Seuraa 
Viestejä45973

Henkiset universumit muodostavat puhtaat hienoaineelliset aurinkokunnat ja siellä kaikki omavaloinen loistaa sisältä ulospäin. Ei ole varjoja.

Kaikkeuden perusolemus on makrokosmos, joka on voimakkaan tiivistymisprosessin seurauksena ja synnyttänyt vähitellen suunnattomien pitkien ajanjaksojen aikana vähitellen kokonaisuniversumin jakaantumisen.

On siis olemassa ikuinen todellisuus, ikuinen makrokosmos, joka on ikuinen laki ja joka sulkee piiriinsä kaikki puhtaat omavaloiset ja kaiken puhtaan omavaloisen olevaisen.

Sen lisäksi on olemassa makrokosmos, joka sisältää hienoaineelliset tasot, kehitystasot lukemattomine planeettoineen. Niillä oleskelevat ne sielut, jotka tulevat maan päältä jätettyään maalliset ruumiinsa.

Edelleen on olemassa aineellinen makrokosmos. Siihen kuuluvat karkea-aineiset planeetat, joilla asuvat ihmiset ja karkea-aineiset luonnonkunnat.

Puhdas makrokosmos on Absoluuttinen laki, joka virtaa läpi kaikkeuden kaikkien kuntien ja piirien, sekä pitää ne yllä. Henkisen ikuisen makrokosmoksen lähinnä tiivistyneimmässä piirissä ovat puhdistustasot lukemattomine hienompiaineisine tähtineen sekä voimakkaasti tiivistyneet piirit, joihin kuuluu aine karkea-aineisine planeettoineen, ovat siis ikuisesta makrokosmoksesta voimakkaimmin tiivistyneitä osia.

Molempien maailmojen makrokosmokset - puhdistustasot ja sen lukemattomat eri värähtelytasoilla olevat hienompiaineiset aurinkokunnat ja karkea-aine kuuluvat hyvin korkealla värähtelevään ikuiseen makrokosmokseen eli ovat sen energian läpäisemiä. Ne tulevat luonnollisesti jälleen sykleittäin sulautumaan takaisin Absoluuttiseen todellisuuteen, Absoluuttiseen makrokosmokseen, Absoluuttiseen lakiin, koska toiminnassa on olemassa laki, lähetys ja vastaanotto.

Tästä jakaantumisesta: ikuinen makrokosmos rajoitetut makrokosmokset - hienoaineelliset kehitystasot ja aine, jotka syntyivät tiivistymisprosessin seurauksena juontuu seuraava tilanne:
Ikuista, Absoluuttista, makrokosmosta asuttavat puhtaat omavaloiset valo-olennot - heitä kutsutaan myös henkiolennoiksi.
Rajoitetun makrokosmoksen kehitystasoilla elävät ruumiista poistuneet sielut ja maan päällä aineeseen ruumiistuneet sielut, ihmiset.

Kaikkia universumeita, niin puhtaita kuin hienomateriaisien kehitystasojen makrokosmosta ja aineellista makrokosmosta, ylläpitää yksi voima, Henki, virtaava, kaiken läpäisevä, kaikkialla läsnäoleva energia, kaiken läpi ikuisesti virtaava laki, jossa henkiolenot elävät ja joka ylläpitää myös sielut hienoaineellisessa makrokosmoksessa ja ihmiset aineen tasolla.

Aineellinen atomi ei ole muuta kuin kiteytynyt henkinen atomi, joka vuosimiljardien kuluessa ympäröi itsensä eri tavoin värähtelevillä voimilla säteilyintensiteetin muutosten johdosta.

Aineen rakenneosat - miten ihmisellä onkin tapana niitä nimittää, atomeiksi, molekyyleiksi tai alkeishiukkasiksi - eivät ole mitään muuta kuin jännitteeltään pudonnutta valoeetterienergiaa. Valoeetteri kiteytyi. Tätä valoa sanotaan materiaksi eli kiinteäksi aineeksi.
Tässä aineen makrokosmoksessa me ihmiset elämmä ja tätä aineen makrokosmosta me ihmiset tutkimme laitteillamme.

  • ylös 0
  • alas 0

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat