Seuraa 
Viestejä45973

Tässä juonteessa on tarkoitus keskustella tieteen perustasta, eli kosmoksesta, eli kaikesta siitä, joka kuuluu ihmisen tietoisuuteen.

ESIPUHE
Kosmoksessa ihmisen tietoisuuteen kuuluu, ettei minkään sellaisen ajatella olevan tietoa, joka ei kuulu kosmokseen; vain energiaaliset ilmiöt voivat olla tiedon piirissä.

Kaikille energiaalisille ilmiöille kuuluu häviämättömyyden laki, joka toisin päin kuuluu; mitään reaalista asiaa ei koskaan voida vetää hihasta.
Lauseke siis voidaan ymmärtää vain siten, että kaikki reaaliset, eli tiedettävissä olevat asiat ovat olleet ikuisesti joko pontentiaalina energiassa, tai aktuaalisena energian ilmiönä.[list:18l9qa9s] Kosmos näyttäytyy tietoisuudelle vain ilmiöinä. Ilmiöimäisyys ei voi milloinkaan vähetä energiasta, eli koskaan ei voi tulla aikaa, jolloin ns. ääretön nollapiste-energia ja sen infiniittinen alkuvahvuus ei pystyisi tuottamaan ilmiöitä, kuten tähtiä tai ihmisiä.[/list:u:18l9qa9s]

Esimerkiksi tietoisuus voidaan havaita itsestään, joten tietoisuus on fakta jokaiselle tietoiselle oliolle, josta heti nähdään, että tietoisuus on siten myöskin energiaa ja energian ilmiö. Koska energiaa ei voida luoda tyhjästä, ja koska mitään tiedollista ei voida vetää hihasta, niin siksi energiaan on ikuisesti kuulunut tietoisuus, joka on potentiaalista vain siltä tasolta katsottuna, joka on luotua.

Yksikään luova olento ei voi luoda muuta kuin sellaista, joka on jo jossakin aktuaalista. Ihmisenkin on mahdotonta luoda mitään muuta kuin sitä, jota ihminen näkee itsessään ja ympäristössään.
Tämä huomataan erittäin selvästi tekoälyn kehittymisestä; nyt ei enää puhuta pelkkään piihin perustuvasta algoritimisesta älystä, vaan tekoälyistä, joiden neuronit ovat selvästi ihmisen hermoston kopioita, ja joilla on siten oppimisen kyky itsessään.

Kun siis ihminen katsoo energiaa tiedollisesti, niin silloin siihen pitää ehdoitta kuulua energian täydellinen vapaus; että energiasta on nähtävä myös ihminen ja ihmisen usko. Ihmisen usko ei voi olla perustaltaan muuta kuin energiaa. Koska yksikään ihminen ei voi olla olemassa ilman uskoa, niin silloin voidan tarkastella uskoa ihan yksityiskohtaisesti, mitä se on, jos uskon energiaalisuus kielletään:

Nyt me tiedämme sen, että sekä tiedemiehet että papit ylläpitävät tiedon ja uskon erillisyyttä. Papit suorastaan opettavat, että oman järjen käyttö on syntiä, joka on yhtä pitävää sen kanssa, kun tiedemiehet tahallaan ja tahattomasti julistavat, että he eivät ole uskovaisia suhteessa tieteelliseen työhönsä.

Tiedemiehet sanovat, että uskontojen totuudet eivät kuulu tieteeseen. Samaan hengenvetoon tiedemiehet julistavat, että tietoisuus katoaa ikuisiksi ajoiksi; että ihmisen tietoisuus on tullut olemattomuudesta ja häviää olemattomuuteen. On siis eittämätön totuus, että tiedemiehet julistavat omaa uskonnollista totuuttaan ihmisen hengestä ja itsetietoisuuden lopullisuudesta.

Mitään tieteellistä eroa ei ole tiedemiehen uskon ja ja papin uskon välillä; molemmat opettavat oman uskontonsa mukaista ikuista totuutta ihmisestä ja ihmisen itsetietoisuuden lopullisuudesta.[list:18l9qa9s] Tiedemiehet eivät ole ajatellet lainkaan asiaa, kun he väittävät, että heidän oppinsa ihmisen lopullisuudesta on totuus, koska tiedemiehet ovat vetäneet ihmisen tietoisuuden hihasta, jolloin tiedemiehet julistavat, että uskokoot uskovat mitä tahansa ihmisen kohtalosta, niin heidän uskonsa ei kuulu tieteelle, koska tiedemiehet pitävät ikuisena uskomuksenaan, ettei energiaan sisälly tietoisuutta.[/list:u:18l9qa9s]

Tiedemiesten usko itsetietoisuuden häviämiselle ei siis ole tiedettä, vaan se kuuluu ehdottomasti samaan joukoon, mihin kuuluvat teologienkin julistukset. On täysin ajattelematonta julistaa tieteeksi se, että uskonnot eivät kuulu tieteeseen, koska tiedemiesten mukaan uskontojen totuuksiin uskovien usko on täysin turhaa, koska tiedemiesten uskon mukaan energiaan ei kuulu muuta komponenttia kuin pelkka energia; että ilmiöt eivät ole energiaa.[list:18l9qa9s] Tiedemiehille energia on energiaa, eikä siten siihen tule sekottaa sitä, joka saa ihmisen olemaan ihminen, jotta tiedemies voisi ylpeillä olevansa energian yläpuolisella näköalapaikalla julistamassa lopullinen, objektiivinen totuus uskonnoista.[/list:u:18l9qa9s]

Tiedemiehet ovat siis lähinnä ylimielisiä hölmöjä, jotka röyhistelevät rintaansa julistaessaan, että usko sinä uskovainen mitä tahansa, koska tieteen mukaan uskosi on täysin turhaa, koska tieteen mukaan aineessa (eli energiassa) ei ole mitään ikuista komponenttia, kuten valoa.

[list:18l9qa9s]Onko tuollainen asenne muka tieteellinen, ja ennen kaikkea järkevä?Mitä tieteellistä siinä on, että tiede ei voi uskoa energian olevan itsetietoista, koska tiedemies on ateisti?
Mitä uskonnollista siinä on, kun pappi ei voi uskoa ikuisen tietoisuuden olevan energian ilmiö, koska muutoin pitäisi alkaa hieman vaivata omaakin päätä?
[/list:u:18l9qa9s]

Tieteen mukaan valokin vedettiin olemattomuudesta, koska tieteen mukaan valo ei kuulunut Big Bangin potentiaalisuuteen, kuten siihen ei kuulunut myöskään tiedemiehen tietoisuus. Kahden olemattomuuden väliseen pimeyteen on helppoa tuoda valoa.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (10)

Tiedemiehet ovat siis lähinnä ylimielisiä hölmöjä, jotka röyhistelevät rintaansa julistaessaan, että usko sinä uskovainen mitä tahansa, koska tieteen mukaan uskosi on täysin turhaa, koska tieteen mukaan aineessa (eli energiassa) ei ole mitään ikuista komponenttia, kuten valoa.[/list:u:2hby18a7]
Tiedemiehet julistavat, ettei Jumala kuulu tieteeseen, mutta milloinkaan tiedemiehet eivät ole perustelleet tuota uskomustaan. Tiedemiehen paras todiste omasta jumalattomuudesta on koeputkeen muodostuva sakka, josta tiedemies ei ole tähän päivään mennessä löytänyt mitään jumalallista.

Milloinkaan tiedemiehillä ei voi olla mitään parempaa todistusta jumalattomuudelleen kun koeputken sakka. Milloinkaan tiedemiehet eivät pysty tieteellisesti todistamaan, miksi Jumala ei voi kuulua tieteeseen, koska tiedemies omaa jumalattoman asenteen, jonka puitteissa tiedemies ei voi mitään muuta kuin järjettömästi hokea, miten Jumala on tieteelle tarpeeton olettamus.

Tiedemiesten uskomukset ovat yhtä järjettömiä kuin ovat kehitysuskontojen teologienkin höpinät juuri siksi, että tiedemiehltä puuttuvat täydellisesti pitävät perustelut, eli tieteelliset faktat, miksi aine pitää pitää puhtaana ikuisesta tietoisuudesta.

Aineen jumalattomuus on siis täysin selvää jumalattomille, joten siksi juuri yksikään jumalaton ei koskaan pysty tieteellisesti perustelemaan havaintojen kanssa, miksi Jumalaa ei tule sallia tieteessä. Juuri siksi tiedemiesten paras subjektiivinen perustelu tieteen objektiivisuudella on tässä: Jumalaa ei tarvita, koska jumalaa ei tarvita, koska jumalaa ei tarvita,...

PS.
Tämän päivän Hesarin tiedesivuilla on hieno juttu, miten sellaiset ihmiset pärjäävät hyvin, jotka eivät usko auktoriteetteja. Kyseessä on tieteellinen fakta, joka on ennen sitä ollut jo jokaisen ajattelevan olennon omaa kokemusta.

Tieteen ja uskonnon perusteettomiin uskomuksiin uskovat vain sellaiset, jotka eivät itse perustele, eli ajattele mitään, koska tieteessä on perusteettomia uskomuksia vain siten, että tiedemiehet eivät ole kovin syvällisiä ajattelijoita. Joka huomataan siitäkin, että koska he eivät nähneet Jumalaa, kun kosmonautti kävi avaruudessa, niin siksi tiedemiehet väittävät, että Jumala on tarpeeton olettamus --että tiede pystyy ilman Jumala selittämään absoluuttisesti, miten tietoisuus on vain aineellinen ilmiö, eikä sillä ole mitään tekemistä itse energian kanssa.[/list:u:2hby18a7]

Ihminen toteutuu annetusti, eli ihmisen muodostavat osatekijät eivät ole ihmisestä, eivätkä niin ollen ihmisen ymmärrettävissä. Ihminen voi tietää, ja tietääkin, että tietoisuus on, mutta hänen on mahdotonta nousta tietoisuuden yläpuoliselle näköalapaikalla julistamaan pitävä totuus tietoisuudesta

Sama pätee jokaiseen ihmisen osatekijään, kuten älyyn; Älyä on mahdotonta käyttää sen perustan kumoamiseen, josta ihmisen äly on peräisin; on vain mieletöntä väittää, että universumista puuttuu Äly, Universaalinen Äly.
Älyäkin voi käyttää älyn synnyttämiseen, mutta kaikki väitteet älyn rakenteesta ovat vain älyttömiä.

Joka ainoa yritys kumota Luojan reaalisuus on alusta asti pelkkää puhdasta mielettömyyttä. Se taasen on mahti mielettömyyttä vain todeta ikään kuin annettuna faktana, ettäö Jumala (kaiken olevaisen perusta ja yksinomainen lähde) on tarpeeton olettamus tieteelle.

Viimeisimmät saamani pitävät tieteelliset tiedot tiedemiesten teorioiden oikeellisuudesta ovat sitä, että tiedemiehet ilmoittavat, ettei heidän totuutensa ole kosmista totuutta.

Tiedemiehet siis itse todistavat, että heidän jumalattomuutensa ei päde muualla kuin tiedemiesten korvien välisssä, koska tiedemiehet todistavat, ettei tieteellinen tieto ole kosmista tietoa.

Minä joudun ilmoittamaan tämän, koska tiedemiehet eivät itse uskalla julistaa olevansa uskovaisia, vaan he edelleen julistavat, ettei kaikkeudessa ole mitään sellaista, jonka puitteissa kaikkeus ja persoonallisuus olisi ykseyttä.

Koska kuitenkin nyt on tullut ilmi, ettei tieteellinen tieto ole pätevää muualla kuin tiedemiesten korvien välissä, niin siitä on helppoa huomata, että uskovien uskomukset ovat yhtä päteviä; että uskovat pääsevät varmasti sinne, minne ovat matkallakin, koska tiede ei omaa kosmista tietoa, jonka puitteissa uskovien päämäärät olisivat tieteen vastaisia.

Itsetietoisuuden ikuinen olemus ei ole millään tavoin tieteen vastaista:

[list:iatt5lge]Jos tiedemiehet vielä julistavat Sinulle, että itsetietoisuuuden selviytyminen ikuisuuteen on tieteen vastaista, niin nyt sinä voit vuorostasi kertoa tiedemiehille, että itsetietoisuuden vastaisuus ei voi olla tieteellistä ajattelua.[/list:u:iatt5lge]

Uskokaa minua, kun sanon, että se on tieteen ja siten järjen väärinkäyttöä väittää, että ikuinen elämä on tieteen vihollinen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
lierik
Seuraa 
Viestejä4922

Maailman demokraattisimpia asioita on järjen jakautuminen. Kaikilla ihmisillä sitä tuntuu olevan tarpeeksi. Sitä on senverran runsaasti saatavilla, ettei Katikaan sitä enempää havittele kuin on jo saanut ja hankkinut. Hänessä ilmenee täydellisenä ajatus "Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen". Tuo ajatuksien ja tiedon ristiriidattomuus kaiken olevan ja havainnoitavan, osin havainoimattomiinkin, asioihin nähden on kadehdittava ominaisuus. Jos minulle olisi tuo ihmeellinen piirre suotu, pääsisin henkilökohtaisista vajavaisuuksistani eroon lopullisesti.

Kun vielä olen ennen Katin opetuslapseksi ryhtymistäni erheellisesti kuvitellut, että älyni olisi vähemmän täydellinen, kuin joillain toisilla, otaksun että Katin neuvoilla ja opastuksella minäkin valaistun täydelliseen tietoon. Odotan että saavutan tilan, jossa ajatteluni on yhtä nopea, mielikuvitukseni yhtä selvä ja muistini yhtä laaja, kuin joittenkin muitten.

Olen siinäkin ollut väärässä, kun olen kuvitellut ajatustemme ja mielipiteittemme erilaisuuden johtuneen monesti siitä, että olemme soveltaneet hankittua tietoa erilailla, emmekä ole kiinnittäneet huomiota samoihin asioihin.

Nyt Katin opetuslapseksi ryhtymisen jälkeen, minäkin Hänen ohjeitaan seuraamalla pääsen epätietoisuudestani ja tietämättömyydestäni lopullisesti; Alan jo hiljalleen tajuta, kuinka empiirinen tutkimus, jolla tiedemiehet ovat kautta aikojen älyttäneet tiedeuskovia alamaisiaan, on vain suurta huijausta, jolla todellista tietoa on pimitetty. Ettei vain olisi kysymyksessä maailmanlaajuinen salaliitto, jolla viimeisetkin oikean ajattelukyvyn omaavat on saatu orjuutetuiksi?

Uskonkin ettei Kati ole tästä maailmasta, vaan Suuri Henki on lähettänyt Hänet ohjaamaan kaikki kansat pois tietämättömyyden suosta. Siunausta.

Nöyrä opetuslapsi

Lierikki Riikonen

Joku on jossakin kirjoittanut näin hienosti:
[list:34aif2h7]Kuten sanoin sen äsken toisaalla:
Ikuinen elämä ei ole tieteen vastainen!

Jos tiedemies ei tätä hyväksy, niin silloin hän on itse tieteen vastainen julistaessaan oman uskomuksensa tieteelliseksi totuudeksi --KAIKILLE! [/list:u:34aif2h7]

Yllä olevasta huomataan, että sillä ei ole mitään tieteellistä eroa, julistaako joku uskonnollisen totuuden pätevän kaikille, vaiko väittääkö hän sitä tieteelliseksi totuudekseen; Miten hemnetissä persoonallisuuden ja itsetietoisuuden kadotus voi olla tieteellisesti pätevä totuus kaikille?

[size=150:34aif2h7][list:34aif2h7]On persoonan itsensä kannalta täysin yhdentekevää, tuomitseeko hänet tiede VAI uskonto ikuiseen häviämiseen![/list:u:34aif2h7][/size:34aif2h7]
On aivan sma, miten jalka on katkaistu, jos se on poikki; on aivan yhden tekevää, onko ihminen kuollut autokolarissa vaiko hirvikolarissa; jos lopputulos on sama, niin silloin myöskin prosessi on sama. On aivan sama, onko ihmisen persoonallisuuden häviämisen aiheuttanut tiede vaiko uskova, joka on tuominnut ihmisen, oka ei ole uskonut uskovan oppeihin!

On täysin absurdi ajatus, että tiede tuomitsee persoonallisuuden ikuiseen häviämiseen --vaikka vain sillä perusteella, ettei tiedemies pysty uskomaan Jumalaan, joten siksi tiedemies katso olevansa pakotettupitämään kaikkien persoonallisuutta pelkästään kahden olemattomuuden välisenä rajatapauksena.

Jos tiedemies tuomitsee ihmisen ikuiseen häviämiseen sillä perusteella, että jumala on tieteelle tarpeeton iolettamus, niin silloin tuollainen tiedemies ei ole liikkeellä tieteellisellä, eli järjellisellä asenteella, vaan puhuu muista pelkästään oman järjettömän asenteensa osina, jotta tuo asenne toimisi kuin clockwork orange.

On täysin järjetöntä pitää oma uskomusta kaikille pätevänä tieteellisenä totuutena. Mutta juuri tuota tiedemiehet tekevät --ja rahastavat siitä vielä köyhien selkänahkoja.

Lakiuskoville ihmiset ovat lain osia, jotta järjetön laki ei alkaisi vollottamaan toimivansa epätäydellisesti, jos ihmiset toimisivat oman järkensä mukaan --järkevästi.

Tiedeuskoville kaikki ihmiset ovat tiedeuskovien uskomusten osia, joiden on pakko käyttäytyä "tieteellisesti", jotta tiedeuskova voisi väittää olevansa tieteellinen, --kuten uskontojen jumaluskoville kaikki ihmiset ovat uskovan omien uskomusten osia, jotta jumaluskovainen voisi väittää olevansa uskonnollinen.

Tässä juuri nähdään täysin selvästi tiedeuskovaisen ja jumaluskovaisen täydellinen yhtenevyys, koska molemmat toimivat smalla periaatteella.

lierik
Seuraa 
Viestejä4922

Alanpa vähitellen päästä jo siitäkin omahyväisestä käsityksestä, että olen kykyjäni epäillyt ja itseäni arvostellut. Ja lapsellisesti jo nuoruudessani osunut niille teille, jotka lopultakin minut johtivat vääriin harkintoihin ja periaatteisiin.

Kuvittelin että keskinkertainen henkeni ja saavutettavissa oleva lyhyt elämä johtaisivat minut johonkin mahdolliseen tulokseen. Kati on nyt minulle niin selvästi osoittanut, ettei mikään mahdolliseksi luulemani tietämys ole todellista. Vaan minulle tieten tahtoen vääristellen opetettua harhakuvittelua, jota eriasteiset tiedemiehet ovat, omaa rikkauttaan ja omaisuuttaan lisätäkseen ja kasatakseen, minulle pakkosyöttäneet. Tukahduttaen sen Jumalallisen tiedon ja ymmärryksen mikä minulla alunperin kohdussa oli.

Kun nyt tässä valaistuneisuuden tilassa, joka minulle on LED-valon pilkahdus vasta, alan ymmärtää miksi muiden ihmisten ponnistukset näyttävät niin turhilta ja hyödyttömiltä verratessani niitä Suuren Opettajani Katin älynloistoon.

Konkreettisesti olen aloittanut Johdatuksen Antajan oppeja jo tänä päivänä noudattamaan. Silti, kun tuo kumppani ei pikkumaisuudessaan uskonut, että voimme jo nyt, kommunistisen yhteiselon tuloa odotellessa, siirtyä rahataloudettomaan olotilaan omalta osaltamme Opettajan esimerkin mukaan, vaatimalla vaati, virheellisesti ja lapsellisesti, perustellen sitä jälkeläisemme hyvinvoinninnilla, minua kuskaamaan häntä markettiin, tuohon Saatanan houkutusten pesäpaikkaan, hyödyntämään tämänkin synnin.

Siispä keräsin tyhjiä pulloja, ensin roskiksesta, saalis oli kehno, jos suoraan sanon, ei yhtään pulloa aloittamaanni keräilytalouteen. Jouduin turvautumaan kotoa löytyviin pulloihin, jälkeläinen protestoi raivokkaasti, mutta rauhoittui, kun selitin hänelle, kuinka hän oli jo joutununut kapitalististen tiedemiesten kehittämään rahanhaalimisansaan. Piti pullojen muuntamista rahaksi ikiaikaisena oikeutenaan.

Nyt päästäänkin asiaan. Marketissa yritin vaihtaa pulloja muovivatiin noudattaakseni Oppi-Äitini opetuksia, joitten ensimmäinen käsky kuuluu: "Sinun pitää halvalla työtä tekemän". Marketin tyttö vaan inkutti, hänkin rahatalouden orja, että minun olisi ensin vaihdettava inhottavassa tiedemiesten keksimässä nielussa lappuun, joka kokemukseni mukaan toimii erhdyttävästi kassalla rahan, tuon Perkeleen keksinnön, tavoin. En tähän tietenkään suostunut.

Mihinkäkö tarvitsen vatia? Toteuttaakseni ensimmäistä käskyä, sekä myös Kaiken Ymmärtäjän ohjeeseen ettei ihmisen tarvitse pestä kuin jalkansa. Alankin pesemään ihmisten jalkoja ilmaiseksi, samalla opettaen heitä säästäväisyyteen. Katin mukaan jalkojen pesulla välttyy ainakin kolmen vuoden pesemiskuluilta ja vaivoilta. Nyt pyydänkin Häneltä johdatusta tähän. Vati puuttuu. Siunausta.

Nöyrästi Sinun

Lierikki Riikonen

Keskustelkaa vapaasanaosastossa saatanan jeesusteljaurpot ettei
vasemmassa laidassa näy jatkuvasti uskonnontuputusta,voisiko moderaattori puuttua asiaan kun nämä ääliöuskovaiset meinaa taas vallata tiedefoorumin.
Jos ei niin minun puolesta hyvää jatkoa kaikille,mulle ei kukaan pakkosyötä uskontoa.

lierik
Seuraa 
Viestejä4922

Älä nyt n-ämmä minulle ainakaan riemastu, en minä tällaista ketjua ole mihinkään perustanut.

Ja s-ässät, itse Kati jossain kertoo ettei ole kolmeen vuoteen muuta pessytkään kuin varpaitaan, ihminen pysyy hänen mielestään puhtaana niinkuin Jeesuskin, vain jalkoja pesemällä. Eikä kukaan ole valittanut että haisisi pahalle, siis Kati.

Edit: Sorry ässät, luin ensin "eikö tuo ämmä koskaan pese..."

Lierikki Riikonen

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat