Sivut

Kommentit (1635)

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Evoluutiobiologien ehdottomiin huippuihin kuuluva Eugene Koonin  (600 tiet. julk.) lukeutuu myös nykyisen evoluutioteorian skeptikkoihin "the third way" ( http://www.thethirdwayofevolution.com/people).

Haastattelussa hän korostaa tulevan evoluutioteorian kahta keskeistä osaa, genomiikkaa (genomin rakennetta,funktioita ja vaikutuksia) ja evoluutioteorian välttämätöntä matematisointia

(Sivumennen sanottuna  jotkut Kooninin tämänhetkiset matemaattiset tulokset muistuttavat läheisesti Arto Annilan matemaattisen evoluutioteorian tuloksia. Annila erotettiin professorin virasta "toisinajattelijana", jonka hahmottelemaa evoluutioteoriaa edes hänen kannattajansa eivät ilmeisestikään ymmärtäneet ( http://ylioppilaslehti.fi/2016/11/professorit-puhuvat-potkuista/).

Kooninin mielestä myös hänen oman linjansa kanssa komplementaarinen,  samoin "kolmas tie"-ryhmään kuuluvan James A. Shapiron tutkimuslinja on oikea (https://www.google.fi/#q=james+a.+shapiro&spf=385).

Kooninin ja joidenkin muiden johtavien evoluution tutkijoiden näkemyksen mukaan tuleva evoluutioteoria ja oikeastaan koko biologia olisi kehitettävä tiiviin aineen fysiikan kaltaiseksi matemaattiseksi teoriaksi. Tiiviin aineen teoriassa on tärkeä osuus mm. struktuureja muodostavilla ja ylläpitävillä Nambun-Goldstonen bosoneilla,  itseorganisaatiolla ja  pienimmän vaikutuksen periaatteella (kts. tämän ketjun alkusivua), joiden arvelen siis olevan keskeisiä myös uudessa evoluutioteoriassa. Varmaan osaksi tästä johtuen Kooninin mukaan tulevan evoluutioteorian monimutkaisuus on verrattavissa fysiikan monimutkaisuuteen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Tätä lukiessa voi vaikka pohtia, missä määrin sattuma ja luonnonvalinta riittävät alla olevan virusten ja bakteerien välisen operaation tuottamiseen. Jonkun mielestä ehkä riittävätkin. Paljon voi riippua alkuehdoista, mutta miten juuri sopivat alkuehdot sitten ovat syntyneet? Mitä vaihtoehtoja olisi, jotka saisivat sattuman ja luonnonvalinnan avulla jotain muuta? Itse veikkaan, että kyseessä on Nambun-Goldstonen kentän synnyttämän monimutkaisen topologisen defektin synnyttämä prosessi..

topological defects pictures 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170112141203.htm

Vuoden tiedeuutinen! Vaikutustaan tehostaakseen virukset, tässä kokeessa isot bakteriofagit, tartuttivat ensin bakteereja. Bakteriofagien asetuttua bakteerisoluun ne alkoivat toimia sisustusarkkitehtina tuhoten ensi töiksi suuren osan bakteerin rakennetta. Bakteerin DNA myös tuhottiin. Sen jälkeen virukset kaappasivat jäljelle jääneen osan bakteerin koneistosta ja järjestivät sen uudelleen tehtaaksi, jonka tehtävänä oli tuottaa uusia virus-sukupolvia.

Virusten bakteerista tekemä tehdas ympäristöineen muistutti oudosti normaaleja eläin- tai kasvisoluja!

Luonnostaan bakteereilta puuttuu monia eläin- ja kasvisolujen rakenteita, erityisesti geneettisen informaation sisältävä tuma sitä ympyröivine kalvoineen. Sisustusarkkitehti-virukset osasivat kuitenkin tehdä kaappaamaansa geenittömään bakteeriin onkaloita, joihin ne sijoittivat omat geeninsä siinä järjestyksessä, missä niitä tarvittiin virustehtaan toimiessa. Virusten bakteerista tekemän järjestelmän toiminta muistutti suuresti eläin- ja kasvisolun tuman toimintaa.

Kun käsitellyssä bakteerissa uusi virussukupolvi oli valmiina, bakteeri repesi ja uudet virukset alkoivat jatkaa infektiotoimintaansa uusissa bakteereissa.

Hienoja tutkimuslaitteita käyttäen tutkijat tulivat ensi kertaa tietoisiksi tämän laatuisesta vuorovaikutuksesta virusten ja bakteerin välillä. Erityisen hämmästyttävää oli se, miten suuresti virusten uudelleenjärjestämä bakteerisolu ympäristöineen muistutti normaalia, paljon käsittelemätöntä bakteeria monimutkaisempaa eläin- tai kasvisolua.

”These compartments enclose all the viral DNA, just as a nucleus does in a plant or mammalian cell,” said Chaikeeratisak, the first author of the paper. ”DNA processes, like replication or transcription, occur inside the compartment while proteins are produced outside the compartment.”

Käyttäjä3534
Seuraa 
Viestejä93

käyttäjä-3779 kirjoitti:
Itse veikkaan, että kyseessä on Nambun-Goldstonen kentän synnyttämän monimutkaisen topologisen defektin synnyttämä prosessi..

Eli selityksenä siis on sattuma?

Solukalvojen topologialla ei ole mitään tekemistä tuon Nambu-Goldstone -systeemin kanssa.

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

On vain tullut sellainen uskomus minulle, että spontaanit symmetriarikot ja niihin liittyvät Nambun-Goldstonen bosonit ovat varsin merkittävä aina maailmankaikkeudesta biologisiin järjestelmiin struktuureja tuottava ja ylläpitävä ilmiöryhmä. Miten se kuvaamassani tapauksessa toimisi, ei ole selvää. Jotain sellaista voi kuitenkin olla tapahtunut. Sattumalla on minusta hieman epäilyttävän pieni todennäköisyys.

http://www.sci-museum.kita.osaka.jp/~sa ... int/FP.htm

A pedagogic daily macroscopic device to demonstrate the spontaneously broken symmetries is developed by which both processes of spontaneous breaking of rotational symmetry and of creating the Nambu-Goldstone bosons can be well illustrated.

One of the most important keywords in modern physics is the spontaneously broken symmetries (SBS). Creation of the universe in cosmology, generation of gauge bosons, Higgs particles, t'Hooft monopoles, instantons and solitons in high energy elementary particle physics, and phenomena of laser, superradiance, superconductivity, superfluidity, phase transition, magnet and electret in condensed matter physics are all well understood in terms of SBS [1]. Those phenomena are all known as order-creating phenomena in nature. Symmetry and order are two mutually complementary concepts: When we have rotational symmetry, there is no particular direction singled out as being different. When we notify a specific direction, there is directional order, and the rotational symmetry should be lost to create such an order.

Yksi tärkeimmistä avainsanoista modernissa fysiikassa on spontaani symmetriarikko (SBS). Kosmologiset maailmankaikkeuden syntytapahtumat, mittabosonien, Higgsin hiukkasten, t´Hooftin monopolien, instantonien ja solitonien synty suurenergia-hiukkasfysiikassa, laserilmiö, suprajohtavuus, suprajuoksevuus, faasitransitiot, magneettisuus ja elektretti ymmärretään SBS:n avulla. Kaikki nämä ilmiöt tiedetään luonnon järjestystä luoviksi ilmiöiksi..

https://www.lavoisier.fr/livre/autre/defects-in-liquid-crystals-computer...

Topological defects have a fascinating attraction in many different branches of physics ranging from cosmology to liquid crystals and from elementary particles to colloids and biological systems. The experimental and theoretical results on defects in liquid crystals are increasing rapidly, particularly in heterogeneous systems such as liquid crystal dispersions and emulsions. Interest is also driven by the great technological potential of these systems. Microscopic organizations in systems with defects are much more complex than in uniform systems, meaning that molecular level theories rapidly become inadequate. Computer simulations thus become an indispensable tool for studying topological defects in liquid crystals, starting from microscopic molecular interactions. These have matured over the last years to successfully capture such features as order parameter gradients both in the core of defects and far from it. Further simulations can incorporate the role of bulk elasticity, surface interactions, external electromagnetic fields. The book provides an up to date coverage of these issues and also considers a number of outstanding open problems which can now be tackled. Emphasis is on the use of computer simulations to test and to complement theoretical predictions, explain experimental observations, and suggest new experiments.

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Topological defects have a fascinating attraction in many different branches of physics ranging from cosmology to liquid crystals and from elementary particles to colloids and biological systems

Kone temppuilee eikä anna korjata. Mutta mainittiinhan lavoisier-tutkimuslaitoksen tekstissä biologiset systeemit topologisten defektien mahdollisina ilmentyminä.. Esimerkiksi abiogeneesia on äskettäin selitetty nestekiteiden tuottamana, kun taas nestekiteet ovat "Nambun-Goldstonen kenttien pöytälaboratorio" (kts. vanha koosteeni defektit, materian yditaso). Kone ei edelleen toimi asiallisesti, pelkään, että siellä on vaikka mitä..

vTopological defects have a fascinating

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Veikkaisin, että "evoluutiolla ei ole suuntaa" on ainakin osittain uskomus, ja korvaisin sen uskomuksella, että jo alkeellisen uusdarwinismin puitteissa voidaan seurata vaikkapa jonkun kehittyvän olion pysymistä ympäristöstä ja ehkä muistakin aineellisista tekijöistä (kuten fysiikan laeista ja käytettävissä olevasta materiasta) johtuen määräytyvän luonnonvalinnan toimesta vain hienokseltaan mutkittelevassa suunnassa.

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Tulipa mieleen, että tuollaiset sunnatut evoluutiot voisi nähdä humalaisen hoiperteluna tietä pitkin. Jokaisen askeleen suuntaa voi pitää sattumanvaraisena, mutta niiden kokonaisuudesta hahmottuu kuitenkin tien suunta. Voisi lisätä, että luonnonvalinnalla, jonka perinpohjainen selittäminen on vielä kesken, saattaa olla toistaiseksi tuntematon, humalaisen tielläpysymistahtoon verrattava älykkyydenomainen komponentti. No, olipa tai ei, luin äskettäin jonkun evoluutiobiologin sanoneen, että luonnonvalinnan selittäminen kaipaa täydentämistä.

Kooninin arvostaman James A. Shapiron  (yli 250 tiet.art.) näkemys genomin ja sen ympäristön suorittamasta tavoitteellisesta toiminnasta voisi olla yksi lähestymistapa. Tämänhän esitti perustellen ensimmäisenä Barbara McClintoct (Nobel 1982) jo 40-luvulla, mutta silloiseen alkeelliseen darwinismiin lukkiutunut tiedeyhteisö jätti sen samoin kuin monet muut epäilyksen äänet  huomiotta. Vielä nykyäänkin joissain yliopistoissa voi joutua rangaistavaksi, jos ilmoittaa olevansa darwin-skeptikko.

http://shapiro.bsd.uchicago.edu/

http://www.counterpunch.org/2012/05/07/the-evolution-paradigm-shift/

Suzan Mazur: But if a collapse in this philosophical belief system has occurred — as you’ve said: “the DNA record definitely does not support the slow accumulation of random gradual changes transmitted by restricted patterns of vertical descent” — 

James Shapiro: Yes, that’s a statement of empirical observation.

Suzan Mazur: So is science now without an acceptable explanation as to how evolution happened?

James Shapiro: No I don’t think so. We see bits and pieces of the whole process. Certainly we have paleontological evidence. We have the comparative biology. It started off as comparative anatomy but it’s gone much farther than that, of course. All of this tells us about relationships. And now we have the genome evidence, which solidifies our view in the evolutionary relationships. It complicates the picture, but it adds an element — which is the one I’ve been focusing on — the process of genome change itself that is critical.  That is what I call “natural genetic engineering.”

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Itseäni diletanttina vetää voimakkaasti Barbara McClintockin (Nobel 1982) ja Jim Shapiron  evoluution lähestymistapa.  Sen huomioon ottaminen voisi olla merkittävä lisä luonnonvalinnan käsitteeseen, jota Larry Moranin mielestä monet tutkijatkin käyttävät uskoen sen selittävän adaptaation ja pohtimatta sitä sen syvällisemmin. Koska Larryn näkemys genomista on "vähän funktionaalista DNA:ta", mikä on muuten itse kannattamieni tutkijoiden näkemykselle vastakkainen, hän ei erityisemmin pidä Shapiron ajattelusta.  Mutta Koonin ja Lynch ovat hänen ihanteitaan. Seuraavan linkin noin seitsemäs kommentti sisältää Larryn Sandwalk-blogista luonnonvalintaa koskevia ajatuksia suomennettuna sekä Lynchin puheenvuoron samasta aiheesta (Lynch on yksi arvostetuimpia evoluutiobiologeja)

http://www.tiede.fi/keskustelu/20186/ketju/nykydarwinismi_heikkoa_tiedetta?page=102

tammukka
Seuraa 
Viestejä4999

käyttäjä-3779 kirjoitti:
Itseäni diletanttina vetää voimakkaasti Barbara McClintockin (Nobel 1982) ja Jim Shapiron  evoluution lähestymistapa.  Sen huomioon ottaminen voisi olla merkittävä lisä luonnonvalinnan käsitteeseen, jota Larry Moranin mielestä monet tutkijatkin käyttävät uskoen sen selittävän adaptaation ja pohtimatta sitä sen syvällisemmin. Koska Larryn näkemys genomista on "vähän funktionaalista DNA:ta", mikä on muuten itse kannattamieni tutkijoiden näkemykselle vastakkainen, hän ei erityisemmin pidä Shapiron ajattelusta.  Mutta Koonin ja Lynch ovat hänen ihanteitaan. Seuraavan linkin noin seitsemäs kommentti sisältää Larryn Sandwalk-blogista luonnonvalintaa koskevia ajatuksia suomennettuna sekä Lynchin puheenvuoron samasta aiheesta (Lynch on yksi arvostetuimpia evoluutiobiologeja)

http://www.tiede.fi/keskustelu/20186/ketju/nykydarwinismi_heikkoa_tiedetta?page=102

Miten minusta tuntuu että sinua kiinnostavat enemmän evoluutiota tutkivat ihmiset kuin itse evoluutio. Harrastelulinjalta tuo on ihan ok. Mutta joskus voi vauhtisokeus yllättää.

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Tammukka kirjoitti:  Miten minusta tuntuu että sinua kiinnostavat enemmän evoluutiota tutkivat ihmiset kuin itse evoluutio.

Onhan se varmasti närkästyttävää, ja varsin ymmärrettävääkin, kun jo tekstini (milloin luet niitä) mahtavat kovasti närkästyttää tai tympäistä, mitä milloinkin, olen huomannut.

Fysiikkatieteessä, johon olen enemmän tottunut,  on mitä tavallisinta, että ollaan keksittyjen asioiden ohella kiinnostuneita teorioita ja tärkeitä relaatioita keksineistä ja juuri nyt keksivistä fyysikoista. Teoria tai relaatio tulee ikään kuin eläväksi kehittäjänsä nimeen liitettynä, kuten Einsteinin erikoinen ja yleinen suhteellisuusteoria, O.K.Davtyanin suhteellisuusteoria,  Schrödingerin yhtälö,  Lagrangen funktio, Maxwellin yhtälöt,  Lenzin laki,  Rydbergin vakio jne. Mutta sama trendi tuntuu joskus levinneen biologiaankin. Esimerkiksi Toronton yliopiston biokemian professori Larry Moran "analysoi" nimeltä mainiten hänen mielestään päteviä ja vähemmän päteviä evluutiobiologeja. Nyt vain sattuu, että Michael Lynch ja Eugene Koonin ovat hänen ihanteitaan.

http://sandwalk.blogspot.fi/2015/07/michael-lynch-on-modern-evolutionary...

http://sandwalk.blogspot.fi/2017/01/you-must-read-this-paper-if-you-are....

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

Käyttäjä 3534 kirjoitti: Yhdessäkään tässä ketjussa lainatussa tai linkitetyistä tekstissä ei ole esitetty ilmiötä, mikä voisi johtaa luonnonvalinnasta riippumattomaan evoluutioon.

Näin varmaan on.  Ja onhan luonnonvalinnan idea evoluution selityksenä niin yksinkertainen ja selvä, että lapsikin sen ymmärtää. Niinpä suomalainen evoluutiobiologian akatemiaprofessori vielä 2009 tärkeässä esitelmässään (Tieteessä tapahtuu) korosti, että kaikki, siis ihan kaikki ihmisen ominaisuudet saa aikaan luonnonvalinta. Oikeastaan olenkin vain kertonut ja omana kantanakin esittänyt, että sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta eivät täysin selitä evoluutiota, ja että näkemystä luonnonvalinnan olemuksesta pitäisi syventää. Sitä kai Michael Lynch tarkoittaa jyrkkäsanaisesti "tuomitessaan" luonnonvalintaan uskovien evoluutiobiologien suuren joukon (edell. kommentissani on linkki tähän). Seuraavassa vielä hyvin arvostetun evoluutiobiologin näkemyksiä tästä asiasta (kannattaa lukaista)

http://www.nybooks.com/articles/2010/05/27/not-so-natural-selection/

tammukka
Seuraa 
Viestejä4999

käyttäjä-3779 kirjoitti:
Käyttäjä 3534 kirjoitti: Yhdessäkään tässä ketjussa lainatussa tai linkitetyistä tekstissä ei ole esitetty ilmiötä, mikä voisi johtaa luonnonvalinnasta riippumattomaan evoluutioon.

Näin varmaan on.  Ja onhan luonnonvalinnan idea evoluution selityksenä niin yksinkertainen ja selvä, että lapsikin sen ymmärtää. Niinpä suomalainen evoluutiobiologian akatemiaprofessori vielä 2009 tärkeässä esitelmässään (Tieteessä tapahtuu) korosti, että kaikki, siis ihan kaikki ihmisen ominaisuudet saa aikaan luonnonvalinta. Oikeastaan olenkin vain kertonut ja omana kantanakin esittänyt, että sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta eivät täysin selitä evoluutiota, ja että näkemystä luonnonvalinnan olemuksesta pitäisi syventää. Sitä kai Michael Lynch tarkoittaa jyrkkäsanaisesti "tuomitessaan" luonnonvalintaan uskovien evoluutiobiologien suuren joukon (edell. kommentissani on linkki tähän). Seuraavassa vielä hyvin arvostetun evoluutiobiologin näkemyksiä tästä asiasta (kannattaa lukaista)

http://www.nybooks.com/articles/2010/05/27/not-so-natural-selection/[/qu...

Luuletko ihan oikeasti että evoluution tutkimus olisi jämähtänyt paikoilleen ? Tottakai luonnonvalinnan mekanismeja tutkitaan koko ajan ympäri maailmaa. Oma kantasi asiaan ei vie tutkimusta yhtään minnekään eikä tuntemuksillasi, mielipiteilläsi yms. ole mitään merkitystä evoluution mekanismien selvittelyssä.

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

tammukka kirjoitti:  Luuletko ihan oikeasti että evoluution tutkimus olisi jämähtänyt paikoilleen ? Tottakai luonnonvalinnan mekanismeja tutkitaan koko ajan ympäri maailmaa.

Oikeassa olet, mutta kuten yllä Lynch sanoo

""Although this basic principle has been known for a long time, it is quite remarkable that most biologists continue to interpret nearly aspect of biodiversity as an outcome of adaptive processes. This blind acceptance of natural selection as the only force relevant to evolution has led to a lot of sloppy thinking,.. and is probably the primary reason why evolution is viewed as a soft science by much of society. ""

Nämä näkökulmat näyttävät ärsyttävän sinua ylen määrin, mikä ei loppujen lopuksi ole mikään ihme, koska eri ihmisten aivojen rakenne ja hermotus ovat niin erilaiset, että he eivät voi varsinkaan kognitiivisissa asioissa ajatella tai toimia samalla tavalla. Olen nimennyt tämän "erimielisyysperiaatteeksi", ja se pitäisi aina ottaa huomioon keskusteluissa riitelyn välttämiseksi. Nythän ei suinkaan ole riidasta kyse, vaan tympäisystä tai vastenmielisyydestä, jota kirjoitteluni aiheuttavat sinussa ja  joissakin muissakin lukijoissa.  Mutta luulisin olevan mukavaa, kun usein olen järjestänyt joukolle näitä närkästyviä tilaisuuden pöllyttää itseäni

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130206131048.htm

Ja Lynch jatkaa:

""the uncritical acceptance of natural selection as an explanatory force for all aspects of biodiversity (without any direct evidence) is not much different than invoking an intelligent designer (without any direct evidence)...  The blind worship of natural selection is not evolutionary biology. It is arguably not even science. Natural selection is just one of several evolutionary mechanisms, and the failure to realize this is probably the most significant impediment to a fruitful integration of evolutionary theory with molecular, cellular, and developmental biology.""

Sen verran olen esim. lukioiden biologian opettajien kanssa keskustellut, että monessa tapauksessa luonnonvalinnasta opetetaan vain sen karkea, lapsenkin ymmärtämä puoli, joka opettajan mukaan siis selittää koko evoluution.

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat