Seuraa 
Viestejä45973

Kaikkiallainen kommunikaatioverkko on ikuinen Laki, joka piilee kaikessa, myös aineessa. Joka hetki meitä jokaista ja kaikkea muutakin mitataan ja arvioidaan säteilymme perusteella. Säteilyä vastaavat planeetat tallettavat mittaustulokset. Tämä rekisteröinti on toiminnassa astraalitasojen kosmoksen rekisteröintijärjestelmässä ja on toiminnassa joka hetki ja niin kauan kunnes kaikki negatiivinen on muuttunut positiiviseksi, niin että se voidaan jälleen ottaa mukaan hienoaineellisen universumin kiertokulkuun eli ikuiseen todellisuuteen ja siellä toimiviin lainalaisuuksiin. Tämä kosminen rekisteröintijärjestelmä ja sen täsmällisyys ja oikeudenmukaisuus johdattaa ihmisen itsetuntemuksen kautta vapauteen.

Aurinkokunnassa, jossa yhdistynyt telepaattinen kenttä voi toimia, tulee olla 12 planeettaa, tähteä. Jokaisella planeetalla on rekisteröintijärjestelmänsä. Puhutaan planeetan kristalli-planeetta-muistista, tietoisuusmuistista. Jokainen planeetta on siis kosminen aistiyksikkö. Jokainen planeetta muodostaessaan paria, muodostavat telepaattista kenttää. Keskustähti, aurinko, toimii rinnastavana keskusyksikkönä, jonka tehtävä on rinnastaa seitsemäs aistiyksikkö kuuteen aistiyksikköön, jonka muodostavat kahdentoista planeetan kuusi paria. Näiden parien muodostuminen on meneillään meidän aurinkokunnassamme. Meiltä puuttuu siis kaksi planeettaa ja ne tulevat esiin (vain aikakynnys on vielä esteenä; 4-ulottuvuus). Silloin tämä meidän systeemi saadaan kokonaan toimimaan ja tietoisuuden yhdistyminen telepaattiseen kenttään kokonaisuudessaan tapahtuu.
Meidän aurinkojärjestelmästä puuttuu siis kaksi paria, jossa aurinko on keskustähtenä. Aurinko meillä muodostaa kuudennen aistikeskuksen. Kosmoksen hengitys kulkee sen kautta (tästä myös perimmäinen auringon palvonta planeetallamme juontaa juurensa).
Meillä kolmannessa ulottuvuudessa ei toimi vielä ulottuvuuksien välinen kommunikointi siis telepatia, koska meitä ei ole vielä niin kutsutuilla synkronisointivirtapiirijärjestelmän avulla kytketty tähän ulottuvuuksien väliseen siihen energioiden kenttään, jossa telepatia toimii planeettojen välisissä, tähtienvälisissä, tähdistöjenvälisissä, tähtien keskeisissä ja Galaktisessa suuruusluokissa.
Kun kohoamme neljänteen ulottuvuuteen, tämä toimii.

Siis normaalisti universumissa aurinkojärjestelmissä on kahdentoista planeetan järjestelmä, keskustähtenä aurinko.
Meidän järjestelmämme on siinä mielessä poikkeus, sillä meillä on kymmenen planetaarisen kiertoradan systeemi.
Noin 40 valovuoden päässä meistä on tähti, se on kahdentoista yksikön planetaarinen järjestelmä. Tämä järjestelmä edustaa tietoisuuden yhdistymisen korkeampaa telepaattista kenttää ja tämän järjestelmän saavuttama tietoisuuden telepaattisen yhdistymisen kehitys-aste on malli meidän järjestelmäämme varten.
Meidän aurinkokunnassamme on yksi planeetta tuhottu ja kahdennentoista planeetan kehitys estetty.

Galaktinen yhteisperhe, ulottuvuuksienvälinen kollektiivi, on niiden tähtijärjestelmien rinnastava yksikkö, jotka ovat saavuttaneet telepaattisen yhdistymisen. Nämä järjestelmät ovat kytketty yhteen energiallisilla synkronisointivirtapiireillä (säteillä).
Tähän yhteisperheeseen kuuluu suuri määrä sivilisaatioita eri ulottuvuuksilla ja ne kaikki ajattelevat telepaattisesti. Tähän Galaktiseen yhteisperheeseen ei voi kuulua, jollei ole telepaattisuutta. Meidät ollaan kytkemässä tähän virtapiiriin (säteeseen). Se mahdollistaa neljännen ulottuvuuden elämän.
Tämä yhteisperhe, johon meitä ollaan kytkemässä on 13-ulottuvuuksinen ja on kaikki yhteenliitetty näiden virtapiirien (säteiden) avulla. Säteen aktivointi aloitettiin 1993 alussa. Alkuenergiasta peräisin oleva säteilyvoiman ominaisuus on äly, voima. Äly, jota Korkein ohjaa. Tämä Galaktisen yhteisperheen järjestyksen täydellisyys ja harmonian täydellisyys on peräisin alkuenergian ytimestä, ollen ylläpitävä, toimiva viisaus energia, voima, ja on meidän aurinkojärjestelmän kolmetoistaulottuvuuksinen ydin, joka sisältää tämän älyn, voiman. Kun tämä suuren luokan olennoista koostuva äly, voima, ykseysvoima, on suoraan resonanssissa aurinkojärjestelmämme kolmetoista-ulottuvuus-suuruuden kanssa eli silloin kun kaikki kolmetoista ulottuvuutta resonoi tähän yhteen alkuenergiasta ulottuvuuksien läpi säteilytettyyn voimaan tapahtuu soinnutus 2012/2013.
(Sointu on värähtelytaajuus kohteessa tai energiallisena taustailmentymänä vaikuttava useampikerroksinen energiakenttä).

Meistä 40 valovuoden päässä olevalla tähdellä, jota kutsutaan Arcturokseksi "alkuperäisen suunnitelman vartija", on tehtävä koota yhteen kaikkien naapuritähtijärjestelmien koottujen voimien kanssa kuudes tietoisuusmuistiyksikkö, joka meiltä vielä puuttuu = 2 planeettaa, aurinkojärjestelmä, tämän Galaktisen yhteisperheen palvelukseen. Eli tämä tarkoittaa meidän astumista universaaliin elämään.
Meidän juurirotu on par'aikaa vaihtumassa. Kun ihmisen yhdeksäs energiajakelukeskus on aktivoitunut niin vaihtuminen on tapahtunut.
Ihmisessä on 7 energiakeskusta. Nyt kohotuksen aikana alin energiajakelukeskus jää vähitellen pois käytöstä, poistetaan käyttövalmiudesta, sen toiminta vähenee, kytkeytyy pois päältä, ja tulee kahdeksas energiakeskus tilalle käyttöön. Kahdeksas energiakeskus pystyy aktivoitumaan kun alin poistuu.
Ihmiset alkavat käyttämään painollisesti ylempiä energiajakelukeskuksia. Tämä on suoraan yhteydessä yksilön värähtelytason muutokseen. Energiakeskusten tehtävänä on välittää energiaa ihmiskehoon, ottaa energiaa vastaan ja välittää sitä eteenpäin fyysiseen kehoon ja kun se tulee toimimaan lain mukaisesti siten, että kaltainen vetää puoleensa kaltaistaan energiaa eli energiakeskus kykenee vastaanottamaan tietynlaista korkeamminvärähtelevää energiaa värähtelyjen kohotessa vähitellen, niin se energialaji, mitä vielä toistaiseksi alimmat energiakeskukset ihmisessä ottavat vastaan, niin se loppuu, eli ei toimi entiseen malliin. Näin niiden käyttö myös loppuu. Telepatia on maanläheisempää ja helpommin tavoitettavaa, mutta planetaarisessa mittakaavassa se toimii täysin vasta neljännessä ulottuvuudessa.

Mielikuvitustamme monin tavoin luodaan korkeampiin sfääreihin, me tulemme pois maan alimmista tasoista. Se on ymmärrettävää, koska me rupeamme enemmän työskentelemään ajatuksen voimalla. Yhdeksäs energiakeskus tulee avaamaan tietoisuutemme ja mahdollistaa telepatian muualle kosmokseen. Aktivointi on käynnistetty. Universaalin rakkauden sisäistäminen voimistuu kaiken aikaa ja kun näiden uusien ylempien energiakeskusten aktiviteetti voimistuu niin eläimellinen puoli ihmisessä alkaa heiketä, ihmisestä tulee henkinen olento.

  • ylös 1
  • alas 2

Kommentit (9)

Sissilima
Lähdeviitteet?

Oma henkinen kasvu on tulevaisuudessakin jokaisen tärkein tavoite !

Kristuksen hallintokausi takaa tällaisen kehityksen esteettömyyden, mutta silloinkin jokaisen on pidettävä itse huoli itsensä kehittämisestä. Uusi aika ei sinänsä takaa kehittymistä, mutta se antaa siihen häiriöttömän mahdollisuuden.

Kristuksen valtakunnan perustaminen aloitettiin jo kauan ennen kuin Kristus inkarnoitui Jeesukseksi (otti Jeesuksen kehon hallintaansa niin kutsutulla varjostustekniikalla). Sen perusta on laskettu jo aikojen alussa - silloin kun ensimmäinen Luoja-Pojan luotu (tämän hallintavaltaan kuului silloin luotuja maailmoita. Myös kun meidän universumimme luotiin, se annettiin tämän korkean henkiolennon hallintaan kehittyväksi ja kasvavaksi maailmaksi) irtaantui lopullisesti alkuvoimasta.
Varsinaiset perustamistoimet lähtivät käyntiin 2000 vuotta sitten, lunastustapahtuman yhteydessä.

Kristus, taivaiden rinnakkaishallitsija, alkuvoiman osavoima 2/3 positiivista voimaa, suoritti lunastustyön ja lunasti itselleen oikeuden hallintavaltaan. Tuhon aikaan tultaessa olivat sielut peittyneet yhä enemmän negatiivisiin rasitteisiin, dispolarisoituneet yhä voimakkaammin, jumalallisiin lakeihin kohdistuneiden jatkuvien rikkomusten takia eli henkiset atomit pyörivät yhä hitaammin ja olivat lopulta alkamaisillaan päinvastaisen pyörimisliikkeen. Tämä olisi merkinnyt sielujen taantuvaa kehitystä aionien aikana aina virtaavaan eetteriin hajoamiseen asti. Kristus alkuvoiman osavoimana irrotti jumalallisen perintöosansa alkukeskusauringosta ja jakoi sen alkuvoiman kipinäatomeiksi. Jokaiseen sieluun Hän istutti sellaisen Vapahtajan kipinän. Tämä estää sielujen pitemmälle menevän degeneroitumisen ja alkuvoiman 2/3 positiivista voimana on tukea antava voima, joka pyrkii jälleen palaamaan alkuvoiman yhteyteen ja vaikuttaa jokaisessa sielussa ja ihmisessä neljännessä tajuntakeskuksessa lapaluiden välissä Kristusvoimana.

(On kosmisia Kristuksia ja Universaaleja Kristuksia. Kristukset ovat toimivia energioita, voimia, energiakenttiä ja niillä on myös mahdollisuus fyysistyä).

Kristus-hierarkian, Valkoisen veljeskunnan, Valon veljeskunnan, maanpäällinen takaisin-noutotyön suunnitelman toteutus käynnistettiin vuonna 1922. Perustettiin uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä Kristuksen toimesta. Tämä on tärkein olemassa oleva ryhmä tällä hetkellä, vaikkei sillä olekaan mitään ulkoista organisaatiota tai hahmoa. Jokainen sen jäsen on sisäisesti linkittynyt hierarkiaan (s.o. sielunsa tasolla); he tietävät ja ymmärtävät suunnitelman ja ovat osa tuota suunnitelmaa. Ryhmä koostuu miehistä ja naisista aivan jokaisesta maasta (poikkeuksetta) ja jokaisesta sosiaalisesta taustasta. Ryhmä on aktiivisesti tuonut ihmiskunnan nähtäville ne nimenomaiset toimintaperiaatteet, jotka tulevat ohjaamaan elämiämme tulevaisuudessa...oikeiden ihmissuhteiden, jakamisen ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. Heitä löytyy opetuksen parista, lääkärikunnasta, vaihtoehtoterapioiden piiristä, talouselämästä, tieteen parista jne.. Ulkoisella tavalla havainnoitavissa on kaksi ryhmää, Yksi suurempi ryhmä ja toinen pienempi ryhmä.
Vuoden 1936 syyskuusta 20.08.1953 asti kestäneen ajan jakson aikana positiiviset sähkömagneettiset mahdollisuudet vapautettiin. Tänä aikana Kristus-johteinen ryhmä valmisteli työtään ja hahmotti sitä ja astui maailman parrasvaloihin 20.08.1953.
Seuraava vaihe kesti vuoteen 2001. 20. elokuuta asti, tuona ajanjaksona tietoisuuden tilasta tehtiin elämäntila.

Vuonna 1977 Kristus itse palasi ihmiskunnan keskuuteen (on vielä näkymätön ihmissilmälle, mutta Hänen fyysinen hahmonsa, valoruumiinsa, alkaa erottua planeetan värähtelyjen nousun myötä). Vuonna 1977 Kristus perusti Universaalin Elämän, Hengen korkeakoulun ja joka on nykyään kaikille mantereille levinnyt alkukristillinen dynaaminen yhteisö ja kasvaa jatkuvasti. Tuhansissa ilmoituksissa Kristus-Henki on vuodesta 1977 alkaen välittänyt kaikenkattavaa henkis-jumalallista tietoa, koskien kaikkia elämänalueita. Kristus ilmoitti tähän liittyen (myös suorassa radiolähetyksessä kuuluvana) "Kuulkaa kaikki kansat! Minä, Kristus, elävän Jumalan Poika, teidän Vapahtajanne ja tiennäyttäjänne, olen vuodattanut julki koko Totuuden", jota tässä laajuudessa ja yksityiskohtaisuudessa ei ole vielä koskaan ilmoitettu ihmiskunnalle. Näiden ryhmien ytimet ovat vastuussa ohjauksesta. Ilmoitukset ja työ jatkuu.

1990 luvulla Kristus-johteisia ryhmiä syntyi monia eri puolille planeettaamme alkaen valmistella asioita tulevaa varten.
Myös Suomessa on, ja toimii, toiminut ryhmiä. On myös yhä enemmän henkilöitä, jotka toimivat henkisen kehittyneisyytensä puitteissa eri toimissa suuren kokonaisuuden hyväksi.
Korkeat henkitasot ovat antaneet korkeampaa tietoa ja ohjausta eri välittäjähenkilöiden kautta ja pioneeriryhmien kautta toistakymmentä vuotta eri puolilla maailmaa.

Tärkeitä asioita tapahtuu nyt kautta maailman. Ihmiset kaikkialla tulevat olemaan ihmeissään niistä tulevista tiedoista joita vuodatetaan ihmiskunnalle. Me ihmiset tulemme näkemään elämän huimaavan laajuuden ja syvyyden ja sen monet kerrokset, joista ihmiset eivät toistaiseksi tiedä juuri mitään. Kaikenlaisten uusien tapahtumien määrä ja monimuotoisuus tulee jatkumaan sekä lisääntymään.
Ihmismielet tulevat olemaan neuvottomia ja ällistyneitä näiden uusien tapahtumien edessä.
Tähän paljon muuttuvaan maailmaan Kristus astuu valo-olentona ja aloittaa avoimen työskentelynsä. Hän tulee selittämään ihmiskunnalle nämä ihmeelliset tapahtumat ja Hän tulee takaamaan niiden todenperäisyyden.
Kaksi mahtavaa kosmista energiakenttää ovat alkaneet varjostaa Kristusta samalla tavalla, kuin hän varjosti Jeesusta aikanaan, tuoden hänen käyttöönsä suunnattoman määrän omia kosmisia energioitansa. Nämä energiatahot ovat Rauhan Henki ja Synteesin eli Yhdentymisen Valoenergia ja ne energiat tulevat olemaan alkaneelle uudelle ajalle tunnusomaisia.

Tutustua voi mm. http://www.universal-spirit.cc tämä on yhden ytimen ulkoinen sivusto. On ymmärrettävä, että sisällä ytimissä otetaan vastaan kosminen informaatio telepaattisesti. Ääni, jonka vastaanottaja vastaanottaa kommunikaatiossa, on kirkkaan selvää, ja se tulee ensin vastaanottajan energiakenttään ja sieltä aivoihin ja tulee aina omalla äidinkielellä. Tajunnan on oltava riittävästi avautunut tähän. Tämä sama voidaan samanaikaisesti ottaa vastaan vaikkapa toisella puolen maapalloa, jos on tarvis. Julkitulon päivänä Kristus käyttää tätä samaa menetelmää maailman laajuisesti eli samanaikaisuus kaikille ihmisille yht'aikaa ja kaikkien ihmisten omalla äidinkielellä + energiat. Yhteydenpidossa on myös mahdollista saada kuvaa.

Suomessa toimivia ryhmiä/henkilöitä voi kukin löytää.
Erinomainen linkki on http://www.dic.fi/starinfo/ tai sama; Kalevi Riikonen tähtitieto

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Elmeri
Seuraa 
Viestejä99

hanion lue yksityisviestisi, kiitos.

"I'm not in jail for committing murder. I'm in jail partly because I'm a black man in America,where the powers that be will only allow a black man to be an entertainer or a criminal." - Rubin Carter, Penthouse Interview, 1975.

Maanpäällisellä astraali-olemisella on kuusitoista olemisen tasoa, jotka ovat keskenään linkitettyjä toisiinsa. Mikäli näiden tasojen välinen vuorovaikutus häiriintyy liiallisesta kosmisen säteilyn tai pseudogravitaatiokenttien vaikutuksesta, seuraa ongelmia niin makroskooppisella kuin mikroskooppisellakin tasolla. Juuri tästä ovat juontuneet meidän ihmisten ongelmat, jotka ovat seurausta avaruus-gravitaatiofrekvenssikenttien heilahteluista. Myös väkijuomien ja muiden päihteiden nauttimisella on saattanut olla vaikutusta asiaan.

Ei ajatuksenluku ole vaikeaa, se vaan tulee luonnostaan, mutta älä yritä sitä väkisin puristaa, ole luonnollinen oma itsesi. Joskus vaistoamme monia asoita, ihminen ei myöskään käytä aivoistaan kuin murto-osaa. Aika helppo juttu, liekkö sitten kirkollinen armolahja!

Esimerkki:
Tapasin junassa miehen, kerroin hänen olevan maanviljelijä. Osui nappiin tuntematon mies. Mies hämmästeli asiaa suuresti! Toinen oli diaknoosi potilaasta jonka vaivoja en tiennyt. Katsottuani häntä sekunnin kerroin hänen saaneen vammansa jalkapallossa ja vamman nimi oli nivelsiteiden repeäminen. Osuin oikeaan, näitä tapauksia on aika paljon.
Tämä taitaa olla kirkollinen armolahja.

Mutta voimme tarkastella asiaa myös toisaalta.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Armolahja

Arcturus on punainen superjättiläistähti 36.7 valovuoden päässä maapallosta Bootes-tähtijärjestelmässä. Sen uskotaan olevan yksi ensimmäisistä tähdistä, jonka muinaiset observoijamme nimesivät, luultavasti siksi että se on näljänneksi kirkkain tähti taivaallamme, minkä ohittavat vain Sirius, Canopus ja Alfa Kentauri. Arcturus käännetään Karhun vartijaksi johtuen sen läheisyydestä taivaalla karhuihin, Isoon Karhuun ja Pikkukarhuun. Arcturusta käytettiin kerran koko Bootes-tähtijärjestelmän nimenä.

Arctuslaiset on tunnistettu valomajakoiksi meidän vuosituhantemme ajan. Muinaiset egyptiläiset kutsuivat Bootesia nimellä Smat, mikä merkitsee sitä, joka hallitsee ja kukistaa, sekä nimellä Bau, mikä merkitsee sitä, joka tulee. Arcturusta on palvottu Niilin temppeleissä, kuten myös Venuksen temppelissä Anconassa Italiassa. Intiassa 1300-luvulla Arcturus oli nimeltään Svati, hyvä menijä. Varhaisessa arabian kielessä Arcturuksen nimi oli Al Haris al Sama, taivaan hoitaja. "Chaldealaiset papsukalit" samaistivat Arcturuksen suojelija-viestintuojaan. Eufratissa Arcturus oli taivaallisen lauman paimen tai taivaallisen elämän paimen.

Meidän mytologiassamme Bootes on kyntäjä, joka ajaa karhuja, Isoa karhua ja Pikkukarhua, ympäri Pohjantähteä. Karhut sidottuna akselinapaan vetävät auraa perässään muokaten taivaallisia peltoja, jotta taivaiden pyöriminen ei koskaan lakkaa. Arcturus löytyy helposti panemalla merkille, että Otavan (=Suuri kauha) varsi on osa ympyrää tai kaarta, ja sitten seurataan kaarta Arcturukseen. Pohjoisella pallonpuoliskolla Arcturus näkyy iltaisin maaliskuusta alkukesään.

Punaiset jättiläistähdet, sellaiset kuin Arcturus, ovat supernovan, neutronitähden ja musta aukon edeltäjiä. Siksi Arcturus on elämänsä viimevaiheissa sen mukaan, miten se voidaan havaita kolmannen ulottuvuuden todellisuudesta. Koska Arcturus on suurin tähti Bootes-tähtijärjestelmässä, sitä kutsutaan myös Alfa Bootesiksi. Järjestelmän tähtikuvio muodostaa leijan, missä Arcturus on leijan pohjassa. Arcturus on jättiläinen, mikä on halkaisijaltaan noin 18 kertaa suurempi kuin maapallon aurinko, neljä kertaa auringon massa ja pintalämpötila on noin 1500 astetta alempi, mutta sen paljon suurempi pinta-ala johtaa energian virtaamiseen sellaisella nopeudella, mikä tekee siitä 150 kertaa kirkkaamman kuin maapallon aurinko.

Arcturus on muodostunut noin 10 miljardia vuotta sitten, Linnunradan valokehän tähtiä muodostettaessa, ennen aurinkoamme. Se tekee Arctuksesta noin kaksi kertaa vanhempia kuin maapallon aurinkojärjestelmä ja vanhemman kohteen, joka näkyy helposti paljaalla silmällä.

Arcturus on yksi kehittyneimmistä sivilisaatioista tässä galaksissa. Se on viidennen ulottuvuuden ja sen ylikin oleva sivilisaatio. Arcturus on myös maapallon tulevaisuuden prototyyppi.

"Eenokin avaimet" kuvailee Arcturusta puolitien ohjelmointikeskukseksi, mitä käyttävät tämän maailmankaikkeuden fyysiset veljeskunnat hallitakseen monia kokeilukierroksia fyysisyydessä.
"Eenokin avaimet" kutsuu Arcturusta valon paimentaajuudeksi, mikä hallitsee ihmiskunnan valmistelemista valon veljeskuntien tulemiseen. Arcturus on itseasiassa tietokeskus, kirjasto joka opettaa maan asukkaita ja myös ylösnousevia olentoja siihen, miten siirrytään yhdestä todellisuudesta toiseen.

Perustavanlaatuisin tekijä viidennessä ulottuvuudessa elämiseen on ehdoton rakkaus. Negatiivisuus, pelko ja syyllisyys on voitettava ja vaihdettava rakkauteen ja valoon. Niin kuin arcturuslaiset itse sanovat "Me, Arcturuslaiset, toimimme läheisessä yhteistyössä ylösnousseiden mestareiden ja Galaktisen liiton kanssa. Matkustamme maailmankaikkeudessa avaruusaluksillamme, mitkä ovat maailmankaikkeuden kehittyneimpiä, suojelemassa ja opastamassa ihmiskuntaa telepaattisilla lähetyksillämme niille, jotka pystyvät havaitsemaan meidät."

Arcturuksen käytävän energia voimistui ja muuttui dramaattisesti 9.9.2002 sellaisella tavalla, mitä voitaisiin kuvata vain kosmiseksi kuperkeikaksi. Maailmankaikkeutenne kolkka vaihtaa tietoisuutta, tasapainottuu uudelleen, selkeytyy ja voimistuu. Tämä siirtymä salli Arcturuslaisen käytävän valmistautua korkeampaan palveluunsa. Seuraavien 27 päivän aikana seuranneessa muutoksessa käytävä kaliboitiin uudelleen paremmin kolmannen ulottuvuuden tietoisuutemme käyttöön. Noiden 27 päivän aikana sanottiin tapahtuneen voimakas kaikkien ulottuvuuksien harmonisointi ja ulottuvuuskäytävien asettuminen täydellisesti "linjaan". Tämä täydellinen harmonia salli käytävässä avautua sisäisen tähtiportin, joka oli ollut paikoillaan aionien ajan, mutta joka avattiin vain ulottuvuusharmonisointien aikana.

Tämä sisäinen tähtiportti on edelleen avoinna ja se pysyykin niin kauan, kuin on yhtään kolmannen ulottuvuuden ihmistä, planeettaa ja todellisuutta valmistautumassa palaamaan korkeampiin maailmoihin. Arcturus käytävä sisältää harmonisen resonanssin, mikä aktivoi geneettisen uudelleenjäsentelyn. Tämä aktivoi muiston kyvystämme kulkea ja kommunikoida ulottuvuuksien välillä.
Planeettamme korkeataajuuksiset energiat ovat kovasti lisääntyneet siitä lähtien. Kun korkeampitaajuuksinen valo tulee muotoomme, henkilökohtainen värähtelymme lisääntyy. Tämä lisääntynyt värähtely saa energiakeskuksemme ja solukehomme - aina DNA:han saakka - pyörimään nopeammin

Mitä jos ne super-ufot ei ookkaan telepaattisia, ovat vaan niin helevetin viksuja, että päättelemällä saa selville, mitä muut ajattelee.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat