Seuraa 
Viestejä2799
Liittynyt6.9.2005

Ymmärrämmekö todella gravitaation, valon, magnetismin, sähkön tai aliatomisten hiukkasten perimmäistä luonnetta? Hiljattain julkaistu kirja THE FINAL THEORY väittää antavansa lopullisen selityksen kaikkiin näihin ongelmiin. Kirjaa esittelevällä nettisivulla tuodaan esiin monia nykyisiin teorioihin liittyviä ongelmia ja selviä loogisia virheitä. Jos uusi teoria todella vastaa näihin ongelmiin, se on niin vallankumouksellinen että tiedeyhteisö tuskin sitä purematta nielee. Kirjan lukemalla asia selviäisi, mutta jotain voi kuitenkin päätellä esittelysivuston FAQ-osiosta, johon alla oleva teksti perustuu.

Näin 'mullistavia' kirjoitellaan M. Peltosen sivuilla. Seuraavassa muutama mielenkiintoinen poiminta tuosta FAQ-osiosta. Foorumin viisaat ja tietävät osaavat varmasti kommentoida väittämiä asiallisesti.

Emmekö tiedä jo kaiken mustien aukkojen gravitaatiosta ja miten valokaan ei pääse niistä ulos?

Emme. Tämä usein toistettu virhekäsitys perustuu selvään erehdykseen. Mustia aukkoja sanotaan syntyvän kun tähden ydinenergia kasvaa ja se luhistuu kokoon. Mutta vain 'terveet', toimivat tähdet säteilevät valoa, eikä välttämättä ole muita syitä säteilyn loppumiseen kuin tähtien loppuun palaminen. Virheellinen käsitys johtuu tarpeesta dramatisoida asioita ja siitä, ettei gravitaation todellista olemusta ymmärretä.

Kuinka jäätyvä vesi voi laajentua ja jopa halkaista metalliputket ilman siihen lisättyä energiaa?

Nykytieteen mukaan sen pitäisi olla mahdotonta, mutta silti niin tapahtuu. Fysiikan lakien mukaan energian poistuminen jostakin vaatii aina tasapainottavaa energian lisäystä. Kuumaan auringonpaisteeseen jätetty ilmapallo laajenee ja lopulta särkyy. Myös tässä prosessissa työ kohdistuu paitsi ympäröivää ilmakehää myös pallon elastista pintaa vastaan sen pyrkiessä tasapainotilaan sisäisen ja ulkoisen paineen välillä. Asiassa ei ole mitään mystistä, koska työhön tarvittava lisäenergia (lämmön muodossa) tulee Auringosta.

Jäätyvään veteen ei kuitenkaan tule mistään lisäenergiaa - itse asiassa tapahtuu päinvastoin: jäätymisen edetessä energiaa kuluu jatkuvasti. Kuinka vesi sitten äkkiä laajenee sellaisella voimalla että putket halkeavat? Tähän mysteeriin ei nykytieteellä ole yksiselitteistä vastausta - vain joitakin epämääräisiä huitaisuja, jotka eivät anna selkeätä selitystä tähän energian tasapainorikkoon.

Kuinka on mahdollista, että raskaat esineet pysyvät pöydällä painumatta sen läpi?

Tähänkään nykytieteellä ei ole kelvollista vastausta. Kyseessä on saman kaltainen mysteeri kuin kestomagneetti. Mikä estää painavampia molekyylejä työntämästä tieltään pöydän kevyempiä molekyylejä ja raskasta esinettä painumasta pöydän läpi? Atomisidosten sanotaan jotenkin pitävän koossa niin magnetismia kuin pöytälevyn rakennettakin, mutta mistä tulee siihen tarvittava jatkuva energia? Ja onko se ehtymätön? Tähän energian häviämättömyyden lakia rikkovaan jokapäiväiseen ilmiöön ei ole ollut selitystä, eikä tällaisista asioista ole edes keskusteltu.

Valo hidastuu kulkiessaan veden tai lasin läpi samalla taipuen, mutta miten se voi taas palautua entiseen nopeuteensa sen jälkeen?

Nykytieteen mukaan sen pitäisikin olla mahdotonta. Mikään kohde luonnossa ei voi itsestään lisätä nopeuttaan, jos se on hidastunut. Luodin nopeus ei palaudu entiselleen sen lävistettyä puun. Kuinka sitten valohiukkanen eli fotoni pystyy sen tekemään läpäistyään lasin tai vesikerroksen?

Jatkuva valonsäde myös lämmittää sitä lasinkohtaa johon se osuu. Tästä seuraa toinen mysteeri: valonsäde itse asiassa menettää energiaa kulkiessaan lasin läpi, mutta kykenee silti lisäämään nopeuttaan sen läpäistyään! Myöskään tätä jokapäiväistä ilmiötä tiede ei osaa selittää.

Asiaan liittyy vielä kolmaskin mysteeri: jos valonsäde pannaan heijastumaan sik-sak liikettä kahden peilin välissä, kuinka monta heijastusta tarvitaan, jotta se menettäisi energiaa ja alkaisi pysyvästi hidastua? Tiedetään, ettei niin tapahdu koskaan, olipa heijastuksia miten monta tahansa. (Tätä periaatetta hyödynnetään aurinkokennoissa). Miten yksittäisen valonsäteen on mahdollista kohdistaa rajattomasti momentti-iskuja peileihin menettämättä tehoaan ja nopeuttaan? Se on nykytieteen mukaan mahdoton vapaaenergia -tapahtuma.

Miksi Einsteinin Erityinen Suhteellisuusteoria on niin eriskummallinen? Onko universumimme todellakin niin outo?

Erityinen suhteellisuusteoria on kokonaan virheellinen. Se sisältää selviä kokeellisesti osoitettuja virheitä, ja niitä voidaan lähemmän tarkastelun myötä löytää jo Einsteinin omista matemaattisista laskelmistakin (engl. lähdesivulla on tästä esimerkki).

Jos perustavin tieteemme on näin täynnä aukkoja, miksi tiedemiehet hyväksyvät sen ja muokkaavat edelleen riesakseen näitä kummallisia teorioita?

Mitä muuta he voivat tehdä? Epäilemättä heitä ilahduttaisi korjata kaikki virheelliset näkemykset, jos heillä olisi riittävä ymmärrys näistä asioista, mutta heillä ei ole. Tieteen auktoriteetit ovat lisäksi haluttomia myöntämään, että kaikki mitä he tietävät on vain sitä mitä heille on kerrottu. Näin ollen tutkijoilta puuttuu oikea tieto eikä heillä ole paljon vaihtoehtoja.

Merkitseekö tämä sitä, että koko atomiteoriamme on väärä, niin vanha 'aurinkokunta-' kuin nykyinen kvanttimekaaninenkin malli?

Kyllä, sitä se merkitsee. Tieteellisesti mahdottomat teoriat, jotka rikkovat sekä tervettä järkeä että perustavia fysiikan lakeja ovat huonoa tiedettä. Tietenkään ei ole mitään vikaa siinä, että kehitellään hyödyllisiä työmalleja tutkimuksen avuksi, mutta on virhe pitää niitä todellisena tietona ja ymmärryksenä.

Yhteensä siis atomien sanotaan käyttävän loputtomasti sisäistä vahvaa ydinvoima-energiaa, loputtomasti sisäistä sähkömagneettista energiaa, loputtomasti ulkoista sähkömagneettista energiaa (atomien välisissä sidoksissa), loputtomasti ulkoista gravitaatioenergiaa ja loputtomasti ulkoista magneettista energiaa - kaikki ilman tunnettua energialähdettä. Tällainen on tieteen nykytila.

Eikö nykytiede silti kaikesta huolimatta toimi hienosti?

Ei toimi! Kuten edellä on todettu, tieteellä ei ole yhtenäistä selitystä gravitaatioon; on vain joukko erilaisia selityksiä mahdottomine johtopäätöksineen jotka kumoavat kaiken mitä tiedämme aineesta ja energiasta, ovat vastoin fysiikan peruslakeja tai eivät kestä vakavaa kriittistä tarkastelua. 'Pimeä aine' ja 'pimeä energia' ovat siitä hyviä esimerkkejä. Tieteessä ei siis ole kyse mistään pikkuvirheistä!

Aiheeseen liittyviä tiedejulkaisujen artikkeleita

"Die Theorie bestimmt was wir beobachten können."(Albert Einstein)

Sivut

Kommentit (39)

Chair
Seuraa 
Viestejä2799
Liittynyt6.9.2005
Hannibal the kannibal
TAAS yksi kyökkifyysikko !

Kuka on kyökkifyysikko? Onko sinulla henkilökohtaisuuksien sijaan mitään kommentoitavaa itse asiaan?

Hannibal the kannibal
Hizbolla viitteenä ???

Ko. linkit eivät ole alaviitteitä vaan täysin itse tekstiin kuulumattomia ns. allekirjoituksia.

"Die Theorie bestimmt was wir beobachten können."(Albert Einstein)

Chair
Ymmärrämmekö todella gravitaation, valon, magnetismin, sähkön tai aliatomisten hiukkasten perimmäistä luonnetta? Hiljattain julkaistu kirja THE FINAL THEORY väittää antavansa lopullisen selityksen kaikkiin näihin ongelmiin. Kirjaa esittelevällä nettisivulla tuodaan esiin monia nykyisiin teorioihin liittyviä ongelmia ja selviä loogisia virheitä. Jos uusi teoria todella vastaa näihin ongelmiin, se on niin vallankumouksellinen että tiedeyhteisö tuskin sitä purematta nielee. Kirjan lukemalla asia selviäisi, mutta jotain voi kuitenkin päätellä esittelysivuston FAQ-osiosta, johon alla oleva teksti perustuu.

Näin 'mullistavia' kirjoitellaan M. Peltosen sivuilla. Seuraavassa muutama mielenkiintoinen poiminta tuosta FAQ-osiosta. Foorumin viisaat ja tietävät osaavat varmasti kommentoida väittämiä asiallisesti.

Emmekö tiedä jo kaiken mustien aukkojen gravitaatiosta ja miten valokaan ei pääse niistä ulos?

Emme. Tämä usein toistettu virhekäsitys perustuu selvään erehdykseen. Mustia aukkoja sanotaan syntyvän kun tähden ydinenergia kasvaa ja se luhistuu kokoon. Mutta vain 'terveet', toimivat tähdet säteilevät valoa, eikä välttämättä ole muita syitä säteilyn loppumiseen kuin tähtien loppuun palaminen. Virheellinen käsitys johtuu tarpeesta dramatisoida asioita ja siitä, ettei gravitaation todellista olemusta ymmärretä.
-----------------------------------
MUSTA AUKKO SYNTYY, KUN TÄHDEN FUUSIOREAKTIO LOPPUU JA TÄHDEN
MASSA YLITTÄÄ NK, CHANDRASEAKTRIN RAJAN, N. 3,3 KERTAA AURINGON MASSA. TÄMÄ ON TEOREETTINEN MALLI, TODISTEINA
MM. TÄHTIPARIN NÄKYMÄTÖN SEURALAINEN JA AUKKOON SYÖKSYVÄN
MATERIAN AIHEUTTAMA RÖNTGENSÄTEILY KERÄYMÄKIEKON NAVOILTA.
LOPPUOSAA EN YMMÄRTÄNYT ???

Kuinka jäätyvä vesi voi laajentua ja jopa halkaista metalliputket ilman siihen lisättyä energiaa?

Nykytieteen mukaan sen pitäisi olla mahdotonta, mutta silti niin tapahtuu. Fysiikan lakien mukaan energian poistuminen jostakin vaatii aina tasapainottavaa energian lisäystä. Kuumaan auringonpaisteeseen jätetty ilmapallo laajenee ja lopulta särkyy. Myös tässä prosessissa työ kohdistuu paitsi ympäröivää ilmakehää myös pallon elastista pintaa vastaan sen pyrkiessä tasapainotilaan sisäisen ja ulkoisen paineen välillä. Asiassa ei ole mitään mystistä, koska työhön tarvittava lisäenergia (lämmön muodossa) tulee Auringosta.

JÄÄTYVÄN VEDEN FAASITRANSITIOSSA NESTEESTÄ KIINTEÄKSI ENER-
GIA TULEE VEDEN LÄMPÖTILASTA, VAATIIHAN MUUTOS N. 80 KILOKA-
LORIA PER KILO.
J
äätyvään veteen ei kuitenkaan tule mistään lisäenergiaa - itse asiassa tapahtuu päinvastoin: jäätymisen edetessä energiaa kuluu jatkuvasti. Kuinka vesi sitten äkkiä laajenee sellaisella voimalla että putket halkeavat? Tähän mysteeriin ei nykytieteellä ole yksiselitteistä vastausta - vain joitakin epämääräisiä huitaisuja, jotka eivät anna selkeätä selitystä tähän energian tasapainorikkoon.

EI VESI LAAJENE, VAAN JÄÄN TILAVUUS ON 1/11 SUUREMPI KUIN
VASTAAVAN VESIMASSAN, SIKSI JÄÄ KELLUU 1/10 PINNALLA
VEDESSÄ.

Kuinka on mahdollista, että raskaat esineet pysyvät pöydällä painumatta sen läpi?

Tähänkään nykytieteellä ei ole kelvollista vastausta. Kyseessä on saman kaltainen mysteeri kuin kestomagneetti. Mikä estää painavampia molekyylejä työntämästä tieltään pöydän kevyempiä molekyylejä ja raskasta esinettä painumasta pöydän läpi? Atomisidosten sanotaan jotenkin pitävän koossa niin magnetismia kuin pöytälevyn rakennettakin, mutta mistä tulee siihen tarvittava jatkuva energia? Ja onko se ehtymätön? Tähän energian häviämättömyyden lakia rikkovaan jokapäiväiseen ilmiöön ei ole ollut selitystä, eikä tällaisista asioista ole edes keskusteltu.

EIVÄTHÄN ATOMIEN KESKEISET SIDOSVOIMAT VAADI JATKUVAA ENEGIANKULUTUSTA, KIERTÄÄ SATELLIITTIKIN MAATA KERRAN
VAUHDIN SAATUAAN LOPUTTOMASTI ILMAN LISÄENERGIAA.

Valo hidastuu kulkiessaan veden tai lasin läpi samalla taipuen, mutta miten se voi taas palautua entiseen nopeuteensa sen jälkeen?

Nykytieteen mukaan sen pitäisikin olla mahdotonta. Mikään kohde luonnossa ei voi itsestään lisätä nopeuttaan, jos se on hidastunut. Luodin nopeus ei palaudu entiselleen sen lävistettyä puun. Kuinka sitten valohiukkanen eli fotoni pystyy sen tekemään läpäistyään lasin tai vesikerroksen?

Jatkuva valonsäde myös lämmittää sitä lasinkohtaa johon se osuu. Tästä seuraa toinen mysteeri: valonsäde itse asiassa menettää energiaa kulkiessaan lasin läpi, mutta kykenee silti lisäämään nopeuttaan sen läpäistyään! Myöskään tätä jokapäiväistä ilmiötä tiede ei osaa selittää.

AALLONPITUUS PITENEE, SIITÄ ENERGIA. NOPEUS ON SUHTEESSA
VÄLIAINEESEEN, EI ABSOLUUTTINEN.

Asiaan liittyy vielä kolmaskin mysteeri: jos valonsäde pannaan heijastumaan sik-sak liikettä kahden peilin välissä, kuinka monta heijastusta tarvitaan, jotta se menettäisi energiaa ja alkaisi pysyvästi hidastua? Tiedetään, ettei niin tapahdu koskaan, olipa heijastuksia miten monta tahansa. (Tätä periaatetta hyödynnetään aurinkokennoissa). Miten yksittäisen valonsäteen on mahdollista kohdistaa rajattomasti momentti-iskuja peileihin menettämättä tehoaan ja nopeuttaan? Se on nykytieteen mukaan mahdoton vapaaenergia -tapahtuma.
------------------------------
EI SE HIDASTU, c ON AINA VAKIO. JATKUVAT HEIJASTUKSET ME-
NETTÄVÄT IMPULSSIA JA AALLONPITUUS KASVAA, SIITÄ ENERGIA,
JOLLEIVÄT PEILIT OLE TÄYSIN HEIJASTAVIA.

Miksi Einsteinin Erityinen Suhteellisuusteoria on niin eriskummallinen? Onko universumimme todellakin niin outo?

Erityinen suhteellisuusteoria on kokonaan virheellinen. Se sisältää selviä kokeellisesti osoitettuja virheitä, ja niitä voidaan lähemmän tarkastelun myötä löytää jo Einsteinin omista matemaattisista laskelmistakin (engl. lähdesivulla on tästä esimerkki).

Jos perustavin tieteemme on näin täynnä aukkoja, miksi tiedemiehet hyväksyvät sen ja muokkaavat edelleen riesakseen näitä kummallisia teorioita?

Mitä muuta he voivat tehdä? Epäilemättä heitä ilahduttaisi korjata kaikki virheelliset näkemykset, jos heillä olisi riittävä ymmärrys näistä asioista, mutta heillä ei ole. Tieteen auktoriteetit ovat lisäksi haluttomia myöntämään, että kaikki mitä he tietävät on vain sitä mitä heille on kerrottu. Näin ollen tutkijoilta puuttuu oikea tieto eikä heillä ole paljon vaihtoehtoja.

Merkitseekö tämä sitä, että koko atomiteoriamme on väärä, niin vanha 'aurinkokunta-' kuin nykyinen kvanttimekaaninenkin malli?

Kyllä, sitä se merkitsee. Tieteellisesti mahdottomat teoriat, jotka rikkovat sekä tervettä järkeä että perustavia fysiikan lakeja ovat huonoa tiedettä. Tietenkään ei ole mitään vikaa siinä, että kehitellään hyödyllisiä työmalleja tutkimuksen avuksi, mutta on virhe pitää niitä todellisena tietona ja ymmärryksenä.

Yhteensä siis atomien sanotaan käyttävän loputtomasti sisäistä vahvaa ydinvoima-energiaa, loputtomasti sisäistä sähkömagneettista energiaa, loputtomasti ulkoista sähkömagneettista energiaa (atomien välisissä sidoksissa), loputtomasti ulkoista gravitaatioenergiaa ja loputtomasti ulkoista magneettista energiaa - kaikki ilman tunnettua energialähdettä. Tällainen on tieteen nykytila.

Eikö nykytiede silti kaikesta huolimatta toimi hienosti?

Ei toimi! Kuten edellä on todettu, tieteellä ei ole yhtenäistä selitystä gravitaatioon; on vain joukko erilaisia selityksiä mahdottomine johtopäätöksineen jotka kumoavat kaiken mitä tiedämme aineesta ja energiasta, ovat vastoin fysiikan peruslakeja tai eivät kestä vakavaa kriittistä tarkastelua. 'Pimeä aine' ja 'pimeä energia' ovat siitä hyviä esimerkkejä. Tieteessä ei siis ole kyse mistään pikkuvirheistä!

Aiheeseen liittyviä tiedejulkaisujen artikkeleita

SUHTEELLSIUUSTEORIAN JA KVANTTIFYSIIKKAN VÄLILLÄ ON RISTIRIITA,
"KVANTTIPAINOVOIMA" JOTA MM. LEE SMOLIN ON POHDISKELLUT,
YHDISTÄISI NE "SUUREKSI YHTENÄISTEORIAKSI". JOS HIGGSIN
HUKKANEN LÖYTYY UUSISSA KOKEISSA,TEORIA PYSYY, MUUTEN
OLLAAN VAIKEUKSISSA.

http://www.onesimpleprinciple.com

Asiaa!!!!

Savor

;):)

Tässä muutama filosofinen lainaus Albert Einsteinin elämäkertakirjasta, jonka kirjoitti Albrecht Fölsing.

Vuonna 1955 suhteellisuusteorian keksimisestä tuli kuluneeksi tasan viisikymmentä vuotta. Suhteellisuusteorian juhlintaa Einstein kommentoi kirjeessään Max Von Lauelle näin (sivu 640):

"Jos olen jotakin pitkän elämäni mietteissä tajunnut, niin sen, että olemme paljon kauempana alkeisprosessien syvällisestä ymmärtämisestä, kuin useimmat aikalaisemme uskovatkaan, joten meluisa juhlinta tuskin vastaa asioiden tilaa."

Aslak
Seuraa 
Viestejä9177
Liittynyt2.4.2005

Minusta nykyfysiikka ei nyt niin "mettässä ole".

Kuka teistä osas pyörällä aijjaa heti ensiyrittämällä ?
Minulla ainaki oli polvet ruvella ja naama mustelmilla ennekö opin.
Niin son nykyfysiikallaki, ko kerran se vanaha on unohutettu , on
uusi opittava vaikka paskassa konttaamalla, mutta se varmasti ajanmyötä opithan.

Herra Tohtori
Seuraa 
Viestejä2613
Liittynyt18.3.2005
Chair
Emmekö tiedä jo kaiken mustien aukkojen gravitaatiosta ja miten valokaan ei pääse niistä ulos?

Emme. Tämä usein toistettu virhekäsitys perustuu selvään erehdykseen. Mustia aukkoja sanotaan syntyvän kun tähden ydinenergia kasvaa ja se luhistuu kokoon. Mutta vain 'terveet', toimivat tähdet säteilevät valoa, eikä välttämättä ole muita syitä säteilyn loppumiseen kuin tähtien loppuun palaminen. Virheellinen käsitys johtuu tarpeesta dramatisoida asioita ja siitä, ettei gravitaation todellista olemusta ymmärretä.
Musta aukko syntyy kun tarpeeksi suuri massa puristuu tarpeeksi pienen säteen sisään, jolloin muodostuu tapahtumahorisontti. Ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää eikä se millään lailla liity tähden ydinenergian kasvamiseen, mitä se tarkoittaneekaan. Jos sillä tarkoitetaan tähden ytimen säteilytehon kasvamista, niin ei tähti silloin suinkaan luhistu vaan laajenee lisääntyneen säteilypaineen vaikutuksesta.

Kuinka jäätyvä vesi voi laajentua ja jopa halkaista metalliputket ilman siihen lisättyä energiaa?

Nykytieteen mukaan sen pitäisi olla mahdotonta, mutta silti niin tapahtuu. Fysiikan lakien mukaan energian poistuminen jostakin vaatii aina tasapainottavaa energian lisäystä. Kuumaan auringonpaisteeseen jätetty ilmapallo laajenee ja lopulta särkyy. Myös tässä prosessissa työ kohdistuu paitsi ympäröivää ilmakehää myös pallon elastista pintaa vastaan sen pyrkiessä tasapainotilaan sisäisen ja ulkoisen paineen välillä. Asiassa ei ole mitään mystistä, koska työhön tarvittava lisäenergia (lämmön muodossa) tulee Auringosta.

Jäätyvään veteen ei kuitenkaan tule mistään lisäenergiaa - itse asiassa tapahtuu päinvastoin: jäätymisen edetessä energiaa kuluu jatkuvasti. Kuinka vesi sitten äkkiä laajenee sellaisella voimalla että putket halkeavat? Tähän mysteeriin ei nykytieteellä ole yksiselitteistä vastausta - vain joitakin epämääräisiä huitaisuja, jotka eivät anna selkeätä selitystä tähän energian tasapainorikkoon.
Kyse on energiatilojen tasapainosta. Vesi laajenee jäätyessään, koska sen kiinteän olomuodon kiderakenne on mitä on. Sillä on tietty normaalikoko tietyssä lämpötilasa, ja tuossa normaalikoossa sen energiataso on pienimmillään. Jos jäätyvän veden kokoa rajoitetaan, kiteytymisen alkaessa paine säiliössä kasvaa ja jäätymispiste alenee.

Toisin sanottuna kiteytymisen aikaansaaminen vaatii tällöin suuremman lämmönhukan.

Kyse on pohjimmiltaan energiatasojen erosta. Termisen energian pieneneminen aiheuttaa veden jäätymisen, koska kiteisen veden energiatila on alhaisempi kuin nestemäisen veden. Ei siinä sen ihmeellisempiä vaadita.

Kuinka on mahdollista, että raskaat esineet pysyvät pöydällä painumatta sen läpi?

Tähänkään nykytieteellä ei ole kelvollista vastausta. Kyseessä on saman kaltainen mysteeri kuin kestomagneetti. Mikä estää painavampia molekyylejä työntämästä tieltään pöydän kevyempiä molekyylejä ja raskasta esinettä painumasta pöydän läpi? Atomisidosten sanotaan jotenkin pitävän koossa niin magnetismia kuin pöytälevyn rakennettakin, mutta mistä tulee siihen tarvittava jatkuva energia? Ja onko se ehtymätön? Tähän energian häviämättömyyden lakia rikkovaan jokapäiväiseen ilmiöön ei ole ollut selitystä, eikä tällaisista asioista ole edes keskusteltu.
Höpsis. Eiväthän pysy. Tarvitaan vain riittävän suuri pistekuormitus. Ota vaikka puukko ja lyö se pöytään. Se uppoaa pöytään.

Tähän on nykytieteellä erittän kelvollinen vastaus. Sitä sanotaan sähkömagneettiseksi vuorovaikutukseksi ja se hoitelee muun muassa atomien elektroniverhojen väliset vuorovaikutukset.

Kiinteässä aineessa on paljon vahvoja atomien (ja molekyylien) välisiä sidoksia. Sidokset ovat myös varsin vakaita huoneenlämmössä useimmiten, mikä johtaa siihen että kiinteät aineet eivät useimmiten reagoi keskenään kemiallisesti vaan muodostuu kosketusvuorovaikutus, kun elektronien negatiiviset varaukset työntävät toisiaan poispäin toisistaan ja estävät kappaleita uppoamasta toisiinsa.

Valo hidastuu kulkiessaan veden tai lasin läpi samalla taipuen, mutta miten se voi taas palautua entiseen nopeuteensa sen jälkeen?

Nykytieteen mukaan sen pitäisikin olla mahdotonta. Mikään kohde luonnossa ei voi itsestään lisätä nopeuttaan, jos se on hidastunut. Luodin nopeus ei palaudu entiselleen sen lävistettyä puun. Kuinka sitten valohiukkanen eli fotoni pystyy sen tekemään läpäistyään lasin tai vesikerroksen?
Koita ymmärtää että väliaine ei niinkään vaikuta fotoniin kuin enemmänkin olosuhteisiin, joissa fotoni etenee.

Valon nopeus tyhjiössä määräytyy tyhjiön permeabiliteetin ja permittiivisyyden kautta. Samalla tavalla valon nopeus väliaineessa määräytyy väliaineen ominaisuuksien kautta. Ne vaikuttavat siihen, miten nopeasti fotonit voivat edetä tuon väliaineen vaikutuspiirissä. Yksittäisen fotonin energiaan niillä ei ole mitään vaikutusta; vain nopeuteen. Ellei sitten fotoni absorboidu väliaineeseen kokonaan.

Hieman parempi vertaus on auto, joka ajaa ensin hyvällä tiellä ja sen jälkeen routavaurioisella monttutiellä.

Ellei auto kärsi vaurioita monttutiellä, sen nopeus monttutiellä ei mitenkään vaikuta siihen miten nopeasti sillä voi ajaa hyväkuntoisella tiellä. Toisaalta auto voi hajota lopullisesti monttutielle, jolloin sillä ei ajeta enää mihinkään.

Jatkuva valonsäde myös lämmittää sitä lasinkohtaa johon se osuu. Tästä seuraa toinen mysteeri: valonsäde itse asiassa menettää energiaa kulkiessaan lasin läpi, mutta kykenee silti lisäämään nopeuttaan sen läpäistyään! Myöskään tätä jokapäiväistä ilmiötä tiede ei osaa selittää.Se johtuu siitä että valonsäteestä yksittäisiä fotoneja absorboituu lasiin ja luovuttaa energiaa sille. Osa fotoneista jatkaa matkaansa suuremmin häiriintymättä alkuperäisen energiansa säilyttäen.

Asiaan liittyy vielä kolmaskin mysteeri: jos valonsäde pannaan heijastumaan sik-sak liikettä kahden peilin välissä, kuinka monta heijastusta tarvitaan, jotta se menettäisi energiaa ja alkaisi pysyvästi hidastua? Tiedetään, ettei niin tapahdu koskaan, olipa heijastuksia miten monta tahansa. (Tätä periaatetta hyödynnetään aurinkokennoissa).Mitä pötyä. Ensinnäkään valonsäde ei ole minkäänlainen fysikaalinen olento, se on kvantisoitu suurella menestyksellä. Valo koostuu yksittäisistä energiapaketeista, fotoneista.

"Valonsäde" sisältää melko paljon fotoneja. Mikään peili ei kuitenkaan heijasta kaikkia siihen osuneita fotoneja vaan vain esimerkiksi 90 prosenttia. Heijastuneiden fotonien nopeus pysyy vakiona, mutta "valonsäteen" kokonaisenergia pienenee fotonien määrän pienentyessä.

Kun jokaisessa heijastuksessa tietty määrä fotoneja absorboituu peiliin ja loput heijastuvat takaisin tulosuuntaansa, havaitaan että "valonsäteen" energia pienenee jatkuvasti kunnes jäljellä on enää muutama fotoni, jotka 90% todennäköisyydellä heijastuvat takaisin peilistä ja 10 % todennäköisyydellä absorboituvat peiliin. Jossain vaiheessa kaikki votonit ovat absorboituneet peiliin.

Yksittäisten, samanlaisten fotonien nopeus on kuitenkin aina samassa väliaineessa vakio. Sen sijaan fotonin taajuus voi vaikuttaa sen nopeuteen väliaineessa. Tämä johtuu siitä että vaihenopeus on riippuvainen aallonpituudesta. Ks. Dispersio.

Miten yksittäisen valonsäteen on mahdollista kohdistaa rajattomasti momentti-iskuja peileihin menettämättä tehoaan ja nopeuttaan? Se on nykytieteen mukaan mahdoton vapaaenergia -tapahtuma.Johtuu fotonien kaikki tai ei mitään -luonteesta. Yksittäisellä fotonilla on tietty todennäköisyys joko heijastua peilistä tai olla heijastumatta.

Mitä tulee "rajattomaan momentti-iskujen määrään", niin älähän huoli, liikemäärä säilyy joka tapauksessa. Jos on tyhjössä kaksi peiliä joiden väliin laitetaan paljon fotoneja pomppimaan siinä välillä, niin silloin ne peilit kyllä loittonevat toisistaan... hiukan. Ei kovin paljoa, mutta hiukan. Kaiken kaikkiaan fotonien yhteen laskettu energia muuntuu peilien lämpö- ja liike-energiaksi. Mikään peili ei kuitenkaan ole 100% heijastava, joten häviöitä tapahtuu jokaisessa heijastuksessa, joten rajattomasta puhuminen on täysin teoreettista ja parhaimmillaankin virheellinen oletus.

Liikemäärän säilyminen ei ole ongelma, sillä peilien liikemäärät nollaavat toisensa.

Miksi Einsteinin Erityinen Suhteellisuusteoria on niin eriskummallinen? Onko universumimme todellakin niin outo?

Erityinen suhteellisuusteoria on kokonaan virheellinen. Se sisältää selviä kokeellisesti osoitettuja virheitä, ja niitä voidaan lähemmän tarkastelun myötä löytää jo Einsteinin omista matemaattisista laskelmistakin (engl. lähdesivulla on tästä esimerkki).
Heh.

Erityistä suhteellisuusteoriaa tarkastellessa kannattaa pitää mielessä että se on todellakin suppea teoria. Se kuvaa vain vakionopeudella eteneviä kappaleita ja niiden välisiä suhteita. Tulee mieleen vitsi, jossa rikas ravivedonlyöjä palkkasi fyysikon laatimaan mallin joka ennustaa hevosten paremmuuden. Fyysikko sanoi sen olevan helppoa, jos oletetaan hevosten olevan ellipsin muotoisia ja juoksevan tyhjiössä vakionopeudella... Lisäksi suppeaan suhteellisuusteoriaan on lisätty populaaritieteen toimesta kaikenlaisia väärinkäsityksiä ja omituisuuksia. Alkuperäinen teoria ei ole lainkaan omituinen, kun sen vain sisäistää. Se vain vaatii muutamasta perustavaa laatua olevasta oletuksesta luopumista.

Yleinen suhteellisuusteoria on se mihin kannattaa kiinnittää huomiota enemmän. Se kun pitää yhtä havaitun todellisuuden kanssa erittäin suurella tarkkuudella...

Jos perustavin tieteemme on näin täynnä aukkoja, miksi tiedemiehet hyväksyvät sen ja muokkaavat edelleen riesakseen näitä kummallisia teorioita?

Mitä muuta he voivat tehdä? Epäilemättä heitä ilahduttaisi korjata kaikki virheelliset näkemykset, jos heillä olisi riittävä ymmärrys näistä asioista, mutta heillä ei ole. Tieteen auktoriteetit ovat lisäksi haluttomia myöntämään, että kaikki mitä he tietävät on vain sitä mitä heille on kerrottu. Näin ollen tutkijoilta puuttuu oikea tieto eikä heillä ole paljon vaihtoehtoja.

Kun miettii miten yksinkertaiset asiat eivät aukene näille kavereille, en voi varsinaisesti luottaa siihen että thefinaltheory olisi varsinaisesti parempi vaihtoehto kuin nykyiset mallit.

Palataanpa astialle sitten kun näillä tyypeillä on tarjota jotain mikä

1. Kuvaa todellisuutta yhtä tarkasti kuin kvanttidynamiikka ja yleinen suhteellisuusteoria
2. On matemaattiselta muodoltaan tai perusperiaatteiltaan yksinkertaisempi kun edelä mainitut mallit.

Merkitseekö tämä sitä, että koko atomiteoriamme on väärä, niin vanha 'aurinkokunta-' kuin nykyinen kvanttimekaaninenkin malli?

Kyllä, sitä se merkitsee. Tieteellisesti mahdottomat teoriat, jotka rikkovat sekä tervettä järkeä että perustavia fysiikan lakeja ovat huonoa tiedettä. Tietenkään ei ole mitään vikaa siinä, että kehitellään hyödyllisiä työmalleja tutkimuksen avuksi, mutta on virhe pitää niitä todellisena tietona ja ymmärryksenä.
Se ettei ymmärretä jotain, ei tarkoita sitä että se olisi mahdotonta. Lisäksi myös tieteenfilosofia taitaa olla pikkaisen hakusessa kun tuohon malliin puhutaan siitä mitä voidaan pitää todellisena tietona ja ymmärryksenä. Kannattaa tutustua positivismiin. Pähkinänkuoressa: jos teoria kuvaa todellisuutta tarkasti, ei ole syytä olettaa etteikö todellisuus olisi teorian kaltainen. Fysiikkahan ei ole mitään muuta kuin malleja.

Taitavat olla jotain sielunveljiä tämän meidän Savorimme kanssa nämä hiipparit...

Yhteensä siis atomien sanotaan käyttävän loputtomasti sisäistä vahvaa ydinvoima-energiaa, loputtomasti sisäistä sähkömagneettista energiaa, loputtomasti ulkoista sähkömagneettista energiaa (atomien välisissä sidoksissa), loputtomasti ulkoista gravitaatioenergiaa ja loputtomasti ulkoista magneettista energiaa - kaikki ilman tunnettua energialähdettä. Tällainen on tieteen nykytila.Heh.

Staattinen voima voi olla olemassa vaikka tuomiopäivään saakka ilman ulkoista energianlähdettä. Ei voiman tuottamiseen vaadita energiaa.

Energiaa kuluu vain jos voimaa tarvitaan liikkeen ylläpitämiseen. Tai energiapotentiaalin kasvattamiseen.

W=Fs ja niin pois päin.

Eikö nykytiede silti kaikesta huolimatta toimi hienosti?

Ei toimi!
Toimii. Kelpoisuusrajoissaan kvanttidynamiikan ja yleisen suhteellisuusteorian antamat ennusteet vastaavat todellisuutta erittäin tarkasti, ja fysiikalta ei voi muuta vaatiakaan.

Kuten edellä on todettu, tieteellä ei ole yhtenäistä selitystä gravitaatioon (1); on vain joukko erilaisia selityksiä mahdottomine (2) johtopäätöksineen jotka kumoavat kaiken mitä tiedämme (3) aineesta ja energiasta, ovat vastoin fysiikan peruslakeja (4) tai eivät kestä vakavaa kriittistä tarkastelua (5). 'Pimeä aine' ja 'pimeä energia' ovat siitä hyviä esimerkkejä. Tieteessä ei siis ole kyse mistään pikkuvirheistä!

1. Totta. Olisiko tarjolla ehdotuksia? Niiden pitäisi antaa tarkempia ennusteita kuin YST...

2. Mahdoton on käsite joka ei sovi maailmankaikkeuteen kovinkaan hyvin, ottaen huomioon että tämä käsittämättömän iso köntti putkahti alun perin tyhjästä. Mahdottomasta ei juuri kannata siis puhua.

3. Mitäs tiedätte aineesta ja energiasta? Sopii kertoa. Hypoteesienne pitäisi antaa parempia ja tarkempia tuloksia kuin kvanttidynamiikka...

4. Kuten maailmankaikkeus itsekin. Money for nothing, chicks for free...

5. Itsekriittinen tarkastelu ei lienee yhtä mukavaa kuin kriittinen tarkastelu.

Maailmankaikkeus olemassaolollaan jo rikkoo energian säilymislakia ja tuntuu mahdottomalta ihan itsessään. Turha siis vaahdota mahdottomasta, kun se kuitenkin on vain käsite joka perustuu kaksijalkaisen apinan hahmotuskykyyn todellisuudestaan, ja havaittavasti maailmankaikkeus on olemassa...

Capito tutto, perchè sono uno
Persona molto, molto intelligente...

-Quidquid latine dictum sit, altum viditur.

If you stare too long into the Screen, the Screen looks back at you.

Loistavia vastauksia Herra Tohtori. En olisi kyennyt parempaan.
Eiko olisi kysyjillekin hyva jos aluksi selvittaisi itselleen juurta jaksain suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan. Vaatii tietysti aikaa mutta on vaivan arvoista. Satunnaisien otteiden lukeminen Internetista jattaa aukkoja. Moni kysymys oli asetettu hassunhauskasti ja hyokkaavasti yleista suhteellisuusteoriaa tai suppeaa vastaan vaittaen ettei nykytiede tarjoa vastauksia kysymyksiin. Kuten Herra Tohtorin vastauksista ilmenee, kysymysten asettelijalla ei todennakoisesti ole ollut riittavaa tuntemusta nykyfysiikan tiedoista ja nainollen on tehty hataisia johtopaatoksia ettei nykyfysiikalla olisi vastauksia. Tiede kylla vastaa kunhan osaa kysya.

Nama populistiset vaihtoehtoteoriatyngat ovat varmasti syntyneet tiedon puutteesta.

Herra Tohtori
Seuraa 
Viestejä2613
Liittynyt18.3.2005
Nämä populistiset vaihtoehtoteoriatyngät ovat varmasti syntyneet rahan puutteesta.

Korjattu.

$ 28.95 per kirja...

Capito tutto, perchè sono uno
Persona molto, molto intelligente...

-Quidquid latine dictum sit, altum viditur.

If you stare too long into the Screen, the Screen looks back at you.

Chair
Seuraa 
Viestejä2799
Liittynyt6.9.2005

Herra Tohtorilta todellakin ihan hyviä ja pääosin asiallisiakin vastauksia. Kuten aloitusviestistä ja M. Peltosen sivuilta voi lukea, perustuu aloitusviestin kursivoitu teksti The Final Theory -kirjan esittelysivuston FAQ-osioon. Ja kuten edelleen sekä aloitusviestissä että Peltosen sivuilla sanotaan:

Jos uusi teoria todella vastaa näihin ongelmiin, se on niin vallankumouksellinen että tiedeyhteisö tuskin sitä purematta nielee. Kirjan lukemalla asia selviäisi, mutta jotain voi kuitenkin päätellä esittelysivuston FAQ -osiosta, johon alla oleva teksti perustuu.

Fuck Youhyn on luultavasti valittu hyvin provosoivia kysymyksiä ja vastauksia, joten lopullisen tuomion voi antaa vasta kirjan luettuaan. Näin uskoisin.

"Die Theorie bestimmt was wir beobachten können."(Albert Einstein)

salai
Seuraa 
Viestejä7563
Liittynyt17.3.2005
Chair
Valo hidastuu kulkiessaan veden tai lasin läpi samalla taipuen, mutta miten se voi taas palautua entiseen nopeuteensa sen jälkeen?

Nykytieteen mukaan sen pitäisikin olla mahdotonta. Mikään kohde luonnossa ei voi itsestään lisätä nopeuttaan, jos se on hidastunut. Luodin nopeus ei palaudu entiselleen sen lävistettyä puun. Kuinka sitten valohiukkanen eli fotoni pystyy sen tekemään läpäistyään lasin tai vesikerroksen?


Tarkoitatko, että äänellä esimerkiksi terästangossa on erilainen nopeus riippuen sen kulkuhistoriasta?

Jos ääni synnytetään lyömällä ratakiskon päähän, sen nopeus on normaali n. 5100 m/s. Jos taas toisessa kiskossa on katkos, missä ääni hidastuu 343 m/s, se jatkaa katkoksen jälkeen tällä hitaammalla kiiruksella.

Kannattaako tuollaisella logiikalla kauheasti huudella uusia tieteellisiä totuuksia. On nimittäin jo aivoissa hidastunut tuo ajatus, eikä "voi itsestään lisätä nopeuttaan, jos se on hidastunut". MOT

Mitä tahansa edellä esitetyistä väitteistä saa epäillä ja ne voidaan muuttaa toisiksi ilman erillistä ilmoitusta. Kirjoittaja pyrkii kuitenkin toimimaan rehellisesti ja noudattamaan voimassa olevia lakeja.

"Lausuntoautomaatti Herra Tohtorin" vastaukset toki ovat pääpiirteisään
oikein, mutta jollain tavoin "Wikipedia"-vastauksia . Sitäpaitsi kerroin
jo suunnilleen saman aikaisemmin.

Tuo fotonien aiheuttama impulssi peilille on erityisen mielenkiintoinen
ilimiö, Maxwell sen teoretisoi ja Lebed ja Nichols (muka) mittasivat vuosi-
sadan alussa, myöhemmin se on osoitettu samanlaiseksi onnekkaaksi
sattumaksi kuin valon taipumisen mittaaminen auringon ohituksessa,
tuon ajan laitteet eivät kumpaankaan alkuunkaan riittäneet.

Kysynpä vain, jos valo heijastuu aallonpituuttaan kasvattamatta täysin
heijastuvasta peilistä, miten se muka antaa sille "aurinkopurje"-
impulssin ? Jos osa siitä jää heijastumatta tai "peili" on peräti täysin
musta, tilanne on toinen, silloinkin impulsia saadaan vain niin kauan
kunnes peilin lämpötila on kauttaaltaan sama. Ei termodynamiikan
toista voida ohittaa kvantti-ilmiöiden makroskaalassa ja jos ei synny
lämpötilaeroa ja siis entropiaa, ei synny myöskään energiaa.

salai
Chair
Valo hidastuu kulkiessaan veden tai lasin läpi samalla taipuen, mutta miten se voi taas palautua entiseen nopeuteensa sen jälkeen?

Nykytieteen mukaan sen pitäisikin olla mahdotonta. Mikään kohde luonnossa ei voi itsestään lisätä nopeuttaan, jos se on hidastunut. Luodin nopeus ei palaudu entiselleen sen lävistettyä puun. Kuinka sitten valohiukkanen eli fotoni pystyy sen tekemään läpäistyään lasin tai vesikerroksen?


Tarkoitatko, että äänellä esimerkiksi terästangossa on erilainen nopeus riippuen sen kulkuhistoriasta?

Jos ääni synnytetään lyömällä ratakiskon päähän, sen nopeus on normaali n. 5100 m/s. Jos taas toisessa kiskossa on katkos, missä ääni hidastuu 343 m/s, se jatkaa katkoksen jälkeen tällä hitaammalla kiiruksella.

Kannattaako tuollaisella logiikalla kauheasti huudella uusia tieteellisiä totuuksia. On nimittäin jo aivoissa hidastunut tuo ajatus, eikä "voi itsestään lisätä nopeuttaan, jos se on hidastunut". MOT

EI ei ei ja vielä kerran EI !!!

Äänen ( kuten valonkin ) nopeus on vain mediasta kiinni, katkoksessa
ilmassa se hidastuu ilmanopeuteen, mutta jatkaa sitten ratakiskossa
teräksen nopeudella taas !

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Uusimmat

Suosituimmat