Seuraa 
Viestejä45973

On tullut aika jälleen rauhoittaa jehovien ym. hihhuleiden mellastaminen tiedefi:ssä, uskonnon pakkosyöttö alkaa näyttelemään liian suurta osaa foorumissa, alkaa jo riittämään.
Äänestä häiritseekö uskonnon piilotettu ja suora tuputus.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (75)

Tässä vaiheessa ei uskovaisten kannattajat ovat saaneet noin 100 %:tia äänistä, ääniä oli annettu 2 kpl.

Nyt on pääsiäsen aika ja monet normaalit kunnon ihmiset syventyvät pohtimaan silloin uskonasiota ja Jeesuksen sanomaa. On siis luonnollista että uskonnollisten viestien määrä lisääntyy foorumilla:

urantia-kirja kertoo meille pääsiäsen ajasta mm. seuraavaa.

LUKU 142

PÄÄSIÄINEN JERUSALEMISSA

KOKO huhtikuun ajan Jeesus ja apostolit toimivat Jerusalemissa, ja iltaisin he poistuivat kaupungista viettääkseen yönsä Betaniassa. Jeesus itse vietti joka viikko yön tai kaksi Jerusalemissa erään kreikanjuutalaisen, Flaviuksen kodissa, jonne monet vaikutusvaltaiset juutalaiset tulivat salaa häntä tapaamaan.

Ensimmäisenä Jerusalemin-päivänä Jeesus kävi vuosientakaisen ystävänsä Hannaksen luona, joka oli entinen ylipappi ja Sebedeuksen vaimon, Salomen, sukulainen. Hannas oli kuullut puhuttavan Jeesuksesta ja hänen opetuksistaan, ja kun Jeesus pistäytyi ylipapin kodissa, hänet otettiin vastaan varsin pidättyvästi. Huomatessaan ylipapin penseyden Jeesus poistui talosta välittömästi ja sanoi lähtiessään: ”Pelko on ihmisen suurin orjuuttaja, ja ylpeys hänen suuri heikkoutensa. Annatko vietellä itsesi näiden ilon ja vapauden hävittäjien orjuuteen?” Mutta Hannas ei vastannut mitään. Mestari ei tavannutkaan Hannasta toistamiseen ennen kuin sinä hetkenä, jolloin tämä istui vävynsä rinnalla Ihmisen Pojan tuomarina.

1. OPETUSTA TEMPPELISSÄ

Koko tämän kuukauden ajan Jeesus tai joku apostoleista oli päivittäin temppelissä opettamassa. Kun pääsiäisvieraita alkoi olla niin paljon, etteivät kaikki päässeet sisälle kuuntelemaan temppelissä annettua opetusta, apostolit johtivat monia opetusryhmiä pyhien temppelitilojen ulkopuolella. Heidän sanomansa pääsisältönä oli:

1. Taivaan valtakunta on lähellä.

2. Uskomalla Jumalan isyyteen saatte astua taivaan valtakuntaan ja tulla sen myötä Jumalan pojiksi.

3. Rakkaus on se sääntö, jonka mukaan valtakunnassa eletään - ja rakkaus on ylivertaista omistautumista Jumalalle samalla, kun rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään.

4. Isän tahdon totteleminen, hengen hedelmien tuottaminen omassa henkilökohtaisessa elämässään, on valtakunnan laki.

Pääsiäisenviettoon saapuneet kansanjoukot kuulivat Jeesuksen äskeisen opetuksen, ja sadat heidän joukossaan riemuitsivat tästä hyvästä sanomasta. Jeesus ja hänen apostolinsa alkoivat olla pääpapeille ja juutalaisten vallanpitäjille suuri huolen aihe, ja he kävivät keskenään väittelyjä siitä, miten näiden suhteen pitäisi menetellä.

Temppelin sisällä ja sen liepeillä suorittamansa opetustyön lisäksi apostolit ja muut uskovat tekivät pääsiäisvieraiden keskuudessa paljon henkilökohtaista työtä. Nämä asiasta kiinnostuneet miehet ja naiset veivät tiedon Jeesuksen sanomasta näiltä pääsiäisjuhlilta Rooman valtakunnan kaukaisimpiinkin osiin ja myös itään. Tästä alkoi valtakunnan evankeliumin leviäminen ulkopuoliseen maailmaan. Jeesuksen työn ei ollut enää määrä rajoittua Palestiinaan.

2. JUMALAN VIHA

Jerusalemin pääsiäisjuhlille osallistui muuan Jaakob, varakas juutalaiskauppias Kreetalta, ja hän tuli Andreaksen luo pyytäen saada tavata Jeesusta yksityisesti. Andreas järjesti niin, että tämä salainen tapaaminen Jeesuksen kanssa pidettiin Flaviuksen kotona seuraavan päivän iltana. Mies ei kyennyt ymmärtämään Mestarin opetuksia, ja hän tuli, koska halusi saada täsmällisempää tietoa Jumalan valtakunnasta. Jaakob sanoi Jeesukselle: ”Mutta, Rabbi, Mooses ja muinaiset profeetathan kertovat, että Jahve on kiivas Jumala, jonka viha on suurta ja kiukku ankaraa. Profeetat sanovat hänen vihaavan pahantekijöitä ja kostavan niille, jotka eivät hänen lakiaan tottele. Sinä ja opetuslapsesi opetatte meille Jumalan olevan hyvä ja sääliväinen Isä, joka niin rakastaa kaikkia ihmisiä, että haluaisi ottaa heidät kernaasti vastaan tähän uuteen taivaan valtakuntaan, jonka te julistatte olevan kovastikin lähellä.”

Jaakobin puhuttua sanottavansa Jeesus vastasi: ”Jaakob, olet esittänyt oikein niiden muinaisten profeettojen opetukset, jotka opettivat oman sukupolvensa lapsia sen mukaan, miten valistuneita heidän päivinään oltiin. Isämme Paratiisissa on muuttumaton. Mutta käsitys hänen olemuksestaan on sitten Mooseksen päivien laajentunut ja kasvanut; ajatellaanpa vain, mitä Aamos aikanaan opetti, tai mitä sai kuulla profeetta Jesajan sukupolvi. Ja nyt olen tullut minä lihallisessa hahmossa paljastaakseni Isän uudessa kunniassa ja tuodakseni julki hänen rakkautensa ja armeliaisuutensa kaikkia ihmisiä kohtaan kaikissa maailmoissa. Kun tämän valtakunnan evankeliumi kaikille ihmisille osoitettavasta hyvästä mielestä ja hyvästä tahdosta kertovine viesteineen leviää koko maailmaan, sitä mukaa kaikkien kansakuntien perheiden keskuuteen kehittyy entisestään kohentuneet ja paremmat suhteet. Ajan myötä isät ja heidän lapsensa rakastavat toisiaan yhä enemmän, ja näin saadaan aikaan parempi ymmärrys taivaassa olevan Isän tuntemasta rakkaudesta hänen maan päällä olevia lapsiaan kohtaan. Muista, Jaakob, että hyvä ja oikea isä ei rakasta perhettään vain kokonaisuutena - perheenä - vaan hän rakastaa aidosti myös jokaista yksittäistä perheenjäsentä ja kantaa hänestä hellää huolta.”

Taivaallisen Isän luonteesta melko laajasti luennoituaan Jeesus piti tauon sanoakseen: ”Monilapsisen perheen isänä sinä, Jaakob, tiedät hyvin sanojeni totuudellisuuden.” Ja Jaakob sanoi: ”Mutta, Mestari, kuka sinulle kertoi, että olisin kuuden lapsen isä? Miten sinä minusta sellaista tiesit?” Ja Mestari vastasi: ”Riittäköön kun sanon, että Isä ja Poika tietävät kaiken, sillä he toden totta näkevät kaiken. Koska sinä maisena isänä rakastat lapsiasi, täytyy sinun nyt hyväksyä tosiasiaksi taivaallisen Isän sinua kohtaan tuntema rakkaus - ei pelkästään kaikkia Abrahamin lapsia kohtaan vaan nimenomaan sinua kohtaan, yksilöllistä sieluasi kohtaan.”

Sitten Jeesus jatkoi puhettaan sanoen: ”Kun lapsesi ovat hyvin nuoria ja kypsymättömiä ja kun sinun pitää kurittaa heitä, he voivat tulla sellaisiin ajatuksiin, että heidän isänsä on kiivas ja on suuttumuksentäyteisen vihan vallassa. Kypsymättömyydeltään he eivät kykene näkemään rangaistuksen taakse huomatakseen isän kaukokatseisen ja kasvattavan kiintymyksen. Mutta kun näistä samoista lapsista tulee aikuisia miehiä ja naisia, eikö olisikin heidän puoleltaan melkoista tyhmyyttä takertua näihin aikaisempiin ja väärinymmärryksestä johtuviin käsityksiin isästään? Miehiä ja naisia kun ovat, heidän tulisi nyt nähdä isänsä tuntema rakkaus kaikissa näissä elämänsä alkuvaiheen kurinpitotoimissa. Eikö ihmiskunnankin tulisi vuosisatojen saatossa alkaa entistä paremmin ymmärtää taivaassa olevan Isän todellista olemusta ja rakastavaa luonnetta? Mitä hyötyä teillä on toinen toistaan seuraavista hengellisesti valistetuista sukupolvista, jos itsepintaisesti näette Jumalan edelleenkin siten kuin Mooses ja profeetat hänet näkivät? Sanon sinulle, Jaakob, että sinun tulisi käsillä olevan hetken tarjoamassa kirkkaassa valossa nähdä Isä niin kuin ei kukaan niistä, jotka ovat menneet edeltäsi, ole häntä koskaan ennen nähnyt. Ja tällä tavoin hänet nähdessäsi sinun tulisi riemuiten

astua sisälle siihen valtakuntaan, jossa tällainen armelias Isä hallitsee, ja sinun tulisi pyrkiä siihen, että hänen rakkaudentäyteinen tahtonsa vastedes hallitsee elämääsi.”

Ja Jaakob vastasi: ”Rabbi, minä uskon; minä haluan, että johdatat minut Isän valtakuntaan.”

3. JUMALAKÄSITYS

Kaksitoista apostolia, joista useimmat olivat kuunnelleet edellä kerrottua Jumalan luonteesta käytyä keskustelua, esittivät samana iltana Jeesukselle monta kysymystä taivaallisesta Isästä. Mestarin vastaukset näihin kysymyksiin on parasta esittää yhteenvetona seuraavin nykyisen kielenkäytön mukaisin ilmaisuin:

Jeesus nuhteli lempeästi kahtatoista apostolia, kun hän asiasisältönsä osalta toistettuna sanoi: Ettekö tunne Israelin kansan perimätietoja niiltä osin, kuin ne liittyvät Jahve-käsitteen kehitykseen, ja oletteko tietämättömiä siitä, mitä pyhissä kirjoituksissa Jumalaa käsittelevän opinkappaleen osalta sanotaan? Ja sitten Mestari ryhtyi opettamaan apostoleille jumaluuskäsityksen kehitystä juutalaiskansan koko kehityskaaren ajalta. Hän pyysi kiinnittämään huomiota seuraaviin jumalakäsityksen kehitysvaiheisiin:

1. Jahve - Siinain sukukuntien jumala. Tämä oli se primitiivinen käsitys Jumaluudesta, jonka Mooses korotti korkeammalle, Israelin Herran, Jumalan tasolle. Taivaassa oleva Isä ei milloinkaan torju maisten lastensa vilpitöntä palvontaa, olipa heidän jumaluuskäsityksensä miten karkeatekoinen tahansa tai symboloivatpa he hänen jumalallista olemustaan millä nimellä hyvänsä.

2. Kaikkein Korkein. Tämän käsityksen taivaassa olevasta Isästä Melkisedek julisti Abrahamille, ja ne, jotka myöhemmin uskoivat tähän laveampaan ja laajempaan Jumaluuden ideaan, veivät sen kauas Saalemista. Abraham ja hänen veljensä lähtivät Uurista siellä vakiintuneen auringonpalvonnan takia, ja he alkoivat uskoa Melkisedekin opetukseen El Eljonista, Kaikkein Korkeimmasta Jumalasta. Heidän käsityksensä Jumalasta oli monikoosteinen, sillä se oli sekoitus, johon kuului heidän vanhemmat mesopotamialaiset käsityksensä sekä oppi Kaikkein Korkeimmasta.

3. El Shaddai. Näinä varhaisina aikoina monet heprealaiset palvoivat El Shaddaita, sitä egyptiläistä käsitystä taivaan Jumalasta, josta he olivat tulleet tietämään ollessaan vankeina Niilin maassa. Kauan Melkisedekin aikojen jälkeen kaikki nämä kolme jumalakäsitystä yhdistyivät, ja niistä muodostui oppi luojajumaluudesta, Israelin Herrasta, Jumalasta.

4. Elohim. Aatamin ajoista saakka on säilynyt opetus Paratiisin Kolminaisuudesta. Ettekö muista, kuinka pyhät kirjoitukset alkavat väitteellä, jonka mukaan ”Alussa Jumalat loivat taivaat ja maan”? Tämä osoittaa, että aikana, jona tuo muistiinmerkintä tehtiin, oli kolminaisuuskäsite kolmesta Jumalasta yhdessä Jumalassa saanut sijansa esi-isiemme uskonnossa.

5. Korkein Jahve. Jesajan aikaan tultaessa nämä Jumalaa koskevat uskomukset olivat laajenneet Universaalisen Luojan käsitteeksi, Luojan, joka oli samalla kertaa sekä kaikkivaltias että kaikin puolin armollinen. Ja tämä kehittyvä ja laajeneva jumalakäsitys syrjäytti isiemme uskonnosta itse asiassa kaikki aikaisemmat jumaluuskäsitykset.

6. Taivaassa oleva Isä. Ja nyt me tunnemme Jumalan taivaassa olevana Isänämme. Opetuksemme tarjoaa uskonnon, jossa uskova on Jumalan poika. Se on taivaan valtakunnan evankeliumin hyvä sanoma. Poika ja Henki ovat Isän kanssa rinnanolevaisia, ja ilmoitus näiden Paratiisin-Jumaluuksien olemuksesta ja huolenpidosta tulee jatkuvasti laajenemaan ja kirkastumaan

kaikkina niinä loputtomina aikakausina, jolloin taivaaseen nousevat Jumalan pojat käyvät läpi ikuista hengellistä edistymistään. Ihmisen sisimmässä asuva henki tunnustaa kaikkina aikoina ja kaikkina aikakausina jokaisen ihmisen harjoittaman aidon palvonnan - siinä mielessä, että kysymys on yksilökohtaisesta hengellisestä edistymisestä - taivaassa olevalle Isälle osoitetuksi kunnianosoitukseksi.

Apostolit eivät olleet koskaan ennen olleet yhtä järkyttyneitä kuin he olivat kuultuaan tämän selvityksen jumalakäsityksen kasvusta aikaisempien sukupolvien juutalaisten mielessä. He olivat aivan liian hämmennyksissä kysymyksiä esittääkseen. Kun he siinä istuivat hiljaisina Jeesuksen edessä, Mestari jatkoi puhettaan: ”Ja olisitte tienneet nämä totuudet, jos olisitte lukeneet pyhiä kirjoituksia. Ettekö ole lukeneet Samuelin kirjasta kohtaa, jossa sanotaan: 'Ja Herran viha syttyi Israelia kohtaan, niin että hän yllytti Daavidin heitä vastaan, sanoen: Mene ja laske Israel ja Juuda'? Eikä tässä ollut mitään kummallista, sillä Samuelin päivinä Abrahamin lapset tosiaan uskoivat, että Jahve loi sekä hyvän että pahan. Mutta kun myöhempi kirjoittaja juutalaisten käsityksen Jumalan luonteesta laajennuttua kertoi nämä tapahtumat, hän ei rohjennut panna Jahvea vastuuseen pahasta. Siksi hän sanoi: 'Ja Saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin.' Ettekö kykene näkemään, että tällaiset pyhissä kirjoituksissa esiintyvät muistiinmerkinnät osoittavat selvästi, miten käsitys Jumalan olemuksesta jatkuvasti ja sukupolvesta toiseen kehittyi?

”Lisäksi teidän olisi pitänyt havaita, kuinka jumalallisen lain ymmärtäminen edistyi täysin samaa tahtia näiden laajenevien jumaluuskäsitysten kanssa. Kun Israelin lapset pääsivät pois Egyptistä aikana ennen laajempaa Jahve-ilmoitusta, heillä oli kymmenen käskyä, jotka olivat heidän lakinaan aina niihin aikoihin asti, jolloin he elivät leirissä Siinain juurella. Ja nämä kymmenen käskyä kuuluivat:

”1. Älä palvo mitään muuta jumalaa, sillä Herra on kiivas Jumala.

”2. Älä tee valettuja jumalia.

”3. Älä jätä viettämättä happamattoman leivän juhlaa.

”4. Esikoiset kaikista ihmisten tai karjan miehenpuolista ovat minun, sanoo Herra.

”5. Kuusi päivää saat tehdä työtä, mutta seitsemäntenä sinun pitää levätä.

”6. Älä jätä viettämättä uutishedelmien juhlaa äläkä vuoden lopulla sadonkorjuujuhlaa.

”7. Älä uhraa minkään uhrieläimen verta happaman leivän kera.

”8. Pääsiäisjuhlan uhritoimitusta ei pidä jättää aamuun.

”9. Maan uutishedelmien ensimmäiset on sinun tuotava Herran, sinun Jumalasi, huoneeseen.

”10. Älä kiehuta vohlaa emonsa maidossa.

”Ja sitten Mooses, Siinain jylinäin ja salamain keskellä, antoi heille uudet kymmenen käskyä, joista te kaikki myönnätte, että ne ovat paljon arvollisempia lausumia esiintymään Jumaluutta käsittelevien avartuvien Jahve-käsitysten rinnalla. Ja tokko te koskaan näiden pyhissä kirjoituksissa kahteen kertaan lueteltujen käskyjen osalta huomasitte, että ensimmäisessä tapauksessa on sapatin pitämisen syyksi osoitettu Egyptistä-vapautuminen, kun taas esi-isiemme uskonnollisten käsitysten edistyminen vaati myöhemmin laaditussa kertomuksessa muuttamaan tämän kohdan siten, että sapatin noudattamisen syyksi tuli luomistapahtuman tosiasian tunnustaminen?

”Ja sitten muistanette, että vielä kerran - Jesajan aikana vallinneen suuremman hengellisen valveutumisen myötä - nämä kymmenen negatiivista käskyä vaihdettiin

suureksi ja myönteiseksi rakkauden laiksi, kehotukseksi rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Ja tämä on se yli kaiken menevä, Jumalaa kohtaan ja ihmistä kohtaan tunnettavan rakkauden laki, josta myös minä julistan teille, ettei ihmisellä muuta velvollisuutta ole.”

Ja kun hän oli sanottavansa puhunut, kukaan ei esittänyt hänelle kysymystä, vaan he menivät itse kukin levolle.


LAATIJA: Keskiv. komissio

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Valon lähettiläs
Nyt on pääsiäsen aika ja monet normaalit kunnon ihmiset syventyvät pohtimaan silloin uskonasiota ja Jeesuksen sanomaa. On siis luonnollista että uskonnollisten viestien määrä lisääntyy foorumilla:

]

Ehkä loma hoitolaitoksesta selittää ainakin osan idioottien viesteistä, niitä voisi kuitenkin lähettää johonkin muuhun foorumiin, ei järkeviä ihmisiä pysty käännyttämään tyhmyyteen.
Myös tieteilijät ovat normaaleja kunnon ihmisiä, emme tarvitse satukirjoja moraalisesti oikein elämiseen.
Edit: voisiko moderaattori tehdä jotakin hsta:n multinikille, joka markkinoi ureauskontoa foorumissa vai pitääkö palkata joku, joka käy henkilökohtaisesti kertomassa espoossa että ihmisten kusettaminen loppuu.
Missä on uskontopellejen moraali?, rahat pois tyhmiltä, niinkö?

fenomenologi
On tullut aika jälleen rauhoittaa jehovien ym. hihhuleiden mellastaminen tiedefi:ssä, uskonnon pakkosyöttö alkaa näyttelemään liian suurta osaa foorumissa, alkaa jo riittämään.
Äänestä häiritseekö uskonnon piilotettu ja suora tuputus.

Ei pidä sitten aloittaa tällaista keskustelua, ellei halua asiasta keskustella.

fenomenologi

Ehkä loma hoitolaitoksesta selittää ainakin osan idioottien viesteistä, niitä voisi kuitenkin lähettää johonkin muuhun foorumiin, ei järkeviä ihmisiä pysty käännyttämään tyhmyyteen.
Myös tieteilijät ovat normaaleja kunnon ihmisiä, emme tarvitse satukirjoja moraalisesti oikein elämiseen.
Edit: voisiko moderaattori tehdä jotakin hsta:n multinikille, joka markkinoi ureauskontoa foorumissa vai pitääkö palkata joku, joka käy henkilökohtaisesti kertomassa espoossa että ihmisten kusettaminen loppuu.
Missä on uskontopellejen moraali?, rahat pois tyhmiltä, niinkö?

Mikä sinulla on Jumalaa vastaan?

Ei minulla ole mitään olemattomia vastaan, vaan noita uskontohihhuleita.
Uskoa olemattomiin minun puolesta he saavat, mutta mutta... älköön he vaatiko minua mukaan uskomuksiinsa.

fenomenologi

Edit: voisiko moderaattori tehdä jotakin hsta:n multinikille, joka markkinoi ureauskontoa foorumissa vai pitääkö palkata joku, joka käy

Minulla ei ole mitään tekemistä tai yhteyttä nimimerkki hsta:n kanssa !

Urantia-kirjan sanomasta ja opetuksista (niin uskonnollisia kuin tieteellisistäkin) aion jatkossakin kertoa tällä foorumilla !

Se mitä mieltä sinä olet siitä on minulla herttaisen yhdentekevää !

Protonih

Mikä sinulla on Jumalaa vastaan?

Tässä eräs esimerkki uskovaisten suppeasta ajatusmaailmasta, he luulevat että jumalaan uskomiseen tarvitaan ihmisten keksimä uskonto, jolla luodaan keksitty todellisuudentaju.
Ei ole mitään jumalaa vastaan, uskontoja vastaan on paljonkin, uskovaiset ovat vi'tu niin idiootteja, että luulevat olevansa hyviä ihmisiä, kuitenkin uskontojen takia maailman asiat ovat mitä ovat.
Siihen pitää tähdätä että ihmiset elävät todellisuudessa, vaikka se olisikin stressaavaa joillekin ressukoille.
En usko jumalaan, mutta en voi väittää ettei maailmankaikkeus ole jumala.
Jos olisi näin, en ole niin alemmuudentuntoinen, että luulisin että joudun "helvettiin" jos en mielistele universumia.

Ns valon lähettiläs ei taida olla mitään todellinen uskontoihminen itsekään. Kunhan trollaa ajankulukseen.

Valon lähettiläällä ei ole myöskään mitään tekemistä Urantia-säätiön kanssa vaikka hän käyttääkin avattarena säätiön rekisteröityä logoa ja tavaramerkkiä johon hänellä ei ole mitään käyttöoikeutta.

tyson
Ns valon lähettiläs ei taida olla mitään todellinen uskontoihminen itsekään. Kunhan trollaa ajankulukseen.

Ei vaan markkinoi ureauskontoa, tiedoksi ureajehoville, jos ei toiminta tiedefoorumissa lopu välittömästi, alkaa fyysinen toiminta, johon minulla on sijoittaa runsaasti käteisvaroja.

fenomenologi
tyson
Ns valon lähettiläs ei taida olla mitään todellinen uskontoihminen itsekään. Kunhan trollaa ajankulukseen.Ei vaan markkinoi ureauskontoa, tiedoksi ureajehoville, jos ei toiminta tiedefoorumissa lopu välittömästi, alkaa fyysinen toiminta, johon minulla on sijoittaa runsaasti käteisvaroja.

Jatkan tietysti valisemallani tiellä. Ahdistusta ja vihaa näyttää olevan ilmassa ! Paljon on vielä tehtävää ihmisten valaistumiseen ja "Valon lähettiläällä" riittää töitä!

Moderaattorille: Väkivallalla uhkailu ei kuulu tiedepalstalle. Eiköhän olisi jo aika sulkea käyttäjä "fenomenologi" yhteisömme ulkopuolelle?

Loptio
Seuraa 
Viestejä1187
fenomenologi
On tullut aika jälleen rauhoittaa jehovien ym. hihhuleiden mellastaminen tiedefi:ssä, uskonnon pakkosyöttö alkaa näyttelemään liian suurta osaa foorumissa, alkaa jo riittämään.

Itse asiassa, olen tuosta eri mieltä. Tiedepalstalla on mielestäni saavutettu vuosien saatossa hyvä tasapaino uskonnollisen näkemysten ja muun keskustelun välillä. Julistajat pitävät pääsääntöisesti näkemyksensä omissa ketjuissaan, mikä on kaikkein tärken asia. Kiireisempänä muutoksena erilaisiin mellastuksiin olisi estää bottien loggautuminen, joka - jostain kumman syystä - ei helppoudestaan huolimatta ole vieläkään toteutunut.

EDIT: ahaa, viittaus oli myös tähän valon lähettilääseen, joka ei ketjurajoja kunnioita. Vitsinä - joskin wanhana ja huonona - olen itse tuota pitänyt.

Kas vain. Tuo sinivalkoinen maalitaulu kuuluu tavaramerkkinä tosiaan "URANTIA FOUNDATION, Illinois, US":lle, jonka asiamiehenä toimii Berggren Oy Ab.

Ei voi äänestää, koska ei ole välivaihtoehtoa "En ole uskovainen, mutta minua ei häiritse vaikka muut ovat". Ei kaikkia tänne kirjoitettuja viestejä ole pakko lukea. Sitä paitsi uskovaisten jutut tällä palstalla ovat aivan yhtä paikallaan, kuin vaikka Maukka Perusjätkän pornojutut tai Hannibalin komukkalöpinät.

Voisitteko uskovaiset (etenkin Urantia-uskovaiset) lopettaa floodaamisen? Meitä eivät kiinnosta teidän p.kirjoituksenne. On tajuttoman ärsyttävää jatkuvasti joutua muuten mielenkiintoisessa ketjussa rullaamaan teidän älyttömän pitkien pyhistä kirjoituksistanne kopioimien viestienn ohitse.

Jos haluatte uskoa, niin uskokaa pois, mutta älkää tuputtako uskoanne meille. Ja jos haluatte osallistua keskusteluun, osallistukaa siihen kunnollisilla viesteillä älkääkä postatko p-kirjoituksianne maraton-mittaisina keskelle jotain ketjua, jonka aiheena ei ole esim. "Urantian sanoman yksityiskohtainen esittely palstalaisille".
Keskustelkaa, viitatkaa relevantisti ja lyhentäkää viestejänne. Nyt te floodaatte ja henkilökohtaisesti toivon bannia teille kaikille (siis kaikille, jotka postaavat suoria, pitkiä otteita Urantiasta, Raamatusta tms.), koska toisten ketjujen floodaaminen on yksi keskustelun kannalta haitallisimmista ilmiöistä forumilla.

Perustakaa (1) oma foorumi (luultavasti niitä on jo, joten voisitte mennä niille) tai vähintään (2) oma ketju postauksillenne.

Valon lähettiläs

Jatkan tietysti valisemallani tiellä.
Moderaattorille: Väkivallalla uhkailu ei kuulu tiedepalstalle. Eiköhän olisi jo aika sulkea käyttäjä "fenomenologi" yhteisömme ulkopuolelle?

Tämä ei ole teidän jehovien yhteisö, sinut suljetaan ulkopuolelle, pelle.

KAS, en huomannutkaan, että täällä on TOINENKIN uskonhörhelö
tämän "saunasolmun" lisäksi !

MOISEN huomaa vain Tampereen KOMUKKA !

Hannibal the kannibal
KAS, en huomannutkaan, että täällä on TOINENKIN uskonhörhelö
tämän "saunasolmun" lisäksi !

MOISEN huomaa vain Tampereen KOMUKKA !

Äläpäs kuonokoppapelle ala vittuilemaan viattomille ihmisille perkeles juntti, röyh.

fenomenologi
Valon lähettiläs

Jatkan tietysti valisemallani tiellä.
Moderaattorille: Väkivallalla uhkailu ei kuulu tiedepalstalle. Eiköhän olisi jo aika sulkea käyttäjä "fenomenologi" yhteisömme ulkopuolelle?
Tämä ei ole teidän jehovien yhteisö, sinut suljetaan ulkopuolelle, pelle.

Siistihän vähän suutasi poika !

näitä ateisti/saatananpalvoja nulikoita tuntuu korpeavan kun joku tietää asiosta enemmän !

Älä huoli sinäkin voit lisätä tuetotaitoasi lukemalla Urantia-kirjaa Valon tuojan linkistä !

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat