Seuraa 
Viestejä45973

"Yksi antoisimpia osia konferenssista oli gender-aiheinen pyöreän pöydän
keskustelu. Habitatin johtaja Anna Tibaijuka toi esiin, että naiset ovat
vähemmistönä maankäytön suunnittelussa kaikkialla maailmassa ja että
sukupuolivaikutusten arviointi kaavoituksessa on vasta lapsen kengissä.

Tibaijukan mukaan sukupuolikiintiöiden käyttöönotto päättävissä elimissä
olisi keino edistää sekä maanomistusoikeuksia että sukupuolivaikutusten
arviointia maankäytön suunnittelussa.

Olin aivan ihastuksissani, kun kuulin seminaarissa, että Vancouverin
kaupunkisuunnitteluvirastolla on kaksi päällikköä, joiden tulee olla eri
sukupuolta. Näin varmistetaan, että gender-näkökulma tulee varmasti
huomioitua kaavoituksessa."

http://www.vihreatnaiset.fi/wp-content/ ... 2_2006.pdf

Kommentit (4)

"Patriarkaalinen yhteiskunta perustuu miehisiin toimintamalleihin
ja siten tukee miesten etenemistä johtoportaaseen ja vallankahvaan.
Nykyiset valtarakenteet sallivat esimerkiksi mainonnan vääristyneen
naiskuvan ja ylläpitävät stereotyyppisiä kuvia sukupuolista.

Vihreän feminismin tavoitteena tulisi olla kaikille reilumpi, syrjimätön ja
stereotypioista vapaa yhteiskunta. Sukupuolimyyteistä vapautumisesta
hyötyvät kaikki.

Tasa-arvo ei ole todellakaan toteutunut edes Suomessa. Sukupuolesta
johtuva palkkasyrjintä ja lasikattoilmiö sekä väkivalta ovat edelleen
naisten arkipäivää. Naiset ovat miehiä köyhempiä niin globaalisti kuin
Suomessakin ja naisten on todettu kärsivän ympäristöongelmista
pahemmin kuin miesten.

Toisaalta miehiä syrjitään huoltajuusriidoissa, miesten on pakko suorittaa
asevelvollisuus ja miehet syrjäytyvät naisia helpommin."

http://www.vihreatnaiset.fi/wp-content/ ... 1_2006.pdf

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Kannattaa ehkä pysähtyä tutkimaan muita yhteiskuntia, niiden käytöntöjä ja sitä, minkälainen on naisen asema niissä.

Antropologinen vertailu osoittaa, että on olemassa joitakin heimoyhteisöjä, joissa miehet hoivaavat lapsia lähes yhtä paljon kuin naiset. Mielenkiintoisesti nämä yhteisöt ovat hyvin tasa-arvoisia.

Edelleen, niissä yhteisöissä, esim. Arabimaissa tai joissakin papualaisissa heimoyhteisöissä, joissa sukupolet pidetään tiukasti erillään ja pojat irrotetaan tietyssä iässä, usein väkivaltaisin initaatioriitein, naisten maailmasta, ilmenee miehillä erityisen korostuneita, machomaskuliinisia piirteitä. Papualaiset miehet jopa joukkoraiskaavat naisia.

Eräässä antropologisessa tutkimuksessa verrattiin eri heimojen edustajien käsityksiä sukupuolesta; siitä, minkälaisia ovat miehet ja naiset. Huomattiin, että kaikkein joustavin ja vähiten stereotyyppinen kuva siitä, mitä nainen ja mies ovat ja mitä nainen ja mies voivat ja saavat tehdä, oli erään afrikkalaisen heimon miehillä. Tässä yhteisössä oli hyvin tavanomaista, että nuorukaiset hoivasivat pienempiä sisaruksiaan.

Tämä ylikulttuurinen vertailu osoittaa, että sukupuolten välisen segregaation poissaolo elämän eri osa-alueilla kulkee käsikädessä naisen hyvän aseman kanssa. Segregaation purkamisen - kotona, koulussa, työssä, muussa yhteiskunnallisessa elämässä ja harrastuksissa - tulisikin tämän todistustaineston mukaan olla tavoitteenamme. Todella tärkeää on myös sukupuolirooleihin liittyvän stereotyyppisen ajattelun murtaminen."

http://www.vihreatnaiset.fi/?page_id=31

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat