Seuraa 
Viestejä14147

[size=150:hj63rnxf]Lasten kasvatus on luonnostaan jyvittynyt lapsen omille vanhemmille[/size:hj63rnxf]
[size=75:hj63rnxf](vedenjakajahallitus pohdiskelee lastenhoitoa, työntekoa, vapaa-aikaa ja vastuuttomuuden vaaraa)[/size:hj63rnxf]

[ ... isä ja äiti istuvat kulmakuppilassa kaljoilla, kun lapsi huutaa yksin kotona. Nuori opiskelijapari tuskailee, kuinka toinen pääsisi työhaastatteluun, kun toinen on tenteissä kiinni kaksi päivää ja omat vanhemmat ovat liian kaukana hoitamaan perheen kuopusta ... ]

Yhteiskunta on avoin ja sosiaalisesti yhteenkuuluva, ... parhaimmillaan. Yhteiskunnassa voidaan esittää malleja kollektivismista individualismiin. Lapset voidaan hoitaa kotona oman isän ja äidin toimesta, jotka ovat lähtökohdiltaan aina huolehtivaisimmat hoitajat ja kasvattajat. Lapset voidaan laittaa myös päivähoitoon kokemaan ja oppimaan sosiaalisuutta ja yhteistoimintaa muiden kanssa.

Kansakuntaa puhuttaa lasten päivähoidon ns. 0-maksuluokka. Pitääkö tätä elementtiä olla käytössä vai ei. Komplisoituva ja aikatauluissa kiireeseen kehittyvä sykintä ja pätkätöiden yhteiskunta vaatii toimijoiltaan hektisyyttä eli valmiuksia osallistumiseen hetkellä millä hyvänsä. Lapsetkin tässä kiireessä pitäisi tähän maailmaan saattaa jatkamaan ikääntyvien ikäluokkien myöhempää huolehdintaa vähintäänkin tulontasauksen, kulutuksen ja työvoimasaannon vuoksi.

Historiallisesti lapset on hoidettu kotona, mitään 0-luokkia ei ole ollut. Maksuttomuus on sosiaalisen ajattelun hedelmä, jossa ajateltiin, että vanhemmilla pitää olla vapautumisen mahdollisuuksia lasten hoidosta - syntyi päivähoitosysteemi, myös ympärivuorokautiseksi, koska vuorotyöt eräin paikkakunnin olivat/ ovat yleinen ilmiö. Päivähoito on erinomainen esimerkki tulontasauksesta, kun jotkut perheet tulo- ja sosiaalisin perustein saavat sen ilmaiseksi.

Laajetessaan kaikki systeemit tuottavat lieveilmiöitä ja vaikeuksia. Osa vanhemmista haluaa viedä lapsensa hoitoon, vaikka molemmat ovat työttöminä. Täytyyhän olla jatkuva mahdollisuus hakea työtä tai kuten Työvoimatoimiston pitäisi edellyttää, olla aina valmiudessa ottaa tarjottu työ vastaan. Osa vanhemmista käyttää vapaa-aikansa lasten kasvatuksen osalta seurusteluun ikätovereiden kanssa kartuttamalla valtion alkoholiverokassaa. Lapsi huutaa kotona, jopa nälkiintyneenä. Tapauksilla on aina puolensa ja ääri-ilmiöt eivät ole harvinaisia.

Elämme sosiaalisessa yhteiskunnassa, jossa ainakin periaatteellisena puolena on yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja yhtäläinen osallistumisoikeus. Sosiaalisuuteen kuuluvat myös kanssakäyminen ikälajitovereiden kanssa. On tunnettua, että sosiaalisuutta ja yhteenkuuluvuutta rakentuu yhteiskunnan hoitomalleissa - lapset ikäänkuin synkronoituvat tosiinsa niin hyvässä kuin pahassa. Tiimihenkisyys, samakantaisuus ja sama-ajattelevuus kasvavat kiistatta ryhmätoiminnoissa ja lasten yhteiskuntapäivähoito on sitä.

Elämme yksilöllisessä omakeskeisyysmaailmassa tavoitellen yhä enemmän "hyvää, parempaa ja tuottoisampaa", välittämättä juurikaan ympäristöseuraamuksista, niin luontona kuin sosiaalisina suhteina, siksi kovaa on vedenjakajahallituksenkin kannustama markkinatalouden henki. Individualismi kasvaa minäkeskeisyydessä ja tätä suuntausta saattaa voimistaa yksilöllinen ja perhekeskeinen kasvatusmetodi, jossa kohtaanto muiden ikäleikkitovereiden kanssa on vähäisempää.

Kaukoidän maissa lasten vanhempien vanhemmilla ja isoäideillä ja -isillä on suuri merkitys perhe- ja sukuarvojen vaalijana. Sanotaan, että veri on vettä sakeampaa - näin se on ja sukuyhteys takaa parhaan perhe- ja sukukeskeisyyden, jossa myös talouden suosituimmuutta valvotaan sukujen sisälle.

Koko muu eläinkunta hoitaa, kasvattaa ja erityisesti valmentaa pentunsa, lapsensa ja jälkeläisensä kokopäivätoimisesti vain määräajan ja tämän jälkeen "perimänhedelmillä" pitää olla riittävä itsenäisyys jatkaa suurinta luonnon järjestämää näytelmää - suvunjatkantaa. Eläinvanhemmat pyrkivät aina antamaan parhaan valmennuksen perillisilleen, koska luonnossa vallitsee selkeä valiintumisen ja menestymisen tie - heikoille ei ole sijaa, vaan vahvempi jatkaa ja kyvyttömämpi menehtyy.

Pitääkö länsimaalaisessa sosiaalidemokratiassa järjestää "vähäosaisille" ilmainen päivähoito? Mihin suunnataan lastenkasvatuksen painopiste, onko se yhteiskuntajärjestetty yleinen valmennus ymmärtää ja tulla toimeen sosiaalisessa ja yhteenkuuluvuuteen tähtäävässä yhteiskuntamallissa vai onko se yksilökeskeistä kasvatusmetodia tukeva perhe- ja sukukeskeisyys? Pitääkö osalle lasten vanhemmista olla mahdollisuus "tyrkätä" jälkikasvu pois tieltänsä, jotta aukeaa pääsy omiin "harrasteisiin". Liian moni lapsi on pelkästään yhteiskunnan hoitomenetelmien ja elämäänvalmennusjärjestelmien varassa. Kaikilla vanhemmilla ei ole riittävää vastuuta ymmärtää, miksi ovat lapsensa tehneet.

Osa vanhemmista on yritteliäitä ja molempien aika menee halussa päästä kiihtyvään oravanpyörälliseen markkinamekanismiin, jolloin lapset saattavat olla "tiellä" haettaessa urajohteisuutta, titteliä ja valtaa. Osa vanhemmista taas tarvitsee asiallisesti yhteiskuntahoitoa lapsilleen, jotta pääsevät suorittamaan perheen, lapsiensa ja läheistensä välttämättömyysasioita - työ on tärkein välttämättömyysasia. Yhteiskunnan hoitojärjestelmät tulisivat olla käytettävissä kaikille sosiaaliseen asemaan katsomatta - näin oli määritetty, kun yhteiskunta oli vähemmän moniongelmainen.

Tasavertaisuus, yhdenmukaisuus ja tulotasoon katsomattomuus, mm. 0-hintaluokkina päivähoidoissa on synnyttänyt "helpon tien" varastaa lapsille tarkoitettua aikaa yhteiskunnan ja omien lapsien kustannuksella. On vastuutonta ajatella päivähoitoa "parkkipaikkana" omien "välttämättömyysmenojen" suoritepakotteen edessä.

Suomalainen yhteiskunta on järjestänyt yhden maailman parhaista lasten päivähoitomenetelmistä. Tämä systeemi on tarkoitettu auttamaan vanhempia heidän suorittaessaan sosiaalisen yhteiskuntaelämänsä velvoitteita osallistumalla mm. tulonhankintaan saadakseen maksaa tulontasausta veroina kulutuksestaan. Lapset tarvitsevat yhteenkuuluvuutta, rinnasteisuutta ja omaikäpolviosallistumista - tämän järjestää lasten päivähoito, jolloin kouluun menokin on helpompaa osallistumisvalmiuksien ollessa jo sisäänrakennettuna.

Lasten 0-maksuluokkapäivähoitoa ei tule käyttää väärin hoidettaessa puhtaan itsekkäästi vanhempien omia menoja elämän laitapuolelta. Vanhempien ensisijainen tehtävä on taata lapsilleen menestymisen mahdollisuus. Meillä länsimaalaisessa yksilökeskeisyydessä se tarkoittaa vuorovaikutustaitojen hankintaa tiimihenkenä ja ryhmätoimijoina estäen toivottavasti liiallista minäkeskeisyyttä, sillä vastuullinen yhteiskuntasysteemi ei toimi pitkään ahneudella, omanapaisuudella ja "kaikki minulle" kähminnällä.

Yhteiskunta on vastuuta toisista ja itsestänsä, mutta erityisesti lapsistaan. Päivähoitojärjestelmä ei ole ainut kasvatusmetodi, vaan se on lisä, joka auttaa vanhempia hakemaan tasapainoista ja toimivaa perheyhteyttä taaten jälkikasvulle suvunjatkannan mahdollisuudet.

Ilkka Luoma

ilkka.luoma@keskipiste.fi
http://ilkkaluoma.blogspot.com

--------------------------------------------------------------------------------

Kirjoitukseen liittyvä kuvakokoelma [ Copyright by Ilkka Luoma 2007 ]

[size=75:hj63rnxf]Panoramio on Googlen omistama ja hallinnoima kuvapalvelu, johon voidaan sijoittaa kuvat niiden ottopaikkoihin (Google Earth). Sivusto on suurella todennäköisyydellä täysin tietoturvallinen.

1)
--- http://www.panoramio.com/photo/2607315 --- IMG_1116.JPG

Teksti
Yhteiskunnan järjestämät päivähoitopalvelut tarjoavat ruokaa, kasvatusta ja mm. opastusta järjestyksen ylläpitoon ammatti-ihmisten toimesta - usein nämä palvelut ja hoiva ovat ainoita huolehtimisen tapoja lapsille, isien ja äitien viettäessä aikaa omissa jutuissaan. Päivähoitopalvelut ovat tarkoitetut kaikille, myös vähävaraisille ja kotona oleville - nyt keskustellaan onko 0-linja tarkoitettu kaikille, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta maksaa päivähoitomaksuja.

2)
--- http://www.panoramio.com/photo/2607372 --- IMG_1118.JPG

Teksti
Helsingin Siilitien päiväkoti tarjoaa kunnan palveluita sosiaaliseen asemaan katsomatta. Hyvinvointiyhteiskunta rakennettiin aikoina, jolloin ei kajastellut tummia pilviä taivaanrannassa.

3)
--- http://www.panoramio.com/photo/2607408 --- IMG_1122.JPG

Teksti
Peruskoulujen laittaessa loppukeväästä ovet kiinni, jää moni lapsi ilman päivittäistä huolehdintaa, osan vanhemmista ollessa töissä, osan matkoilla ja osan työttöminä mitä moninaisimmissa tapahtumissa. Kuntien leikkipuistot antavat monesti jopa yhden aterian ja välipalan, tämä saattaa olla lapsen ainoa ruokailu koko päivänä; onneksi vain pienelle vähemmistölle, joka on kuitenkin kasvamassa.

4)
--- http://www.panoramio.com/photo/2607479 --- IMG_1123.JPG

Teksti
Kuntien ylläpitämät leikkipuistot ovat monille lapsille ainoa paikka, missä saada valvontaa, jopa lämmin ateria tai välipala. Lapsi saa sosiaalisuutta leikkipuistoista, koska hän ei ole siellä yksin. Useasti pienimpien osalta leikkikentällä pitäisi olla vanhempi mukana, näin ei aina ole. Leikkipuistot ovat yhteiskunnan järjestämiä ilmaisia paikkoja lapsille, kun peruskoulut sulkevat keväisin ovensa.

5)
--- http://www.panoramio.com/photo/2607508 --- IMG_1126.JPG

Teksti
Leikkipuiston (Hilleri) pihapylväässä istuu ikuista nokitustaan puinen palokärki muistuttamassa luonnosta ja lintulajeista. Suurissa kaupungeissa luonto on kadonnut kauas maalle, missä vielä aitoja luonnon ääniä on tarjolla ymmärrykseksi lapsille, että ihmisten lisäksi on eläimiäkin.

6)
--- http://www.panoramio.com/photo/2607537 --- IMG_1128.JPG

Teksti
Keväisin peruskoulut laskevat lapset lomille, monet jäävät kotiin yksin, koska vanhemmat ovat päivisin töissä ja muualla heille tärkeissä tehtävissä. Helsingin kaupungin peruskoulu Hillerikujan päässä Herttoniemessä - lienee lopetusuhan edessä? Lapset löytävät kotipihoistaan sosiaalista käyttäytymistä, koska täytyy tulla toimeen "pihan sääntöjen" mukaan, ettei erottaudu liiaksi muista. Koulu on eräs paikka lapsien kasvatuksessa ja moni saa siellä ainoan lämpimän aterian liian monina päivinä. Yhteiskunta huolehtii nuoremmistaan aina 1-vuotiaasta 16-ikävuoteen saakka. Peruskoulu on ilmainen ja nyt keskustellaan 0-linjasta koskien päiväkoteja ja alle kouluikäisten hoitopaikkoja. Ennen lapset hoidettiin ja valmennettiin kotona.

7)
--- http://www.panoramio.com/photo/2607583 --- IMG_1129.JPG

Teksti
Helsingin Siiliten peruskoulu Hillerikuja 4:ssa - koulu lienee lakkautusuhan alainen, vaikka ennusteet lupailevat lisää väestöä muualta Suomesta nimenomaan pääkaupunkiseudulle. Peruskoulun ala-aste on merkittävä lapsien hoito- ja valmennuspaikka. Liian usein koulu jää ainoaksi paikaksi, missä lapsi saa opastusta elämäntaipaleensa varrelle.[/size:hj63rnxf]

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

  • ylös 0
  • alas 0

Sivut

Kommentit (60)

Jos se olisi ilmainen, niin mistä ne rahat otetaan päiväkodin yllä pitämiseen? Korotetaanko rajusti veroja, tai otetaanko vaikka pois vanhuksien hoidosta tai alennetaan eläkettä?

Yhteiskuntamme olemme tehneet sellaiseksi että kakki maksaa jonkin verran. Niin köyhiä ihmisiä ei olekkaan että eivät pysty päiväkotimaksuja maksamaan, Jos elävät sociaalin rahoilla, niin sociaali maksaa päiväkotimaksun. Töissä käyvät saa maksaa itse omasta tienestistään, tienasivat sitten paljon tai vähän.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14147
Ayla
Jos se olisi ilmainen, niin mistä ne rahat otetaan päiväkodin yllä pitämiseen? Korotetaanko rajusti veroja, tai otetaanko vaikka pois vanhuksien hoidosta tai alennetaan eläkettä?

Yhteiskuntamme olemme tehneet sellaiseksi että kakki maksaa jonkin verran. Niin köyhiä ihmisiä ei olekkaan että eivät pysty päiväkotimaksuja maksamaan, Jos elävät sociaalin rahoilla, niin sociaali maksaa päiväkotimaksun. Töissä käyvät saa maksaa itse omasta tienestistään, tienasivat sitten paljon tai vähän.

..............................

Ayla,

Suomessa käytiin poliittisella tasolla kova debatti ns. 0-linjasta, siis sellaisten ihmisten/ vanhempien lasten päivähoitomaksuista, joilla ei yksinkertaisesti ole varaa pienimpäänkään maksuun, mm. työttömät jne... idea oli se, että jos molemmat ovat työttöminä, niin koko päiväinen oikeus poistetaan ja tilalle tarjotaan puolipäivähoitoa.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Ilkka Luoma

Ayla,
Suomessa käytiin poliittisella tasolla kova debatti ns. 0-linjasta, siis sellaisten ihmisten/ vanhempien lasten päivähoitomaksuista, joilla ei yksinkertaisesti ole varaa pienimpäänkään maksuun, mm. työttömät jne... idea oli se, että jos molemmat ovat työttöminä, niin koko päiväinen oikeus poistetaan ja tilalle tarjotaan puolipäivähoitoa.

Olen kuullut siitä nolla-linjasta tällä foorumilla. Jos kerran päivämaksut on sen verran korkeita että köyhät ei niitä pysty maksamaan, niin hakekoon sociaalista avustusta. Niin ja voihan sitä pitää lastaan siellä vain puolipäivää, jos maksua pienennetään. Riittäähän se puolikin päivää, jotta voi sanoa että on hoitopaikka lapsille, kun töitä hakee.

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14147
Ayla
Ilkka Luoma

Ayla,
Suomessa käytiin poliittisella tasolla kova debatti ns. 0-linjasta, siis sellaisten ihmisten/ vanhempien lasten päivähoitomaksuista, joilla ei yksinkertaisesti ole varaa pienimpäänkään maksuun, mm. työttömät jne... idea oli se, että jos molemmat ovat työttöminä, niin koko päiväinen oikeus poistetaan ja tilalle tarjotaan puolipäivähoitoa.Olen kuullut siitä nolla-linjasta tällä foorumilla. Jos kerran päivämaksut on sen verran korkeita että köyhät ei niitä pysty maksamaan, niin hakekoon sociaalista avustusta. Niin ja voihan sitä pitää lastaan siellä vain puolipäivää, jos maksua pienennetään. Riittäähän se puolikin päivää, jotta voi sanoa että on hoitopaikka lapsille, kun töitä hakee.

..................

Vaikeus on siinä, että monet "moniongelmaiset" vanhemmat työttöminä ollessaankin laittavat lapsensa hoitoon ja itse menevät kuppilaan omille askareilleen - lapset jäävät yhteiskunnan huolehdittaviksi, pitäisikö puuttua suvunjatkantaoikeuteen näissä tapauksissa? Ruotsissa steriloitiin ihmisia vielä 1950-luvulla arveluttavin syin...

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14147
Misantrooppi
Minulle.

........... siis mitä?

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

päivähoito kuuluu kaikille...
jos on työtön tai muuten vähävarainen
ei tarvitse maksaa MITÄÄN..

siitähän se aloitetaan se erottelu...

" miksi jaska ei oo tarhassa.."

siellä on lapsen kaverit..
kenellä olisi pokkaa mennä sanomaan
työttömän lapselle..
" et pääse tarhaan kun sun äitis on köyhä.."
siinä taas ei ole mitään järkeä että sossu maksaa
tarhan..

se on sitä rahojen tuhlausta...
miksi jonkun pitää laskea asiaa minkä voi kuitata
tarhassakin ?

en mää ymmärrä..
vaan eipä mun tarviikkaan..
ei mun nuorimmainen pääsekkään
vielä vähään aikaan tarhaan..

ja jos työttämälle pariskunnalle
sattuis niin että samalle päivälle tulis
duuni haastattelu...
niin mitäs sitten ?

vai ajatellaanko nyt että jos kummatkin on
työttömiä...
ne on aina.. sitä..

hmm...
munhan piti olla kokoomus kakara ?
kohtahan mä vaihdan väriä..

Ilkka Luoma
Vaikeus on siinä, että monet "moniongelmaiset" vanhemmat työttöminä ollessaankin laittavat lapsensa hoitoon ja itse menevät kuppilaan omille askareilleen - lapset jäävät yhteiskunnan huolehdittaviksi, pitäisikö puuttua suvunjatkantaoikeuteen näissä tapauksissa? Ruotsissa steriloitiin ihmisia vielä 1950-luvulla arveluttavin syin...

Joo, täällä sterilosoitiin muunmuassa kehitysvamaisia, mustalaisia ja muitakin.

Vai menee työttömät moniongelmaiset vanhemmat kuppilaan? No siitähän ne ongelmat vain kasvaa. ja kehtaavatkin sitten vaatia että yhteiskunta heitä elättää ja juottaa ja ilmainen hoitopaikkakin vielä pitäisi saada.

Edit
Ruosin itsenäisyyspäivä ja vapaa päivä töistä. Olen ollut äänessä tällä foorumilla tänään kuin papu pata. On aika hiljentyä ja mennä levolle, jotta jaksaisi uuden päivän aloittaa työllä.

Lakiviidakko on aika kamala, eli työttömän on PAKKO viedä lapsi hoitoon. Täältä löytyi hyvä juttu aiheesta:

Tukien saaminen saattaa estää
Kirjoittanut: lasten kotihoidon 7.6.2007 klo 09.02

Hum.kand. Kaija Huhtala, Helsinki, HS mielipiteet

"Työtön äiti Valtimosta piti oikeana, että työttömät hoitavat lapsensa kotona, kuten hän tekee. Kotihoidon tuin hän voi näin toimia, mutta ei työttömyysturvalla. Se kun on tarkoitettu työnhakuun, kuten opintoraha opiskeluun, eivätkä kyseiset etuudet ole puolipäiväisen lasten kotihoidon piilotukea.
Kela puuttuu nopeasti väärin perustein myönnettyyn sosiaalietuuteen ja perii takaisin liiat tuet maksatuksen alusta.

Työttömyysturvainen on velvoitettu aktiiviseen kokopäivätyön hakuun, jota seurataan, sekä esteettömään työllistymiseen niin pian kuin työvoimatoimisto hänelle työpaikan osoittaa.
Opintorahaoikeuskin kariutuu, ellei seuranta osoita riittäviä opintosuorituksia.

Tukiensa ehtoperustein työtön ja opiskeleva vanhempi ovat paitsi oikeutettuja, myös velvollisia viemään lapsensa kokopäiväiseen hoitoon: tukilait eivät salli päiväsajan käyttöä muuhun kuin tuen ehdoissa säädettyyn tarkoitukseen, jonka tulee toteutua esteettä.

Lasten puolipäiväinenkin kotihoito on nopean työllistymisen ja opintojen valmistumisen este ja hidaste, eikä päivähoito pysty polkaisemaan välittömiä hoitopaikkoja äkilisen työllistymisen tullen.

'Kotona' oleminen yhteiskunnant tuin ei siis ole lasten puolipäiväisen kotihoidon peruste, vaan kokopäivähoito-oikeuden peruste. Työttömän ja opiskelijan perheet eivät voi valita koko- ja puolipäivähoidon välillä perusetuuttaan menettämättä, joten heitä ei voi myöskään rangaista kokopäivähoidon käytöstä säätämällä iltapäivähoidolle vähäistäkään 'ateriakorvausta'.

Hallitus on haksahtanut esittämään, että lapsen kokopäivähoidossa pitäminen olisi ikään kuin rangaistavaa silloin kun lasta tosiasiallisesti voisi hoitaa kotonakin. Työttömyysturvaa ja opintorahaa saatellaan näin vastikkeellisiksi, mistä kuitenkin on entuudestaan ja kyseisestä esityksestä poiketen laissa säädetty.

Ei siis riitä uusi asetus päivähoitolakiin, vaan itse perustuista olisi säädettävä aiemmasta eriävästi. Työtön ja opiskelija olisivat, työnhaun ja opiskelun jatkuvuuden osoitettuaan, oikeutettuja hoitamaan osapäiväisesti lapsiaan kotona täysimääräisiä perustukiaan nauttien ja saamaan käyttämättömästä kokopäivähoidosta ja siten yhdestä saamatta jäävästä lapsen päivittäisateriasta ruokarahahyvitystä 21,5 päivältä kuukausittain.

Hoito- ja keittiöhenkilöstön palkkauksessa muodostuisi silti säästöä.

Päivähoidossa olisi oltava pysyvä valmius sijoittaa työllistyvien lapset kokopäivähoitoon työsuhteen ajaksi ja opiskelevien lapset väliaikaiseen kokopäivähoitoon vaativien opintosuoritteiden keston aikana.

Hallitus on kaavaillut, että kokopäivähoidon vähenemisestä muodostuisi valtakunnallisesti 60 miljoonaan euron säästöt, jotka voitaisiin sellaisenaan leikata kuntien valtionavuista.

Tasapelipäättely ontuu, koska kunnallisen toimenetulotuen asiakkaan 'hyväksyttäviin menoihin' kirjattaisiin kokopäivähoitolapsen ruokarahaveloitus.

Siitä tulisikin kunnan lisäkulu, kun taas puolihoitolapsen iltapäiväaterioista tulisi uusi kulu köyhälle perheelle, eikä se hyvittyisi, kun toimeentulotukilaskelmassa jo on lapsen iän mukainen toimeentulotukiosuus.

Se ei nousisi, joten itse maksetuista aterioista tulisi vain ja ainoastaan työttömyysturvan ja opintorahan vastikkeellisuusleikkaus.

Tasapeliolettama ei päde vähäisin etuuskorotuksinkaan, koska ne kirjataan toimeentulotukilaskelmassa tuloihin - alentamaan kunnan myöntämää toimeentulotukea.

Hallitus ei tunnu täysin perehtyneen sosiaaliturvan tilkkutäkkiin, jossa kaikki etuudet vaikuttavat toisiinsa. Ei edes tukilaeissa säädettyihin ehtoihin."

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi? ... 0026829450

hcesar
Seuraa 
Viestejä13039

Minusta on yhteiskunnan etu, että ilmainen päivähoito kuuluu pienelle, sitä tarvitsevalle ryhmälle. Siihen kuuluvat esimerkiksi opiskelijat, jotkut työttömät ja yksinhuoltajat, jotka etsivät töitä, jotkut pätkätyöläiset ja osa kuntoutuvista päihde- ja mielenterveysongelmaisista ja maahanmuuttajista.

Nämä ovat ryhmiä, jotka myöhemmin maksaisivat veroina takaisin ilmaisen hoitonsa ja heistä tulisi nopeammin 'tavallisia' veronmaksajia, jos heidän ei tarvitse järjestää muun ohella rahoja lapsen päivähoitoon. Heitä on lisäksi niin vähän, ettei heidän päivähoitonsa maksaminen pahemmin tuntuisi valtion kassassa.

Eihän yhteiskunta tarjoa mitään ilmaista, palvelut maksetaan verovaroilla, joita kerätään sitä nimenomaista tarkoitusta varten. En ymmärrä missä yhteiskunnan varat ovat paremmassa käytössä kun yhteiskunnan jäsenten hyvinvoinnista huolehtimisessa. Kaikilla ei ole tuhansien eurojen tuloja, eikä se välttämättä kerro mistään sen syvemmistä ongelmista kuin että ei ole rahaa. Ei työtön ole välttämättä aina työtävieroksuva moniongelmainen alkoholisti.
Päivähoitoa ei tarvita siksi, että saisi työhaastattelussa sanoa, että lapsilla on päivähoitopaikka, vaan siksi ettei tarvitse jättää lastaan yksin kotiin kun yrittää hankkia elannon perheelle. Ei tätä ole vaikea ymmärtää, jos jättää hetkeksi omaan napaan tuijottamisen ja eläytyy välillä "huonompien" ihmisten osaan.

Kun työssä käyvä ihminen jää työttömäksi pitäisikö yhteiskunnan, jolle hän töissä ollessaan maksaa veroja, kääntää selkänsä hänelle, koska hän ei enää tuota ja tahkoa tulosta? Ovatko verovarat parhaassa käytössä silloin kun niillä kompensoidaan rikkaille annettuja verohelpotuksia ja valtion omaisuuden myymisestä aiheutunutta muiden kuin verotulojen menetystä tai kun niillä nostetaan parlamentin palkkakuopassa elävien pätkätyöläisten elintasoa?
Aina ei ole onni myötä. Toisinaan työnhaku ei johda työllistymiseen, vaikka tekisi kaikkea mahdollista mitä osaa ja mihin tarjoutuu tilaisuus, voi silti olla hyvinkin pitkiä aikoja vailla töitä. Syyt tähän voivat olla monet. Uskallan väittää, että sanoessani ettei vika aina ole ihmisessä itsessään tai hänen työhaluissaan, puhun yhtä vahvoin perustein kuin nämä piianoorakaupit, joiden mukaan köyhyys johtuu poikkeuksetta laiskuudesta, tyhmyydestä ja todennäköisesti myös juoppoudesta, hulluudesta ja haureudesta.

Pahoittelen närkästynyttä sävyä, mutta menee yli henkilökohtaisen hilseen, että kuvitellaan lompakon paksuuden kertovan sydämen hyvyydestä ja että rikkaus ja aineellinen yltäkylläisyys ovat perustila, joka seuraa siitä että viettää hyvää ja säädyllistä elämää.

Herra Hippi

Kun työssä käyvä ihminen jää työttömäksi pitäisikö yhteiskunnan, jolle hän töissä ollessaan maksaa veroja, kääntää selkänsä hänelle, koska hän ei enää tuota ja tahkoa tulosta?

Näin on tehty vanhuksille jo pitkään, nyt on sitten muiden vuoro. Ei meno siitä parane oli hallituksessa mikä puolue tahansa. Suurta pelleilyähän tuo Arkadianmäki on.

Aikoinaan 90-luvulla, kun olin eräässä firmassa töissä, toinen toimitusjohtaja sanoi näin, että "Arkadianmäki on maailman suurin näyttämö. Kuiskaaja istuu Moskovassa". Mitenkähän on nyt?

Herra Hippi

Aina ei ole onni myötä. Toisinaan työnhaku ei johda työllistymiseen, vaikka tekisi kaikkea mahdollista mitä osaa ja mihin tarjoutuu tilaisuus, voi silti olla hyvinkin pitkiä aikoja vailla töitä. Syyt tähän voivat olla monet. Uskallan väittää, että sanoessani ettei vika aina ole ihmisessä itsessään tai hänen työhaluissaan, puhun yhtä vahvoin perustein kuin nämä piianoorakaupit, joiden mukaan köyhyys johtuu poikkeuksetta laiskuudesta, tyhmyydestä ja todennäköisesti myös juoppoudesta, hulluudesta ja haureudesta.

Olipa hyvin sanottu!

Missäköhän se tyhmyys, laiskuus, juoppous hulluus ja haureus oikein rehottaa?

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14147
Mestariampuja PiPi
Herra Hippi

Aina ei ole onni myötä. Toisinaan työnhaku ei johda työllistymiseen, vaikka tekisi kaikkea mahdollista mitä osaa ja mihin tarjoutuu tilaisuus, voi silti olla hyvinkin pitkiä aikoja vailla töitä. Syyt tähän voivat olla monet. Uskallan väittää, että sanoessani ettei vika aina ole ihmisessä itsessään tai hänen työhaluissaan, puhun yhtä vahvoin perustein kuin nämä piianoorakaupit, joiden mukaan köyhyys johtuu poikkeuksetta laiskuudesta, tyhmyydestä ja todennäköisesti myös juoppoudesta, hulluudesta ja haureudesta.
Olipa hyvin sanottu!

Missäköhän se tyhmyys, laiskuus, juoppous hulluus ja haureus oikein rehottaa?

................

Valitettavasti epätoivosta kehittyy näitä ääri-ilmiöitä, kun alkaa mennä huonosti, vyöryy kaikki ongelmat päälle ja moniongelmaisuus on käsillä. Vaikudet pitäisi pystyä estämään jo heti niiden syntyhetkillä.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14147
Mestariampuja PiPi
Onko ne parempituloiset sitten noin epätoivoisia?

...............

Useasti maallinen rikkaus ei tuo Onnea, vaan huolta rikkauden lisääntymisestä ja sen suojelemisesta.

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Eli nyt täytyy yhteiskunnan alkaan rajoittamaan tätä parempituloisten yhä kiihtyvää rikastumista, ettei hulluus, haureus, tyhmyys, juoppous ja laiskuus vaan pääse lisääntymään!

Mielestäni erittäin kannattava ajatus!

Ilkka Luoma
Seuraa 
Viestejä14147
Mestariampuja PiPi
Eli nyt täytyy yhteiskunnan alkaan rajoittamaan tätä parempituloisten yhä kiihtyvää rikastumista, ettei hulluus, haureus, tyhmyys, juoppous ja laiskuus vaan pääse lisääntymään!

Mielestäni erittäin kannattava ajatus!

...............

Saattaisihan tuossa piillä idean siementä..., maallinen rikkaus useasti, ainakin osan ihmisistä, tylsistyttää henkisesti, ... ajatukset karkaavat tuplapakoputkiin, ladon kokoisin pihagrilleihin ja navetan laajuisiin citymaastureihin

Ilkka Luoma

"Sanat ovat vaillinaisuutta, mutta yritettävä on ~ kunnes kuvat aukeavat mieliin harmonisena jatkumona. Tajunnanvirta on ajallista vilinää sielun peilissä - silmissä, mutta jäikö yhteys ymmärrykseen ja mieleen saavuttamatta? ..."

Sivut

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat