Seuraa 
Viestejä45973

Ikuinen yleisperiaate on epäitsekästä antamista ja epäitsekästä vastaanottamista. Kaikkiallisessa laissa elävä käyttää yleisperiaatetta. Hän lähettää impulsseja ikuisesta Laista käsin ja ottaa jälleen vastaan ikuisesta Laista, koska kaikki sisältyy kaikkeen. Koska jokainen henkiolento on muodon saanut kaikkeus, se omistaa ikuisuuden ydinolemuksenaan.
Kun nyt henkiolento lähettää, se lähettää kaikkeuden impulsseja kaikkeuteen. Ja mitä se ottaa vastaan, on taaskin kaikkeuden impulsseja - Lakia. Se on Itse, tosiolevaisuus; se on persoonaton, koska se ei ole riippuvainen mistään ulkopuolisesta.

Ikuinen yleisperiaate on tämä laki: liitä ja ole.
Epäpuhdas periaate sitä vastoin kuuluu: erityä, sido ja hallitse.

"Antamisen ja vastaanottamisen" yleisperiaatteessa, ikuisessa todellisuudessa, ei ole olemassa ajatusta.

Puhtaassa todellisuudessa olennot lepäävät ja liikkuvat kaikkiallisessa virrassa. Heidän "kielensä" on Laki. Kun he lähettävät, he laskevat sisämaailmastaan liikkeelle jonkin impulssin tai useampia impulsseja kaikkiallisesta virrasta. Toinen puhtaassa todellisuudessa oleva olento, jolle impulssit oli lähetetty, ottaa ne sitten vastaan. Ne ilmentyvät hänessä absoluuttisena kuvana. Henkiolento näkee ja samalla tietää impulssien sisällön, impulssin, joka on pisara suuresta valtamerestä, joka on Laki: kaikkeuden rytmi, kaikkeuden sfäärien sointi.

Ensimmäiset negatiivisen kylvön suorittaneet olennot eivät vielä tunteneet ajatuksia. Ne syntyivät vasta silloin, kun he tulivat erimielisiksi ja jokainen halusi salata jotain muilta. Siitä, mitä he eivät halunneet tuoda julki, mutta joka oli kuitenkin tuntemuksena olemassa, kehittyi toisenlainen frekvenssi, "välikommunikaatio", joka sijoittui tuntemuksen ja yhä laajentuvien äänteiden, sävelten väliin: syntyivät ajatukset.
Aluksi negatiivisen kylvön suorittaneilla olennoilla oli negatiivisessa prinsiipissään vain negatiivinen impulssi - yksi tuntemus - jota he levittivät.

Myöhemmin tiivistymisen edetessä he poistivat lähimmäisensä sisimmästään, sillä he eivät luottaneet toisiinsa ja rakensivat salaisuuksien verhoa. Epäluottamuksesta ja vaikenemisesta syntyi lisää niin sanottuja salaisia viestintäyhteyksiä. Aikojen kuluessa salaisuuksista syntyivät ajatukset, "välivärähtely", joka sijoittuu tuntemuksen ja äänten, sävelten väliin.

Negatiivisen kylvön suorittaneet olennot alkoivat nyt ajatella yhä enemmän ja enemmän ja lausuivat julki vain sen, minkä tahtoivat saattaa tiettäväksi. Tästä syntyi yhä lisää äänteitä, säveliä, joista tuli yhä runsaslukuisampia ja joista kehittyi kieli. Tätä olentoa, joka ei enää ollut olemuksena lähimmäisessään, täytyi puhutella ulkoapäin, koska sisäinen lähettäminen, henkinen viestintä, oli lakannut toimimasta.

Nykyisin vallitsee sama tilanne kuin negatiivisen kylvön alussa: ihminen lausuu sen, mitä haluaa tehdä tiettäväksi- Ja mitä hän ei halua ilmoittaa, siis lausua julki, hän kätkee ajatusmaailmaansa - mahdollisesti hän jopa puhuu toisin kuin ajattelee.

Sielun rasitteita, ohjelmia, vastaten syntyi näissä olennoissa yhä enemmän aliviestintäkerrostumia, sillä jokainen tuntemus, jokainen ajatus ja jokainen sana on samalla lähetys- ja vastaanottotoimintaa. Ne ympäröivät ihmisen. Ne ovat hänen ajatusverkkonsa - verkosto, johon hän on itse eristänyt ja vanginnut itsensä. Ajatusverkot muodostavat hänen "pienen maailmansa".

Tämä vaikutus lisääntyi yhä enemmän: maailmaan suuntautunut ja omiin ajatusverkkoihinsa eristäytynyt ihminen ei ajatellut eikä ajattele enää henkistä alkuperäänsä. Itsekkyydessään hän unohti suuren kokonaisuuden ja henkisen perintönsä, itsessään olevan todellisuuden.

Paljon hän on ajatellut ja ajattelee vain itseään, omaa hyvinvointiaan ja aineelista menestystään, omaisuutta, mainetta ja valtaa. Sen seurauksena hän on jakanut palstoihin ja hallinnut ja hallitsee niitä.

Käyttämällä hyväkseen yleisprinsiipin kääntämisestä syntynyttä periaatetta eriytä, sido ja hallitse ihminen perusti organisaatioita ulkoiseen maailmaan dogmeineen, riitteineen ja kultteineen.
He loivat instituutioita, perustivat riittejä, seremonioita ja kultteja, antoivat lakeja ja asetuksia sitoen ihmiset niihin hallitakseen heitä. Tämä on johtanut vallanhimoon, väkivaltaan ahneuteen kateuteen, vihollisuuksiin ja sotiin ja paljon muuhun.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (4)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Moses Leone
Yrjö varmaan ilahtuisi, jos Henkinen menettäisi viestintäkykynsä.

N/C . ( TAI kykynsä ).

Moses Leone
Yrjö varmaan ilahtuisi, jos Henkinen menettäisi viestintäkykynsä.

Mitäs tämä on? Jaa, hetken jo luulin, että ystäväni ja rakas
toveri/-mme/-ni Yrjö Puska
taas velmuilee...

Mutta sanottakoon silti, että minä Henkiset en toki ole menettänyt viestintäkykyäni. Asia käy ilmi mm. tuolta

--> http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtop ... ht=#469959

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat