Seuraa 
Viestejä45973
Liittynyt3.9.2015

Luin mielenkiintoisen tutkimuksen Katalonian geopolitiikasta.

Kyseessähän on hyvin selkeä alue, joka Epsanjan puolella on autonominen alue ja Ranskassa ei. Katalooneilla on selvä oma kulttuuri-identiteetti ja kieli. Schengen-sopimuksen myötä raja on käytännössä suurelta osin kadottanut merkityksensä konkreettisenä esteenä

Espanjassa autonomisen hallinnon viranomaiset ajavat rajat ylittävää, eurooppalaista Kataloniaa, joka olisi kansallisvaltioista irrallinen sitä kautta, ettei sille olisi mitään relevanssia kansallisilla rajoilla. Tämä pyrkimys on konkreettisesti johtanut laajoihin, Euroopan aktiivisimpiin, yhteistyöhankkeisiin. Niiden kautta ovat yrittäneet katalaaniviranomaiset luoda uutta projekti-identiteettiä, joka ei riipu kansallisidentiteetistä. Tämä on siis verrattavissa erinäisiin Euroopassa liikkeellä oleviin "intervaltiollisiin" projekteihin maakunta- tai alueidentiteetin vahvistamiseksi.

Sen sijaan katalaani-aktivistit ajavat itsenäistä kansallisvaltiota. He eivät siis hyväksy Espanjaa ja Ranskaa identiteettinsä lähteiksi, mutta periaatteen tasolla haluvat OMAN kansallisvaltion. Siis vallankaappaus, ei kumous, mielessä on heillä.

Mutta entäs tavallinen kansa, rahvas? Noh, se on yhä täysin kiinni epsanjalaisessa TAI ranskalaisessa identiteetistä. Kansallisvaltioiden rajasta tai siihen liittyvästä identiteetistä ei haluta eikä pyritä eroon.

Johtopäätöksenä tutkimuksessa on, etteivät kansallisvaltiot ja niiden rajat ole välttämättä minnekään katoamassa Euroopasta edes yhdentymisen ja alueellistumisen myötä. Se on lähinnä aluejohtajien heiniä, retoriikkaa ja identiteettiprojektia, joka ei saa voimaansa ruohonjuuritasolta. Tai sitten kansallismielisen, omaa kansallisvaltiota havittelevien marginaaliaktivistien huuhattelua.

Suora lainaus "Monille tavallisille ihmisille raja määrittää edelleen identiteettiä ja kansallista viiteryhmää": näin siis Euroopan ääritapauksessa, Kataloniassa, missä on voimakas paikallinen kulttuuri- ja kieli-identiteetti, jolla on myös historiallinen pohja ajassa, jolloin Katalonia oli yhtenäinen, selvärajainen alue, kansakunta Espanjan valtakunan sisällä.

Yhtään Katalonian tapausta radikaalimpaa alueidentiteettiä on Euroopasta vaikea löytää, joten todennäköisesti kansallisvaltio- ja identiteetti on yhä voimainsa tunnossa tavallisten ihmisten tavallisissa sosiaalisissa käytänteissä, itseymmärryksessä ja toiminnassa.

Tämä opiksi ja sivistykseksi niille, jotka uskovat, ettei kansallisvaltioilla ja niihin liittyvillä identiteeteillä ole tulevaisuutta.

Viite: tutkimus oli Jouni Häklin "Miksi paikat kiinnostavat geopolitiikan tutkijaa?Kiistanalaisia paikkasidoksia Kataloniassa" teoksessa Muuttuva geopolitiikka.

Sivut

Kommentit (57)

Opiksi ja sivistykseksi voisit edes lukea yhden ajallisesti kattavan historiaa käsittelevän teoksen, niin huomaisit etteivät asiat ole staattisia. Siitä olisi sinun hyvä aloittaa itsesi sivistäminen.

kiitos vinkistä, mutta ei kiitos. Hallitsen maailmanhistorian aika hyvin, vaikka itse sanonkin ja historiantutkimuksia tulee muutenkin luettua varsin runasin määrin.

Meikämie kirjoitti:

meikämie

Viestin aihe: Kansallisvaltiot voivat hyvin Euroopassa

--------------------------------------------------------------------------------

Luin mielenkiintoisen tutkimuksen Katalonian geopolitiikasta

Schengen-sopimuksen myötä raja on käytännössä suurelta osin kadottanut merkityksensä konkreettisenä esteenä.

EU tai muut poliittiset instanssit eivät tee yhteistyötä Katalonian kanssa vaan Espanjan, jonka ehdoilla asioissa Espanja / Katalonia puolella mennään.
Taitaa kyllä olla niin, että niitä Katalonian kansallisvaltion perään haikailijoita on enemmistö.

Siinä kiven heiton päässähän on toinen piikki Espanjan lihassa, nimittäin
Baskimaa, jonka aktivistien toimenpiteet ovat olleet paljon rajumpaa
toimintaa kuin katalaanien.

Lisäksi edelleen länteen mentäessä on Galician autonominen alue, jossa ollaan myös hyvin kansallismielisiä.

Näinollen lienee ilmeistä, että Espanja on varustautunut näitä kolmea aluetta varten lähinnä - ainakin hetkellisesti vakavimman- vaihtoehdon eli ETA:n " vaativalla vakavuudella". Kyseessähän on suuri osa Pohjois-Espanjaa.

Vaikka ETA on nyt ainakin jossain määrin sanoutunut irti suorasta väkivallasta ja terrorimista, niin Katalonia, Baskimaa ja Galicia saavat kaikki tästä osansa vielä pitkään eteenpäin.

Kaikki eivät noissakaan paikoissa suinkaan ole terroristeja, vaan jälleen se pieni mutta vaarallinen idioottien joukko, siis kansallismieliset...

SAMAEL
Kaikki eivät noissakaan paikoissa suinkaan ole terroristeja, vaan jälleen se pieni mutta vaarallinen idioottien joukko, siis kansallismieliset...

Niin, ei-kansallisvaltiollisessa mielessä kansallismieliset radikaalit, eli kansallismieliste katalaanit ja baskit, näyttävät noissa tapauksissa olevan kiihkoilijoita.

Sen sijaan olemassa oleviin kansallisvaltioihin nojaava kansallismielisyys näyttäisi korreloivan maltillisuuden kanssa ja olevan enemmistön mielipide.

Tästä voi hahmotella laajempiakin suuntaviivoja kehitykselle: vaikuttaisi, että ainakin läntisessä Euroopassa kansallisvaltioon liittyvä kansallismielisyys on kansan enemmistön kohdalla maltillistunut konkreettiseksi käytännön asiaksi ja suvaitsevaksi, monikulttuuriseksi kansalliseksi identiteetiksi.

Tämä kehitys on havaittavissa myös Suomessa ja ylipäänsä vanhoissa kansallisissa demokratioissa.

SAMAEL
Nationalismi on terrorismia.

Nationalismi on myös rajoittunutta ajattelua.

Sosiaalisena eläimenä ihminen haluaa kuulua joukkoon, muttei osaa rajata tuota joukkoa tarpeeksi suppeaksi tai ymmärtää sitä riittävän laajalti, vaan rupeaa alamaiseksi usein historiallisesti keinotekoisessa rakenteessa, jossa on eliitti, sen eliitin edut, sen eliitin keinot (mm. uskonto, hierarkia, palkitseminen) ja näennäinen demokratia.

Me-henki haisee usein pahalle.

Pubi
Me-henki haisee usein pahalle.

Verelle, petokselle ja valheelle. Ihmiset kuitenkin rakastavat kulisseja, esityksiä ja keinotekoisia identiteettiin vaikuttavia ajatusrakennelmia kielialueeseen perustuvasta yhtenäisestä heimosta. Vaikka kenen tahansa aikuisen pitäisi helposti nähdä valtiouskonnon epäloogisuus, niin silti ripustaudutaan siihen mielikuvaan, että karttaan piirretyn rajan takana on jotenkin oleellisesti erilaisia "toisia ihmisiä".

Ei Samaelille ole tullut mieleen, että jos ihmiset kerta tarvitsevat yhteisöllisyyttä ja haluavat kuulua johonkin ryhmään, niin miksi kansallistunne ei voisi täyttää tätä aukkoa? Nyt vastaat tietenkin, että nationalismin nimessä on tapettu miljoonia ihmisiä, mutta onko tappamisen syynä ollut itse aate vai ihmiset? Kommunismin, kristinuskon, islamin ja jne. nimessä on tapettu miljoonia ihmisiä. Vaikka aate tai uskonto ei kehottaisikaan tappamiseen niin jostakin syystä näin on aina käynyt. Olisikohan se kuitenkin niin, että aatteesta riippumatta ihminen ajautuu aina silloin tällöin toisten ihmisten silmittömäksi teurastajaksi. Väittäisimpä jopa, että Samaelin anarkistiset aatetoveritkin syyllistyisivät tappamiseen jos heitä olisi riittävä määrä.

googeli
Ei Samaelille ole tullut mieleen, että jos ihmiset kerta tarvitsevat yhteisöllisyyttä ja haluavat kuulua johonkin ryhmään, niin miksi kansallistunne ei voisi täyttää tätä aukkoa?

Yhteisöllisyys on ihmiselle luonnollista, ja se tyydyttyy normaalisti terveessä keskushallinottomassa yhteisössä. Mitään "aukkoa" ei ole täytettäväksi, vaan keinotekoiseen kansallistunteeseen opetetaan indoktrinaatiolla ja pakottamisella. Ihmisen luonnollinen heimo koostuu niistä todellisista ihmisistä (ei esim. kansallismyyttisistä rintakuvista) joiden kanssa hän on tekemisissä jokapäiväisessä elämässään, ja jos "korkeampaa" tasoa ja kuulumisentunnetta tarvitaan, niin siksi käy luonnollisesti ihmiskunta ilman keinotekoisia rajoja. Nationalismi on keinotekoista, pakotettua, rajoittavaa, orjuuttavaa, ylimielistä, vihamielistä ja psyykkisesti raskasta jopa henkisesti sen ikeeseen vajonneille. Kaiken kaikkiaan se on vaarallista ja typerää, eikä se vastaa mihinkään todelliseen tarpeeseen, saatika sitten ratkaise mitään ihmiskunnan ongelmia (mutta luo niitä roppakaupalla).

Ja siinä olet väärässä etteivät nuo aatteet käske tappamaan, niissähän on juuri sisäänrakennettuna ajatus että niiden "puolustamiseksi" on tapettava. Ajattele vaikka Suomen sisällissotaa, joka hakee raakuudessa vertaistaan. Anarkismi taas ei ole linnoitus jota puolustetaan tappamalla, vaan se on linnoitusten purkamista ja ihmisten välistä pakottamatonta yhteistyötä.

SAMAEL
Pubi
Me-henki haisee usein pahalle.Verelle, petokselle ja valheelle. Ihmiset kuitenkin rakastavat kulisseja, esityksiä ja keinotekoisia identiteettiin vaikuttavia ajatusrakennelmia kielialueeseen perustuvasta yhtenäisestä heimosta. Vaikka kenen tahansa aikuisen pitäisi helposti nähdä valtiouskonnon epäloogisuus, niin silti ripustaudutaan siihen mielikuvaan, että karttaan piirretyn rajan takana on jotenkin oleellisesti erilaisia "toisia ihmisiä".

Jep.

Kansallisvaltioiden syntyhistoria on hämmästyttävän usein kruununperijöiden ja aateliston osingonjakoa.

Nykyisin me voimme lisäksi identifioitua firmoihin; Jokerit-, Barcelona- ja Liverpool-nimisillä yhtiöillä on kannattajansa ja fan-klubinsa, jotka vereen ja henkeen ovat yhtiöidensä fanaattisia kannattajia.

Vaatii aika suurta sydäntä olla jonkin voittoa tekevän firman fanaattinen kannattaja.

Odotan mielenkiinnolla, milloin Nokia-yhtiön kannattajat silmät päässä seisoen huutavat yhtiönsä nimeä - pitääkö firman ostaa joku joukkue vai onnistuuko se ilmankin, on mulla vielä mietintäasteella.

Monien urheilutilaisuuksien aloittaminen kansallishymnillä kuuluu samaan Me-hengen nostatukseen; jokin tuossa haisee Goebbelsille.

Ihmisten sokeus on usein ymmärtämättömyyttä.

SAMAEL

Ja siinä olet väärässä etteivät nuo aatteet käske tappamaan, niissähän on juuri sisäänrakennettuna ajatus että niiden "puolustamiseksi" on tapettava. Ajattele vaikka Suomen sisällissotaa, joka hakee raakuudessa vertaistaan. Anarkismi taas ei ole linnoitus jota puolustetaan tappamalla, vaan se on linnoitusten purkamista ja ihmisten välistä pakottamatonta yhteistyötä.

Vapaussodasta sen verran, että punaisethan sen kuitenkin aloittivat ja kapinoivat laillista hallitusvaltaa vastaan(tiedän, tiedän pakkovaltaa). Tietenkin valkoisten rangaistukset olivat ylimitoitettuja, mutta ihminen sokaistuu aatteelleen.

Mutta ajatellaan kristinuskoa, voidaanko sitä pitää syyllisenä ristiretkiin ja niiden aiheuttamiin inhimillisiin kärsimyksiin? Miekkalähetystä ei UT:stä löydy. Jeesushan nimenomaan käskee kääntämään toisenkin posken. Entäs "Ken miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu", tai Paavali ja kumppanit lähtevät pois kaupungeista joissa heitä ei kaivata. Eikö kristinuskoon liitettävät hirmuteot ole ihmisen, eivätkä itse uskonnon aiheuttamia?

googeli
SAMAEL

Ja siinä olet väärässä etteivät nuo aatteet käske tappamaan, niissähän on juuri sisäänrakennettuna ajatus että niiden "puolustamiseksi" on tapettava. Ajattele vaikka Suomen sisällissotaa, joka hakee raakuudessa vertaistaan. Anarkismi taas ei ole linnoitus jota puolustetaan tappamalla, vaan se on linnoitusten purkamista ja ihmisten välistä pakottamatonta yhteistyötä.Vapaussodasta sen verran, että punaisethan sen kuitenkin aloittivat ja kapinoivat laillista hallitusvaltaa vastaan(tiedän, tiedän pakkovaltaa). Tietenkin valkoisten rangaistukset olivat ylimitoitettuja, mutta ihminen sokaistuu aatteelleen.

Mutta ajatellaan kristinuskoa, voidaanko sitä pitää syyllisenä ristiretkiin ja niiden aiheuttamiin inhimillisiin kärsimyksiin? Miekkalähetystä ei UT:stä löydy. Jeesushan nimenomaan käskee kääntämään toisenkin posken. Entäs "Ken miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu", tai Paavali ja kumppanit lähtevät pois kaupungeista joissa heitä ei kaivata. Eikö kristinuskoon liitettävät hirmuteot ole ihmisen, eivätkä itse uskonnon aiheuttamia?

Onnistut irrottamaan uskon ja ihmiset toisistaan.

Miten uskonto toimii ilman ihmisiä?

Kerros!

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat