Seuraa 
Viestejä45973

Onnettomuuksien vuoksi Maa on jälkein jäänein planeetta koko aurinkokunnassamme. Kehitys on päässyt alkamaan paljon muita taivaankappaleita myöhemmin ja sen luonnollisen elämänkehityksen edistyminen on ollut hidasta epävakaiden olosuhteiden, onnettomuuksien, sotien ym. syiden vuoksi. Jokaisella ulottuvuudella on omanlaisensa ainetiheys materian sisällön suhteen, jolloin ylemmät ja alemmat ainemaailmat eivät ole suoraan toisistaan tietoisia materian ominaisuuksien erosta johtuen. Atomien nopeamman tai hitaamman liikkeen avulla muuttuvat muotojen luonne ja ominaisuudet. On aineellisia atomeita ja henkisiä atomeita.

Kun asutettavaksi tarkoitettuihin maailmaoihin ohjataan elämän alkuun saattajia, toiminta suoritetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan.

Hyvin alkuvaiheessa maan historiassa kehitettyjä olentoja, alkuihmisiä, tuotiin maan pinnalle mullistuksissa tai onnettomuuksissa tuhoontuneiden kädellisten tilalle.
Kehittyneimmät kehitetyistä olennoista muistuttivat jo ihmistä. Ne olivat kuin välimuotoja ihmisolennon ja eläimen välillä, eikä niillä ollut selvää sukupuolta lainkaan. Ne olivat kaksineuvoisia, hermatrodiitteja ja niillä ei ollut minkäänlaista kykyä tajuta korkeampaa elämää. Olennot elivät ikäänkuin sieluttomina, koska ne eivät pystyneet vastaanottamaan, saati sitten ymmärtämään korkeamman tason tunteita ja vaikutelmia.

Tukikohtien luomisen ohella pyrittiin saada kehitetyksi alkukantaisesta ihmisolennosta risteytysten kautta parempi luomus. Pitkällisen työn tuloksena ihmisolento kohosi värähtelyiltään hieman nopeampiin värähtelyihin, sillä "viritettiin" monin keinoin alkuihmisen aineellisia kehoja hienommiksi, jotta jälleensyntyvät korkeammat henkiolennot olisivat saattaneet asettua paremmin kiinni materiaan.

Stimuloitiin värähtelyjä olennoilla nopeammiksi ja nostettiin tällä tavoin alkuihmisten älyllisiä kykyjä, siis aivotoimintoja ja laajennettiin näin ihmisolennon aivojen toimintakapasiteettia. Näin ihmisolennoiksi nimitetyissä kehoissa asuvat korkeammat henget saattoivat paremmin vaikuttaa ja toimia materialistisessa maailmassa.

Myös uinuva hormonitoiminta kehittyi värähtelytason kohotessa. Mutta ei määrällisesti, vaan laadullisesti. Aivoissa sijaitseva käpyrauhanen valvoo koko elimistön hormonitoimintaa. Kun aivojen toimintaa kiihdytetään värähtelytasoa kohottamalla, se vaikuttaa tietyllä tavalla käpyrauhasen toimintaan. Alkuihmisellä tämä voimistunut käpyrauhasen toiminta ilmeni siten, että sukupuolihormoneja ei enää erittynytkään kaikilla olennoilla tasapuolisesti, vaan jotkut heistä saivat miehen ja jotkut taas naisen piirteitä itseensä. Monet eläinlajit olivat jo jakaantuneet erillisiksi sukupuoliksi ja alkaneet lisääntyä luonnollisesti, mutta ihmisolento oli jonkinlaisena järjettömänä hormonioikkuna jäänyt kaksineuvoiseksi. Nyt kuitenkin tuo maan piirissä kehitetty ihmisolento sai viimein selviä sukupuolisia piirteitä itseensä.

Alunperin oli tarkoitus taata niin sanottu normaali lisääntyminen vain tarpeeksi kehittyneille ihmisolennoille. Kuitenkin tuo hormoniperäinen ruumiillinen muokkautuminen erillisiksi mies- ja naisolennoiksi levisi lähes räjähdysmäisesti kaikkialla siellä missä elämän alkuunsaattajat vaikuttivat. Nekin ihmisolennot saivat selviä sukupuolisia piirteitä, joidenka älyllinen taso ei ollut tarpeeksi korkealla. Tästä paljoltikin johtui se, että ihmisolentojen luonnollisen lisääntymisen lisäksi syntyi myös outoja ja epätovottuja jälkeläisiä maahan. Nimittäin lähempänä eläintajuntaa olevat ihmisolennot eivät aina välttämättä paritelleet kaltaistensa kanssa vaan jotkut ottivat itselleen suuria naaraseläimiä. Samoja eläimiä, joista he itse olivat alunperin risteytetyt. Näin saivat alkunsa erilaiset apinalajit.

Ensimmäisiä siitoskykyisiä ihmisiä kutsutaan myös Aatamiksi ja Eevaksi.

Mutta Maa-planeetta oli vielä jossain määrin epävakaa. Ilmakehässä tapahtui suuria muutoksia. Vaihteleva voimakkuus maan magneettikentässä muutti ilmakehää jatkuvasti erilaiseksi.
Tapahtyi suuria muutoksia maassa. Maan pinta nousi toisista paikoista ylöspäin ja toisissa paikoissa se taas vajosi syvemmälle. Maan pinnalla ja maan pinnan alapuolella sijaitseville laboratoriotukikohdille aiheutui suuria vahinkoja ja valtaosa niistä tuhoutui täysin. Luodut alkukantaiset ihmisolennot jäivät olosuhteiden pakosta ilman tarpeellista valvontaa ja näin oli mahdollista syntyä vääriä ristetyksiä, joidenka tuloksia löydämme vieläkin maasta kädellisten apinoiden tai muiden niiden kaltaisten eläinten muodossa.

Vaikeiden olosuhteiden vuoksi maahan jääneet elämän alkuunsaattajat siirtolaiset taantuivat lähes eläinten tasolle. Pysyvästi muuttunut ilmakehä niin ikään mullistusten aiheuttamien henkisten ja fyysisten vahinkojen lisäksi saivat nämä siirtolaiset unohtamaan todellisen alkuperänsä ja tehtävänsä.

Mullistusten jälkeen olosuhteet maassa paranivat ennalleen tai jopa paremmiksi kuin ennen. Vain ilmakehä oli maassa muuttunut pysyvästi erilaiseksi. Silloin ilmakehä maassa oli nykyistä paksumpi johtuen vesihöyrystä ja monista muistakin aineista ilmassa.

Kommentit (2)

Maa-planeetalla on oma alkuperäinen väestönsä, joka on kehittynyt planeetan kehityksen myötä. Ihmisasujaimisto koostuu kahdesta pääryhmästä, eli siis alkuperäisistä, varsinaisista asukeista, alkuperäisheimoista, jotka ovat yhtä planeetan kanssa. Toinen ryhmä ovat muualta saapuneet elämän alkuun saattajat ja auttajajoukot, (huom. inkarnaatio, nk. lihantie, ja sielunkierto).

Aikoina jolloin inhimillinen elämänaalto ei vielä ollut tietoinen olemassaolostaan työskentelivät niin kutsutut Jumalan Pojat (näistä on mainittu myös vahoissa eri kansojen kirjoituksissa) siis ihmiskunnan hyväksi. Jumalan Pojat ainoana universaalina ja elävän sieluntilan rotuna muodostavat yhden rodun. Maan inhimillisen elämänaallon tulee toteuttaa sieluihmiseksi tulemisen tie ja liittyä yhteyteen kaikkien kanssa.

Ensimmäinen rotu maan inhimillisessä elämänaallossa ilmestyi lemurisen ajan lopulla. Tämän ensimmäisen rodun aikana kuunaikakauden jälkeen tuli ihminen ensimmäistä kertaa tietoiseksi olemassaolostaan.

Atlantiksen aikakauteen sisältyi seitsemän rotua. Sen jälkeisessä ja nykyisessä aikakaudessa tulee olemaan seitsemän rotua. Sielusta tietoiseksi tullut rotu on oleva kuudestoista rotu. Tämän jälkeen yhtyvät kaikki ihmiset Jumalan Poikien yhteen universaaliin ketjuun.
Jumalan Pojat ovat auttaneet ihmiskunnan kehitystä alusta asti. Lukuisat valonopin tuojat, opettajat, ovat käyneet keskuudessamme.

Nykyiset maan rodut ovat enemmän tai vähemmän sekoituksia Atlantis-mantereen ajan valtaroduista. Näiden nykyisten ihmisrotujen on määrä muuttua yhä yhtenäväisemmäksi rodullisilta perinteiltään ja henkisiltä ominaisuuksiltaan. Samoin ihmisten on aika saada esille yhä enemmän elämän alkuunsaattajien kantarotuhin kuuluvia erityispiirteitä, kuten esimerkiksi käsitteellistä älyn käyttöä, ei kuitenkaan kylmän tai tunteettoman älyn, vaan älyn, jota Korkein ohjaa.

On olemassa tiettyjä ajanjaksoja, syklejä, joiden kuluessa loppuun alkaa uusi ajanjakso ja tietyillä planeetoilla, joiden elämä on sidottu näihin kehitysjaksoihin, alkaa uusi elämä.

Kun ajanjakso vaihtuu toiseen vaihtuvat myös puitteet kehitykselle tietyillä planeetoilla. Silloin myös elämän alkuunsaattajilla on otollisin tilaisuus vaikuttaa jonkun planeetan tai kuun luonnolliseen evoluutiokehitykseen, vaikuttamalla kehittyneimpien olentojen geeneihin. Tietyllä henkis-kemiallisella tietämyksellä varustettu elämän alkuunsaattaja pystyy useiden geenimuutosten eli mutaatioiden avulla aikaansaamaan uudenlaisen risteytysmuodon. Risteytysten tuloksia taas suojelemalla voidaan varmistua siitä, että uusi olentomuoto jää henkiin ja jatkaa omaa luonnollista kehitystään. Kaikkein vaikeinta risteytyksissä on se, että miten uuteen elämänmuotoon saadaan siirretyksi alkuperäistä rotua korkeampia henkisiä ja aineellisia ominaisuuksia ja silti saada säilymään se lisääntymiskykyisenä voimakkaana rotulajina.

Nykyään suuren muutoksen aikakauden alussa, (olemme siirtymässä kontaktin aikakauteen) uudistavampi hengenvalo läpäisee jo herkempien yksilöiden tajuntoja tehokkaammin. Ihmisen DNA on muutoksen tilassa vastaamaan paremmin uusia voimistuvia elämää rakentavia muutosvoimia. Kaikkina aikoina ihminen on saanut kosmoksesta ohjausta sisällöltään energiallista ajanjaksoa vastaavasti. Tämä on vaikuttanut kehittyvien erilaisten ominaisuuksien voimistumiseen. Ohjaustiedollinen järjestys on rakennelmat ovat vastanneet universaalisesti sallittuissa määrissä koknaistilanteellisia suunnitelmia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat