Seuraa 
Viestejä45973

Perusvoiman tuottoon on kaksi vaihtoehtoa joko polttoprosessit (hiili, turve, puu, kaasu) tai ydinvoima. Tuuli ja aurinko ovat toistaiseksi epävarmuutensa, tekniikkansa ja hintansa takia marginaali lähteitä eivätkä välttämättä koskaan sovellu perusenergian tuotantoon. Vesivoima on jo maksimissaan käytössä. Energasäästöjä kannattaa tietysti toteuttaa aina kun se on mahdollista, mutta mikään prosessi ei toimi nollaenergialla. Fuusio ja päästöjen talteenotto on vasta tulevaisuutta.

Verrataan polttoprosessien ja ydinenergian haittoja.

Ainoa tunnettu teknisesti ei- turvallisella ja suojaamattomalla reaktorilla tapahtunut onnettomuuden laskettuja uhreja syöpäkuolleisuuden johdosta on mahdollisesti noin 4 tuhatta tai 30 tuhatta 80 vuodessa, täytyy ottaa huomioon että raktori pelasti moina henkiä koska vaihtoehtoisesti oltaisiin tietysti käytetty hiilivoimaa luvut siis pyöristyvät reilusti alaspäin lisäksi syövät ovat nykyään parannettavissa jopa 90 prosenttisesti ja keinot kehittyvät jatkuvasti eli lukuja on taas pyöristettävä alaspäin. Ternobylin onnettomuuden hinnaksi on arvioitu, silloisista poliittis taloudellisista epäsuotuisissa olosuhteissa johtuen, joitain satoja miljardeja dollareita tästä tietysti vähennetään hiilivoiman haittojen mahdollisesti sinänsä aiheuttamat kulut. Kaivostoimainta on energiatehokasta ja pienimuotoista.

http://www.yle.fi/teema/tiedeuutiset/uu ... ml?id=2307

Polttoprosessien takia ilmaan syntyy pienhiukkasia jotka vaurioittavat&ärsyttävät silmiä, keuhkoja, hengitysteitä ja kulkeutuvat verenkiertoon Suomessa 80 vuoden aikana noin 100 tuhatta tulee kuolemaan tästä syystä, EU25:ssa noin 27,8 miljoonaa ja maailmanlaajuisesti luku on tietysti paljon suurempi. Taloudelliset tappiot ovat Suomessa 80 vuoden ajalta noin 80-220 miljardia euroa, EU25 alueella noin 21400-62400 miljardia euroa, maailmanlaajuisesti luonnollisesti paljon suuremmat. Polttoprosesseihin liittyvä kaivostoiminta on vaarallista ja laajamittaista, lisäksi hävitetään soita metsiä suuressa mittakaavassa ym.

http://www.tekes.fi/julkaisut/Fine_Terveys.pdf

Ydinvoimalla käyttäen lisäksi sähkömoottoreita polttoprosessien kuolleisuus voidaan lähes nollata ja nykyisillä turvallisuus käytännöillä uusia vastaavia onnettomuuksia tuskin tapahtuu sinänsä ja jos tapahtuisikin nykyisten turvallisuus käytäntöjen ansiosta vahigot olisivat todennäköisesti paljon vähäisempiä. Lisäksi kehitteillä on vieläkin turvallisempia reaktori tyyppejä.

Oma lukunsa on tietysti polttoprosesseissa syntyvä hiilidioksiidi&metaani ja niiden mahdollinen yhteys kasvihuone-ilmiöön.

Lisävoimalaoita tarvitaan a) korvaamaan vanhentuvat voimalat b) korvaamaan polttoprosessiin perustuvat voimalat !EDIT oli unohtua f) kattamaan mahdollisen energiantarpeen nousun! jos rahalla on väliä (sillähän on väliä) ja Suomen etu sinänsä kiinnostaa niin lisävoimaloilla voidaan d) paikata tuontienergialla täytetyt aukot e) viedä energiaa ulkomaille. Terveen taloudellis, sosiaalisen kehityksen vaarantuminen on tietysti valtava terveydellinen, ympäriställinen, sosiaalinen, poliittinen ja sotilaallinen uhkatekijä maailmanlaajuisesti.

Lisäksi pitkällä tähtäimellä useimmat polttoprosesseihin käytetyt raaka-aineet loppuvat muutaman sadan vuoden tähtäimellä. Vaikka uraani alkuaineena on sinänsä yleinen eikä saatavuus tuhansiin vuosiin vaarannu, niin sekin loppuu, käyttöikää voidaan pitkittää uusiokäytöllä lisäksi fissiota voidaan soveltaa Toriumiin. Uraanin ja uusiokäytetyn uraanin saatavuus luultavasti riittää kunnes fuusio on teknis/taloudellisesti käypä ratkaisu. Uraania voitaisiin teknisesti ottaen louhia myös mm asteroidivyöhykkeeltä mutta tuskin siihen ikinä maan energia tarpen vuoksi tullaan.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (29)

vihertaapero
Seuraa 
Viestejä6081

Paljonko ydinvoima suomessa on säästänyt hiiltä käyttöhistoriansa aikana olettaen että samainen sähkömäärä olisi ydinvoimaloiden sijaan tuotettu hiiltä polttamalla?

Jatkokysmyksenä esittäisin minkälaiset ympäristöseuraamukset tällä olisi ollut?

Konsta: ...joten jäähdytysvesi on varmasti erittäin korkeaktiivista.
Brainwashed: En tosiaankaan pidä itseäni minään asiantuntijana...

Puuhevonen
Seuraa 
Viestejä6657
Nemo
Perusvoiman tuottoon on kaksi vaihtoehtoa joko polttoprosessit (hiili, turve, puu, kaasu) tai ydinvoima.

Bioperäiset polttoaineet eivät ole kestävän kehityksen mukaisia polttoaineita, koska ne vaativat järjettömän paljon maa-alaa, mikä on sataprosenttisesti pois luonnolta. Pelto aiheuttaa liki totaalisen luonnon holokaustin sille alueelle missä maanviljelystä harrastetaan. Ja maanviljelyksen lähiauleetkin ovat pahasti vaurioituneet habitaattien pirstoutumisen takia.

Lisäksi mikään maaperä, ei kestä jatkuvaa viljelyä, koska maaperä köyhtyy. Lannoittaminen ei myöskään ole järkevää ymmärrettävistä syistä. Maaperän köyhtyminen on sitä nopeampaa, mitä nopeampaa on kasvu.

Biotuotetteita voidaan kuitenkin tuottaa siellä missä puita ei kasva, eli aavikolla. Tämä teknologian on myös lupaava, joskin on ollut lupaava viimeiset 15 vuotta.

Hiilivoima on kuitenkin oma suosikkini, koska se on halpaa ja teknologia toimivaa ja vähänsaastuttavaa. Lisäksi jos vain ihminen lopettaa luonnon teollisen hyödyntämisen, ruuan tuotantoa lukuunottamatta, niin biomassa pystyy absorboimaan kaiken ihmisen sinne päästämän hiilen. Luonnonvarainen metsä pystyy varastoimaan hehtaarille 200-2000 tonnia hiiltä, joten osaat itsekin tehdä matematiikan että voisiko luonto varastoida ihmisen käyttämän fossiilisen polttoaineen sisältämän hiilen. Lisäksi mitä enemmän hiilidioksidia on ilmakehässä sitä nopeammin se sen tekee, koska hiilidioksidi on parasta lannoitetta.

Nemo
Tuuli ja aurinko ovat toistaiseksi epävarmuutensa, tekniikkansa ja hintansa takia marginaali lähteitä eivätkä välttämättä koskaan sovellu perusenergian tuotantoon.

Aurinko on tällä hetkellä ainoa puhdas energianlähde. Toistaiseksi vain liian kallis, mutta _tulevaisuudessa_ asiat _saattaa_ muuttua. Samoin kuin tulevaisuudessa saatetaan kehittää toimiva ja taloudellinen hyötöreaktori. Lupaavia prototyyppejä on jo rakennettu.

Tuulivoima on pahasta, että se muuttaa tuulen liike-energiaa lämpöenergiaksi eli se lämmittää suoraan ja hidastaa ilmamassojen kiertämistä, sekoittumista ja viilenemistä, mikä johtaa lämpenemiseen. Erityisesti ilmavirtauksiin varastoituneen energian poistaminen ilmastosta näkyy käytännössä ilmaston lämpenemisenä. Eli tuulivoiman suora ilmastovaikutus melkoinen. Jos hiilivoima korvattaisiin tuulivoimalla kokonaan, niin se johtaisi yhtävoimakkaaseen ilmastovaikutukseen kuin mitä jos ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuisi ilmastomallien mukaan.

Tuulivoiman uusiutumiskapasiteeti on noin 70 TW eli jos tuulivoimakapasiteettia tehdään tuon verran, niin ei voida saada enää lisätehoa, koska tuulen sisältämä energia ei pysty uusiutumaan tuota nopeammin. Maailman tämänhetkinen energiantuotantokapasiteetti on noin 47 TW.

Tämä on jännä ajatus, mutta helppo kuitenkin ymmärtää, että jostain sen tuulimyllinkin energia on revittävä, ja tokihan sillä on ilmastollisia seurausvaikutuksia, jos ilmavirtauksista revitään energiaa.

Siitä voi siis miettiä, kumpaa tuotetaan, halpaa hiilivoimaa vai kallista tuulivoimaa, jos niiden tuotannon saastuttavuus ovat suunnilleen vastaavia per tuotettu megawattitunti.

Nemo
Vesivoima on jo maksimissaan käytössä.

Vesivoima on hankalaa, koska se sotkee jokien ekosysteemejä, joten se vaihtoehtona on huonoimmasta päästä ainakin ympäristön kannalta.

Nemo
Energasäästöjä kannattaa tietysti toteuttaa aina kun se on mahdollista, mutta mikään prosessi ei toimi nollaenergialla.

Ei toimi ei, mm. luonnonsuojelu on riippuvainen sellaisen energian tuotannosta, joka ei ole peräisin elävästä luonnosta tai häiritse elävän luonnon kiertokulkua. Ihminen vain tuhoaa luonnon totaalisesti, jos se yrittää käyttää elävän luonnon resursseja teollisessa mittakaavassa.

Nemo
Fuusio ja päästöjen talteenotto on vasta tulevaisuutta.

Kylmäfuusio on ehkä mahdollinen. Itse veikkaan sen ilmaantumista 20 vuoden sisään, voin lyödä tästä vetoa huomattavista rahasummista.

Lämpöfuusio on puolestaan mahdoton koska se on kallista, tuottaa paljon radioaktiivista jätettä (joskin aktiivisuuden on kesto vain joitain satoja vuosia), sekä sen ilmastovaikutus on valtava, koska fuusio tuottaa niin valtavasti hukkalämpöä, jota ei voida hyödyntää. Jos koko maapallon energiantarve tuotettaisiin fuusiolla, niin lämmön tuotanto olisi kertaluokkien verran suurempaa kuin nykyisin, jolla olisi vakavia seurauksia ilmaston lämpenemiselle. Meillä on jo yksi aurinko. Emme toistaiseksi kaipaa toista!

Nemo
Uraanin ja uusiokäytetyn uraanin saatavuus luultavasti riittää kunnes fuusio on teknis/taloudellisesti käypä ratkaisu. Uraania voitaisiin teknisesti ottaen louhia myös mm asteroidivyöhykkeeltä mutta tuskin siihen ikinä maan energia tarpen vuoksi tullaan.

Tosiaan, hyötöreaktorissa poltettu uraani on niin halpaa, että sitä voitaisiin hakea vaikka asteroideilta. Ainoa probleema on se, että pelkästään merivedestä tislattua uraania riittäisi 80 kilovuodeksi, joka on vieläkin halvempaa kuin asteroidiuraani, vaikkakin kalliimpaa kuin maaperästä louhittu. Maapallon uraanivarat riittävät siis miljooniksi vuosiksi joten ihan heti ei tarvitse lähteä sen takia asteroidia louhimaan. Asteroideille kuitenkin mennään, palladiumin ja indiumin ja platinan takia, koska niistä on paljon pulaa maapallolla, vaikka teollisuus voisi käyttää niitä moninaisiin prosesseihin.

Fissioenergia kuitenkin saastuttaa vähemmän kuin fuusio, joten turha sitä on korjata fuusiolla, ellei katalysoitua kylmäfuusiota keksitä. Tämä siksi että fuusio tuottaa lämpöä sekä järjettömän paljon Neutroneita, jotka sotkevat kaiken materiaalin säteileväksi, mihin ne vain koskettavat. Tämän vuoksi fissioreaktori tuottaa paljon vähemmän radioaktiivista jätettä kuin fuusioreaktori, koska sen neutronien tuotanto on oleellisesti vähäisempää sekä itse ydinreaktion ylläpito ei vaadi järjettömiä määriä energiaa, vaan se on spontaania tai edellyttää juuri neutronien absorboimista.

»According to the general theory of relativity space without aether is unthinkable.»

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
vihertaapero

Jatkokysmyksenä esittäisin minkälaiset ympäristöseuraamukset tällä olisi ollut?
Ei käytännössä mitään sellaista, mikä olisi selvästi mitattavissa tai osoitettavissa. Hiilen poltto on Suomessa melkoisen puhdasta touhua ja ainostaan hourupäät puhuvat tuhansista kuolemista ja valtavista radioaktiivisista laskeumista.

Konsta on vai

http://www.helen.fi/vuosi2003/ymparisto2.html

Ja miten niin radioaktiivisista päästöistä puhuminen on hourupäiden hommaa..

Luonnossa on jokapuolella radioaktiivisia aineita, varsinkin eloperäiseen massaan kiinnittyneenä, ja perustuuhan radiohiiliajoituskin juuri tähän..

Mitäs luulet mitä tapahtuu nille radioaktiivisille hiukkasille mitkä kivihiileen tai puuhiileen ovat sitoutuneena kun ko. aines poltetaan..

Hanasaari kuluttaa tunnissa 100 tonnia hiiltä.. Mitäs luulet kuinka paljon tuosta hiilestä on esim hiili-14:sta ??

http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/ ... gian+hinta

Vastaan itse itelleni.. Siinä on 12 ug radioaktiivista hiiltä.. joka taas tekee vuodessa 105g radioaktiivisa hiukkasia..

Kuinkamonta atomia luulet tosa olevan??

Eli ei se ihan tuulesta temmattua ole.. Plus sit kivihiili onkin sit ihan eri tavaraa, siellä onkin sitten kaikkea kivaa mukana kuten uraania ym..

Peetu, kyllä tuo hiilenpolton kauhuskenaario Suomessa on on puhtaasti ydinhurujen masioina pelottelukampanaja. Kyllä ydinuskovaiset siihen itse uskovat, en sitä kiellä, mutta alunperin se oli tarkoitettu vain välineeksi ydinvoiman lisäämiseksi ja ydinvoiman riskien suhteuttamiseksi, eli mitätöimiseksi.

Onhan sitten tietenkin tämä ilmastovaikutus, jota minäkään en kiistä. Mutta siinäkin tulisi olla jalata maassa, koska ei ole edes kuviteltavissa sellaista ydinbuumia, joka tuosta vaan syrjäyttäsi fossiiliset - tai edes merkttävästi vähentäisi niitä. Energian tarve kasvaa nopeammin, kuin ydinvoiman rakentaminen.

Ja lopuksihan meidä täytyy valita: radioaktiivinen planeetta ilmastonmuutoksella, tai vain ilmastonmuutos. Kumman option sinä ottaisit?

Väitätkö sää kirkkain silmin että tuonlaisillä typpi päästöillä ja hiukkaspäästöillä ei olisi mitään terveydellistä vaikutusta.

Vaikka joka tuutista syydetään että liikenteen hiukkaspäästöt ovat vaarallisia.. Ja oletko tietoinen mitä on savusumu??

Tai ne hiukkas/pölypäästöt mitkä syntyvät nastarenkaiden jauhaessa hiekan hienoksi hiukkasiksi josta aina varoitetaan keväisin..

Niin eivätkö Hanasaaren voimalasta tulevat 40 mg/kWh hiukkasia ole terveydelle vaarallista..

Hanasaari tuotti vuonna 2008 15 900 GWh energiaa.. Eli n 636 000 tonnia pienhiukkasia.. Korjaa jos laskin väärin..

Väitätkö edelleen että noiden hiukkasten epäterveellisyys on ydinvoimaprobagandaa..

Onkohan taas ideologialasit päässä..

peetu

Vaikka joka tuutista syydetään että liikenteen hiukkaspäästöt ovat vaarallisia.. Ja oletko tietoinen mitä on savusumu??
Alat sinäkin näköjään jo lähestymään ongelmaa. Eli meille pienhiukkaset tulevat enimmäkseen muualta, kuin hiilivoimaloiden piipusta. Hyvä, että sinäkin huomasit tuon. Ehket jatka enää tuota odysseijaasi hiilen monsteroimiseksi kakkein pahimmaksi uhkaksi.

Vaikka ei siinä mitään, kyllä minäkin haluausin päästä hiilestä eroon. Mutta kuten sanoin, jalat maassa....

Ju niin tulee mutta pitääkö sitä kuormaa ehdontahdoin lisätä..

Yhtä tappavia ne hjiilivoiman pienhiukkaset ovat kuin liikenteenkin..

Jos olet nenääsi myöten kaivossa vedessä, ni toivoisitko että joku tulee ja kaataa sen viimeisen sentin lisää vettä??

peetu
Ju niin tulee mutta pitääkö sitä kuormaa ehdontahdoin lisätä..

Yhtä tappavia ne hjiilivoiman pienhiukkaset ovat kuin liikenteenkin..

Jos olet nenääsi myöten kaivossa vedessä, ni toivoisitko että joku tulee ja kaataa sen viimeisen sentin lisää vettä??
No hyvä. Kun jatkossa meuhkaat hiilivoimasta, niin varmaankin objektiivisesti kerrot, että mikä sen osuus on pienhiukkaista. Asiahan on nyt konnossa ja minun puolestani loppuun käsitelty.

Ei näitä tarvitse edes verrata. Ydinvoima ja sillä sipuli.

Pelkästään hiilen louhinta aiheuttaa pahemmat ympäristötuhot ja enemmän paskaamista kuin ydinvoima ikinä. Käväikääpä huviksenne joskus jollakin hiilikaivoksella. En tosin suosittele menemään minnekään Kiinan, Venäjän tms. kaivoksiin, koska jo kaivokseen meneminen on helevetin paljon vaarallisempaa kuin ydinvoima/uraanin tuotanto ikinä.

Ainiin, entäpä sitten kun meille tulee maanjärjestys/tsunami/godzilla/avaruushirviö/Allah/pääkipu/stressi/hysteria/masturbaatio jne? Tai kuten muutama päivä sitten kuulin Vasureitten ehdokasnaisen paasaavan, että "kyllä Suomessakin voi tulla ydinvoimalaan vesi, koska Itämeri voi tulvia". Ainahan voi rakentaa oikein helvetillisen ison töpselin ja jos sekään ei riitä, niin sitten voi rakentaa vielä isomman ja vaikka kaksi!

Koko energiakeskustelu on hanurista, koska oikeasti ei ole mitään keskusteltavaa. Todellisia vaihtoehtoja on vain yksi.

Tuppu L 2.0
Seuraa 
Viestejä3156
Pienhiukkaset kuriin
Leena Huttunen, toimittaja
Suomen ympäristökeskus
Ympäristö-lehti 3/2006

* Pienen pienet hiukkaset päätyvät verenkiertoon
* Riskiryhmien elinikä voi lyhentyä kymmenellä vuodella
* EU herännyt toimiin
* Jokainen päättää toimista itse
* Puun pienpolton päästöjä tutkitaan

Ilmassa leijuvat pienhiukkaset vievät hengityselin- ja sydänsairaita ennenaikaiseen hautaan. Parantaako EU:n ilmanlaatudirektiivi tilanteen?

Katupöly tunkee taas nenään. Sitä syntyy, kun hiekoitushiekka jauhaa autonrenkaiden alla asfaltista kiviainesta irti. Kivipöly on enimmäkseen karkeata, halkaisijaltaan yli 2,5 mikrometrin hiukkasta. Hiukkasten pinnalla hengitysteihin voi kulkeutua haitallisia orgaanisia yhdisteitä ja maaperän bakteereja.

Suuri osa ilman pienhiukkasista kulkeutuu Suomeen muualta, lähinnä Keski-Euroopasta ja lähialueilta. Ne ovat peräisin paljolti energiantuotannon ja teollisuuden prosesseista. Merkittävimmät kotimaiset päästölähteet ovat tieliikenne ja puun pienpoltto. Pölyä syntyy myös luonnosta tuulen nostattamana.
liikenneruuhka, kuva Ervo Forsström, SYKE

Suomessa suurimmat pienhiukkasongelmat aiheutuvat tieliikenteestä ja puun pienpoltosta. Matalalla olevat pienhiukkasten paikalliset lähteet ovat terveydelle haitallisempia kuin kaukokulkeama. © Erno Forsström, SYKE.

Pienen pienet hiukkaset päätyvät verenkiertoon

- Hiukkaset, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä, voivat päätyä syvälle keuhkojen ääreisosiin. Pienimmät niistä, halkaisijaltaan alle 0,1 mikrometrin hiukkaset, voivat tunkeutua sieltä suoraan verenkiertoon, kertoo erikoistutkija, dosentti Raimo O. Salonen Kansanterveyslaitoksesta.

Verenkiertoon asti päätyneet hiukkaset rasittavat erityisesti sydänsairauksista kärsiviä. Hiukkaset aiheuttavat verisuonten seinämissä tulehduksia, joiden seurauksena veri hyytyy herkemmin ja tukosten riski kasvaa. Pitkällä tähtäimellä verisuonten seinämien jatkuvat pienet tulehdukset aiheuttavat myös terveelle ihmiselle suonten kalkkeutumia ja lisäävät siten sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Riskiryhmien elinikä voi lyhentyä kymmenellä vuodella

- Pienhiukkaset voivat lyhentää ihmisen elinikää jopa kymmenellä vuodella. Tämä riski on nimenomaan hengityselin- ja sydänsairauksista pitkään käsineillä, kertoo Raimo O. Salonen.

Kun otetaan lisäksi huomioon pienhiukkasten astmaatikoille ja pienille lapsille aiheuttamat jatkuvat haitat, puhutaan jo ongelmasta, joka koskettaa vähintään joka viidettä kansalaista.

- Terve, aikuinen, tupakoimaton henkilö kestää pienhiukkasille altistumista melko hyvin.

Karkeammat pienhiukkaset jäävät isompiin keuhkoputkiin, ja valtaosa niistä siirtyy liman mukana nieluun ja edelleen vatsaan. Vatsassa hapot hoitavat ongelman. Osa hiukkasista aiheuttaa kuitenkin biokemiallisia reaktioita hengitysteitä puolustavissa tulehdussoluissa. Jotkut yhdisteet, kuten pienpoltosta ja liikenteestä peräisin olevat PAH-yhdisteet, voivat lisätä syöpäriskiä.

EU herännyt toimiin

Hiekoituksen aiheuttamasta katupölystä huolimatta Suomen pienhiukkasongelmat ovat pieniä useimpiin EU-maihin verrattuna. Pahin tilanne on Belgiassa, Hollannissa ja Unkarissa.

Clean Air For Europe (CAFE) -ohjelman mukaan alle 2,5 mikrometrin hiukkaset aiheuttivat EU-maissa 350 000 ennenaikaista sydän- ja verisuonisairaiden kuolemantapausta vuonna 2000. Mukana tarkastelussa ovat myös uudet jäsenmaat. Suomessa vastaava luku on 1300.

Samana vuonna pienhiukkaset aiheuttivat EU:ssa yli 160 000 kroonista keuhkoputkentulehdusta. Rahassa mitattuna menetykset arvioidaan pienimmillään 270 miljardiksi, suurimmillaan 780 miljardiksi euroksi.

CAFE-ohjelman tulokset osoittivat, ettei EU:n nykyinen lainsäädäntö takaa riittävän hyvää ilmanlaadun kehitystä. Tämän takia komissio julkaisi syksyllä 2005 strategian, jonka päätavoite on vähentää väestön altistumista pienhiukkasille.

Komissio on lisäksi antanut ehdotuksen uudeksi ilmanlaatudirektiiviksi.

- Tarkoitus on saada ehdotukset maakohtaisista päästökatoista valmiiksi keväällä 2007, kertoo neuvotteleva virkamies Seppo Sarkkinen ympäristöministeriöstä.

- Parhaillaan ovat meneillään myös neuvottelut henkilöautojen uusista päästömääräyksistä. Radikaaleimmat rajoitukset tulevat dieselautojen pienhiukkaspäästöille. Niitä on tarkoitus pienentää 80 prosenttia.

Uuden strategian tavoitteena on vähentää päästöistä aiheutuvat ennenaikaiset kuolemantapaukset noin 60 prosenttiin vuoden 2000 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Jokainen päättää toimista itse

Kun maalle on määrätty tietty päästöraja, keinot sen saavuttamiseksi voi jokainen maa päättää suurimmaksi osaksi itse.

Direktiivi tuo mukanaan mittausvelvoitteen. Suomeenkin pitää perustaa 2 - 3 tausta-asemaa, joilla mitataan ilman laatua kaukana kaupungeista. Näin saadaan tietää pienhiukkastaso, jolle väestö laajalti altistuu. Seuranta-asemilla aletaan tehdä mittauksia, kun ilmanlaatudirektiivi astuu voimaan. Mittauksia tehdään kaikissa jäsenmaissa samoilla menetelmillä ja tuloksista päätellään, miten tilanne kehittyy.

Maailman terveysjärjestö ei ole ottanut kantaa siihen, mistä lähteistä tulevat hiukkaset ovat vaarallisimpia.

- Tarvitaan tutkimusta siitä, mitkä hiukkaslähteet ja millaiset hiukkasten kemialliset koostumukset ovat terveydelle kaikkein vaarallisimpia, sanoo Raimo O. Salonen.

- Tarvitaan monitieteistä tutkimusta useissa tutkimuskeskuksissa eri puolilla Eurooppa menetelmillä, jotka ovat keskenään vertailukelpoisia. Tarvitaan myös tarkempaa altistumistutkimusta ja tutkimusta hiukkasten myrkyllisyydestä. Muun muassa ilmasto-olot muuttavat epäpuhtauksien kemiallista koostumusta.

- Ehdotus laajan EU-tutkimuksen aloittamiseksi on jo vireillä. Suomalaiset ovat mukana tekemässä esitystä.

Puun pienpolton päästöjä tutkitaan

Salosen mukaan Suomessa erityisesti liikenteen ja puun pienpolton päästöt sisältävät terveydelle vaarallisia hiukkasia. Näille päästöille ihmiset myös altistuvat eniten.

Ympäristöministeriö selvittää tänä keväänä, onko puun pienpoltolle tarpeen asettaa päästörajoituksia pienhiukkasten terveysvaikutusten takia. Tutkimuksia tehdään muun muassa VTT:ssä, Kuopion yliopistossa ja Kansanterveyslaitoksessa. Jos rajoituksiin päädytään, ne koskevat uusia lämmityskattiloita ja tulisijoja.

- Puun pienpolton säätelyyn on käytävä rohkeasti käsiksi. Vaikutusarvioinnit osoittavat, että haittoja on. Ilmastonmuutoksen hillitsemiksi ollaan nyt lisäämässä bioenergian käyttöä. Pienpolttoa on lisättävä terveyden kannalta järkevästi, ei terveyden kustannuksella, korostaa Salonen.


http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=184030

Onko Konstalla jotian lisättävää..

Niin mut sää halusit edetä rauhasa ja jalat maasa.. no onko 300 000 kuollutta vuodesa tarpeeksi rauhassa??

Diam
Seuraa 
Viestejä3859

Mies kysyi kaiulta: Ostanko Nuhvin vai Majorin? ja kaiku vastasi: VAI MAJORIN!

peetu
Onko Konstalla jotian lisättävää..

Niin mut sää halusit edetä rauhasa ja jalat maasa.. no onko 300 000 kuollutta vuodesa tarpeeksi rauhassa??
Eipä juuri, kun tämä juurikaan koskettanut suomalaista hiilivoimaa, jossa aina eksyt pahasti.

Mitä ajattelit itse tehdä? Luopua auton käytöstä, hankkia mökille sähkökiukaan?

Ja perusteles nyt että miksei koskenu suomalaisia hiilivoimaloita.

eli edelleenkin sillä 636 000 tonnilla pienhiukksia ei olisi mitään terveydellistä vaikutusta..

jossain ny mättää.. Joko mulle tuli laskuvirhe tai siten jonkin laitoksen ilmoittama päästömäärä on virheellinen..

40 mg/kWh on Hanasaaren ilmoitettu pienhiukkaspäästö ja tuotanto noin 15 000 GWh..

jossain on ny kertaluokkavirhe..

Mutta yhtäkaikki kyllä sieltä päästöjä tulee

peetu
Mutta yhtäkaikki kyllä sieltä päästöjä tuleeNo niin tulee, mutta yhtäkkiä joudutkin huomaamaan, että agitaatiosi hiilivoiman tappavuudesta ydinvoiman hyväksi onkin jo kuivunut rusinaksi. Toivottavasti jatkossa olet objektiivisempi.

Tuppu L 2.0
Seuraa 
Viestejä3156

Ehkä se hiilivoimala on tappavaa, mutta sen lisäksi vielä liikenne ja pienpoltto on tappavampaa. Nyt ainakin niihin nykyisiin hiukkaskiihdytindieselehin tulee kuorma-autoista tutut suodattimet (hiukkasia -80%) EURO6-päästöluokan mukana ja uusien pienpolttolaitteiden piippuhin mm. VTT miettii jonkinlaisia suodattimia. Tosiasiassa ainakin Suomessa sen jälkeen varmasti jää isoksi ongelmaksi Venäjän kautta tulevat valtavat saastekulkeumat kaatopaikkapaloista ja muusta infrastruktuurista.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat