Seuraa 
Viestejä45973

Sampo Terho kirjoittaa Turun Sanomien mielipide-osiossa Afrikan tilanteesta ja sen taustoista:

http://www.turunsanomat.fi:80/mielipite ... :0:0:0:0:0

Julkaistu 14.4.2007 2:31:22

Köyhyys, sodat ja aids synkentävät mantereen tulevaisuutta

[size=150:3blu94zf]Itsenäistyminen ei ole poistanut Afrikan ongelmia[/size:3blu94zf]

Tänä vuonna tulee kuluneeksi viisikymmentä vuotta siitä, kun Afrikan itsenäistyminen siirtomaavallasta alkoi. Puoli vuosisataa itsenäistä päätöksentekoa ei kuitenkaan ole tuonut ratkaisua mantereen ongelmiin, vaan päinvastoin Afrikan tilanteen on sanottu olevan jopa huonompi kuin koskaan. Afrikka edustaa tätä nykyä vain 1,3 prosenttia maailmantaloudesta, kaksi viidesosaa väestöstä on yhä lukutaidottomia, kolme miljoonaa uutta HIV-tartuntaa lisää vuosittain köyhyyttä, hallitsematon väestönkasvu lisää nälkää, sisällissodat jatkuvat muun muassa Sudanissa ja Somaliassa.

Samaan aikaan on Suomen ja koko EU:n antama kehitysapu jatkuva puheenaihe. YK:ssa julistettuna tavoitteena on ollut lahjoittaa 0,7 prosenttia kunkin maan bruttokansantuotteesta vuosittain erilaisiin avustusprojekteihin, mutta Suomi, kuten useimmat muutkin maat, ovat jääneet tästä määrästä. Erinäiset avustusjärjestöt ovat osoittaneet asiasta voimakasta tyytymättömyyttä ja pitäneet aihetta tapetilla.

Kehitysavun lisäksi länsimailta toivotaan monenlaista muutakin tukea. Lainoja, edellisten lainojen anteeksiantoa, kriisiapua, pakolaisten vastaanottamista ja niin edelleen. Afrikkaa on kyllä autettu ennenkin. Muu maailma on antanut Afrikalle siirtomaa-ajan jälkeen yli 300 miljardia dollaria yksinomaan erilaisia avustuksia. Monien Afrikan maiden bruttokansantuotteesta on jatkuvasti lähes 10 prosenttia ulkomaista tukea.

Euroopan on usein sanottu olevan kaiken tämän "velkaa" Afrikalle siirtomaa-ajan ja muiden historiallisten vääryyksien takia. Siirtomaa-ajan on väitetty olevan myös useimpien Afrikan itsenäisyyden ajan ongelmien alkusyynä. Pitääkö tämä paikkansa; ovatko rikkaat eurooppalaiset aiheuttaneet Afrikan suuret ongelmat, vai onko niihin löydettävissä muitakin selityksiä?

Kolonialismista imperialismiin

Eurooppalaisten "ryntäys" Afrikkaan tapahtui 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin lähes koko manner liitettiin nopeasti siirtomaaimperiumeihin. Kolonialismin synnyssä on kuitenkin hyvä muistaa, että afrikkalaiset itse osallistuivat alistamiseensa aivan yhtä aktiivisesti kuin eurooppalaiset. Valtava Afrikka ei koskaan ole ollut yhtenäinen kokonaisuus, vaan eri heimot toimivat auliisti eurooppalaisten puolella toisiaan vastaan, usein jopa houkutellen eurooppalaisia sekaantumaan riitoihinsa.

Kun Afrikka sitten oli eripuraisuutensa ja eurooppalaisten sotilaallisen ylivoiman johdosta ajautunut imperialististen valtioiden haltuun, vähensivät eurooppalaiset nopeasti "pakkovaltansa" paperin ohueksi. Esimerkiksi koko brittien hallinnoimassa trooppisessa Afrikassa, jossa laskettiin olevan 43 miljoonaa asukasta, oli vielä 1930-luvun puolimaissa vain 1 200 valkoista virkamiestä. Sotilaallinen läsnäolo ei tavallisesti ollut juuri sen suurempaa.

Imperialistiset vallat saivat myös hyvin nopeasti huomata, ettei laajalla mantereella itse asiassa ollutkaan kovin paljoa välittömiä taloudellisia mahdollisuuksia. Tavoitteeksi tuli lähinnä saada alueet omavaraisiksi, eli tuottamaan edes sen verran kuin kuluttivat. Tämäkään ei aina onnistunut, vaan usein siirtomaihin upposi enemmän rahaa kuin ne tuottivat.

Poikkeuksiakin tosin oli, kuten Belgian Kongo, jossa norsunluu ja kumituotanto keräsivät omaisuuksia, eikä paikallisten kärsimyksistä välitetty tuotannon rinnalla vähääkään. Toisaalta eurooppalaiset toivat hyviäkin asioita mukanaan.

Kolonialismin myönteisiä vaikutuksia voidaan laskea olleen ainakin koulutuksen ja lukutaidon lisääntyminen, infrastruktuurin kehitys, kaupunkikulttuurin kasvu sekä uuden teknologian ja modernin maanviljelyn leviäminen. Usein unohdettu tosiasia kolonialismista on sekin, että nimenomaan eurooppalaiset siirtomaavallat lakkauttivat orjuuden Afrikassa.

Afrikan vapautuminen

Kun Afrikka 1950-luvulle tultaessa oli saanut oman (joskin eurooppalaisesti sivistyneen) eliitin, joka alkoi äänekkäästi vaatia itsenäisyyttä, eivät länsimaat pääosin käyneet vastahankaan. Ainoastaan Portugalin siirtomaissa sekä niillä harvoilla alueilla, jonne oli aikojen kuluessa muuttanut paljon eurooppalaisia siirtolaisia, prosessi muuttui veriseksi. Tämä pätee erityisesti Algerian suhteen, jota Ranska piti kiinteänä osana emämaata ja jossa asui yli miljoona siirtolaista.

Suurimmalle osalle Afrikan maista kuitenkin annettiin vapaus rauhanomaisesti. Täysin eri asia oli, millaiset valmiudet Afrikan kansoilla toivomaansa itsenäisyyteen oli. Useimmissa maissa oli vain joitakin satoja korkeakoulutettuja ihmisiä, eikä hallinnollista kokemusta välttämättä nimeksikään. Itsenäisyydellä koettiin kuitenkin olevan niin kiire, että muun muassa brittien ehdottamat siirtymäajat itsenäisyyteen valmentautumiseksi torjuttiin.

Kokemattomalta ja kouluttamattomalta pohjalta aloittaneet valtiot sortuivat helposti hallinnollisiin virheisiin. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana Afrikan siirtomaiden talouskehitys oli ollut hyvää, noin 4-6 prosenttia vuodessa, mutta jo itsenäisyyden alkutaipaleella alettiin tehdä ratkaisevia virheitä tulevaisuutta ajatellen. Vanhakantaiseksi koettu maanviljelys laiminlyötiin, ja panostettiin vahvaan teollistumiseen valtiojohtoisten yritysten kautta. Kun nämä keinotekoisesti luodut tehottomat yritykset sitten alkoivat kaatua, sekä taloudellinen että yhteiskunnallinen kehitys pysähtyi.

Ongelmia kohdatessaan maa toisensa jälkeen päätyi "vahvojen miesten", tai oikeammin raakalaismaisten tyrannien käsiin. Demokraattisissa valmiuksissa paljastui olevan vielä huomattavia puutteita. Afrikan itsenäistymisestä 1980-luvun lopulle saakka ehti mantereella vaikuttaa noin 150 valtiojohtajaa, joiden joukosta vain kuusi luopui vapaaehtoisesti vallasta - eikä ainutkaan vaaleilla. Valta päätyi vuosikymmeniksi diktaattoreille, jotka puhuivat Afrikan suuruudesta, mutta olivat todella kiinnostuneita vain omasta asemastaan.

Kriisistä kriisiin

Maailman siihen saakka suurin avustusprojekti tehtiin 1984-1985 Etiopian nälänhädän auttamiseksi, jossa kuoli arviolta miljoona ihmistä. Nälänhädän ilmoitettiin tuolloin johtuvan ennätysmäisestä kuivuudesta. Kuitenkin nykyään tiedämme, että vähintään yhtä merkittäviä tekijöitä katastrofin laajuudelle olivat maan johtajan, eversti Mengistun sosialismikokeilut, joissa jo vuosien ajan oli panostettu 60 prosenttia maanviljelyksen varoista valtion maatiloille, jotka tuottivat alle neljä prosenttia maan viljasta.

Kun Etiopian katastrofi sitten alkoi, Mengistu Haile Mariam pyrki mahdollisimman pitkään vähättelemään ja peittelemään hätää, keskittyen mieluummin järjestelemään maan sosialistivallankumouksen kymmenvuotisjuhlia, joihin käytettiin 150 miljoonaa dollaria samaan aikaan, kun maaseudulla kansa kuoli nälkään.

Tänä päivänä Afrikan eniten huomiota saava kriisi on aids. Kansainvälisesti on levitetty virheellistä tietoa, että aids:in alkulähde olisi ollut puolalaisen tohtori Koprowskin 1950-luvulla suorittama poliorokotuskampanja silloisessa Belgian Kongossa. Väite on osoitettu vääräksi, mutta ainakin monet afrikkalaiset yhä uskovat siihen.

Aids-katastrofin todelliset juuret ovat 1980-luvulla, jolloin tieto taudista ensi kertaa levisi, mutta asialle ei vain yksinkertaisesti tehty mitään. Monet Afrikan johtajat eivät edes tunnustaneet, että HIV ja aids olivat yhteydessä toisiinsa, ja koska HIV:n itämisaika on pitkä, ei sen leviämisen heti nähty aiheuttavan mitään merkittävää ongelmaa. Sittemmin aikapommi on räjähtänyt tunnetuin seurauksin.

Ironista kyllä, Etelä-Afrikan Apartheid-hallinto oli harvoja hallituksia, joka pyrki ryhtymään aids:ia ehkäiseviin toimiin, mutta mustien kansalaisoikeusjärjestöt tyrmäsivät hankkeen vain yrityksenä rajoittaa tummaihoisten lisääntymistä. Myöskään Nelson Mandela ei valtaan päästyään tehnyt asialle paljoakaan, ja hänen jälkeisensä johto on jopa kiistänyt koko ongelman. Nykyään Etelä-Afrikka on maailman eniten aids:sta kärsivä maa.

Auttamisen ja kehittymisen esteet

Afrikan auttamisen ja kehittymisen keskeisin ongelma on loputon korruptio yhteiskunnan kaikilla tasoilla presidenteistä postivirkamiehiin, sotapäälliköistä yksittäisiin asemiehiin. Mikään ei tapahdu ilman lahjuksia ja voitelua, ei edes ilmaisen ruoka-avun toimitus nälkään kuoleville paikallisille. Tämän kaltaiset olosuhteet eivät houkuttele investoijia, vaikka Afrikan luonnonvarojen potentiaali onkin suunnaton.

Masentavaa kyllä, avunantaminenkin näyttää usein valuvan hukkaan. Eräs todellisimpia länsimaiden aiheuttamia ongelmia Afrikan taloudelle on se, että myymme ja lahjoitamme Afrikkaan edullista viljaa omasta ylijäämästämme, mikä haittaa paikallista tuotantoa. Samoin omien elintarvikemarkkinoittemme suojelu tietysti ehkäisee vientiyrittäjien ja viljelijöiden vaurastumista.

Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että yksin länsimaita Afrikan tilasta syyllistävä asenne pohjautuu enemmän 1970-luvun eurooppalaisen vasemmistoeliitin retoriikkaan, kuin todellisuuteen. Tuolloin länsimaat leimattiin imperialistisiksi ja kommunistivaltiot solidaarisiksi, eikä asenneilmapiiri ole vieläkään tuulettunut. Tämä on sitäkin nurinkurisempaa, kun nimenomaan erilaiset menneisyyden marxistiset kokeilut, tehottomat valtionyritykset ja haluttomuus markkinavetoiseen talouteen ovat monien Afrikan köyhimpien valtioiden ongelmien taustalla.

Olisi oivallettava, ettei sokea Euroopan historian tai nykyisyyden tuomitseminen todellisuudessa hyödytä ketään. Se ei ole vääryyksien oikomista tai kenenkään auttamista, vaan lietsoo vain väärää länsimaista itseinhoa ja afrikkalaista katkeruutta. On uskallettava luopua vanhasta sosialistisesta maailmankuvasta, jonka mukaan Euroopan ja länsimaiden täytyy välttämättä olla syypäitä kaikkeen. Realistinen asioiden tarkkailu olisi varmasti paras tie Afrikan todelliseen kehittämiseen.

Kirjoittaja on filosofian maisteri, joka toimii vapaana toimittajana.

SAMPO TERHO

Julkaistu 14.4.2007 2:31:22

Ottamatta sen kummemmin kantaa Terhon historia-tulkintojen oikeellisuuteen, voi niiden todeta olevan ainakin kysymyksiä herättäviä.

Miten on, olemmeko ikuisesti velkaa, vai tulisiko Afrikan pärjätä pikku hiljaa omillaan? Miten parhaiten autamme Afrikkaa?

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (136)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sampo Terho
Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että yksin länsimaita Afrikan tilasta syyllistävä asenne pohjautuu enemmän 1970-luvun eurooppalaisen vasemmistoeliitin retoriikkaan, kuin todellisuuteen

Erittäin hyvin sanottu. Afrikan huono tilanne selittyy pitkälti maiden huonosta hallinnosta jossa jokainen virkamies haalii itselleen mahdollisimman paljon valtionvaroja, kansalle ei jää mitään. On turha syyllistää yksin länsimaita afrikan tilasta, itseasiassa länsimaat yrittää parhaimpansa mukaan auttaa, mutta se ei yksin ole ratkaisu ongelmiin. Afrikkalaisten on katsottava peiliin jos haluavat parempaa elämää.

Länsimaiset mallit edellyttävät, että korruptiota ei ole valtavasti, mutta Afrikassa korruptio, nepotismi ja niin edespäin ovat kulttuuriperintöä, jonka lähes jokainen omaksuu jo lapsena. Olisi idioottimaista kuvitella, että länsimaiset mallit toimisivat siellä mitenkään erityisen hyvin, mutta tähän virheeseen juuri länsimaat ovat syyllistyneet yrittäessään viedä omia ratkaisumallejaan Afrikkaan.

doge
Ottamatta sen kummemmin kantaa Terhon historia-tulkintojen oikeellisuuteen, voi niiden todeta olevan ainakin kysymyksiä herättäviä.

Vihervasemmiston keskuudessa kirjoitus tuskin herättää minkäänlaisia ajatuksia, mutta sitäkin enemmän irrationaalista, stalinistista vihaa.

Miten on, olemmeko ikuisesti velkaa, vai tulisiko Afrikan pärjätä pikku hiljaa omillaan? Miten parhaiten autamme Afrikkaa?

Kaikki apu seis ja antaa alkuasukkaiden tapella keskenään kyllästymiseen saakka. Eurooppalaiset tajusivat vasta kahden maailmansodan jälkeen, että on kivempi olla tappamatta toisiaan.

Afrikka varmaan pärjäisi ihan hyvin, jollei Kiina ja Eurooppalaisten suorittaisi jatkuvasti alueella ns "humanitäärisiä interventioita" omia suosikkejaan tukien

Mielenkiintoinen kirjoitus. Tosiaan suurin syy Afrikan rappioon löytyy heistä itsestään ja surkeista johtajista. Usein länsimaiden apu valuu tyhjiin, kuten rokotuskampanjat lapsille, jotka keskeytyvät kun joku valopää keksii että se on länsimaalaisten salainen tapa tehdä lapsista hedelmättömiä. Tuo Aids-taistelu menee ilmeisesti samaan luokkaan, eikä sitäkään helpota ne "juorut" että harrastettuaan seksiä neitsyen kanssa siitä pääsee eroon. Tiedotus, koulutus ja sairaanhoito pelaisi varmasti paremmin jos ihan paikalliset ihmiset ottaisivat siitä enemmän vastuuta. Ei voi tietää ja oppia jos ei ole kukaan opettamassa.

Ne on muuten älyttömiä summia rahaa, mitä länsimaat syötää Afrikkaan. Olisi kiva tietää, paljonko niistä oikeasti pääsee köyhille ja nälkäisille asti.

Tottahan tuo on. Siis tuo joidenkin afrikaanojen uskomus, että AIDS paranee yhtymällä neitsyeen. Eli yleensä lapseen

No niin, ennen kuin aihe eksyy taas vääremmälle polulle.

Kaikki tuo on suoraa seurausta siitä että rikollisia ei rangaista, lastensuojelu ja terveydenhuolto ei pelaa ja joku äärimmäisen sairas mieli levittää väärää tietoa. Ilman vastoin parempaa tietoa saattaa tuo paranemisen mahdollisuus kuullostaa jonkun korviin niin upealta, että muiden tunteista viis. Enkä siis suinkaan hyväksy sitä, mutta ihmettelen todella että kuka on niin mielettömän sairas sadisti, että lähtee levittämään tuollaista tietoa. Sama pätee niihin rokotuksiin, sekin maksaa monen hengen tai vahingoittaa kehitystä.

Millähän tolalla on muuten lainsäädäntö eteläisemmässä afrikassa? Rahalla varmaan saa ja hevosella pääsee, mutta yritetäänkö siellä edes kitkeä rikollisuutta.

Tero Tekojärki

Ongelma ei kuitenkaan katoa bannaamalla viestintuojanne,
kuten kävi kohdallani viimekesänä..

Ei, sillä se ei katoa.
Tuskin on tarkoituksenmukaistakaan jaella banneja.

Kuitenkin ko. maanpuolustuskorkeakoulun assari saa karvani pystyyn joka kerta, kun hänestä kuulen.

Asiat afrikan mantereella ei ole aivan noin yksinkertaisia tai yksiselitteisiä. Pitää muistaa, että afrikassa löytyy kokoakin sen verran, että matka helsingistä tsetseniaan jää toiseksi.

Juoni
Seuraa 
Viestejä1461

Aika tyhjentävä pika-analyysi Afrikan tilanteesta ja ongelmista sen takana.

Eurooppaa tuntuu vaivaavan juuri tuon riistomaavallan ja osaltaan myös Natsi-Saksan aiheuttama kollektiivinen syyllisyyden tunne lähes kaikkiin mahdollisiin kolmannen maailman ongelmiin.
Paranemisen merkkejä tosin on jo näkyvissä monella saralla. Vaikkapa siinä että oikeistopuolueet saavat lähes kaikkialla enemmän jalansijaa.

pointless
Sampo Terho
Kokonaisuutena voidaan kuitenkin sanoa, että yksin länsimaita Afrikan tilasta syyllistävä asenne pohjautuu enemmän 1970-luvun eurooppalaisen vasemmistoeliitin retoriikkaan, kuin todellisuuteenErittäin hyvin sanottu. Afrikan huono tilanne selittyy pitkälti maiden huonosta hallinnosta jossa jokainen virkamies haalii itselleen mahdollisimman paljon valtionvaroja, kansalle ei jää mitään. On turha syyllistää yksin länsimaita afrikan tilasta, itseasiassa länsimaat yrittää parhaimpansa mukaan auttaa, mutta se ei yksin ole ratkaisu ongelmiin. Afrikkalaisten on katsottava peiliin jos haluavat parempaa elämää.

Toisaalta pitää aina muistaa myös se että me katsomme asioita aina omalta kannalta, mitkä on ihan erit kuin Afrikkalaisilla.
Ensinnäkin voi olla, ettei Afrikkalaiset edes pidä tilannetaan huonona, tilanne voi heidän mielestään olla jopa paremmin kuin ennen ...
Mutta huonon osan esittäminen ja vanhasta siirtomaa ajasta muistuttaminen tuo näiden maiden hallituksille rahaa ja hyvän syyn osoittaa syntipukki pikkuepäkohdille mitä näissä maissa mahdollisesti esiintyy ...
Niin miksipä sitä muistutusta ei tehtäisi.
Todennäköisesti Afrikkalainen ihminen ei ole koskaan olettanut, että valtio ruokkisi tai kouluttaisi hänet, eli sitä ei edes osata vaatia eikä sitä tai sen puuttumista pidetä ongelmana tai valtion/systeemin syynä.

Vain me täällä Euroopassa oletamme, että yhteiskunta on vastuussa yksilöistään, muualla maailmasa ei välttämättä ole näin.

Lothar
Juoni
Paranemisen merkkejä tosin on jo näkyvissä monella saralla. Vaikkapa siinä että oikeistopuolueet saavat lähes kaikkialla enemmän jalansijaa.Tähän tapaan:

Tai tähän tapaan...

Juoni
Seuraa 
Viestejä1461

Olisko Venäjältä tuo ylempi kuva?
Sinänsä osuvaa, sillä juuri Venäjällä ja osin myös Usassa tämä kollektiivinen syyllisyys ja sitä kautta holtiton kulttuurirelativismi on varsin hyvin aisoissa, vahvan kansallistunteen ja -väittäisimpä että myöskin -ja jopa nimenomaan-
uskonnon takia.
Länsi-Euroopassa vallitsee jonkinlainen arvotyhjiö, jossa kristinuskosta ja vahvoista kansallistunteista on päästy melko tehokkaasti eroon, mutta jota tilalle tullut relativismi ei pysty kovinkaan hyvin paikkaamaan.
Jenkeissä taas kaiken maailman kristilliset yhteisöt saavat jopa kasvavassa määrin jalansijaa ja se jos joku toimii hyvänä lääkkeenä itsetuhoiseen relativismiin.
Sama juttu Venäjällä kansallistunteen suhteen.

Eikö ravinnon puute ja sairaudet ole luonnon omaa karsintaa?
Eläimillähän nämä lait pätevät. Tottakai kärpäsiä täynnä jä turvonnut lapsi on aina hyvä houkutin laittaa muutama ropo avustukseen. Minne rahat päätyvät, ja kuinka ongelma muka poistuu.
Voi mennä tovi jos toinenkin ennenkuin savimajoihin saadaan tieto, että AIDS ei parane neitsyitä höyläämällä. Ja vielä porukka uskomaan siihen.
Rahan syytäminen viidakkoon ei varmaan ole se paras vaihtoehto.

doge
Miten on, olemmeko ikuisesti velkaa, vai tulisiko Afrikan pärjätä pikku hiljaa omillaan? Miten parhaiten autamme Afrikkaa?Pisti tuossa silmään tämä kohta:

Sampo Terho
Tämän kaltaiset olosuhteet eivät houkuttele investoijia, vaikka Afrikan luonnonvarojen potentiaali onkin suunnaton.Ja silti puhutaan köyhyydestä? Heimopäälliköt eivät ole kymmenien vuosien itsenäistymiskehityksen aikana keksineet kaivaa niitä luonnonvaroja esiin paremman yhteiskuntakehityksen turvaamiseksi, vaan nahistelevat mieluummin vallasta keskenään? Ja meidän pitäisi tuntea tästä syyllisyyttä?

Tämäkin on tärkeä pointti:

Sampo Terho
Usein unohdettu tosiasia kolonialismista on sekin, että nimenomaan eurooppalaiset siirtomaavallat lakkauttivat orjuuden Afrikassa.
Toope
Seuraa 
Viestejä32880
Juoni
Länsi-Euroopassa vallitsee jonkinlainen arvotyhjiö, jossa kristinuskosta ja vahvoista kansallistunteista on päästy melko tehokkaasti eroon, mutta jota tilalle tullut relativismi ei pysty kovinkaan hyvin paikkaamaan.
Jenkeissä taas kaiken maailman kristilliset yhteisöt saavat jopa kasvavassa määrin jalansijaa ja se jos joku toimii hyvänä lääkkeenä itsetuhoiseen relativismiin.
Sama juttu Venäjällä kansallistunteen suhteen.

Täytyy myöntää, etten täysin ymmärrä mitä kirjoittaja tuolla relativismilla tässä yhteydessä tarkoittaa. Mitä siis ovat länsi-Eurooppaan (ilmeisesti viime aikoina) tullut relativismi ja USA:n itsetuhoinen relativismi?

"Ruotsikin oli pirullinen maa ennen kuin tajusivat tuon monikulttuurin. Peppit ja Lindgrenit ovat niin eilispäivää." Pommit ja etnojengit? Uusi normaaliko?
"Ei ole tärkeää, kuka tai mikä hallitus tai puolue lopettaa huonon maahanmuuton Suomeen. Pääasia on se, että joku sen lopettaa."
"Minä kun tyhmänä luulin, että median moniarvoisuus olisi arvokasta, eikä valtamedian samanmielisyys?"

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat