Seuraa 
Viestejä45973

Kykeneekö lastensuojelu auttamaan erityislapsia?

Helsingin Sanomat C5 Mielipide 17.07.2007 18.07.2007 08:20

Mielipidesivuilla on tuotu esille erilaisia näkökulmia lasten huostaanottoon. Yleensä huostaanottoja pidetään lapsen ja perheen kannalta oikeana ratkaisuna.

Julkisuudessa tuodaan esille huostaanotonsyinä vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat. Kokonaan unohdettu ryhmä ovat niin sanotut erityislapset, joihin lukeutuvat useat neuropsykiatrisesti oirehtivat lapset, asperger- ja adhd-oireiset lapset.

Lastensuojelun hoitokäytännöissä nämä lapset rinnastetaan samaan ryhmään kuuluviksi, kuin ne lapset, joiden vanhemmilla on päihde- tai mielenterveysongelmia.

Erityislasten kohdalla lapsen psyykkinen oireilu, esimerkiksi pakko-oireilut, voi olla neurologista ja täysin vanhemmuudesta riippumatonta.

Onko lastensuojelulla keinoja ja ammattitaitoa erottaa lasten oireilun alkuperä? Onko lastensuojelulla tarjota avohuollon tukitoimia erityislasten tarpeet huomioon ottaen? Onko Suomessa vielä vallalla asenne, että lapsen oireilu on aina vanhemmuudesta johtuvaa ja siksi oireileva lapsi on sijoitettava kodin ulkopuolelle?

Suomalaisessa hoitokäytännössä lastensuojelun alaisista hoitolaitoksista on tehty niin sanottuja psykiatrisia hoitopaikkoja ja lastenkodin hoitajista on käytännössä tehty epävirallisia lasten psykiatreja ja terapeutteja.

Erityislapset, varsinkaan asperger-oireiset, eivät usein hyödy laitoshoidosta, päinvastoin heidän kuntonsa siellä heikkenee. Tästä ovat huolissaan monet asperger-oireisten lasten vanhemmat.

Erityislasten vanhempien asiantuntijuutta ja kokemusta lastensa hoidon suunnittelussa ei useinkaan oteta huomioon. Laitoshoito voi joskus olla sopiva väliaikaisena intervallihoitona sopiva erityislasten ja –nuoreten kohdalla.

Lastensuojelun käytännöt eivät kuitenkaan tunne hoitomuotona intervallihoitoa. Lastensuojelun asenne on hyvin jäykkä: joko lapsi on kotona tai täysi-ikäiseksi laitoshoidossa. Tämä asettaa erityislasten vanhemmille suuria paineita ja pelkoa ottaa yhteyttä mihinkään hoitotahoon.

Moni erityislapsen vanhempi haluaa hoitaa lapsensa kotona eikä antaa häntä aikuisikään asti laitoshoitoon.

Erityislasten vanhemmat haluavat tietysti lapsellensa parasta mahdollista oireitten mukaista hoitoa tutussa kotiympäristössä. Ehdottaisin, että erityislasten vanhemmille annettaisiin ”palveluseteli”, jolla voisivat hankkia lapselleen oireiden mukaista hoitoa.

Erityislapsen vanhemmat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. Lastensuojelun alaisten laitosten tilalle voitaisiin perustaa avoimia terapia ja kuntoutuskeskuksia, joissa vanhemmat saisivat lapsilleen ja itselleen lapsen oireiden mukaista ammatillista apua ja hoitoa.

Merja Ojanen
kasvatustiet. maist.
Helsinki

Lähde

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat