Seuraa 
Viestejä29006

Niin miten se nyt sitten on? Tuleeko siitä mentholtupakin polttamisesta vesikeuhko?

Kaverit vaan käski kysymään. Ei oikein löydy tietoa mistään nyt just.

Kommentit (9)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sydämen vajaatoiminnalla tarkoitetaan tilaa, jossa sydänlihas on rasittunut eikä jaksa pumpata riittävästi verta. Tällöin verta kertyy keuhkoihin ja mahdollisesti myös muualle elimistöön.
Vajaatoiminnan oireita ovat väsymys, hengenahdistus ja turvotukset. Taudin edetessä hengenahdistusta ilmaantuu jo levossa.
Tavallisin syy sydämen vajaatoimintaan on sydämen pumpputoiminnan huononeminen, jonka on aiheuttanut infarktiin liittyvä sydänlihaksen vaurio. Lievässä muodossaan se parantuu usein kokonaan. Vajaatoiminta voi liittyä myös verenpainetautiin, rytmihäiriöihin, sydänlihaksen muihin sairauksiin tai sydämen läppäjärjestelmän vaurioihin.

Sydämen vajaatoiminnan syitä

-Sepelvaltimotauti
-Krooninen verenpainetauti
-Läppäviat
-Synnynnäiset sydänviat
-Sydänlihastulehdus
-Sydänlihaksen rappeuma
-Alkoholin aiheuttama sydänlihaksen rappeuma
-Sydänlihaksen aineenvaihduntasairaudet
-Kroonisten keuhkosairauksien aiheuttama kuormitus
-Sydänlihaksen jäykkyyteen johtavat sairaudet

_______________

Puolet kuolee viiden vuoden kuluessa ensimmäisestä sairaalahoitojaksosta - mikä tauti?

Keuhkoahtaumapotilaista neljännes kuolee vuoden kuluessa ensimmäisen sairaalahoitojakson jälkeen. Näillä huonon ennusteen potilailla sairaalahoito on myös runsainta. Viiden vuoden kuluessa ensimmäisestä hoitojaksosta kuolee jopa puolet.

Tämän osoittivat suomalaiset tutkijat aineistossa, joka perustui vuosien 1991-2001 suomalaisiin hoitoilmoitusten rekisteritietoihin. Tutkimusaineistoon kuului yli 8 300 vähintään 44-vuotiasta keuhkoahtaumapotilasta, jotka olivat vuoden 1991 jälkeen joutuneet ensimmäisen kerran tautinsa vuoksi sairaalahoitoon. Hoitojaksoja oli yli 35 000 ja hoitopäiviä noin 300 000. Aineiston potilaista valtaosa oli miehiä ja tutkimukseen otettujen keskimääräinen elinajanennuste oli hieman yli kaksi vuotta.

Tutkijat painottavat huonoimman ennusteen tapausten varhaista toteamista ja sairaalan ulkopuolella toteutettavan hoidon tehostamista. (Respir Med 2007;101:294)
-Kari Liippo

MD
Tällöin verta kertyy keuhkoihin ja mahdollisesti myös muualle elimistöön.

Tarkoitat kai että VETTÄ kertyy keuhkoihin, sen huomaa siitä kun kyljellään maatessa tulee vettä yskiessä.

Verta, koska sydän ei jaksa pumpata verta eteenpäin, vaan se kertyy keuhkojen verisuoniin ja alveolien kapillaareista painegradientin johdosta tihkuu (vettä - nestettä) - veriplasmaa keuhkorakkuloihin eli keuhkokudokseen = keuhkoödema eli kansanomaisesti "vettä keuhkoissa".

Kroonisissa restriktiivisissä keuhkosairauksissa, joissa keuhkojen kimmoisuus on alentunut, johtavat cor pulmonaleen eli sydämen oikean puolen vajaatoimintaan, koska sydän ei jaksa pumpata vena cava inferiorista ja superiorista tulevaa verta ( -> oikea eteinen ->) oikeasta kammiosta keuhkovaltimoihin ja veri pakkaantuu muualle elimistöön, gravitaation johdosta eniten jalkoihin ja verisuonista veriheraa ja imusuonista imunestetä tihkuu kudoksiin ja syntyy turvotuksia.

Jos tulee virheitä, korjaan. Teen tällä viikolla maratonipäiviä joka päivä - klo 08.30-18. Alan olla jo hiukan väsynyt ja pönttö on entistä sekavampi.

Sekundaarinen pulmonaarihypertensio ja cor pulmonale
Lääkärin käsikirja
08.05.2001
Markku Ellonen
Tavoitteet
Patofysiologia
Etiologia
Oireet ja kliiniset löydökset
Diagnostiikka
Hoito

Tavoitteet

Tärkeät hoidettavissa olevat perustaudit diagnosoidaan ja hoidetaan varhain.

Patofysiologia

Keuhkovaltimot reagoivat hypoksemiaan spasmilla. Tästä syystä kaikki vaikeat keuhkoparenkyymisairaudet voivat johtaa vähitellen keuhkoverenpainetautiin ja cor pulmonaleen.
Kun syytä ei löydy, tautia kutsutaan itsenäiseksi eli primaariseksi pulmonaalihypertensioksi.

Etiologia

Yleisimpiä syitä ovat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (COPD), joissa on mukana hypoksemia.
Keuhkojen restriktiiviset sairaudet, esim. sarkoidoosi, keuhkokollagenoosit, tuberkuloosi, fibrosoiva alveoliitti. Restriktiivis-obstruktiivinen tauti ilman hypoksiaa ja hyperkapniaa ei aiheuta cor pulmonalea.

Toistuvat keuhkoemboliat ja muutkin keuhkoverisuonia ahtauttavat taudit
Synnynnäiset sydänviat, joissa on oikovirtaus vasemmalta oikealle ja joihin liittyy pulmonaalipaineen nousu. Lopulta oikovirtaus kääntyy oikealta vasemmalle (Eisenmengerin oireyhtymä).

Sydämen vasemman puolen sairaudet, jotka vaikeuttavat keuhkolaskimopaluuta sydämeen, johtavat hitaasti sekundaariseen keuhkoverenpainetautiin ja keuhkosydänsairauteen. Keuhkojen hypoventilaatio lihastaudin, kyfoskolioosin, vaikean lihavuuden, uniapnean ym. hypoksiaa aiheuttavien tekijöiden seurauksena

Oireet ja kliiniset löydökset

Aluksi oireena on vain rasitushengenahdistus, jonka epäspesifisyyden takia diagnoosi usein viivästyy. Tautia pitäisi epäillä aina, kun todetaan pienentynyt valtimoveren happipitoisuus (< 7.3 kPa) ja potilaalla on etiologiaksi sopiva tauti.

Löydöksinä ovat sydämen oikean kammion kohotus, korostunut toinen sydänääni, trikuspidaalivuoto (vaikeasti kuultavissa) ja lopulta oikean puolen vajaatoiminta.

Diagnostiikka

Röntgenkuvassa nähdään keuhkovaltimorunkojen leveneminen (oikean päärungon poikkimitta > 16 mm, vasemman > 18 mm). Keuhkojen röntgenlöydös on perustaudin mukainen.

EKG:ssä havaitaan akselin kääntyminen oikealle (herkkyys paranee, jos on mahdollista verrata vanhaan otokseen). Myöhäisvaiheessa todetaan oikean puolen kuormitus, eriasteinen oikean puolen aktivaation hidastuminen (IRBBB) ja P-pulmonale kytkennöissä II, V1.

Sydämen kaikututkimus on paras ja herkin tutkimus.

Epäiltäessä keuhkoembolisaatiota tehdään keuhkoverenkierron kartoitus ja tarvittaessa keuhkovaltimoiden varjoainekuvaus. Kroonisen keuhkoembolisaation diagnosointi on erittäin vaikeaa.

Hoito

Etiologian mukainen

Obstruktiivisen keuhkosairauden hoito: keuhkoputkia laajentavat lääkkeet ja inhaloitava steroidi. Tupakointi on lopetettava.

Sydämen vasemman puolen vika hoidetaan.

Infektioiden hoito

Antikoagulaatio, jos on syytä epäillä embolisaatiota tai potilaalla on vaikea oikean puolen vajaatoiminta.

Jatkuva happihoito

Venesektio, kun B-Hkr > 0.56

Oikean puolen vajaatoiminnan symptomaattinen hoito: nesteretention varovainenkin hoito diureeteilla johtaa helposti hypotensioon, jonka vaaraa ACE:n estäjä lisää.

Hypoksian hoito: Varo hiilidioksidiretentiota ventilaatiohäiriöissä

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat