Seuraa 
Viestejä45973

Millainen olisi lapsi kromosomeiltaan YY? Onko tälläinen missään tapauksessa mahdollista? Kahdella munasolullahan on jo toteutettu lapsi, mutta entäs kahdella siittiöllä? Olisiko se mahdollista? Siis onko munasolu päätekijä ja siittiö vain alkuunpanija?

Miksi luonnossa ei ole kolmea sukupuolta? XX, XY, YY? Mihin tarvitaan X-kromosomia kummallakin sukupuolella?

Taitaa olla pelkkiä kysymyksiä, mutta eihän se haittaa, eihän?

  • ylös 0
  • alas 0

Kommentit (11)

tupakka
Millainen olisi lapsi kromosomeiltaan YY? Onko tälläinen missään tapauksessa mahdollista?

Kuollut. X-kromosomi on yksi suurimmista kromosomeista ja sisältänee useita elintärkeitä geenejä.

Miksi luonnossa ei ole kolmea sukupuolta? XX, XY, YY? Mihin tarvitaan X-kromosomia kummallakin sukupuolella?

Eiköhän kaksikin sukupuolta ole jo ihan riittävän hankala. Kolmella tai useammalla sukupuolella tuskin saavutettaisiin riittävästi valintaetua haittoihin nähden.

Mitä tulee ihmisten kromosomistoihin, käsittääkseni XXY on "suhteellisen" yleinen. Muistaakseni myös pelkkiä yhden X:n naisia on olemassa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
tupakka
Kerrotko Arla(tai joku muu) lisää noista yhden tai kolmen kromosomin ihmisistä?

Wikipedia tietänee tästäkin asiasta yhtä ja toista (tosin vain englanniksi):[list:3vk7vnfc][*:3vk7vnfc]XXY-tapausta kutsutaan Klinefelterin syndroomaksi[/*:m:3vk7vnfc]
[*:3vk7vnfc]X-tapaus on todellakin olemassa ja sitä kutsutaan Turnerin syndroomaksi[/*:m:3vk7vnfc]
[*:3vk7vnfc]Myös XYY näyttäisi olevan mahdollinen[/*:m:3vk7vnfc]
[*:3vk7vnfc]Kuten myös XXX-tapaus[/*:m:3vk7vnfc][/list:u:3vk7vnfc]

XXY:OIREYHTYMÄ
Oireyhtymää pidetään maailman yleisimpänä kromosomivauriona. Se aiheuttaa miesten hedelmättömyyttä, naisellisia piirteitä kasvoissa ja oppimisvaikeuksia. Miehellä on siinä tavallisen 46 kromosomin lisäksi ylimääräinen X-kromosomi. Tästä käytetään myös nimitystä 47, XXY. Arviot kromosomimuutoksen yleisyydestä ovat vaihdelleet 1/500 ja 1/700 välillä. Thomas ja Hassold kirjoittivat Human reproduction update-julkaisussa 2003, että ilmiö oli ollut keskenmenojen ja kehitysvammaisuuden tärkeimpiä syitä .Oireyhtymässä penis ja kivespussit voivat jäädä tavanomaista pienemmiksi. Käsissä voi esiintyä tärinää. Puhe saattaa olla häiriintynyttä ja lihakset voivat olla voimattomia. Toisinaan XXY-pojille kasvaa rinnat.

XXX
Noin yhdellä 400 vastasyntyneestä on sukukromosomipoikkeavuus. Kolme X-kromosomia tytöllä (47,XXX) on niistä eräs. Eri tutkimuksista saatujen esiintyvyyslukujen perusteella voidaan arvioida XXX-tyttöjä syntyvän maassamme noin 30 vuodessa.

Mistä XXX johtuu?
Silloin tällöin sukusolumuodostuksen aikana sattuu solujakautumisessa häiriö, jonka seurauksena valmiissa sukusolussa on yhden sijasta kaksi X-kromosomia. Kun hedelmöityksessä tällainen XX-sukusolu ja X-sukusolu aloittavat uuden ihmisen, syntyy XXX-tyttö.
Normaalin sukusolumuodostuksen aikana X-kromosomi kopioi itsensä. Kantasolun jakautuessa alkuperäinen ja kopio irtaantuvat toisistaan ja siirtyvät tytärsoluihin. Kun irtaantuminen jää tapahtumatta, on tuloksena kaksi X-kromosomia sisältävä sukusolu. Irtaantumishäiriön perimmäistä syytä ei vielä tunneta. Millään ulkoisilla tekijöillä vanhempien elinolosuhteissa tai raskauden kulussa ei ole havaittu olevan merkitystä. Irtaantumishäiriö on tuntemattomasta syystä yleisempi munasoluissa kuin siittiöissä, noin 95%:ssa on XXX-tytöllä ylimääräisenä äidiltä peräisin oleva X-kromosomi.Miten XXX vaikuttaa fyysiseen kehitykseen?
Suurin osa XXX-tytöistä on pitkäkasvuisempia kuin vanhempiensa pituudesta ennustaen olisi odotettavissa. Aikuispituus osuu yleensä keskimitan ja ylimmän kasvukäyrän väliin, mistään jättikasvuisuudesta ei ole kyse. Pään koko pituuteen nähden on pienehkö mutta normaalirajoissa; asian huomaa yleensä vain tarkasteltaessa tytön kasvukäyriä.
XXX-tyttöjen murrosikäkehitys ja sukukypsyyden saavuttaminen tapahtuvat normaalisti kuten muillakin tytöillä. Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolikäyttäytymiseen ylimääräinen X-kromosomi ei vaikuta. Alustavan käsityksen mukaan se ei vaikuta myöskään hedelmällisyyteen.
Reilu puolet XXX-tytöistä on hiukan jäljessä liikunnan kehityksessä. Esimerkiksi kävelemään oppiminen tapahtuu keskimäärin vajaa 1,5-vuotiaana. Yli puolella liikunta on myöhemminkin ikätovereita kömpelömpää ja liikkeitten koordinoinnissa on lieviä puutteita.
Olemassa on myös XXXX oireyhtymä!

(Erikoislääkäri Maarit Peippo
Väestöliiton perinnöllisyysklinikka 2001)

TURNER OIREYHTYMÄ
Turner oireyhtymää luonnehtivat tietyt ulkonäköpiirteet, oireet ja ominaisuudet yhdessä toisen X-kromosomin joko täydellisen tai osittaisen puutoksen kanssa. X-kromosomi puuttuu joko osin tai kokonaan joko kaikista soluista tai mosaiikkimaisesti vain osassa niistä. Tyypillinen Turner-kromosomisto on 45,X, mikä merkitsee toisen X-kromosomin täydellistä puuttumista kaikista soluista. On muistettava, että kromosomipuutostilanne (karyotyyppi) on kirjava ja monimuotoinen: erilaisia muunnelmia tunnetaan runsaasti.

Vastasyntynyt tyttövauva on yleensä pienikokoinen raskauden kestoon nähden. Kädet ja jalat voivat olla pallukkamaisen pyöreät, turvonneet. Kaulan ja niskan seudussa on joskus ylimääräinen vahva ihopoimu. Synnynnäinen sydänvika, useimmin aortan kurouma, havaitaan joskus jo vastasyntyneellä. Leikki- ja kouluiässä oireyhtymää luonnehtivat selvästi poikkeava lyhytkasvuisuus, verraten yleinen synnynnäinen sydänvika, pään ja kasvojen tietyt ulkonäköpiirteet (pieni alaleuka, korkea suulaki, sijainniltaan ja rakenteeltaan hieman erikoiset korvalehdet), taipumus välikorvatulehduksiin, ja verraten runsaat ihon luomet.

Yläasteen koululaisilla fyysinen murrosikä eli ns. toissijaiset sukupuoliominaisuudet kehittyvät ( ilman korvaushoitoa!) hitaasti jos lainkaan ja pituuskasvu hidastuu entisestään tai jopa pysähtyy.

Erilaisia, useimmiten melko lieviä elinrakennepoikkeavuuksia tunnetaan muitakin kuin edellä mainittu aortan kurouma.

Hitaasti etenevä, vähäoireinen kilpirauhasen autoimmuunitulehdus saattaa joskus johtaa pysyvään kilpirauhasen toiminnanvajaukseen.

Turner-oireyhtymässä tavataan sekä välikorva- että sisäkorvaperäisiä kuulon alentumia, ja niiden yhdistelmiä.

Yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että Turner oireyhtymä on tila, jossa tytöltä/naiselta puuttuu toinen X-kromosomi joko kokonaan tai osittain, joko kaikista soluista tai mosaiikkimaisesti vain osasta. Oirekuvaa hallitsevat lyhytkasvuisuus ja sukurauhasten toiminnanvajaus tai toimimattomuus. Lisäksi tavataan kohtalaisen usein vähäisiä ja elämän kannalta vähämerkityksisiä elinepämuodostumia. Hoidon peruskiviä ovat kasvuhormoni (jota ei aina suinkaan tarvita!) sekä murrosiästä alkaen yleensä elinikäinen sukuhormonikorvaushoito. Asianmukaisesti hoidetut Turner-tytöt/-naiset ovat terveen ja tavallisen näköisiä ja oloisia ja he elävät hyvää, tervettä ja monipuolista elämää. Korvaushoidon merkitystä voi tuskin liioitella.

(Laadittu pvm 2002 MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön Lasten kuntoutuskoti)

Opas harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista ilmestynyt - ladattavissa!!
http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_l ... nkirja.pdf

Linkkejä:
http://www.harvinaiset.org
http://www.saunalahti.fi/kup/index.html -kehitysvammaliiton tietopankki
http://www.vaestoliitto.fi/perinnollisy ... olehtiset/
EDIT:
JOCOBSIN OIREYHTYMÄ
Karyotyyppi 47, XYY
47, XYY
Diplo-Y-syndrooma
Polysomia Y

Ylimääräisen Y-kromosomin esiintyminen miehellä voi aiheuttaa lieviä oireita. Näitä ovat psyykkisen suoritustason vähäinen madaltuminen, aknen runsas muodostuminen iholla, pidentynyt kasvukausi, lisääntynyt pituuskasvu (n. 7 cm yli keskiarvon) ja fyysinen toiminnallisuus sekä kielelliset erityisvaikeudet, kuten sanojen nopean mieleen palauttamisen ja kuuloon perustuvan hahmottamisen ongelmat. Niinikään lievää lihasvelttoutta ja pientä kömpelyyttä saattaa esiintyä. Kehitysvammaisuutta voi ilmetä satunnaisesti, ei välttämättä edes Y-kromosomiin liittyen.

Kuuttakymmentä USA:ssa, Kanadassa, Skotlannissa ja Tanskassa peräkkäin syntynyttä XYY-poikaa koskeneessa tutkimuksessa tutkittujen älykkyysosamäärä oli kymmenisen pistettä matalampi kuin kontrolliryhmällä. Toisessa tanskalaistutkimuksessa satunnaisesti valitussa 12 XYY-miehen otoksessa älykkyysosamäärä ei poikennut merkitsevästi normaalista. Geertsin ja kumppanien (2003) belgialaisessa tutkimusraportissa todettiin, että puolella tutkituista päiväkotien 38:lla XYY-pojista oli jonkin asteisia emotionaalissosiaalisia ongelmia.

tupakka
Kahdella munasolullahan on jo toteutettu lapsi, mutta entäs kahdella siittiöllä? Olisiko se mahdollista? Siis onko munasolu päätekijä ja siittiö vain alkuunpanija?

Munasolu sisältää kaikki tulevan alkion soluelimet ja on siittiöön verrattuna valtava jättiläinen. Siittiössä ei ole juuri muuta kuin tuma ja vähän solulimaa, hännän tyvessä lisäksi mitokondrioita jotta uiminen sujuisi. Ilman soluelimiä ei minkäänlaista alkiota luonnollisestikaan voi syntyä.

Kaksi miestä voivat kuitenkin saada biologisen jälkeläisen, sillä joka toinen siittiöhän sisältää X-kromosomin eikä Y:tä. Jälkeläisiä uroshiirille on jo tuotettukin, muistaakseni jo aikaisemmin kuin naaraille. En tiedä yksityiskohtia mutta kuvittelisin sen tapahtuvan niin, että siittiön tuma siirretään munasolun tuman tilalle, ja munasolu hedelmöitetään toisella siittiöllä. Vähintään toisen siittiön täytyy siis kuitenkin olla tyttösiittiö, jottei tulisi letaalia YY-yhdistelmää.

Kahdella munasolulla ei ole tuotettu ihmislasta. Ihmisellä samaa sukupuolta olevien lastensaannin esteenä on geenien leimautuminen: äidiltä tulleissa kromosomeissa toimivat tietyt geenit ja isältä tulleissa kromosomeissa taas toiset geenit. Jos lapsella olisi kaksi isää eikä äitiä, hänellä ei olisi lainkaan toimivina äidinpuolelta leimautuneita geenjä ja hän tod.näk. abortoituisi tai ainakin syntyisi suuresti kehitysvammaisena. Tämä asia ei siis ole riippuvainen pelkästään X- ja Y-kromosomeista, vaan toisen kromosomisetin on pakko olla peräisin naiselta ja toisen mieheltä.

dinoflagellat
Kahdella munasolulla ei ole tuotettu ihmislasta. Ihmisellä samaa sukupuolta olevien lastensaannin esteenä on geenien leimautuminen: äidiltä tulleissa kromosomeissa toimivat tietyt geenit ja isältä tulleissa kromosomeissa taas toiset geenit. Jos lapsella olisi kaksi isää eikä äitiä, hänellä ei olisi lainkaan toimivina äidinpuolelta leimautuneita geenjä ja hän tod.näk. abortoituisi tai ainakin syntyisi suuresti kehitysvammaisena. Tämä asia ei siis ole riippuvainen pelkästään X- ja Y-kromosomeista, vaan toisen kromosomisetin on pakko olla peräisin naiselta ja toisen mieheltä.

Uutisissa oli tästä jutusta(en muista oliko netissä vai jopa tv:ssä) asiaa. Siinä ei kuitenkaan muuta sanottu kuin että hedelmöittyminen on saatu aikaan, siis luultavasti ovat abortoineet alkion/sikiön heti kun oli todettu, että periaatteessa tekniikalla saisi lapsia(joskin kehitysvammaisia). Olisihan se epäreilua jos joutuisi elämään epäsuorasti tahallisesti kehitysvammaiseksi luotuna koeputkilapsena.

Joo, uskon kyllä että munasolu voidaan saada jakautumaan ensimmäiset jaot ja vähän pidemmällekin samalta sukupuolelta tulleella perintöainesetillä. Mutta jossain vaiheessa se tyssää (tai sitten syntyy tosiaan kehitysvammainen lapsi).

Ennenkin on ollut sellaisia uutisia, että labrassa on saatu erikoisesti hedelmöittynyt munasolu kehittymään vähän ja siitä sitten on vedetty pitkälle vievät johtopäätökset. Ihmiskloonauksen luultiin onnistuvan, kun apinoilla kloonattu solu jakautui jonkin aikaa, vaan sitten huomattiin, että eipä jakaudukaan enempää.

Nyt olen niin väsynyt, etten jaksa tarkistaa, mutta muistaakseni hiirellä on saatu tuotetuksi saman sukupuolen jälkeläisiä, niin kuin Scylla tuossa edellä kertoo. Muistan lukeneeni jonkin tällaisen hiiriuutisen Scientific Americanista (kait?) viime tai edelliskesänä. Jäi mieleen juuri siksi, kun jutussa hehkutettiin että kohta siis homoparit voivat saada biologisia lapsia, ja ihmettelin, kuinka eivät ole muistaneet geenien leimautumista. Scientific Americanissa on minusta välillä höpöjuttuja, vaikka kovin tuntuu arvostettu lehti olevan.

Höpöjutut johtuvat usein siitä kun toimittaja tarvitsee vain jonkin myyvän aspektin ja johdattelee tutkijan kertomaan tai tutkimuksesta irti jonkun seikan, jolla juttua saa hypetettyä. Kun koulutus puuttuu, ei sitten todellista päämäärää pääse arvostelemaan oikein perustein.

dinoflagellat
Nyt olen niin väsynyt, etten jaksa tarkistaa, mutta muistaakseni hiirellä on saatu tuotetuksi saman sukupuolen jälkeläisiä, niin kuin Scylla tuossa edellä kertoo. Muistan lukeneeni jonkin tällaisen hiiriuutisen Scientific Americanista (kait?) viime tai edelliskesänä. Jäi mieleen juuri siksi, kun jutussa hehkutettiin että kohta siis homoparit voivat saada biologisia lapsia, ja ihmettelin, kuinka eivät ole muistaneet geenien leimautumista. Scientific Americanissa on minusta välillä höpöjuttuja, vaikka kovin tuntuu arvostettu lehti olevan.

Engineered Mice Have Two Mommies
http://www.wired.com/news/medtech/0,1286,63160,00.html

"For the study described in Nature, the researchers got around the need for male-derived DNA by turning to mutant mice. The female mice were missing a chunk of DNA, and as a result, two of their genes would behave in an embryo as if they'd come from a male.

What's more, the scientists took this mutated DNA from the egg cells of newborns, because at such a young age the DNA hasn't yet taken on the full "female" pattern of imprinting seen in mature eggs."

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat