Seuraa 
Viestejä45973

GEOMETRIA. Alussa oli piste. Sitten tuli geometrian matemaatikko, ja piirsi viivan, erottaen kaksi pintaa toisistaan. Ja tästä alkoi kehittely, ensin yksinkertaisia osia, sitten mutkikkaikta rakenteita. Huomaamme, että tässähän on sama tehtävä ja ongelma kuin Hodgen konjektuurissa
( Hesarin Tiede ja luonto, D1,21.92004). Siis ongelma on geometrian ongelma, voiko yksinkertaisista osista tuottaa yhtenäisen mutkikkaan rakenteen.

Myös J Raamatusa erottaa ylä- ja lavedet toisistaan. Newtonin pieni poika suuren meren rannalla. Ja vielä Väinö Linna: Alussa oli suo, kuokka ja Jussi.

Geometria sananmukaisesti tarkoittaa maanmittausta. Siitähän se tietysti alkoi Hellaassakin, viljelmien ja valtioiden rajoista, rakentamisen aloista ja tonteista, siirtokuntia perustettaessa kaupungin rajan vetämisestä.
Kuitenkin saan kohteelleen on yhtä ilmaiseva kuin sananmukaisesti kvasaari. Geometria käsittelee mahdollisuuksia rakenteiksi, se on mahdollisten rakenteiden tiedettä ja oppia.

Hodgen konjektuuri, sanon, ja luultavasti on sanottu, vaikka toisin sanoin,että ongelmaan ei ole suoranaista ratkaisua. Kasvaessaan ylisuureksi järjestelmä hajoaa osiin. Aikaulottuvudessa rakenne lopulta kuluu enemmän kuin kasvaa. Ratkaisu on vain elämä, joka synnyttää uusia eliöitä, tai koneenrakennus, joka tuottaa uusia koneita.

Geometria kuitenkin on virallisen matematiikan valtiastiede. Ja niinpä sen asema liittyy myös virallisen fysiikan teorian pinnistelyihin. Sekä kaikkeus että nukleoni, siinä on kyse siitä, että ne koetetaan saada tottelemaan geometrian lakeja. Ja minä sanon, että ei onnistu. Koska ei onnistu Hodgen konjektuurinkaan ratkaisu suoraan. Geometria voi esittää fysiikasta vain likimäärän. Enemmän yrittäessään se hajoaa osiin, kuten laitostieteelle myös on käynyt.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (3)

Grafiikka. Alussa oli tyhjä. Tyhjä paperi, tyhjä pinta, tyhjä avaruus.
Sitten tuli graafikko, ja alkoi sijoittaa tyhjyyteen montakin pistettä.
Ja vastaavasti myös havaitut kohteet esitetään monina pisteinä.
Graafinen, se alkaa kirjojen painamisesta ( hieman sitä ennen jo pelikorttien), grafiikka sananmukaisesti tarkoittaa painaumia. Topografiassa niihin puolestaan liitetään kohoumia.
Vaan on grafiikka katsottava myös matemaattiseksi menetelmäksi.
Kohteet esitetään osina,ja siiten käsitellään niitä. Menetelmähän onkin samaa kuin analyysi, ositus. Yhtenä käsitteenä voimme puhua graafisesta
analyysistä. Suomennosko paino-ositus, painaumaositus.

Oikastaan jo antiikissa mm. Arkimedes osiessaan kuin käytti grafiiikan menetelmää, Vielä vanhempi käsite aineteorian alalla Demokritoksen JAKAMATTOMAT.

Poincarén konjektuuri, sepä onkin juuri grafiikan ongelma ja tehtävä.
Ja tähänhän on ratkaisu, täyttää tyhjä äärettömyys viitteillä, ja näin luoda äärettömyyteen avautuva maalaus. Näin voimme tunnistaa kaiken, ja myös esittää kaiken. - Myös henkilöiden tunnistus, kyse on siis riittävästä soveleltusta grafiikasta. Eli grafiikalla voidaan esitää kaikki. Senhän pitäisikin olla matematiikan valtiastieede. Ja kuitenkaan se ei geometrian valtasuunnan mielestä ole edes oikeata matematiikkaa!

Se menetelmä, jolla minä olen käsitellyt vaikka ydinhiukkasia, tähtiä, tiheämassoja, kvasaareja, ja koko ääretöntä kaikkeutta, sehän onkin ollut pääperiaatteiltaan grafiikkaa. Ja näin olen onistunut siinä, misää virallien tiede ei. Toinen tekijä on tietysti johdonmukainen materialismi.
Mutta te sanotte, eihän tämä ole oikeaa matematiikkaa, ei siis oikeaa tiedettä! Ja sen rahoittamkiseksi ei tule myöntää euroakaan. Missä ovat ratkaisunne, mitä teidän hajoavat rakeneteenne ja ihannekoneenne voi suurelle graafiselle äärettömyydelle?! Edustatte tieteessä kuolevaa suuntaa!

Jos olette eri mieltä, esittäkää pelikorttinne. Niistä siis grafiikka alkoi.

PISTE. Joka luonnollisessa kielessä pannaan virkkeen loppuun. Geometriassa pisteellä ei ole ulottuvuksia. Huomatkaa, tämä on tärkeää, graafisen matematiikan ihan perusasia ovat PISTEET, JOILLA ON ULOTTUVUUS. Tai ulottuvuuksia jopa yhdestä neljään. Ulottuvista pisteistä voidaan rakentaa, koota kaikki mahdollinen, niillä esittää kaikki mahdollinen. Myös tyhjä tila on ääretön joukko tyhjiä pisteitä - tai yksi ainoa.

Pisteen ulottuvuudella ei ole mitään äärirajaa. Piste voi olla äärimmäisen pieni tai äärettömän suuri. Ovat ainoastaan niiden käytön käytännön rajat. Painettu tuote pitää olla nähtävissä, luettavissa. Aineen käytännössä pienimmät osat ovat JAKAMATTOMAT, luokkaa 10^-23 m.
Jotenkuten nykyään nähty avaruus, virallinen, ulottuu 13 miljardin valovuoden päähän, koko läpimitta eli ulottuvuus siis 26 miljardia valovuotta.

Ei voida siis luoda yhtenäsitä geometriaperusteista matematiikkaa.
Tämä aiemmin on sanottu näin, että ei ole matematiikalle metakieltä.
Eli Hodgen konjektuuria ei voida suoraan ratkaista. Yritys, jota suunnilleen kannatti myös Lande Lindfors 1960-luvulla, oli matemaattisen logiikan asettaminen metakieleksi. Tavallaan yritys rakentaa informaatiolinjat geometrisen matematiikkakoneen sisään.

Grafiikka, sen käsite logiikan sijasta on lähinnä jakaumat. Ja näitä käyttäen saadaan aikaan maalaus ei maisema, vaikka koko maailmankaikkeudesta.

Luonnollinen kieli esitetään vajasti geometriana, ja geometria vajaasti luonnollisessa kielessä. Kummatkin voivat esittää grafiikan vajaasti.
Sen sijaan grafiikka voi esittää kaiken täysin, myös luonnollisen kielen tahi geometrian. Se ei ole geometriaperusteinen, mutta juuri se on matematiikallekin metakieli eli yhtenäiskieli.

Kylläkin graafinen eli grafiikan geometria. Se esittäisi ja esittää likimäärin grafiikan tuloksia geometrisesti.

Grafiikassa ei oikeastaan ole viivaa, viiva on jono pisteitä, tai niistä koostuva likimäärä. Ulottuvan pisteen huomaaminen grafiikan perusasiaksi on yhtä tärkeää kuin oli geometriassa epäeuklidisen eli kaarevan geometrian löytäminen euklidisen eli suoraviivaisen rinnalle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Grafiikkahan voidaan esittää myös lukuarvoina. Ja näin myös lukuina voidaan, käyttäen viitteitä, esittää mitä tahansa.

Tieteojenkäsittelyjärjestelmät, niilläkin voidaan esitää mitä tahansa.
Grafiikka tässä automatisoitu ja sähköistetty. Järjestelmiä käyttäen painetaan myös kirjoja ja lehtiä.

Palstan viesteissä käytämme sanoja. Nämä siis ovat kuvausta grafiikasta, eivät itse grafiikkaa. Pääasiat kuitenkn voidaan näinkin esittää.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat