Seuraa 
Viestejä45973

Oletteko ketkään ydinfysiikkaa tunteva käyneet sfnet.tiede.fysiikka -palstalla ja ottaneet kantaa siellä kirjoittavan nimimerkki LED:in mullistaviin tiedonantoihin?

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (11)

P.S.V.
Oletteko ketkään ydinfysiikkaa tunteva käyneet sfnet.tiede.fysiikka -palstalla ja ottaneet kantaa siellä kirjoittavan nimimerkki LED:in mullistaviin tiedonantoihin?

Unohdit laittaa linkin.

Marssilainen
Seuraa 
Viestejä3337

Jos kyseisellä foorumilla vain suinkin on asiallista keskustelua, niin älä luojan tähden mainosta foorumia täällä. Kiroat sen päivän vielä.

Siinä se taas nähtiin, kuinka vilunki rehellistä huiputtaa...

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Marssilainen
Jos kyseisellä foorumilla vain suinkin on asiallista keskustelua, niin älä luojan tähden mainosta foorumia täällä. Kiroat sen päivän vielä.

Asiallista keskustelua siellä ei ole ollut mahdollista käydä kuukausiin, mutta silti, eikö kukaan halua ottaa kantaa nimimerkin LED mullistaviin tiedonantoihin? Linkki on tässä:

http://groups.google.fi/group/sfnet.tie ... ?lnk=gschg

P.S.V.
Marssilainen
Jos kyseisellä foorumilla vain suinkin on asiallista keskustelua, niin älä luojan tähden mainosta foorumia täällä. Kiroat sen päivän vielä.Asiallista keskustelua siellä ei ole ollut mahdollista käydä kuukausiin, mutta silti, eikö kukaan halua ottaa kantaa nimimerkin LED mullistaviin tiedonantoihin? Linkki on tässä:

http://groups.google.fi/group/sfnet.tie ... ?lnk=gschg

LED kirjoitti:
Jos jostain asiasta niin siitä saan jatkuvasti fanipostia, että kirjoittaisit nyt tästä epäkohdasta..
Loput viestistä oli itsensä kehumista, "miksi led ei kirjoita enempää"ketjussa, jonka aloittajana led.
Foorumissa melkein kaikki viestit ledin kirjoittamia.
Onko linkkiä suoraan sivulle, jossa on jotain mullistavaa.

Mitä mieltä olette nimimerkin LED ajatuksista ydinvoimaa vastaan, esim:

http://groups.google.fi/group/sfnet.tie ... e5bd2dedb3

LED väittää myös kvanttikemian tohtori Angela Merkelin olevan samoilla linjoilla:

http://groups.google.fi/group/sfnet.tie ... f9689ce9c6

Päästöttömiä polttomuotoja tosiaan näkyy kehitettävän ainakin Lappeenrannassa:

Yliopistolla monipuolista osaamista kestävän kehityksen edistämiseen

25.9.2006

Kasvihuonepäästöjä kuriin, ympäristön kuormitus vähemmälle

YLIOPISTOLLA MONIPUOLISTA OSAAMISTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISEEN

Lappeenrannan teknillinen yliopisto vahvistaa rooliaan energia- ja ympäristöteknologian opetuksessa ja tutkimuksessa. Tätä on edesauttanut yliopistossa vuoden 2004 alusta asti käynnissä ollut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Suomen lääninhallituksen ja yritysten yhteinen SEESEL-kehityshanke (Sustainable Energy and Environmental Systems Engineering Laboratories/Kestävän teknologian energia- ja ympäristöjärjestelmien kehityslaboratoriot). Hankkeen avulla on voitu kehittää laitteistovarustusta, tutkimusprojekteja sekä yhteistyöverkostoja alan yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin.

SEESEL-hankkeen yhteydessä energia- ja ympäristötekniikan osastolla käynnistettyjen tutkimusten sisällöt liittyvät erityisesti fossiilisten polttoaineiden polton kehittämiseen sekä uusiutuvien polttoaineiden kuten bio- ja kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöön. Näiden lisäksi ilmastonmuutokseen liittyviä tutkimusaiheita osastolla ovat ydintekniikan tutkimus sekä energian kulutuksen tehokkuuteen liittyvät aiheet.

Ilmastonmuutos ja päästökauppa toiminnan moottorina

Ilmastonmuutoksen hillinnässä keskeisenä tavoitteena on kyetä rajoittamaan hiilidioksidin tuotantoa, joka on merkittävin ilmastonmuutokseen vaikuttava kasvihuonekaasu. Noin kolmannes maailmassa tuotetusta hiilidioksidista on peräisin fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvasta energiantuotannosta.

Tärkeimmät suuntaviivat ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat energian kulutuksen rajoittaminen, uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen sekä fossiilisille polttoaineille soveltuvien vähäpäästöisten uusien tekniikoiden kehittäminen ja käyttäminen.

Päästötön tekniikka fossiilisille polttoaineille

Ihmisen toiminnan aiheuttama ilmastonmuutos ja sen vaikutusten merkitys on alettu yleisemmin tunnustaa. Viime aikoina on tuotu voimakkaammin esiin mahdollisuus ns. päästöttömiin uusiin tekniikoihin (zero emission technologies), joissa fossiilisten polttoaineiden poltossa syntyvä hiilidioksidi erotetaan, käsitellään ja varastoidaan.

Merkittävimpiä päästöttömien tekniikoiden kehityssuuntia ovat fossiilisten polttoaineiden kaasutukseen, ns. happipolttoon sekä hiilidioksidin jälkierotukseen liittyvät tekniikat. Myös Suomessa on mielenkiinto näihin uusiin tekniikoihin heräämässä ja ensimmäinen kansallinen tutkimus aiheesta on alkamassa TEKESin ilmastonmuutoksen liiketoimintaan liittyvässä CLIMBUS-ohjelmassa.

Uudessa 2,5-vuotisessa hankkeessa tutkitaan uusia päästöttömiä polttotekniikoita ja niiden merkitystä tulevaisuuden energiahuollossa. Hankkeen koordinaattorina toimii VTT ja tutkimus toteutetaan yhteistyössä VTT:n, LTY:n, Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Teknillisen korkeakoulun kesken. Myös yritykset ovat kehitystyössä mukana ja hanketta ovat tukemassa mm. sähkövoiman tuottajista FORTUM ja PVO sekä laitevalmistajista Foster Wheeler ja Kvaerner Power. Kyseessä on pitkän tähtäimen tutkimus ja kehitys, jossa tekniikan kaupallistamista tavoitellaan seuraavan vuosikymmenen aikana - tekniikan ensimmäisen vaiheen demonstrointiin pyritään noin vuonna 2010.

Tutkittavassa happipoltossa poltto tapahtuu ilmasta erotetun hapen avulla. Näin syntyvä palamisen savukaasu on pääosin vettä ja hiilidioksidia, mikä tekee hiilidioksidin erottamisen ja nesteyttämisen huomattavasti taloudellisemmaksi kuin normaalin savukaasun käsittely, jossa ilman mukana tulleet typpikaasut muodostavat pääosan kaasusta. Nestemäisen hiilidioksidin varastointiin on esitetty useita eri vaihtoehtoja hyödyntäen maaperän muodostelmia ja meren syvänteitä, joista maaperään varastoinnista on jo olemassa toimivia esimerkkejä.

LTY:n osuutena tutkimuksessa on yhteistyössä VTT:n ja TTY:n kanssa tutkia ja mallintaa polttoprosessien toimintaa, jotta saadaan prosessitekniset perusteet tekniikan merkityksen arviointiin.

Fossiilisten polttoaineiden hyötysuhteen parantaminen

Lyhyemmällä aikajänteellä fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidituotantoon voidaan vaikuttaa olemassa olevan perustekniikan hyötysuhdetta parantamalla. Mm. tätä LTY tutkii yhdessä VTT:n kanssa EU-projektissa. Tutkimuksessa kehitetään korkeaan sähköntuoton hyötysuhteeseen tähtäävää leijukerrospolttotekniikkaa erityisesti suurille laitoksille. LTY:n roolina tutkimuksessa on mallintaa polttoprosessin käyttäytyminen tulipesässä. Uudella tekniikalla tavoitellaan n. 15 – 20 % parannusta hyötysuhteeseen ja siten samansuuruista vähennystä syntyviin hiilidioksidipäästöihin. Leijukerrostekniikan ansiosta on mahdollista käyttää biopolttoaineita hiilen kanssa yhdessä, mikä myös osaltaan vähentää hiilidioksidikuormitusta.

Bioenergia osana kestävää kehitystä

Biopolttoaineet eivät energiakäytössä lisää kasvihuonekaasuja ympäristöön ja soveltuvat siten kestävän kehityksen mukaiseen energiantuotantoon. Mielenkiintoinen tutkimushanke LTY:ssa on ns. BioCHP-hanke, jossa kehitetään pienen kokoluokan hajautettuun lämmön- ja sähköntuotantoon soveltuvaa tekniikkaa. Siinä energia tuotetaan biopolttoaineella ja sähköntuotossa sovelletaan suurnopeustekniikalla toimivaa turbiinia ja generaattoria. Tutkimuksessa yhdistetään LTY:n osaamista; tutkimus toteutetaan yhteistyössä energia- ja ympäristötekniikan osaston ja sähkötekniikan osaston kanssa.

Suomessa ollaan biopolttoaineen käytössä monessa suhteessa edelläkävijänä, missä taustana on voimakas suomalainen puunjalostusteollisuus ja sen yhteydessä kehitetty teknologia. Erityisesti suomalainen leijukerrostekniikka on kansainvälistä huippua. LTY:ssä on parhaillaan käynnistymisvaiheessa leijukerrospolttoon liittyvää tutkimustyötä yhteistyössä laitevalmistaja Foster Wheelerin kanssa. Myös soodakattiloihin liittyvää tutkimusta on käynnistetty yhdessä laitevalmistaja Andritzin kanssa. Soodakattilathan tuottavat energiaa biopohjaisesti mustalipeästä ja siten ovat osa kestävän kehityksen mukaista tuotantoketjua.

Yhdyskunnan ja teollisuuden sivuainevirrat hyötykäyttöön

Yliopistoon perustettu jätehuoltoprofessuuri kehittää kierrätyspolttoaineiden käytön tutkimusta. Polttokelpoinen käsitelty jäte (REF, RDF), erilainen prosessien jätelietteiden käsittely ja niiden yhdistäminen energiantuotantoon tulee mielenkiintoisella tavalla esille alkavassa TEKES:n rahoittamassa tutkimushankkeessa. Lähitulevaisuus tarjonneekin mielenkiintoisia uusia vaihtoehtoja bioenergian ja erilaisten sivuainevirtojen yhdistelemisen kautta saatavaan hajautettuun energiantuotantoon.

Perinteisten polton päästöjen tutkimusta tehdään mm. kaasumaisten polttoaineiden polton tutkimuksessa. Siinä uuden polttotekniikan avulla pyritään vaikuttamaan mm. typpioksidipäästöjen syntyyn.

Laitteistokehitys tärkeää

Osastolla on käytettävissä mm. pilotkoelaitteita, joissa on mahdollista testata sekä kaasumaisia, kiinteitä että kierrätyspolttoaineita. Tutkimustyöhön on myös hankittu analysointi- ja mittauslaitteistoa, jota voidaan käyttää omissa laboratorioissa sekä todellisten prosessien kenttämittauksissa. Mm. Foster Wheelerin tukena osastolle on saatu savukaasujen analysointiin soveltuvia kaasuanalysaattoreja.

Lisätietoja antaa
Professori Timo Hyppänen, puh. 040 580 3180

Mitä mieltä olette nimimerkin LED ajatuksista ydinvoimaa vastaan, esim:

http://groups.google.fi/group/sfnet.tie ... e5bd2dedb3

LED väittää myös kvanttikemian tohtori Angela Merkelin olevan samoilla linjoilla:

http://groups.google.fi/group/sfnet.tie ... f9689ce9c6

Tuli mieleen eräs omakohtainen kokemus, joka voi liittyä ydinenergiaan. Jouduin 80-luvun alussa uuteen työpaikkaan ja vanhahkon, siistin kivirakennuksen yläkerrassa olevaan työsuhdeasuntoon, joka vaikutti hyvin viihtyisältä. Laitoin patjani parhaaksi katsomalleni paikalle ja ajattelin nukkua, mutta siitä ei tullutkaan mitään; jalkojani alkoi särkeä. Siirsin patjan toiseen paikkaan ja sama tulos. Lopulta löysin pienen kaistaleen, jossa uni oli rauhallista. Samoin löysin noin puolen metrin levyisen kaistaleen, jossa saatoin istua iltatöitä tehdessä. Näin kului yli puoli vuotta.

Sitten minut kutsuttiin alakerrassa asuvan perheen luokse iltakahville, ja siellä tuli puheeksi heidän jatkuvasti öisin tuntemansa kivut. Mainitsin silloin yhtenä mahdollisuutena maansäteilyn (ylikonemestari-isoisäni oli myös heiluria käyttävä taitava kaivonkatsoja, joka osoitti mm. kuolettavasti sairastuneen äitini makuupaikan poikki kulkevan voimakkaan maansäteilyvyöhykkeen). Tällöin isäntäväki muisti, että paikalla oli aiemmin kutsuttuna käynytkin kuuluisa maansäteilyn tunnistaja agronomi Mauno Pohjonen. Hän oli määritellyt alueen valtavan voimakkaaksi säteilykentäksi. Samalla kuulin, että talomme sijaitsi noin 50 m savikerroksen yllä (hypoteesini mukaan maansäteily on maan lohkareiden tyypillisesti liikahdellessa piipitoisista yhdisteistä emittoituvia lyhyitä suunnattuja Herbert Fröhlichin GHz luokkaa olevista aalloista koostuvia supersäteilypulsseja (eräänlaisia laserpulsseja siis..). Mutta tuolloin kuulin siis ensi kertaa Pohjosen vierailusta ja tutkimustuloksista.

Herbert Fröhlich, huippufyysikko:
http://www.lifescientists.de/conference ... ehlich.htm

Nyt sattui, että isäntäväelläni oli toinenkin vieras, koulumme entinen opettaja, joka oli tullut pistäytymään uudesta työpaikastaan Loviisasta. Hän sai päähänsä kokeilla heiluria, joka pyörikin vuoteen päällä liki vaakasuorassa. Mistään bluffista ei ollut kysymys, koska olimme kaikki hyvin ihmeissämme. Totesin silloin, että tuollainen herkistyminen saattaisi johtua jostain Loviisan ydinvoimalaan liittyvästä asiasta.

Tämä tuli mieleen kun olen noita nimimerkki LEDin tiedonantoja lueskellut. Jos ne pitävät alkuunkaan paikkansa, monen pitäisi muuttaa suhdettaan ydinenergiaan, vai mitä mieltä olette. Jospa joidenkin huonostikin perusteltu ahdistuksen tunne ydinvoimasta puhuttaessa viittaakin syvempiin realiteetteihin kuin alkeisfysiikkaa tuntevat voivat aavistaakaan.

70-luvun alkupuolella söin jossain vaiheessa jäkäläpuristeita ja olin huomaavinani niiden lisäävän luovuutta - eräänlainen säteilyvaikutus aivoissa? Sitten ne taisivat hävitä myymälöistä.

rosewater
Seuraa 
Viestejä1231
P.S.V.
http://groups.google.com/group/sfnet.tiede.fysiikka/browse_thread/thread...

Onkohan täällä asiantuntemusta arvioida esim. yllälinkitettyä kirjoitusta "Beetasoihtu ydinjätteissämme"?


Tiedä nyt asiantuntijuudesta, en ole fyysikko, mutta tuo yllä oleva vaikuttaa kyllä vahvasti olevan mitä-lie tajunnanvirtaa. Ilmaionisaatio ei tuota ilmaan ionisoivasti säteileviä partikkeleita, vaan ioneita, kuten nimestäkin voi päätellä. Osa ionisaattoreista perustuu radioaktiivisen säteilyn hyödyntämiseen, mutta niissäkin käytetään alfasäteilijöitä.

"between the click of the light; and the start; of a dream"

Neutroni
Seuraa 
Viestejä46597

Miten tämänkin nyt korrektisti ilmaisisi. Jutut ovat, hmmm, no, täysin järjettömiä huomionkipeän keskustelupalstahäirikön mielentuotetta. Panee miettimään, että olisikohan jonkinlainen ammattiapu tarpeen kirjoittajalle. Minkäänlaista asian häivää höperehtimisissä ei ole. Pakko sanoa, että jopa meidän Vastaajamme taitaa olla vakavasti otettavampi tyyppi kun tuo megatrolli.

LED on eräs nimeltä mainitsematon A.L. joka on sairaseläkkeellä tms. On totta, että hänellä on pahoja psyykkisiä vaivoja. Ilmeisen harhainen kaveri, joka tilaisuuden tullen suoltaa kaikki kanavat tukkoon area 51 -tyyppistä tekstiä. Jos haluaa hyvät naurut, kannattaa tutustua kyseisen henkilön yleisönosastokirjoituksiin, joita löytyy runsaasti mm. kaupunkilehti Uuden Rauman nettisivuilta. Nimimerkki vaihtelee, mutta jutuista ei voi erehtyä.

Moni asia puhuu sen puolesta, että tämä surullinen tapaus "LED" on mahdollisesti sama henkilö kuin P.S.V. Toisaalta tyyli on kyllä erilainen. Kummankaan kirjoituksissa ei kuitenkaan ole totuutta tai järkeä oikeastaan lainakaan.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat