ominaisuudet kohtaavat 8 kertaa Kiinan 11. viisivuotissuunnitelmassa (alkoi v. 2006-), ymmärtääköhän suomalainen elinkeinoelämä tämän? - siis mitä se voisi tarkoittaa

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Taistelussa maailman suurimmilla markkinoilla ensimmäinen erä meni Singaporeen, mutta Suomi saa sieltä runsaasti osaprojekteja koko ympäristöteollisuuden alalta - Suomessa ei ole yhteistä koko alaa tukevaa edunvalvontaa. Ympäristöteollisuus tulee kasvamaan metsän edelle ja elektroniikan suunnittelun ja johtamisen rinnalle ympäristöprojektien kokonaiskoordinaattorina.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Tietenkin lyhyellä tähtäimellä olisi luonnon kannalta paras, jos ihmiset asuisivat mahdollisimman tiiviisti. Mutta pitkällä tähtäimellä mitä tiiviimmin asutaan, sen enemmän ihmisiä maapallolle voidaan koittaa tunkea. Tiiviys sinänsä ei siis ole mikään ratkaisu.

Mutta hyvä hyvä, ekokaupunkeja tarvitaan.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139
Dredex
Tietenkin lyhyellä tähtäimellä olisi luonnon kannalta paras, jos ihmiset asuisivat mahdollisimman tiiviisti. Mutta pitkällä tähtäimellä mitä tiiviimmin asutaan, sen enemmän ihmisiä maapallolle voidaan koittaa tunkea. Tiiviys sinänsä ei siis ole mikään ratkaisu.

Mutta hyvä hyvä, ekokaupunkeja tarvitaan.

.....

niin, mm. mehiläis- ja murahaispesät ovat mainioita esimerkkejä, mutta mikä on tuolloin todellinen elintila, .. metsästysmaineen? Suurkaupunki varaa pinta-alaansa nähden jättiläismäisen maavarauman muualta - ns. syttöalue...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Myös Venäjälle ovat EcoCity- neuvottelut alkaneet - Suomihan ei juuri muuta kauppaa tarvitsekkaan, jos näissä kohteissa - Kiinassa ja Venäjällä - kauppa lähtee rullaamaan...

Maailman ensimmäinen EcoCity jv-sopimus [KIINA] oli yli 30 mrd USD! -alallaan ja yleensäkin maailman suurimpia kauppoja - ymmärretäänköhän meillä näiden arvo huomiselle menestyksellemme?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

EcoCity ajatuksiin kun vielä saadaan saksalaisen teknologian tuki ja pääoma, niin Suomen seuraava "nokia" on syntynyt.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Suomeen on asian osalta perustettu Ympäristöteollisuusyhdistys edesauttamaan koko alan elinkeinon mahdollisuuksia kilpailussa, sillä lamasta huolimatta tämä teollisuusalue saa tilauksia, siihen riittää rahaa, koska on pakko.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139

Suomi saa elantonsa palveluita myymällä, koska muut toimet ovat liian arvokkaita kilpailutilanteessa. Tosin voimme palvella toinen toisiamme, mutta tällöin jää tuonti maksamatta. Huomisen yksi keino on myydä oikeasti mm. EcoCity konseptin kokonaisvaltaista palvelua loputtomille markkinoille - mm. Kiina ja Venäjä.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Vierailija

Jep,mehän voisimme vaikka kehittää Kiinan tarpeisiin sopivia "Eco-työleirejä",siellä varmaan olisi kysyntää...

(Tosin ovathan nuo leirit jo nyt melko ekologisia,siellähän kuulemma syötetään vankien ulosteita letkuilla takaisin heidän vatsoihinsa)

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139
installer
Jep,mehän voisimme vaikka kehittää Kiinan tarpeisiin sopivia "Eco-työleirejä",siellä varmaan olisi kysyntää...

(Tosin ovathan nuo leirit jo nyt melko ekologisia,siellähän kuulemma syötetään vankien ulosteita letkuilla takaisin heidän vatsoihinsa)

.....

Kiinassa operoidaan asioita tavallansa, kuten Kanadassa oli saksalaisten vankien kohtelu, kuten meillä oli venäläisten jne...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma

Kiinassa operoidaan asioita tavallansa, kuten Kanadassa oli saksalaisten vankien kohtelu, kuten meillä oli venäläisten jne...

Nyt Luoma taas sotkee asioita.

Diktatuurisen Kiinan työleireillä on vangittuna esimerkiksi mielipidevankeja ja nuo kaksi Luoman esimerkkiä ovat taas Toisen Maailmansodan sotavankileirejä.

Diktatuurisessa Kiinassa suurin ongelma on ihmisoikeusrikkomukset, kun taas Suomessa ja Kanadassa tuollaisia ongelmia ei ole.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Kiinassa operoidaan asioita tavallansa, kuten Kanadassa oli saksalaisten vankien kohtelu, kuten meillä oli venäläisten jne...




Nyt Luoma taas sotkee asioita.

Diktatuurisen Kiinan työleireillä on vangittuna esimerkiksi mielipidevankeja ja nuo kaksi Luoman esimerkkiä ovat taas Toisen Maailmansodan sotavankileirejä.

Diktatuurisessa Kiinassa suurin ongelma on ihmisoikeusrikkomukset, kun taas Suomessa ja Kanadassa tuollaisia ongelmia ei ole.

....

kuinka määrittelet ihmisoikeusrikkomukset - esim. meidän oikeuslaitoksessa tehdään noin 30% päätöksiä, joissa ei toteudu kaikinpuolinen oikeudenmukaisuus - ihmisoikeuksiin kuuluu määritetysti myös meillä mm. yhdenvertaisuus oikeuden edessä.

Taitaapi olla niin, että kenelläkään ei ole täysin puhtaita jauhoja pusseissaan ...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma

kuinka määrittelet ihmisoikeusrikkomukset




Miten voi olla noin tyhmä?

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksesta on yleisimmin kysymys.

Ilkka Luoma

esim. meidän oikeuslaitoksessa tehdään noin 30% päätöksiä, joissa ei toteudu kaikinpuolinen oikeudenmukaisuus ...

Tuo perätön väite ei ole mitenkään vertailukelpoinen diktatuurisen Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

kuinka määrittelet ihmisoikeusrikkomukset




Miten voi olla noin tyhmä?

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksesta on yleisimmin kysymys.

Ilkka Luoma

esim. meidän oikeuslaitoksessa tehdään noin 30% päätöksiä, joissa ei toteudu kaikinpuolinen oikeudenmukaisuus ...



Tuo perätön väite ei ole mitenkään vertailukelpoinen diktatuurisen Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin.

......
kannattaisi joskus ottaa silmiltä pois nuo länsiväritteiset tähtilippulasit ... maapallo jatkuu lännenkin jälkeen ... "nimimerkillä: "Lukemalla saattaa viisastua, jos sattuu ymmärtämään"

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

kuinka määrittelet ihmisoikeusrikkomukset




Miten voi olla noin tyhmä?

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksesta on yleisimmin kysymys.

Ilkka Luoma

esim. meidän oikeuslaitoksessa tehdään noin 30% päätöksiä, joissa ei toteudu kaikinpuolinen oikeudenmukaisuus ...



Tuo perätön väite ei ole mitenkään vertailukelpoinen diktatuurisen Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin.



......
kannattaisi joskus ottaa silmiltä pois nuo länsiväritteiset tähtilippulasit ... maapallo jatkuu lännenkin jälkeen ... "nimimerkillä: "Lukemalla saattaa viisastua, jos sattuu ymmärtämään"

YK:n ihmisoikeusjulistuksen ovat allekirjoittaneet lähes kaikki maat - kysymys ei siis ole mistään jenkkihapatuksesta.

Etkö edes tätä tiennyt?

Jenkitkin ovat sen tietysti allekirjoittaneet, mutta arvaappa mitlä maat jättivät sen allekirjoittamatta?

suuri kurpitsa
Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

kuinka määrittelet ihmisoikeusrikkomukset




Miten voi olla noin tyhmä?

YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksesta on yleisimmin kysymys.

Ilkka Luoma

esim. meidän oikeuslaitoksessa tehdään noin 30% päätöksiä, joissa ei toteudu kaikinpuolinen oikeudenmukaisuus ...



Tuo perätön väite ei ole mitenkään vertailukelpoinen diktatuurisen Kiinan ihmisoikeusrikkomuksiin.



......
kannattaisi joskus ottaa silmiltä pois nuo länsiväritteiset tähtilippulasit ... maapallo jatkuu lännenkin jälkeen ... "nimimerkillä: "Lukemalla saattaa viisastua, jos sattuu ymmärtämään"



YK:n ihmisoikeusjulistuksen ovat allekirjoittaneet lähes kaikki maat - kysymys ei siis ole mistään jenkkihapatuksesta.

Etkö edes tätä tiennyt?

Jenkitkin ovat sen tietysti allekirjoittaneet, mutta arvaappa mitlä maat jättivät sen allekirjoittamatta?


Nyt Ilkan pää sanoo "surr klonk kräts error error oi suuurii ja maaahtava Neu..."

Ilkka Luoma

kannattaisi joskus ottaa silmiltä pois nuo länsiväritteiset tähtilippulasit ... maapallo jatkuu lännenkin jälkeen ... "nimimerkillä: "Lukemalla saattaa viisastua, jos sattuu ymmärtämään"

Mitäs se Ilkka sitten lukee, kun tuntuu ymmärrystä diktaattoreita ja terroristeja kohtaan löytyvän vähän reilumminkin? Kirjoituksistasi päätellen et lue mitään selväjärkistä kirjallisuutta, koska et kykene esimerkiksi erottamaan kysymystä tekstistä ja vastaamaan siihen.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14139
Imagine
Ilkka Luoma

kannattaisi joskus ottaa silmiltä pois nuo länsiväritteiset tähtilippulasit ... maapallo jatkuu lännenkin jälkeen ... "nimimerkillä: "Lukemalla saattaa viisastua, jos sattuu ymmärtämään"



Mitäs se Ilkka sitten lukee, kun tuntuu ymmärrystä diktaattoreita ja terroristeja kohtaan löytyvän vähän reilumminkin? Kirjoituksistasi päätellen et lue mitään selväjärkistä kirjallisuutta, koska et kykene esimerkiksi erottamaan kysymystä tekstistä ja vastaamaan siihen.

.....

no, ... lukemisen lisäksi tulee seurata konkreettisesti ja osallistua - näin muodostuu laajempi ja kokonaisvaltaisempi käsitys ja ymmärrys... toisen kirjoittaman lukeminen on lopulta vain toisen mielipiteen / näkemyksen omaksumista, siitä saa joko vahvistetta ja/tai epäilystä...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat