Seuraa 
Viestejä45973

Atomitila, vetyatomin, luokkaa 10^-10 m. Protonin tila 10^-15m.
JAKAMTTOMAN eli atomoksen tila, massa-arvo siis 0-nopeudessa
3.68*10^-48 g, luokkaa 10^-23 m.

Tuohon vielä Venezianon säiehiukkasen ulottuvuus 10^-35 m. Se, ja singulariteetti eli yksö on vain kuvitteellinen. Siitä saamme kuitenkin
hyvän vertailulähtökohdan. Galaksi 200 miljardia aurinkomassaa, ja
13 miiljardin valovuoden ulotuvua galaksi 200 - 300 miljardia galaksia.
Saamme 40 000 - 60 000 triljoonaa aurinkomassa. Singulariteetin mukaan se koottuna enne heitin alkuräjähdystään pallo halkaisijaltaan
100- 300 mm. Ydinhiukkastiheyden mukainen tiheämassa tälle on vastaava määrä miljoonia kilometrejä. Aurinkotiheyden mukaisen pallon halkaisija olisi vastaava määärä kymmeniä biljoonia kilometrejä. Valon vuodessa kulkema matka n. 9.15 biljoonaa kilometriä. Siis aurinkotiheydenkin mukainen aine ksäittää vain 1.1 - 3.3 valovuotta läpimitaltaan olevan pallon.

13 miljardia valovuotta ulottuvan pallon tilavuus verrattuna, jos aine
mahtuu runsaasen yhteen valovuoteen, se on 1.7*10^30 eli
1.7 kvintiljoonaa eli 1 700 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Vielä yksi lukema. Vuodessa on n. 31.536 miljoonaa sekuntia.
13 miljardin valovuoden matkalla 4.1*10^17s eli 410 000 biljoonaa s.

Toivon tämän viestin ja aiheen palauttavan " Maan pinnalle" ne, jotka
löytävät avaruudesta valtavia ainemääriä ja tekevät sen mukaisia päätelmiä. Siis vain pari kvintiljoonasosasta viiteenkymmneeen tyhjästä tuilasta on täynnä. Niin vähän on ainetta, jonka ilmenevään liikkeeseen koko avaruus eli kaikkeus äärettömyydessään perustuu. Tuo 13 miljardia valovuota onhan vain ihmisen nykyisen havaintopiirin raja. Mutta ei siitä aine sen ulkopuoellakaan muutu tiheämmäksi, vaikkakin havaintopiiri voidan myös käsittää vain lähes ulottumattomaksi pisteeksi suuressa avaruudessa.

Ja laitapas Kati Sinenmaa sen keskelle suurikin Ja tai A sitä hallitsemaan.
Kun valo jo havaintopiiriin nähden mataa 13 miljardin vuoden ajan, miten voidaan kenenkään luulla voivan hallita, kun ei edes viestit kulje reaaliajassa.

Sivut

Kommentit (43)

SIIS ROHKEASTI TOTEAMAAN AVARUUS VARSIN TYHJÄKSI.

Avaruus siis ulottuu ikuisena lähes tyhjänä ääerettömiin. Se toisaalta on ostetavissa äärettömän pieniin osiin, ,utta useimmat ova tyhjiä. Kun siis
otamme tilavuusluokan läpimitta 10^-23 m, parissa tai muutamassa kymmenessä osiossa kvintiljoonasta keskimäärin on JAKAMATON eli vakiohiukkanen.

Suurina muiodstumine nähdään kuvia laajennetaessa galaksit.
Kuitenkin Aurinkomem etäisyys naapure8ihinsa muutma valovuosi edustaa näissä jopa keskitiheeääö tiheämpää, glaksien keskustoissa toki aine on tiheässä.

Auringon läpimitta 1.3 milj. km eli 4 1/3 valosekuntia. Vertaa tämä
etäsiyyteen edes lähimpiin naapureihin muutama valovuosi.
Linnunratamme 200 miljardin auringon massa mutta sen tilavuus arviolta
100 biljoonaa kuutiovalovuotta. Keskimäärin jokaielle aurjinkomasalle jää reviisiksi siis 500 kuutiovalovuotta, eli keskiläpimitta kahdeksan valovuotta. Ja siis galaksin suuri etäisyys toiseen galaksiin, Andromedaan täältä 2 miljoonaa valovuota, kriititsen suhtautumisenkin mukaan 1.4 miljoonaa.

Siitä nyt sitten julistamaan rohkeasti, kuinka nääs avaruus, siis piilo- tai rohkeasti julistettu eetteri välittää sykäyksiä. Missä on sen eetterin aine?

ArKos itse
SIIS ROHKEASTI TOTEAMAAN AVARUUS VARSIN TYHJÄKSI.

Avaruus siis ulottuu ikuisena lähes tyhjänä ääerettömiin. Se toisaalta on ostetavissa äärettömän pieniin osiin, ,utta useimmat ova tyhjiä. Kun siis
otamme tilavuusluokan läpimitta 10^-23 m, parissa tai muutamassa kymmenessä osiossa kvintiljoonasta keskimäärin on JAKAMATON eli vakiohiukkanen.

Siitä nyt sitten julistamaan rohkeasti, kuinka nääs avaruus, siis piilo- tai rohkeasti julistettu eetteri välittää sykäyksiä. Missä on sen eetterin aine?


Kyse on ajatusvirheestäsi, ei muusta. Pidät eetteriä aineena, kun tuhanteen kertaan tälläkin palstalla on kirjoitettu että se on aines, ei aine. Tausta-aines tai taustarakenne tai taustakoordinaatisto tarkoittaa aivan eri asiaa kuin aine.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
FanTom
ArKos itse
SIIS ROHKEASTI TOTEAMAAN AVARUUS VARSIN TYHJÄKSI.

Avaruus siis ulottuu ikuisena lähes tyhjänä ääerettömiin. Se toisaalta on ostetavissa äärettömän pieniin osiin, ,utta useimmat ova tyhjiä. Kun siis
otamme tilavuusluokan läpimitta 10^-23 m, parissa tai muutamassa kymmenessä osiossa kvintiljoonasta keskimäärin on JAKAMATON eli vakiohiukkanen.

Siitä nyt sitten julistamaan rohkeasti, kuinka nääs avaruus, siis piilo- tai rohkeasti julistettu eetteri välittää sykäyksiä. Missä on sen eetterin aine?


Kyse on ajatusvirheestäsi, ei muusta. Pidät eetteriä aineena, kun tuhanteen kertaan tälläkin palstalla on kirjoitettu että se on aines, ei aine. Tausta-aines tai taustarakenne tai taustakoordinaatisto tarkoittaa aivan eri asiaa kuin aine.

Ei ole mitään tausta-ainesta, taustasäteilyäkään eikä taustakoordinaatistoakaan, kun avaruus on ääretön. Oma ajatusrkenteesi
on jäänne vallitsevasta käsityksestä yli puoli vuosisataa sitten, kun alkuräjähdys vasta nostettiin valtaan USAssa, jonka siis ylivoimainen ( !) kulttuuri levisi maailmaan, ja kun siitä ei Suomessa tiedetty mitään.
Rajallinen kaikeus syntyi vanhan ja täkäläisen käsityksen mukaan
taustan aineksesta. Taustasäteily on jäänyt alkuräjähdyksenkin valtateoriaan.

On ihan samantekevää, nimitätkö eetteriäsi aineeksi vai ainekseksi, kun on osoitettavissa, minä osoitan tällä palstalla, että sitä ei tyhjässä avaruudessa ei varsinaisesti voi olla, nin pieni on aineksen tiheys.
Pikemminkin niin päin, etttä todettava aines eli aine on tilaa täyttämään ohuen eteeristä. Vain pienehköissä ydinhiukkasissa ja elektroneissa ja
toisaalta suuirssa tiheämassoissa aine on lomittunut vieri viereen.
Protoniin verrattuna atomitila on jo läpimitaltaan 100 000-kertainen, tyhjää tilaa siis tuhat biljoonaa protonitilavuutta. Lähinnä eetterinne käsitettä on atomi- ( ja molekyylin tila). Se sisältää riittävästi JAKAMATTOMIA ydinhiukkasen ja sähkän vuorovaikutukseen, sähköilmiöihin, fotonien eli valottajien lähtöön ja tuloon. Matka valon nopeudella on mahdollinen vain jähmettyneenä kiteenä, mitään syksäyksiä välittävää ainetta ei ole.

JAKAMATTOMIA koskevan käsityksen mukaan jakamattomien välissä on vain tyhjää. Mitään väliainetta, sisi eetteriä, niiden välissä ei ole.
Ja jos olisi, avaruuden tiehys täytyisi laskea ihan toisin kuin tähän asti.
Juuri sillä perusteella väliainetta ei ole JAKAMATTOMIEN välissä.

Protonin massa suunnilleen 1.6723*10^-24 g, ja JAKAMATTOMAN massa-arvo 0-nopeudessa 3.68*10^-48 g. Tästä tulisi 4.54*10^23 jakamatonta
protnissa eli 454 000 triljoonaa. Ydinenergian gammakvanttien massa-arvo kuitenkin on kaksinkertainen. Näin protonissa on 444 000 triljoonaa perushiukkasta ja 5 000 triljoonaa gamman osahiukkasta. Näiden energian massa-arvo on 110 triljoonaa eli 1.1*10^20.

Mitenkäs se menikään fotoniteoria gammaan. Miljoonakertaistumine mikorsäteilsytä UVhen, ja siitä miljoonakertaistus gamaman. Siis
tihentyminen kaikkiaan 10^12 eli biljoona. Perustiheys mikrosäteilyyn asti
nyt laskien 1.1*10^8. Valon matka sekunnissa 300 000 km, 300 miljoonaa eli 3*10^8 m. Koko gammakvantti protonissa 1.1*10^20/s.
Tiheysraja menisi 2.7 cmn tienoille, ja niillä tienoillahan radiosäteilyn ja miokroaaltojen raja taitaa olla. Laskien asiosita saadaan selville!

Auringon massa lie runsaat 6*10^27 tn, niin ainakin laskeskelin. - Ja Maan massa siis suunnilleen sma luku grammoja. Tämä massa sisältää
noin 1.7*10^81 JAKAMATONTA. Auringon läpimitta 1.3*10^9 m.
Jaa se jakamttomein ulottuvuusluvulla 1.2*10^27, tulee tulokseksi
1.1*10^-18 m. Vaan sanoimmehan protonin ulottuuuden olevan vain
1/100 000 atomitilan läpimitasta. Saamme siis JAKAMATTOMAN ulottuvuudeksi tätäkin kautta noin 10^-23 m. Laskien asiat varmistuvat!
Auringossa ei ol molekyylejä, eli on palsamassa vain atomitilaa.
Aineuolotttuvuus auringossa olisis siis 13 km. ja hiukan tätä suurempi lie sen massainen tiheämassa. Tätäkin kautta siis varmistus.

Onkohan avaruus ääretön? Jos avaruus laajenee, niin silloinhan sen tilavuus kasvaa. Jos avaruus on laakea ja reunaton, niin onko tilavuutta mahdollista sanoa ääretttömäksi?

Maidän materialistien, siis täällä ArKosin, mukaan avaruuden tilavuus on ääretön ja siinä tyhjien tilojen täyte eli liikkeenään ilmenevä aine myös ikuista. Näköpiirimme on hyviä kojeitakin käyttäen äärettpömään verrattuna varsin pieni. Se ei kuitenkaan ole itsessään rajallinen alue,
vaan rajat tulevat vaion havaintomahdollisuuksistamme. Suhteessa ulkopuoliseen avaruuteen näköpiirimme on ilman rajoja olevaa eli ulos aivan avointa aluetta. Samoin myös äärettömän pieneen raja ei ole eoli alue mnyös sinne on aivan avoin.

Edwin Hubble havaitsi galaksien etääntyvän toisistaan jo 1920 -luvulla. Vuonna 1929 hän julkaisi tutkimuksensa jossa hän päätyi tulokseen, jonka mukaan maailmankaikkeus laajenee. Ja kun kerran laajenemista tapahtuu, menneisyydessä on maailmankaikkeuden koko täytynyt olla pienempi. Miten siis käsityksemme äärettömästä sopii tähän?

rebel327
Edwin Hubble havaitsi galaksien etääntyvän toisistaan jo 1920 -luvulla. Vuonna 1929 hän julkaisi tutkimuksensa jossa hän päätyi tulokseen, jonka mukaan maailmankaikkeus laajenee. Ja kun kerran laajenemista tapahtuu, menneisyydessä on maailmankaikkeuden koko täytynyt olla pienempi. Miten siis käsityksemme äärettömästä sopii tähän?

Hubblen aivot olivat havainneet havaitun fotonien yleisen punasiirtymän.
Hän innoissaan kävi selittämään sitä kuin erityistä eli kappaleen tai massan liikkeestä, lähten ja vastaanottavan, johtuvaa puna- tai sinisiirtymää. Päätelmä oli täysin hätäinen ja virheellinen, mutta osoitta ponssaroiden laitostieteen tasoa ja menetelmiä, että tulkinnasta tehtiin 1950 tineoille eli kylmän sodasn alettua USAn virallinen tiedetulkinta, jota leviettiin myös liittolais- ja alamaismaihin. Tulkintaa ei tunnettu Suomessa vielä kun päätin Kemin lyseon 1960. Tulkinta tuli täällä valtaan ja voimaan kai 1970 tienoilla. Vanhan käsityksen mukaan kaikkeus olisi syntynyt ja jatkoi syntyään taustan aineesta. Vanhasta käsityksestä muistuttavat täällä tausta-alkuiset käsitteet, kuten taustasäteily.

Onhan äärettömän avaruustilan kannalta laitostieteen käsitys vain käsitys rajallisesta laajenevasta osakaikkeudesta. Se siis laajenisi yleisavaruuden tyhjyyteen ja äärettömyyteen.

Yleisen punasiirtymisen syyn selvittäminen oli vaivalloista tehdessäni
sitä palstalla. Eri mahdollisuuksien käsittelyn jälkeen syyksi varmistui
energian tasaus fotonien kesken kohti mikrosäteilyä niiden törmätessä toisiinsa avaruudessa. Täten varsin tyhjässä avaruudessa säteilyn peruslaji on mikrosäteily, lämpötilavaikutus 2.7 astetta. Toiseksi tärkein on valo, noin asteen verran.
.

rebel327
Edwin Hubble havaitsi galaksien etääntyvän toisistaan jo 1920 -luvulla. Vuonna 1929 hän julkaisi tutkimuksensa jossa hän päätyi tulokseen, jonka mukaan maailmankaikkeus laajenee. Ja kun kerran laajenemista tapahtuu, menneisyydessä on maailmankaikkeuden koko täytynyt olla pienempi. Miten siis käsityksemme äärettömästä sopii tähän?

Tässä on syytä huomata, että mikään ei estä jo ääretöntä universumia laajenemasta. Varmuutta siitä, onko universumi äärellinen vaiko ääretön ei ole, riippuu käytetystä inflaatioteoriasta. Valtaosa kosmologeista kallistuu kuitenkin äärellisen mutta "pirun paljon" näkyvää avaruutta suuremman maailmankaikkeuden puoleen.

Miten mikääm ääretön voisi vielä laajentua? Ihan toinen asia on kuvitelma rajallisen mutta hyvin suuren laajentumisesta äärettömässä. Mitään reaalisia havaintoja ei kuitenkaan ole tuollaisen rajallisen osakaikkeuden
puolesta.

Snaut
Varmuutta siitä, onko universumi äärellinen vaiko ääretön ei ole, riippuu käytetystä inflaatioteoriasta. Valtaosa kosmologeista kallistuu kuitenkin äärellisen mutta "pirun paljon" näkyvää avaruutta suuremman maailmankaikkeuden puoleen.

Näkyvän maailmankaikkeuden laakeudesta ja piirteiden toistumattomuudesta on arvioitu todellisen maailmankaikkeuden olevan halkaisijaltaan ainakin 78 miljardia valovuotta, mutta todennäköisesti jopa 90 miljardia valovuotta. Eli tässä olisi arvio maailmankaikkeuden koon alarajalle.

Arla
Snaut
Varmuutta siitä, onko universumi äärellinen vaiko ääretön ei ole, riippuu käytetystä inflaatioteoriasta. Valtaosa kosmologeista kallistuu kuitenkin äärellisen mutta "pirun paljon" näkyvää avaruutta suuremman maailmankaikkeuden puoleen.

Näkyvän maailmankaikkeuden laakeudesta ja piirteiden toistumattomuudesta on arvioitu todellisen maailmankaikkeuden olevan halkaisijaltaan ainakin 78 miljardia valovuotta, mutta todennäköisesti jopa 90 miljardia valovuotta. Eli tässä olisi arvio maailmankaikkeuden koon alarajalle.

Että tämmöistä osoittavat Arlan kokeet ja havainnot tässä vaiheessa.
Ei ole kovinkaan pitkä aika siitä, kun hän kannatti ponssaroituun tieteeseen pätevöityneiden asettamaa teoreettista ylärajaa, joka lie 13.7 mrd valovuotta laajenemisen alkupisteestä lähtien. Myös ponssaroidussa tieteessään tuo yläraja taitaa olla hälvenemässä, kun havaintopiiir alkaa ylittää tuon rajan. On kyllä yritystä selittää ylitys informaation eli mukautetun saapumisena alkuräjähdystä edeltäneeltä ajalta.

Siis Arlaltakin on menossa usko alkuräjähtäneen kaikkeuden teoriaan.
Nyt puhut jo lähinnä taustoista.

Lentotaidoton
Seuraa 
Viestejä6034

Voi ArKos parka.
Kukaan ei ole väittänyt kosmoksen olevan 13,7 miljardia vv säteeltään. Tämä MITATTU tulos on oman horisonttimme sisäinen avaruus. Mm WMAP:in ja SCSS:n havaintoihin perustuen on arvioitu koko kosmoksemme kokoa, kuten Arla kertoi.
Ja sitten yksi pieni asia: missä ArKosin mielestä on kosmoksen "keskipiste"? Opettele perussuhteellisuusteoriaa pikkuisen.

Lentotaidoton
Voi ArKos parka.
Kukaan ei ole väittänyt kosmoksen olevan 13,7 miljardia vv säteeltään. Tämä MITATTU tulos on oman horisonttimme sisäinen avaruus. Mm WMAP:in ja SCSS:n havaintoihin perustuen on arvioitu koko kosmoksemme kokoa, kuten Arla kertoi.
Ja sitten yksi pieni asia: missä ArKosin mielestä on kosmoksen "keskipiste"? Opettele perussuhteellisuusteoriaa pikkuisen.

Kyllä ne semmoista ovat USan kaverit sanoneet. Lukisit paremmin.
Vaan ehkä lopetelevat semmoista sanomistaan.

Horsonttisi sisäinen avaruus omin aivoihisi. Lukisti paremmin.

Arla kertoi nyt viimeksi 75 - 90 miljardista valovuodesta. Lukisit paremmin.

Kosmoksen keskipiste teidän alkuräjähdysuskovien mukaan. Minähän omassa teoriassani en puhu kosmoksen keskipisteestä, emme me materialistit. Lukisit paremmin. me emme usko alkuräjähdykseen.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat