Seuraa 
Viestejä45973

On sanottu, "kuten taivaassa, niin on myös maanpäällä"

Absoluuttisen tosiolevaisuuden planeetoilla ovat henkiset luonnonkunnat - maan päällä ovat tiivistyneet luonnonkunnat.
Henkiset luonnonkunnat koostuvat - kuten maapallon luonnonkunnat - mineraaleista, kasveista, kaikenlaisista eläimistä ja luonnonelämänmuodoista. Niillä osaplaneetoilla, jotka tiivistyivät ikuisesta tosiolevaisuudesta, oli henkisiä mineraaleja, henkisiä kasveja ja eläimiä, jotka sitten vähitellen tiivistyivät ja muuttuivat karkea-aineisiksi eli materiaksi ihmisen lisäksi.
Kaikkea sitä, mikä värähtelee ja liikkuu ikuisen tosiolevaisuudesta tiivistyneissä maailmoissa, ympäröivät vastaavat värähtelyasteet. Sillä, mikä ei ole puhdasta alkuainetta, on magneettinen verhonsa, eriastein kiteytyneet atomit, jota voidaan sanoa kuoreksi. Myös ihminen liikkuu itse luomassaan magneettisessa verhossa. Lähetyksen ja vastaanoton Lain mukaisesti hän vetää puoleensa sitä, mitä on lähettänyt matkaan. Sillä sen, mitä hän on kylvänyt, siis lähettänyt, siitä hän tulee korjaamaan sadon eli ottamaan vastaan.
Yksikään energia ei joudu hukkaan; se, mitä yksityinen alemille värähtelytasoille kulkeutunut olento lähetti matkaan, palautui jälleen takaisin tälle olennolle. Ihmisen syntymisen edetessä miljardien vuosien aikana verhot tiivistyivät enemmän, minkä johdosta syntyivät aineellinen ruumis vähitellen. Samanaikaisesti tämä sai aikaan, että henkisten planeetojen osat saivat vähitellen tiiviimmän ja tiiviimmän magneettisen kuoren ympärilleen.

Henkisten elämänmuotojen kehitystie yhdestä henkisestä atomista evoluutioasteitten kautta aina täydelliseen henkiolentoon asti tapahtuu yksinomaan henkisillä kehitystasoilla.

Kaikenkattavan henkisen luomisprosessin alussa vapaa tahto muodostui muodostumassa olleeseen elämään. Kaikkiallisen Lain jatkuvalla sisään- ja uloshengityksellä Ikuinen Alkuenergia johtaa elämänmuotoja päätökseen saakka, aina täysin kypsyneeseen henkiolentoon asti.

Jokainen elämänmuoto, joka vähitellen kehittyy henkiolennoksi, aloittaa kehityksensä yhtenä kaikkiallisen säteilyn hedelmöittämänä henkisenä atomina osassa tulevaa henkistä hiukkasta.
Alkuenergia hengittää henkiseen muotoiluun tarkoitetun henkisen atomin sisälle kehityskulun Ikuisen lapseuteen.

Eetteriatomien tulkoon voiman (kolme ominaisuutta = voima) ensimmäiseen säteeseen sisältyvät jo kaikki tulevan henkiolennon alkuidut, henkiolennon tuleva mentaliteetti ja kyvyt ja myös puhtaan tosiolevaisuudellinen nimi. Kaikki on absoluuttista ja siksi kaikki on toisiinsa viritetyt - mentaliteetti ja kyvyt. Mentaliteetti ja kyvyt ovat sopusoinnussa henkisen nimen kanssa - ja henkinen nimi puolestaan on sopusoinnussa kykyjen ja mentaliteetin kanssa. Se mitä Ikiaikainen luo, on täydellistä, se on absoluuttista harmoniaa sävelin, värein, muodoin ja tuoksuin.

Kaikkiallisen Lain jatkuvasta sisään- ja uloshengityksestä syntyy uusia henkisiä atomeita ja henkisiä hiukkasia, jotka aluksi järjestyvät kollektiiveiksi. Niistä syntyy sitten vähitellen henkinen ruumis.
Muodostumassa oleva henkinen ruumis siis koostuu henkisistä hiukkasista. Kun elämänmuodon kehitys on saatettu loppuun, se on henkiolento, muodon saanut kaikkeus.

Henkisillä elämänmuodoilla erilaisilla kehitys- eli tietoisuusasteilla aina täydellistyneeseen henkiolentoon saakka ei ole soluja eikä elimiä. Ainoastaan aineellinen ruumis koostuu luista, solukoista ja muista aineellisista elimistä, joilla on määrätyt tehtävät. Se mahdollistaa sielun elämän maan päällä. Maalinen verho, ihmisruumis, on kytkeytynyt maahan, tilaan ja aikaan. Puhdas henkiolento sitä vastoin on tietoinen kaikesta. Muodon saaneelle kaikkeudelle eli henkiolennolle ei ole olemassa rajoituksia. Se on tietoinen kaikesta.

Luovan Alkuenergian jatkuvassa ulos- ja sisäänhengityksessä - jolloin valoa ja voimaa säteilee keskeytyksettä kaikkeuteen - kehittyy aionisyklien kuluessa vähitellen henkinen ruumis jumalallisten valospektrien kautta.

Ensiksi kehittyvät alkuidut mineraalien henkiseksi kollektiiviksi. Vasta silloin mineraali saa muodon. Jokaisen kehitysmuodon pitää imeä itseensä kulloisenkin evoluutioasteensa kaikki kehitysvoimat. Mineraali imee siis itseensä ensiksi kaikki mineraalikuntien kehitysvoimat. Tällöin alkaa toimia yhä uusia valospektrejä. Tarvitaan siis monia kehitysaskeleita, kunnes henkinen mineraali on syntynyt ja täysin kehittynyt. Uusissa aionisykleissä muotoutuu sitten seuraava evoluutioaskel.
Ihmisten näkökannalta kehitystie on hyvin pitkä ja hidas, ennen kuin henkinen elämänmuoto on hahmottunut ja viety päätökseen.
Koska kaikki on tajuntaa, niin jokaisella elämänmuodolla on oma tajunnantilansa. Tietyn elämänmuodon tajunnantila on elämänmuodon esiin kehkeytynyt tajunta, josta säteilevät Luojan siihen huokumat alkuidut - kuten mentaliteetti, kyvyt ja tajunnan nimi - tämän elämänmuodon tajunnantilan mukaisesti.

Ihminen antaa nimet mineraaleille, kiville, kasveille ja eläimille. Nämä eivät kuitenkaan vastaa sitä tajunnan nimeä, jonka Ikuinen on huokunut tulevaan elämänmuotoon.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat