Seuraa 
Viestejä45973

Mikä on elämän tarkoitus?

Vastaajan sigu:
"Lajin säilyminen on kaikkien elävien organismien luonnollinen elämän tarkoitus. Ainoa eliölaji, joka sen tietää, harjoittaa tietoista itsetuhoa. "

Mielestäni vastaaja on väärässä. Biologian näkökulmasta asiaa tarkasteltuna vain yksilön oman geenilinjan säilyminen on tärkeää. Saman lajin edustajien säilyminen on tärkeää vain jos se edesauttaa yksilön säilymistä.

Jos hypätään biologiasta filosofiaan niin mielestäni elämällä ei ole tarkoitusta. Elämä vain on. Jokainen voi antaa omalle elämälleen sen tarkoituksen jonka katsoo itselleen sopivaksi. Tai olla antamatta.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (51)

Olen samaa mieltä kanssasi, ettei elämällä ole tarkoitusta. Tarkoitus vaatii ulkopuolisen tekijän. Ja silloin tämän tulisi ilmetä jo ensimmäisessä solussa. Solun jakautuminen taas oli sen elinehto.

Elämällä on toki moniakin tarkoituksia. Juuri siitä syystä koko tieteenkin olemus on vuorovaikutusuhteiden ja syy-seuraussuhteiden tutkimista. Ilman vuorovaikutusta ihminen ei tule tietoiseksi subjektista tai objektista. Syy-seuraussuhteet ovatkin jo hyvin moniulotteinen ja kompleksinen kysymys- ja ilmiökokonaisuus.

Tieto ja tietoisuus suhteessa mm. vuorovaikutussuhteisiin ja syy-seuraussuhteisiin määrittyy hyvin monien erilaisten hyötyperspektiivien, intressien, motiivien, resurssien, tapojen, ajan, tilan jne. suhteissa. Joissakin tapauksissa myös defensiiviset seikat määrittävät totuustulkintaa, eli nähdään vain se, mikä on kontekstiin nähden mielekästä. Tästä on lukuisia esimerkkejä esim. komformistisen käyttäytymisen ilmentymissä.

Tutkimuksiin voidaan esim. vastata siten, kuin oletetaan, että tutkimuksen tekijä on tarkoittanut tai mihin on pyrkinyt jne. Painetaan aktoriteetin niin määrätessä nappia tai ristiinnaulitaan jne. Kananpojatkin seuraavat emoa. Tässä foorumissa ateistit pyrkivät dominoimaan hegemoniaa siten, että saisivat komformistisen käyttäytymisen periaatteita noudattaen saamaan uskomisen näyttämään naurettavalta ja halveksittavalta ja tietämättömyyteen perustuvalta sekä tieteiden vastaiselta. Tämän taustalla voivat olla myös henkilökohtaiset pelot kuoleman jälkeisestä elämästä tai ateistinen maailmankuva, joka sulkee muut todellisuustulkinnat ja jumalatulkinnat pois joko defensiivisistä tai tavoitteellisista syistä. Se, että nämä uskontokysymykset herättävät niin voimakkaita reaktioita ateistien taholla, kertoo omaa kieltään ns. "objektiivisesta" suhtautumisesta ja ns. "tieteellisestä" orientoitumisesta uskoa, uskontoja ja jumaluuksia koskeviin kysymyksiin.

Olen huomannut, että jumala, millaiseksi se kuvataan, ei ateistin päähän ole varsinaisesti kotiutunut, mutta voimakkaat tunnereaktiot ja tämänkin foorumin nimivalinnat, kutem "itse saatana" kertovat ateistin mielentilasta ja siitä leiristä ja perspektiivistä, josta hän tulkintaansa ja "tieteellistä" argumentaatiotansa uskovia pilkatakseen ammentaa.

Objektiivinen oikea tieteellinen problematisointi ja argumentaatio on kaukana tästä keskusteluorientaatiosta ja tieteellisistä verifikaatioista.

Itse olen sitä mieltä, että usko ja tiede kulkevat hyvin rintarinnan. Maailmankuvamme päivittyy tietomme lisääntyessä. Tiedon lisääntyessä ymmärrämme päivä päivältä paremmin ne mahdollisuudet ja rajat ja alkutekijät, joista tämä universumimme koostuu ja kehittyy. Usko Jumalaan voi tiedon ja tietoisuuden lisääntymisen ja kehittymisen myötä joko lisääntyä tai vähentyä.

Historiallisesti varsin lyhyessä ajassa on yhä enemmän käynyt ilmi, että esim. raamatun ilmoittama todellisuuskäsitys esim. maailman synnystä ja luomistyöstä näyttäytyvät myös tieteen valossa todennäköisemmiltä ja ilmeisemmiltä vaihtoehdoilta, kuin esim. vielä 70 -luvun "nuijapäävaiheessa" käsitettiin. Maailmanlopunkin suhteen, mille vielä 70 -luvulla naurettiin "rahvastieteellisissä" piireissä, on ilmaantunut lukuisia tieteellisesti komfirmoituja potentiaaleja. Viimeisin oli gammapurkaus 50 000 valovuoden päässä, joka lähempänä tapahtuessaan olisi tuhonnut maapallon elämän sekunnin murto-osassa, eli "ajan rahdussa ja silmän räpäyksessä", kuten raamatussa kuvataan. Maailman alun suhteen on todettava sama asia, eli kun luomistyö raamatun mukaan alkoi siitä, että Jumala sanoi; tulkoon valkeus ja valkeus tuli, niin siitä alkoi valon historia. Tiedättekö muuten mitä fysikaalista ilmiötä valo kuvaa; sen kaikki aallonpituudet?

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kumpi oikein: Humanum errare est
VAI Errare humanum est

Mitä tarkoittaa: Mens sana in corpore sano

Elämä on keino, jolla ihminen toteuttaa pyrkimyksiään.

Deus Ex kirjoitti:
"Mielestäni vastaaja on väärässä. Biologian näkökulmasta asiaa tarkasteltuna vain yksilön oman geenilinjan säilyminen on tärkeää. Saman lajin edustajien säilyminen on tärkeää vain jos se edesauttaa yksilön säilymistä. "

Yksilö säilyy, jos ekosfääri ja maailmankaikkeus säilyvät. Toistaiseksi ei olla oltu vielä kovin kriittisissä olosuhteissa, jotta ekosfääristä tarvitsisi pahemmin piitata selviytyäkseen yksilönä. Kun ekosfääri on tuhottu lähes kokonaan, niin alkavatko yksilöt piitata siitä? Kyllä, mutta ovat voimattomia korjaamaan mikä on aikojen saatossa tuhottu.

s&s&s
Jos elämällä ei ole tarkoitusta, voisimme kai samantien kaikki päättää armollisesti päivämme, koska siis tarkoituksettomalla elämällä ei ole myöskään arvoa? Näin hengen riisto itseltään tai vaikka lähimmäiseltä olisi vain mitättömyyden vapauttaminen aineen kahleista ja siis jopa toivottavaa - ainakin hyväksyttävää?

Vaikken näekään elämällä tarkoitusta, (solunjakautuminen pitänee sisällään pitkälle johdettuna suvunjatkamisen pyrkimyksen) on se silti yleensä mielekästä. (Yleensä viittaa eutanasiaan.) Natsi-Saksan keskitysleirivankien keskuudessa monien viimeinen pyrkimys oli vain pysytellä hengissä. Kai silloin elämällä - näiden vankien tapauksessa jatkuvalla kurjuudella ja pelolla - on jotain sellaista annettavaa, ettei halua tietoisuuttaan lopettaa.

Dredex
Elämä on keino, jolla ihminen toteuttaa pyrkimyksiään.

Yksilö säilyy, jos ekosfääri ja maailmankaikkeus säilyvät. Toistaiseksi ei olla oltu vielä kovin kriittisissä olosuhteissa, jotta ekosfääristä tarvitsisi pahemmin piitata selviytyäkseen yksilönä. Kun ekosfääri on tuhottu lähes kokonaan, niin alkavatko yksilöt piitata siitä? Kyllä, mutta ovat voimattomia korjaamaan mikä on aikojen saatossa tuhottu.

Menee toisessa järjestyksessä: Ensin on elämä ja pyrkimykset tulevat vasta sen seurauksena, että on elämää.

Muuten olet kyllä oikeassa. Tässäkin on tämä vapaamatkustajan ongelma. Suurin osa yksilöistä kokee oman merkityksensä ekosfäärin tuhoutumiseen niin mitättömäksi, että ei välitä muuttaa omaa toimintaansa. "Eihän sillä ole väliä mitä minä teen kunhan nuo muut..."

Kiitos korjauksesta. Halusin tällä muistuttaa ihmisenä olemisen moninaisuudesta. Terve sielu terveessä ruumiissa on kuva siitä objektiivisesta näkökulmasta, joka kautta aikojen on ollut olemassa.

Sielu sen sijaan on käsitetty joko psykologiseksi tai spiritistiseksi ontologiseksi ihmisyyden ilmentymäksi.

Kun ajallinen päättyy, alkaa iankaikkisuus. Meille kaikille, halusimme tai emme. Elämän tarkoitus voi liittyä sekä ajallisiin, että iankaikkisiin tarkoitusperiin ja motiiveihin. Se mitä nyt olemme on kiinni tässä ajassa, paikassa ja tilassa. Se mitä kuoleman jälkeen olemme on sidoksissa iankaikkisuuteen. Ihminen ei empiirisesti voi tutkia ja ymmärtää tiedon kautta mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Viisas ajattelee kuitenkin myös sitä, että koska tämä maailma on osoittautunut käytännössä mahdolliseksi, myös kuolemanjälkeinen maailma on mahdollinen. Uskominen on yksi elämän tarkoitus. Sen perspektiivit ovat ajan rajan tuolla puolen.

Mielenkiintoinen kehityssuunta kosmologiassa on nyttemmin pohdinnan alle tulleet ontologiset uudet ulottuvuudet esim. pimeän aineen suhteen. Odotan mielenkiinnolla tieteen edistymistä näissäkin asioissa.

naivia luulla että "elämää" keskittyisi ainoastaan maapallolle tai se että se olisi ainoastaan biolooginen muoto tahi tietoinen :/

kar1
Ihminen ei empiirisesti voi tutkia ja ymmärtää tiedon kautta mitä kuoleman jälkeen tapahtuu.

Toki voimme. Voimme tutkia kuolleen ihmisen aivoja ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Pyörtyneellä ihmisellä aivot eivät saa tarpeeksi happea, ja siksi ihminen on tiedoton. Kuolleella ihmisellä aivot eivät toimi ollenkaan, joten voimme päätellä, että hän ainakin on tiedoton. Joku voi tietysti väittää, ettei tietoisuus ole aivojen tuotetta, mutta tieteellisiä perusteluja voisi väitteelle myös esittää.

Deus Ex
Dredex
Elämä on keino, jolla ihminen toteuttaa pyrkimyksiään.Menee toisessa järjestyksessä: Ensin on elämä ja pyrkimykset tulevat vasta sen seurauksena, että on elämää.
Järjestys on toki tuo, että ensin on elämää, sitten tulevat pyrkimykset. Kuitenkin ihmisen kannalta elämä on vain keino, jolla toteuttaa pyrkimyksiään.

Deus Ex
Muuten olet kyllä oikeassa. Tässäkin on tämä vapaamatkustajan ongelma. Suurin osa yksilöistä kokee oman merkityksensä ekosfäärin tuhoutumiseen niin mitättömäksi, että ei välitä muuttaa omaa toimintaansa. "Eihän sillä ole väliä mitä minä teen kunhan nuo muut..."

Demokratia rulettaa.....

Petu
Seuraa 
Viestejä2289
Deus Ex
Mikä on elämän tarkoitus?

Vastaajan sigu:
"Lajin säilyminen on kaikkien elävien organismien luonnollinen elämän tarkoitus. Ainoa eliölaji, joka sen tietää, harjoittaa tietoista itsetuhoa. "

Mielestäni vastaaja on väärässä. Biologian näkökulmasta asiaa tarkasteltuna vain yksilön oman geenilinjan säilyminen on tärkeää. Saman lajin edustajien säilyminen on tärkeää vain jos se edesauttaa yksilön säilymistä.

Jos hypätään biologiasta filosofiaan niin mielestäni elämällä ei ole tarkoitusta. Elämä vain on. Jokainen voi antaa omalle elämälleen sen tarkoituksen jonka katsoo itselleen sopivaksi. Tai olla antamatta.

Moro Sigu!Totta, ainoastaan riittävän itsekeskeiset maailmankatsomukset hakevat "korkeampaantarkoitusta" tälle elämälle,emme ole sen kummallisempia olentoja kuin muurahaiset ym "mönkijät".Omistamme vain kyvyn kehittyneemälle ajatelulle ja omistamme omakuvan itsestämme.Tälläinen etuoikeusihmiselle-ajattelu johtaa yhteentörmäykseen luonnon kanssa , se ei vie pitkälle ihmiskuntaan.Mielestäni meidän tulisi ottaa nöyrempi asenne olemassaoloomme.T:Petu

Ihminen kuoleman jälkeen? Ihminen ennen syntymää? Ihminen elämän aikana? Käytän porukkaa pianotunnilla ja palaan aiheseen.

Elämän tarkoitus? Hyvä kysymys tuo petun esittämä.
Elämän tarkoitusta miettiessä tulee katsottua ympärilleen. Onko läheisiä; lapsia, vanhuksia, sairaita, orpoja, yksinäisiä, niitä, joilla ei ole ketään tukena tai lähellä jakamassa elämän ilon ja surun hetkiä, niitä joilla ei ole tänään tekemistä, niitä, joita jokin ahdistaa tai painaa. Voi olla elämän ja vastoinkäymisten uuvuttamia, alas painettuja, petettyjä, jne.

Sinä joka kyselet elämän tarkoituksen perään, olet minun mielestäni hyvä tyyppi. Olet pohjimmiltasi tajunnut, että elämässä tarvitsemme paljon muutakin, kuin vain muotoseikkoja, kylmiä tosiasioita ja materialismin sfäärejä. Olet tiellä henkistymistä kohti. Voit olla jo pitkälläkin tällä tiellä.

Elämän tarkoitus on sanapari, jonka edessä on hyvä mielessään ottaa lakki päästä ja seisoa hiljaisen hetken miettien. Joku ja jotkut tarvitsevat sinua ja minuakin. Me elämme inhimillisessä ja haasteita täynnä olevassa maailmassa, jossa toivottavasti etsimme elämän tarkoitusta positiivisista ja kestävistä ratkaisuista ja sitoudumme tekemään toinen toistemme elämästä elämisen arvoisen.

Se mihin uskomme, on meidän aikuisten itse päätettävä. Lähimmäisenä voimme opetella kunnioittamaan toisiamme valinnoista huolimatta. Tätä aikaa elämme yhdessä ja on syytä pitää rauha ja sopu kaikkien kanssa sikäli kun se meistä riippuu. Ihmisen eettinen ja moraalinen taso olkoon sivistyksemme ylimpiä mittareita.

[quote="Deus Ex"]Mikä on elämän tarkoitus?

Vastaajan sigu :
"Lajin säilyminen on kaikkien elävien organismien luonnollinen elämän tarkoitus . Ainoa eliölaji, joka sen tietää, harjoittaa tietoista itsetuhoa . "

Niinpä niin, eihän ihmisen elämän tarkoitus voi kovin kummoinen olla. Ihmisen elämän tarkoitus on ihan yhtä merkittävä, tai vähämerkityksinen kuin pelikaaninjalkakotilonkin; sillä erotuksella, että pelikaaninjalkakotilo ei tiedä sitä .

"Mielihyvän saaminen, mielipahan välttäminen"
Mielestäni siinä kiteytyy ihmisen elämän tarkoitus monin tavoin, lähes kaikki käyttätymisemme ohjautuu kyseistä oppia noudattaen!

(kiitos neuroanatomian ja fysiologian opettajalleni tästä sloganista!)

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat