Seuraa 
Viestejä45973

Sirpa Taskisen esitelmä Oulussa

http://www.netvideo.fi/stakes/tervesos2007/to5/#

Video on pitkä mutta todella mielenkiintoista asiaa ja näkökohtia sisältävä.

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (18)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kyllä siinä videolla sivuttiin ihan tätäkin:

Lapsihan tulee täysi-ikäiseksi 18 vuotiaana, eli hyvin lapsellisessa iässä. Hän on seurannut kuin sivustakatsojana ja paikasta toiseen revittynä vanhempiensa taisteluja, ehkä vuosia, joissa on unohdettu vallan kokonaan lapsen etu ja oikeudet.
Sosiaalivirkailijat asettuvat automaattisesti jommankumman vanhemman puolelle, jolloin myös lapsen manipulointi on hyvällä alulla. Näin saatetaan tilanne, että lapsi kääntyy pois toisesta vanhemmasta ja kuvittelee, että toinen vanhempi on nyt sitten se "oikea" vanhempi ja hänen pitää olla lojaali tälle vanhemmalle, vaikka "kyllä minä toisetakin vanhemmastani tykkään"- mietteillä, joita kukaan ei kuitenkaan kuuntele, vähiten sos.toimiston virkailijat. Näinhän saadaan lapsi vieraannutettua toisesta vanhemmastaan, tätä ei enää ole, koska toinen vanhempi on saanut oikein vieraiden tätien tuen hävittää toinen vanhempi hänen elämästään, jolloin lapselle voi muotoutua ajatus, että toinen on "huono/paha vanhempi" jostain syystä jota hän ei ymmärrä. Joten miten tällainen syytteen nostaminen sos.viranomaisia tai tuomioistuinta vastaan, voi edes tulla aikuislapselle mieleen???

Huostaanotoissa toimii sama mekanismi, mutta nyt ovat molemmat vanhemmat näiden ulkopuolisten tätien ja setien mukaan "huonoja/pahoja vanhempia".

Voin vain kuvitella miten katkeruus kohdistuu vain vanhempiin. Lapsi ei osaa edes myöhemminkään yhdistää, että systeemiä pyörittäneet tädit ja sedät ovat riistäneet häneltä, lapselta, oikeuden molempiin vanhempiinsa.

Vanhemmat ovat aina vanhempia, vaikka heille tulisi tilanteita, jolloin lapsen etu vaatisi ulkopuolisten apua, mutta jos se apu on vain vääristymillä riistämistä lapselta toinen tai molemmat vanhemmat, on se moraalittoman kaukana lapsen edusta ja oikeudesta perhe-elämään ja oikeuteen molempiin vanhempiinsa. Se on niin suuri vääristymä, joka näkyy kamottavan suurina lukuina esim. huostaanotoissa, joita on vaikea purkaa ja kestävät vuosikausia, jolloin lapsi kasvaa jo eroon vanhemmistaan tai toisesta vanhemmasta.
Ei ihme, ettei Suomessa välitetä tehdä enää lapsia.

Onko kukaan koskaan näistä pieninä lapsina "lapsen edun" takia rikkirevityistä lapsista ajatellut tai saanut tietoa täysi-ikäisenä, että voisi alkaa ajaa asiaa? Kaikenlisäksi se on hurja prosessi ja rahakas, ja suomettunut tapa virkamiesten suojelussa hyväveli/sisko tyyliin, ei ehkä houkuta enää ketään repimään vanhoja arpia auki, saadakseen kuulla, että " ei anna aihetta" mihinkään näitä virkailijoita kohtaan. Joten nämä tädit ja sedät ovat turvassa ja senhän he tietävät.

Omassa asiassani tyttäreni voisi nostaa syytteen suomalaista oikeuslaitosta vastaan ja siihen sidoksissa olevia asianajajia vastaan. Suomen oikeuslaitos teki huoltajuuspäätöksen hänestä, vaikka häntä ei esiintynyt Suomen valtiolle missään muodossa.

Mutta onko enää voimia ja meidän moraaliton, omalaatuisen korruptoitunut oikeuslaitoksemme valvoo, ettei mitään korjata , omilla ns. valvojillaan EOA, Oikeuskansleri, AAliitto (=suurin vääristymä) ymt.

http://vanhemmat.com/phpbb/viewtopic.php?t=1910

Sirpa Taskisen esitelmästä joku kivasti kirjoittava on osannut taas poimia oleellisia asioita:

Muutama asia mitkä
Kirjoittanut: näin ekan 11.6.2007 klo 07.29

katsomiskerran jälkeen jäivät mieleen.

Muun muassa.
Sosiaalityöntekijä ei voi koskaan esimerkiksi lasten huoltajuuskiistassa mukana ollessaan määrätä tai estää lapsen yhteydenpitoa tai yhteyttä toiseen ero vanhempaan.
Sossulla ei ole valtuuksia eikä oikeutta sellaisiin päätöksiin, ne ovat aina tuomioistuin asia.

Lapsen etu käsite koskee myös lasten huostaanotto tilanteita. Mm. lapsen etu ei voi olla sellainen tilanne että lapsi haetaan koulusta poliisiautolla huostaan ja itkevää lasta raahataan poliisimaijaan muiden lasten katsellessa ympärillä.
Insesti asia nousi myös esille. Lapsi oli noudettu päiväkodista päiväkotihenkilökunnan insestiepäilyjen vuoksi. Vanhempien tullessa hakemaan lasta päivähoidosta heille ilmoitettiin että (3,5 v.?) oli sijoitettu tuntemattomaan paikkaan. Asia tuli esille Helsingin(?) hallinto-oikeudessa, jossa Sirpa Taskinen toimii asiantuntija edustajana. Lapsi oli sijoitettuna vanhempiaan tapaamatta noin 3 kuukautta. Mutta koska ero vanhemmista aiheutti samanlaiset krrisioireet kuin insestiin liittyvät oireet
ei lasta voitukaan tutkia ja hänet palautettiin hallinto-oikeuden päätöksellä välittömästi takaisin vanhemmilleen.

Huostaanotetun lapsen tai nuoren keskimääräinen vuorokausi maksu tällä hetkellä on noin pari sataa euroa. Kalleinta vuorokausi hoitoa annetaan Niuvanniemessä (Eva?) 750 euroa/vrk.
Taskisen mukaan parin vuorokauden hinnalla siellä olevaa nuorta voitaisiin auttaa ennakkoon riittävillä avohuollon toimenpiteillä eikä kallista huostaanottoa tarvitsisi tehdä.
Taskinen oli sitä mieltä että kyllä kunnat heräävät kohta laskemaan mitä kannattaa ennakkoon tehdä ja kuinka paljon säästetään
kun palveluita kohdistetaan oikein ja ajoissa.

Mieleen jäi että hyvin paljon perusasiaa, itsestään selvää sosiaalityöhän liittvää asiakkaiden kohtelua, lapsen etua jne. Mikä on normaalia, yleensä eri normaaliuden käsitteitä, mitä ne kenellekin ovat jne, ulkomaalaistaustaiset jne.
(Adoptio asioita aikoinaan käsitellessä oli Taskiselle tullut eteen
kuinka joku sosiaalityöntekijä oli kirjannut adoptiota hakevasta perheestä sellaisen seikan ja huomion että perheen kengät olivat hujan hajan eteisessä. Adoptio papereita käsittelevä toimikunta oli tuumaillut että tulisipa katsomaan meidän eteisen kenkien hujan hajan olemista!)

Sirpa Taskinen on ilmeisen tietoinen siitä mitä ja miten lastensuojelussa tänä päivänä toimitaan ja mitä kentällä tehtävässä työssä on meneillään.
(Ovatkohan Taskisen sosiaalityöhön vaikuttamisen keinot vain luennoimisessa .....)

Valta ja vastuu lastensuojelussa
esitelmän otsikkonakin kertoo hyvin paljon
siitä mistä lastensuojelussa on nykyisin kysymys.

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi? ... 0026914628

Olin ilkeä, ja olen monestikkin tahallaan ilkeä.

Lähden niin kierroksilla mukaan, koska tiedän mitä on, kun syytetään aivan perättömiä asioita ja eristetään lapsista.

Ehkäpä maailma tai ihmiset muuttuvat vielä, mene ja tiedä.

Mutta tuo Sirpa Taskisen pitämä esitelmä kannattaa kyllä kuunnella jokaisen, joka on vähänkin kiinnostunut lastensuojelullisista asioista ja haluaa ymmärtää niitä vanhempia tai vanhempien käyttäytymistä, jotka ovat lastensuojellisien toimenpiteiden kohteena.

Lyhennelmä Taskisen puheesta. Löytyi suomi24 keskusteluista.

(Ihanaa, että joku jaksaa tehdä näin perusteellista työtä)

"Valta ja vastuu lastensuojelussa"
Filosofian tohtori Sirpa Taskinen

Kautta historian valta on kiehtonut ihmisten mieltä, ja siitä on kirjoitettu lukuisa määrä tekstiä. Valta on oikeus hallita, toteuttaa tahtoaan, määrätä tai päättää jostain asiasta. Valtaa on monenlaista. Aikaisemmin itsevaltiaalla tai uskonnollisella auktoriteetilla saattoi olla rajaton valta. Taloudellinen valta perustuu yleensä omistamiseen, poliittinen valta demokratiaan ja hallinnollinen valta virkamiesasemaan. Median valta perustuu massojen tunnetilojen ohjailuun toivottuun suuntaan. Valta voi perustua myös voimaan tai siihen, että on suurempi tai tietävämpi.

Tämä lienee vallan alkuperäinen lähtökohta. Vahvemman oikeus opitaan jo hiekkalaatikolla, ja se näkyy tänäänkin maailmanlaajuisesti politiikan näyttämöillä. Valtaa on fyysinen ja
psyykkinen voiman käyttö, suora väkivalta ja verbaalinen väkivalta, mutta myös erilaiset manipulaatiokeinot.

Työntekijän juridinen valta on tehdä sitä mitä lait valtuuttavat, millaista päätösvaltaa lainsäädännössä hänelle on osoitettu. Lastensuojelun työntekijällä on käytännössä suuri mahdollisuus joko päättää tai ainakin vaikuttaa siihen, millä tavalla lastensuojeluilmoitus otetaan huomioon vai katsotaanko se aiheettomaksi, ryhdytäänkö lapsen asioita selvittämään vai ei, otetaanko lapsi kiireellisesti huostaan, millaisia avohuollon tukitoimia etsitään, aletaanko valmistella huostaanottoa, mihin kodin ulkopuoliseen paikkaan lapsi sijoitetaan, valmistellaanko huostaanoton purkua, millaista jälkihuoltoa suunnitellaan jne.

Työntekijällä on lainsäädännön oikeuttaman vallan lisäksi piilovaltaa. Foucault'in mukaan "uuden vallan mikrofysiikan keinot, joilla ihmisiä ohjaillaan, ovat pieniä ja viekkaita keinoja,
viattomilta näyttäviä järjestelyjä ja toimenpiteitä". Tällaista on vaikkapa tarkkailu, joka perustuu arvoasetelmiin siitä, mikä on hyvää, mikä taas ei. Piilovaltaa voidaan käyttää esimerkiksi siihen, millä perusteella arviointi tehdään ja minkälaisia seikkoja kirjataan asiakirjoihin.

Vastuu ei ole ollut lainkaan yhtä suosittu teema kuin valta. Vastuu on velvollisuus vastata omana huolena tai velvollisuutena tai omassa hoidossa tai valvonnassa olevasta asiasta, omaisuudesta, henkilöstä tai muusta sellaisesta; näille mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.

Vastuun käsite on kausaalinen. Ihmisellä on vastuu aiheuttamistaan asioista, oman toimintansa ja suunnittelunsa tuloksista. Ihminen on vastuussa myös siitä, mitä hän jätti tekemättä, vaikka se olisi ollut hänen velvollisuutensa. Lastensuojelun työntekijällä on juridinen vastuu siitä, että hän toimeenpanee lakisääteiset tehtävänsä mutta ei ylitä valtuuksiaan.

Kysymys eettisestä vastuusta on oma ulottuvuutensa, johon sisältyy monimuotoisia arvoihin, asenteisiin ja moraalisiin valintoihin liittyviä kysymyksiä. Miten lapsia ja perheitä kohdataan ja kohdellaan? Miten ratkaisut valmistellaan ja toteutetaan? Mitkä ovat toimenpiteiden pitkän aikavälin vaikutukset? Miten vaikutuksia seurataan, ja mitä johtopäätöksiä niistä vedetään?

On tärkeää myös kysyä, missä kulkee raja työntekijän vastuun, esimiehen / lautakunnan vastuun ja laajemmin kunnan / yhteiskunnan vastuun välillä? Saako raha ratkaista lastensuojelun työmuotojen valinnan?

http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi? ... 0026963577

author="Herrmann" kirjoitti:

Hengittäminen homojen hommaa? Niin inhimillistä...

Jokaisen sisällä asuu pieni hinttari tai hinttaki, näistä ari on kuuluisampi.
Hinttareja vaan peloitellaan Mooseksen takia ihan kuolijaaksi...

Ei ne jatka sukuaan ei, ne vaan menee jatkoille.
Kauheita ovat homot, hedet tosin naisen kanssa tasan yhtä kauheita(EDIT: skitsoilin taas: tietysti IHANIA!).
Tosin en ole vielä kuullut kenenkään homo-mooseksen tekevän tappolakia naisten kanssa olleille...

Pitäisikö homojen kirjoittaa mooseslaki uusiksi: Syöpään kohta kuoleva Agison(en oo homo vielä USKALTANUT olla muutakuin kerran pari tulin unessa raiskatuksi)

3. Ags 20:13: Jos mies on ollut naisen kanssa sukupuolisessa kanssakäymisessä, heidän lastensa tulee surmata nämä viimeistään sitten, kun rupeevat naimaan sitä sun omaa vaimoas tai sua...

Tehkää siis heidät iloisiksi, ja tapelkaa oikein kunnolla!

Mestariampuja PiPi
Minun mielestäni siinä oli täyttä asiaa!

Hinttarit kuuluvat asteikolla 0-10 kympiksi homousasteikolla
ja Hinttakit puolestaan -10:ksi...

Heterot eli hedet ovat tasan 0:llia.

Isä on wanha poikavauva, ja vauva inhimillisyydessä pysyen puolestaan pienin mahdollinen isä, tosin tyttö on pienempi isä kuin poika.

ISÄ=POIKA=VELI=SETÄ=ENO
ÄITI-TYTÄR-SISKO-TÄTI-TITI

Voi tohon = merkkien sijaan jotain suurempi tai pienempi kuin merkkejä pistää...

Oletkos itse vaavi vai vaari?

Luento oli puhdasta paskaa.

Esim väite, että perintövero on oikeutettu, on ihan hanurista. Jos joku on säästänyt ikänsä, ja maksanut ansioistaan verot, niin totta hitossa hän saa antaa sen jälkeläisilleen. Jos hän taas olisi antanut sitä mukaa ansionsa pois esim taistolaiseen liikehdintään, niin siitä ei olisi tullut veroa. Naurettavaa.

oge
Jos joku on säästänyt ikänsä, ja maksanut ansioistaan verot, niin totta hitossa hän saa antaa sen jälkeläisilleen.

Rahan jumittaminen hidastaa talouden kasvua. Rahan täytyy saada olla jatkuvasti liikkeessä, jotta syntyy kasvua, ja kasvulle kasvua. Vain kasvu on tavoiteltavaa.

Volitans
Seuraa 
Viestejä10670
oge
Luento oli puhdasta paskaa.

Esim väite, että perintövero on oikeutettu, on ihan hanurista. Jos joku on säästänyt ikänsä, ja maksanut ansioistaan verot, niin totta hitossa hän saa antaa sen jälkeläisilleen. Jos hän taas olisi antanut sitä mukaa ansionsa pois esim taistolaiseen liikehdintään, niin siitä ei olisi tullut veroa. Naurettavaa.

Näin on. Täsmälleen samaa mieltä.

Lisäksi, jos on tarpeeksi rahaa, niin on helppoa siirtääkin varallisuutta ilman veroja.

Tapaus on yksi esimerkki siitä, että nostamalla itseensä kohdistuneet vääryydet esille, voidaan jotain joskus saavuttaakin. Potkuthan eivät kuitenkaan korvaa sitä kärsimystä, jonka uhrit ovat joutuneet kokemaan.

päkäpää
Miksi hemmetissä tuollaisia tapauksia pääsee noinkin johtoon?

Niin, passaa ihmetellä!

Olli V
oge
Jos joku on säästänyt ikänsä, ja maksanut ansioistaan verot, niin totta hitossa hän saa antaa sen jälkeläisilleen.Rahan jumittaminen hidastaa talouden kasvua. Rahan täytyy saada olla jatkuvasti liikkeessä, jotta syntyy kasvua, ja kasvulle kasvua. Vain kasvu on tavoiteltavaa.

Vastaukseni on kaksiosainen.

Ensinnäkin: haista vidu

Toiseksi: kyllä se raha on liikkeessä, jos se on esim pankkitilillä tai osakkeissa.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat