Seuraa 
Viestejä45973

Valohiukkasteorian lähtökohta, että valossa ei tapahdu mitään muuta eli sisäistä liikettä. Se on siis jähmettyneitä kiteitä, jähmettyneitä hiukkasia.
Tämähän sulkee pois väitteen että valo olisi sykäyksiä, kuten voisi olla
eetteriteorian mukaan. Se sulkee pois myös väitteen, että valo olisi aienetonta, sis jotkain värinää. Sitä on vuosikymmeniä ponssaritieteessä hehkuteltu Eisntienilla, kuten viime tiistaina myös Hesarissa. Nuo väitteet ja kansaankin jaetut esitykset ovat Einsteinin torjumista, teorian vääntämistä kokonaan toiseksi. Kyllä te pojat osaatte!

Kysymys lepomassasta. Valohiukkanen Einsteinin mukaan on täydessä levossa. Siinä ei kutienkaan ole mitään liikettä. Tästä juuri seuraakin, että lepomassaa ei voi ilmetä, sillä sen ilmeneminen edellyttää liikettä, ihan kuten paino vaa'alla Maan vetovoimaa. Mutta kyllä ponssarien pojat osaavat, lepomassan ilmenemättömyys tulkitaan aineettomuudeksi.

Valohiuksen liikkeettömyydestä johdetaan valon nopeuden ylittämätömyyden vakio: ei voida johtaa lisää energiaa hiukkasen joutumatta liiikkeeseen. Ja kääntäen valon nopeuden vakiosta johdetaan, että hiukkaseen ei voida johtaa lisää liikettä, koska valon nopeudelle kulkevaa ei voida tavoitttaa. Sen sijaan voi hiukkasen perään asettua toinen kide, tämän perään seuraava jne. Tästä tullaankin juuri fotonien eli valottajahiukkasten teoriaan. Fotonit siis ovat hiukkasia, joissa on perättäin monta hiukkaskidettä. Montako voi olla peräkkäin, siihen ei Einmstein voinut ottaa kantaa. Myöhemmän perusteella on ilmennyt, että peräkkäin asettuminen alkaa mikrosäteilyssä.

Valohiukkanen ilmenee sen vaikutuksena, massavaikutuksena. Ja tässä juuri tullaan kaavaan E=mc^2. Ja se siis, päinvastoin kuin te osaavat ponssarien pojat sanotte, sisältää tulontekijänä massan. Toisaalta, kaava on myös Planckin vakiosta johdettava E = hft. Siinä kyse on lähtökohdaltaan juuri vaikutuskvantin eli -hiukkasen h massasta. Koko energiatulo seuraa frekvenssistä f ja ajasta t.

Kaava E= mc^2 ei sinänsä ole Einsteinin, vaan on kehittelyä Newtonin kaavasta E = ½mv^2. Tämä on 0-nopeuden kaava, joka pätee riittävän hyvin ihmisen maailman normaaleisa nopeuksissa. Kaavan muunto tapahtuu antaen massalle kaksinkertainen arvo. Eli lepomassa on, ilmenevä massavaikutuksena aineeseen, kaksinkertaioen ainemassaan verrattuna, eikä suinkaan niin, kuten osaavat ponssarien pojat retostavat, että aine on kadonnut.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (12)

Lähtökohta ArKosin itsensä mukaan on on kaavan E=mc^2 pätevyys kaikkeen fotoniseen säteilyyn. Vuoteen 1905 menenssä oli todettu jo röntgensäteet. Noina aikoina todettiin jo radioaktiivsuus ja sen tuottama gammasäteily. Einstein totesi tuon kaavan päteväksi myös ydinenergiaan.
Radioaaltojen enegia noudattaa saama kaavaa. Että sen jakso koostuisi yksilöhiukkasista, ei siis fotonisista jonoista, se on myöhempi tulkinta,
ainaki ArKosin tulkinta. Mikrosäteitä alettiin todeta toisien maailmansodan aikaan. Vielä 1963 niitä ei oppikirjaassan ollut otdennut Simons. Suomen tiede oli ne siis hyllyttänyt. Vaan siis mikrosäteistä alkavat fotoniset säteet.

Suhteellisuusteorian reaalilähtökohta on siiis fotoninen suhteellisuus ja sen ulottaminen koko avaruuteen. Ja minä käsitän niin, että myös vetovoima antifotoneina noudattaa samaa suhteellisuuden lähtökohtaa.

Käsitys, että ainemassaltaan valohiukkasen kokoiset JAKAMATTOMAT oisvat koko aineen perusta, se on ArKosin itseni. Kun jokaisella niistä
on mekaaninen eli liikkeen kvanttinsa, ne ovat samalla myös kvanttimekanikan perusta ynnä kvanttimekaniikan ja aineen ykseyden perusta. Noin se kuitenkaan ei tainnut mennä Einsteinin suhteellisuusteoriassa. Einsteinilla ei koskaan ollut mitään jakamattomia.
Näin kvanttiteoriaa alkoi kehitellä ihan toinen koulukunta. Ja kun tämäkään ei tunnustanut JAKAMATTOMIA, siitä seurasi koulukuntien kesken ristiiitainen fysiikka. Tästä ristiriitaa lievitettiin kansan levitettyyn tieteeseen laatien koko joukko erikoishiukkasia.

Yleinen punasiirtymä, sehän olisi pitänyt tulkita ja pitää tulkita fotonien suhteiksi, kun ne niissä vaihtavat energioita. Valtaan kuitenkin asetettiin Hubblen Kupla, siis alkuräjähtänyt laajeneva rajallinen kaikkeus. Siitä seuraa sekin omtuisuus, että Einteinin suhteellisuusteoria, mitä se onkaan, ei pätisi Kuplan ulkopuolella. Einstein hyväksyi kuplatulkinnan.
Hänellä oli jo siihen aikaan poliittisella rintamalla vaarallinen vihollinen Hitler. Nähtävästi Einstein teki kompromissin totuuden ja saavutettavan
yleisötotuuden välillä.

Feikki-ArKosin tekstissä olisi paljonkin korjattavaa, mutta poimin vain esimerkin tai kaksi.

ArKos itse
Valohiukkasteorian lähtökohta,

Tämä alkaa mainiosti eli tipuin heti kärryiltä. Mihin tai kenen valohiukkasteoriaan viittaat. Esim. Einsteinhan ei kehittänyt mitään valohiukkasteoriaa, sähkömagnetismin teoriaa, QED:tä tms. Hän sai Nobelinsa valosähköisen ilmiön selittämisestä. Jo ennen Einsteinin Maxwell oli kehittänyt teorian sähkömagnetismille ja Planck "keksinyt" kvantittumisen.

[Tajunnanvirranomaista sanojen peräkkäinasettelua poistettu.]

Kaava E= mc^2 ei sinänsä ole Einsteinin, vaan on kehittelyä Newtonin kaavasta E = ½mv^2.

Noilla kahdella kaavalla ei ole oikeastaan mitään tekemistä toistensa kanssa. Newtonin kaava kertoo massan m liike-energian ei-relativistisilla nopeuksilla. Einsteinin kaava kertoo massan m kokonaisenergian eli energian, joka sisältyy massaan m, plus mahdollisen liike-energian (kaikki nopeudet

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Herra Arla, palataanbpa avausviestini heti ensimmäiseen virkkeeseen.
Einsteinin mukaan valossa ei kuolje aika, ei tapahdu mitään sisäistä liikettä. Tämä tkee mahdottomaksi selityksen valon aionettomuudesta/eteerisyydestä, tai liikkumisesta sykäyksinä avaruudessa. Ainoa mahdollisuus ovat sisäisesti täysin liikkumattomat jähmettyneet kiteet eli hiukkaset.

Paljonkohan tarvitaan ainetta noihin sykäyksiisi? Ne kulkevat atomitilassa, jonka läpimitta on 100 000 kertaa protonin. Niille ei oel mitään edellytyksiä varsin tyhjäsäs avaruudessa. Ainoa mahdollisus on kulku läpi tyhjän hiukkasina. Muta eihän ponssarien pojat mitään laske.

Ja Arlan kanssahan me väittelimme jo aiemmin Planckin kvantin yksiköstä. Auringon säteily yleensä tai Maahan jouleina. Valottuminen kamerassa tai yhteyttämisen energia jouleina. Voiman tuotanto jouleina, tai käyttö työhön. Tai muunnelma wattisekunneista aina terawattitunteihin?
Mitä varten pitää olla Planckin kvanttia eli hiukkasta varten erikoinen yksikkö joulesekuinti Js? On todettu, että siitä seuraa sekaannus hiuukkasen massaa lasekttaessa, ja sehän on tarkoituskin. Ponssarfeilal ja heidän rengeillään on akunb alkaen ollut tarkouits väärentää ja vääristellä asia.

" Valon aaltosähköisyys", se tarkoittaa eetteriä. Te ette helpolla luovuta!

Paitsi täysi ja ihan röyhkeä välinpitämättömyys maailman köyhistä ja kurnjuista, myös täysin välinpitämätön röyhkeä suhtatuminen tieteen selviöihin, niiden muuttelu, jotta ne vain täyttäsivät ponssareiden toiveet.

On Lontoon räjähdysten taustalla toki rositotkin, Al Qaida. Mutta sen toiminta versoo vastavaikutuksena maailman hallitsevien välinpitämättömyydelle ja röyhkeydelle. Ja puolestaan tuollaisista ja seuraavista räjähdyksistä seuraavat hallitsevien uudet sotatoimet.
Petollisen rauhallisen vaiheen jälleen mennään taas kohti uutta sotaa.

Tämän aiheen äänestys. Näyttää jälleen sen, mitä olen sanonut ennenkin:
tässäkään Sodomassa ei ole montaa vanhurskasta.

[quote author="Tep"]E = energia, m = lepomassa, v=nopeus

E = mc^2/sqrt(1-v^2/c^2)

= mc^2 +1/2 mv^2 -3/8 m v^4/c^2+...

kun v<

Täytyy vielä kerran huomauttaa, että lepomassa, ja siis absoluuttisen nollapisteen, ei voi ilmetä ainakaan vetovoimassa. Verrattuna ainemassaan, suunnilleen siihen, mitä yleensä havaitaan 0-nopeuden lähellä se on myös kaksinkertainen.

Kaavassa E=mc^2 on kyse VAIKUTUSMASSASTA, siis siitä, millä massa-arvolla valo vaikuttaa aineeseen. Kaikki Tepinkin muuhun perustuvat näpertelyt ovat täysiä joutavuuksia. Ja tämä vaikutusmassa eli massa-arvo Planckin vaikutuskvantilel on, pälättäkää mitä pälätätte, 7.36*10^-48 g.

Verraten 0-nopeuden kaavaan E=½mv^2 päättelemme ainemassan
olevan puolet tuosta. Ja juuir tästä avatuukin sitten polku koko jakamattomein ja kvanttien ykseyden ja suhteellisuuden teoriaan.
Ja juuri tässä kohden tiemme eoravat Einsteinin tiestä. Einsteinilla ei ole jakamattomia. Ja eroavat myös laitostieteen kvanttifysiikasta, sillä siinäkään ei ole jakamattomia.

Sen sijaan kehoitan Tepiäkin palaamaan Einsteinin ja meidän materialistien yhteiseen lähtökohtaan, myös tämän aiheen avausviestin lähtökohtaan. VALOSSA EI EI SISÄISESTI KULU AIKA, SIINÄ EI SISÄISESTI TAPAHTDU MITÄÄN LIIKETTÄ. Tämä toteamus yksiselitteisesti sulkee pois kaikki muut kuin hiukkastulkinnan. Valo voi olla vain hiukkasia, jähmettyneitä sisäisesti ihan absoluuttisessa nollapisteessä olevia kiteitä. Kaiken muun väittäminen on joutavaa. Ja hiukkasmuoto on myös muoit selvitä valon ja yleensä fotonisesta liikeestä mahdollisimman vähällä aineella. Fotonit kulkevat vaikka tyhjässä ja parhaiten kulkevatkin juuri tyhjässä. Kaikki väliin tuleva on estettä.

Vielä Arlan huomautukseen. Hän koettaa uitttaa keskusteluun käsitystä, että sähkö ainakin olis aineetonta, joka siis oikeastaan tarkoittaa eteeristä.
Me materialsiti sanomme, että myös sähkö on aineen ilmiö, sen virta mm. on virran hiukkasten ilmiö. Siten sähkö lähtökohtanakin valo on hiukkasilmiö, eikä eetterin ilmiö. Ponssaritieteen kaksikasvoisuus, kuin Mona Lisan. Virallisesti eetteri kumottiin jo 1800-luvun loppuun mennessä, ja Einstein kjumosi sen valohiukkasteoriallaan 1905. Kuitenkin eetteristä jatkuvasti pidetään kiinni, eletään, kuin se ohuena yhä olisi ja voisi hyvin.

Kuitenkin sähkölle on ominaista sykäyksellisyys, niin myös valolle lähdön kynnyksellä ja myös aineeseen saapuessa. Tuo edellyttää sitä, että atomitilassa on vaiktutushiukkasia sunnilleen elektronin massan verran, tätä vahvistaa myös neutronin kahdenkertainen elektronin massan lisäys, + energiaa, vedyn protoniin verrattuna. Mutta niitä vaiktushiukkasia ei juurikaan ole atomi- ja molekyylitilojen ulkopuolella avaruudessa.
Tep, viitisisitkö laskea, paljonko ainetta tarvitaan, jotta avaruudessa vallitsis sykäysten edellyttämäö atomitilan ainetiheys! Ja siis sykäykset e8ivätvoi toeteutua, tai jokin eteerine muto yleensä, myös, koska Einteinin ja kiakkienkin yleisen käsityksen mukaan valossa ei kulje aika, ei tapahdu liikettä. Joten, lähdön hetkellä sm-hiukkasen tai niiden jonoliiton fotonin tulee jähmettyä kidemuotoon, sisäisesti liikkumattomaksi hiukkaseksi. Te haluatte jääävtä tässä Einsteininkin!

ArKos itse
Verraten 0-nopeuden kaavaan E=½mv^2 päättelemme...

Eli kun sijoittaa 0-nopeuden kaavaan E=½mv², saadaan E=0 ?!

Vielä Arlan huomautukseen. Hän koettaa uitttaa keskusteluun käsitystä, että sähkö ainakin olis aineetonta, joka siis oikeastaan tarkoittaa eteeristä. Me materialsiti sanomme, että myös sähkö on aineen ilmiö, sen virta mm. on virran hiukkasten ilmiö.

Sanan aineeton vastakohta ei ole aineen ilmiö, vaan aineellinen. Eli tämän jälkeen on helppo todeta, että aineeton sähkö on aineen ilmiö, eikä asiassa ole mitään ristiriitaa.

Retard
Seuraa 
Viestejä28258
Arla
ArKos itse
Vielä Arlan huomautukseen. Hän koettaa uitttaa keskusteluun käsitystä, että sähkö ainakin olis aineetonta, joka siis oikeastaan tarkoittaa eteeristä. Me materialsiti sanomme, että myös sähkö on aineen ilmiö, sen virta mm. on virran hiukkasten ilmiö.
Sanan aineeton vastakohta ei ole aineen ilmiö, vaan aineellinen. Eli tämän jälkeen on helppo todeta, että aineeton sähkö on aineen ilmiö, eikä asiassa ole mitään ristiriitaa.

Ota huomioon Arla, että sivuutit nyt kuitenkin sen ratkaisevan epäolennaisuuden tästä. Sinulta jäi analyysi [1.] kokonaan väliin, joten ei mikään ihme, että et päätynyt tuohon toivottuun ristiriitaan. Näitä ristiriidattomuuksia syntyy juuri tuosta syystä

[1.] analyysi = kerätä kaikki elämänsä aikana löytämä teksti kasaan. Lukea läpi. Ymmärtää kirjoitettu kieli väärin ja kohdista, joista vahingossa jotakin tajuaa, laitetaan sekä sanat että kirjaimet sattumanvaraiseen järjestykseen. Tuotos siirretään kyrilisillä aakkosilla koristellun näppäimistön välityksellä tiedepalstalle. (ArKos-Suomi-ArKos -sanakirja "third edition", Tervola 2003)

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Arla
ArKos itse
Verraten 0-nopeuden kaavaan E=½mv^2 päättelemme...

Eli kun sijoittaa 0-nopeuden kaavaan E=½mv², saadaan E=0 ?!

Vielä Arlan huomautukseen. Hän koettaa uitttaa keskusteluun käsitystä, että sähkö ainakin olis aineetonta, joka siis oikeastaan tarkoittaa eteeristä. Me materialsiti sanomme, että myös sähkö on aineen ilmiö, sen virta mm. on virran hiukkasten ilmiö.

Sanan aineeton vastakohta ei ole aineen ilmiö, vaan aineellinen. Eli tämän jälkeen on helppo todeta, että aineeton sähkö on aineen ilmiö, eikä asiassa ole mitään ristiriitaa.

Tarkoitamme 0-nopeudella myös samaa kuin absoluuttinen nollapiste.
Arlan neronleimaus, siinä tilassa E=0, mikä suuri aivonpinnistys olikin
päästä tuohon tulokseen! Ihan mahtava suoritus kypäräpää-kokoomuslaiselta.

Yleensä peruainemassan maailmassa, newtonilaisen aineen maailmassa, nopeus ei ole =0, vaan on pienehkö nopeusarvo, ja siten energiakin on jokin täsmälukuarvo. Ihan tarkkaan ottaen energia ei ole tuon kaavan mukainen, van hiukan suurempi. Noilla nopeuksilla sillä ei ole käytännön merkitystä. Jos tullaankin jo nopeaan elektronin avaruudessa, vaikka
30 000 km/s, alkaa jo olla. En kuitenkaan ole pannut siihen vaadittavaa kaavaa päähäni, vaikka on se palstalla esitelty. Sehän kylläkin saadaan
nopeuden neliön ja vastaavasta massan kasvusta yhdessä.

Sikäli Arla painottaessaan newtonilaisen kaavan ja einsteinilaisen kaavan olevan eri kaavoja, että kyse kyllä on eri kohdeaineesta. Newtonilaisen kaavan kohde on newtonilaine eli massaperusaine, nopeus ja sen kvantit yleensä pieni. Einsteinilainen kaava koskee fotonista ja sitä lähellä olevaa ainetta, nopeuslähtökohtana valon nopeuden vakio. Tämä aine
ja newtonilainen aine ovat aineen suhteet koko kaikkeudessa, sekä pienessä että myös avaruudessa. Välimuotoa suhteessa edustavat pienehkön nopeuden yksilöpienhiukkaset.

Einsteinin suhteellisuusteoria ei ollutkaan ainoa yritys. Myös Poincarén konjektuuri eli tunnistamisprobleema edustaa yritystä käsittää eli tuossa tunnistaa kaikkeus ja avaruus. Tulin ajatelleeksi, että tunnistamisen ratkaisemiseksi sen oletukseksi pitää asettaa suhteiden teoria. Einsteinin kuitenkin on ideaalinen. Se on ensin oikaistava aineiseksi. Näin yhdistäen
suhteiden teoria ja tunnistamisen ratkaisu päästäisiin kaikkeuden käsittämiseen.

Arlan viestin jälkiosa on pelkkää pilkunviilausta, jolle nauravat jopa suomen opet, jotka muuten ovat hyvin tosikkoja. Minä käytän aineellisen sijasta muota aineinen, kuten tieteellisen sijasta tieteinen.

-:)lauri
Arla
ArKos itse
Vielä Arlan huomautukseen. Hän koettaa uitttaa keskusteluun käsitystä, että sähkö ainakin olis aineetonta, joka siis oikeastaan tarkoittaa eteeristä. Me materialsiti sanomme, että myös sähkö on aineen ilmiö, sen virta mm. on virran hiukkasten ilmiö.

Sanan aineeton vastakohta ei ole aineen ilmiö, vaan aineellinen. Eli tämän jälkeen on helppo todeta, että aineeton sähkö on aineen ilmiö, eikä asiassa ole mitään ristiriitaa.

Ota huomioon Arla, että sivuutit nyt kuitenkin sen ratkaisevan epäolennaisuuden tästä.

Valitettavasti minulla on silmässä sokea piste, joten en kunnolla näe noita epäolennaisuuksia. Olisikohan olemassa laserleikkausta, jolla asiaa voisi korjata...

Retard
Seuraa 
Viestejä28258
Arla
-:)lauri
Arla
ArKos itse
Vielä Arlan huomautukseen. Hän koettaa uitttaa keskusteluun käsitystä, että sähkö ainakin olis aineetonta, joka siis oikeastaan tarkoittaa eteeristä. Me materialsiti sanomme, että myös sähkö on aineen ilmiö, sen virta mm. on virran hiukkasten ilmiö.

Sanan aineeton vastakohta ei ole aineen ilmiö, vaan aineellinen. Eli tämän jälkeen on helppo todeta, että aineeton sähkö on aineen ilmiö, eikä asiassa ole mitään ristiriitaa.

Ota huomioon Arla, että sivuutit nyt kuitenkin sen ratkaisevan epäolennaisuuden tästä.

Valitettavasti minulla on silmässä sokea piste, joten en kunnolla näe noita epäolennaisuuksia. Olisikohan olemassa laserleikkausta, jolla asiaa voisi korjata...

Mä luulen että tähän auttaa ainakin väliaikaisesti se, että hankin seuraavat välineet kesoililta timmit David Hasselhof aurinkolasit, purkin korollan mustaa pohjamaalia ja rullan tsiisas-teippiä ja yksi kappale neuloja. 1.) Mene peilin eteen, 2.) aseta lasit päähäsi, 3) ota toiseen käteen tsiisat-teippirulla, 4.) aseta neula hihaan siten, että saat sen siitä irti, 5.) ota toiseen käteen corollan musta pohjamaali purkki, 6.) kuorruta naamasi corollan mustalla pohjamaalilla, 7.) teippaa kiertäen tsiisas-teippi pään ympäri kunnes lasit ja koko naama mahdollisten valoa läpäisevien kohtien osalta on kokonaan peitossa, 8.) ota tässä välissä neula käteen ja tarkista reiluilla paineluilla jokainen mahdolliseen kohta turpävärkkiäsi ja mikäli pistos tuntuu palaa kohtaan 4. jos pistosta ei tunnu olet valmis aloittamaan analyysin.

Tosin tämä on vain väliaikainen toimenpide ja kestää vain teipin haurastumiseen asti.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Minä Arlaa nyt kaipaan todistamaan eli muisatmaan Tepille aiempia lausumiaan. Sanoit, että Planckin vakio, esitettynä virallsessa joulesekuntien muodossa, ei esitä mitään todellista. Ja taisitpa sanoa, että ArKosin tulkinta jouleista on käsitetävä ArKosin vakioksi.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat