Seuraa 
Viestejä7972
Liittynyt9.9.2005

[size=150:2p45utsw]Kansalaisten äänestystulos ei toteudu eduskunnan omissa äänestyksissä[/size:2p45utsw]

[ ... kansakunta äänestäjinä on nyt kaappinsa päällä, nyt valitsemme sisällön neljäksi vuodeksi, ja sittenkään kansalaisen ääni ei toteudu käytännössä hänen valinnan mukaisesti - nykyinen äänestysjärjestelmä tukee ja ajaa ehdokkaat valinneen puolueen etuja ... ]

Äänestäjät ovat vaalikarjaa, jota hoivataan, kuunnellaan ja mielistellään - kyllä kaikelle: eläkkeet, siltarummut, maataloustuet, yrityselämään tutkimusrahaa, korkeakoulutukseen kehitysrahaa ja opiskelijoille lisää opintorahaa. Nyt hamutaan ääniä ja kansalaisia omiin leireihin. Nykyinformaatiologistiikan aikakaudella kansalaiset ottavat enemmän suoraa vaikutusvaltaa.

Puolueet asettavat ehdokkaat - kukin omanlaisensa karsinnan kautta. Vaaleissa on mukana julkkiksia, on myös älyköitä ja myös vähemmän innovatiivisia. Suomi on puolueiden maa puhuttaessa vaaleista. Meille äänestäjille taas valinnat ovat hyvin usein henkilövalintoja. Meillä on kullakin suosikkinsa, oli se sitten taitavasti Kuros-episodilla vauhditettu Vanhanen, Keski-Euroopasta rullaillut Niinistö tai vihreiden atomituuli Hautala, joka miltei ainoana on ymmärtänyt mihin markkinamekanistinen "kulutusquarterbusiness" on maapalloa viemässä.

Jokainen kansalainen omaa yhden äänen. Eduskuntaan pääsee pienimmillään muutamalla tuhannella äänellä. Äänikuninkaat ja -kuningatteret saavat jopa 40.000 ääntä. Silti jokaisella edustajalla on suuressa salissa vain yksi ääni. Painoarvoa äänikuninkaille voi järjestyä painavampina edustajasalkkuina arvostetuimmille valiokuntapaikoille - tai puolue-elitistit/ -suosikit nappaavat ne.

Kansalaisen näkökulmasta heidän äänien suuntaus valituilleen ei anna oikeaa äänimäärämahdollisuutta itse eduskuntasaliin, onhan 40.000 kansalaisen luottamuksen saaneella aivan eri painoarvo kuin 3.500 ääntä saaneella. Lähinnä puolueiden kannattamana meillä on voimassa suhteellinen vaalitapa 1), jossa äänet menevät koko vaaliliiton yhteiseen pottiin [vaalipiireittäin]. Eniten ääniä saanut saa suurimman vertausluvun (siis kaikki vaaliliiton äänet vertausluvukseen), toiseksi eniten saa puolet kaikista jne - näin vahvat pönkittävät saman puolueen/ vaaliliiton heikkoja. Vahvat vievät mukanaan sellaisia, joille kansalaiset eivät suurta luottamusta antaneet. Näin on mahdollista, että 6.000 ääntä saanut jää rannalle 3.500 ääntä saaneen sijasta.

Kansalaisen ääni kohdistuu paremmin, jos kaikki vaaliliitot puretaan ja suhteellinen valintaprosessi poistetaan. Valittavat edustajat saadaan suoraan kunkin saaman äänimäärän mukaisesti vaalipiireittäin.

Puolueet ovat eduskunnassa ryhmityksen lähtökohta. Puolueet metsästävät puolueelleen ääniä, jotta ryhmäkurilla saavutetaan puolueen itsensä päättämiä vaaliteemoja ja yleensä lähinnä muita tavoitteita. Kansalaiset eivät arvosta puolueita, ja ovatkin jäseneroamisaallon harjalla juuri nyt. Puolueet ovat kasvottomia, edustajaehdokkaat taas näkyviä, lupaavia ja jopa karismaattisia. Ihmiset tekevät muutoksia, eivät puolueorganisaatiot.

Uudessa vaalitavassa ehdokkaan saama oma äänimäärä ratkaisee, saadut ehdokkaiden äänimäärät pannaan yksinkertaisesti suuruusjärjestykseen vaalipiireittäin ja vaalipiirille määritetty eduskuntapaikkamäärä rajaa viimeisen läpi menevän - laskennassa ja läpimenossa ei käytetä suhteellisuutta eikä vaaliliittojen haamuääniä toisten eduksi.

Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen - väritön puolue ei saa valovoimaisia ehdokkaita, mutta voivat saada tasaisen käyrän ehdokkaita, jolloin henkilökohtaiset huippuäänimäärät eivät nosta äänikuninkaiksi ketään, joten ehdokkaat asettanut puolue/ aatesuunta ei saa "oikeutta" saamilleen kaikille äänille. Peilatakseen tätä puolueen/ aatesuunnan/ kansalaisliikkeen saamaa kannatusta valittuihin edustajiin, lasketaan vaaliäänien ynnäyksen jälkeen kullekin valitulle ehdokkaalle hänen oma painoarvo - ääniluku, oman vaaliliiton saamista kokonaisäänistä. Jokaiselle kansanedustajalle tulee näin oma henkilökohtainen painoarvo äänilukuna itse äänestyksiin eduskunnassa. Toisella edustajalla voi olla 1,6 ääntä kun taas jollakin on "vain" 0,85 - esimerkkeinä - suurimman osan saadessa noin yhden äänen. Kuitenkin eduskunnan äänestyksissä nuo pienet äänierot voivat ratkaista äänestyksiä.

Tässä uudessa vaalitavassa kansalaiset saavat välittömämmin omat todelliset suosikit heille kuuluviin ja ansaittuihin painoarvoihin. Kansan valinnat menevät paremmin läpi myös äänestyksissä itse eduskunnassa. Siis kerrattuna tämä tarkoittaa, että esim. jostain vaalipiiristä nousseet 10 edustajaa ovat valitut suoraan henkilökohtaisten ääniensä perusteella ja sitten kullekin lasketaan oma henkilökohtainen ääniluku haettuna kunkin puolueen/ vaaliliiton kokonaismäärästä tietyllä laskentakaavalla (mm. edustajan saaman henkilökohtaisen äänimäärän osuus kaikista vaaliliiton/ ryhmän kaikista äänistä).

Jokaisella edustajalla on oma yksilöllinen kannatuksensa mukainen painoarvo äänilukuna eduskunnan äänestyksissä. Näin toteutuisi kansan suoratahto ja vaalit tulisivat henkilö- eikä puoluevaaleiksi. Testi edellisen vaalien saaduilla äänimäärillä muuttaa runsaasti ns. viimeisten paikkojen henkilösisältöä, mutta painotus eduskuntaäänestyksissä palautuu henkilökohtaisten äänilukujen jälkeen liki samaksi, kuin se oli perinteelliselläkin vaalitavalla.

Mitä me tästä hyödymme, kun muutamme vaalitapaa kansalaisten todellista tahtoa vastaavaksi. Me hyödymme sen, että juuri nämä ihmiset, jotka kansa on sinne vahvasti halunnut, saavat painoarvoisensa mahdollisuuden vaikuttaa todellisiin päätöksiin, heillä ollen enemmän ääniä kuin niillä, joille kansalaiset vähemmän suosioitaan jakoivat. Tässä menettelyssä pienetkään äänestyspiirit eivät tule kärsimään, koska maa on jaettu edelleen vaalipiireihin ja kullakin vaalipiirillä on aina kuninkaansa ja kuningattarensa. Tämä uusi systeemi ei myöskään "sorsi" pieniä puolueita - nyt ratkaisee itse ehdokkaan valovoimaisuusarvo.

Suomi ja maailma ovat muuttumassa. Lähenemme kansalaisyhteiskuntaa, jossa suora kansalaisvaikute kasvaa - kansa ottaa päätöksiä omakseen ja kansalaisäänestykset myös vaalien välivuosina tulevat lisääntymään, näin ollaan enemmän ajan hermolla ja kansalaisten "iholla". Lopuksi on mielenkiintoista se, että tällä uudella äänestys- ja äänilukupolitiikalla eduskunta alkaa muistuttamaan enemmän itse kansakuntaa, joka kuitenkin nämä työtehtävät edustajilleen järjestää. Eduskunta on sinne pääsemistä sekä siellä vaikuttamista ja tämä uusi äänilukuvaalitapa ratkaisee nämä kaksi eri asiaa.

Nyt elämme puolueiden ja niiden koneistojen painottamaa puoluemarkkinademokratiaa, kun taas suoravaikutteisemmassa kansalaisyhteiskunnassa lähenemme välittömämpää kansalaisdemokratiaa. Samalla eduskuntavaalit tulisivat henkilövaaleina mielenkiintoisemmiksi ja äänestysprosentti kasvaisi.

Nettilinkki:
-- http://fi.wikipedia.org/wiki/Suhteellinen_vaalitapa [suhteellinen vaalitapa] --
-- http://fi.wikipedia.org/wiki/D%27Hondtin_menetelm%C3%A4 [D´Hondtin menetelmä] --

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.com

--------------------------------------------------------------------------------

[size=75:2p45utsw]Kuva:
B0000402.JPG. 15.tammikuuta 2006, klo 13:41. Copyright by Ilkka Luoma 2006. Kuvaa saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä.

Kuvalinkki:-- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/386427639/ --

Kuvateksti:
Kaltaiseemme demokratiaan kuuluu vapaa äänestys. Meillä on yksi ääni annettavanamme. Valitsemamme edustajat mm. eduskunnassa käyttäytyvät enempikin puolueensa ja ryhmäkurin mukaisesti kuin suoraan edustaisivat äänestäjiään, siis työnantajiaan. Ihmiset ovat erilaisia, saadut äänimäärät ovat erilaisia, siis myös kunkin edustajan käyttämät valtuudet yksilöllisin ääniluvuin. Tavoitteena on saavuttaa suorempi kansalaisvaikutteellinen yhteiskunta.[/size:2p45utsw]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sivut

Kommentit (37)

Se lopulta merkitsee, kuka johtaa oikeasti. Se miten edustajat päätyvät argadianmäelle, ei merkitse paljonkaan.
Mielipidejohtajaksi voi päätyä miten tahansa ja muut vain seuraavat tai jäljittelevät heitä. He painavat oikeasti noiden seuraajien kätösten välityksellä äänestykoneiden nappeja.

Jos sinne kootaan joukko karismaattisia mielipidejohtajia, on tuloksena ilmitappeluita ja loputtomia riitoja.

Ne jotka sinne parhaiten sopisivat, eivät halua sinne viisauttaan.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä7972
Liittynyt9.9.2005
tietää
Se lopulta merkitsee, kuka johtaa oikeasti. Se miten edustajat päätyvät argadianmäelle, ei merkitse paljonkaan.
Mielipidejohtajaksi voi päätyä miten tahansa ja muut vain seuraavat tai jäljittelevät heitä. He painavat oikeasti noiden seuraajien kätösten välityksellä äänestykoneiden nappeja.

Jos sinne kootaan joukko karismaattisia mielipidejohtajia, on tuloksena ilmitappeluita ja loputtomia riitoja.

Ne jotka sinne parhaiten sopisivat, eivät halua sinne viisauttaan.

.....................

Kuitenkin kaltaisessamme edustuksellisuudessa eduskuntaan pitäisi saada kansan läpileikkaus pienoiskoossa ja painelemaan nappejaan suunnilleen tahtomallamme tavalla.

TAI

sitten sinne valiintuu todellakin ne terävät huomisen näkijät, jotka ymmärtävät muutokset sekä kansakunnan syvimmät tunnon salat + tyypit, joilla on kyky luoda karismaattisesti yhteishenkeä - mihinpä tuon jälkeen enää "kaltaistamme demokratiaa" tarvittaisiinkaan

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Se miten oikeasti voidaan tehdä demokratiaa, siis oikeasti valinnanvaraa olisi alueellinen itsehallinto, jossa voisi äänestää jaloillaan jos homma ei miellytä. Siis suomi olisi jaettu useimpiin alueisiin ja päättäjät olisivat koottu kyseisen alueen ihmisistä.
Päättäjätkin asuisivat siellä minkä asioista päättävät.
Nykyään siltarumpuedustaja hautoo persettään eduskunnassa kauden ajan ja tekee painostettuna päätöksen jolla hänen kotiseudultaan viedään elinmahdollisuudet.

Tuo ehdottamasi äänimäärien ratkaiseman painoarvon lisäksi voisi olla järjestelmä, jossa hänen tekemänsä valinnat voisi nähdä ja samat äänestäjät, jotka olisivat äänestäneet häntä, voisivat muuttaa hänen painoarvoaan koko hänen edustuskautensa ajan.

Hänen painoarvoonsa vaikuttaisivat tietenkin kaikki hänestä ilmitulleet asiat, joten elämäntavat voisivat olla varsin mallikkaat.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä7972
Liittynyt9.9.2005
tietää
Tuo ehdottamasi äänimäärien ratkaiseman painoarvon lisäksi voisi olla järjestelmä, jossa hänen tekemänsä valinnat voisi nähdä ja samat äänestäjät, jotka olisivat äänestäneet häntä, voisivat muuttaa hänen painoarvoaan koko hänen edustuskautensa ajan.

Hänen painoarvoonsa vaikuttaisivat tietenkin kaikki hänestä ilmitulleet asiat, joten elämäntavat voisivat olla varsin mallikkaat.

..............

Tuo jatkuvan painoarvon muutosprosessi oli mainio keksintö! Nykytekniikalla se olisi sitä paitsi jo mahdollista. Teitpä varsinaisen tuotekehityksen

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä7972
Liittynyt9.9.2005

Ylihuomenna kansalainen on paljon lähempänä edustajaansa, ja kausista tulee elastisia kunkin omien kykyjen mukaisesti. "Sitä saat mitä kylvät ja myöhemmin niität".

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä7972
Liittynyt9.9.2005

Tarja Cronberg case nosti tämän vaalijärjestelmä asian pohdittavaksi jo valmiiksi ennen seuraavia vaaleja. Niinistöllä olisi noin 3 ääntä eduskunnassa, kun jollain 1700 ääntä saaneella olisi vain noin 0,85.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Muutosta ei tapahdu ennen kuin kansa nousee poistamaan ja uudistamaan diktaattorien tavoin johtavaa kansanedustusjärjestelmää. Keinot siihen on, mutta valitettavasti vielä paperiversio puuttuu. Se tulee piakkoin...

Tulee mieleen USA:n vaalijärjestelmä ennen sisällissotaa.
Silloin jokaisella äänestäjällä oli myös orjiensa äänet, eli kun rikas plantaasin omistaja jolla oli plantaasillaan 1000 orjaa marsi äänestyskoppiin, niin sille laskettiin mukaan myös orjien äänet.

Seitsemän orjan ääntä vasti yhtä valkoisen ääntä, vai pitäisikö sanoa "vapaan" ääntä, koska olihan orjien joukossa myös valkoisia ja vapaiden joukossa myös mustia.

Sama juttu sitten kongresissa vai oliko se nyt edustajahuoneessa, sinne valittiin edustajat valtioiden väkimäärän perusteella ja mukaan väkimäärään laskettiin valtioissa olevat orjat myös, vaikkei orjat tietenkään itse äänestäneet mistään, koska orjien äänet käytti orjien omistaja.

muistelenpa muslimimiestä, joka kiitteli uutta vaalilakia:

"Ennen minulla oli vain yksi ääni ja nyt on kuusi. Ensiksikin on oma ääni, sitten neljän vaimoni ja anopin ääni. Kyllä demokratia on hieno asia."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä7972
Liittynyt9.9.2005
Sigmund
muistelenpa muslimimiestä, joka kiitteli uutta vaalilakia:

"Ennen minulla oli vain yksi ääni ja nyt on kuusi. Ensiksikin on oma ääni, sitten neljän vaimoni ja anopin ääni. Kyllä demokratia on hieno asia."

Pitääkö mielestäsi Niinistön äänivallan olla suurempi kuin sillä, joka sai 1750 ääntä?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Sigmund
muistelenpa muslimimiestä, joka kiitteli uutta vaalilakia:

"Ennen minulla oli vain yksi ääni ja nyt on kuusi. Ensiksikin on oma ääni, sitten neljän vaimoni ja anopin ääni. Kyllä demokratia on hieno asia."
Pitääkö mielestäsi Niinistön äänivallan olla suurempi kuin sillä, joka sai 1750 ääntä?

Ei missään tapauksessa. Suuri äänimäärä ei millään tavoin takaa edustajan "hyvyyttä".

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177
Liittynyt2.4.2005

Se on nykyisin ihan se ja sama mitä " kansa " haluaa.
Ettekä te sunkhan ole äänestänhet ihmistä, oletta äänestänhet ihmisen välityksellä puoluetta ja puolueen salaisissa kabineteissa tehtyjä puolueohjelmia. No saitta sen minkä ansaitsitta.
Kansanedustaja on puolueensa käyttämä äänestysnapin painaja eduskunnassa, siis napinpainaja jolla ei ole eikä saa olla,
omia mielipiteitä.
Auta armias jos erehtyy äänestämhän oman tuntonsa mukhan son ryhmäkuri heti niskassa.

Siis edustuksellinen demokratia ei ole kansanvaltaa, eikä toellista demokratiaa , se on demokratin irvikuva .
Eduskunnassa asioista pitäisi päättää sinne äänestetyt kansanedustajat, mutta miten onkaan ?
Todelliset asijoista päättäjät löytyvätkin puolueitten johtoporukoista , siis
sieltä missä poliittisten puolueitten ohjelmat laaditaan.

Jokainen edustaja äänestää puolueensa etukäteen määräämällä tavalla.
Täysistunnot sun muut on täyttä teatteria ,päätökset on tehty jo aikoja sitten , puolueitten kabineteissa, siis päätöksiä ei tehdä " suuressa salissa."

Te kaikki tiijäätä tämän, siltikki uskotte maassamme vallitsevan todellisen demokratian.
Ihmettelen ajatusmaailmaanne, tiijättä että nykysysteemillä ei demokradia voi toteutua, toteutuu vain harvainvalta.
Silti kannatatte nykysysteemiä ja kehutten sen olevan demokratiaa ??

Jakomielitaudin oirhet on teissä selevästi näkösillä.
Siksi mie en ole osallistunu koko teatterhin , en ole näyttelijä.
Vaikka taitasin senki homman halutessani hallita.

Hyvä Aslak, olet asian ytimessä. Pääni sisällä on kypsynyt jo muutaman vuoden uusi järjestelmä, vielä kun saan sen paperille naputettua ja sen toiminnasta väännettyä rautalangasta jokaisen ymmärrettävään muotoon esimerkkitapauksia, niin sitten alkaa toivottavasti tapahtumaan, ja silmät aukenemaan. Lumivyöryteoriaan luotan.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä7972
Liittynyt9.9.2005
Aslak
Se on nykyisin ihan se ja sama mitä " kansa " haluaa.
Ettekä te sunkhan ole äänestänhet ihmistä, oletta äänestänhet ihmisen välityksellä puoluetta ja puolueen salaisissa kabineteissa tehtyjä puolueohjelmia. No saitta sen minkä ansaitsitta.
Kansanedustaja on puolueensa käyttämä äänestysnapin painaja eduskunnassa, siis napinpainaja jolla ei ole eikä saa olla,
omia mielipiteitä.
Auta armias jos erehtyy äänestämhän oman tuntonsa mukhan son ryhmäkuri heti niskassa.

Siis edustuksellinen demokratia ei ole kansanvaltaa, eikä toellista demokratiaa , se on demokratin irvikuva .
Eduskunnassa asioista pitäisi päättää sinne äänestetyt kansanedustajat, mutta miten onkaan ?
Todelliset asijoista päättäjät löytyvätkin puolueitten johtoporukoista , siis
sieltä missä poliittisten puolueitten ohjelmat laaditaan.

Jokainen edustaja äänestää puolueensa etukäteen määräämällä tavalla.
Täysistunnot sun muut on täyttä teatteria ,päätökset on tehty jo aikoja sitten , puolueitten kabineteissa, siis päätöksiä ei tehdä " suuressa salissa."

Te kaikki tiijäätä tämän, siltikki uskotte maassamme vallitsevan todellisen demokratian.
Ihmettelen ajatusmaailmaanne, tiijättä että nykysysteemillä ei demokradia voi toteutua, toteutuu vain harvainvalta.
Silti kannatatte nykysysteemiä ja kehutten sen olevan demokratiaa ??

Jakomielitaudin oirhet on teissä selevästi näkösillä.
Siksi mie en ole osallistunu koko teatterhin , en ole näyttelijä.
Vaikka taitasin senki homman halutessani hallita.

Ryhmäkuri on yhtä kuin puoluekuria, mutta valtakirja tulee kansalta.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat