Seuraa 
Viestejä246

Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti, ja haudassa oleville elämän antoi!

Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla. Sitä vietetään ylösnousemuksen ihmeen juhlana. Perinteisesti kirkko on uskonut, että ylösnousemuksen aamuna pääsiäisenä Jeesus Kristus heräsi kuolleista, ja ihmeherääminen todistaisi, että kuoleman salpa on murrettu.

Viime aikoina on kuitenkin tullut säröä tähän idylliseen kuvaan. Muutama vuosi sitten eräs eksegeetikko pohdiskeli, että Jeesus todennäköisesti heitettiin rikollisille tarkoitettuun joukkohautaan, johon eräs radikaali on lisännyt: " ja madot söivät hänen ruumiinsa." Tällä hetkellä käydään puolestaan keskustelua siitä, että onko Jeesuksen hauta löydetty Jerusalemissa? Useat tiedemiehet suhtautuvat hautalöytöön kriittisesti pitäen sitä sensaatiohakuisuutena.

Kysymys on kristillisen uskon perustuksista. Ilman uskoa ylösnousemukseen kirkon olisi melko hankala perustella muita uskomuksiaan. Ne, joko pysyvät pystyssä ylösnousemususkon tuella, tai romahtavat sen mukana. Vai onko näin asia? Nousihan Jeesuksen asia mm lähimmäisen rakastamisesta yleiseen tietoisuuteen? Jeesuksen ruumiin ylösnousemus on kuitenkin klassisen kristinuskon syvällisintä sanomaa, josta uskon muut ulottuvuudet kumpuavat tai tyrehtyvät.

Sivut

Kommentit (51)

taksikuski
Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti, ja haudassa oleville elämän antoi!

Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla. Sitä vietetään ylösnousemuksen ihmeen juhlana. Perinteisesti kirkko on uskonut, että ylösnousemuksen aamuna pääsiäisenä Jeesus Kristus heräsi kuolleista, ja ihmeherääminen todistaisi, että kuoleman salpa on murrettu.

Viime aikoina on kuitenkin tullut säröä tähän idylliseen kuvaan. Muutama vuosi sitten eräs eksegeetikko pohdiskeli, että Jeesus todennäköisesti heitettiin rikollisille tarkoitettuun joukkohautaan, johon eräs radikaali on lisännyt: " ja madot söivät hänen ruumiinsa." Tällä hetkellä käydään puolstaan keskustelua siitä, että onko Jeesuksen hauta löydetty Jerusalemissa?

Mene tuputtamaan uskontoa johonkin muuhun foorumiin.

taksikuski
Seuraa 
Viestejä246

Ymmärtääkseni en ole tuputtamssa uskontoa, vaan herättämässä keskustelua kristinuskosta ja sen perustuksista. Uskontokin on osa inhimillistä kulttuuria, ja kriittisen keskustelun teemana sopinee hyvin tänne tiedepalstalle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Parhaimmillaan tuo sanoma vapauttaa (elämän)pelosta, (se on sen ainoa tarkoitus)mutta ei mitään ruummiillista persoonaa jumalaa ole syytä uskoa, sanoma on symbolinen.

Vertauskuvien on hyvä antaa puhutella itseä, (itsekkyys) ei tule kirkon yms. tulkintoihin keskittyä...

kuolematon nousi kuolleista..
*nauraa*

"isämeidän..."
" antoi ainoan poikansa..."

???

vaan säröä tohon uskontoo tulee
aina lisää kun älyä tulee enempi ihmisten päähän..

Ei noussut harhojen renki. Satuja heikoille, saadaan kuolema tuntumaan mukavammalta. Vaikka onkin pääsiäinen, niin eiköhän näitä hristus-raamattukerho-peräreikä juttuja ole jo ihan tarpeeksi...

luxlapis
Seuraa 
Viestejä553
omena
kuolematon nousi kuolleista.. *nauraa*
"isämeidän..."
" antoi ainoan poikansa..."
???
vaan säröä tohon uskontoo tulee
aina lisää kun älyä tulee enempi ihmisten päähän..

Ei se nyt ihan niinkään ole. Äly on lahja, ja joka ottaa lahjan vastaan ja käyttää sitä, pääsee tuntemaan myös lahjan antajan. Tähän mennessä tapahtunut in the land of the Uskovaisuus:
Uskikset väittävät, ettei heissä ole mitään hyvää, mukaan lukien äly.

Koska siis uskovien älyssä ei ole mitään hyvää, niin sellaisen älyn tuotteissakaan ole kehumista.

Sitä paitsi: Jumalan Poika sanoi, ettei häneen uskovat ikuna kuole, joten ihme toi kaikenlainen kuolemalla vollaaminen. Sadan vuoden kuluttua nykyiset uskikset ovat multaa, joten respektiä hieman älyä kohtaan.

Muistakaa, että sata vuotta on hyvin lyhyt aika. Se on mennyt ennen huomaattekaan, ja mitäs sitten teette?

Kristukasen(Nebadonin Mikaelin) kuolleesta noususta Urantia-kirja tietää kertoa mm. seuraavaa !

LUKU 189

KUOLLEISTANOUSU

KOHTA Jeesuksen perjantai-iltapäivänä tapahtuneen hautaanpanon jälkeen tuolloin Urantialla ollut Nebadonin arkkienkelien päällikkö kutsui koolle johtamansa nukkuvien tahdollisten luotujen kuolleistanousuneuvoston ja otti käsittelyyn kysymyksen siitä, mikä mahdollisesti olisi menetelmä, jolla Jeesus palautettaisiin elämään. Paikalle kokoontuneet Mikaelin luomat paikallisuniversumin pojat tekivät tämän omalla vastuullaan; Gabriel ei ollut kutsunut heitä koolle. Puoleenyöhön mennessä he olivat tulleet siihen johtopäätökseen, ettei luotu olento voisi tehdä mitään Luojan kuolleistanousun edesauttamiseksi. He hyväksyivät mieluusti Gabrielin neuvot tämän sanoessa, että koska Mikael oli ”omasta vapaasta tahdostaan luopunut elämästään, hänellä oli myös valta ottaa se jälleen haltuunsa sen mukaan, mitä hän itse päättäisi.” Pian tämän neuvoston kokouksen, johon neuvostoon kuului arkkienkeleitä, Elämänkantajia ja heidän monenlaisia tovereitaan luotujen olentojen eloonpalauttamisen ja morontialuomistyön piiristä, päättyneeksi julistamisen jälkeen Jeesuksen Personoitu Suuntaaja, jonka henkilökohtaisessa komennossa Urantialle tuolloin kokoontuneet taivaalliset armeijakunnat olivat, lausui hätääntyneinä odottaville tilanteen tarkkailijoille seuraavat sanat:

”Yksikään teistä ei voi tehdä mitään auttaakseen Luoja-isäänsä palaamaan eloon. Tämän maailman kuolevaisen ominaisuudessa hän on kokenut kuolevaisen kuoleman; universumin Hallitsijan ominaisuudessa hän elää yhä. Se, mitä te tarkkailette, on Jeesus Nasaretilaisen kuolevaisena kokema siirtymävaihe lihallisesta elämästä morontiaaliseen elämään. Tämän Jeesuksen henkisiirtymävaihe vietiin päätökseen hetkenä, jolloin erkanin hänen persoonallisuudestaan ja tulin väliaikaiseksi johtajaksenne. Teidän Luoja-isänne on päättänyt käydä läpi kuolevaisten luotujensa kokemuksen täysimääräisenä alkaen siitä, kun ihminen syntyy aineellisiin maailmoihin, ja edelleen luonnollisen kuoleman ja morontiavaiheen kuolleistaheräämisen kautta kiistatonta henkiolomuotoa edustavaan statukseen saakka. Tulette kohta seuraamaan tämän kokemuksen muuatta vaihetta, mutta ette saa olla siinä mukana. Mitä te tavallisissa oloissa luodun hyväksi teette, sitä ette saa tehdä Luojan hyväksi. Luoja-Pojalla on itsessään valta lahjoittautua kenen tahansa itse luomansa pojan hahmossa; hänellä on itsessään valta antaa pois nähtävissä oleva elämänsä ja ottaa se takaisin; ja hänellä on tämä valta siksi, että Paratiisin-Isä on suoraan niin määrännyt, ja minä tiedän, mistä minä puhun.”

Kuultuaan nämä Personoidun Suuntaajan sanat he kaikki, Gabrielista nöyrimpään kerubiin, asennoituivat tilanteeseen kiihkeän odottajan tavoin. He näkivät Jeesuksen haudassa olevan, kuolevaiselle kuuluvan ruumiin; he huomasivat merkkejä rakastetun Hallitsijansa universumitoiminnasta; ja koska he eivät ymmärtäneet tällaisia ilmiöitä, he odottivat kärsivällisesti tilanteen kehittymistä.

1. MORONTIASIIRTYMÄVAIHE

Sunnuntaiaamuna kello kaksi neljäkymmentäviisi näyttämölle saapui Paratiisin inkarnaatiokomissio, johon kuului seitsemän yksilöimätöntä Paratiisin persoonallisuutta, ja se asettautui hetkeäkään hukkaamatta haudan ympärille. Kymmentä minuuttia vaille kolme Joosefin uudesta haudasta alkoi kohota yhteen kietoutuneiden aineellisten ja morontia-aktiviteettien aiheuttamaa voimaperäistä värähtelyä, ja kaksi minuuttia yli kolmen tänä sunnuntaiaamuna, huhtikuun 9. päivänä vuonna 30 jKr, haudasta tuli esille Jeesus Nasaretilaisen kuolleistanoussut morontiahahmo ja -persoonallisuus.

Kun kuolleistanoussut Jeesus ilmaantui hautakammiostaan, se lihallinen ruumis, jossa hän oli lähes kolmenkymmenenkuuden vuoden ajan maan päällä elänyt ja toiminut, lepäsi yhä hautakammion seinän syvennyksessä koskemattomana ja pellavaliinaan kiedottuna, täsmälleen sellaisena kuin Joosef ja hänen toverinsa olivat sen perjantai-iltapäivänä paikalleen asettaneet. Haudan oviaukon kivi oli niin ikään täysin koskemattomana paikallaan; Pilatuksen sinetti oli yhä ehjä; sotilaat seisoivat edelleenkin vartiossa. Temppelinvartijat eivät olleet poistuneet paikalta hetkeksikään; roomalaisvartio oli vaihdettu puoliltaöin. Kukaan näistä vaarinpitäjistä ei aavistanut, että heidän vartiointinsa kohde oli noussut uuteen ja korkeampaan olomuotoon, eikä sitä, että heidän vartioimansa ruumis oli nyt hylyksi jäänyt ulkokuori, jolla ei ollut enää mitään yhteyttä Jeesuksen vapahdettuun ja kuolleista nousseeseen morontiapersoonallisuuteen.

Ihmiskunta on hidas käsittämään, että kaikessa, mikä on persoonallista, aine on morontian ranka ja että kumpikin ovat pysyvän henkitodellisuuden heijastunut varjo. Kuinka kauan teiltä vie ennen kuin pidätte aikaa ikuisuuden liikkuvana kuvajaisena ja avaruutta Paratiisin realiteettien häilyvänä varjona?

Sikäli kuin pystymme asiaa arvioimaan, yhdelläkään tämän universumin luodulla eikä kenelläkään jonkin muun universumin persoonallisuudella ollut mitään tekemistä tämän Jeesus Nasaretilaisen morontiaylösnousemuksen kanssa. Perjantaina hän luopui elämästään tämän maailman kuolevaisena; sunnuntaiaamuna hän otti sen takaisin Norlatiadekissa olevan Satanian järjestelmän morontiaolentona. Jeesuksen kuolleistanousemiseen liittyy paljon sellaista, mitä emme ymmärrä. Mutta tiedämme sen tapahtuneen kertomallamme tavalla ja suunnilleen edellä ilmoittamaamme aikaan. Voimme niin ikään kirjata, että kaikki tähän kuolevaiselle ominaiseen siirtymävaiheeseen eli morontiaylösnousemukseen liittyneet tunnetut ilmiöt tapahtuivat nimenomaan Joosefin uudessa haudassa, jossa Jeesukselle kuolevaisena kuuluneet aineelliset jäännökset lepäsivät hautavaatteisiin käärittyinä.

Tiedämme, ettei yksikään paikallisuniversumin luotu ollut mukana tässä morontiaheräämisessä. Havaitsimme edellä mainittujen Paratiisin seitsemän persoonallisuuden asettuvan haudan ympärille, mutta emme nähneet, että he olisivat tehneet jotakin Mestarin heräämisen yhteydessä. Täsmälleen sinä hetkenä, kun Jeesus ilmestyi Gabrielin rinnalle, heti haudan yläpuolelle, Paratiisista tulleet persoonallisuudet toivat julki aikomuksensa poistua välittömästi Uversaan.

Sallikaa, että seuraavat toteamukset esittämällä annamme ikiajoiksi selvityksen Jeesuksen kuolleistaheräämisen käsitteestä:

1. Hänen aineellinen eli fyysinen ruumiinsa ei ollut osa kuolleista noussutta persoonallisuutta. Kun Jeesus ilmaantui haudasta, hänen lihallinen ruumiinsa jäi koskemattomana hautakammioon. Hän ilmaantui hautakammiosta oviaukon edessä olleita kiviä liikuttamatta ja Pilatuksen sinetteihin koskematta.

2. Hän ei ilmaantunut haudasta henkenä eikä Nebadonin Mikaelina, hän ei ilmestynyt siinä Luoja-Hallitsijan hahmossa, joka hänellä oli ollut ennen ruumiillistumistaan kuolevaisen lihalliseen hahmoon Urantialla.

3. Mainitusta Joosefin hautakammiosta hän tuli sen sijaan esille täsmälleen niiden morontiapersoonallisuuksien kaltaisena, jotka kuolleista nousseina morontiaalisina ylösnousemusolentoina ilmaantuvat tämän Sataniana tunnetun paikallisjärjestelmän ensimmäisen mansiomaailman kuolleistaheräämissaleista. Ja se, että mansonian numero yksi kuolleistaheräämissalien valtavan pihan keskellä sijaitsee Mikaelin muistomerkki, panee meidät otaksumaan, että Mestarin Urantialla tapahtunutta kuolleistanousua jollakin tavalla tuettiin tässä järjestelmän ensimmäisessä mansiomaailmassa.

Haudasta noustuaan Jeesus ensimmäisenä tekonaan tervehti Gabrielia ja antoi hänelle ohjeen toimia edelleenkin universumin asioiden toimeenpanijana Immanuelin alaisena, ja sitten hän antoi Melkisedekien päällikölle tehtäväksi välittää hänen veljelliset terveisensä Immanuelille. Sen jälkeen hän pyysi Edentian Kaikkein Korkeimmalta Päivien Muinaisten antamaa todistusta kuolevaisen siirtymävaiheestaan; ja kääntyen seitsemästä morontiamaailmasta paikalle kerääntyneiden morontiaryhmien puoleen Jeesus puhui näille, jotka olivat kokoontuneet tänne tervehtimään ja toivottamaan Luojansa tervetulleeksi heidän omaan luokkaansa kuuluvana luotuna, ja nämä morontia-Jeesuksen ensimmäiset kuolevaisena eletyn elämänvaiheen jälkeiset sanat kuuluivat: ”Lihallisen elämäni nyt päätettyäni tahtoisin siirtymähahmossa viipyä täällä jonkin aikaa, jotta minulla olisi entistä täysimääräisempi tieto ylösnousemusluotujeni elämästä ja jotta voisin entistä laajemmin tuoda julki, mikä on Paratiisissa olevan Isäni tahto.”

Kun Jeesus oli puhunut, hän antoi Personoidulle Suuntaajalle merkin, ja kaikki universumin älylliset olennot, jotka olivat kokoontuneet Urantialle ollakseen todistamassa kuolleistaheräämistä, lähetettiin välittömästi kukin omien universumitehtäviensä pariin.

Jeesus aloitti nyt morontiatason kanssakäymiset, ja hänet perehdytettiin, luodun ominaisuudessa, sen elämän vaatimuksiin, jota hän oli tahtonut elää lyhyen ajan Urantialla. Tämä morontiamaailmaan perehdyttäminen kesti maan ajanlaskun mukaan runsaan tunnin, ja se keskeytyi kahdesti siksi, että hän halusi kommunikoida entisten, lihallisen elämän aikaisten työtovereidensa kanssa näiden tultua Jerusalemista ihmeissään kurkistelemaan tyhjään hautaan löytääkseen sen, mitä he pitivät todisteena hänen kuolleistanousustaan.

Jeesuksen kuolevaisena elämä siirtymävaihe - Ihmisen Pojan morontianousemus - on nyt suoritettu. Mestarin lyhyeksi jäävä kokemus puolitiessä aineellisen ja hengellisen välillä olevana persoonallisuutena on alkanut. Ja hän on tehnyt tämän kaiken hänessä itsessään luonnostaan olevalla vallalla, sillä kukaan persoonallisuus ei ole antanut hänelle mitään apua. Hän elää nyt morontia-Jeesuksena, ja hänen tätä morontiaelämää aloittaessaan hänen aineellinen lihallisen elämän aikainen ruumiinsa lepää koskemattomana haudassa. Sotilaat ovat yhä vartiossa, eikä kivien ympärille kiinnitettyä maaherran sinettiä ole vielä murrettu.

2. JEESUKSEN AINEELLINEN RUUMIS

Kuolleista nousseen Jeesuksen keskustellessa Satanian seitsemästä mansiomaailmasta paikalle kerääntyneiden morontiapersoonallisuuksien kanssa arkkienkeleiden - kuolleistaheräämisen enkelien - päällikkö kääntyi kello kymmentä yli kolme Gabrielin puoleen ja pyysi saada Jeesukselle kuolevaisena kuuluneen ruumiin. Arkkienkelien päällikkö sanoi: ”Emme saa olla mukana hallitsijamme Mikaelin lahjoittautumiskokemukseen kuuluvassa morontianousemuksessa, mutta haluaisimme välittömästi suoritettavaa hajottamista varten saada huostaamme hänen kuolevaisen jäännöksensä. Tarkoituksemme ei ole käyttää dematerialisointimenetelmäämme, vaan haluamme vain panna liikkeelle prosessin, joka perustuu ajan kulumisen nopeuttamiseen. Meille riittää, että olemme nähneet Hallitsijamme elävän ja kuolevan Urantialla; taivaan armeijakunnat tahtoisivat säästyä siltä muistolta, että heidän pitäisi asiaan puuttumatta katsella, kun universumin Luojan ja Ylläpitäjän ihmishahmo hitaasti mätänee. Koko Nebadonin taivaallisten älyllisolentojen nimissä pyydän saada määräyksen, jolla Jeesus Nasaretilaiselle kuolevaisena kuulunut ruumis annetaan huostaani ja joka valtuuttaa meidät ryhtymään sen välittömään hajottamiseen.”

--------------------------------------------------------------------------------
sivu 2023

Gabrielin keskusteltua asiasta Edentian vanhemman Kaikkein Korkeimman kanssa taivaallisten olentojoukkojen arkkienkeliedusmiehelle annettiin lupa ryhtyä toimenpiteisiin Jeesuksen fyysisten jäännösten hävittämiseksi tavalla, josta hän tekisi itse päätöksensä.

Sen jälkeen kun tähän arkkienkelien päällikön pyyntöön oli suostuttu, hän kutsui avukseen useita tovereitaan sekä suurilukuisen joukon kaikkien taivaallisten persoonallisuusluokkien edustajia, ja sitten nämä ryhtyivät Urantian keskiväliolentojen avustamina toimenpiteisiin ottaakseen huostaansa Jeesuksen fyysisen ruumiin. Tämä kuollut ruumis oli puhtaasti aineellinen luomus; se oli fyysinen ja konkreettinen; sitä ei voinut siirtää pois haudasta samalla tavoin kuin kuolleistanousun morontiahahmo oli kyennyt pääsemään pois sinetöidystä hautakammiosta. Joidenkuiden avustavien morontiapersoonallisuuksien avun turvin morontiahahmo voidaan tiettynä hetkenä tehdä sellaiseksi kuin se olisi henkeä niin, että tavallinen aine ei sen suhteen merkitse mitään, kun jonakin toisena hetkenä siitä taas voi tulla sellaista, että maailman kuolevaisten kaltaiset aineelliset olennot voivat sen havaita ja olla siihen kosketuksissa.

Kun he valmistautuivat siirtämään Jeesuksen ruumiin pois haudasta esivaiheena sille, että he arvokkaasti ja kunnioittavasti hävittäisivät sen miltei silmänräpäyksessä tapahtuvalla hajottamisella, Urantian toisasteisille keskiväliolennoille annettiin tehtäväksi vierittää kivet pois haudan oviaukolta. Suurempi kivi oli valtavan kookas ja pyöreä möhkäle, paljolti myllynkiven kaltainen, ja se liikkui kallioon hakatussa urassa, joten sitä voitiin vierittää edestakaisin sen mukaan, haluttiinko hautakammio avata vai sulkea. Kun vartiossa seisovat juutalaiset vartijat ja roomalaiset sotilaat aamuhämärän valossa näkivät, miten tämä valtaisa kivi alkoi, niin kuin näytti, omia aikojaan vieriä pois haudan suuaukolta - ilman mitään näkyvää syytä, joka olisi selittänyt tämän liikkumisen - heidät valtasi pelko ja pakokauhu, ja he pakenivat kiireesti tapahtumapaikalta. Juutalaiset pakenivat kotiinsa ja menivät myöhemmin temppelille tekemään kapteenilleen selkoa näistä tapahtumista. Roomalaiset pakenivat Antonian linnoitukseen ja antoivat näkemästään selvityksen sadanpäämiehelle heti tämän saavuttua palvelukseen.

Juutalaisjohtajat aloittivat tämän surkean jutun, jolla he muka pääsisivät Jeesuksesta, tarjoamalla lahjuksia kavalalle Juudakselle, ja nyt kun he joutuivat tässä kuvattuun kiusalliseen tilanteeseen, he sen sijaan, että olisivat ajatelleet rangaista vartiopaikaltaan poistuneita vartiomiehiä, ryhtyivätkin näiden vartijoiden ja roomalaissotilaiden lahjomiseen. He maksoivat näille kahdellekymmenelle miehelle kullekin rahasumman ja neuvoivat heitä sanomaan kaikille: ”Kun me yöllä nukuimme, hänen opetuslapsensa kävivät kimppuumme ja veivät ruumiin pois.” Ja juutalaisjohtajat antoivat sotilaille juhlalliset lupaukset puolustaa heitä Pilatuksen edessä, mikäli maaherra joskus saisi tietää heidän ottaneen vastaan lahjuksen.

Kristillinen usko Jeesuksen kuolleistanousuun on pohjautunut ”tyhjän haudan” tosiasiaan. Oli todellakin tosiasia se, että hauta oli tyhjä, mutta tämä ei ole kuolleistanousun totuus. Hauta oli eittämättä tyhjä, kun ensimmäiset uskovat saapuivat, ja tämä tosiasia yhdessä Mestarin epäilyksettömän kuolleistanousun kanssa johti sellaisen uskomuksen muotoutumiseen, joka ei ollut tosi, eli opetukseen, jonka mukaan Jeesuksen aineellinen ja kuolevaisen ruumis nousi haudasta. Totuutta, koska siinä on kysymys hengellisistä realiteeteista ja ikuisista arvoista, ei voi aina rakentaa havaittavia tosiasioita yhdistelemällä. Vaikka yksittäiset tosiasiat saattavat olla aineellisessa mielessä tosia, siitä ei seuraa, että muutaman tosiasian yhdistämisen välttämättä täytyy johtaa totuudellisiin hengellisiin johtopäätöksiin.

Joosefin hautakammio oli tyhjä, mutta ei sen vuoksi, että Jeesuksen ruumis oli saatettu entiselleen tai noussut kuolleista, vaan siksi, että oli suostuttu taivaallisten olentojoukkojen pyyntöön suoda sille erityinen ja ainutlaatuinen hajoaminen, palauttaa ”tomu tomuksi” ilman, että asiaan pääsivät vaikuttamaan ajalliset viivytykset ja ilman, että tavanomaiset ja kuolevaisen ruumiin näkyvät mätänemis- ja aineellisen kappaleen maatumisprosessit pääsivät vaikuttamaan.

Jeesukselle kuolevaisena kuuluneet jäännökset kävivät läpi saman luonnonmukaisen alkuosiinsa hajoamisen, joka maan päällä kohtaa kaikkia ihmisruumiita paitsi siinä, että tässä tapauksessa tätä luonnollista hajoamisprosessia ajan kulumisen osalta suuresti nopeutettiin, kiirehdittiin niin pitkälle, että se tapahtui jotakuinkin silmänräpäyksessä.

Mikaelin kuolleistanousun oikeat todisteet ovat luonteeltaan hengellisiä olkoonkin, että tämän opetuksen vahvistaa niiden monien tämän maailman kuolevaisten todistus, jotka tapasivat ja tunnistivat kuolleista nousseen morontia-Mestarin ja keskustelivat hänen kanssaan. Hän tuli kuulumaan lähes tuhannen ihmisolennon henkilökohtaiseen kokemukseen ennen kuin hän lopullisesti jätti jäähyväiset Urantialle.

3. TUOMIOKAUTINEN KUOLLEISTANOUSU

Tänä sunnuntaiaamuna vähän kello puoli viiden jälkeen Gabriel kutsui arkkienkelit rinnalleen ja valmistautui avaamaan Aatamin tuomiokauden päättymiseen Urantialla liittyneen yleisen kuolleistanousun. Sitten kun tähän suureen tapahtumaan kytkeytyneiden serafien ja kerubien monilukuinen armeija oli järjestetty asian vaatimaan muodostelmaan, morontia-Mikael ilmestyi Gabrielin eteen ja sanoi: ”Koska Isälläni on elämä itsessään, niin hän on antanut sitä Pojalle, jotta tällä olisi elämä itsessään. Vaikken olekaan vielä täysimääräisesti ottanut universumin vallankäyttöä taas käsiini, tämä itselleni asettama rajoitus ei millään tavoin estä minua vuodattamasta elämää nukkuville pojilleni; alkakoon siis planetaarisen kuolleistanousun edellyttämä nimenhuuto.”

Arkkienkelien yhteyspiiri toimi sen jälkeen ensimmäistä kertaa Urantialta. Gabriel ja arkkienkeliarmeijat siirtyivät planeetan hengellisen polariteetin sijaintipaikkaan; ja kun Gabriel antoi merkin, järjestelmän ensimmäiseen mansiomaailmaan kiiri Gabrielin ääni, joka puhui: ”Mikaelin antaman käskyn perusteella - nouskoot Urantian tuomiokauden kuolleet ylös!” Silloin kaikki ne Urantian ihmisrotujen eloonjääneet, jotka olivat Aatamin aikojen jälkeen vaipuneet uneen ja jotka eivät jo olleet menneet tuomiolle, ilmestyivät mansonian kuolleistaheräämissaleihin valmiina puettaviksi morontiahahmoon. Ja serafit ja heidän työtoverinsa olivat yhdessä silmänräpäyksessä valmiita lähtemään mansiomaailmoihin. Tavallisissa oloissa nämä serafisuojelijat, jotka aikanaan oli osoitettu näiden eloon jäävien kuolevaisten ryhmäsuojelijoiksi, olisivat olleet läsnä sinä hetkenä, jolloin nämä heräsivät mansonian kuolleistaheräämissaleissa, mutta tällä kertaa he olivat itsessään tässä maailmassa siksi, että Gabrielin oli Jeesuksen morontianousemuksen vuoksi välttämätöntä olla täällä.

Siitä huolimatta, että lukemattomat yksilöt, joilla oli henkilökohtainen serafisuojelija, samoin kuin persoonallisuuden hengellisen edistymisen osalta riittävän pitkälle päässeet olivat siirtyneet mansoniaan Aatamin ja Eevan aikaa seuranneina aikakausina, ja vaikka olikin toimeenpantu useita erityisiä ja tuhatvuosittaisia Urantian poikien kuolleistanousuja, nyt oli kuitenkin käsillä kolmas planetaarisista nimenhuudoista eli täysimääräisistä tuomiokautisista kuolleistanousuista. Ensimmäinen tapahtui Planeettaprinssin saapumisen aikaan, toinen Aatamin ajan kuluessa ja tämä kolmas oli merkkinä Jeesus Nasaretilaisen morontianousemuksesta, kuolevaisen siirtymävaiheesta.

Arkkienkelien päällikön saatua merkin planetaarisesta kuolleistanoususta Ihmisen Pojan Personoitu Suuntaaja luopui kaikesta Urantialle kokoontuneisiin taivaallisiin armeijoihin kohdistuvasta vallastaan ja siirsi kaikki nämä paikallisuniversumin pojat taas omien komentajiensa toimivallan piiriin. Ja tämän tehtyään hän lähti Salvingtoniin saattamaan Immanuelin tietoon, että Mikaelille kuolevaisena kuulunut siirtymävaihe oli suoritettu. Ja välittömästi hänen jäljessään tuli koko se taivaallinen armeijakunta, jonka palveluksia ei Urantialla tarvittu. Mutta Gabriel pysyi Urantialla morontia-Jeesuksen mukana.

Ja tällainen on kertomus Jeesuksen kuolleistanousuun liittyneistä tapahtumista sillä tavoin tarkasteltuina kuin ne, joita ihmisen osittaisen ja ahtaan näköpiirin asettamat rajat eivät kahlitse, ne todellisuudessa näkivät.

4. HAUTAKAMMIO HAVAITAAN TYHJÄKSI

Lähestyessämme Jeesuksen kuolleistanousun ajankohtaa tänä varhaisena sunnuntaiaamun hetkenä olisi palautettava mieleen, että kymmenen apostolia olivat Elia ja Maria Markuksen kodissa, ja he uinuivat yläsalissa ja lepäsivät siellä samoilla lavereilla, joille he olivat oikaisseet itsensä Mestarinsa seurassa viettämänsä viimeisen ehtoollisen aikana. Tänä sunnuntaiaamuna he olivat Tuomasta lukuun ottamatta kaikki samassa paikassa. Tuomas oli heidän seurassaan muutaman minuutin ajan myöhään lauantai-iltana, kun he olivat ensimmäistä kertaa taas yhdessä, mutta apostolien näkeminen oli siihen ajatukseen yhdistyessään, mitä Jeesukselle oli tapahtunut, hänelle liikaa. Hän loi nopean katseen tovereihinsa ja poistui samassa hetkessä huoneesta mennen Simonin kotiin Betfagessa, jossa hän aikoi yksinäisyydessä surra huoliaan. Kaikki apostolit kärsivät, mutta eivät niinkään epäilyksestä ja epätoivosta kuin pelosta, murheesta ja häpeästä.

Nikodemuksen kotiin oli Daavid Sebedeuksen ja Joosef Arimatealaisen lisäksi kokoontunut kaksitoista, ehkä viisitoista, Jeesuksen jerusalemilaista eturivin opetuslasta. Joosef Arimatealaisen kodissa oli viitisentoista, ehkä kaksikymmentä, johtavaa naisuskovaa. Vain nämä naiset pitivät majaa Joosefin talossa, ja he olivat pysytelleet sapattipäivän ja sapattia seuranneen illan tuntien aikana visusti sisällä, joten he eivät tienneet sotilasvartion pitävän haudalla vahtia, eikä heidän tiedossaan liioin ollut, että haudan eteen oli vieritetty toinenkin kivi ja että kumpikin kivi oli sinetöity Pilatuksen sinetein.

Vähän ennen kello kolmea tänä sunnuntaiaamuna, kun ensimmäiset päivän merkit alkoivat näkyä idässä, viisi näistä naisista lähti Jeesuksen haudalle. He olivat valmistaneet suuret määrät erityisiä palsamointivoiteita, ja he kantoivat mukanaan useita pellavakääreitä. Heidän tarkoituksenaan oli antaa Jeesuksen ruumiille perusteellisempi kuolinvoitelu ja kietoa se huolellisemmin uusiin kääreisiin.

Naisjoukkoon, joka lähti suorittamaan tätä Jeesuksen ruumiin voitelua, kuuluivat Maria Magdalalainen, Alfeuksen kaksosten äiti Maria, Sebedeuksen veljesten äiti Salome, Kuusaan vaimo Joanna ja Ezra Aleksandrialaisen tytär Susanna.

Kello oli noin puoli neljä, kun nämä viisi naista voidekantamuksineen saapuivat tyhjän hautakammion eteen. Astuessaan ulos Damaskoksenportista he kohtasivat joukon sotilaita, jotka enemmän tai vähemmän paniikin vallassa riensivät kaupunkiin, ja tapahtuma sai heidät keskeyttämään matkantekonsa muutamaksi hetkeksi. Mutta kun mitään tätä enempää ei sattunut, he jatkoivat matkaansa.

He hämmästyivät suuresti nähdessään, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta, etenkin kun he olivat tulomatkalla keskenään puhuneet: ”Kukahan auttaisi meitä vierittämään kiven pois paikaltaan?” He laskivat kuormansa maahan ja alkoivat luoda toisiinsa pelosta ja suuresta hämmästyksestä kertovia katseita. Siinä kun he seisoivat

pelosta väristen, Maria Magdalena rohkaisi mielensä, meni pienemmän kiven taakse ja uskaltautui sisälle avoimeen hautakammioon. Tämä Joosefin hauta oli omistajansa puutarhassa, mäen rinteessä tien itäpuolella, ja sen oviaukko avautui sekin itään. Tuohon hetkeen tultaessa uusi päivä oli alkanut sarastaa sen verran, että Maria saattoi sen valossa katsoa haudan perälle, paikkaan, jossa Mestarin ruumis oli levännyt, ja nähdä, että ruumis oli poissa. Kallioseinän syvennyksessä, johon Jeesus oli laskettu, Maria näki vain laskostetun hikiliinan siellä, missä tämän pää oli levännyt, sekä käärinliinat, joihin tämä oli ollut kiedottuna, paikallaan koskemattomina, kuten ne olivat olleet kivellä ennen kuin taivaalliset armeijat siirsivät ruumiin pois. Peiteliina oli hautasyvennyksen jalkopäässä.

Viivyttyään haudan oviaukolla muutaman hetken (hän ei heti hautaan sisälle astuttuaan nähnyt selvästi) Maria näki, että Jeesuksen ruumis oli poissa ja että sen paikalla olivat vain nämä hautavaatteet, ja hänen suustaan pääsi hätääntynyt ja tuskainen kirkaisu. Kaikki naiset olivat ylen määrin hermostuneita; he olivat olleet säikkyjä siitä lähtien, kun he kaupungin portilla kohtasivat pakokauhuiset sotilaat, ja kun Maria päästi tämän tuskankirkaisun, he joutuivat kauhun valtaan ja pakenivat kiireesti paikalta. Ja he pysähtyivät vasta juostuaan aina Damaskoksenportille saakka. Tuona hetkenä Joanna sai tunnonvaivoja siitä, että he olivat jättäneet Marian yksikseen; hän kokosi toverinsa ympärilleen, ja he lähtivät takaisin haudalle.

Kun he pääsivät hautakammion lähelle, kauhistunut Magdalena, joka oli joutunut kahta kauheamman kammon valtaan, kun hän ei hautakammiosta ulos astuttuaan ollutkaan löytänyt sisariaan odottamasta, ryntäsi heitä kohti ja huusi kiihdyksissään: ”Hän ei ole siellä - ne ovat vieneet hänet pois!” Ja hän vei heidät takaisin haudalle, ja he astuivat kaikki sisälle ja näkivät, että se oli tyhjä.

Sen jälkeen kaikki viisi naista istuutuivat kivelle, joka oli oviaukon lähellä, ja pohtivat tilannetta. Heidän mieleensä ei ollut vielä juolahtanut, että Jeesus oli nostettu kuolleista. He olivat koko sapatin ajan olleet vain toistensa seurassa, ja he arvelivat, että ruumis oli siirretty toiseen lepopaikkaan. Mutta punnitessaan mielessään tällaista pulmansa ratkaisua he eivät osanneet selittää, miten hautavaatteet olivat niin hyvässä järjestyksessä; kuinka olisi ollut mahdollista siirtää ruumis paikaltaan, kun samat käärinliinat, joihin se oli kiedottu, olivat edelleenkin paikallaan ruumishyllyllä ja näyttivät koskemattomilta?

Siinä kun nämä naiset istuivat tämän uuden päivän sarastuksen ensimmäisinä hetkinä, he loivat katseensa sivulle ja havaitsivat siellä äänettömän ja liikkumattoman muukalaisen. He joutuivat taas hetkeksi pelon valtaan, mutta Maria Magdalena ryntäsi muukalaista kohti ja puhutteli tätä ikään kuin luullen tätä puutarhanhoitajaksi ja sanoi: ”Minne olette vieneet Mestarin? Minne hänet on pantu? Sano se meille, jotta voimme mennä ja ottaa hänet haltuumme.” Kun muukalainen ei vastannut Marialle, tämä alkoi itkeä. Silloin Jeesus puhui heille sanoen: ”Ketä te etsitte?” Maria vastasi: ”Etsimme Jeesusta, joka laskettiin levolle Joosefin hautaan, mutta hän on poissa. Tiedätkö sinä, minne hänet on viety?” Silloin Jeesus sanoi: ”Eikö tämä Jeesus jo Galileassa kertonut teille, että hän kuolisi mutta nousisi ylös kuolleista?” Nämä sanat hätkähdyttivät naisia, mutta Mestari oli niin muuttunut, etteivät he vielä tunnistaneet häntä, kun hänellä oli selkä vasten valohämyä. Ja kun he punnitsivat mielessään hänen sanojaan, hän puhutteli Magdalenaa tutulla äänellä ja sanoi: ”Maria.” Ja kun Maria kuuli tuon sanan, joka merkitsi tutuksi käynyttä myötätuntoa ja kiintymyksellistä tervehdystä, hän tiesi äänen Mestarin ääneksi, ja hän syöksyi polvilleen Mestarin jalkojen juureen huudahtaen: ”Herrani ja Mestarini!” Ja kaikki muutkin naiset tunnistivat, että heidän edessään seisoi Mestari kunnialla kruunatussa hahmossa, ja he polvistuivat kiireesti hänen eteensä.

Nämä ihmissilmät saivat kyvyn Jeesuksen morontiahahmon näkemiseen siitä erityispalveluksesta johtuen, jonka muuntajat ja keskiväliolennot suorittivat yhdessä joidenkuiden muiden tuolloin Jeesuksen mukana olleiden morontiapersoonallisuuksien kanssa.

Kun Maria yritti syleillä Jeesuksen jalkoja, tämä sanoi: ”Älä kosketa minua, Maria, sillä en ole sellainen, jollaisena minut lihallisena ollessani tunsit. Tässä hahmossa viivyn luonanne jonkin aikaa ennen kuin nousen Isän tykö. Mutta menkää nyt kaikki ja kertokaa apostoleilleni - ja Pietarille - että olen noussut ja että olette puhuneet kanssani.”

Toinnuttuaan hämmästyksensä aiheuttamasta järkytyksestä nämä naiset riensivät takaisin kaupunkiin ja Elia Markuksen kotiin, jossa he kertoivat kymmenelle apostolille kaiken, mitä heille oli tapahtunut. Mutta apostolit eivät kovinkaan herkästi uskoneet heitä. Ensimmäisenä heidän mieleensä tuli, että naiset olivat nähneet näyn, mutta Maria Magdalenan toistettua Jeesuksen heille lausumat sanat ja Pietarin kuultua nimensä tämä rynnisti Johannes kintereillään ulos yläsalista päästäkseen mahdollisimman nopeasti haudalle omin silmin näkemään, mitä hänelle oli kerrottu.

Naiset toistivat muille apostoleille kertomuksen keskustelustaan Jeesuksen kanssa, mutta nämä eivät halunneet uskoa; eivätkä he tulleet menneeksi ulos ottaakseen asiasta omakohtaisesti selvää, kuten Pietari ja Johannes tekivät.


LAATIJA: Keskiv. komissio

En usko Jeesuksen enkä kenenkään muun ylösnousemukseen, enkä myöskään mihinkään oletettuun "viimeisenä päivänä" tapahtuvaan ylösnousemukseen.

Pääsiäisen lukemistoksi suositan Matti Myllykoski: Jeesuksen viimeiset päivät. Heikki Räisäsen tuotanto on myös oivallista luettavaa.

Kristikunnan perusta on rakennettu hiekkaperustukselle. Kirkon itseymmärrys on jokseenkin kyseenalainen ja epätodennäköinen. Oikeastaan koko idea persoonallisesta jumalasta (ja niin sanotusta vapahtajasta) ja luojasta on vanhentunut ja epäuskottava sekä lisäksi tarpeeton oletus. Siinä kantani lyhyesti.

Peksu
Ei noussut harhojen renki. Satuja heikoille, saadaan kuolema tuntumaan mukavammalta. Vaikka onkin pääsiäinen, niin eiköhän näitä hristus-raamattukerho-peräreikä juttuja ole jo ihan tarpeeksi...

Tota... Niin, eikös se ollut joku Lasarus joka sieltä kuolleista nousi? Luulenpa että tyyppiä ketutti suunnattomasti sillä tajuttomuus saatettiin tulkita kuolemaksi ja kun siitä heräsi, oli vähän aikaa kuuluisa jätkä.

Nyt sitten matkijoita riittää.
Kuolikos se Lasarus sitten lopulta kuitenkin vai elääkö vieläkin?
Jos kuoli, mihin?
Haudattiinko elävältä jatkuvan pilailun vuoksi?

Lasaruksen "kuolleista nouseminen" on kaikkein nuorimmassa eli niin sanotussa (historiallisuudeltaan ylipäätään hyvin heikossa) "Johanneksen evankeliumissa" oleva sepitelmä, jonka avulla yritettiin alleviivata Jeesuksen suuruutta. Lasarus oli tarinan mukaan ollut neljättä päivää haudattuna. Lasarus oli tarinassa tavallinen juutalainen.

taksikuski

Kysymys on kristillisen uskon perustuksista. Ilman uskoa ylösnousemukseen kirkon olisi melko hankala perustella muita uskomuksiaan. Ne, joko pysyvät pystyssä ylösnousemususkon tuella, tai romahtavat sen mukana. Vai onko näin asia? Nousihan Jeesuksen asia mm lähimmäisen rakastamisesta yleiseen tietoisuuteen? Jeesuksen ruumiin ylösnousemus on kuitenkin klassisen kristinuskon syvällisintä sanomaa, josta uskon muut ulottuvuudet kumpuavat tai tyrehtyvät.

Mihin se Jeesus nousi?

kaima
taksikuski

Kysymys on kristillisen uskon perustuksista. Ilman uskoa ylösnousemukseen kirkon olisi melko hankala perustella muita uskomuksiaan. Ne, joko pysyvät pystyssä ylösnousemususkon tuella, tai romahtavat sen mukana. Vai onko näin asia? Nousihan Jeesuksen asia mm lähimmäisen rakastamisesta yleiseen tietoisuuteen? Jeesuksen ruumiin ylösnousemus on kuitenkin klassisen kristinuskon syvällisintä sanomaa, josta uskon muut ulottuvuudet kumpuavat tai tyrehtyvät.Mihin se Jeesus nousi?

No avaruusalukseen tietysti

Mister Spock
Lasaruksen "kuolleista nouseminen" on kaikkein nuorimmassa eli niin sanotussa (historiallisuudeltaan ylipäätään hyvin heikossa) "Johanneksen evankeliumissa" oleva sepitelmä, jonka avulla yritettiin alleviivata Jeesuksen suuruutta. Lasarus oli tarinan mukaan ollut neljättä päivää haudattuna. Lasarus oli tarinassa tavallinen juutalainen.

No Lasarushan se sieltä kuolleista nousi eikä Jeesus. Eikös tuo ole ihan järjestettävissä oleva juttu?
-"Kaveri laittaa sut tonne ja sitte tulee hakemaan neljän päivän kuluttua"?

Pääsenksmäki si varmasti katoon ja näkeen taivaan ku nousen kuolleista, ku eiks kaikki vedetä jompaan kumpaan helvettiin tai taivaaseen, ni tuntuis kauhistuttavalt si nähdä ikuisuuden tyhjyyttää vai onksiel si materiaa, esineitä digitelkkareita et näkee 24 seuraavan tuotantokauden. Mut justhan tuli dokumentti et Jeesuksen hauta on löydetty jossa oli Maria Magdaleena ja Joosua poika. Eli Jeesuksel oli lapsikin siis no millanens suurmies tuli sit Joosuasta vai pidettiinkö salassa ja miks.

Loptio
Seuraa 
Viestejä1187
taksikuski
Kysymys on kristillisen uskon perustuksista. Ilman uskoa ylösnousemukseen kirkon olisi melko hankala perustella muita uskomuksiaan.

Tosiaan. Mitä tapahtuu, kun isä tai äiti näyttää lapselle, että siellä sängyn alla ei ollutkaan mörköä, tai että pimeää ei tarvitsekaan pelätä?

Kristinusko pimentää pään, sen osoittaa uusin skandaaliuutinen:

Meksikossa satoja tyttöjä on sairastunut outoon tautiin nunnien pitämässä koulussa. (BBC 7.4.2007)

Roomalaiskatolisten nunnien ylläpitämän koulun 4 000 oppilaasta jopa 600 on sairastunut tautiin, jonka oireina he menettävät hetkellisesti kävelykykynsä ja saavat rajuja pahoinvointikohtauksia.

Asiantuntijoiden mukaan sairaus on psyykkinen ja samalla ovat nousseet epäilyt siitä, että nunnat käyttävät tyttöjä hyväkseen.

Tyttöjen kertomusten mukaan kuri pääkaupungin Mexico Cityn laitamilla olevassa koulussa on kova. Joskus lapsia rangaistaan sulkemalla heidät yöksi eläinsuojaan.

Toiset tytöt ovat valittaneet, että heille annetaan myös perinteisen aasialaisen lääketieteen hoitoja. Koulun johtaja on eteläkorealainen katolinen nunna, joka on kiistänyt epäilyt tyttöjen hyväksikäytöstä.

Koulu on ilmainen ja lapset ovat köyhien perheiden tyttöjä. Useat vanhemmat ovat viime syksynä puhjenneen tautiepidemian jälkeen hakeneet lapsensa pois koulusta.

Meksikon hallituksen asettamat psykologit aloittavat tutkimukset koululla ensi viikolla.

Hei KAIKILLE !

Nythän kannattaa laittaa jäitä hattuun ja jalat maahan!

...Aihe ON LAAJAN AJATTELUN ARVOINEN! ...Eihän tehdä tästä musta-valkoista räksytystä?
...Kriittinen aloitus oli HYVÄ! ...Ja huomiot "uskovaisten" itsensä lyömisestä, sekä kirkon savijaloista ovat kohdallaan...

...MUTTA, minäpä EDOLLISTAN lisää: MISTÄS persoonallisuus on meille tullut, JOS LUOJA EI OLE PERSOONA???
...Mistä näin järkevä maailmankaikkeus on tullut, JOS järkeä ei saakaan käyttää?
...Miksi äly on olemassa, jos sille ei anneta arvoa?
...Ajatteluko on turhaa, kun kaikki eivät ymmärrä sen SUURTA arvoa?
...JNE.

...Jeesus toki herätti Lasaruksen jo tapahtuneesta kuolemasta, SILLÄ JEESUS OLI JUMALA JA IHMINEN SAMASSA PERSOONASSA!!!...
...VAIN AJATTELUN KAPEUDEN VUOKSI JEESUS ON NIIN KOVIN VAIKEA KÄSITTÄÄ !!!
...Ja Lasarus kuoli hiukan minua (64v.) vanhempana SAMAAN TAUTIIN!

...HELVETTIÄ EI OLE OLEMASSA missään muualla kuin kirkon valtaa käyttävien välineenä = pelotteluna LAAJAAN AJATTELUUN kykenemättömille!!!
...Ne, jotka EIVÄT valitse ikuisesti edistävää Taivastietä, raukeavat tämän elämän jälkeen persooallisesti tyhjiin, niin kuin heitä ei olisi koskaan ollutkaan!!!
...TAIVASTIESTÄ ON TEHTÄVÄ ÄLYLLINEN JA TIETOINEN VALINTA !!!
Minä olen sen tehnyt, mutta en metelöi omalla valinnallani, elän vain kiitollisena, kun olen saanut armon valita järkevästi. Olen etuoikeutettu!

...JEESUS nousi ikuisen Taivastien tämän elämän jälkeiseen olotilaan ja HÄNEN YLÖSNOUSUNSA EI OLLUT FYYSINEN !!! kUKAAN EI SAANUT KOSKEA HÄNEEN YLÖSNOUSUN JÄLKEEN !!!

...KUN paljon perusteluja tarvitsette, AJATELKAA JA KUUNNELKAA OMAA SISÄISTÄ ÄÄNTÄNNE = AJATUKSENSUUNTAAJAANNE, HÄN ON YKSILÖN JUMALA JA ASUU JOKAISEN AJUSKESKUKSESSA!

Valon Lähettiläs: Käy Maria Magdaleena palstalla, se kannattaa!

...VAIN VILPITTÖMYYS VIE EDISTYKSEEN !!!

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat