Seuraa 
Viestejä45973

Jatkuvuuden laki ja neljän kentän teoreema
Kirjoittanut: mark damiani 27.4.2007 klo 19.46

Me olemme siis tehneet ihmiskunnan historiaa, nostamalla maailman tietoisuutta
ylöspäin ja huimasti. Samalla me olemme auttaneet lähellä olevia rakkaita ihmisiämme
ylöspäin heidän elämässään. Kun me olemme auttaneet meidän ystävämme sille tasolle,
että hän auttaa myös sinua, on meillä asiat hyvin. Kun minä ensi kertaa sanoin, Helenalle
rakkaalle ystävälleni ja rakastetulle naiselleni; ” Tiedätkö, minä olen keksinyt uuden teo-
reeman?” Ei hän innostunut asiasta ollenkaan, miksi? ”Koska se ei ole mahdollista.”
Kuului kipakka vastaus. ”Ai olenksmä, muka liian tyhmä?” vastasin ällistyneenä. Sillä mi-
nulle asia oli päivän selvä ja aloin tietysti kertomaan innoissani asioita joiden kautta olin tu-
lokseeni päässyt, kun ymmärsin kuin salama kirkkaalta taivaalta; ”Eihän sitä voi ymmärtää
ellei ole tiettyjä perus tietoja toisistaan täysiään erillisistä asioista, joista kuitenkin muodostuu
samalla aivan toinen todellisuus ja tulevaisuus. Se on iso asia, mutta nyt täytyy vain pitää pää
kylmänä ja jäitä hattuun, Koska nyt meillä on hyvät välineet, niille jotka haluavat päästä elämäs-
sään eteenpäin sekä henkisesti, taloudellisesti ja hierarkkisesti. Ja tässä järjestyksessä, koska jos
ei tunne perusteita, ei voi ymmärtää koko asiaakaan. Minä olen samalla opiskellut elämäni par-
haimmat oppi tunnit ihmisyydestä, anteeksi annosta ja avuliaisuudesta, koska se on uuden elämän
mallin perusasia ja ensimmäinen sääntö. Sillä uudessa elämässä ei ole hyvä tehdä äkkinäisiä päätöksiä, koska ellei ole ottanut selvää vähintään kolme eri vaihtoehtoa, kuinka voi käydä
päätöksen jälkeen. Kun tutkin asioita monilta tietyiltä kanteilta, niin minulle selvisi myös pari
muuta elämään liittyvää tehtävää. Jos me olemme osa tätä kosmista kokonaisuutta, niin meissä
on siis osasia myös siitä. Silloin minä aloin tutkia sähkömagneettisen kentän ja ajatus energian
yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Ja siitä että on atomia pienempiä hiukkasia, partikkeleita
eli kvarkkeja. Niillä on monia ominaisuuksia ja ihmeellisyyksiä. Sillä avaruudessa ei ole tyhjiö,
vaan siellä on vetovoimia, työntövoimia, sähkömagneettisia kenttiä, varauksellisia hiukkasia ja
varauksettomia. Niitä samoja valonsäteitä, joita auringostakin tulee. Meidän täytyy myös ym-
märtää silmän rakenne ja yhteydet aivoihin, jotta käsitämme kuinka jatkuvuus muodossa tai
toisessa on mahdollista myös ihmiselle. Ja, itse asiassa, niin se on ollut iät ja ajat, kirkolla
on myös tiedossa tämä ns. ”salaisuus” he vain eivät opeta tätä puolta, vaan ihan väärää seikkaa.
Kyllä Jeesuskin olisi kertonut kuinka 13 kaveria ja ystävää voivat tehdä hyviä töitä, matkustella
kaupungista toiseen ja elättää itsensä auttamalla muita. Hehän koostuivat aikansa ammattimiehistä
ja olivat hyviä ihmisiä, jotka halusivat ymmärtää Jeesusta, joka oli tajunnut kuinka hän voisi auttaa
kavereitaan elämässään eteenpäin, siten että heidän elintasonsa nousisi samalla. Tässä samalla lukija huomaa kuinka tällaisen ajatuskaavion yhdistäminen vaatii myös erikoisen tavan hyppiä asiasta toiseen. Tässä todistetaan myös adhd:n luova puoli hyötykäytössä.

Nyt me siis opiskelemme hiukan kvanttifysiikkaa, että ymmärrämme, miksi maailma muuttuu ja paljon, sekä miksi ei ole sama mitä ajattelet tai teet! Lainaus D-teoriasta:

”D-teoria selittää Universumin synnyn ulottuvuus kerrallaan ja laajenemistavan. Maailma ei syntynyt suoraan kolmiulotteiseksi. Kehityskertomuksesta on puuttunut ulottuvuuksien lukumäärän kehitys ja samalla avaruuden kehitys. Avaruuden laajeneminen saa D-teoriassa uuden mallin.
Malli osoittaa, että kysymys ns. antimaterian ja materian määrien symmetriasta on virheellinen.
D-teoria antaa yksinkertaisen selityksen elektronin käyttäytymiselle kaksoisrakokokeessa. Elektroni todella kulkee samanaikaisesti molempien rakojen kautta, mutta ei silti ole samaan aikaan kahdessa eri paikassa! Elektroni sijaitsee 3D-avaruuden ulkopuolella ja sillä on projektio 3D-pinnalla. Mallin avulla ymmärretään mm. Bohrin komplementaarisuusperiaate.”

Ja mehän tiedämme, että aivoissamme tapahtuva kaikkinainen ajatus on myös sähköistä liikettä, joten voidaankin päätellä, että ajatuksillamme on oltava jokin yhteinen ”pankki” tms. ”piilosäilytys paikka”. Sillä eihän meidän ajatuksemme kokoajan todellakaan ryntäile aivoissamme, vaan jossakin ne ovat ”säilössä” silloin kun emme niitä tarvitse. Ja jos nyt on siis todistettu että elektroni voi kulkea 2 portin kautta, olematta kuitenkaan 2 eri paikassa samanaikaisesti, niin mitä se käytännössä sitten tarkoittaa? Minulle se tarkoittaa moniakin asioita, mutta ensin käsittelemme tämän uuden todistetun ominaisuuden ajatuksen kannalta. Jos siis ajatuksemme ovat sähköisten impulssien aiheuttamaa liikettä, jonka nyt voidaan havaita kulkevan jopa kahta eri reittiä, olematta silti eri paikassa yhtä aikaa, niin silloinhan niillä on oltava jokin yhteinen nimittäjä/paikka. Minä nimittäisin sitä paikaksi nimeltä ”eetteri”, mikä on avaruuden ”tyhjiötä” vastaava nimitys kuitenkaan olematta tyhjiö, sillä se sisältää sähkömagneettisia kenttiä, planeettoja, kuita ja tähtiä. Seuraavaksi taas lainaus D-teoriasta:

”Piilomuuttujateorian hypoteesi:
On olemassa asioita, joita ei voida suoraan havaita edes periaatteessa, mutta ne ovat fysikaalisesti olemassa.”

Ajatusenergia on siis yksi tällainen asia, joka voidaan todistaa erilaisilla mittauksilla todeksi olevan,
mutta jonka toimintaa me itse asiassa vasta alamme hiukan ymmärtää ja oppia käsittämään, kuinka se toimii ja käyttäytyy. Joka on nokkela niin arvaa varmasti mihin minä pyrin tällä koko jutulla:
Ajatuksemme ovat yksi osa meitä, aivan kuten sydän, keuhkot, maksa jne. Nekin muodostuvat pienemmistä osasista ja yksiköistä, joita on myös maapallolla, mutta myös avaruudessa (suolaa, vettä, ym.). Nyt me ymmärrämme, että jos meissä on osasia avaruudesta, joka on infiniittinen,
alati jatkuva, täytyy meidänkin olla osaltamme alati jatkuvaa energiaa. Nyt se voidaan todistaa
ajatuksen tasolla olevankin. Näin ollen ne, jotka ovat uskoneet ihmisen tulleen avaruudesta tai tähdistä, se pitää tietyllä tavalla paikkansa.

Sillä luojamme, oli se kuka tai mikä hyvänsä, tiesi että me nokkelina aivojemme käyttäjinä
ja loogisesti edeten päätyisimme ennen pitkää siihen tulokseen, että ensin oli ajatus ja sitten toi-
minta, joka voidaan myös todistaa. Eli ajatusenergia on kaikkien syiden alkusyy, jos lainaamme tähän idän filosofian käsitteitä ja voidaankin sanoa, että tieteellä meni 2000v. aikaa todistaa se,
minkä uskovaiset jo tiesivät sisimmässään. Itse en ole uskonut yhteen ideologiaan, vaan siihen, että kaikilla on yhteinen päämäärä, joten jokaisesta tulee opiskella pääpiirteet, että voi ymmärtää
ihmisen ja luonnon toimintaa sekä käyttäytymistä yleensäkin. Ja niin se pitääkin paikkansa, kun lisäämme siihen vielä eri tieteen ja tekniikan haarat, jotka osaltaan todistavat tämän, joten voidaan sanoa lopuksi; kaikki vaikuttaa kaikkeen, pitää sittenkin kutinsa.

Ja takaisin aivojen moniulotteiseen maailmaan, joka todella on monipuolisempi kuin arvaam- mekaan, sillä jos ajatus on sähköisistä impulsseista koostuva paketti, tai tarkemmin ottaen se
koostuu useasta sähköimpulssipaketista, jotka aivomme käsittelevät omalla tavallaan, muodos-
taen meille käsityksen todellisuudesta, asiasta tms. Nyt me siis voimme ajatella, että maailmamme
muokkautuu myös omien ajatustemme kautta joko todeksi tai epätodeksi, riippuen siitä kuinka
me sitä havainnoimme. Mutta se on myös totta, että ajatuksemme ovat yhteydessä toisiinsa sähkö-
magneettisen kentän kautta, jota nimitämme tässä m-kentäksi. Tässä kentässä esiintyy siis sähkö- kenttä, magneettikenttä ja hiukkaskenttä, jossa erilaiset hiukkaset täyttävät tyhjiön. Valo on yksi
ilmiö, joka käyttää hyväkseen tämän kentän aaltomaista etenemisominaisuutta, joten miksi ajatuk- semme eivät käyttäisi tätä samaa ominaisuutta hyväksi? Itse asiassa se kyllä käyttääkin, sillä telepaattiset yhteydet kaksoslasten tutkimuksissa viittaisi nykytieteen valossa näin tapahtuvan. Itse
olen myös kokenut monenlaisia ”ajatusten vaihtoa”, mutta en ole koskaan siihen paremmin pereh-
tynyt, ennen kuin tajusin ajatuksen ja sähköenergian yhteneväisyydet sekä mahdollisen yhtymä- kohdan eli m-kentän merkityksen laajemmassa mittakaavassa. Minusta tämä kaikki todistaa sen, että ihmisillä ollut telepaattinen kyky on ollut olemassa, mutta se hävisi ihmisen ns. materialisoi- tuessa ja nyt se havaitaan vain pienillä lapsilla, jotka vanhetessaan sen unohtavat mikä on tietysti sääli. Mutta mitä muuta se tarkoittaa, jos ajatuksemme ovat yhteydessä kaikkeuteen m-kentän tasolla? Se vahvistaa minun käsitystä siitä, että on elettävä tässä hetkessä. Menneisyydellä ja tu-
levaisuudella ei ole merkitystä mitä tässä ajassa tapahtuu, muuta kuin siinä mielessä, että menneistä
voimme ottaa oppia ja tulevaisuutta suunnitella ja ennustaa. Muutoin meidän tulee toimia niin kuin tässä hetkessä tapahtuu ja se onkin sitten jokaisen henkilön uskomusten, oppien ja henkisyyden yh-
teensanelema tapahtuma. Eli kuinka tilanteessa kuin tilanteessa tulee toimia, on monialainen tapah- tuma, johon vaikuttaa monet eri asiat ja seikat. Mutta se mikä on tärkeintä, on ymmärtää omien tekojen ja ajatusten vaikutus suurempaan kokonaisuuteen joko negatiivisesti tai positiivisesti sekä
myös ymmärrettävä niiden vaikutus ala ympäristöömme. Sillä koskaan ei tiedä kuka kuulee mitä yksin jupisetkaan…

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (1)

Ajatus syntyy muistista, muistin reaktio aistimukseen.

Ellei ole muistia, ei ole ajatustakaan.

Sanallistettu ajatus on kokemuksen tulos.

Sana ei synny ilman kokemusta, mutta sanallistamalla, sitä kyllä voidaan lisätä, siis kokemusta.

Tämä on kyllä itsestään selvä asia, katsokaa pieniä lapsia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat