Seuraa 
Viestejä45973

Fuusio jo vedystä heliumiksi vaatii korkean lämpötilan. ottaen huomioon myös lämpötuoton, joka on myös lähtevä energia, spontaanin ja tasaisen lämmön teoria on esittänyt Auringon sisustan lämmöksi 15 miljoonaa astetta. Etäisyys keskipisteestä pintaan 650 000 km. Kun pinnan lämpötila on 6000 astetta, sisustan lämpötila on siihen nähden uskomaton, ja Aurinko olemukseltaan olisi myös varsin epävakaa, joka hetki lähellä räjähtämistään.

Reaaliset arviot siltä pohjalta, mitä on Auringon vakavuus ja miten lämpö johtuu, ja mikä on tiedetyn massan koko, lienevät 5-7 miljoonaa astetta.
Mm. 1970-luvulla täälläkin kansaan jaettu Neuvostoliitto-lehti puhui 6.5 miljoonasta asteesta. Vaan tässä tullaan toiseen ongelmaan. Fuusion
tuotto tässä lämpötilassa on ilmeisen heikko. Aurinko myös edelleen jäähtyisi ja sen seurauksena myös kutistuisi.

Minä olen sanonut, että fuusion tähdessä käynnistävät sen syntyessä mahtavat sähköpurkaukset raskaiden aineiden rajalla. Ja minä sanoin nyt, että Auringon vakaankin fuusion lähde-energia tulee sähkönpurkauksista. Näin samalla kertaa sisuksen peruslämpötila voi olla ja on tuon jotakin 6 miljoonaa astetta, ja samalla saavuttaa vaadittavat
yli 15 miljoonaa astetta.

Minä sanon, että ne raskaat aiheet muodostavat kehän, joka erottaa sisävedyn ulkovedystä. Tähän johtaa jo ainene vinha pyöriminen tähden syntyessä, kuin separaattorissa raskaammat sinkoutuvat ulos sisustan kevyestä vedystä. Ja tuota kehää edelleen ylläpitää se, että vetovoima vähenee suurimmasta lähellä pintaa keskipisteeseen nollaksi. Suurin painetila on renkaassa, kun se on jo valmiina.

Uskomus vielä 1980-luvulla, että Aurinko eläessään polttaisi koko vetyvarastonsa, heliumiksi. Sittemmin arvio laskettiin jopa vain 10 prosenttiin. Kun otetaan huomioon myös hiukkassäteilyn poistuva energia, ynnä että tähti ei syntyessäänkään ollut ihan puhdas vetytähti, jäljellä vakaan vaiheen päättyessä ehkä olisi 80 prosenttia vetyä.

Varsin ilmeisesti fuusio Auringossakaan ei pääty heliumiin. Varmaan syntyy ainakin melko kevyitä hiiltä, litiumia, typpeä. Happea ehkä jo vähemmän. Eteneekö fuusio rautaankin asti, sitä ei taideta tietää.

Jättiläisissä fuusio etenee kiivaammin, ja ne saattavat ola myös
tasaisessa spontaanin fuusion tilassa. Ja ainakin niissä tulos johtaa rautaan. Sitä raskaammista ja varsinkin radioaktiivisista alkuaineista on käsitys, että niitä syntyisi vain supernovissa.

Lopun hetkellä Auringonkin sisus romahtaa, ja sen jäljellä olevat kevyet aineet leviävät punaiseksi jättiläiseksi. Jättiläistähti räjähtää supernovana, ja sen raskaista aineista muodostuu tiheämassa, pienestä " neutronitähti" ja suurimmasta " musta aukko".

Aurinko, ei se vakaanakaan ole ihan vakaa, vaan sen säteily ja myös koko ajoin kasvaa ja taas supistuu. Jaksoja auringonpilkkujakso 11 vuotta, sen kymmenkerroin 114 vuotta, edelleen vuosituhansien puitteissa tapahtuvat vaihtelut, ja suurin jakso jopa 550 miljoonaa vuotta.
Tämä vaikuttaa myös Maan mannerten kokontumiseen ja taas erkanemiseen.

  • ylös 1
  • alas 0

Kommentit (2)

Auringon energiatuotto eli teho siis edellyttää 15 miljoonan lämpötilaa fuusioon. Näin ydinten rakene laajenemisesta jo haurastuu, ja ydinhiukkaset saavat myös riittäviä nopeuksia iskeäkseen toistensa sisään neutroneiksi. Niinpä laitostiede on levittänyt kansalle tarinaa. että tuo 15 miljoonaa astetta olisi Auringon sisuksen lämpötila. Tässä on ilmeinen ristiriita todellisuuden kanssa, Jos sisuksen peruslämpötila olisi tuo, koko auringon sisuksen pitäisi räjähtää. Noinhan muuten käykin auringon vakaan elämän päättyessä Jättiläistähti puolestaan saavuttaen jopa sadan miljoona asteen peruslämpötilan lähes kauttaaltaan räjähtää supernovana. Auringon sisuksen peruslämpötilaski ovat reaolisti arvioineet luokkaat 5 - 7 miljoonaa astetta. Tarvittava fuusiolämpötila tuele sähköpurkauksista sisävedyn ja raskaiden aineiden rajalla. Auringon lopun hetkellä raskaat aineet täyttävät lähes koko sisävedyn tilan, josta seuraa varsin kertakaikkien ykleuien sähköpurkaus, sähköäjähdys, ja tämä kuumentaa sisävedyn jäännökset kerralla.

Tuollaista kirjoitteli 15. ja 21. kesäkuuta 2005. Sähkönpurkaukset fuusiolämpötilan aiheuttajina oli jo tuolloin, siitä pitikin aloittaa.
Tuolloin oletetaan sisävety ja vetyjen väliin raskaiden aineiden kehä.
Nyttemmin raskat ainet on hajoitettu auringon koko alueelle syvintä sisusta ja uloitna pintaa lukuunottmatta. Sähkönpurkaukset tapahtuvat koko epäpuhtaan vedyn ja heliumin alueella, aiheutaen vetypomileimahduksia. Protuberanssit ja näitä seuraavat auringonpilkut johtuvat lähinnä pintaa tapahtuvista. Auringon peruslämpötila päivitetyssä mallissa on pudotettu korkeintaan miljoonaan asteeseen.

Auringon ja tähden varsinaisessa syttymisessä raskaiden aineiden keskus, kuin hedelmän kivi, hajoaa vety-heliumplasmaan. Raskaiden aineiden kehä muodostuu vasta Auringon/tähden vakaan elämän päätteeksi ja romahtaa heti keskustaan. Tähden ja valkoisen kääpiön vaiheet vuorottelevat, kunnes jättiläistähteä seuraakin romahdus tiheämassaksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat