Sivut

Kommentit (1635)

psv
Seuraa 
Viestejä362

https://www.sciencenews.org/blog/science-ticker/facial-recognition-chang...

Ainakin jotkut ampiaislajit voidaan helposti opettaa tunnistamaan ihmiskasvoja. Kun tällaisen opetetun ampiaisen genomia analysoidaan, nähdään, miten oppimistapahtuma on muuttanut ampiaisen geenistöä.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170607123933.htm

Mikä muuttaa eläimen aivoja, kun sen sosiaalinen käyttäytyminen muuttuu kokemuksen tuloksena?

Tutkijat aiheuttivat hiirelle monimutkaisen sosiaalisen stressin ja tarkkailivat siihen liittyvää laajaa geenialuetta. Stressin eri vaiheissa kyseinen vuorovaikuttavien geenien kollektiivi "vaelteli" aivoalueesta toiseen muuttuen samalla epigeneettisesti. Kiinnostavaksi tilanne muuttui, kun tutkijat löysivät aiemman tutkimuksen ja totesivat samanlaisen geenikollektiivin vaellelleen myös mehiläisen aivoalueista toiseen vastaavanlaisessa tilanteessa. Voidaan olettaa, että samanlaista tapahtuu myös esimerkiksi ihmisellä hänen kokiessaan sosiaalisen stressin.

psv
Seuraa 
Viestejä362

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170612094100.htm

Algebrallinen topologia –niminen matematiikan haara on aivoihin sevellettuna paljastanut aivojen hienorakenteen koostuvan moniulotteisista geometrisista hermoyhdelmistä, joita ei ennen tiedetty lainkaan olevan olemassa.

Nämä rakenteet syntyvät, kun ryhmä hermosoluja kytkeytyy keskenään tietyllä tavalla ja muodostaa täysin täsmällisen geometrisen rakennelman, klikin. Näin muodostuneen geometrisen klikin ulottuvuusluku on sitä suurempi mitä enemmän hermosoluja klikki sisältää.

"We found a world that we had never imagined," sanoo Sveitsissä professorina toimiva tutkimuksen johtaja Henry Markram. "there are tens of millions of these objects even in a small speck of the brain, up through seven dimensions. In some networks, we even found structures with up to eleven dimensions."

Tämän löydöksen jälkeen ei tunnu mitenkään ihmeeltä, että emme ole tahtoneet oikein ymmärtää aivojen toimintaa, toteaa Markram. Mikään aivojen toiminnan tutkimisessa aiemmin käytetty matematiikka ei voi paljastaa korkeaulotteisia hermoklikkejä eikä niitä ympäröivää avaruutta siellä esiintyvine onkaloineen, jotka nyt ilmenevät meille selvästi.

Tutkimus osoittaa, että kehittyvät aivot jatkuvasti luovat uusia verkkoja, jotka ovat täynnä geometrisia, mahdollisimman moniulotteisia (max.dim.11?)  klikkejä ja onkaloita.

Lopuksi Markram pohtii, johtuuko kykymme ajatella hyvinkin monimutkaisia asioita juuri tästä aivoissamme olevasta suunnattomasta määrästä eriulotteisia klikkejä. Myös mieleen painetut muistot voisivat kätkeytyä klikkeihin ja niiden kanssa vuorovaikuttaviin moniulotteisiin onkaloihin.

Väistämättä tulee mieleen mahdollisuus, että kaikkien aivosolujen genomien keskinäisellä erilaisuudella on jotain tekemistä klikkien ja onkaloiden tehokkaan toiminnan kannalta.

Kannattaa katsoa myös alkuperäisjulkaisu "Frontiers  in Computational Neuroscience", jossa on myös klikkien luonnoksia..

Laitoin mullistavan uutisen eriulotteisista täsmällisistä, geometrisista klikeistä evoluutioketjuun, koska  niiden voi myös veikata heijastavan matematiikassakin ilmi tulevaa vakuumiperäisiä informaatiostruktuureita tai vastaavia..

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
psv
Seuraa 
Viestejä362

Useimmat biologit ja maallikot luulivat vielä 70-luvulla yleisesti vallitsevassa darwinistisessa hengessä genomiin kohdistuvia tarkoituksellisia, tiettyihin seuraamuksiin tähtääviä vaikuttamisia mahdottomiksi. Näin käsitin ja opetin itsekin. Mutaatiot ymmärrettiin yksinomaan sattumanvaraisiksi säteilystä, myrkyistä yms. johtuviksi.  Asiantuntijat ovat nyt jo kauan tienneet, että geeneihin voidaan määrätietoisesti vaikuttaa.  Vaikutuksen voi aiheuttaa vieläpä eliö tai kasvi itse, kuten Barbara McClintock jo 40-luvulla totesi (Nobel tuli vasta 1982).

Seuraava tutkimus  on esimerkki mahdollisuudesta vaikuttaa kohdistetusti genomiin määrättyjen tavoitteien aikaan saamiseksi. Tiedon genomin toimintaperiaatteista ja muista ominaisuuksista syventyessä alla oleva tutkimus voi ehkä toimia prototyyppinä monien muiden ominaisuuksien ehtojen kartoituksessa.

https://groups.oist.jp/fao/event/nature-vs-nurture-drosophila-courtship-prof-daisuke-yamamoto

Koiraspuolisen banaanikärpäsen seurustelusuuntaus (naaras vai koiras) valiutuu yksinomaan P1-neuronien toimesta, mistä syystä ympäristötekijöiden vaikutusta seurustelusuuntauksen valintaan voidaan tutkia keskittymällä tähän geeniryhmään. Ympäristö näyttää  moduloivan epigeneettisesti geeni-ympäristö -vaikutusta banaanikärpäsen lapsuudessa ja nuoruudessa.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217091406.htm

Yamamoto tarkasteli näköärsykkeiden vaikutusta homoseksuaalisiin kärpäsiin, jotka siis halusivat kiihkeästi seurustella vain urospuolisten kanssa hyläten sukupuolisesti kokonaan naaraat. Tutkittaville kärpäsille näytettiin filmi, joka esitti käveleviä naaraita valonvälähdysten seuraamina. Tällöin osa homoseksuaalisista banaanikärpäsistä alkoi kiivaasti osoittaa halua päästä  sukupuoliyhteyteen naaraiden kanssa, kun taas osa ei ollut kiinnostunut. Ero selittyi tutkittavien banaanikärpästen kasvuolosuhteilla. Yhteisöllisesti ryhmässä kasvatetut homoseksuaaliset yksilöt kiinnostuivat naaraista kun taas yksinäisyydessä kasvaneet eivät kiinnostuneet. 

Koska banaanikärpäsen aivot ja mm. sukupuolielämä muistuttavat ihmisen vastaavia,  voitaisiin Yamamoton tuloksista tehdä ihmisen sukupuolisuuden suuntautuneisuutta koskevia arvioita, varsinkin monesti jo arvioidusta kasvuolosuhteiden vaikutuksesta yhtenä sukupuolisen suuntautuneisuuden tekijänä.

Ihmiseen kohdistuvien muutosmenettelyjen mielekkyys voidaan kuitenkin myös monessa, joskaan ei ehkä kaikissa tapauksissa kyseenalaistaa.

NotYet
Seuraa 
Viestejä4047

psv kirjoitti:
Useimmat biologit ja maallikot luulivat vielä 70-luvulla yleisesti vallitsevassa darwinistisessa hengessä genomiin kohdistuvia tarkoituksellisia, tiettyihin seuraamuksiin tähtääviä vaikuttamisia mahdottomiksi. Näin käsitin ja opetin itsekin. Mutaatiot ymmärrettiin yksinomaan sattumanvaraisiksi säteilystä, myrkyistä yms. johtuviksi.  Asiantuntijat ovat nyt jo kauan tienneet, että geeneihin voidaan määrätietoisesti vaikuttaa.  Vaikutuksen voi aiheuttaa vieläpä eliö tai kasvi itse, kuten Barbara McClintock jo 40-luvulla totesi (Nobel tuli vasta 1982).

Seuraava tutkimus  on esimerkki mahdollisuudesta vaikuttaa kohdistetusti genomiin määrättyjen tavoitteien aikaan saamiseksi. Tiedon genomin toimintaperiaatteista ja muista ominaisuuksista syventyessä alla oleva tutkimus voi ehkä toimia prototyyppinä monien muiden ominaisuuksien ehtojen kartoituksessa.

https://groups.oist.jp/fao/event/nature-vs-nurture-drosophila-courtship-prof-daisuke-yamamoto

Koiraspuolisen banaanikärpäsen seurustelusuuntaus (naaras vai koiras) valiutuu yksinomaan P1-neuronien toimesta, mistä syystä ympäristötekijöiden vaikutusta seurustelusuuntauksen valintaan voidaan tutkia keskittymällä tähän geeniryhmään. Ympäristö näyttää  moduloivan epigeneettisesti geeni-ympäristö -vaikutusta banaanikärpäsen lapsuudessa ja nuoruudessa.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217091406.htm

Yamamoto tarkasteli näköärsykkeiden vaikutusta homoseksuaalisiin kärpäsiin, jotka siis halusivat kiihkeästi seurustella vain urospuolisten kanssa hyläten sukupuolisesti kokonaan naaraat. Tutkittaville kärpäsille näytettiin filmi, joka esitti käveleviä naaraita valonvälähdysten seuraamina. Tällöin osa homoseksuaalisista banaanikärpäsistä alkoi kiivaasti osoittaa halua päästä  sukupuoliyhteyteen naaraiden kanssa, kun taas osa ei ollut kiinnostunut. Ero selittyi tutkittavien banaanikärpästen kasvuolosuhteilla. Yhteisöllisesti ryhmässä kasvatetut homoseksuaaliset yksilöt kiinnostuivat naaraista kun taas yksinäisyydessä kasvaneet eivät kiinnostuneet. 

Koska banaanikärpäsen aivot ja mm. sukupuolielämä muistuttavat ihmisen vastaavia,  voitaisiin Yamamoton tuloksista tehdä ihmisen sukupuolisuuden suuntautuneisuutta koskevia arvioita, varsinkin monesti jo arvioidusta kasvuolosuhteiden vaikutuksesta yhtenä sukupuolisen suuntautuneisuuden tekijänä.

Ihmiseen kohdistuvien muutosmenettelyjen mielekkyys voidaan kuitenkin myös monessa, joskaan ei ehkä kaikissa tapauksissa kyseenalaistaa.

Ymmärsinkö nyt oikein, että tämä tutkimus kumoaa sen vanhan myytin ettei homoseksuaalisuus periydy.

psv
Seuraa 
Viestejä362

Veli H. kirjoitti:
psv kirjoitti:
Useimmat biologit ja maallikot luulivat vielä 70-luvulla yleisesti vallitsevassa darwinistisessa hengessä genomiin kohdistuvia tarkoituksellisia, tiettyihin seuraamuksiin tähtääviä vaikuttamisia mahdottomiksi. Näin käsitin ja opetin itsekin. Mutaatiot ymmärrettiin yksinomaan sattumanvaraisiksi säteilystä, myrkyistä yms. johtuviksi.  Asiantuntijat ovat nyt jo kauan tienneet, että geeneihin voidaan määrätietoisesti vaikuttaa.  Vaikutuksen voi aiheuttaa vieläpä eliö tai kasvi itse, kuten Barbara McClintock jo 40-luvulla totesi (Nobel tuli vasta 1982).

Seuraava tutkimus  on esimerkki mahdollisuudesta vaikuttaa kohdistetusti genomiin määrättyjen tavoitteien aikaan saamiseksi. Tiedon genomin toimintaperiaatteista ja muista ominaisuuksista syventyessä alla oleva tutkimus voi ehkä toimia prototyyppinä monien muiden ominaisuuksien ehtojen kartoituksessa.

https://groups.oist.jp/fao/event/nature-vs-nurture-drosophila-courtship-prof-daisuke-yamamoto

Koiraspuolisen banaanikärpäsen seurustelusuuntaus (naaras vai koiras) valiutuu yksinomaan P1-neuronien toimesta, mistä syystä ympäristötekijöiden vaikutusta seurustelusuuntauksen valintaan voidaan tutkia keskittymällä tähän geeniryhmään. Ympäristö näyttää  moduloivan epigeneettisesti geeni-ympäristö -vaikutusta banaanikärpäsen lapsuudessa ja nuoruudessa.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217091406.htm

Yamamoto tarkasteli näköärsykkeiden vaikutusta homoseksuaalisiin kärpäsiin, jotka siis halusivat kiihkeästi seurustella vain urospuolisten kanssa hyläten sukupuolisesti kokonaan naaraat. Tutkittaville kärpäsille näytettiin filmi, joka esitti käveleviä naaraita valonvälähdysten seuraamina. Tällöin osa homoseksuaalisista banaanikärpäsistä alkoi kiivaasti osoittaa halua päästä  sukupuoliyhteyteen naaraiden kanssa, kun taas osa ei ollut kiinnostunut. Ero selittyi tutkittavien banaanikärpästen kasvuolosuhteilla. Yhteisöllisesti ryhmässä kasvatetut homoseksuaaliset yksilöt kiinnostuivat naaraista kun taas yksinäisyydessä kasvaneet eivät kiinnostuneet. 

Koska banaanikärpäsen aivot ja mm. sukupuolielämä muistuttavat ihmisen vastaavia,  voitaisiin Yamamoton tuloksista tehdä ihmisen sukupuolisuuden suuntautuneisuutta koskevia arvioita, varsinkin monesti jo arvioidusta kasvuolosuhteiden vaikutuksesta yhtenä sukupuolisen suuntautuneisuuden tekijänä.

Ihmiseen kohdistuvien muutosmenettelyjen mielekkyys voidaan kuitenkin myös monessa, joskaan ei ehkä kaikissa tapauksissa kyseenalaistaa.

Ymmärsinkö nyt oikein, että tämä tutkimus kumoaa sen vanhan myytin ettei homoseksuaalisuus periydy.

Tutkija Yamamoto kertoo olleensa kauhean hämmästynyt luultuaan kaiken homoseksuaalisuuden olevan puhtaasti geneettistä. Nyt ympäristötekijöillä näytti myös olevan ainakin joissakin tapauksissa osuus suuntautuneisuuden valiutumiseen.

psv
Seuraa 
Viestejä362

psv kirjoitti:
Veli H. kirjoitti:
psv kirjoitti:
Useimmat biologit ja maallikot luulivat vielä 70-luvulla yleisesti vallitsevassa darwinistisessa hengessä genomiin kohdistuvia tarkoituksellisia, tiettyihin seuraamuksiin tähtääviä vaikuttamisia mahdottomiksi. Näin käsitin ja opetin itsekin. Mutaatiot ymmärrettiin yksinomaan sattumanvaraisiksi säteilystä, myrkyistä yms. johtuviksi.  Asiantuntijat ovat nyt jo kauan tienneet, että geeneihin voidaan määrätietoisesti vaikuttaa.  Vaikutuksen voi aiheuttaa vieläpä eliö tai kasvi itse, kuten Barbara McClintock jo 40-luvulla totesi (Nobel tuli vasta 1982).

Seuraava tutkimus  on esimerkki mahdollisuudesta vaikuttaa kohdistetusti genomiin määrättyjen tavoitteien aikaan saamiseksi. Tiedon genomin toimintaperiaatteista ja muista ominaisuuksista syventyessä alla oleva tutkimus voi ehkä toimia prototyyppinä monien muiden ominaisuuksien ehtojen kartoituksessa.

https://groups.oist.jp/fao/event/nature-vs-nurture-drosophila-courtship-prof-daisuke-yamamoto

Koiraspuolisen banaanikärpäsen seurustelusuuntaus (naaras vai koiras) valiutuu yksinomaan P1-neuronien toimesta, mistä syystä ympäristötekijöiden vaikutusta seurustelusuuntauksen valintaan voidaan tutkia keskittymällä tähän geeniryhmään. Ympäristö näyttää  moduloivan epigeneettisesti geeni-ympäristö -vaikutusta banaanikärpäsen lapsuudessa ja nuoruudessa.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217091406.htm

Yamamoto tarkasteli näköärsykkeiden vaikutusta homoseksuaalisiin kärpäsiin, jotka siis halusivat kiihkeästi seurustella vain urospuolisten kanssa hyläten sukupuolisesti kokonaan naaraat. Tutkittaville kärpäsille näytettiin filmi, joka esitti käveleviä naaraita valonvälähdysten seuraamina. Tällöin osa homoseksuaalisista banaanikärpäsistä alkoi kiivaasti osoittaa halua päästä  sukupuoliyhteyteen naaraiden kanssa, kun taas osa ei ollut kiinnostunut. Ero selittyi tutkittavien banaanikärpästen kasvuolosuhteilla. Yhteisöllisesti ryhmässä kasvatetut homoseksuaaliset yksilöt kiinnostuivat naaraista kun taas yksinäisyydessä kasvaneet eivät kiinnostuneet. 

Koska banaanikärpäsen aivot ja mm. sukupuolielämä muistuttavat ihmisen vastaavia,  voitaisiin Yamamoton tuloksista tehdä ihmisen sukupuolisuuden suuntautuneisuutta koskevia arvioita, varsinkin monesti jo arvioidusta kasvuolosuhteiden vaikutuksesta yhtenä sukupuolisen suuntautuneisuuden tekijänä.

Ihmiseen kohdistuvien muutosmenettelyjen mielekkyys voidaan kuitenkin myös monessa, joskaan ei ehkä kaikissa tapauksissa kyseenalaistaa.

Ymmärsinkö nyt oikein, että tämä tutkimus kumoaa sen vanhan myytin ettei homoseksuaalisuus periydy.

Tutkija Yamamoto kertoo olleensa kauhean hämmästynyt luultuaan kaiken homoseksuaalisuuden olevan puhtaasti geneettistä. Nyt ympäristötekijöillä näytti myös olevan ainakin joissakin tapauksissa osuus suuntautuneisuuden valiutumiseen.

Mitä kumoamiseen tulee, en tiedä. En ole perehtynyt asiaan..

psv
Seuraa 
Viestejä362

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170706143153.htm

Alemmassa linkissä kerrotaan, että kasvien kasvua monenlaisissa eri tilanteissa hallitsevat samanlaiset matemaattiset lait kuin aivosolujen haaroittumista. Veikkaan, että varsin useat myös konvergenssia (ylempi linkki) eri lajien välillä ilmentävät kehityskulut ovat vain osittain sopeutumia ympäristöoloihin (luonnonvalinnan tuloksia) ja enemmänkin elämän kehitystä hallitsevien matemaattisten, suureksi osaksi vielä löytymättömien lakien alaisia.

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239

psv kirjoitti:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170706143153.htm

Alemmassa linkissä kerrotaan, että kasvien kasvua monenlaisissa eri tilanteissa hallitsevat samanlaiset matemaattiset lait kuin aivosolujen haaroittumista. Veikkaan, että varsin useat myös konvergenssia (ylempi linkki) eri lajien välillä ilmentävät kehityskulut ovat vain osittain sopeutumia ympäristöoloihin (luonnonvalinnan tuloksia) ja enemmänkin elämän kehitystä hallitsevien matemaattisten, suureksi osaksi vielä löytymättömien lakien alaisia.

Eivätkö sopeumat  ympäristöoloihin ja luonnonvalinta sitten ole luonnossa havaittavien matemaattisten lainalaisuuksien alaisia?

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239

psv kirjoitti:
Useimmat biologit ja maallikot luulivat vielä 70-luvulla yleisesti vallitsevassa darwinistisessa hengessä genomiin kohdistuvia tarkoituksellisia, tiettyihin seuraamuksiin tähtääviä vaikuttamisia mahdottomiksi. Näin käsitin ja opetin itsekin. Mutaatiot ymmärrettiin yksinomaan sattumanvaraisiksi säteilystä, myrkyistä yms. johtuviksi.  Asiantuntijat ovat nyt jo kauan tienneet, että geeneihin voidaan määrätietoisesti vaikuttaa.  Vaikutuksen voi aiheuttaa vieläpä eliö tai kasvi itse, kuten Barbara McClintock jo 40-luvulla totesi (Nobel tuli vasta 1982).

Seuraava tutkimus  on esimerkki mahdollisuudesta vaikuttaa kohdistetusti genomiin määrättyjen tavoitteien aikaan saamiseksi. Tiedon genomin toimintaperiaatteista ja muista ominaisuuksista syventyessä alla oleva tutkimus voi ehkä toimia prototyyppinä monien muiden ominaisuuksien ehtojen kartoituksessa.

https://groups.oist.jp/fao/event/nature-vs-nurture-drosophila-courtship-prof-daisuke-yamamoto

Koiraspuolisen banaanikärpäsen seurustelusuuntaus (naaras vai koiras) valiutuu yksinomaan P1-neuronien toimesta, mistä syystä ympäristötekijöiden vaikutusta seurustelusuuntauksen valintaan voidaan tutkia keskittymällä tähän geeniryhmään. Ympäristö näyttää  moduloivan epigeneettisesti geeni-ympäristö -vaikutusta banaanikärpäsen lapsuudessa ja nuoruudessa.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217091406.htm

Yamamoto tarkasteli näköärsykkeiden vaikutusta homoseksuaalisiin kärpäsiin, jotka siis halusivat kiihkeästi seurustella vain urospuolisten kanssa hyläten sukupuolisesti kokonaan naaraat. Tutkittaville kärpäsille näytettiin filmi, joka esitti käveleviä naaraita valonvälähdysten seuraamina. Tällöin osa homoseksuaalisista banaanikärpäsistä alkoi kiivaasti osoittaa halua päästä  sukupuoliyhteyteen naaraiden kanssa, kun taas osa ei ollut kiinnostunut. Ero selittyi tutkittavien banaanikärpästen kasvuolosuhteilla. Yhteisöllisesti ryhmässä kasvatetut homoseksuaaliset yksilöt kiinnostuivat naaraista kun taas yksinäisyydessä kasvaneet eivät kiinnostuneet. 

Koska banaanikärpäsen aivot ja mm. sukupuolielämä muistuttavat ihmisen vastaavia,  voitaisiin Yamamoton tuloksista tehdä ihmisen sukupuolisuuden suuntautuneisuutta koskevia arvioita, varsinkin monesti jo arvioidusta kasvuolosuhteiden vaikutuksesta yhtenä sukupuolisen suuntautuneisuuden tekijänä.

Ihmiseen kohdistuvien muutosmenettelyjen mielekkyys voidaan kuitenkin myös monessa, joskaan ei ehkä kaikissa tapauksissa kyseenalaistaa.

Olen kyllä tiennyt, että seksuaaliset preferenssit eivät ole yksinomaan geenien aikaansaamia, mutta tuo että kasvuympäristön sosiaalisuuden määrä voisi olla tässäkin asiassa yksi keskeinen tekijä oli kyllä minulle uusi juttu.

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

psv
Seuraa 
Viestejä362

-:)lauri kirjoitti:
psv kirjoitti:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170706143153.htm

Alemmassa linkissä kerrotaan, että kasvien kasvua monenlaisissa eri tilanteissa hallitsevat samanlaiset matemaattiset lait kuin aivosolujen haaroittumista. Veikkaan, että varsin useat myös konvergenssia (ylempi linkki) eri lajien välillä ilmentävät kehityskulut ovat vain osittain sopeutumia ympäristöoloihin (luonnonvalinnan tuloksia) ja enemmänkin elämän kehitystä hallitsevien matemaattisten, suureksi osaksi vielä löytymättömien lakien alaisia.

Eivätkö sopeumat  ympäristöoloihin ja luonnonvalinta sitten ole luonnossa havaittavien matemaattisten lainalaisuuksien alaisia?

Voisivathan ne hyvin ollakin, mutta minulta on vain jäänyt huomaamatta tai ymmärtämättä, että joku olisi ennen sinua ajatellut luonnonvalintaa luonnossa havaittavan matemaattisen lainalaisuuden ilmentymänä.

Hänen pyhyytensä
Seuraa 
Viestejä28239

psv kirjoitti:
-:)lauri kirjoitti:
psv kirjoitti:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170706143153.htm

Alemmassa linkissä kerrotaan, että kasvien kasvua monenlaisissa eri tilanteissa hallitsevat samanlaiset matemaattiset lait kuin aivosolujen haaroittumista. Veikkaan, että varsin useat myös konvergenssia (ylempi linkki) eri lajien välillä ilmentävät kehityskulut ovat vain osittain sopeutumia ympäristöoloihin (luonnonvalinnan tuloksia) ja enemmänkin elämän kehitystä hallitsevien matemaattisten, suureksi osaksi vielä löytymättömien lakien alaisia.

Eivätkö sopeumat  ympäristöoloihin ja luonnonvalinta sitten ole luonnossa havaittavien matemaattisten lainalaisuuksien alaisia?

Voisivathan ne hyvin ollakin, mutta minulta on vain jäänyt huomaamatta tai ymmärtämättä, että joku olisi ennen sinua ajatellut luonnonvalintaa luonnossa havaittavan matemaattisen lainalaisuuden ilmentymänä.

Miksi se olisi mitään muuta?

Jos argumentista ei voi johtaa yleistä sääntöä, sillä ei ole sisältöä.

psv
Seuraa 
Viestejä362

Tänään (15.7.) oli ScienceDailyssa taas puhetta korppien kyvystä suunnitella tekemisiään pitkällä tähtäimellä. Yritin havannoida introspektiolla omaa päätä apuna käyttäen, millainen, miltä tuntuva, tuollainen suunnitteleva aivotila oikein olisi. Tuloksena oli evoluution perusteita vakuumin ominaisuuksina koskeva "hypoteesi", jonka kaltaisia olen ennenkin esitellyt, ja jota olen itsekin valmis epäilemään. Mutta toisaalta se tuntuu minusta niin mahdolliselta ja loogiselta, että en malta jättää sitä sanomatta - hyvin ymmärtäen saavani osakseni aivan ansaittuja vasta-ajatuksia.

Jollain tavalla nähdäkseni kuitenkin vakuumi joudutaan huomioimaan evoluutiossa kuten kaikessa muussakin aineellisessa - olemmehan itsekin vakuumin muuntuneita muotoja! Seuraavassa Suomessakin kylmäfysiikan laitoksella usein toimineen arvostetun vakuumin tutkijan Volovikin näkemyksiä kvanttivakuumista. Sitten muutama sana Vlatko Vedralin informaatio-näkemyksistä

https://www.amazon.com/Universe-Droplet-International-Monographs-Physics...
”Keskeisillä fysiikan aloilla kuten hiukkasfysiikalla, kosmologialla ja tiiviin aineen fysiikalla on merkittävä yhteys.
Moderni käsitys alkeishiukkasista (elektroneista, neutriinoista, kvarkeista jne.) on, että ne ovat perustavamman väliaineen, kvanttivakuumin eksitaatioita. Kvanttivakuumi on 21. vuosisadan uusi ”eetteri”. Sähkömagnetismi, painovoima ja heikon ja vahvan vuorovaikutuksen kentät edustavat kaikki kvantti-vakuumin erityyppisiä kollektiivisia liikemuotoja. Tiiviin aineen systeemeistä läheisimmin kvanttivakuumia edustaa supraneste 3He-A. Sen kvasihiukkaset ovat hyvin samankaltaisia kuin alkeishiukkaset, kun taas kvantti-vakuumin kollektiiviset moodit ovat analogisia fotonien ja gravitonien kanssa. Fysiikan keskeiset lait kuten esimerkiksi suhteellisuusteoria (Lorentz-invarianssi) ja mittainvarianssi ilmenevät kvanttinesteen lämpötilan laskiessa.”

Kvantti-informaatioteorian professori Vlatko Vedral esittää, että informaatiota ajatellessa on tehtävä mielikuvitushyppy. Tehdään siis mielikuvitushyppy ja ajatellaan, että maailman informaatio ”sijaitsee” kvanttivakuumissa ollen sen taustatekijä. Maailma kehittyy nyt informaation struktuuri struktuurilta ”realisoituessa” erilaisina objekteina.

Korpin älykkyyttä pohtiessani päädyin seuraavan laiseen evoluutioskenaarioon. Eliön fyysinen ja "psyykkinen" hahmo ovat harmonisia, sopusointuisia kertymiä vakuumin aineettomista, lainalaisista informaatioelementeistä, eliöiden "kaavoja". Evoluutio etenee usein näiden "kaavojen",  sopusointuisten informaatiokertymien kautta tähtäimessään usein optimaalisimmat kaavojen toteutumat. Optimaaliset toteutumat edellyttävät usein luonnonvalinnaksi kutsuttua säätelyä. Tässä vain lyhyesti esitellyn skenaarion toteutuminen on paljolti samankaltaista kuin nykyiset materialismiperustaiset evoluutionäkemykset parhaimmillaan. 

psv
Seuraa 
Viestejä362

Yllä kuvattu evoluutiovisio sisältää, toisin kuin pelkkä luonnonvalintanäkemys, myös motiivin jonkin ominaisuuden tms. ilmi tulemiselle.  Muuten prosessi etenee hyvin paljon luonnonvalintaa muistuttaen, kuitenkin niin, että keskeisin luonnonvalinnan kohde on materiaelementtien valinta siten, että ne täyttävät mahdollisimman optimaalisesti vakuumin harmonisen informaatiokertymän, eliön kaavan tai "muotin".

Tämän näkemyksen omaksuttuaan havaitsee (tai ainakin on havaitsevinaan) monissa artikkeleissa mahdollisuuden selittää esimerkiksi eliön ominaisuuksia tai useamman eri eliön samanlaisia ominaisuuksia juuri vakuumin informaatiokertymien ilmenemisellä.  Esimerkiksi eräällä hiirellä on samanlaiset äänentuottomekanismit ja ääntelytapa kuin sudella tai ihmisellä

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170719090250.htm

psv
Seuraa 
Viestejä362

psv kirjoitti:
Yllä kuvattu evoluutiovisio sisältää, toisin kuin pelkkä luonnonvalintanäkemys, myös motiivin jonkin ominaisuuden tms. ilmi tulemiselle.  Muuten prosessi etenee hyvin paljon luonnonvalintaa muistuttaen, kuitenkin niin, että keskeisin luonnonvalinnan kohde on materiaelementtien valinta siten, että ne täyttävät mahdollisimman optimaalisesti vakuumin harmonisen informaatiokertymän, eliön kaavan tai "muotin".

Tämän näkemyksen omaksuttuaan havaitsee (tai ainakin on havaitsevinaan) monissa artikkeleissa mahdollisuuden selittää esimerkiksi eliön ominaisuuksia tai useamman eri eliön samanlaisia ominaisuuksia juuri vakuumin informaatiokertymien ilmenemisellä.  Esimerkiksi eräällä hiirellä on samanlaiset äänentuottomekanismit ja ääntelytapa kuin sudella tai ihmisellä

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170719090250.htm[/quote]

Konvergenssissa,  josta seuraavassa on paljon esimerkkejä,  voisi olla kysymys vakuumin informaatiokertymien ilmenemisestä 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution

Visioni todennäköisyys olla kelvoton on kyllä suuri, mutta pakottavaan näkemykseen perustuva.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä52777

psv kirjoitti:
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170727115641.htm

Miten jo pienet lapset tulevat tietoisiksi esimerkiksi siitä, kuka henkilöistä on pomo?  Koska kyseisen tietoisuuden ja sen ehtojen vakuumiperäinen aineeton rakenne kuuluu kehittyvän olion rakentumiskaavaan.

Tutkimalla asiat selviää.

"In witnessing the brain's 'aha!' moment, scientists shed light on biology of consciousness

Columbia scientists have identified the brain's 'aha!' moment—that flash in time when you suddenly become aware of information, such as knowing the answer to a difficult question. Today's findings in humans, combined with previous research, provide compelling evidence that this moment—this feeling of having decided—pierces consciousness when information being collected by the brain reaches a critical level. The results of this study further suggest that this piercing of consciousness shares the same underlying brain mechanisms known to be involved in making far simpler decisions. Importantly, this study offers new hope that the biological foundations of consciousness may well be within our grasp.

This research was reported today in Current Biology.

"The vast majority of thoughts circling in our brains happen below the radar of conscious awareness, meaning that even though our brain is processing them, we are not aware," said Michael Shadlen, MD, PhD, a Principal Investigator at Columbia's Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute and the paper's senior author. "How some of that information bubbles to the level of consciousness, however, remains an unsolved mystery. But now, we've found a way to observe that moment in real time, and then apply those findings to our understanding of consciousness itself.""

https://medicalxpress.com/news/2017-07-witnessing-brain-aha-moment-scien...

jussipussi
Seuraa 
Viestejä52777

Hieman taustaa sille mistä uskonnot ovat mahdollisesti evoluution valkkaamina ponnistaneet.

"Storytellers promoted cooperation among hunter-gatherers before advent of religion

Storytelling promoted co-operation in hunter-gatherers prior to the advent of organised religion, a new UCL study reveals.

The research shows that hunter-gatherer storytellers were essential in promoting co-operative and egalitarian values before comparable mechanisms evolved in larger agricultural societies, such as moralising high-gods.

Storytellers were also more popular than even the best foragers, had greater reproductive success, and were more likely to be co-operated with by other members of the camp, according to the research published today in Nature Communications.

https://phys.org/news/2017-12-storytellers-cooperation-hunter-gatherers-... .

jussipussi
Seuraa 
Viestejä52777

psv kirjoitti:
-:)lauri kirjoitti:
psv kirjoitti:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170706143153.htm

Alemmassa linkissä kerrotaan, että kasvien kasvua monenlaisissa eri tilanteissa hallitsevat samanlaiset matemaattiset lait kuin aivosolujen haaroittumista. Veikkaan, että varsin useat myös konvergenssia (ylempi linkki) eri lajien välillä ilmentävät kehityskulut ovat vain osittain sopeutumia ympäristöoloihin (luonnonvalinnan tuloksia) ja enemmänkin elämän kehitystä hallitsevien matemaattisten, suureksi osaksi vielä löytymättömien lakien alaisia.

Eivätkö sopeumat  ympäristöoloihin ja luonnonvalinta sitten ole luonnossa havaittavien matemaattisten lainalaisuuksien alaisia?

Voisivathan ne hyvin ollakin, mutta minulta on vain jäänyt huomaamatta tai ymmärtämättä, että joku olisi ennen sinua ajatellut luonnonvalintaa luonnossa havaittavan matemaattisen lainalaisuuden ilmentymänä.

Pala palalta.

"New computer model predicts your health from the shape of your face, and so does your brain

.."The results suggest that our brains have evolved mechanisms for extracting health information from people's faces, allowing us to identify healthy people to mate with or to form cooperative relationships with. This fills an important missing link in current evolutionary theories of attractiveness," Dr Stephen continued.

"The findings provide strong support for the hypothesis that the face contains valid, perceptible cues to physiological health, and while the models are at an early stage, we hope that they could be used to help diagnose health problems in the future," he concluded."

https://medicalxpress.com/news/2017-12-health-brain.html .

käyttäjä-3779
Seuraa 
Viestejä1782

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411131659.htm

Roskaksi eli turhaksi, funktiottomaksi monen kauan uskoma ja väittämä perisentrometrinen satelliitti-DNA (olennainen osa genomin non-coding DNA:ta) on osoittautunut erittäin tärkeäksi genomia koossa pitäväksi tekijäksi.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikrosatelliitti_(biologia)

Satelliitti-DNA varmistaa, että kromosomit niputtuvat oikealla tavalla solun tumassa, mikä on välttämätöntä solun eloonjäämiseksi. Tutkijat poistivat banaanikärpäsen tumasta proteiinin D1, jonka tehtävä oli sitoa satelliitti-DNA järjestyneiksi, paikallaan pysyviksi nipuiksi. Näin käsitellyt sukusolut kuolivat.

Yhteen sitomattomat satelliitti-DNA-jaksot ajautuivat tuman ulkopuolelle, jonne niistä muodostuu pieniä mikro-tumia solun samalla menettäessä elinkelpoisuutensa.

Vastaava ilmiö on jo todettu hiiren tumassa.

Arvelen, että tämä on vasta DNA:n ”roskaisuuden” kumoutumisen alkusoittoa..

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusimmat

Suosituimmat