Seuraa 
Viestejä45973

Oletteko tietoisia, että Suomessa toimii
Tiede ja UFOT-tutkimusrymä? Lukekaa Matias Päätalon
kirja Tähtiä ja outoja ilmiöitä.

Asiallinen kriitteinen, tieteellinen
vain liian vaatimattoman kustantajan julkaisema.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (10)

Urantia-kirjassa on lukuisia kohtia jotka käsittelevät maan ulkopuolista älyä ja muita planeettoja. Sehän on tietysti selvää jo kirjan luonteen takia!

Tässä yksi esimerkki pätkä !

ERÄÄN NAAPURIPLANEETAN

HALLITUSJÄRJESTELMÄ

LANAFORGEN luvalla ja Edentian Kaikkein Korkeimpien suostumuksella minut on valtuutettu kertomaan jotakin eräällä Satanian järjestelmään kuuluvalla, melko läheisellä planeetalla elävän kaikkein edistyneimmän ihmisrodun yhteiskunnallisesta, moraalisesta ja poliittisesta elämästä.

Kaikista Luciferin kapinaan osallistumisen takia eristetyistä Satanian maailmoista tämä planeetta muistuttaa kokemansa historian osalta mitä likeisimmin Urantiaa. Näiden kahden sfäärin samankaltaisuus epäilemättä selittää, miksi lupa tämän epätavallisen selonteon esittämiseen myönnettiin, sillä on erittäin harvinaista, että järjestelmänhallitsijat antavat luvan tehdä jollakin planeetalla selkoa jonkin toisen planeetan asioista.

Urantian tavoin tämänkin planeetan johti harhaan sen oman Planeettaprinssin Luciferin kapinan yhteydessä osoittama petturuus. Sille annettiin Aineellinen Poika pian sen jälkeen, kun Aatami oli saapunut Urantialle, ja tämä Poika rikkoi hänkin sopimuksensa, ja planeetta jäi eristyksiin, sillä Hallinnollista Poikaa ei ole milloinkaan annettu sen kuolevaisrotujen keskuuteen.

1. MANNERKANSAKUNTA

Kaikista näistä planeettaa kohdanneista vaikeuksista huolimatta siellä on erillisellä, suunnilleen Australian kokoisella mantereella kehittymässä varsin korkeatasoinen sivilisaatio. Tämän kansakunnan jäseniä on noin 140 miljoonaa. Mantereen väestö on sekoittunutta rotua, valtaosaltaan sinistä ja keltaista, jossa violetin osuus on hiukan suurempi kuin on Urantian niin kutsutussa valkoisessa rodussa. Nämä eri rodut eivät ole vielä täysin sekoittuneet, mutta ne harjoittavat veljellisistä kanssakäymistä ja tulevat varsin tyydyttävästi toimeen keskenään. Elinajan keskimääräinen pituus tällä mantereella on nyt yhdeksänkymmentä vuotta, viisitoista prosenttia pitempi kuin minkään muun planeetalla elävän kansan elinikä.

Tämän kansakunnan tuotantokoneisto nauttii eräästä suuresta edusta, joka johtuu mantereen ainutlaatuisesta pinnanmuodostuksesta. Korkeat vuoret, joilla sataa rankasti kahdeksan kuukautta vuodesta, sijaitsevat aivan maan keskellä. Nämä luonnonolosuhteet suosivat vesivoiman käyttöä ja helpottavat suuresti mantereen kuivemman, läntisen neljänneksen kastelua.

Nämä ihmiset ovat omavaraisia. Toisin sanoen he voivat tulla toimeen määräämättömän ajan tuomatta maahan mitään ympäröivien kansojen tuotteita. Heillä on luonnonvaroja yltäkylläisesti, ja he ovat oppineet tieteellisin keinoin korvaamaan välttämättömyystarvikkeiden osalta esiintyvät puutteet. He käyvät vilkasta kotimaankauppaa, mutta heidän ulkomaankauppansa on vähäistä, mikä johtuu heidän vähemmän edistyneiden naapuriensa yleisestä vihamielisyydestä.

Yleisesti ottaen tämä mannerkansa seurasi tuon planeetan kehityksen kulkua: Kehitys heimoasteelta voimakkaiden hallitsijoiden ja kuninkaiden ilmaantumiseen
sivu 809

kesti tuhansia vuosia. Yksinvaltaisten monarkkien jälkeen seurasi monia erilaisia hallitusmuotoja: epäonnistuneita tasavaltoja, kommuunivaltioita; ja diktaattoreita tuli ja meni loputtomana virtana. Kehitys jatkui tällaisena, kunnes noin viisisataa vuotta sitten erään poliittisen kuohuntakauden aikana muuan kansakunnan voimakkaan diktaattori-triumviraatin jäsen koki mielenmuutoksen. Hän tarjoutui luopumaan vallasta sillä ehdolla, että toinen hänen hallitsijatoveristaan, kahdesta muusta kehnompi, myös luopuisi diktaattorinvallastaan. Mantereen hallitsijanvalta joutui näin yhden hallitsijan käsiin. Yhdistynyt valtio edistyi vahvan monarkkisen hallinnon alaisuudessa yli sata vuotta, jona aikana kehittyi mestarillinen vapauden peruskirja.

Sittemmin tapahtunut siirtyminen monarkiasta edustukselliseen hallitustapaan sujui asteittain. Kuninkaat jäivät pelkiksi sosiaalisiksi tai tunneperäisiksi keulakuviksi ja sitten, kun hallitsijasuvulla ei enää ollut miespuolista perijää, he poistuivat näyttämöltä lopulta kokonaan. Nykyinen tasavalta on nyt ollut olemassa tasan kaksisataa vuotta, jona aikana on tapahtunut jatkuvaa edistystä kohti sitä hallitusjärjestelmää, josta seuraavassa kerrotaan, ja viimeisimmät saavutukset talouselämän ja politiikan saralta ovat viimeksi kuluneen vuosikymmenen satoa.

2. POLIITTINEN JÄRJESTELMÄ

Tällä mannerkansalla on nyt edustuksellinen hallitusjärjestelmä, ja valtakunnallinen pääkaupunki sijaitsee keskellä mannerta. Keskushallitus muodostuu sadan verrattain itsenäisen osavaltion vahvasta liittovaltiosta. Nämä osavaltiot valitsevat kuvernöörinsä ja lainsäätäjänsä kymmeneksi vuodeksi kerrallaan, eikä kukaan ole valittavissa uudelleen. Kuvernöörit nimittävät osavaltioiden tuomarit näiden elinajaksi, ja nimityksen vahvistavat osavaltioiden lainsäädäntäelimet, joihin kuuluu yksi edustaja kutakin sataatuhatta kansalaista kohti.

Suurkaupunkien hallintojärjestelmiä on viittä eri tyyppiä kaupungin koosta riippuen, mutta missään kaupungissa ei saa olla enempää kuin miljoona asukasta. Kaiken kaikkiaan nämä kaupunkien hallintojärjestelmät ovat hyvin yksinkertaisia, suoraan toimivia ja kustannuksiltaan edullisia. Korkeinta tyyppiä edustavat kansalaiset pyrkivät innokkaasti kaupunginhallinnon harvalukuisiin virkoihin.

Liittovaltion hallitusjärjestelmään kuuluu kolme tasavertaista hallinnonhaaraa: toimeenpaneva, lakiasäätävä ja oikeudellinen haara. Liittovaltion toimeenpanopäällikkö valitaan joka kuudes vuosi yleisissä alueellisissa vaaleissa. Häntä ei voida valita uudelleen muutoin kuin vähintään seitsemänkymmenenviiden osavaltion lainsäädäntäelimen anomuksesta, jonka anomuksen takana ovat myös asianomaiset osavaltiokuvernöörit, ja silloinkin vain yhdeksi kaudeksi. Hänen neuvonantajanaan toimii ylikabinetti, johon kuuluvat kaikki elossa olevat entiset toimeenpanopäälliköt.

Lainsäädännällinen vallanelin koostuu kolmesta kamarista:

1. Ylähuoneen valitsevat teollisuuden työntekijät, ammatinharjoittajat, maatalous- ja muut työläiset, jotka antavat äänensä sen mukaan, mikä on heidän taloudellinen tehtävänsä.

2. Alahuoneen valitsevat ne tietyt yhteiskunnan organisaatiot, jotka kattavat sellaiset yhteiskunnalliset, poliittiset ja filosofiset ryhmät, jotka eivät kuulu tuotantoelämän eivätkä vapaiden ammattien piiriin. Kaikki hyvämaineiset kansalaiset osallistuvat kummankin edustajaluokan valintaan, mutta heidät ryhmitellään eri tavoin riippuen siitä, koskeeko vaali ylä- vaiko alahuonetta.

3. Kolmanteen huoneeseen - vanhempien valtiomiesten huoneeseen - kuuluu yhteiskunnallisen palvelun veteraaneja, ja sen jäseninä on monia ansioituneita henkilöitä, joiden ehdollepanon suorittavat toimeenpanopäällikkö,
sivu 810

alueelliset (liittovaltiotasoa alemmat) toimeenpanopäälliköt, korkeimman oikeuden päällikkö ja kummankin muun lakiasäätävän huoneen johtavat viranhaltijat. Tämän ryhmän jäsenmäärä on korkeintaan sata, ja sen jäsenet valitaan vanhempien valtiomiesten oman enemmistön päätöksellä. Jäsenyys on elinikäinen, ja milloin paikkoja avautuu, on eniten ääniä saanut ehdokaslistalla oleva henkilö sen jälkeen tullut asianmukaisesti valituksi. Tämän elimen toimiala on puhtaasti neuvoa-antava, mutta se vaikuttaa voimakkaasti yleiseen mielipiteeseen, ja sen arvovalta ohjaa kaikkia valtiovallan elimiä.

Varsin suuren osan liittovaltion hallintotyöstä suorittavat kymmenen alueellista (liittovaltiotasoa alempana olevaa) viranomaista, joista kukin on kymmenen osavaltion yhdessä muodostama. Nämä alueelliset elimet ovat yksinomaan toimeenpanevia ja hallinnollisia; niillä ei ole lainsäädännällisiä eikä oikeudellisia tehtäviä. Kymmenen alueellista toimeenpanopäällikköä ovat liittovaltion toimeenpanopäällikön henkilökohtaisesti nimittämiä, ja heidän virkakautensa käy yksiin hänen oman virkakautensa kanssa - ja on siis kuusi vuotta. Liittovaltion korkein oikeus hyväksyy näiden kymmenen alueellisen toimeenpanijan nimityksen, ja vaikka heitä ei voida nimittää uudelleen, eroavasta toimeenpanopäälliköstä tulee automaattisesti hänen seuraajansa työtoveri ja neuvonantaja. Muutoin nämä aluepäälliköt valitsevat itse oman hallintovirkailijoiden kabinettinsa.

Tämän kansan oikeudellisia asioita hoitaa kaksi suurta tuomioistuinjärjestelmää: yleisoikeudet ja sosiaalis-taloudelliset tuomioistuimet. Yleisoikeudet toimivat seuraavilla kolmella tasolla:

1. Alioikeudet kaupunkien ja muiden paikallisten alueiden oikeudenkäyttöä varten; niiden päätöksistä voidaan valittaa korkeisiin osavaltiotuomioistuimiin.

2. Osavaltioiden korkeimmat oikeudet; niiden päätökset ovat lopullisia kaikissa asioissa, jotka eivät koske liittohallitusta tai kansalaisten oikeuksien tai vapauksien vaarantamista. Alueellisilla toimeenpanopäälliköillä on valta viedä mikä tahansa asia heti liittovaltion korkeimman oikeuden käsittelyyn.

3. Liittovaltion korkein oikeus - ylin tuomioistuin valtakunnallisten kiistojen ja osavaltioiden oikeusistuimista tulevien valitusjuttujen käsittelyä varten. Tämän korkeimman oikeuden muodostavat kaksitoista miestä, jotka ovat yli neljänkymmenen, mutta alle seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäisiä ja jotka ovat palvelleet kaksi vuotta tai kauemmin jossakin osavaltiotuomioistuimessa. Heidät on nimittänyt tähän korkeaan asemaan ylin toimeenpanopäällikkö ylikabinetin ja lakiasäätävän kokouksen kolmannen kamarin enemmistön suostumuksella. Tämän korkeimman oikeusasteen päätökset tehdään vähintään kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä

Sosiaalis-taloudelliset tuomioistuimet toimivat seuraavissa kolmessa jakautumassa:

1. Vanhempain tuomioistuimet, jotka toimivat koti- ja sosiaalijärjestelmän lainsäädännällisten ja toimeenpanevien elinten yhteydessä.

2. Opetusalan tuomioistuimet - oikeuselimet, jotka ovat yhteydessä osavaltioiden ja alueiden koulujärjestelmiin ja jotka toimivat opetushallintokoneiston toimeenpanevien ja lainsäädännällisten elinten yhteydessä.

3. Elinkeinoelämän tuomioistuimet - oikeudenkäyttötuomioistuimet, joille on annettu täydet valtuudet selvittää kaikki taloudelliset riita-asiat.

Liittovaltion korkein oikeus ei tee päätöksiä sosiaalis-taloudellisissa asioissa muutoin kuin valtakunnalliseen hallitusjärjestelmään kuuluvan lainsäädäntäelimen kolmannen - vanhempien valtiomiesten - kamarin kolmen neljäsosan enemmistöllä tekemän päätöksen perusteella. Muussa tapauksessa kaikki vanhempain, opetusalan ja elinkeinoelämän tuomioistuinten tekemät päätökset ovat lopullisia.

LAATIJA: Melkisedek

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija

Olen yrittänyt kirjastosta etsiä kirjaa, mutta se on lainassa kokoajan, lainaan sen heti kuin saan napattua.

Tampereella ainakin löytyy kivasti näitä rajatietoon ja ufoihin liittyviä kirjoja.

Täyttä paskaa koko juttu. Tieteellä ja ufoillla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa muualla kuin mielisairaiden sairaissa kuvitelmissa.
Urantia-kirja on taas aivan uskomatonta epätieteellistä paskaa.
Kaltaisesi Urantia-uskovaiset pellet saisivat painua helvettiin tältä foorumilta.
Toivottavasti ylläpito poistaa tälläiset paskaketjut välittömästi ja bannaa kaikki urantia- ja ufouskovaiset häiriköt lopullisesti.
Tutustukaa Skepsiksen sivuihin niin saatte oikeaa tieteellistä tietoa epätieteellisen paskan sijasta. http://www.skepsis.fi/

Mantereen väestö on sekoittunutta rotua, valtaosaltaan sinistä ja keltaista, jossa violetin osuus on hiukan suurempi kuin on Urantian niin kutsutussa valkoisessa rodussa.

Värikästä sakkia. Mutta hei, ei kai kukaan ota tätä tosissaan?

Vierailija
Skepsiksen jäsen
Täyttä paskaa koko juttu. Tieteellä ja ufoillla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa muualla kuin mielisairaiden sairaissa kuvitelmissa.
Urantia-kirja on taas aivan uskomatonta epätieteellistä paskaa.
Kaltaisesi Urantia-uskovaiset pellet saisivat painua helvettiin tältä foorumilta.
Toivottavasti ylläpito poistaa tälläiset paskaketjut välittömästi ja bannaa kaikki urantia- ja ufouskovaiset häiriköt lopullisesti.
Tutustukaa Skepsiksen sivuihin niin saatte oikeaa tieteellistä tietoa epätieteellisen paskan sijasta. http://www.skepsis.fi/

Hehe, Urantia kirjasta ollu kysymys, vaan ufoilmiöistä. Ufoilmiö ei liity avaruusolioihin juurikaan, eikä niiden tekniikkaan.

Itse ainakin suhtaudun kohtuu järkevästi ilmiöön. Ihan erinlaisista näkökulmasta. Tuskin kukaan järkevä kuka on kiinnostunut ilmiöstä ei etsi sieltä Humanoideja tai niiden tekniikkaa, vaan haluaa tietoa asiasta mikä aiheuttaa ufoilmiöitä. Kannattaa perhtyä asialliseen kirjallisuuteen niin tajuaa, ja jättää Rauni-Leenat omaan arvoonsa.

tiäremiäs
Hehe, Urantia kirjasta ollu kysymys, vaan ufoilmiöistä. Ufoilmiö ei liity avaruusolioihin juurikaan, eikä niiden tekniikkaan.

Itse ainakin suhtaudun kohtuu järkevästi ilmiöön. Ihan erinlaisista näkökulmasta. Tuskin kukaan järkevä kuka on kiinnostunut ilmiöstä ei etsi sieltä Humanoideja tai niiden tekniikkaa, vaan haluaa tietoa asiasta mikä aiheuttaa ufoilmiöitä. Kannattaa perhtyä asialliseen kirjallisuuteen niin tajuaa, ja jättää Rauni-Leenat omaan arvoonsa.


UFO assosioituu liian helposti maapallon ulkopuoliseen teknologiaan. Se kuitenkin tarkoittaa vain lentävää kohdetta, jota ei ole onnistuttu tunnistamaan. Puiden takana vilkkuva kuu, haloilmiöt ja muut luonnonilmiöt ovat tuottaneet useampia ufoilmoituksia tietämättömiltä.

Hei

Valitettavasti tämä Meldisekki pääsi alkuun sekoittamaan
asiallisen keskustelun. Päätalon hyvää kirjaa saa ainakin
Akateemiseta kirjakaupasta.

Skepsiksen jäsen
Täyttä paskaa koko juttu. Tieteellä ja ufoillla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa muualla kuin mielisairaiden sairaissa kuvitelmissa.
Urantia-kirja on taas aivan uskomatonta epätieteellistä paskaa.
Kaltaisesi Urantia-uskovaiset pellet saisivat painua helvettiin tältä foorumilta.
Toivottavasti ylläpito poistaa tälläiset paskaketjut välittömästi ja bannaa kaikki urantia- ja ufouskovaiset häiriköt lopullisesti.
Tutustukaa Skepsiksen sivuihin niin saatte oikeaa tieteellistä tietoa epätieteellisen paskan sijasta. http://www.skepsis.fi/

Haha noin se käy Hyvää mainosta skepsikselle ku joku onneton tunari mölisee. Kuinkahan monta sivua oot lukenu esim. Urantiasta? Kumpihan mahtaa olla enemmän 'häiriköintiä', sun viestiä ennen tulleet vai toi sun viestis?

Valon lähettiläs

Kaikista Luciferin kapinaan osallistumisen takia eristetyistä Satanian maailmoista tämä planeetta muistuttaa kokemansa historian osalta mitä likeisimmin Urantiaa.

Sinänsä hauska miten tuossaki käytetään tota Luciferia jonkun näemmä 'paholaisen' nimenä, vaikka missään uskonnossa koskaan Lucifer ei ole ollu minkäänlaisen paholaisen nimi.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat