Seuraa 
Viestejä45973

Kaikki on energiaa.
Elämä, kaikki olevainen, palvelee ihmistä. Aurinko, kuu ja tähdet, aineellisen sekä osittain aineellisen universumin kaikki tähdet tuottavat sieluille, ihmisille ja osittain aineellisille olennoille apua ja johdattavat heitä. Ne liikuttelevat myös ruumistuneissa sieluissa eli ihmisissä olevia alkuaiheita antaen sielulle ja ruumiille impulsseja. Ikuisuuden voimat ovat Laki.
Henkinen laki kuuluu: samanlaiset vetävät toisiaan puoleensa, vahvistavat toisiaan vastavuoroisesti.

Sielu magnetisoituu ihmisen ajattelua ja elämää vastaavalla tavalla.

Sekä sielu että ruumis koostuvat atomeista. Sielu muodostuu henkisistä atomeista, ruumis aineellisista atomeista. Ja kuitenkin henkinen energia säteilee aineellisuuteen eli alemmanlaatuiseksi muuntuneeseen voimaan. Tämä tapahtuu niin sanottujen kvanttien välityksellä.
Kvantit ovat henkisiä osavoimia. Ne ovat aineellisen elämän rakennuspalikoita. Kvanttien, näiden henkisten osavoimien, välityksellä henkivoima virtaa fyysiseen ruumiiseen. Näitä ennen kuitenkin toimivat alikvantit, niin kuin niitä tässä nimitetään. Ne saavat aikaan henkivoiman virtaamisen kvantteihin. Ihminen ei voi niitä nähdä, koska ne ovat puhtaasti henkistä substanssia aineellisessa atomissa.

Aineellinen atomi on riippuvainen henkivoimasta, joka muodostuu henkisistä atomeista.
Alikvantit ovat aineeseen ulottuvia henkisiä atomeita. Henkiset osavoimat, kvantit, ovat osittain puhdasta henkivoimaa, toisaalta taas alemmanlaatuiseksi muuntunutta energiaa, siis ainetta - tämä riippuu ihmisen elämänasenteesta ja elämänkulusta. Sama koskee myös kaikissa aineellisissa muodoissa olevia kvantteja: niin kuin ihminen ajattelee ja toimii, niin hän vaikuttaa ympäristöönsä.

Henkivoima virtaa seuraavasti ihmisen elimistöön:

Henkiset osavoimat, kvantit, ovat riippuvaisia absoluuttisesta henkivoimasta, luomakunnan seitsemästä perusvoimasta. Ilman henkistä voimaa ei mikään voi olla olemassa. Siis kaikki on energiaa: jokainen sana ja jokainen teko on energiaa ja energia ei häviä.
Ihminen siis itse määrää henkisten osavoimien, kvanttien intensiteetin ja lukumäärän. Siksi voi ihmiselimistön aineellisissa atomeissa olla olemassa ja toiminnassa joko vähäisempi tai suurempi lukumäärä henkisiä osavoimia.

Aineellisuuteen orientoitunut elämänmeno saa aikaan, että henkisten osavoimien, kvanttien, toiminta on vain vähäistä. Toiminnassa on niukemmin henkisiä osavoimia, ja aktiivit kvantit ovat pääasiassa näkyviä eli aineellisia.
Mitä henkistyneempi ihminen on, sitä enemmän henkisiä osavoimia on hänessä olemassa - ruumiin atomirakenteessa - ja ennen kaikkea silmälle näkymättömällä alueella toiminnassa ja sitä terveempi ja henkisesti vireäpi ihminen on.

Siis henkiset osavoimat, kvantit, syntyvät viidestä henkisestä atomilajista. Ne ovat aineellisten atomien elämänkantajat.

Henkiset atomit - henkinen ydinenergia, joka on sidottu sielun hiukkasiin - ovat alituisessa toiminnassa.

Alkukeskusaurinko säteilee ikuisuuteen seitsemän prisma-auringon kautta, jotka hajottavat alkuvalon seitsemän kertaa seitsemään spektrin väriin. Siten alkukeskusaurinko tavoittaa prisma-aurinkojen välityksellä jokaisen elämänmuodon, myös sielun ja ihmisen.

Henkiolennot, sielut ja ihmiset kukin johonkin seitsemästä prisma-auringosta. Henkiolennon ja sielun mentaliteetin mukaisesti ne asettuvat suhteeseen johonkin olemuspuoleen tai ominaisuuteen - johonkin prisma-aurinkoon.

Jokaisella henkiolennolla ja myös jokaisella sielulla on itsessään tahraantumaton ydinolemus, jota sanotaan myös henkisen ruumiin henkiseksi sydämeksi. Ydinolemus on suuntautunut kohti yhtä seitsemästä prisma-auringosta ja sen välityksellä edelleen kohti alkukeskusaurinkoa. Jokainen sielu ja jokainen henkiolento on liittynyt siihen prisma-aurinkoon, johon henkiolennon tai sielun olemuspuoli tai ominaisuus kuuluu. Yksikään sielu ei voi vaihtaa sitä Jumalan olemuspuolta tai ominaisuutta, joka hänessä toimii antaen hänelle leimansa. Se on sielun henkinen synnyinsäde.

Mitä enemmän henkisen ruumiin - myös sieluksi sanotun - hiukkasissa oleva henkinen ydinenergia on suuntautunut kohti ydinolemusta, sitä aktiivisempi se on. Voimistuneen aktiviteettinsa ansiosta se vetää ikuisuudesta puoleensa enemmän energiaa. Tämä vaikuttaa sitten positiivisesti sielussa ja ruumiissa.
Nämä lisääntyneet henkistä energiaa olevat voimat eivät vaikuta ainoastaan sielussa. Osa näistä henkisistä energioista virtaa kvanttien välityksellä aineellisiin atomeihin, soluille, elimille, rauhasille, hormoneille ja lihaksille, ihmisen koko elimistöön. Mitä vastaanottokykyisempi sielu on elämää antaville voimille, sitä enemmän hänen elimistönsä ottaa vastaan jumalalliselta olemukselta.

Mitä enemmän henkistä voimaa sieluun ja fyysiseen ruumiiseen pääsee virtaamaan, sitä terveempi ja elämänmyönteisempi ihmisestä tulee.
Energioiden ansiosta fyysinen ruumis kohoaa korkeammalle värähtelytasolle ja saa aikaan vähitellen koko atomirakenteessa vahvistuneen aktiviteetin.

Kaikissa aineellisissa elämänmuodoissa ovat olemassa nämä henkiset elämänkantajat, henkiset osavoimat, myös tähdissä, planeetoissa ja luonnossa. Jokaisessa aineellisessa muodossa, joka on muodostunut atomeista, vaikuttavat henkiset voimat. Ilman henkisiä voimia ei aine voisi olla olemssa. Ei olisi ainuttakaan aineellista atomia, elleivät henkiset osavoimat olisi toiminnassa. Olipa kyse atomeista tai molekyyleistä, kaikessa on Henki. Ilman Henkeä ei elämää olisi, sillä Henki on elämä.

Kaikki materia niin kuin myös ihminen on vain alemman laatuiseksi muuntunutta valoeetteriä.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat