Seuraa 
Viestejä13772

[size=150:12qy89zi]Hitaat muuttujat voivat kiihtyä toimenpiteistämme hallitsemattomaan kierteeseen[/size:12qy89zi]

[ ... aluksi niin harmiton meiltä näkymättömissä oleva molekyylitason muutos siirtää tapahtumia kierteeseen, johon elämäntoimiemme kiihtyvä kasvu lisää kierroksia monikertaistaen luonnollista rytmiä päätyen kaaokseen, jossa lopputulemana saattaa olla kaltaisemme elämän tuhoutuminen ... ]

Ilmastonmuutos on jatkuva tapahtumaketju. Luonnossa omat rytmit muuttavat olosuhteita niin hitaasti, että ympäröivä elämä sopeutuu ja muuntuu elinympäristönsä mukaisesti. Ihmisen käyttämä kiihtyvärytminen energian - ja raaka-aineiden itseensä nähden "ylimääräinen" käyttö lisää hidasmuuttujien rytmiä niin suureksi, etteivät luonnon omat mekanismit ehdi mukautumaan. Näin syntyy kaaos 1).

Koko olevaisuus pienimmistä suurimpaan on hitaiden ja vääjäämättömien muuttujien kierrossa. Ihmiset eivät tunne kuin murto-osan näistä rytmeistä, jotka suurelta osin kätkeytyvät pinnan alle, johon aistimme ja tutkimusvälineemme eivät ylety.

Niin ihmisen omaehtoinen käyttäytyminen, symbioosi muun luonnon kanssa kuin ylisuuri lainaus toisilta eliöiltä siirtävät tapahtumaketjuja nopeutuvaan rytmiin sellaisilla syy-yhteyksillä, että jo nyt aikaansaadut tapahtumat ovat huomisen vääjäämättömiä toteutumia. Edes energiankäytön puolitus ei enää pysäytä muutosprosesseja - nyt on jo liian myöhäistä, voimme vain yrittää sopeutumista.

Sopeutuminen taas edellyttää ihmiskunnalta mobilisaatiota yhtenäiseen toimintaan. Huomisen yhteiskunta on hyvin säädeltyä, määritettyä ja rajoitettua. Ei ole puheellisia tavoitteita, on vain teot, joiden toivotaan parantavan sopeumaamme ympäristöön, jonka hidasmuuttujien kiihdytystä aktiivisesti - ymmärtämättä kokonaisuutta - edesautoimme.

Ihmisen käyttäytyminen, kriisit ja tapahtumat ovat aina alussansa hyvin pieniä huomaamattomia tapahtumia - sodatkin lähtevät liikkeelle pienen pienistä seikoista, usein epäluuloista, joihin ei olisi tarkalla tarkastelulla ollut mitään totuusarvoa. Asiat vain syntyvät olemattomuudesta.

Pieni ja harmiton liikkeen nopeuttamisen tarve ja uteliaisuus kokeiluihin vajaat 300 vuotta sitten [alkoi junien ja autojen kehitys siirtelemään ihmisiä ja tavaroita] synnytti ilmakehää tuhoavan massiivisen superraskaan taakan jatkuvana kiireen lisäämänä energian käyttönä. Tuotos, voitto, ajansäästö ja työtilanteiden helpotus polttivat luonnon miljoonien vuosien hiilen muunnosprosessit reilussa sadassa vuodessa ilmakehään mm. hiilidioksidina ja muina saasteina. Syy ilmastomuutokseen on ilmiselvä ja perussyy oli kiireemme ja jatkuvasti ahnehtien kasvatettu teho, nopeus ja ajansäästö tuottaen jatkuvasti enemmän ja enemmän.

Alun pienen pienet muutokset ovat usein molekyyli- ja sähköimpulssitasolla. Kulunut ilmaus perhosen siivenlyönnistä hirmumyrskyksi ei ole tuulesta temmattu. Samalla tavalla perhettä kohtaava lohduton tragedia lopullisena sairautena tai hirvittävänä väkivallantekona on saattanut olla alussansa aivan pieni "merkityksetön ja harmiton" tapahtuma. Mielenmuutoksetkin lähtevät liikkeelle miltei havaitsemattomista vaikuttimista.

Tämän päivän jättiläismäinen ympäristöongelmakin on lähdöiltään pieni viaton ruoanhankinnan helpottamisen tarve tuhansien vuosien takaa. Luolakaudella havainto apuvälineen, nuijan, asettumisesta sattuman oikusta käteen synnytti yhden maailman suurimmista teollisuudenaloista - sotateollisuuden kaikkine ilmiöinensä, niin työllistäjänä kuin kuoleman kosketuksena.

Kaikki tapahtumat lähtevät liikkeelle pienistä hidasmuuttujista, joiden olemassaolon mekanismeja ei juuri tunneta. Mallinnus on tapa selvittää kokeellisesti mitä tapahtuu, jos... . Mallinnus on monimutkaistuvan ongelmankentän selventäjä. Jos olisimme osanneet mallintaa tapahtumaketjut 1700-luvulla öljyn ja hiilen käytöstä, olisimme ehkä välttäneet nykyiset nyt peruuttamattomat ympäristökatastrofit. Mallinnus on tunkeutumista alun pienen pieniin muuttujiin ja niistä alkaviin prosesseihin, joiden vallitseva suuntaus on suureneva monimutkaisuus.

Voimme sanoa, että dramaattisin kaikkeen vaikuttanut pienen pieni muuttuja oli kaiken alun "tyhjästä" pulpahtaneen täydellisen harmonisen räjähdyslaajenemisen [ teoria: Big Bang ] äärimmäisen pieni häiriö. "Virhetilanne" täydellisyydessä siirsi jotain olematonta juuri sen verran lähemmäksi jotain mitätöntä, että syntyi vetovoima. Nyt elämme tuon hitaan, mutta meidän ajallisesti käsittämättömän pienen hetken hidasmuuttujan jälkimainingeissa. Voimme vain odottaa takaisinpurkausta alkuhetkeen, jota ei ehkä ollutkaan - tosin oma aikamme loppunee aiemmin.

Jatkumo, jossa koko ajan nämä niin meihin kuin ympäristöön vaikuttavat muuttujat - on piirtänyt toimintakartan, joka on dokumentoitunut jonnekkin. Kartta on viisasten kivi, mitä tiedehenkilöt ympäri maapallon etsivät - todennäköisesti löytämättä sitä. Tämä lopullinen tieto on sinänsä olemassa ja lähempänä kuin luulemmekaan - se on heti ympärillämme ja sisällämme. Kaiken mallinnus on kuin muuttujien hallintaa, jota myös kaiken teoriaksi voisi nimittää. "Tieto on läsnä, kunhan vain tartut siihen" - helppoa, mutta niin vaikeaa. Kaukaisinkin universumin data on jo täällä, kunhan vain "näet/ koet" sen, etkä tulkitse sitä väärin.

Ihmisen loputon kiihko suurempaan, tarkempaan, tehokkaampaan ja nopeampaan synnytti ylitsepääsemättömät ongelmat, toisaalta tuoden myöskin lähemmäksi "kaiken tiedon", kunhan vain välineemme ja kykymme tarkentuvat. Nämä pienen pienet hitaat muuttujat vallitsevat ja ympäröivät maailmamme - on aika oppia tunnistamaan näitä liikkeitä. Tunnistamisella ja mallinnuksella voimme tarvittaessa vältellä niitä, ennakoimalla ja sopeutumalla jo tapahtuneen ennusteeseen. Alun oivallus harkinnasta olisi estänyt monia peruuttamattomia tapahtumia niin rikoksina, onnettomuuksina kuin sairauksinakin. Se on shakin peluuta, jossa paras on se, joka osaa "katsoa" pisimmälle.

Olemme sormeilleet muuttujia jo niin pitkälle, että vain yhteinen punnerrus voisi saada jatkumoon käännettä. Onkin sanottu, että vain lopullisen suurimman uhan edessä ihmiskunta tai -ryhmä toimii mobilisoituen ja yhtenäistyen ratkaisemaan kriisiä ja tapahtuvaa katastrofia. Länsimaat ovat väsyneet omaan "kasvun lisäämistaakkaansa" - kehittyvät yhteisöt, mm. Kiina, saattavat omien jättiläismäisten ongelmiensa edessä olla se moottoroiva voima, joka tekee muutoksen.

Saattaa olla, että kansallinen herääminen ymmärtämään muuttujia ja taito mallinnuksesta generoituu maailman suurimmilta oppimisen markkinoilta. Materiaalinen kulutuskasvu hyljätään lyhyen länsiopin ja -vaikutteen jälkeen mahdottomana yhtälön osana maailmanjärjestyksen muuttujaparemetreissa. Muodostuuko positiiviseksi kohtaloksemme Kiinan suuren miehen Deng Xiaoping ´in 2) arvoituksellinen lause kehoituksesta rikastua, mutta millä lailla ja millä välineillä? Mitä hän viime kädessä tarkoitti "rikastumisella"?

Ilkka Luoma

ilkka.luoma@keskipiste.fi
http://ilkkaluoma.blogspot.com

1)
--- http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaaosteoria ---

2)
--- http://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping ---

--------------------------------------------------------------------------------

Kuvakokoelma aiheeseen (linkitetty tietoturvalliseen http://www.flickr.com sivustoon)
[ Photos copyright by Ilkka Luoma 2007 ]

[size=75:12qy89zi]Kuva 1--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/485820080/ --- IMG_0729.JPG

Teksti:
Kuvan joutsen ja lokkipari "taistelivat" samoista leipämurusista. Ruokaa on aina keskimäärin niukalti ja elonkamppailussa ympäristömuuttujien merkitys on ratkaiseva. LIntujen kehitys nykymuotoonsa on vaatinut miljoonia vuosia, tuo tapahtumaketju on ollut täynnänsä hitaita muuttujia - 65 miljoonaa vuotta sitten Velociraptor-sauruksissa http://fi.wikipedia.org/wiki/Velociraptor oli jo alkua hyöhenpeitteestä. Kuvan lintujen sisään on piirretty kaikki se tieto, mikä johdatti ne nykymuotoonsa. Hitaiden muuttujien ketju on ollut vääjäämätön ja muutospisteet ovat keränneet tietoa valintoihin ympäristöstänsä, sopeuman ollessa ihailtavan täydellistä. Ihminen sotkee useiden lajien sopeumat aiheuttaen sukupuuttoja lisääntyvästi.

Kuva 2
--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/485820060/ --- IMG_0540.JPG

Teksti:
Ilmasto ja ympäristö muuttuvat. Ratkaiseva suomalainen osaamisen projekti testaa tässä taitojaan pienoisseminaarissa Sipoossa keväällä 2007. Tohtori Pasi Makkonen [ VTT ] avaamassa seminaaria sipoolaisille kuntapäättäjille. Tilaisuudessa avattiin toivottavasti hitaasti nopeutuvien muuttujien jatkumo pelastamaan itsenäisyyttä, ympäristöhuolehdintaa ja uutta menestyksen osa-aluetta koko Suomelle jatkuvasti kiristyvässä työn ja osaamisen uudelleen jaon taistelussa. Mainittakoon, että tapahtumaa oli todistamassa arvovaltainen delegaatio Kiinan suurlähetystöstä ( herrat Ni ja Li ). Suomi voi olla yksi ratkaisijoista yhdessä kiinalaisten kanssa tämän päivän ympäristöongelmiin.

Kuva 3--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/485820038/ --- IMG_0580.JPG

Teksti:
Tämän runo-otteen osaa kuulemma jokainen kiinalainen opiskelija. Se kertoo niistä opiskeluajan tapahtumista, joihin ei pitäisi ryhtyä, olisiko se oppi välttämisestä, onko se kokemusta ja opastusta tapahtumaketjuun, jossa ennustettavuus olisi hyvällä tasolle. Ratkaisevatko maailman suurimmat oppimisen markkinat huomisen mallinnuksen - pelastukseksi koko muulle maailmalle? [ Ravintola Tang Dynasty http://www.eat.fi/Tang_Dynasty , Helsinki - galligrafiaa seinällä käsin tehtynä].

Kuva 4--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/485820030/ --- IMG_0645.JPG

Teksti:
Alkoholi on eräs suurimmista hitaiden muuttujien aiheuttajista puhuttaessa draamasta ja tragediasta. Kemialliset prosessit elimistössämme ja erityisesti aivoissamme aikaansaavat laajaa inhimillistä hätää "paremmissakin piireissä". Kemiallinen kaava tämänkin huipputuotteen [ Maker´s Mark http://en.wikipedia.org/wiki/Maker's_Mark ] sisällöstä sekoittaa monet kierteeseen, joista muuttujina ei ole paluuta. Alun mallinnus olisi voinut kertoa etukäteen huomisen murheen, mutta emme kyenneet hillitsemään hitaiden muuttujien vääjäämätöntä liikettä. "Alkoholi on hyvä renki, mutta huono isäntä".

Kuva 5--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/485820026/ --- IMG_0746.JPG

Teksti:
Aurinko aloitti järjestelmässämme kaiken. Sekin syntyi hyvin pienien hitaiden muuttujien tapahtumana sammuakseen jälleen rakennusaineeksi uudelle. Auringon sisäisiä tapahtumia muuttujina ei tunneta juuri lainkaan. Auringossa muhii hitaiden ja pienien muuttujien jatkumo, joka voi sammuttaa elämän lähteemme nopammin kuin arvaammekaan [ http://www.sunshinedna.com/ ]. Suurimmat muutokset lähtevät pienimmistä tapahtumista.

Kuva 6--- http://www.flickr.com/photos/ilkkaluoma/485820016/ --- IMG_0739.JPG

Teksti:
Ihmisen suuria hyvin hitaita muuttujia oli tulen "keksiminen" hyödyttämään tarpeitamme. Tulen valjastus aloitti erkaantumisen luonnon harmonisesta jatkumosta, sillä opimme riippuvuuden itsellemme ulkoisesti tuotetusta lämmöstä. Liekit Meri-Rastilan rannalta Vappu-aattona 2007, jolloin toisen kerran peräkkäin ihmiset kokoontuivat pohtimaan huomisen päivän peruuttamattomia muutoksia. [/size:12qy89zi]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

  • ylös 3
  • alas 4

Sivut

Kommentit (68)

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772

Suomessa kiihtyi "hidasmuuttujana" asenne venäläisiin Viron tapahtumien vuoksi, Lappeenrannan venäläiset ovat sen jo hoksaneet...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772

Jokainen ihminen on tietämättään hidasmuuttujien vallassa, emme ede huomaa, tai jos huomaamme, olemme voimattomia niiden edessä.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
iisakka
Seuraa 
Viestejä848

Mikä on pointtisi? Max 10 rivillä ilmaistuna. Tuollaiset pienoisromaanit eivät ole kovin toimivia keskustelunavauksia. Minä en oikein löydä tuosta muuta sisältöä kuin "pienistä asioista kasautuu suuria asioita" ja "tarttis tehrä jotain," mutta en vain oikein ymmärrä mille.

Ilkka Luoma
Jokainen ihminen on tietämättään hidasmuuttujien vallassa, emme ede huomaa, tai jos huomaamme, olemme voimattomia niiden edessä.

Tästä olemme keskustelleet aiemminkin - Luoma on lanseeraamassa uutta sanaa kieleemme: hidasmuuttuja .

Mitähän tuo ajatusten viemäri suoltaa seuraavaksi?

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772
iisakka
Mikä on pointtisi? Max 10 rivillä ilmaistuna. Tuollaiset pienoisromaanit eivät ole kovin toimivia keskustelunavauksia. Minä en oikein löydä tuosta muuta sisältöä kuin "pienistä asioista kasautuu suuria asioita" ja "tarttis tehrä jotain," mutta en vain oikein ymmärrä mille.

......

Tarkkailemalla mm. omaa elämäänsä ja piirejänsä saattaisi utelias huomata myös itse nämä hitaat muuttujat, jotka ympäröivät meitä joka paikassa, kotona, töissä ja kaduilla... ehkä kuitenkin sairaudet syntysijoiltaan ovat parhaita esimerkkejä hidasmuuttujista, samoin poliittiset järjestelmät...

Ihminenhän on luonnostaan säilyttäjä, ei uudistaja. Käymme jatkuvaa kamppailua muutoksia vastaan, varsinkin tuntemattomia, ... ja suurin osahan on tuntematonta - näin meille jäi tämä säilyttäjän rooli, ... pääsääntöisesti

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma
Jokainen ihminen on tietämättään hidasmuuttujien vallassa, emme ede huomaa, tai jos huomaamme, olemme voimattomia niiden edessä.Tästä olemme keskustelleet aiemminkin - Luoma on lanseeraamassa uutta sanaa kieleemme: hidasmuuttuja .

Mitähän tuo ajatusten viemäri suoltaa seuraavaksi?

.........

Asioita seuraavat tietävät, että juuri nämä "hidasmuuttujat" ovat monilla tiedealoilla laajan tutkimuksen kohteina - ei tuo sana, vaan sen takana olevat ilmiöt, onko ehdotusta hidasmuuttujalle/ hidasmuuttujille?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772

Mikäli hidasmuuttujien käsite ja määrite tuntuu haastavalta, esittäytyy se erinomaisesti uusimmassa NG:ssä (National Geography), jossa selostetaan eurooppalaisen valloittajan viemiä tekijöitä uudelle mantereelle, Amerikoihin. Tuolloin valkoinen miekan ja ristin lähettiläs "raiskasi ja likvidoi" sekä taudeillaan myrkytti suurimman osan alkuperäväestöstä.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772

Hitaiden muuttujien tutkimus toisi hyvin konkreettista hyötyä pohdiskeltaessa luonnemuutoksiamme ulkoisten vaikutteiden ja niiden (myös) puuttumattomuuden (!) vuoksi...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Mikäli hidasmuuttujien käsite ja määrite tuntuu haastavalta, esittäytyy se erinomaisesti uusimmassa NG:ssä (National Geography), jossa selostetaan eurooppalaisen valloittajan viemiä tekijöitä uudelle mantereelle, Amerikoihin. Tuolloin valkoinen miekan ja ristin lähettiläs "raiskasi ja likvidoi" sekä taudeillaan myrkytti suurimman osan alkuperäväestöstä.

Olen kyseisen lehden tilaaja ja minulle tulee englanninkielisenä. Millä sivulla siinä määritettään keksimäsi sana "hidasmuuttuja"?

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma
Mikäli hidasmuuttujien käsite ja määrite tuntuu haastavalta, esittäytyy se erinomaisesti uusimmassa NG:ssä (National Geography), jossa selostetaan eurooppalaisen valloittajan viemiä tekijöitä uudelle mantereelle, Amerikoihin. Tuolloin valkoinen miekan ja ristin lähettiläs "raiskasi ja likvidoi" sekä taudeillaan myrkytti suurimman osan alkuperäväestöstä.Olen kyseisen lehden tilaaja ja minulle tulee englanninkielisenä. Millä sivulla siinä määritettään keksimäsi sana "hidasmuuttuja"?

.................

FI - versio, uusin nro 6/2007 - valkoisen valloitukset uudelle mantereelle, ... luenta vaatii normaalin sisälukutaitoymmärryksen

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772

Itseasiassa nämä "hitaat muuttujat" vallitsevat kaikkialla, niin tässä kirjoittajassa kuin lukijassakin

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma
Mikäli hidasmuuttujien käsite ja määrite tuntuu haastavalta, esittäytyy se erinomaisesti uusimmassa NG:ssä (National Geography), jossa selostetaan eurooppalaisen valloittajan viemiä tekijöitä uudelle mantereelle, Amerikoihin. Tuolloin valkoinen miekan ja ristin lähettiläs "raiskasi ja likvidoi" sekä taudeillaan myrkytti suurimman osan alkuperäväestöstä.Olen kyseisen lehden tilaaja ja minulle tulee englanninkielisenä. Millä sivulla siinä määritettään keksimäsi sana "hidasmuuttuja"?.................

FI - versio, uusin nro 6/2007 - valkoisen valloitukset uudelle mantereelle, ... luenta vaatii normaalin sisälukutaitoymmärryksen

Aivan! Siis missä tuossa NG:n jutussa on määritetty käsite hidasmuuttuja?
Kerro sivunumero - englanninkielisenäkin tuo juttu on julkasitu ja siinä kirjoitettiin eurooppalaisten invaasion vaikutuksia mutta väittämäsi asia siitä taas puuttuu kokonaan.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma
Mikäli hidasmuuttujien käsite ja määrite tuntuu haastavalta, esittäytyy se erinomaisesti uusimmassa NG:ssä (National Geography), jossa selostetaan eurooppalaisen valloittajan viemiä tekijöitä uudelle mantereelle, Amerikoihin. Tuolloin valkoinen miekan ja ristin lähettiläs "raiskasi ja likvidoi" sekä taudeillaan myrkytti suurimman osan alkuperäväestöstä.Olen kyseisen lehden tilaaja ja minulle tulee englanninkielisenä. Millä sivulla siinä määritettään keksimäsi sana "hidasmuuttuja"?.................

FI - versio, uusin nro 6/2007 - valkoisen valloitukset uudelle mantereelle, ... luenta vaatii normaalin sisälukutaitoymmärryksen
Aivan! Siis missä tuossa NG:n jutussa on määritetty käsite hidasmuuttuja?
Kerro sivunumero - englanninkielisenäkin tuo juttu on julkasitu ja siinä kirjoitettiin eurooppalaisten invaasion vaikutuksia mutta väittämäsi asia siitä taas puuttuu kokonaan.

...............

Luitko ajatuksella kuinka jutussa hyvin hitaat muuttujat (tuotuina elementteinä; seurauksia ajattelematta ja ymmärtämättä) muuttivat amerikan luontoa, kasvustoa ja eläimistöä? Normaalilla sisälukutaidolla saattaisi ymmärtää jo tämän "hitaan muuttumisen lain"

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma

Luitko ajatuksella kuinka jutussa hyvin hitaat muuttujat (tuotuina elementteinä; seurauksia ajattelematta ja ymmärtämättä) muuttivat amerikan luontoa, kasvustoa ja eläimistöä? Normaalilla sisälukutaidolla saattaisi ymmärtää jo tämän "hitaan muuttumisen lain"

Siitähän ei olluty kysymys vaan millä sivulla mainitsemassasi NG:n numerossa on määritetty termi "hidasmuuttuja" - näinhän tässä olet väittänyt.

Yleisellä tasolla voisi todeta, että Luoman kirjoitukset supistuisivat olemattomiin jos Luoma pysyisi faktoissa.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Luitko ajatuksella kuinka jutussa hyvin hitaat muuttujat (tuotuina elementteinä; seurauksia ajattelematta ja ymmärtämättä) muuttivat amerikan luontoa, kasvustoa ja eläimistöä? Normaalilla sisälukutaidolla saattaisi ymmärtää jo tämän "hitaan muuttumisen lain"Siitähän ei olluty kysymys vaan millä sivulla mainitsemassasi NG:n numerossa on määritetty termi "hidasmuuttuja" - näinhän tässä olet väittänyt.

Yleisellä tasolla voisi todeta, että Luoman kirjoitukset supistuisivat olemattomiin jos Luoma pysyisi faktoissa.

.....................

Päättely- ja yhdistelytaitoa lukemansa ymmärtämiseen edellytetään, jotta saisi irti kaiken sen informaation mitä lauseet sisältävät

Hitaiden muuttujien olemus on kaikkialla, myös erityisen helpolla tavalla havaittavissa tuossa mainitussa NG:n artikkelissa - tosin ko. lehti sisältää paljon muitakin aiheita, joissa tämä ominaisuus käy hyvin ilmi ...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772

Hitaista muuttujista ehkä paras esimerkki on asenteidemme muutokset - ne eivät tahdo asettua sitten millään uusiin uomiin, vaikka järkisyyt ja perustellut tekijät niin osoittaisivatkin...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma

Hitaiden muuttujien olemus on kaikkialla, myös erityisen helpolla tavalla havaittavissa tuossa mainitussa NG:n artikkelissa - tosin ko. lehti sisältää paljon muitakin aiheita, joissa tämä ominaisuus käy hyvin ilmi ...

Mutta kun ei siellä kyseisestä asiasta ole yhtään mitään.

Koko käsite näyttää syntyneen siitä, että sinulla on vakavia ongelmia luetun ymmärtämisen kanssa.
Yleisesti ottaen juttusi perustuu siihen, että kopioit muiden kirjoituksista faktatiedon ja siihen ymppäät itse keksimiäsi fiktioita, joiden paikaansapitävyyttä et pysty tarkistamaan heikon yleissivistyksesi vuoksi.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Hitaiden muuttujien olemus on kaikkialla, myös erityisen helpolla tavalla havaittavissa tuossa mainitussa NG:n artikkelissa - tosin ko. lehti sisältää paljon muitakin aiheita, joissa tämä ominaisuus käy hyvin ilmi ...Mutta kun ei siellä kyseisestä asiasta ole yhtään mitään.

Koko käsite näyttää syntyneen siitä, että sinulla on vakavia ongelmia luetun ymmärtämisen kanssa.
Yleisesti ottaen juttusi perustuu siihen, että kopioit muiden kirjoituksista faktatiedon ja siihen ymppäät itse keksimiäsi fiktioita, joiden paikaansapitävyyttä et pysty tarkistamaan heikon yleissivistyksesi vuoksi.

........

Hitaiden muuttujien ominaisuus ja "laki" tuntuu olevan "armoton" ja toteen käyvä -- näyttä osa lukijoista olevan täysin hitaiden muuttujaymmärryksien vallassa

Vakavasti ottaen olemme kaikki näiden muuttujien vallassa ja niiden hitausmomentti tuntuu vaikuttavan yllättävän moniin

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Hitaiden muuttujien olemus on kaikkialla, myös erityisen helpolla tavalla havaittavissa tuossa mainitussa NG:n artikkelissa - tosin ko. lehti sisältää paljon muitakin aiheita, joissa tämä ominaisuus käy hyvin ilmi ...Mutta kun ei siellä kyseisestä asiasta ole yhtään mitään.

Koko käsite näyttää syntyneen siitä, että sinulla on vakavia ongelmia luetun ymmärtämisen kanssa.
Yleisesti ottaen juttusi perustuu siihen, että kopioit muiden kirjoituksista faktatiedon ja siihen ymppäät itse keksimiäsi fiktioita, joiden paikaansapitävyyttä et pysty tarkistamaan heikon yleissivistyksesi vuoksi.
........

Hitaiden muuttujien ominaisuus ja "laki" tuntuu olevan "armoton" ja toteen käyvä -- näyttä osa lukijoista olevan täysin hitaiden muuttujaymmärryksien vallassa

Vakavasti ottaen olemme kaikki näiden muuttujien vallassa ja niiden hitausmomentti tuntuu vaikuttavan yllättävän moniin

Käytätkö huumeita...?

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä13772
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma
suuri kurpitsa
Ilkka Luoma

Hitaiden muuttujien olemus on kaikkialla, myös erityisen helpolla tavalla havaittavissa tuossa mainitussa NG:n artikkelissa - tosin ko. lehti sisältää paljon muitakin aiheita, joissa tämä ominaisuus käy hyvin ilmi ...Mutta kun ei siellä kyseisestä asiasta ole yhtään mitään.

Koko käsite näyttää syntyneen siitä, että sinulla on vakavia ongelmia luetun ymmärtämisen kanssa.
Yleisesti ottaen juttusi perustuu siihen, että kopioit muiden kirjoituksista faktatiedon ja siihen ymppäät itse keksimiäsi fiktioita, joiden paikaansapitävyyttä et pysty tarkistamaan heikon yleissivistyksesi vuoksi.
........

Hitaiden muuttujien ominaisuus ja "laki" tuntuu olevan "armoton" ja toteen käyvä -- näyttä osa lukijoista olevan täysin hitaiden muuttujaymmärryksien vallassa

Vakavasti ottaen olemme kaikki näiden muuttujien vallassa ja niiden hitausmomentti tuntuu vaikuttavan yllättävän moniin
Käytätkö huumeita...?

....

"Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa ...."

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat