Seuraa 
Viestejä45973

Atomitila, vetyatomin, luokkaa 10^-10 m. Protonin tila 10^-15m.
JAKAMTTOMAN eli atomoksen tila, massa-arvo siis 0-nopeudessa
3.68*10^-48 g, luokkaa 10^-23 m.

Tuohon vielä Venezianon säiehiukkasen ulottuvuus 10^-35 m. Se, ja singulariteetti eli yksö on vain kuvitteellinen. Siitä saamme kuitenkin
hyvän vertailulähtökohdan. Galaksi 200 miljardia aurinkomassaa, ja
13 miiljardin valovuoden ulotuvua galaksi 200 - 300 miljardia galaksia.
Saamme 40 000 - 60 000 triljoonaa aurinkomassa. Singulariteetin mukaan se koottuna enne heitin alkuräjähdystään pallo halkaisijaltaan
100- 300 mm. Ydinhiukkastiheyden mukainen tiheämassa tälle on vastaava määrä miljoonia kilometrejä. Aurinkotiheyden mukaisen pallon halkaisija olisi vastaava määärä kymmeniä biljoonia kilometrejä. Valon vuodessa kulkema matka n. 9.15 biljoonaa kilometriä. Siis aurinkotiheydenkin mukainen aine ksäittää vain 1.1 - 3.3 valovuotta läpimitaltaan olevan pallon.

13 miljardia valovuotta ulottuvan pallon tilavuus verrattuna, jos aine
mahtuu runsaasen yhteen valovuoteen, se on 1.7*10^30 eli
1.7 kvintiljoonaa eli 1 700 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Vielä yksi lukema. Vuodessa on n. 31.536 miljoonaa sekuntia.
13 miljardin valovuoden matkalla 4.1*10^17s eli 410 000 biljoonaa s.

Toivon tämän viestin ja aiheen palauttavan " Maan pinnalle" ne, jotka
löytävät avaruudesta valtavia ainemääriä ja tekevät sen mukaisia päätelmiä. Siis vain pari kvintiljoonasosasta viiteenkymmneeen tyhjästä tuilasta on täynnä. Niin vähän on ainetta, jonka ilmenevään liikkeeseen koko avaruus eli kaikkeus äärettömyydessään perustuu. Tuo 13 miljardia valovuota onhan vain ihmisen nykyisen havaintopiirin raja. Mutta ei siitä aine sen ulkopuoellakaan muutu tiheämmäksi, vaikkakin havaintopiiri voidan myös käsittää vain lähes ulottumattomaksi pisteeksi suuressa avaruudessa.

Ja laitapas Kati Sinenmaa sen keskelle suurikin Ja tai A sitä hallitsemaan.
Kun valo jo havaintopiiriin nähden mataa 13 miljardin vuoden ajan, miten voidaan kenenkään luulla voivan hallita, kun ei edes viestit kulje reaaliajassa.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (43)

SIIS ROHKEASTI TOTEAMAAN AVARUUS VARSIN TYHJÄKSI.

Avaruus siis ulottuu ikuisena lähes tyhjänä ääerettömiin. Se toisaalta on ostetavissa äärettömän pieniin osiin, ,utta useimmat ova tyhjiä. Kun siis
otamme tilavuusluokan läpimitta 10^-23 m, parissa tai muutamassa kymmenessä osiossa kvintiljoonasta keskimäärin on JAKAMATON eli vakiohiukkanen.

Suurina muiodstumine nähdään kuvia laajennetaessa galaksit.
Kuitenkin Aurinkomem etäisyys naapure8ihinsa muutma valovuosi edustaa näissä jopa keskitiheeääö tiheämpää, glaksien keskustoissa toki aine on tiheässä.

Auringon läpimitta 1.3 milj. km eli 4 1/3 valosekuntia. Vertaa tämä
etäsiyyteen edes lähimpiin naapureihin muutama valovuosi.
Linnunratamme 200 miljardin auringon massa mutta sen tilavuus arviolta
100 biljoonaa kuutiovalovuotta. Keskimäärin jokaielle aurjinkomasalle jää reviisiksi siis 500 kuutiovalovuotta, eli keskiläpimitta kahdeksan valovuotta. Ja siis galaksin suuri etäisyys toiseen galaksiin, Andromedaan täältä 2 miljoonaa valovuota, kriititsen suhtautumisenkin mukaan 1.4 miljoonaa.

Siitä nyt sitten julistamaan rohkeasti, kuinka nääs avaruus, siis piilo- tai rohkeasti julistettu eetteri välittää sykäyksiä. Missä on sen eetterin aine?

ArKos itse
SIIS ROHKEASTI TOTEAMAAN AVARUUS VARSIN TYHJÄKSI.

Avaruus siis ulottuu ikuisena lähes tyhjänä ääerettömiin. Se toisaalta on ostetavissa äärettömän pieniin osiin, ,utta useimmat ova tyhjiä. Kun siis
otamme tilavuusluokan läpimitta 10^-23 m, parissa tai muutamassa kymmenessä osiossa kvintiljoonasta keskimäärin on JAKAMATON eli vakiohiukkanen.

Siitä nyt sitten julistamaan rohkeasti, kuinka nääs avaruus, siis piilo- tai rohkeasti julistettu eetteri välittää sykäyksiä. Missä on sen eetterin aine?


Kyse on ajatusvirheestäsi, ei muusta. Pidät eetteriä aineena, kun tuhanteen kertaan tälläkin palstalla on kirjoitettu että se on aines, ei aine. Tausta-aines tai taustarakenne tai taustakoordinaatisto tarkoittaa aivan eri asiaa kuin aine.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
FanTom
ArKos itse
SIIS ROHKEASTI TOTEAMAAN AVARUUS VARSIN TYHJÄKSI.

Avaruus siis ulottuu ikuisena lähes tyhjänä ääerettömiin. Se toisaalta on ostetavissa äärettömän pieniin osiin, ,utta useimmat ova tyhjiä. Kun siis
otamme tilavuusluokan läpimitta 10^-23 m, parissa tai muutamassa kymmenessä osiossa kvintiljoonasta keskimäärin on JAKAMATON eli vakiohiukkanen.

Siitä nyt sitten julistamaan rohkeasti, kuinka nääs avaruus, siis piilo- tai rohkeasti julistettu eetteri välittää sykäyksiä. Missä on sen eetterin aine?


Kyse on ajatusvirheestäsi, ei muusta. Pidät eetteriä aineena, kun tuhanteen kertaan tälläkin palstalla on kirjoitettu että se on aines, ei aine. Tausta-aines tai taustarakenne tai taustakoordinaatisto tarkoittaa aivan eri asiaa kuin aine.

Ei ole mitään tausta-ainesta, taustasäteilyäkään eikä taustakoordinaatistoakaan, kun avaruus on ääretön. Oma ajatusrkenteesi
on jäänne vallitsevasta käsityksestä yli puoli vuosisataa sitten, kun alkuräjähdys vasta nostettiin valtaan USAssa, jonka siis ylivoimainen ( !) kulttuuri levisi maailmaan, ja kun siitä ei Suomessa tiedetty mitään.
Rajallinen kaikeus syntyi vanhan ja täkäläisen käsityksen mukaan
taustan aineksesta. Taustasäteily on jäänyt alkuräjähdyksenkin valtateoriaan.

On ihan samantekevää, nimitätkö eetteriäsi aineeksi vai ainekseksi, kun on osoitettavissa, minä osoitan tällä palstalla, että sitä ei tyhjässä avaruudessa ei varsinaisesti voi olla, nin pieni on aineksen tiheys.
Pikemminkin niin päin, etttä todettava aines eli aine on tilaa täyttämään ohuen eteeristä. Vain pienehköissä ydinhiukkasissa ja elektroneissa ja
toisaalta suuirssa tiheämassoissa aine on lomittunut vieri viereen.
Protoniin verrattuna atomitila on jo läpimitaltaan 100 000-kertainen, tyhjää tilaa siis tuhat biljoonaa protonitilavuutta. Lähinnä eetterinne käsitettä on atomi- ( ja molekyylin tila). Se sisältää riittävästi JAKAMATTOMIA ydinhiukkasen ja sähkän vuorovaikutukseen, sähköilmiöihin, fotonien eli valottajien lähtöön ja tuloon. Matka valon nopeudella on mahdollinen vain jähmettyneenä kiteenä, mitään syksäyksiä välittävää ainetta ei ole.

JAKAMATTOMIA koskevan käsityksen mukaan jakamattomien välissä on vain tyhjää. Mitään väliainetta, sisi eetteriä, niiden välissä ei ole.
Ja jos olisi, avaruuden tiehys täytyisi laskea ihan toisin kuin tähän asti.
Juuri sillä perusteella väliainetta ei ole JAKAMATTOMIEN välissä.

Protonin massa suunnilleen 1.6723*10^-24 g, ja JAKAMATTOMAN massa-arvo 0-nopeudessa 3.68*10^-48 g. Tästä tulisi 4.54*10^23 jakamatonta
protnissa eli 454 000 triljoonaa. Ydinenergian gammakvanttien massa-arvo kuitenkin on kaksinkertainen. Näin protonissa on 444 000 triljoonaa perushiukkasta ja 5 000 triljoonaa gamman osahiukkasta. Näiden energian massa-arvo on 110 triljoonaa eli 1.1*10^20.

Mitenkäs se menikään fotoniteoria gammaan. Miljoonakertaistumine mikorsäteilsytä UVhen, ja siitä miljoonakertaistus gamaman. Siis
tihentyminen kaikkiaan 10^12 eli biljoona. Perustiheys mikrosäteilyyn asti
nyt laskien 1.1*10^8. Valon matka sekunnissa 300 000 km, 300 miljoonaa eli 3*10^8 m. Koko gammakvantti protonissa 1.1*10^20/s.
Tiheysraja menisi 2.7 cmn tienoille, ja niillä tienoillahan radiosäteilyn ja miokroaaltojen raja taitaa olla. Laskien asiosita saadaan selville!

Auringon massa lie runsaat 6*10^27 tn, niin ainakin laskeskelin. - Ja Maan massa siis suunnilleen sma luku grammoja. Tämä massa sisältää
noin 1.7*10^81 JAKAMATONTA. Auringon läpimitta 1.3*10^9 m.
Jaa se jakamttomein ulottuvuusluvulla 1.2*10^27, tulee tulokseksi
1.1*10^-18 m. Vaan sanoimmehan protonin ulottuuuden olevan vain
1/100 000 atomitilan läpimitasta. Saamme siis JAKAMATTOMAN ulottuvuudeksi tätäkin kautta noin 10^-23 m. Laskien asiat varmistuvat!
Auringossa ei ol molekyylejä, eli on palsamassa vain atomitilaa.
Aineuolotttuvuus auringossa olisis siis 13 km. ja hiukan tätä suurempi lie sen massainen tiheämassa. Tätäkin kautta siis varmistus.

Onkohan avaruus ääretön? Jos avaruus laajenee, niin silloinhan sen tilavuus kasvaa. Jos avaruus on laakea ja reunaton, niin onko tilavuutta mahdollista sanoa ääretttömäksi?

Maidän materialistien, siis täällä ArKosin, mukaan avaruuden tilavuus on ääretön ja siinä tyhjien tilojen täyte eli liikkeenään ilmenevä aine myös ikuista. Näköpiirimme on hyviä kojeitakin käyttäen äärettpömään verrattuna varsin pieni. Se ei kuitenkaan ole itsessään rajallinen alue,
vaan rajat tulevat vaion havaintomahdollisuuksistamme. Suhteessa ulkopuoliseen avaruuteen näköpiirimme on ilman rajoja olevaa eli ulos aivan avointa aluetta. Samoin myös äärettömän pieneen raja ei ole eoli alue mnyös sinne on aivan avoin.

Edwin Hubble havaitsi galaksien etääntyvän toisistaan jo 1920 -luvulla. Vuonna 1929 hän julkaisi tutkimuksensa jossa hän päätyi tulokseen, jonka mukaan maailmankaikkeus laajenee. Ja kun kerran laajenemista tapahtuu, menneisyydessä on maailmankaikkeuden koko täytynyt olla pienempi. Miten siis käsityksemme äärettömästä sopii tähän?

rebel327
Edwin Hubble havaitsi galaksien etääntyvän toisistaan jo 1920 -luvulla. Vuonna 1929 hän julkaisi tutkimuksensa jossa hän päätyi tulokseen, jonka mukaan maailmankaikkeus laajenee. Ja kun kerran laajenemista tapahtuu, menneisyydessä on maailmankaikkeuden koko täytynyt olla pienempi. Miten siis käsityksemme äärettömästä sopii tähän?

Hubblen aivot olivat havainneet havaitun fotonien yleisen punasiirtymän.
Hän innoissaan kävi selittämään sitä kuin erityistä eli kappaleen tai massan liikkeestä, lähten ja vastaanottavan, johtuvaa puna- tai sinisiirtymää. Päätelmä oli täysin hätäinen ja virheellinen, mutta osoitta ponssaroiden laitostieteen tasoa ja menetelmiä, että tulkinnasta tehtiin 1950 tineoille eli kylmän sodasn alettua USAn virallinen tiedetulkinta, jota leviettiin myös liittolais- ja alamaismaihin. Tulkintaa ei tunnettu Suomessa vielä kun päätin Kemin lyseon 1960. Tulkinta tuli täällä valtaan ja voimaan kai 1970 tienoilla. Vanhan käsityksen mukaan kaikkeus olisi syntynyt ja jatkoi syntyään taustan aineesta. Vanhasta käsityksestä muistuttavat täällä tausta-alkuiset käsitteet, kuten taustasäteily.

Onhan äärettömän avaruustilan kannalta laitostieteen käsitys vain käsitys rajallisesta laajenevasta osakaikkeudesta. Se siis laajenisi yleisavaruuden tyhjyyteen ja äärettömyyteen.

Yleisen punasiirtymisen syyn selvittäminen oli vaivalloista tehdessäni
sitä palstalla. Eri mahdollisuuksien käsittelyn jälkeen syyksi varmistui
energian tasaus fotonien kesken kohti mikrosäteilyä niiden törmätessä toisiinsa avaruudessa. Täten varsin tyhjässä avaruudessa säteilyn peruslaji on mikrosäteily, lämpötilavaikutus 2.7 astetta. Toiseksi tärkein on valo, noin asteen verran.
.

rebel327
Edwin Hubble havaitsi galaksien etääntyvän toisistaan jo 1920 -luvulla. Vuonna 1929 hän julkaisi tutkimuksensa jossa hän päätyi tulokseen, jonka mukaan maailmankaikkeus laajenee. Ja kun kerran laajenemista tapahtuu, menneisyydessä on maailmankaikkeuden koko täytynyt olla pienempi. Miten siis käsityksemme äärettömästä sopii tähän?

Tässä on syytä huomata, että mikään ei estä jo ääretöntä universumia laajenemasta. Varmuutta siitä, onko universumi äärellinen vaiko ääretön ei ole, riippuu käytetystä inflaatioteoriasta. Valtaosa kosmologeista kallistuu kuitenkin äärellisen mutta "pirun paljon" näkyvää avaruutta suuremman maailmankaikkeuden puoleen.

Miten mikääm ääretön voisi vielä laajentua? Ihan toinen asia on kuvitelma rajallisen mutta hyvin suuren laajentumisesta äärettömässä. Mitään reaalisia havaintoja ei kuitenkaan ole tuollaisen rajallisen osakaikkeuden
puolesta.

Snaut
Varmuutta siitä, onko universumi äärellinen vaiko ääretön ei ole, riippuu käytetystä inflaatioteoriasta. Valtaosa kosmologeista kallistuu kuitenkin äärellisen mutta "pirun paljon" näkyvää avaruutta suuremman maailmankaikkeuden puoleen.

Näkyvän maailmankaikkeuden laakeudesta ja piirteiden toistumattomuudesta on arvioitu todellisen maailmankaikkeuden olevan halkaisijaltaan ainakin 78 miljardia valovuotta, mutta todennäköisesti jopa 90 miljardia valovuotta. Eli tässä olisi arvio maailmankaikkeuden koon alarajalle.

Arla
Snaut
Varmuutta siitä, onko universumi äärellinen vaiko ääretön ei ole, riippuu käytetystä inflaatioteoriasta. Valtaosa kosmologeista kallistuu kuitenkin äärellisen mutta "pirun paljon" näkyvää avaruutta suuremman maailmankaikkeuden puoleen.

Näkyvän maailmankaikkeuden laakeudesta ja piirteiden toistumattomuudesta on arvioitu todellisen maailmankaikkeuden olevan halkaisijaltaan ainakin 78 miljardia valovuotta, mutta todennäköisesti jopa 90 miljardia valovuotta. Eli tässä olisi arvio maailmankaikkeuden koon alarajalle.

Että tämmöistä osoittavat Arlan kokeet ja havainnot tässä vaiheessa.
Ei ole kovinkaan pitkä aika siitä, kun hän kannatti ponssaroituun tieteeseen pätevöityneiden asettamaa teoreettista ylärajaa, joka lie 13.7 mrd valovuotta laajenemisen alkupisteestä lähtien. Myös ponssaroidussa tieteessään tuo yläraja taitaa olla hälvenemässä, kun havaintopiiir alkaa ylittää tuon rajan. On kyllä yritystä selittää ylitys informaation eli mukautetun saapumisena alkuräjähdystä edeltäneeltä ajalta.

Siis Arlaltakin on menossa usko alkuräjähtäneen kaikkeuden teoriaan.
Nyt puhut jo lähinnä taustoista.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6949

Voi ArKos parka.
Kukaan ei ole väittänyt kosmoksen olevan 13,7 miljardia vv säteeltään. Tämä MITATTU tulos on oman horisonttimme sisäinen avaruus. Mm WMAP:in ja SCSS:n havaintoihin perustuen on arvioitu koko kosmoksemme kokoa, kuten Arla kertoi.
Ja sitten yksi pieni asia: missä ArKosin mielestä on kosmoksen "keskipiste"? Opettele perussuhteellisuusteoriaa pikkuisen.

Lentotaidoton
Voi ArKos parka.
Kukaan ei ole väittänyt kosmoksen olevan 13,7 miljardia vv säteeltään. Tämä MITATTU tulos on oman horisonttimme sisäinen avaruus. Mm WMAP:in ja SCSS:n havaintoihin perustuen on arvioitu koko kosmoksemme kokoa, kuten Arla kertoi.
Ja sitten yksi pieni asia: missä ArKosin mielestä on kosmoksen "keskipiste"? Opettele perussuhteellisuusteoriaa pikkuisen.

Kyllä ne semmoista ovat USan kaverit sanoneet. Lukisit paremmin.
Vaan ehkä lopetelevat semmoista sanomistaan.

Horsonttisi sisäinen avaruus omin aivoihisi. Lukisti paremmin.

Arla kertoi nyt viimeksi 75 - 90 miljardista valovuodesta. Lukisit paremmin.

Kosmoksen keskipiste teidän alkuräjähdysuskovien mukaan. Minähän omassa teoriassani en puhu kosmoksen keskipisteestä, emme me materialistit. Lukisit paremmin. me emme usko alkuräjähdykseen.

ArKos itse

Ei ole kovinkaan pitkä aika siitä, kun hän kannatti ponssaroituun tieteeseen pätevöityneiden asettamaa teoreettista ylärajaa, joka lie 13.7 mrd valovuotta laajenemisen alkupisteestä lähtien.

Ihan vaan selvennykseksi (muille kuin feikki-ArKosille)...

Maailmankaikkeuden ikä on 13,7 mrd valovuotta.

Etäisimmät näkyvät kohteet ovat jossain lähes 13 mrd valovuoden päässä. Nyt on kuitenkin huomattava, että sen jälkeen kun valo lähti kaukaisesta pisteestä, maailmankaikkeus on laajentunut huomattavasti, eivätkä nuo kohteet ole enää todellakaan 13 mrd valovuoden päässä. Olen nähnyt tästä jonkun arvion, mutta en muista sitä, joten ravistan hihasta muistikuvan 30 mrd valovuotta.

WMAP-satelliitin ja SDSS-kartoituksen tiedoista (laakeus) on voitu laskea, että jos maailmankaikkeus olisi pallo tai holografiaperiaatteen mukainen tms, niin sen on oltava vähintään 78 mrd valovuotta halkaisijaltaan. Itse asiassa - ja korjauksena edelliseen viestiini - mainitsemani tutkimus ei käsittääkseni edellytä, että maailmankaikkeus olisi tuon kokoinen, vaan se voisi olla pienempikin (mutta sen on kuitenkin oltava suurempi kuin aiempi RAHI 30 mrd valovuotta).

PS. Siis ylläoleva parhaimman mahdollisimman, tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon perusteella.

JK. En ole jaksanut tarkistaa kaikki lukuja ja tutkimustuloksia, joten muut - tiedätte kyllä keitä olette - saavat tarkentaa.

Kuten 1970 tienoilla taistolaiskihot, kun heillekin esitettiin vaikeita kysymyksiä. - Oletko mahdollisesti koskaan kuullut, että säde, vaikka 13.7 mrd valovuotta, on eri asia kuin halkaisija, vaikka 78 mrd. Tuon 13.7 mrd vuotta kertoi myös Hesari, joka monelle on aina oikassa.

Ethän vieläkään ole jaksanut käsittää, mikä on fotoni eli valottaja.
Ne avaruudessa törmäillen toisiinsa jakavat energioitaan, ja niden jaksot tasoittuvat mikrosäteilyn alueelle.

Kun siis avaruus on varsin tyhjää, kun siis täyttyminen ainella aiheuttaa aian paineen ulos, ei ole selitettävissä, miten aliuräjähdysmassa ollenkana saattoi muodostua.

Kvasaarin muodostus galaksin kehityksessä. Se ei suinkaan johda yhden suuren masan kokoontumiseen, vaan paine nimenomaan on ulos.
Ja kas, mitä veitikat tieteilijät ovat valehdelleet: että nääs kvasaarit edustavat rajallisen kaikkeuden nuoruutta.

ArKos itse
Atomitila, vetyatomin, luokkaa 10^-10 m. Protonin tila 10^-15m.
JAKAMTTOMAN eli atomoksen tila, massa-arvo siis 0-nopeudessa
3.68*10^-48 g, luokkaa 10^-23 m.

Vai niin. Väität tosissasi että on olemassa "hiukkanen" jota kutsut

Jakamattomaksi eli atomokseksi.

Tila luokkaa 10^-23m

Massa arvo 0-nopeudessa 3.68*10^-48g

-----------------------------------------------------------------------

Voisitko nyt antaa jotain muitakin lähteitä näille tiedoille kuin
tämä palsta. Vai myönnätkö nuo yleisesti hyväksymättömät
lukuarvot omiksi tuotoksiksesi ilman mitään evidenssiä.

Jos ja kun asia on näin niin eikö täällä palstalla ole minkäänlaista
ylläpitoa joka poistaisi tieteellisen tuntuiseen kaapuun verhotut
pseudotieteelliset esitykset.

Pahimmassa tapauksessa joku muukin onneton voi vielä
hurahtaa näihin "atomoksiin"/ vastaaviin.

Ylläpidolle vakavasti harkittavaksi ehdotukseksi:

Rohkeasti kiinni puppugeneraattorilla "omaa tiedettään"
suoltaviin. Viestit pois ja jos ei auta niin pseudoilija
jäähylle.

Yrjö
ArKos itse
Atomitila, vetyatomin, luokkaa 10^-10 m. Protonin tila 10^-15m.
JAKAMTTOMAN eli atomoksen tila, massa-arvo siis 0-nopeudessa
3.68*10^-48 g, luokkaa 10^-23 m.Vai niin. Väität tosissasi että on olemassa "hiukkanen" jota kutsut

Jakamattomaksi eli atomokseksi.

Tila luokkaa 10^-23m

Massa arvo 0-nopeudessa 3.68*10^-48g

-----------------------------------------------------------------------

Voisitko nyt antaa jotain muitakin lähteitä näille tiedoille kuin
tämä palsta. Vai myönnätkö nuo yleisesti hyväksymättömät
lukuarvot omiksi tuotoksiksesi ilman mitään evidenssiä.

Jos ja kun asia on näin niin eikö täällä palstalla ole minkäänlaista
ylläpitoa joka poistaisi tieteellisen tuntuiseen kaapuun verhotut
pseudotieteelliset esitykset.

Pahimmassa tapauksessa joku muukin onneton voi vielä
hurahtaa näihin "atomoksiin"/ vastaaviin.

Ylläpidolle vakavasti harkittavaksi ehdotukseksi:

Rohkeasti kiinni puppugeneraattorilla "omaa tiedettään"
suoltaviin. Viestit pois ja jos ei auta niin pseudoilija
jäähylle.

Ja siinä on taas mies, joka taistekee ArKosia vastaan tältä lainauksin.
Täässä tapauksessa se ei ole perätön eikä lie väärennettykään. Sattuu
olemaan viime vuodelta, jos ei peräti vanhalta palstalta. Tuota atomos-nimeä en ole käyttänyt tuossa merkityksessä aikoihin. Viime vuodenvaihteen tienoilla kokeilin sitä ihan toiseen tehtävään, ihan pienimmäksi siruhiukkasenkin osaksi. Että siruhiukkanenkin, kun on kide, on joistkain osasista, on hyvin luultaavaa. Kun muuta emme asiasta sitten tiedäkään, asian käsittely ei tässä vaiheessa ole tärkeää muuten kuin filosofian kannalta: aine on jaettavissa loputtomiin.

Rehtorit, jotka huolehtivat koulujensa kurista, ja osa näistä myös huolehtii, että ei opeteta eikä opeteta sopimattomia. Rehtorinhan ei tarvitse tietää mitään mistään, häen tarvitsee vain tietää, että jokin jossakin on sopimatonta. Tai lainaamani viestin lähettäjä, vaikka ei tiedätäkään mitään mistään, varoittaa rehtoreita ArKosista itse.
Ja tätä vartenhan pelättimeksi toisille palstoille myös on luotu toinen nimimerkki Arkos itse. Luoja loi:Tulkoon valkeus, ja valkeus tuli!

ALKUJAAN KAIKKEEN OLI SYYSSÄ MAX PLANCK, JOLLE RIETAS RUOTSALAINEN KOMITEA ANTOI NOBELINKIN, mikäs vuosi se olikaan. Ja vaikka me monta sataa vuotta puolustimme sekä oikeaa luterilaista uskoa että Ruotsinmaata. Vuosi on tässä tapauksessa 1902. Hän keksi silloin vaikutuskvantin, jonka energia-arvo on 6.62*10^-34 J. Tästä
ArKos sanoi, vaikutushiukkanen laski noina atomoksen aikoina vaikuttsmassa-arvon 7.36*10^-48 g. Eikä se ollut vaikeaa, sillä siihen erään Einsteinin kaava E=mc^2. Vaadipas rehtoriden ohjaaja sekin poistettavaksi. Se on lähtökohta Einsteinin suhteellisuusteoriallekin, vaadipa sekin poistettavaksi. Kaavan mukaan massakadosta protonissa fuusiossa lasketaan vapautunut ydinenergia, gammafotonit. Vaadi ihmeessä poistettavaksi! Ja siis tämän ArKosin mukaan myös valo, fotonit, on aineen, vaikutushiukkasten kantamaa. Vaadi poistettavaksi. Asiahan on käsitellty palstalla jo vuosia, mutta et ole kuullutkaan. Vaadi poistettavaksi!

Protonin läpimitaksi eli ulottuvuudeksihan viime vuosina on saatu luokkaa
10^-15 m. Kun suhtautamme sen massaan 1.67*10^-24 g, saamme
vaikutushiukkasen ulottuvuudeksi tuon 10^-23 m. Pitäisi olla yksinkertaista laskea. Mutta kun rehtoreiden ohjaaja ei tiedä mistään mitään eikä osaa laskeakaan, hän vaatii jäävättäväksi, poistettavaksi.

IHAN UNOHDIT VAATIA POISTETTTAVAKSI SIRUHIUKKASTA. Ja siihenkin on syyllinen sama Max Planck, vaikka minulle se ilmeni vata puolisen vuotta sitten. Hän oli löytänyt lyhimmän värähdyksen, myös sen lie jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, arvo noin 10^-43 s. Siitä oli
Veneziano johtanut säiehiukksen, ulottuvuus noin 10^-35 m. ja hän oli koetttanut perustella sillä vetovoiman kvanttiteoriaa. Ja se teoria oli sitten saatu hyllytetyki, mutta muutma vuosi sitten ArKos alkoi puolestaan kehitellä veovoiman kvanttiteoriaa. Hiukkaskoon osalta lopullinen varma ratkaisu tuli vasta viime vuodenvaihteessa, ja hiukna myöehmmin, rehtoreidemem ystävän kannalta, selvisi Planckin suuri rikollisuus ja syyllisyys. Älkäämme unohtajko siruhiukkasestakaan paria arvo lisää.
Sen paino eli vaiktusmassa luokkaa 10^-83 g. Ja sen vaikutusenergia
10^-69 J. Että onpa sinulla nyt listaa monestakin sopimattomattomasta seiaksta, jota vaadit poistettavaksi.

Ehkä valmistuit 1950 tienoilla, tai jos 1960-luvullakin, mitent asiat ovat kiitäneet ohitsesi. Epäamerikklaista toimintaa tutkivan kongressin komitewn toiminta päättyi jo 1950-luvun puoliväliin mennessä, ja
maineikas sen päämies Joseph McCarthy joutui itse epäsuosioon.
Hänen henkensähän kyllä elää USAssa. AIV on jo ajat sitten kuollut, eikä Suomesskana enää tiedeasioita voi käsitellä ihan kuin rehun sekoittamista, sopimattoma osat vain poistaen. Myös MRA-liike Suomessa on jajat sitten lakannut, ja sitä johtanu urhea nainen Margit Borg-Sundman kuollut. Myös Honka-liitto romahti, vaan etpä lie huomannut.

Monet asiat ovat siis Suomessakin muuttuneet, ainakin muodoiltaan, vaikka sinä vihomiimeisin kypäräpääpappi sen kaiken jääväät. Myös
AKS lakkautettiin jo 1944, vaikka akateemisessa maailmassa sitäkään tapahtumaa ei pitkään huomattu.

Mitenkähän sinua ei virastasi ole saatui poistetuksi, edes eläkkeelle.
Tai jos onkin, koetat yhä epätoivoisesti lähettää varoittavia neuvojasi rehtoreille.

Katsoinpa omaa avaustani. Lainaus todella oli siitä, mutta päivämäärä kesäkuun 18. 20005. Myös sirihiukkanen on avauksessa, mutta kantani siihen oli vielä horjuva. Välillä ajattelin vetovoimaa myös antifotonisena ilmiönä. Varma valinta siruhiukkasen puolesta tapahtui vasta vuodenvaihteen tienoilla.

Vaikutushiukkaset, nehän katson myös atomiaineen perusosiksi.
Vaikutusperushiukkasen massa on puolet fotonisen vaikutuskiteen massasta, eli on 3.68*10^-48 g. Vaadihan poistettavaksi!

Tieteen tekemisessä pidetään suuressa maailmassa, USAsta huolimattakin, tärkeänä tieteistä keskustelua. Suomessahan on TIEDETTY OLEVAN ASIA IHAN TOISIN, siitä asti kun Turun lukio muutettiin Per Bahen taikatempulla akatemiaksi. Olihan alusta asti tärketä, että opetus ei saanut aiheuttaa sopimattomuuksilla vahinkoa. Kävi mm. niin, että akatemian alkuaikoina eräs sen opettaja joutui noituudesta epäillyksi. Virkatoverit olivat huomanneet, ja toimittivat varoituksen. Kuten samassa hengessä Yrjö nyt.

Yrjöhän on jakanut varoituksen sanojaan useammassakin aiheessa myös täällä. Ja hänellä on taustaperusteluna toisaallal juuri se toisilla palstoilla esiintynyt nimimerkkini käyttäjä. - Pankaa minun puolestani se konna
vaikka kakkua istumaan. - Ja tätä, ilmeisesti fasistien luomusta, Yrjö käyttää hyväkis vaatiessan myös minun poistamistani. Eiköhän sinu itsesi pitäsi popistaa väärien ilminantojenkin esittäjänä?

Yrjö kehoittaa NOITAVAINOIHIN!

Onko asialla sitten mitään tekemistä sen kanssa, että Tervolan lukion
rehtori jäi viime lukuvuoden päätteeksi eläkkeelle?

Että myös jokin täällä käsitellyistä aiheista olisi myös yo-kirjoituksissa, ja jotkut käsittelisivätkin sitä kutten ArKos itse, eikä kuten lautakunta, tai ainakin mitä sen kannasta eräs rehtoreita varoittava olettaa ja hartaasti uskoo. Että ihan koulun maine menisi.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat