Seuraa 
Viestejä45973

Vesivoiman lisärakentaminen on noussut taas otsikoihin. Mikä on keskustelijoiden kanta asiaan? Tänne voi laittaa juttua puolesta ja vastaan. Toivottavasti tällaista ketjua ei ollut, en ainakaan huomannut.

Tässä esimerkiksi yksi artikkeli, jonka löysin:
http://www.tekniikkatalous.fi/doc.te?f_id=1053164

Lainaan tuosta pätkän:

"Kun vesivoiman ympäristövaikutuksissa otetaan kaikki huomioon, ympäristötase on positiivinen. Vesivoima on kotimainen, uusiutuva, päästötön ja helpoiten säädettävä sähköntuotantomuoto."

Takalan mukaan ympäristökeskustelussa otetaan esiin yksittäisiä luontotyyppejä ja unohdetaan ihminen. "Sähkön tuotannossa joudutaan hyväksymään kompromisseja"

Hän muistuttaa, että sähkön tuotannon lisäksi vesivoiman rakentamisella on muitakin etuja. Se vähentää esimerkiksi tulvia ja niiden aiheuttamia haittoja.

Suomessa on yli 200 vesivoimalaitosta. Lähes 70 niistä on alle yhden megawatin tehoista, alle 10 megawatin tehoisia on noin 80. Loput eli yli 10 megawatin voimalaitokset vastaavat lähes 90 prosentista vesivoimaloiden koko tuotantotehosta. "Suomen vesivoimalat ovat erittäin pieniä Norjan ja Ruotsin vesivoimaloihin verrattuna."

Sähkön tehopotentiaalia on rakennetuissa vesistöissä lähes 400 megawattia. Kun siihen lisätään suojelemattomien vesistöjen potentiaali, päästään noin 660 megawattiin. Jos mukaan lasketaan myös suojellut vesistöt, tehopotentiaali nousee yhteensä yli 2100 megawattiin. Energiapotentiaalina se tarkoittaisi lähes 10 000 gigawattituntia."

Suomen vesistöistä suurin osa on jo valjastettu ja kuten artikkelistakin tulee ilmi, loppujakaan rakentamalla ei saada kovinkaan merkittävää määrää sähköä. Mitä tässä nyt sitten haetaan?

Vesistörakentaminen on hävittänyt suomalaisista joista mm. lohen lukuunottamatta paria poikkeusta. Halutaanko nyt rakentaa viimeisetkin purot? Puhutaan myös koskiensuojelulain purkamisesta. Onko mahdollista että Suomessa halutaan tuhota viimeisetkin rippeet jokiluonnosta.

Miten esimerkiksi tuota vesivoiman ympäristöystävällisyyttä voidaan perustella? Rakennetut altaat lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä. Padot tuhoavat kalakannat, varsinkin suomessa, jossa kalaportaita ei käytännössä rakenneta. Vesivoiman kautta tuleva tulvasuojeluhyötykin on vähintään kyseenalainen.

Monissa länsimaissa mm. Usassa ja Ruotsissa puretaan vanhoja pikkupatoja pois. Suomessa ilmeisesti meinataan rakentaa lisää. Lisäksi täytyy muistaa, että suomessa ei oikeastaan muita olekaan kuin "pieniä vesivoimalaitoksia". Onko kukaan koskaan laskenut esimerkiksi Kemijoen rakentamisen myötä Lapille aiheutuneet haitat? Kemijoki, joka aikanaan oli Suomen ehdottomasti tärkein lohijoki on nykyisin käytännössä sarja tekoaltaita. Kalaportaita ei ole rakennettu, vaikka Ounasjoki olisi erittäin potentiaalinen lohijoki. Luulen tämän johtuvan myös siitä, että Ounasjoen ympäristöarvoa ei haluta nostaa, koska voimalaitosyhtiöiden edustajat pyrkivät yhä Ounasjoen suojelun purkamiseen. Pelkästään kalastusmatkailun tuovat tulot olisivat varmasti poljon korkeammat kuin nykyinen tilanne.

Kommentit (10)

http://www.ymparisto.fi/default.asp?con ... 379&lan=fi

Tuossa on hieman juttua mitä lohen palauttaminen Ounasjokeen voisi merkitä.

Juttelin kerran erään voimalaitosinsinöörin (vai mikähän se nyt tarkalleen olikaan) kassa ja piruuttani aloin tenttaamaan, että miksiköhän se Suomi on maailman ainoa maa, jossa kalaportaita ei saada kunnolla toimimaan. Lopulta vastasi hieman mietittyään, että ei niitä halutakaan saada toimimaan. Sitten naureskellen tuumasi, että vesivoimaloiden omistajat tuppaavat unohtamaan sen, että kalaportaassa pitäisi vettäkin virrata, lohi ja muut kalat kun eivät osaa lentää kovinkaan kummoisesti.

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

No jos mie saisin päättää , niin räjäytettäs Kemijoen pavot
Rovaniemeltä alaspäin.
Vaihtoehtohan olis tuolle, että voimalaitosyhtiöt vanhoille täällä asunheille suvuille maksettas vuotusen lohikorvauksen.
Sanottasko ny että Aslakinki suku pyysi joskus 100- 500 lohta vuojessa.
Mithän soli kekikoko 5-6 kiloa.
Niin että kallaa tuli suunnikhen 500 kg vuojessa, nykyhinnoilla ( no vähän
alakanthin) 20 euroa kilo, eikö se tekis suunnilhens 10000 euroa per vuosi ? No son varma , että tuommosia summia ei aleta korvaamhan.
Niin että jos tuohon mentäs , kannattis varmasti pellaavat kalatiet tehhä.
Mutta niinko olemma hoksanhet son tuoki semmonen polittinen kysymys, jota ei koskhan ratkassa, niin paitti jos (ammuttas muutama herra jokiyhtiöstä).
Eikhän ne loput säikähtäs ja tehtäs kunnolliset lohiporthat.

Niin tai tehtäs rikosilmotus E U ; hun , siittä että suomen voimalaitos herrat tahallisesti estävät vaelluskalojen kulun.
Mie itte kuitenki pitäsin tuota ampumista varmimpana konstina sille että lohi joskus vielä uiskentelis Ounasjoessa.
Nuo muut konstit on herrain helppo poliittisilla vetkutuksilla kietää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

http://www.kemijoki.fi/kemijoki/kemijok ... penElement

http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf ... 642004.pdf

http://www.yle.fi/ympuut/991024.htm#1.juttu

Tuossa muutamia ihan mielenkiintoisia linkkejä. Ylin on voimayhtiöltä, keskimäinen KTM:n selvitys asiasta ja viimeinen Ympäristöuutisten juttu.

Kyllä vaikuttavat nuo luvut aika mitättömiltä. Ihmetyttää myös se, että noihin raportteihin on sisällytetty myös suojeltu "rakentamiskelpoinen" kapasiteetti. Jos tuollaiset suunnitelmat toteutuvat, niin jättävät sentään alle 0.1Mw:n kohteet rauhaan?

Hämmästyttää myös tuon vesivoiman mainostaminen puhtaana ja hyödyllisenä. Tuossakin mainitaan sen aiheuttavan CO2 vähennyksiä, onko tosiaankin niin, vai lisääntyvätkö kasvihuonekaasut? Ravinteiden kierto jokivesistöissä ainakin tehostuu.

Valtion antama tuki tuollaisten ihan pienienkin (ja viimeisten) kohteiden rakentamiseenkin hieman ihmetyttää. Lisäksi tuotetulle sähkölle annetaan samansuuruiset tuet kuin tuulivoimalle? Eihän tämä millään voi olla "ekologisesti kestävää" vihreää sähköä?

Peksu
Hämmästyttää myös tuon vesivoiman mainostaminen puhtaana ja hyödyllisenä. Tuossakin mainitaan sen aiheuttavan CO2 vähennyksiä, onko tosiaankin niin, vai lisääntyvätkö kasvihuonekaasut? Ravinteiden kierto jokivesistöissä ainakin tehostuu.

Valtion antama tuki tuollaisten ihan pienienkin (ja viimeisten) kohteiden rakentamiseenkin hieman ihmetyttää. Lisäksi tuotetulle sähkölle annetaan samansuuruiset tuet kuin tuulivoimalle? Eihän tämä millään voi olla "ekologisesti kestävää" vihreää sähköä?

sivulla http://www.ekoenergia.info/pdf/kriteerit.kuvaton.pdf on kerrottu ekologisen energian kriteerit, joka on eri asia kuin valtion tuen kriteerit Tutustu dokumenttiin. Ellet, tiivistän asian vesivoiman osalta: ekologisella vesivoimalla tarkoitetaan pääasiassa vanhaa, jo rakennettua vesivoimaa.

Vastaaja_s24fi
Peksu
Hämmästyttää myös tuon vesivoiman mainostaminen puhtaana ja hyödyllisenä. Tuossakin mainitaan sen aiheuttavan CO2 vähennyksiä, onko tosiaankin niin, vai lisääntyvätkö kasvihuonekaasut? Ravinteiden kierto jokivesistöissä ainakin tehostuu.

Valtion antama tuki tuollaisten ihan pienienkin (ja viimeisten) kohteiden rakentamiseenkin hieman ihmetyttää. Lisäksi tuotetulle sähkölle annetaan samansuuruiset tuet kuin tuulivoimalle? Eihän tämä millään voi olla "ekologisesti kestävää" vihreää sähköä?
sivulla http://www.ekoenergia.info/pdf/kriteerit.kuvaton.pdf on kerrottu ekologisen energian kriteerit, joka on eri asia kuin valtion tuen kriteerit Tutustu dokumenttiin. Ellet, tiivistän asian vesivoiman osalta: ekologisella vesivoimalla tarkoitetaan pääasiassa vanhaa, jo rakennettua vesivoimaa.

Todellisia korulauseita:

Kalojen lisääntymismahdollisuudet sekä vaelluskalojen nousumahdollisuudet

Mikäli vesistössä on ollut /on vaelluskalakanta, tulee se pyrkiä palauttamaan /sen tulevaisuus varmistamaan muulla tavoin inventoinnin pohjalta. Tällöin huomioitavia asioita ovat:

• Vesistön luontainen poikastuotantokapasiteetin palauttaminen / säilyttäminen.
• Lajien geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen.
• Kalojen pääsyn järjestäminen lisääntymisalueille ja poikasten vaelluksen
turvaaminen syönnösalueille teknisten esteiden läpi.

Suomessa ei siis ole vihreää, ekologista vesivoimaa. Edellisiä ehtoja ei ole toteutettu missään.

Joissakin tapauksissa uhanalaisten kalakantojen suojelu voi edellyttää myös uusien lisääntymisalueiden käyttöönottoa ja jo pilaantuneiden lisääntymisalueiden ennallistamista. Toimenpiteet voivat myös edellyttää useiden tahojen välistä yhteistyötä vesistöalueella.

Samaa jauhamista kuin edellinen. "uusia lisääntymisalueita" ei ole otettu käyttöön missään.

Vesivoimalaitosten tehostaminen

Olemassaolevien vesivoimalaitosten tai patojen modernisointi ja tehostaminen voi olla toisinaan hyväksyttävää, jos samalla voidaan palauttaa osa luonnonarvoista. Tehostaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa uusia tuhoja — esimerkiksi säännöstelyn voimakkuutta lisäten tai kulttuuriarvoja tuhoten.

Perinteisesti modernisointeihin liittyy padotuskorkeuden nosto, jos mahdollista, ruoppauksia jokialueella ym. Säännöstelyn voimakkuus luonnollisesti kasvaa kun asennetaan uusia koneita.

Suomea, Ruotsia ja Norjaa ei voi keskenään tässäasiassa verrata, koska Ruotsissa ja Norjassa ollaan esim kalannousun turvaamisessa aivan erillä tasolla kuin Suomessa. Myös ilmapiiri on huomattavasti myötämielisempi kuin Suomessa.

Vanha jo rakennettu (ennen vuotta 1996) vesivoima ei ole sen ympäristöystävällisempää Suomessa kuin mikään muukaan. Ne ovat jo aiheuttaneet jokiluonnon tuhon ja kalakantojen ja kulttuurimaiseman hävittämisen. Kasvihuonekaasutuotanto on tosin pienempi kuin "uudella" vesivoimalla, raskasmetalleissa saattaa olla myös pieniä eroja.

Paskapuhetta siis kaikki! Suomessa EI OLE OLEMASSA vihreää vesivoimaa, eikä myöskään vihreää vesivoimalla tuotettua sähköä. Lähimmäksi ehkä päästään esim. Oulujoen Merikoskella. Tämäkin on tosin kyseenalaista koska pato aikoinaan tuhosi Oulujoen vaelluskala kannat. Nyt suunniteltava vesivoiman lisärakentaminen ei ole ekologista edes noilla luonnonsuojeluliiton kriteereillä, elikkä miksi sitä vielä sellaisena mainostetaan?

Peksu
Paskapuhetta siis kaikki! Suomessa EI OLE OLEMASSA vihreää vesivoimaa, eikä myöskään vihreää vesivoimalla tuotettua sähköä. Lähimmäksi ehkä päästään esim. Oulujoen Merikoskella. Tämäkin on tosin kyseenalaista koska pato aikoinaan tuhosi Oulujoen vaelluskala kannat. Nyt suunniteltava vesivoiman lisärakentaminen ei ole ekologista edes noilla luonnonsuojeluliiton kriteereillä, elikkä miksi sitä vielä sellaisena mainostetaan?

Jossain vaiheessa eko-sana kärsi inflaation ja sen merkitystä ei-fossiilisesti-tuotetussa sähkössä ylikorostettiin. Nykyään vesivoima pitäisi rivakasti tiputtaa pois ekohaihattelijoiden sympatialistalta a korvata se vaikka ydinvoimalla. Tietysti voisi myös kyseenalaistaa moisen yksisilmäisen ekoajattelun kokonaan ja keskittyä tekemään päätöksiä jotka ovat sekä ekologisia että ennenkaikkea järkevästi toteutettavissa.

A. Ankka
Jossain vaiheessa eko-sana kärsi inflaation ja sen merkitystä ei-fossiilisesti-tuotetussa sähkössä ylikorostettiin. Nykyään vesivoima pitäisi rivakasti tiputtaa pois ekohaihattelijoiden sympatialistalta a korvata se vaikka ydinvoimalla. Tietysti voisi myös kyseenalaistaa moisen yksisilmäisen ekoajattelun kokonaan ja keskittyä tekemään päätöksiä jotka ovat sekä ekologisia että ennenkaikkea järkevästi toteutettavissa.

Sana on tosiaan kärsinyt inflaation, sama jollakin kestävä kehitys -termillä.

Vielä noista kalaportaista ja joidenkin patojen poistamisesta: Kun otit puheeksi tuon ydinvoiman. Todennäköisesti kun tuo kuudeskin tulee, niin lupaan voisi sisällyttää pakon rakentaa TOIMIVAT kalaportaat määrättyihin vesistöihin. Tällaisia vesistöjä voisi olla vaikka Iijoki, Kemijoki Kemijärvelle asti, Koitajoki ja ympäristö (Saimaanlohen turvaamiseksi) ja mahdollisesti jotain pienempiä Pohjanmaan jokia joitten vedenlaatu tekee vaelluskalakantojen lisääntymisen mahdolliseksi, ehkäpä myös Kymijoki ja Kokemäenjoki ainakin osiltaan voisi sisältyä tuohon. Hiitolanjoki myös (ainoa joki Suomessa, johon Saimaanlohi nousee). Kustannukset voisi korvata ja kompensoida uuden ydinvoimalan tuottamalla sähköllä. Jos tuon uuden ydinvoimalan tuotanto on 1600Mw, niin kyllä siitä riittää muutamaan kuutioon vettä vaikka nuo ensimmäiset 50Mw. Nyt olisi hyvä aika alkaa ehdottelemaan tuollaista, niin ehdittäisiin muutama vuosi testata uusia portaita ennenkuin rakennustyö kuudennella alkaisivat.

Taitaapa olla idealistinen ajatus tuo, ei löydy Suomesta halua eikä tahtoa ja Fortum jakaa miljardit eurot johtajilleen ja osakkeenomistajille.

Nostanpa tätä hieman ylös, kun näyttää tulevan ajankohtaiseksi.

Elikkä: Niin vaan on sitten kepulaiset laittamassa uutisten mukaan vesivoiman lisärakentamista ihan hallitusneuvotteluihin asti. Ja vihreät varmaankin hallituspaikan toivossa myyvät itsensä.

Milloinka nuo ymmärtävät, että vesivoiman lisärakentamisella ei saavuteta yhtään mitään. Energiantuotannonlisäys on mitätön ja vesivoima ei todellakaan ole "vihreää". Mistä ihmeestä tulee tuo tarve tuhota viimeisetkin virtavedet mitättömän hyödyn vuoksi.

Eiköhän tästä saada taas uudet "koskisodat" aikaiseksi ja Kollaja ja Vuotos taas kuvioihin, Iijoesta puhumattakaan. Mielenkiintoista sinänsä, että Kuusamon koskia rakennettavaksi ei ole ehdottanut edes kuusamolainen ex-kansanedustaja Saapunki. Mies istuu tällähetkellä jossakin energiakomiteoissa tms. ja kovasti rajasi Kuusamon kosket pois lisärakentamiselta, vaikka kaikkia muita kohteita rakennettavaksi tahtoikin. Olisikohan entisellä politiikolla "oma lehmä ojassa"?

Jos Iijokea ja vuotosta, Ounasjokea ja Iijokea esimerkiksi aletaan rakentamaan, niin sen vaan sanon, että taitaa olla silloin minullakin ensimmäistä kertaa pakko puuttua laittomin keinoin tuohon ja sitoa itseni kaivinkoneeseen.

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177

Mie nyt en ole niin hullu että sitosin itteni kaivinkonheshen kiinni.
Jos kuski sattuu olemhan kuuro, eikä sattumalta vilkase sinnepäin
missä roikun kettingeissä , son menoa eikä meininkiä.
Tai sillä sattuu olemhan ne helvetin " jytäpäittet korvalappuinhens "päässä.

Mutta pullollinen pensiiniä kaivinkonhen "konehuonheshen" ja tulta perhän.
Luulis ettäkö joutuvat niitä 100 tai parikisattaa uusimhan . niin majavanpatojen tekohommat heittää kiinnostamasta.
Tai jos koko työmaa-ajan häätys armeijja olla vahtimassa , palokuntien
kans että kalhit romut ei sytähtele tulhen.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat