Seuraa 
Viestejä45973

Venäläiset tutkijat ovat saaneet selville, että meidän DNA voi aiheuttaa häiriötyyppejä tyhjiössä ja tuottaa magneitisoituneita nk. madonreikiä!
Madonreiät ovat vastaavuudeltaan samanlaisia kuin niinsanotut Einstein-Rosen sillat mustien aukkojen seudulla (joita syntyy kun tähdet palavat loppuun). Nämä ovat tunnelin kaltaisia linkkejä täysin erilaisten alueiden välillä universumissa ja joidenka kautta informaatio voidaan siirtää tilan ja ajan ulkopuolelle. DNA vetää puoleensa näitä informaatiohiukkasia ja siirtää niitä meidän tietoisuuteemme. Kaikki on informaatiota, sillä kaikkeudessa toimii Laki lähetys ja vastaanotto.

Se, mitä me tässä näemme (ja mm. Psychic Children tapauksissa) on 'Hyper-kommunikaatiota', jossa informaatiota siirretään inter-dimensionaalisesti.
Tässä DNA toimii kuin 'tähtisiltana' meidän ulottuvuuden ja toisten ulottuvuuksien välillä. Venäläisen biofyysikko ja molekyyli biologi Pjotr Garjajev ja hänen työtoverinsa kertoo kirjassaan useita kertomuksia siitä, kuinka tämä informaatio ladataan DNA.n kautta.
Myös pantiin merkille kuinka tätä informaatiota voidaan siirtää sellaisten henkilöiden välillä, joidenka DNA on 'laitettu päälle'. Tämä auttaa selittämään sitä, kuinka aktivoiduttuaan monet yliluonnollisia kykyjä omaavat lapset voivat vaihtaa monimutkaisia käsitteitä toistensa kanssa näkymättömän web:n välityksellä. Se on suunnattoman suurten etäisyyksien DNA kommunikaatiota.

Venäläinen tutkija Dr. Vladimir Poponin pani DNA.ta koeputkeen ja läpi-laasersäteilytti sitä. Kun DNA myöhemmin otettiin pois koeputkesta huomattiin, että laservalo jatkoi spiraloitumista itsekseen aivan kuin se läpäisisi kristallin. Tätä efektiä kutsutaan 'Phantom DNA efektiksi'.

Tästä yhteenvetona voidaan todeta, että energia, joka on peräisin ajan ja tilan ulkopuolelta, jatkaa virtaamista aktivoitujen madonreikien läpi sen jälkeen kun DNA oli siirretty pois koeputkesta. Sivuvaikutuksia on usein tavattu hyper-kommunikaatiossa niin kuin on ihmisolennoissa myöskin selittämättömiä sähkömagneettisia kenttiä osallisena olevan henkilön ympäristössä.

Yhä enemmän syntyy sellaisia lapsia, joilla näitä hämmästyttäviä kykyjä on ja kaikki merkit viittaavat siihen, että se johtuu DNA muutoksesta.
Tätä ei ole koskaan aikaisemmin muodostunut juuri tällä tavalla ja monet tutkijat ympäri maailmaa uskovat, että meidän DNA tulee täysin toiminnalliseksi vuoden 2012 jälkeen.

Uusin tutkimus näyttää, että on olemassa läheinen linkki DNA:n Auringon ja sen välillä mitä meidän Galaksissamme on tapahtumassa.

http://www.psychicchildren.co.uk ja voit lukea lisää.

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (35)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
hanion
Venäläiset tutkijat ovat saaneet selville, että meidän DNA voi aiheuttaa häiriötyyppejä tyhjiössä ja tuottaa magneitisoituneita nk. madonreikiä!
Madonreiät ovat... höpö höpö lässy lässy

Hoh hoh...

Galaktinen liitto muodostuu kolmestatoista ulottuvuudesta, kaikki liitetty yhteen synkronisointisäteiden avulla. Säteellä yhteenliitetyn Galaktisen järjestyksen täydellisyys on lähtöisin säde-ytimestä. Se on äly, joka on aktivoitu, joka on levittäytynyt tasaisesti kaikkiin suuntiin, kaikkiin dimensioihin, siis ulottuvuuksien läpi, eli se on kaiken läpitunkeva voima, joka sisältää älyn, älykkyydellä aktivoitu.
Säde-ytimen muodostavat ulottuvuuksien väliset sointujen, keskusten ja telepaattisten tapahtumien moniääninen samanaikaisuus.
Galaksin kolmentoistaulottuvuuksinen ydin on Galaktisen liiton goordinoiva keskus. Siinä toimii viisaus energia.

Meidän planneettamme ydin yhteytetään tähän kaiken ytimeen.

Kun viidennen osaston voimalla, olennoista koostuvalla älyllä, suuren luokan älyllä, on halussaan ylisoinnun säteilyn viidennen ulottuvuuden voima, viides osasto on suoraan resonanssissa Keskus-Auringon kolmentoista ulottuvuuden suuruuden kanssa.

Eli silloin kaikki kolmetoista ulottuvuutta resonoi tähän yhteen älyyn, kaikki samanaikaisesti.
Seitsemäntenä aistitelepaattisena järjestelmänä Arcturos tähti on viidennen osaston älykkyyden keskus.
Tämän seitsemännen aistijärjestelmän, Arcturoksen välitön vastuu ja teko on koota yhteen kuudes aisti Galaktisen liiton palvelukseen.

Eli meidän astuminen kosmiseen valoon ja elämään.

Meidän juurirotumme on par'aikaa vaihtumassa, kun yhdeksäs energiakeskus on aktivoitunut, niin vaihtuminen on tapahtunut (kaksi alempaa energiakeskusta jää pois käytöstä) astutaan kosmiseen valoon ja elämään.

Universaalisen tulen kuudennella tähtiaistilla on rytmisen tasavertaisuuden leima. Kaikki ovat saman arvoisia Korkeimman silmissä.

Kun Arcturoksen seitsemäs aisti on täydessä resonanssissa kuudennen aistin kanssa, eli auringon kanssa, eli ne resonoi täydellisesti, silloin soinnutetaan kolmentoista suuruuden sointu, joka värähtelee rytmisesti, tasavertaisesti kaikkialle Galaktiseen järjestelmään.

Tämä kolmentoista suuruuden soinnutus tunnetaan Galaktisen viidennen osaston sävelenä. Arcturoksen sävel.
Eli meiltä puuttuu yksi sävel eli värähtelyjaksoluku.
Sen soinnutus ilmoittaa säde-ytimen telepaattisen syttymisen ja voimistumisen, tähän asti tuntemattomalle valaistumisen värähtelytasolle.
Maan ajanlaskun mukaan tämä soinnutus tapahtuu 2012/2013. Arcturuksen hallinnon aikaan ja se tullaan tuntemaan aurinkojärjestelmän viidennen osaston sävelenä.

Ainoastaan neljännen ulottuvuuden tasolla telepatia on oikeastaan mahdollista planetaarisessa mittakaavassa, mikä on tarpeen liiton päämääriä varten.
Tämä suunnitelma on annettu tähtijärjestelmä Arcturuksen suoritettavaksi kaikkien naapuri tähtijärjestelmien koottujen voimien kanssa, resonanssissa ja sopusoinnussa Alkkionin kanssa, (Alkkion on älykkyys).

Planeetan holoneista, kristallitajunnasta, tulee myös valo-muistijäljenne.

Neljännen ulottuvuuden holonien yhteisöllä on mahdollisuus vedota suoraan Galaktisen viidennen osaston, viidennen ulottuvuuden tiedostoon saadakseen lisä informaatiota, saadakseen lisä-toiminta ohjeita.

Äiti-maan kristalli on planetaarinen ja ihmisten henkilökohtaisista kristalleista on muodostunut yhtenäinen kristalli ja ne muodostaa kokonaisuudessaan tämän planetaarisen kristallitajunnan, johon kuuluu kaikki mitä maan piirissä on, myös henkitasojen, kollektiivitajunnan, sekä planeetan. Niistä muodostuu yhteinen, joka jälleen yhdennetään aina suurempaan kokonaisuuteen, aina Korkeimpaan asti.

Kristallitajunta ulottuu ja riippuu henkilöitten senhetkisestä kyvystä saada jostakin muistipankista tietoa, mutta se ulottuu kaikkein Korkeimpaan asti.

hanion
Galaktinen liitto...synkronisointisäteiden..Galaktisen järjestyksen..säde-ytimestä...ulottuvuuksien väliset sointujen, keskusten ja telepaattisten tapahtumien moniääninen samanaikaisuus...
Galaksin kolmentoistaulottuvuuksinen ydin...goordinoiva keskus...ylisoinnun säteilyn viidennen ulottuvuuden voima, viides osasto on suoraan resonanssissa Keskus-Auringon kolmentoista ulottuvuuden suuruuden kanssa...Seitsemäntenä aistitelepaattisena järjestelmänä Arcturos tähti on viidennen osaston älykkyyden keskus...Meidän juurirotumme..rytmisen tasavertaisuuden leima..kolmentoista suuruuden sointu..värähtelyjaksoluku...säde-ytimen telepaattisen syttymisen..aurinkojärjestelmän viidennen osaston sävelenä...Planeetan holoneista, kristallitajunnasta, tulee myös valo-muistijäljenne...Äiti-maan kristalli on planetaarinen..

Mitvit?

beeta
hanion
Galaktinen liitto...synkronisointisäteiden..Galaktisen järjestyksen..säde-ytimestä...ulottuvuuksien väliset sointujen, keskusten ja telepaattisten tapahtumien moniääninen samanaikaisuus...
Galaksin kolmentoistaulottuvuuksinen ydin...goordinoiva keskus...ylisoinnun säteilyn viidennen ulottuvuuden voima, viides osasto on suoraan resonanssissa Keskus-Auringon kolmentoista ulottuvuuden suuruuden kanssa...Seitsemäntenä aistitelepaattisena järjestelmänä Arcturos tähti on viidennen osaston älykkyyden keskus...Meidän juurirotumme..rytmisen tasavertaisuuden leima..kolmentoista suuruuden sointu..värähtelyjaksoluku...säde-ytimen telepaattisen syttymisen..aurinkojärjestelmän viidennen osaston sävelenä...Planeetan holoneista, kristallitajunnasta, tulee myös valo-muistijäljenne...Äiti-maan kristalli on planetaarinen..Mitvit?

16.07.1945, Hiroshima. Silloin tapahtui suunnanvaihto.
Hiroshima oli se, joka pani lopullisesti koko systeemin vaihtoon, Galaktinen liitto puutui asiaan. Ihminen oli astunut yli tietyn sallitun rajan.

1989 Uusis liitto syntyi, (vanha liitto purettu, israel), erään maassa toimivan henkisen ydinryhmän kanssa.

Koko uusi hallintosysteemi on aloitettu 26.07.1992, sitä kutsutaan kolmentoista myrskyksi, maaplaneetan karanteenin purku aloitettiin. (Maa joutui karanteeniin Atlantiksella tapahtuvien syiden johdosta, silloin henkitasot puuttuivat asioiden kulkuun).
26.07.1992 lunaarinen ajanlasku lähti liikkeelle. Kolmetoista (dimensionaalista) galaktista säveltä asetettu uudelleen toimintaan.
Kolminaisuuden sijainti, aaltojakson täydellinen suunnanvaihto. Tämä on hallitsijan vaihtuminen, eli silloin vaihtui suunta kokonaan, uusi hallitsija otti täyden vallan (Kristus) = Kaikkeuden voiman osavoima.
Miten lunaarinen ajanlasku lähtee täällä toimimaan riippuu maan puhdistusoperaatiosta. Luonto on reagoinut siihen jo alusta asti.
1993 28. helmikuuta G-voima, korkeamman ulottuvuuden järjestymisen periaatteen energia, joka muodostaa säde-ytimen. Tämän voiman tarkoituksena on saada uudenlainen järjestys aikaiseksi. Tämä säteilee älyä, informaatiota. Tämän voiman yhteyttäminen maan ytimeen alkoi tuolloin ja se vaikuttaa maan painovoimakenttään, on painovoima painovoiman sisällä. Tässä voimassa on älykkyys, eli ohjelma.
Se tuotiin maan ytimeen ja kun maan ytimeen tulee oikea ohjelma ja me saamme energiaa maa-äidiltä, tällöin se ohjelma siirtyy myös meihin.

On käynnistynyt kollektiivitajunnan vääristymän oikaisu. Ihminen on ollut väärin ohjelmoitu edellisen hallitsijan toimesta. Nyt annetaan uudet ohjelmat, jotka oikaisee kollektiivitajunnan vääristymät.

Pride
Seuraa 
Viestejä604
beeta
hanion
Galaktinen liitto...synkronisointisäteiden..Galaktisen järjestyksen..säde-ytimestä...ulottuvuuksien väliset sointujen, keskusten ja telepaattisten tapahtumien moniääninen samanaikaisuus...
Galaksin kolmentoistaulottuvuuksinen ydin...goordinoiva keskus...ylisoinnun säteilyn viidennen ulottuvuuden voima, viides osasto on suoraan resonanssissa Keskus-Auringon kolmentoista ulottuvuuden suuruuden kanssa...Seitsemäntenä aistitelepaattisena järjestelmänä Arcturos tähti on viidennen osaston älykkyyden keskus...Meidän juurirotumme..rytmisen tasavertaisuuden leima..kolmentoista suuruuden sointu..värähtelyjaksoluku...säde-ytimen telepaattisen syttymisen..aurinkojärjestelmän viidennen osaston sävelenä...Planeetan holoneista, kristallitajunnasta, tulee myös valo-muistijäljenne...Äiti-maan kristalli on planetaarinen..Mitvit?

Hahahahh!

Miten *TUN sekasin voi olla?!

Pride
beeta
hanion
Galaktinen liitto...synkronisointisäteiden..Galaktisen järjestyksen..säde-ytimestä...ulottuvuuksien väliset sointujen, keskusten ja telepaattisten tapahtumien moniääninen samanaikaisuus...
Galaksin kolmentoistaulottuvuuksinen ydin...goordinoiva keskus...ylisoinnun säteilyn viidennen ulottuvuuden voima, viides osasto on suoraan resonanssissa Keskus-Auringon kolmentoista ulottuvuuden suuruuden kanssa...Seitsemäntenä aistitelepaattisena järjestelmänä Arcturos tähti on viidennen osaston älykkyyden keskus...Meidän juurirotumme..rytmisen tasavertaisuuden leima..kolmentoista suuruuden sointu..värähtelyjaksoluku...säde-ytimen telepaattisen syttymisen..aurinkojärjestelmän viidennen osaston sävelenä...Planeetan holoneista, kristallitajunnasta, tulee myös valo-muistijäljenne...Äiti-maan kristalli on planetaarinen..Mitvit?Hahahahh!

Miten *TUN sekasin voi olla?!

Voimistuvat uudet voimakkaammat energiat antavat valmiuksia käyttää kosmista vuodatusta täydemmin, kuin koskaan ennen tämän kehitysjakson historiassa on ollut mahdollista. Ne henkilöt, jotka ovat työskennelleet ylevämpien päämäärien toteuttamiseksi kehittämiskasvussaan, saavat kokea näinä aikoina kehostoissaan mitä erlaiseimpia tuntemuksia.

Suhteessa energiakeskusten avautumiseen ja voimistumiseen, varsinkin saavuttaessa ylempien keskuksien avautumiskerrokset, alkavat henkisemmät uudet sädevoiman energiat aktivoiutua yksilössä. Niiden kytkeytymisprosessissa muodostuu aivan uudenlainen, hienojakoisempi ja vahvempia, korkeataajuisempia energioita vastaanottava hermojärjestelmä.
Ennen kuin tällaiseen on mahdollisuutta, on kaikkien pääenergiakeskusten oltava riittävän avautuneita ja tarpeellisesti voimistuneita kestämään vahvempia jo nyt vaikuttavia virtapiirejä. Kun vastaanottokapasiteetiksi tulee tasapainotilanteen edellyttämä sisältö, alkaa uusien henkisempien keskusten aktivoitumisvaihe.

Jotta uudet korkeataajuisemmat energiat voivat toimia ihmisolemuksessa, on oltava niitä vastaava ja energioihin soveltuva uudenlainen hermojärjestelmä. Tämä tulee olemaan enemmän eetterinen kuin mitä nykyisin kehoissamme toimivat eriasteiset järjestelmät ovat.

Uusien henkisempien energiasäteiden tasotehot ovat vaikutukseltaan myös useamman eri säteen kautta toimivia. Mitä pidemmälle kosmisten virtausten vastaanottokapasiteettia henkilössä, sitä enemmän on uudenlainen hermojärjestelmä persoonassa kasvanut ja voimistunut.

Uusien energioiden määrä lisääntyy kaiken aikaa ja nyt syntyvillä lapsilla on suhteessa enemmän esivalmiuksia kytkeytyä uusiin virtapiireihin mitä tällä erää aikuisen kehoissa olevilla. Kuitenkin tulee aina muistaa, minkä kehitysasteisen lähtökehon olemme juuri tähän kehollistumaamme saaneet.

Verrattaessa nyt syntyvien lasten esivalmiudessa olevaa hermostollista tilaa vastaavaan yhdeksäsasteiseen aikuiskehoon on energiallisessa koosteessa selvä ero. Lapset saavat tuloastekehityksensä huomioiden "uudemman" lähtövalmiuden kuin ennen vaikuttaneiden energioiden lähtökohdissa.

Kehittymisen kautta voimistuvat uudet hermojärjestelmät ovat monikerrosrakenteisia, ottaakseen vastaan uudempia eritaajuisia kosmisia, henkisempiä säde-energioita. Missä määrin kaikki olemuspuolet ovat kehityksessä kohonneet ja saavuttaneet puhtaampia värähtelyitä, sitä enemmän pääsäteet ovat voimistuneet kulkemaan niiden kautta ja samassa suhteessa energiakeskusten ovat kehittyneet paremmin toimimaan kosmisissa energioissa. Sieluolemuksien kehittymisen myötä saadaan kehostoissa aikaan hienoja rakenteellisia muutoksia ja sitä myöten fyysinen kuori voi suodattaa henkisempien kosmisten säteiden energioita.

Aikaa myöten tulee sellainen tilanne voimistumaan, että vanhoihin energioihin voimakkaimmin sidoksissa olevien elinenergiallinen tasapainotilanne heikkenee. Jos silloin ei avauduta voimakkaammille uusille vuodatuksille, persoona menehtyy elinvoiman puutteeseen.

Olemme ihmiskuntana siinä erikoisessa, että kehityksen vääristymiseen vaikuttavat tekijät olivat alkujaan kosmista alkuperää. Planeettamme menneisyydestä löytyy merkkejä pienemmistä ja suuremmistakin kosmoksen matkaajien omavaltaisista ratkaisuista.

Kosminen ohjausvalvonta häiriytyi pahemman kerran, kun planeettamme hengenvaloa ohjaamaan asetetuista korkeista ohjaajista ratkaisevat ja vaikuttavimmat tekivät liian omaperäisiä kehityssuunnan muutoksia omin päin.

Silloinen planeettamme henkinen johto poikkesi suurimmaksi osaksi planeettaamme koskevasta, Korkeimman suunnittelemasta kehityssuunnitelmasta. Tästä seurasi välittömästi pallomme kosminen eristäminen. Kaikki tavanomainen tähtienvälinen liikenne katkaistiin. Vain elämälle välttämätön energiallinen virtapiirien toiminta jatkui tarpeellisessa määrin.

Silloin planeettamme henkisen johdon enemmistö alkoi nopeuttaa omavaltaisella päätöksellään Atlantiksella silloisen ihmiskunnan henkistä kehittämistä. Liiaksi nopeutettu kehitys karkasi käsistä ja alkoi sekasorron jälkeen taantua nopeasti. Silloin Atlantiksen keskukseen perustettiin useita tutkimuslaitoksia, joissa ihmisten geeniperimää ohjelmoitiin ja yritettiin saada aikaan universaalinen olento, joka tahdottomana olisi ollut käyttökelpoinen työskentelijä muissakin maailmoissa.

Suuren onnettomuuden jälkeen (näistä mm. raamatussa ja muissakin perimätiedoissa vain hyvin hämärästi sekoittuneessa perimätiedossa mainitaan näiden aikojen tapahtumista), josta oli seurauksena jääkausi, Vain siirtokuntien asukkaita jäi tarpeeksi paljon henkiin (mm. seemiläis- rodun edustajia), jotta sivilisaatio maassa saattoi säilyä ja kehittyä.
Viimeisimpien 10 000 vuoden aikana jälkeen onnettomuuden ihmisolento karkeutui muodoiltaan eli muuttui aineellisemmaksi. Alemmat Lemurian/Atlantiksen aikaiset korkeammat henkiset kyvyt alkoivat kadota ihmiseltä sitä mukaa kun he vaistoelämänsä kustannuksella kehittivät korkeampia älyllisiä kykyjään kuten esim. loogista ajattelu- ja päättelykykyä. Ihminen sulkeutui henkisesti sitä mukaa kun hän oppi ajattelemaan. Tämä sulkeutuminen oli hyväksi, sillä harvojen ihmisten psyyke kesti tuohon aikaan yhtäaikaista alempien henkitasojen mediaalista herkkyyttä ja ajattelemisen kykyä. Henkinen sulkeutuminen suojeli ihmisen mielentasapainoa.

Nyt vasta meidän aikanamme voimistetaan ja luodaan uudelleen käyttöön niitä kosmisia liikenteellisiä ja tiedoituksellisia virtapiirejä, jotka normaalissa planetallisessa kehitystilanteessa olisivat tavanomaisessa normaalissa käytössä kaikkien havaittavissa.

26.07. 1992 alkoi tämä karanteenin purku.

1999 ilmoitettiin, että elämänenergia pahoin saastuneen maan päällä on alkanut vetäytymään, ja se palautetaan myöhemmin puhdistuneen maan päälle.
Ihmisen luomat alkusyyt satavat nyt ihmiskunnalle takaisin syyn ja seurauksen lain mukaisesti.

sienmaa tehny toisen trollin itestään? voe voe tätä älyttömyttä...
nä kaikki älyjeesusteliat o jotain juha grand vai mikä olikaan kloonei... haluavat vaa päästä telkkarin kertomaan hölönpölyä ja kenties myydä typeriä kirjojaan et pääsisivät rahastamaan lampailla.. news flash tääl ei oo hirveest lampait... neki jotka tääl yrittää lammastella ite yrittävät paimeniksi ;P

Kuulostaa temaattisesti joltain skientologien turinoilta, vaikka tuskin tässä nyt siitä kysymys on.

*edit: On muuten sääli, että mielenkiintoisin keskustelualue pilataan tämmöisillä turhilla ja täysin absurdeilla threadeilla.

smarko
Seuraa 
Viestejä465
beeta
hanion
Galaktinen liitto...synkronisointisäteiden..

Mitvit?

No voihan, tämähän laittaa omituisten juttujen määrittelyasteikon ja kerronnalliset tavoitteet aivan uusiksi.

Ukrainalaisessa laboratoriossa on selvitetty, että soluelinten rakenteet vastaavat makroskooppisessa muodossa kvarkkien kvanttiasettelua. Useaan otteeseen tutkimuksistaan palkittu professori Zeltzsoi kohdisti UV-säteilytetyt soluelimet ultrasentrifugoinnilla ja analysoi tulokset fluoresenssimikroskopian keinoin. Virtaussytometriset täsmätutkimukset paljastivat, että soluelienten mikroskooppiset rakenteet vastasivat IDENTTISESTI kvarkkien positioita raskasmetalliytimissä. Näitä ytimiä tavataan etenkin miljardien valovuosien takaisissa tähtisumuissa, ja Zeltzsoin ryhmä tulosten tarkastelussaan päättelikin solurakenteiden kaavan olevan peräisin kaukaisista galakseista. Koska tämän matkan taittamiseen kuluu valoltakin vuosimiljardeja, voidaan päätellä, että informaatio on saapunut solun rakenneohjeet sisältävään DNA:han erillistä, ylienergisten hiukkasten signalointitietä pitkin. Osan maapallon lapsista on riippumattomissa kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu lähettävän heikkoina signaaleina juuri näitä ylienergisiä hiukkasia. Tulokset ovat herättäneet laajalti hämmästystä tutkijaryhmissä kautta mailman, ja viime aikojen toistokokeiden myötä epäusko on alkanut vaihtua uskoksi.
---
Pistäkää paremmaksi.

Tuon voisi uskoa fraktaalisuuden nimissä, sillä himalajan vuoristokin näyttää Google Earth-kuvissa samalta kuin talvella ikkunalasiin muodostuvat lumikukat. Eli fraktaalisen maailmankaikkeuden seurauksena jotkin symmtriat voisivat toistua...

No, mukava tietää, että tarvittaessa onnistun kirjoittamaan jollain tasolla uskottavan kuuloista p*****.

Juu, tuo on uskottavampaa kun on aitoa tietopohjaa josta juttua kehittää. Täytyy silti maailmankaikkeuden rakkauden ja ikuisuuksien mahdin edessä polvistuen myöntää, että Hanionin tekstit ovat perusteellisempia kaunokirjoitelmia kuin Savorin.

dinoflagellat
No, mukava tietää, että tarvittaessa onnistun kirjoittamaan jollain tasolla uskottavan kuuloista p*****.

Todista olevasi väärässä.

Pride
Seuraa 
Viestejä604

Ihan rehellisesti kiinnostaisi tavata hanion.

Minkä näköinen ja millainen kaveri on kyseessä, jos ja kun uskoo tällaiseen mielikuvitussatuun.

Mistä nämä kristallitarinat ovat saaneet alkunsa? Kuka satusedistä päätyi ensimmäisenä juuri kristalliin eikä vaikka voimakäpyyn?

Magneettisesti kevyempi? MITÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄH?

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat