Seuraa 
Viestejä45973

Koko ikuisuus etenee rytmisesti, niin myös kaikki se, mitä me olemme planeettoihin syöttäneet, ja niin etenee myös meidän elämämme. Kaikkeuden jatkuvan liikkeen ansiosta alkavat meidän syöttötietomme - se mitä planeetoissa on varastoituna - värähdellä. Myös sielussamme alkaa silloin värähdellä, tämä prosessi siirtyy aivoihimme ja sieltä geeneihimme.
Kiertokulku kokonaisuudessaan on: lähtökohtanaan ensimmäiset alkuenergiaa vastaan suunnatut negatiiviset impulssit, sieltä kausaalitietokoneeseen, kausaalitietokoneesta sieluun, sielusta ihmisen aivoihin ja aivoista geeneihin.

Yhä uudestaan lukemattomien impulssien ketju vaikuttaa perintötekijöihimme. Jokaisella geenillä on siis suuri lähetys- ja vastaanottopotentiaali siitä riippuen, mitä ihminen on tuntenut, ajatellut, puhunut ja miten hän on toiminut. Tästä seuraa: koko ihminen on suunnaton lähetys- ja vastaanottoasema.

Niin kuin planeetta, joka taivaalla kulkee radallaan, ihminen lähettää käsittämättömän paljon ohjelmia. Tämä tarkoittaa, että ihminen - joka koostuu lukemattomista ohjelmista, mukaanlukien geeneissä olevat ohjelmat - ottaa vastaan säteilyä ja informaatiota korkealuokkaisen radiolaitteen tavoin.

Henkinen laki kuuluu: kaikki sisältyy kaikkeen. Tästä johtuen ihmisen sielussa ja myös fyysisessä ruumiissa ovat ohjelmoituina luonnonkuntien prosessit. Niinpä määrätyt informaatiot muuttuvat kemiallisiksi ohjelmiksi, jotka puolestaan ylläpitävät kehon aineenvaihduntaa.

Ihmisen ruumis on kokoonpantu luonnossa olevista aineksista. Se on viestintäyhteydessä luonnon kanssa. Sielu on henkinen ruumis. Se on vuorovaikutuksessa sen kanssa, mitä se on taltioinut: jos puhdas todellisuus on siinä toiminnassa, niin se on viestintäyhteydessä puhtaan todellisuuden makrokosmokseen. Jos se on tallettanut itseensä negatiivisuuksia, silloin se viestii puhdistustason makrokosmoksen ja aineellisen kosmoksen kanssa.

Sekä sielussa että ruumiissa on olemassa luonnollinen järjestys. Fyysisessä ruumiissa oleva luonnollinen järjestys pitää huolta siitä, että aineenvaihdunta toimii määrättyjen sääntöjen mukaisesti. Samankaltainen prosessi tapahtuu eläimissä, kasveissa jne. Jos tämä säännöllinen kiertokulku häiriintyy, sillä on ennalta arvaamattomat seuraukset ruumiille ja sielulle ja myöhemmässä vaiheessa maapallon elämälle.

Jos tämä säännöllinen kiertokulku häiriintyy esim. ihmisen sekaantuessa geenirakenteeseen, niin tämä vaikuttaa lähetys- ja vastaanottoasemaan, ihmiseen. Ihminen ottaa silloin automaattisesti vastaan vieraita ohjelmia, esimerkiksi toisten ihmisten ohjelmia tai ravinnon välityksellä ohjelmia manipuloiduilta eläimiltä ja kasveilta jne.

Geenipalanen sisältää määrätyn määrän informaatiota. Nämä informaatiot ovat peräisin siltä eliöltä tai elämänmuodolta, jolta geenipalanen on otettu. Jos nyt sellainen geenipalanen istutetaan ihmiseen, niin nämä informaatiot eli ohjelmat kyllä vaikuttavat esim. sairauteen, mahdollisesti ihminen tulee ruumiillisesti terveeksi. Sielussa sen sijaan pysyy sairautta koskeva ohjelma, joka ei ole sammunut myöskään kosmisessa tallennusjärjestelmässä.

Nämä geeneissä olevat vieraat ohjelmat, joiden tulisi esimerkiksi parantaa jokin sairaus, muodostavat ihmisessä nyt lähetys- ja vastaanottopotentiaalin, jolla ei ole mitään tekemistä ihmisen liikkeelle laskemien alkusyiden, hänen luonteensa kanssa. Tämä merkitsee, että sellainen ihminen vieraantuu olemuksestaan riippuen siitä, millainen lähetyspotentiaali geenipalasiin sisältyy. Nämä vastaanotetut ohjelmat ovat niin ikään taltioituina kaikkeudessa ja ne ovat yhteydessä sen eliön tai elämänmuodon tai niiden elämänmuotojen osien kanssa, mistä ne on otettu. Geenipalasia otetaan kasveista, samoin eläimistä ja ihmisistä.

Tällä tavalla ihmisen olemukselle vieraat impulssit vaikuttavat häneen. Tämä ihmisen aivoihin vaikuttava vieras ohjaus synnyttää manipuloidussa ihmisessä vieraita ohjelmia. Tämä vieras säteilypotentiaali siirtyy nyös hänen sieluunsa ja sieltä edelleen tähtiin. Tässä kiertokulussa manipuloitu ihminen ottaa yhteyden niihin elämänmuotoihin tai energioihin, joista geenipalaset on otettu. Samalla nämä vieraat ohjelmat peittävät alleen hänen omat alkusyynsä. Ennen pitkää ihminen myös tuntee, ajattelee, puhuu ja toimii häneen istutettujen geenien sisältämien ohjelmien mukaisesti.

Tällä tavoin vaikutetaan myös fyysiseen perimään. Se saattaa peittyä vieraiden ohjelmien alle. Samalla jumalallinen perintö siirretään syrjään. Tämä merkitsee, että nyt vieraassa ohjauksessa oleva ihminen vain vaivoin pääsee kiinni omiin alkusyihinsä jotta voisi ne puhdistaa.

  • ylös 0
  • alas 0

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat