Seuraa 
Viestejä45973

Ihmisillä ei oikein tunnu olevan selvää kästystä siitä mikä Urantia-kirja on joten ajattelin perustaa aiheesta ketjun.

Ensinnäkin sana Urantia tarkoittaa maapalloa. Urantia on maapallon oikea nimi.

Urantia kirja taasen on taivaallisten olentojen meille Urantian (maapallon) kansoille antama ilmoitus. Kirjan sisältö on vastaanotettu tietyn ihmisryhmän (nk. kontaktikomission) toimesta 1900-luvun alkupuolella Yhdysvaltojen Chicagossa. Kontaktikomission jäsenistä ketään ei mainita Urantia-kirjassa. Heistä on olemassa vain epävirallista perimätietoa

Kun taas Kaikki tekstin laatijat eli kyseiset taivaalliset persoonallisuudet esitellään Urantia-kirjassa tarkkaan, ei aina yksilöinä, mutta vähintään olentoluokkansa edustajina, esimerkiksi "Viisauden Täydellistäjä", "Melkisedek" tai "Arkkienkeli".

Kirja on omien sanojensa mukaan Urantian kansoille annetuista laajemmista Jumaluuden ja kosmologian ilmoituksista järjestyksessä viides, ensimmäisen tapahtuessa jo noin puoli miljoonaa vuotta sitten. Samoin tämä on ihmisille ensimmäinen koskaan kirjamuotoon puettu ilmoitus. Kirja puhuu paljon Jumaluudesta, aidosta uskonnosta, kosmologiasta, tieteestä, ihmisen historiasta ja filosofiasta nykyihmisen ajattelutavan mukaisesti ja ymmärrettävästi, joskin toisin paikoin jopa ihmisen älyllisen käsityskyvyn ääriä hipoen.

Urantia-kirja tai -liike ei itsessään ole uskonto, filosofia, lahko tai kultti. Kirja lähinnä kokoaa ja koordinoi Urantian nykytilanteen ja koko menneen historian, ollen samalla pohjana kirjassa esitetylle uudelle ja entistä laveammalle ilmoitukselle. Meillä olemassa olevistakin uskonnoista ja filosofioista se haluaa siteeratessaan tuoda esille vain niiden kunkin parhaat puolet eli sen, mikä niissä on totta, kaunista ja hyvää.

Kirjan sisältämät neljä osaa ovat
1. Keskusuniversumi ja superuniversumit
2. Paikallisuniversumi
3. Urantian historia
4. Jeesuksen elämä ja opetukset

Kirjassa on 2097 sivua.

Urantia-kirjaa lukevat yhtä hyvin monet oppineet tiedemiehet kuin myös koulusivistystä vaille jääneet maallikotkin; samoin lukijoiksi on tullut ihmisiä kaikista maailman uskontokunnista ja roduista kuten myös Luojastaan vielä tietämättömiä tai sitä epäilleitä ateistejakin.

Teksti on pääosin tuolta referoitua http://www.urantia.fi/

Kommentit (8)

Mainitaanko siellä planeettamme historian merkittävin jumalsankari, VÄINÄMÖINEN?

Ja minkä IHMEEN takia siellä jostain JEESUKSESTA puhutaan jopa paljon?

Ettei vana sitä olisi kirjoittantu joku kuolevainen ihminen omien mieltymystensä pohjalta. Kirjoittaja lienee asunut Jeesukseen hurahtaneella läntisellä mantereella joskus 1930-luvulla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Volitans
Seuraa 
Viestejä10670
Valon lähettiläs
Ihmisillä ei oikein tunnu olevan selvää kästystä siitä mikä Urantia-kirja on joten ajattelin perustaa aiheesta ketjun.

Ensinnäkin sana Urantia tarkoittaa maapalloa. Urantia on maapallon oikea nimi.

Urantia kirja taasen on taivaallisten olentojen meille Urantian (maapallon) kansoille antama ilmoitus. Kirjan sisältö on vastaanotettu tietyn ihmisryhmän (nk. kontaktikomission) toimesta 1900-luvun alkupuolella Yhdysvaltojen Chicagossa....

OK. Onko lääkitys tarkistettu?

meikämie
minkä IHMEEN takia siellä jostain JEESUKSESTA puhutaan jopa paljon?

Ehkäpä kaksi seuraavaa pätkää antavat valaistusta tähän kysymykseen.

KRISTUS MIKAELIN LAHJOITTAUTUMISET

GABRIEL on antanut minulle, Nebadonin Iltatähtien päällikölle Gavalialle, tehtäväksi esittää Urantialla kertomus Universumin Hallitsijan, Nebadonin Mikaelin, seitsemästä lahjoittautumisesta. Tätä esitystä laatiessani pysyttäydyn tiukasti niiden rajoitusten puitteissa, jotka toimeksiannossani asetetaan.

Lahjoittautumisattribuutti on olennainen Universaalisen Isän Paratiisin-Poikien ominaisuus. Halussaan päästä lähelle sitä, mitä heidän alaisensa elävät luodut elämässään kokevat, erilaiset Paratiisin-Poikien yhteisöt heijastavat Paratiisin-vanhempiensa jumalallista olemusta. Paratiisin-Kolminaisuuteen kuuluva Iankaikkinen Poika oli tämän käytännön osalta tienraivaaja sikäli, että hän oli Grandfandan ja ensimmäisten ajallisuudesta ja avaruudesta saapuneiden pyhiinvaeltajien ylösnousemuksen aikoina lahjoittautunut Havonan seitsemälle kehälle seitsemän kertaa. Ja edustajiensa, Mikael- ja Avonaali-Poikien, persoonassa Iankaikkinen Poika lahjoittautuu avaruuden paikallisuniversumeille jatkuvasti.

Kun Iankaikkinen Poika lahjoittaa Luoja-Pojan jollekin projisoidulle paikallisuniversumille, tuo Luoja-Poika ottaa täyden vastuun tämän uuden universumin valmistumisesta, valvonnasta ja levollisuudesta, mihin liittyy ikuiselle Kolminaisuudelle annettu juhlallinen vala. Valassaan hän lupaa, ettei ota käsiinsä täyttä hallitsijanvaltaa uuteen luomistulokseen nähden ennen kuin hänen luodun hahmossa suorittamansa seitsemän lahjoittautumista on menestyksellisesti suoritettu, eikä ennen kuin ne ovat saaneet varmennuksen hallintoalueen superuniversumin Päivien Muinaisilta. Tällaisen velvoitteen ottaa kantaakseen jokainen Mikael-Poika, joka tarjoutuu lähtemään Paratiisista ryhtyäkseen organisoimaan ja luomaan universumia.

Tällaisten luodun hahmossa tapahtuvien inkarnoitumisten tarkoituksena on suoda näille Luojille mahdollisuus tulla viisaaksi, myötätuntoiseksi, oikeudenmukaiseksi ja ymmärtäväiseksi hallitsijaksi. Nämä jumalalliset Pojat ovat myötäsyntyisesti oikeudenmukaisia, mutta näiden toinen toistaan seuraavien lahjoittautumiskokemusten seurauksena heistä tulee ymmärtäväisen armeliaita. He ovat luontaisesti armeliaita, mutta nämä kokemukset tekevät heistä uusilla ja useammilla tavoilla armeliaita. Nämä lahjoittautumiset merkitsevät viimeisiä vaiheita heidän opettamisessaan ja kouluttamisessaan niitä yleviä tehtäviä varten, mitä paikallisuniversumien hallitseminen jumalallista vanhurskautta ja oikeudenmukaista harkintaa noudattaen merkitsee.

Vaikka niille eri maailmoille, järjestelmille ja konstellaatioille samoin kuin niille erilaisille universumin älyllisten olentojen yhteisöille, joihin nämä lahjoittautumiset vaikuttavat ja joita ne hyödyttävät, koituukin lukuisia odottamattomia etuja, niiden pääasiallisena tarkoituksena on sittenkin Luoja-Pojan oman henkilökohtaisen koulutuksen ja universumiopetuksen päätökseenvieminen. Nämä lahjoittautumiset eivät ole siinä mielessä välttämättömiä, että niiden takia paikallisuniversumin johtaminen olisi viisasta, oikeudenmukaista ja tehokasta, mutta ne ovat ehdottoman välttämättömiä sellaisen luomistuloksen tasapuolisen, armeliaan ja ymmärtäväisen hoitamisen kannalta, joka vilisee eri elollismuotojaan ja myriadeja älyllisiä mutta epätäydellisiä luotujaan.

Mikael-Pojat alkavat universumin organisointityönsä tuntien täyttä ja oikeudenmukaista myötätuntoa luomiaan erilaisia olentoluokkia kohtaan. Heillä
sivu 1309

on yltä kyllin armeliaisuutta osoitettavaksi kaikkia näitä toisistaan eroavia luotuja kohtaan, jopa sääliä niitä kohtaan, jotka harhailevat ja rämpivät itse aikaansaamassaan itsekkyyden suossa. Mutta tällaiset oikeudenmukaisuudesta ja vanhurskaudesta kertovat avut eivät Päivien Muinaisten käsityksen mukaan vielä riitä. Nämä superuniversumien kolmiyhteiset vallanpitäjät eivät koskaan anna vahvistusta Luoja-Pojan asemalle Universumin Hallitsijana ennen kuin tämä on tosiaan hankkinut itselleen omien luotujensa katsantokannan aktuaalisella kokemuksella näiden elinpiirinä olevasta ympäristöstä ja näiden luotujen itsensä hahmossa elämällä. Tällä tavoin näistä Pojista tulee järkeviä ja ymmärtäväisiä hallitsijoita, näin he pääsevät siihen, että he tuntevat ne moninaiset ryhmät, joita he hallitsevat ja joihin nähden he käyttävät universumin toimivaltaa. Elävän kokemuksen avulla he hankkivat itselleen käytännön armeliaisuutta, tasapuolista arvostelukykyä ja sitä kärsivällisyyttä, joka syntyy kokemuksellisesta luotujen olemassaolosta.

Nebadonin paikallisuniversumia hallitsee nyt Luoja-Poika, joka on vienyt lahjoittautumistoimintansa päätökseen. Hän hallitsee oikeudenmukaisena ja armeliaana kaikkivaltiaana kaikkia kehittyvän ja täydellistyvän universuminsa valtavia alueita. Nebadonin Mikael on 611.121:s Iankaikkisen Pojan lahjoittautuminen ajallisuuden ja avaruuden universumeille, ja hän aloitti paikallisuniversuminne organisoinnin noin neljäsataamiljardia vuotta sitten. Mikael valmistautui ensimmäiselle lahjoittautumistarkoituksessa tapahtuneelle tutkimusretkelle jokseenkin niihin aikoihin, jolloin Urantia miljardi vuotta sitten oli saamassa nykyisen muotonsa. Hänen lahjoittautumisensa ovat tapahtuneet noin sadanviidenkymmenenmiljoonan vuoden välein niin, että viimeinen lahjoittautuminen suoritettiin tuhat yhdeksänsataa vuotta sitten Urantialla. Aion seuraavaksi selvittää näiden lahjoittautumisten luonteen niin täysimääräisesti kuin toimeksiantoni sallii.

1. ENSIMMÄINEN LAHJOITTAUTUMINEN

Oli juhlallinen tapaus noin miljardi vuotta sitten Salvingtonissa, kun Nebadonin universumin yhteen kokoontuneet johtajat ja päälliköt kuulivat Mikaelin ilmoittavan, että hänen vanhempi veljensä Immanuel ottaisi Nebadonin vallanohjat kohdakkoin käsiinsä siksi aikaa, kun hän olisi poissa suorittamassa muuatta tehtävää, jota ei kuitenkaan selitetty. Mitään muuta tiedonantoa ei tästä toimituksesta annettu paitsi, että Konstellaatioiden Isille kaukoviestimin lähetetyssä jäähyväissanomassa todettiin muiden ohjeiden ohessa: ”Ja täksi ajaksi jätän teidät Immanuelin hoivaan ja huomaan, sillä menen täyttämään Paratiisin-Isäni käskyä.”

Kaukoviestimin lähetetyn jäähyväisviestinsä lähetettyään Mikael ilmestyi Salvingtonin lähtökentälle, aivan niin kuin hän oli tehnyt monissa aikaisemmissakin tilanteissa valmistautuessaan lähtemään Uversaan tai Paratiisiin, paitsi että hän tuli nyt yksin. Hän päätti lähtölausuntonsa näillä sanoin: ”Poistun luotanne, mutta vain muutamaksi ajaksi. Tiedän, että monet teistä haluaisivat tulla mukanani, mutta sinne, minne minä menen, sinne ette te voi tulla. Sitä, mitä minä olen kohta tekevä, sitä ette te voi tehdä. Menen tekemään, mitä Paratiisin Jumaluudet tahtovat minun tekevän. Ja kun olen suorittanut tehtäväni ja hankkinut tämän kokemuksen, olen palaava omalle paikalleni teidän keskuuteenne.” Ja nämä sanat lausuttuaan Nebadonin Mikael katosi kaikkien paikalle kerääntyneiden näkyviltä, eikä hän ilmaantunut nähtäville ennen kuin standardiajanlaskun mukaan oli kulunut kaksikymmentä vuotta. Koko Salvingtonissa vain Jumalallinen Hoivaaja ja Immanuel tiesivät, mitä oli tapahtumassa, ja Päivien Yhdistynyt uskoi salaisuutensa vain universumin toimeenpanopäällikölle, Kirkkaalle Aamutähdelle Gabrielille.

Kaikki Salvingtonin asukkaat samoin kuin konstellaatio- ja järjestelmäpäämajojen maailmoissa asuvat kokoontuivat kukin oman universumitietovirtojen vastaanottoasemansa tietämille toivoen saavansa jonkin sanoman Luoja-Pojan tehtävästä ja olinpaikasta. Vasta kolmantena Mikaelin lähdön jälkeisenä päivänä saatiin viesti, jolla saattoi tässä mielessä olla merkitystä. Tuona päivänä Salvingtonissa rekisteröitiin

Melkisedekien sfääriltä, tuon olentoluokan Nebadonin-päämajasta, lähtenyt tiedonanto, joka yksinkertaisesti vain kirjasi seuraavan epätavallisen ja ennenkuulumattoman tapahtuman: ”Tänään puoliltapäivin tämän maailman vastaanottokentälle ilmestyi outo Melkisedek-Poika, joka ei ole yksi meistä, mutta joka on täysin olentoluokkaamme kuuluvan kaltainen. Hänen seurassaan oli yksittäinen omniafi, joka toi mukanaan Uversan antaman valtuuskirjan ja esitti Päivien Muinaisten antamat ja Salvingtonin Immanuelin vahvistamat, päälliköllemme osoitetut määräykset. Näissä esitettiin ohje ottaa tämä uusi Melkisedek-Poika omaan yhteisöömme ja osoittaa hänet palvelemaan Nebadonin Melkisedekien hätätilapalvelun piirissä. Ja näin onkin asia järjestetty; käsky on täytetty.”

Ja tässä on jotakuinkin kaikki, mitä Salvingtonin tallenteet Mikaelin ensimmäisestä lahjoittautumisesta kertovat. Mitään muuta ei kirjauksista ilmene kuin Urantian ajanlaskun mukaan vasta sata vuotta myöhäisemmältä ajalta, jolloin muistiin merkittiin se tosiasia, että Mikael oli palannut ja asiasta mitään ilmoittamatta ryhtynyt taas johtamaan universumin asioita. Mutta Melkisedekien maailmasta löytyy muuan outo tallenne, kertomus tämän kyseisen aikakauden hätätilajoukkoihin kuuluneen ainutlaatuisen Melkisedek-Pojan palvelusta. Tätä asiakirjaa säilytetään vaatimattomassa temppelissä, joka sijaitsee nykyisin Isä-Melkisedekin kodin etupihalla, ja asiakirja sisältää tarinan tämän tilapäisen Melkisedek-Pojan palvelusta siinä yhteydessä, kun hänelle annettiin määräys kahteenkymmeneenneljään universumin hätätilatehtävään. Ja tämä asiakirja, jonka olen vastikään taas kertaalleen lukenut, päättyy seuraaviin sanoihin:

”Ja tänään puoliltapäivin, ennalta mitään ilmoittamatta ja vain kolmen veljeskuntamme jäsenen ollessa tapahtumaa todistamassa, katosi tämä luokkaamme kuuluva vieraileva Poika maailmastamme niin kuin hän oli saapunutkin: vain yksinäinen omniafi seuranaan. Ja tämän kirjauksen loppuun liitetään nyt todistus siitä, että kyseinen vierailija eli Melkisedekinä, työskenteli Melkisedekinä Melkisedekin hahmossa ja suoritti uskollisesti kaikki yhteisöömme kuuluvan Hätätilapojan asemassa saamansa toimeksiannot. Kaikkien yksimielisellä suostumuksella hänestä on tullut Melkisedekien päällikkö, sillä hän on verrattomalla viisaudellaan, ylivertaisella rakkaudellaan ja ylevällä antaumuksellaan velvollisuuksiaan kohtaan ansainnut rakkautemme ja jumalointimme. Hän rakasti meitä, hän ymmärsi meitä ja hän palveli kanssamme, ja olemme iäti hänen uskollisia ja hartaita Melkisedek-tovereitaan, sillä tästä maailmassamme eläneestä muukalaisesta on nyt ikiajoiksi tullut Melkisedekin olemuksen omaava universumin hoivaaja.”

Ja tässä on kaikki, mitä minulla on lupa kertoa Mikaelin ensimmäisestä lahjoittautumisesta. Ymmärrämme tietenkin täysin, ettei tämä outo Melkisedek, joka miljardi vuotta sitten niin perin salaperäisesti palveli Melkisedekien seurassa, ollut kukaan muu kuin ensimmäisen lahjoittautumisensa merkeissä inkarnoitunut Mikael. Tosin arkistot eivät nimenomaisesti mainitse, että tämä ainutlaatuinen ja pystyvä Melkisedek oli Mikael, mutta yleisesti uskotaan, että se oli hän. Varsinaista mainintaa tästä tosiasiasta ei ehkä ole löydettävissäkään muualta kuin Sonaringtonin arkistoista, eivätkä tuon salaisen maailman arkistot ole meille avoinna. Inkarnoitumisen ja lahjoittautumisen mysteerit tunnetaan täysin vain tuossa jumalallisten Poikien pyhässä maailmassa. Meillä on kaikilla tietoa Mikaelien lahjoittautumisiin liittyvistä tosiasioista, mutta emme ymmärrä, miten ne pannaan toimeen. Emme tiedä, miten universumin hallitsijasta, Melkisedekien luojasta, voi näin yhtäkkiä ja salaperäisesti tulla yksi Melkisedekeistä, miten hän voi elää yhtenä heistä heidän joukossaan ja työskennellä sadan vuoden ajan Melkisedek-Poikana. Mutta niin vain tapahtui.
I V O S A

Jeesuksen elämä ja opetukset

LUKU 120

MIKAELIN LAHJOITTAUTUMINEN URANTIALLA

GABRIEL on antanut minulle tehtäväksi toimia valvojana esitettäessä uusi selonteko Mikaelin Urantialla kuolevaisen lihallisessa hahmossa viettämästä elämästä. Ja minulla, Melkisedekillä, joka johdan tämän tehtävän saanutta totuudenpaljastuskomissiota, on valtuudet esittää seuraava kertomus tietyistä tapahtumista, jotka sattuivat vähän ennen kuin Luoja-Poika saapui Urantialle antautuakseen universumilahjoittautumiskokemuksensa päätösvaiheeseen. Se, että Luoja-Poika elää täsmälleen senkaltaisen elämän, jollaisen hän määrää luomiensa älyllisten olentojen elettäväksi, ja se, että hän näin lahjoittautuu erilaisten luomiensa olentoluokkien hahmoisena, on osa sitä hintaa, jonka jokaisen Luoja-Pojan on maksettava itse tekemäänsä, olevaisista ja olennoista koostuvaan universumiin kohdistuvasta täysimääräisestä ja korkeimmasta hallitsijanvallasta.

Ennen kohta hahmottelemiani tapahtumia Nebadonin Mikael oli jo kuusi kertaa lahjoittautunut kuuteen eri luokkaan kuuluvan erilaisen, itse luomansa älyllisen olennon kaltaisena. Sitten hän valmistautui laskeutumaan Urantialle lihallisen kuolevaisen, älyllisten ja tahdollisten luotujensa alimman luokan, hahmoisena ja tällaisena aineellisen maailman ihmisenä toimeenpanemaan viimeisen näytöksen draamassa, jonka tarkoituksena oli universumiin kohdistuvan täysivaltaisuuden saavuttaminen universumien universumin jumalallisten Paratiisin-Hallitsijain antamien määräysten mukaisesti.

Sen lisäksi, että Mikael jokaisen mainitunlaisen aikaisemman lahjoittautumisen kuluessa hankki luomiensa olentojen yhden ryhmän finiittisen kokemuksen, hän hankki välttämätöntä kokemusta yhteistyöstä Paratiisin kanssa, mikä jo sinänsä ja sellaisenaan toi oman lisänsä siihen, miksi hänet asetettiin luomansa universumin hallitsijaksi. Paikallisuniversumin koko menneen ajan kuluessa Mikael olisi minä hetkenä hyvänsä voinut Luoja-Pojan ominaisuudessa vaatia itselleen henkilökohtaista hallitsijanvaltaa, ja Luoja-Pojan ominaisuudessa hän olisi voinut hallita universumiaan itse valitsemallaan tavalla. Mikäli näin olisi käynyt, Immanuel ja muut vastaavat Paratiisin-Pojat olisivat poistuneet universumista. Mutta Mikael ei halunnut hallita Nebadonia pelkästään oman erillisen oikeutensa nojalla, Luoja-Pojan ominaisuudessa. Hankkimalla aktuaalisen kokemuksen yhteistoiminnallisesta alistussuhteesta Paratiisin-Kolminaisuuteen hän halusi universumistatuksen osalta nousta siihen korkeaan asemaan, jossa hän saavuttaisi kelpoisuuden hallita universumiaan ja hoitaa sen asioita
sivu 1324

sitä ymmärryksen täydellisyyttä ja sitä toimeenpanollista viisautta osoittaen, jotka joskus vielä tulevat luonnehtimaan Korkeimman Olennon ylevää hallitusvaltaa. Hänen tavoitteenaan ei ollut, että hän Luoja-Poikana ilmentäisi hallitsemisen täydellisyyttä, vaan että hän Korkeimman Olennon universumiviisauden ja jumalallisen kokemuksen henkilöitymänä ilmentäisi korkeimmuuden mukaista asiainhoitoa.

Mikaelilla oli näin ollen kaksi tarkoitusta suorittaessaan nämä seitsemän lahjoittautumista universumiluotujensa erilaisille luokille. Ensiksikin hän kerta kerran jälkeen täydensi sitä tarpeellista kokemusta luodun olennon ymmärtämisestä, jota edellytetään kaikilta Luoja-Pojilta ennen kuin he ottavat haltuunsa täysimääräisen hallitsijanvallan. Luoja-Poika saa minä hetkenä hyvänsä hallita universumiaan oman oikeutensa perusteella, mutta Paratiisin-Kolminaisuuden korkeimpana edustajana hän voi hallita vasta suoriuduttuaan seitsemästä universumiluotujen hahmossa suorittamastaan lahjoittautumisesta. Hänen tavoitteenaan oli toisekseen sellainen tilanne, että hänellä olisi etuoikeus edustaa niin suurta Paratiisin-Kolminaisuuden valtaa kuin paikallisuniversumin välittömässä ja henkilökohtaisessa hoitamisessa suinkin on mahdollista harjoittaa. Niinpä Mikael jokaisen universumilahjoittautumisensa kokemuksen kuluessa vapaaehtoisesti alistuikin - menestyksellisesti ja oivallisesti sen tehden - Paratiisin-Kolminaisuuden muodostavien persoonallisuuksien kussakin tapauksessa eri tavoin rakentuneiden eri tahtojen yhdistelmille. Ensimmäisellä lahjoittautumiskerrallaan hän toisin sanoen oli Isän, Pojan ja Hengen yhteisen tahdon alainen, toisessa lahjoittautumisessa Isän ja Pojan tahdon alainen, kolmannessa lahjoittautumisessa Isän ja Hengen tahdon alainen, neljännessä lahjoittautumisessa Pojan ja Hengen tahdon alainen, viidennessä lahjoittautumisessa Äärettömän Hengen tahdon alainen, kuudennessa lahjoittautumisessa Iankaikkisen Pojan tahdon alainen, ja seitsemännen ja viimeisen lahjoittautumisen aikana Urantialla hän alistui Universaalisen Isän tahtoon.

Näin ollen Mikael yhdistää henkilökohtaisessa täysivaltaisuudessaan universaalisten Luojien seitsenkertaisten vaiheiden jumalallisen tahdon paikallisuniversuminsa luotujen ymmärtäväiseen kokemukseen. Näin hänen hallinnostaan on tullut sellaista, että se edustaa suurinta mahdollista voimaa ja valtaa minkäänlaisten mielivaltaisten vallan haltuunottotoimenpiteiden siihen liittymättä. Hänen valtansa on rajoittamatonta, sillä se juontuu koetusta yhteistoiminnasta Paratiisin-Jumaluuksien kanssa; hänen arvovaltansa on kiistatonta, koska se on saatu universumin luotujen hahmossa hankitun aktuaalisen kokemuksen kautta; hänen hallitsijanvaltansa on korkeinta siksi, että siinä yhdistyvät yhdellä kertaa sekä Paratiisin-Jumaluuden seitsenkertainen näkökulma että ajallisuutta ja avaruutta edustava luodun näkökulma.

Viimeisen lahjoittautumisensa ajankohdan määrättyään ja sen planeetan valittuaan, jolla tämä epätavallinen tapahtuma toteutuisi, Mikael piti tavanomaisen lahjoittautumista edeltävän neuvottelun Gabrielin kanssa ja astui sen jälkeen vanhemman veljensä ja Paratiisin lähettämän neuvonantajan Immanuelin eteen. Kaikki ne universumin hallintoon kuuluvat valtaoikeudet, joita ei jo ollut siirretty Gabrielille, Mikael antoi nyt Immanuelin käsiin. Ja kun Immanuel Urantialla tapahtuvan lahjoittautumisen ajaksi otti universumin valvontaansa, hän kiirehti, hetkeä ennen kuin Mikael lähti Urantialle siellä ruumiillistuakseen, antamaan ne lahjoittautumista koskevat neuvot, jotka olisivat Mikaelille inkarnoitumisoppaana hänen ennen pitkää varttuessaan Urantialla tuon maailman kuolevaisena.

Tässä yhteydessä olisi pidettävä mielessä, että Mikael oli päättänyt Paratiisin-Isän tahdon alaisena toimeenpanna tämän lahjoittautumisensa kuolevaisen lihallisessa hahmossa. Luoja-Poika ei tarvinnut kenenkään neuvoja toteuttaakseen tämän ruumiillistumisen, jos sen ainoana tarkoituksena pidetään universumiin kohdistuvan hallitsijanvallan saavuttamista, mutta hän oli sitoutunut ohjelmaan Korkeimman julkituomisesta, ja tämä edellytti yhteistyöllistä toimimista Paratiisin-Jumaluuksien erillisten tahtojen kanssa. Näin hänen täysivaltaisuuteensa sitten, kun se olisi lopullisesti ja omakohtaisesti saavutettu, sisältyisi tosiasiallisesti
sivu 1325

kaikki Jumaluuden seitsenkertaisesta tahdosta, sellaisena kuin se kulminoituu Korkeimmassa. Paratiisin eri Jumaluuksien persoonalliset edustajat ja näiden yhdistelmät olivat sen vuoksi kuudesti aikaisemmin antaneet hänelle ohjeitaan, ja nyt hän sai ohjeita Päivien Yhdistyneeltä, Paratiisin-Kolminaisuuden Nebadonin paikallisuniversumiin lähettämältä suurlähettiläältä, joka toimi Universaalisen Isän puolesta.

Välittömiä etuja ja suurisuuntaisia kompensaatioita koitui siitä, että tämä mahtava Luoja-Poika vielä kerran tahtoi vapaaehtoisesti alistua Paratiisin-Jumaluuksien - ja tällä kertaa eritoten Universaalisen Isän - tahtoon. Tekemällä tämän päätöksen tällaisen assosiatiivisen alistumisen toimeenpanemisesta Mikael tulisi tässä ruumiillistuksessa kokemaan paitsi sen, millainen on kuolevaisen ihmisen olemus, myös sen, millainen on Paratiisissa olevan kaikkien Isän tahto. Ja lisäksi hän voisi ryhtyä toteuttamaan tätä ainutlaatuista lahjoittautumista täysin vakuuttuneena toisaalta siitä, että Immanuel käyttäisi Paratiisin-Isän täysimääräistä valtaa hänen universuminsa hoidossa aikana, jonka hän olisi poissa suorittamassa lahjoittautumista Urantialla, mutta sen lisäksi hänellä olisi huojentava tieto superuniversumin Päivien Muinaisten antamasta määräyksestä, jonka mukaan hänen valtakuntansa olisi koko lahjoittautumisjakson ajan turvassa.

Ja tällaiset olivat sen ikimuistettavan tilaisuuden kehykset, jolloin Immanuel esitteli seitsemännen lahjoittautumistoimeksiannon. Ja saan tuosta Immanuelin esittämästä, lahjoittautumista edeltäneestä toimeksiannosta universumin hallitsijalle, josta sittemmin Urantialla tuli Jeesus Nasaretilainen (Kristus Mikael), esittää seuraavat katkelmat:

Laatijat: Iltatähtien päällikkö (ensimmainen lainaus) Mantutia Melkisedek (toinen pätkä)

Valon lähettiläs
Ihmisillä ei oikein tunnu olevan selvää kästystä siitä mikä Urantia-kirja

Kirjan sisältö on vastaanotettu tietyn ihmisryhmän (nk. kontaktikomission) toimesta 1900-luvun alkupuolella Yhdysvaltojen Chicagossa.
Urantia-kirja tai -liike ei itsessään ole uskonto,
Kirjassa on 2097 sivua.

On se kumma juttu, kun haluaa keskustella tieteistä, siinä tulee uskonnon pakkosyöttöä samalla niin paljon että alkaa vähitellen vituttamaan.
Kyllä täällä on selvä käsitys kaikilla siitä mikä ureakirja on.
Kirjan pohjatiedot on sanellut joku bimbo psykiatrilleen, joka päätti tehdä bisnestä idioottien avulla.
Ureakirjan kokoamiseen on sen jälkeen varmaan osallistunut muitakin niiden 20 vuoden aikana, jonka sen käsikirjoituksen tekeminen vei.
"urantiakirja tai liike ei ole uskonto", miksi allekirjoituksessasi lukee LÖYDÄ UUSI USKONTO SIELULLESI ja urantiakirja, jeesuksen uusi elämänkerta.
Kyllä tässä on kyse ureauskonnon markkinoimisesta, jolle hsta on tehnyt pohjatyön.
Oletko urean päähihhuli, jolla on hieno omakotitalo espoossa (typeryksiltä kusetetuilla rahoilla ostettu ), hsta vai molemmat.
Moderaattorit, saako tiedefoorumia käyttää uskonnon markkinoimiseen, ovatko myös jehovat tervetulleita?

fenomenologi
Valon lähettiläs
Ihmisillä ei oikein tunnu olevan selvää kästystä siitä mikä Urantia-kirja

Kirjan sisältö on vastaanotettu tietyn ihmisryhmän (nk. kontaktikomission) toimesta 1900-luvun alkupuolella Yhdysvaltojen Chicagossa.
Urantia-kirja tai -liike ei itsessään ole uskonto,
Kirjassa on 2097 sivua.
On se kumma juttu, kun haluaa keskustella tieteistä, siinä tulee uskonnon pakkosyöttöä samalla niin paljon että alkaa vähitellen vituttamaan.
Kyllä täällä on selvä käsitys kaikilla siitä mikä ureakirja on.
Kirjan pohjatiedot on sanellut joku bimbo psykiatrilleen, joka päätti tehdä bisnestä idioottien avulla.
Ureakirjan kokoamiseen on sen jälkeen varmaan osallistunut muitakin niiden 20 vuoden aikana, jonka sen käsikirjoituksen tekeminen vei.
"urantiakirja tai liike ei ole uskonto", miksi allekirjoituksessasi lukee LÖYDÄ UUSI USKONTO SIELULLESI ja urantiakirja, jeesuksen uusi elämänkerta.
Kyllä tässä on kyse ureauskonnon markkinoimisesta, jolle hsta on tehnyt pohjatyön.
Oletko urean päähihhuli, jolla on hieno omakotitalo espoossa (typeryksiltä kusetetuilla rahoilla ostettu ), hsta vai molemmat.
Moderaattorit, saako tiedefoorumia käyttää uskonnon markkinoimiseen, ovatko myös jehovat tervetulleita?

Valon lähettiläs,

tämä foorumi on täynnä hävyttömiä ihmisiä; älä siis lannistu epätoivoon. Osoita niille mahdollisimman totuudenmukaisia kuvauksia sekä omasta mielestäsi että Urantia-kirjan kehittyneemmän käsitemaailman mukaan. Ateismi ja sekularismi eivät ole ratkaisu mihinkään:

Page-1090
During the psychologically unsettled times of the twentieth century, amid
the economic upheavals, the moral crosscurrents, and the sociologic rip tides
of the cyclonic transitions of a scientific era, thousands upon thousands of
men and women have become humanly dislocated; they are anxious, restless,
fearful, uncertain, and unsettled; as never before in the world's history they
need the consolation and stabilization of sound religion. In the face of
unprecedented scientific achievement and mechanical development there is
spiritual stagnation and philosophic chaos.

Page-2082
The complete secularization of science, education, industry, and society
can lead only to disaster. During the first third of the twentieth century
Urantians killed more human beings than were killed during the whole of the
Christian dispensation up to that time. And this is only the beginning of the
dire harvest of materialism and secularism; still more terrible destruction is
yet to come.

psykologisesti epävakaisina aikoina, …

SIVU.1090 - §2 Kahdennenkymmenennen vuosisadan psykologisesti
epävakaisina aikoina, keskellä tieteen aikakauden pyörremyrskyn
kaltaisten siirtymävaiheiden aiheuttamia taloudellisia mullistuksia,
moraalin akanvirtoja ja sosiologisia ristiaallokoita ovat tuhannet ja
taas tuhannet miehet ja naiset joutuneet hämmennyksiin, niin kuin
ihminen vain voi joutua. He ovat huolestuneita, levottomia, pelokkaita
ja epävarmoja, eivätkä he osaa asettua aloilleen. Enemmän kuin koskaan
ennen maailman historiassa he tarvitsevat terveen uskonnon suomaa
lohdutusta ja tasapainottavaa vaikutusta. Ennennäkemättömistä
tieteellisistä saavutuksista ja mekaanisesta kehityksestä huolimatta
vallalla on hengellinen pysähtyneisyys ja filosofinen kaaos.

SIVU.2082 - §1 Mutta sekularismi ei ole kaikkien näiden elämisen
mahdollisuuksien laajentamisen alalla saavutettujen viimeisimpien
voittojen ainoa vanhempi. Kahdennellakymmenennellä vuosisadalla
saavutettujen voittojen takana eivät ole vain tiede ja sekularismi,
vaan myös huomiota ja tunnustusta vaille jääneet Nasaretin Jeesuksen
elämän ja opetuksen hengelliset vaikutukset.

SIVU.2082 - §2 Jumalatta, uskonnotta, tieteellinen sekularismi ei voi
koskaan koordinoida voimiaan, saada eri suuntiin vetäviä ja keskenään
kilpailevia intressejä, rotuja ja kansallisuusaatteita sopusointuun.
Tämä sekularistinen ihmisyhteiskunta on verrattomasta
materialistisesta tuloksellisuudestaan huolimatta hiljalleen
hajoamassa.

HSTa

tämä foorumi on täynnä hävyttömiä ihmisiä; älä siis lannistu epätoivoon. Osoita niille mahdollisimman totuudenmukaisia kuvauksia sekä omasta mielestäsi että Urantia-kirjan kehittyneemmän käsitemaailman mukaan. Ateismi ja sekularismi eivät ole ratkaisu mihinkään:

Tämä on tiedefoorumi, ei uskovaisten julistuskanava ja vielä vähemmän uskonnon markkinointipaikka.
Lopettakaa toimintanne täällä vitun pellet.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat