Seuraa 
Viestejä45973

Me olemme siis tehneet ihmiskunnan historiaa, nostamalla maailman tietoisuutta
ylöspäin ja huimasti. Samalla me olemme auttaneet lähellä olevia rakkaita ihmisiämme
ylöspäin heidän elämässään. Kun me olemme auttaneet meidän ystävämme sille tasolle,
että hän auttaa myös sinua, on meillä asiat hyvin. Kun minä ensi kertaa sanoin, Helenalle
rakkaalle ystävälleni ja rakastetulle naiselleni; ” Tiedätkö, minä olen keksinyt uuden teo-
reeman?” Ei hän innostunut asiasta ollenkaan, miksi? ”Koska se ei ole mahdollista.”
Kuului kipakka vastaus. ”Ai olenks mä, muka liian tyhmä?” vastasin ällistyneenä. Sillä mi-
nulle asia oli päivän selvä ja aloin tietysti kertomaan innoissani asioita, joiden kautta olin tu-
lokseeni päässyt, kun ymmärsin kuin salama kirkkaalta taivaalta; ”Eihän sitä voi ymmärtää
ellei ole tiettyjä perus tietoja toisistaan täysiään erillisistä asioista, joista kuitenkin muodostuu
samalla aivan toinen todellisuus ja tulevaisuus.” Se on iso asia, mutta nyt täytyy vain pitää pää
kylmänä ja jäitä hattuun, koska nyt meillä on hyvät välineet, niille jotka haluavat päästä elämäs-
sään eteenpäin sekä henkisesti, taloudellisesti ja hierarkkisesti. Ja tässä järjestyksessä, koska jos
ei tunne perusteita, ei voi ymmärtää koko asiaakaan. Minä olen samalla opiskellut elämäni par-
haimmat oppi tunnit ihmisyydestä, anteeksi annosta ja avuliaisuudesta, koska se uuden elämän
mallin perusasia ja ensimmäinen sääntö. Sillä uudessa elämässä ei ole hyvä tehdä äkkinäisiä päätöksiä, koska ellei ole ottanut selvää vähintään kolme eri vaihtoehtoa, kuinka voi käydä
päätöksen jälkeen. Kun tutkin asioita monilta tietyiltä kanteilta, niin minulle selvisi myös pari
muuta elämään liittyvää tehtävää. Jos me olemme osa tätä kosmista kokonaisuutta, niin meissä
on siis osasia myös siitä. Silloin minä aloin tutkia sähkömagneettisen kentän ja ajatusenergian
yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Ja sitä, että on atomia pienempiä hiukkasia, partikkeleita
eli kvarkkeja. Niillä on monia ominaisuuksia ja ihmeellisyyksiä. Sillä avaruudessa ei ole tyhjiö,
vaan siellä on vetovoimia, työntövoimia, sähkömagneettisia kenttiä, varauksellisia hiukkasia ja
varauksettomia sekä niitä samoja valonsäteitä, joita auringostakin tulee.
Meidän täytyy myös ymmärtää silmän rakenne ja yhteydet aivoihin, jotta käsitämme kuinka jatkuvuus muodossa tai toisessa on mahdollista, myös ihmiselle. Ja, itse asiassa, niin se on ollut iät ja ajat, kirkolla on myös tiedossa tämä ns. ”salaisuus” he vain eivät opeta tätä puolta, vaan ihan väärää seikkaa, mielestäni.
Kyllä Jeesuskin olisi kertonut kuinka 13 kaveria ja ystävää voivat tehdä hyviä töitä, matkustella
kaupungista toiseen ja elättää itsensä auttamalla muita. Hehän koostuivat aikansa ammattimiehistä
ja olivat hyviä ihmisiä, jotka halusivat ymmärtää uusia opetuksia sekä Jeesusta, joka oli tajunnut kuinka hän voisi auttaa kavereitaan elämässään eteenpäin, siten, että heidän elintasonsa nousisi samalla. Samalla hän ymmärsi, että olisi myös hänen opetettava siten, että kaikki ymmärtäisivät
samalla tavalla kuin hän. Muuten siitä ei tulisi kuin kaaosta ja sekasortoa. Siksi hän päätti opettaa
asian vertauskuvin, jotta hänelle jäisi aikaa selvittää mitä kukin ymmärsi ja millainen oli kuulijan
henkinen taso.
Jeesus tajusi, että tulevaisuuden yhteiskuntamalli ei voinut perustua epäarvolle eikä
anteeksi antamattomuudelle. Hän myös ymmärsi, että se kuinka kohtelet lähimmäisiä palaa aina
loppupelissä takaisin itselleen, tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin. Hän myös varmasti
mietti jumaluuden ja itsensä välistä henkistä sekä fyysistä suhdetta. Kuolemattomuuden henki, joka meissä kaikissa elää nykyisin, jo todistetun dna:n sisällä, sisältää myös henkisyyden siemenen. Eli elämä jatkuu muodossa tai toisessa joka tapauksessa, joten ei kannata tehdä kuin hyvää oman sydämensä mukaan ja auttaa parhaimman mukaan ympärillä olevia ystäviä, tuttavia ja

tuntemattomia, sillä sekin palaa luoksesi ennemmin tai myöhemmin, tavalla tai toisella.
Eli on tutustuttava ja ystävystyttävä niin moniin ihmisiin elämänsä aikana kuin mahdollista, koska ei tiedä, koska itse tarvitsee apua. Uskon että Jeesus loi historian ensimmäisen pelastus joukon, joukon johon kuului monia sen ajan ammattilaisia ja muita ihmisiä, rotuun ja uskontoon kuulumatta. Hekin olivat älykkäitä ja auttavaisia ihmisiä, jotka tajusivat totuuden; yhteiskunta tulee muuttumaan kovemmaksi ja kovemmaksi aikaa myöten, eikä ihminen ole koneisto, joka olisi luotu toimimaan siten. He ymmärsivät, että on helpompaa, kun tehdään ryhmä, joka auttaa ensin muita ja
sitten itseänsä. Jeesuksen kanssa he oppivat samalla kaiken tuosta uudesta ajatuksesta ja luojasta. Luojasta, joka oli niin älykäs, että loi ihmisen omaksi kuvakseen, kaikkine ominaisuuksineen.
Minun tapani ajatella Jeesuksesta on ehkä kummallinen, mutta se on vain yksi puoli asiasta, joka
liittyy myös jatkuvuuden lain ja 4 kentän teoreeman syntyyn ja kehittelyyn. Sillä uudessa tavassa
ajatella, tarvitaan tietämystä monilta eri aloilta ja asioista, koska silloin se avautuu paljon paremmin
ja kokonaisvaltaisemmin. Tarvitaan ymmärrystä myös itämaisista uskonnoista sekä filosofioista.
Minä myös innostuin uudesta asiasta niin paljon, että päätin toteuttaa sen myös käytännössä, koska
se oli ainoa konsti todistaa se myös toimivan. Mitään teoriaa ei uskota, ellei sitä ole käytännössä jo-
tenkin toteutettu. Samalla saisin taas itselleni aikaa sekä kirjoittamiselle että tutustua ihmisiin, joiden kanssa viettäisin loppu elämäni. Mutta kirjoittaminen vaatii aina aikansa, joten huomasin, että käytännön puoli ei tulisi olemaan helppoa, koska en ollut enää pitkilleen ollut tekemisissä ystävieni ja kavereideni kanssa, joten minun täytyi ensin luoda uusi ihmissuhde verkosto.
Minut vain oli saanut valtaansa tunne siitä, että tämän minä teen ensin itse niin pitkälle kuin jaksan
ja vasta sitten etsin sopivia liikekumppaneita ja ystäviä, jotka ajattelevat samalla tavoin kuin minä.
Ilman sitä ei homma toimi, koska muuten en saa tarpeeksi motivaatiota sen toteuttamiseen.
Eli minä opiskelin myös teosofiaa ja ns. ”okkulttisia tieteitä” sekä kokeilin stimulantteja tietääkseni
ja oppiakseni niiden toiminnan ja vaarallisuuden. Tämän teoreeman kehittely on siis vaatinut hiukan
kaikenlaisten asioiden ymmärtämistä ja sisäistämistä. Toisaalta olen myös uskonut anteeksi antoon,
varsinkin, jos teolle on ollut hyvä peruste ja se on myös hyödyttänyt muita kuin minua itseäni, sillä
itsekkyys on asia, jota minä en ymmärrä. Meidät luotiin auttamaan ja palvelemaan toisiamme. Se on
myös yksi tämän teoreeman perusteemoja. On myös ymmärrettävä kulminaation periaate sekä iki- vanhoista mytologioista Fibonaccin teoreemaan. On myös oltava kärsivällinen sekä keskityttävä ymmärtämään asiayhteyksiä ja niiden merkitystä yleisesti sekä universaalisti. Sillä meillä kaikilla on myös universaalinen tehtävä, ei pelkästään maallinen, niin kuin meille on opetettu. Me todel-
lakin olemme myös universaalisia olentoja, sillä jos kehomme koostuu kaikista maan osasista,
niin silloin meissä täytyy myös olla osasia universumista, jotka ovat kuolemattomia, koska uni-
versumihan on infiniittinen, niin silloin olemme mekin. Se, miten sitä voidaan hyödyntää kaupalli-
suuteen, tulee nykypäivän keksinnöt nyt tarpeen, kun vain osaamme ne oikein hyödyntää.
Sillä kun ymmärtää binäärilukujen toimintaa, varsinkin 2:n binäärit, niin tajuaa kuinka verkosto-
markkinat toimii ja ymmärtää hyödyntää sitä omassa elämässään myös viestinnän tasolla, niin saa
varmasti elämässään aikaan jotakin. Tämä uusi teoreema opetetaan kaikille, jotka ovat kiinnos-
tuneet vaikuttamaan ja oppimaan jotakin uutta elämän saralta sekä kokeilemaan jotakin uutta.
Aluksi se vaatii opiskelua ja tutustumista uusiin asioihin, eikä se koskaan ole helppoa, mutta ei
elämä koskaan ole liian helppoa, eikä niin pidäkään olla. Mutta voisinpa väittää, joka tutustuu
ainakin 100 uuteen ihmiseen vuoden aikana, niin on ihme jos mitään ei tapahdu!
Mutta ei kaupallisuudesta sen enempää vielä, koska meidän tulee olla ensin perehtyneitä henki-
syyteen ja tietoisuuden toimintaan ensin, ennen kuin alamme soveltaa niitä käytäntöön. Eli on
opeteltava ryömimään, jotta oppii konttaamaan ja sitten kävelemään, sitä kautta juoksemaan koh-
ti maalia. Maali meillä on tietysti uusi tietoinen minä ja paljon uusia ystäviä sekä kohentunut
elintaso, joka riippuu siitä kuinka paljon olemme valmiita siihen panostamaan. Sillä elintaso on
myös suhteessa siihen kuinka paljon sinä annat sille, se antaa takaisin samalla mitalla ja tämä

on matemaattinen sekä universaalinen laki että vakio. Samalla toteutuu myös syyn ja seurauksen laki, sillä kuinka kohtelet asiakastasi tai pomoasi, kaikki tulee tavalla tai toisella meille takaisin. Joko saavista kaataen niskaasi tai hymynä ja onnitteluna edessäsi, kaikki on meistä itsestämme kiinni ja siksi on hyvä osata perusteet ennen kuin alkaa sooloilemaan. Näin me pääsemme siis uuden ajan alkuun uusilla ja ihmeellisillä eväillä, sillä me itse luomme elämämme jollaisen haluamme elää, ei kukaan muu.

Kun yksilö pääsee irti alku jännityksestä, niin matkan teko tulevaisuuteen voi alkaa. Kuinka siis
voidaan opetella ymmärtämään kuinka nykyisin täytyisi elää, että hyödyntäisi kaikki elämän anta-
mat vinkit ja merkit joita se tarjoaa. Kyse onkin enemmän siitä, että ymmärrämmekö me kaikki elämän tarjoamat viitat ja neuvot mitä meille tarjotaan? Siihen auttaa intuitio, eli luotamme oman
itsemme johdatukseen kokonaisvaltaisesti, mutta tässä ajassahan ihmiset luottavat vain tekniikkaan.
Meidän täytyy siis opetella kuinka intuitio toimii, ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Oletteko
koskaan tullut ajatelleeksi, jos ajatuksemme olisivat universaalisesti yhteydessä, niin kuinka sitä
voisi hyödyntää arkielämässä? Sillä nyt kun me tiedämme, että ajatukset toimivat m-kentän kautta,
ei meidän tarvitse tehdä muuta kuin valjastaa se käyttöön. Nyt siis palaamme takaisin ikiaikaisiin
taitoihin, jotka ihminen nopean kehityksen tiimellyksessä kadotti. Sisäiseen minään tutustuminen
on arvokas asia jota ei pidä siis väheksyä, sillä ajatuksemme meidät eteenpäin vie, ei mikään muu.
On myös opeteltava ”lukemaan” elämää suoraan siitä mitä näkee ja kokee, silloin edistyy myös henkisen elämän tiellä. Itselleni luottaminen ja lukeminen ympäristöstä oli helppoa, koska olin leik-
kinyt sitä lapsesta asti. Kukaan ulkopuolinen ei siitä tiennyt, sillä opin jo varhain millaista on, kun on erilaisia ajatuksia tai asioita kuin muilla; naurua ja ilkuntaa. Mutta ei se sattunut niinkään paljon,
vaan tieto siitä, että minun on vielä joskus opetettava samoille naurajille ja ilkkujille kadotettua taitoa, joten tulin surulliseksi, koska samalla joutuisin myös moraalisen kysymyksen eteen: minun
tehtäväni on opettaa ihmisille tämä, mutta en tiedä haluanko. Ja jos en opeta, niin syyllistyn itse
oman vakaumukseni vastaiseen toimintaan, joten ajattelin sittemmin, että antaa ajan kulua ja kat-
sotaan tilanteen mukaan.
Mistä ja miten elämää voidaan lukea tai tulkita? Itse kehittelin ajatuskaavioita ja – kuvioita, joiden
kautta opiskelin erilaisia loppupäätelmiä ja – tuloksia. Myöhemmin pyrin valjastamaan aistini sille
tasolle, että aloin ”lukea” erilaisia asioita ulkona kävellessäni ja tarkkailla ympäristöäni siten, että
huomaisin mahdollisen ”merkin” tai muun seikan, joka oli vain minun nähtävissäni. Käytännössähän se toimii siten, että ajattelet mielessäsi jonkun kysymyksen, toistat ehkä muutaman
kerran ja sen jälkeen katselet ympärillesi. Se tuntuu tyhmälle, mutta se toimii, koska vain sinä ja ajatuksesi ovat m-kenttään yhteydessä, jolloin sinä tiedät myös vastauksen sitten kun se osuu kohdallesi. Tässä pitää huomioida se, etteivät pyynnöt rahasta ja sellaisesta ole muuta kuin turhaa ajan hukkaa sillä asenteen pitää olla paljon ylevämpi, jotta se toimisi. Jos esimerkiksi etsit itsellesi
tietä tai polkua elämässä eteenpäin yleensäkin, niin siinä tästä on paljon apua.

Se, miten minä näihin päätelmiin pääsin, selviää kun tutustuu kvantti teoriaan, fysiikan lakeihin sekä sähkön eri ilmenemismuotoihin ja tietysti eri uskontoihin että filosofioihin, yhdessä ja erikseen. Tarvittiin tietysti onnea, päämäärä hakuista elämäntyyliä, luottamusta toiseen olentoon
ja paljon työtä. Pääosa tiedosta minulla jo oli, mutta tarkemmat salaisuudet täytyi minun etsiä itse.
Se vaatikin jo täysin erilaisen huomion elämään yleensä, koska asenteiden muuttaminen vie aina
30 pv eli tasan yhden kuukauden. Mutta siinäkin ajassa tekee ihmeitä, kun vain omistautuu asialle
oikein, jota varten adhd –oireyhtymä on kuin tehty! Sillä muuten en ainakaan minä olisi onnistunut,
ellen olisi luottanut intuitioon ja aivojeni kummalliseen ajatuksen juoksuun. Siihen ”hyppivä” ajattelutapa sopii hyvinkin, koska pystyn yhdistelemään asioita ja ilmiöitä hyvinkin erikoisella tavalla. Paras minusta koskaan kuulemani yhdistely on kuitenkin makrokosmoksen ja mikrokos- moksen välillä, sillä siihen voi heittää melkein mitä vain mieleesi tulee. Esim. Voiko maailmaa tarkastellessa jäädä jumiin johonkin sieluntilan poimukohtaan? Varsinkin kun olet stimuloinut itseäsi omilla ainesosilla, mitä löydät luonnosta, ja huomaat olevasi kärpässienen alla kuurupiiloa!
sinne sinun ajatuksesi veivät, kun pohdit mielessäsi ajatusta kuoleman kohtaamisesta selvin päin.
Olet jo vuosia tiennyt, että kaikki ilmiöt reagoivat monin eri tavoin, jopa niin ettemme nykyisellä
aisteillamme pysty niitä vielä havannoimaan , saatikka mittaamaan teknisillä laitteillamme. Mutta
ei meidän tarvitsekaan, sillä oma kroppamme sisältää kaikki erilaiset tekniikat ja kyvyt käsitellä
universumin tapahtumia ja ilmiöitä. Meidän tulee valjastaa ne oikopäätä töihin, mutta se vie aikaa, koska ne ovat jo kauan kadoksissa ollutta tietoa…Yksi osa siitä on mietiskely. Mietiskeleminen on hyve. Siihen osana kuuluu myös laiskottelu, joka monesti sotketaan aivojen ylityöstettyyn tilaan, jossa muu keho ei pysty seuraamaan niin nopeasti, kuin aivomme toimivat. Kun minä mietiskelin
monesti vain yksinäni ajatusta kuoleman ohittamisesta, niin aikuisena vasta olinkin yksin, koska
se ei ollut miesten puuhaa miettiä jotain niinkin sekopäistä kuin kuoleman kohtaaminen. Miehet ei
itke eivätkä rolli, joten painuin yhä enemmän mieleni sisään, jossa saatoin ratkoa monenlaisia ongelmia ja pulmia, joita elämässäni vain eteen tuli. Opin taitavasti välttelemään ihmisiä joista en
juuri piitannut tai he olivat jotenkin ylimielisen ylpeitä, eivätkä ymmärtäneet miksi empatia on luo- tu. Opin myös luottamaan itseeni tilanteessa kuin tilanteessa, enkä enää arkaillut omia mielipiteitäni, joissa monesti oli hitunen piiloilveilyä opettavaan sävyyn.

1.0 On löydetty ”uusia” planeettoja, maan kaltaisia, mitä se merkitsee käytännössä?
Ajatelkaapa kaikki nyt hetkinen, mitä se tarkoittaa käytännössä, jos on löydetty planeetta, jolla on lähes maan olosuhteet ja sen aurinko on punainen? Se kertoo ensiksi sen, että me elämme multiuniversumissa, jossa on mahdollisesti paljon muitakin samanlaisia planeettoja sekä universumiuniversumiin kytkeytyneenä. Sen voi ajatuksessaan mieltää dna:n rakennekaavioon, sillä avaruus on makroskooppisesti samanlainen kokonaisuus. Okei, jos siellä on punainen planeetta, niin mitä muuta se kertoo jo ihan tavallisellekin tallaajalle? Se kertoo sen, että meidän aurinkokuntamme aika on pitemmällä kuin sen, koska punainen väri kertoo sen alueen "reaktion" olemassa aluillaan, sillä tuli menee mustasta punaisen ja keltaisen kautta valkoista kohti myös. Voihan myös olla toiseen suuntaankin kulkevia reaktioita, sillä nykyisin kaikki tuntuu olevan mahdollista… Jos tämä olisi totta, niin miksi ihmeessä emme haluaisi mennä sinne, missä elämä on vielä meitä alumpana. Okei, sinne on etäisyys pitkä, mutta tämä asia paljastaa myös sen, että osa meissä ihmisissä olevasta kehosta on myös kuolematonta. Miksi, koska jos ihminen on osa tätä luonnon kiertokulkua maassa, niin olemmehan me osa myös koko avaruutta ajatellen, vai eikö? Ja avaruushan on meille opetettu olevan ikuinen ja loputon, joten meissäkin on osanen, joka on, kuolematonta, sillä me olemme myös universaaleja olentoja, jotka on rakennettu ja suunniteltu siten, että me itse päättelyllämme tajuamme olevamme infiniittisiä. Minä uskon ja tiedän, että ensin oli ajatus ja sen jälkeen toiminta, joten ihmisen tietoisuus eli tajunta on se joka jatkaa matkaa kuoleman jälkeen, koska meidän tulee hyljätä tämä keho kuolema nimisessä prosessissa, joka on myös pakollinen. Mutta uskon, että älykäs ihminen ymmärtää, että olosuhteita kuoleman jälkeen voi arvailla, mutta pahimmillaankin se on vain uudenlaisen muodon saaminen meidän ajatuksiemme ympärille, jolloin "tilaa" kuoleman jälkeen voi periaatteessa jo opetella etukäteen.
Se vaatii mielikuvituksen vapauttamista ylimmilleen ja ajatuksen ylilentoisuutta. On opeteltava kuvittelemaan miltä telepaattinen viestintä tuntuu, koska siten me viestimme siellä missä ei ole happi -kenttää, vaan tyhjiö. Yksi muoto voisi siis olla ajatusenergian muodossa, joten mahdollisuudet ovat siis rajattomat. Tai jos haluaa kuolemansa jälkeen syntyä uudelleen siellä 20 valovuoden päässä olevalle planeetalle, se olisi mahdollista, jos ihminen vain haluaa uskoa siihen.
Sillä nykyinen maailman kuva onkin aivan toinen, kuin entinen, mikä perustui pelkkään materialismiin, sillä elämällä on myös se henkinen puoli, joka perustuu sähköisten energia kenttien toimintaan sekä yksiköihin, joilla on ominaisuus olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Ja kaikki me tiedämme, että ajatuksemme tapahtuu sähköisessä muodossa meidän aivoissamme, joten silloin niiden täytyy myös olla yhteydessä toisiinsa oman kenttänsä välityksellä, jota muilla aisteilla ei havaita, mutta tiedämme sen olevan, koska sähkömagneettinen kenttähän ei paljaalla silmällä tietenkään näy. Nythän se tarkoittaa myös sitä, että meidän ajattelutavallamme sekä ajatuksilla on myös väliä, koska me toteutamme itseämme omien ajatusten kautta ja silloin negatiiviset ajatukset ovat kehityksen surma ja tuho. Eli ihminen itse luo oman todellisuutensa, ellei ole höplästä vedettävä ja massa menijä, joka nielee kaiken sadun mitä vain annetaan. Järkevä ja älykäs, sekä ajatteleva ihminen pyrkii etsimään itse oman käsityksen asioista ja tietää, että kaikki liittyy toisiinsa tavalla tai toisella, sillä se on yksi universumin muuttumaton laki. Kaikilla on aina yhteytensä ja siltansa eri asioiden välillä, jotka voivat olla mitä tahansa avaruuden ja maan välillä. Siksi uutta maailman katsomusta sanotaan hologrammiseksi, koska todellisuus onkin moniulotteisempi kuin on uskottukaan ja jopa ajatuksiemme merkitys muuttuu oleellisesti, koska ymmärretään tieteiden ja uskontojen olevan vain osa kokonaisuutta. Näin ollen luojamme ja suunnittelijamme tiesi, että
ihminen olisi niin nokkela, että ymmärtää poimia nuo viestit, mitä hän meihin jättää ja että me tajuamme omalla tavallamme olevamme myös luojamme kuvia, myös siinä henkisessä mielessä, joka on tietysti infiniittinen eli loputon energia, joka seilaa avaruuden loputtomassa meressä. Sen takia on myös mietittävä, ketä sinne halutaan mukaan, koska negatiivisia ihmisiä ei voi ottaa, koska he luovat vääränlaista energiaa jo ajatustasolla(tai heidän on ensin muutettava asennetta).
Mutta itse en tahtoisi mukaan ketään, jolla ei ole tiettyä henkisyyttä ja edistyneisyyttä sekä joviaalia globaalista maailman katsomusta. Pikkusieluiset ihmiset on opetettava ymmärtämään uuden ajan merkitys, josta esim. raamatussa niin paljon puhutaan, mutta esim. kirkkohan ei meitä valmista mitenkään kohtaamaan totuutta siitä, että me olemme osa tätä jatkuvaa prosessia. Se vain edelleen miettii; kunhan ei tulisi tehtyä syntejä, ettei vielä kuoli pois. Tai ainakin näin antaa ymmärtää. Se(kirkko) ei rohkaise meitä kuten Jeesus, joka rohkaisi epäilijöitä, kun itse tajusi olevansa yhtä kokonaisuuden kanssa ja hän opetti ihmisille, että vain hyvää tekemällä pääsee elämässä oikeasti eteenpäin. Sekin on universaalinen vakio, koska ”hyvä” energia palautuu aina lähettäjälleen moninkertaisena, me vain emme aina tajua asioiden yhtenäisyyttä. Me katsomme asioita ns. liian läheltä tai väärästä näkökulmasta. Nyt joudumme opettelemaan avoimuuden politiikan, jossa jokaisen on kerrottava itsestään hyvät ja huonot asiat, jotta osaamme valita itsellemme sellaiset ihmisten väliset suhteet, jotka parantavat meitä henkisesti ja fyysisesti ylöspäin, sehän on aina kehityksen suunta ollutkin. Eli jos maailman loppu tulisi, niin ei meidän kävisi mitenkaan, paitsi luopuisimme tämän ajan kehostamme, parempaan henkiseen olomuotoon, jonka jokainen voi uskonsa mukaisesti itse valita. Tämä taas liittyy siihen, että ihminen itse tekee valintansa, johon tietysti koko elämä perustuu. Ei ole helvettiä tai taivasta siinä merkityksessä kuin meille on opetettu, vaan ne ovat saman kolikon kääntöpuolia. Kuolemaa ei siis enää tarvitse pelätä, kun ihminen vain ymmärtää oman itsensä merkityksen ja mahdollisuuden kokonaisuuden kannalta.
Nyt me joudumme tietysti huomaamaan, että me olemme kaikki siskoja ja veljiä, koska universumissa ei ole käsitettä sukulaisuus, vain veto- ja työntö voimilla on merkitystä ja kun olemme yhtä universumin kanssa, niin silloin me olemme tietysti tulleet tähdistä ja tähdiksi meidän tiemme käy takaisin. Se on oleva se ihmistä askarruttava ja epäilyttävä askel aina, entäs jos..? Niin, epäilijöitä löytyy aina, mutta nyt meidän tietomme ja taitomme sekä uskomme onkin koetuksella, koska sen täytyy luoda uudelleen suhde luojansa sekä itsensä välille, joka on toisaalta keskustelua itsensä kanssa, mutta myös ajatus energian lähettämistä ylöspäin niille tahoille, jotka sitä osaavat taltioida ja ymmärtävät ajatusten merkityksen. Toisaalta nyt tullaan siihen, että ihminen ei todel- lakaan ole yksin tässä multiuniversaalisessa aaltomaisessa rakenteessa, vaan on meitä ylemmällä tasolla olevia tahoja, olentoja, jotka ovat ihmisen ja ajatuksen väliltä. Huisaa eikö totta? Mutta siksipä me voimme valita jo tämän elämän aikana, kuinka meidän tulee elää, ettei tarvitsisi syntyä uudelleen sovittamaan entis(t)en elämän(elämien) karma eli synnit. Sillä kun ymmärrämme, mitä parhaillaan tapahtuu koko maailmassa, niin tajuamme myös vastuumme pienten ja heikompien suhteen. Meillä on tietty kollektiivinen vastuu niistä, jotka ovat vielä ulkona kehityksestä ja alemmalla henkisellä ja tietoisuuden tasolla kuin me. Ja kun ymmärrämme, mitä kaikkea mahtuu ihmisen ja ajatuksen välille, on meidän tietysti valmistauduttava erilaiseen ”pahan voimaan” myös. Siksi on tärkeää tehdä parannus ja antaa myös anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan tehneet väärin, heillekin on annettava mahdollisuus puhdistautua, joten anteeksi anto on hyvin tärkeää, ei pelkästään heidän kannalta, vaan myös itsemme, koska todistamme, että meillä on hyvä sydän joka anteeksi antaa, kuten jumalaista alkuperää olevan olennon täytyykin tehdä. Koska kaikki tuntuu perustuvan aaltoliikkeelle, on meidän myös löydettävä oma taajuutemme, joka kertoo meidän henkisen kehityksen tason ja kuinka meidän tulisi kehittyä lisää, että pääsemme eteenpäin kehityksen ikuisessa kiertokulussa. Kuitenkin niin, että tekisimme vähän virheitä ja hätiköityjä johtopäätöksiä. Sillä voihan olla, että elämä on vain harhaa, jonka me aistimme nykyisillä kyvyillämme, mutta tulevaisuudessa meillä onkin jo enemmän kykyjä ymmärtämiseen, viestimiseen ja rakentavaan rakkauteen, joka luo paremman tulevaisuuden niin monella eritasolla kuin ikinä voimme kuvitella ja haluamme. Se riippuu vain meistä itsestämme, jos vain annamme mahdollisuuden, tosin ihmisiltä on kyllä nykyisin kitketty oma-aloitteisuus ja ymmärrys henkisemmille tasoille, kiitos teknistyneen maailman, joka katkaisi ihmisen yhteyden luontoon. Mutta se ei merkitse sitä, ettemmekö voisi opetella löytämään tätä yhteyttä uudelleen.
Minulle elämän antamat vinkit ja johtolangat elämänpolkuni kulkemiseen ovat löytyneet yllättävän helposti, mutta minähän olenkin persoona, jolla on monta minäkuvaa, sekä se tosiasia, että olen aina luottanut johdatukseen, mitä elämä viestii, jos osaamme sitä vain lukea oikein. Minä en siis antanut ”sisäisen lapseni” kuolla, edes aikuiseksi tullessani, vaan mietin erilaisia vaihtoehtoja kuoleman jälkeiseen olomuotoon. Silläkin uhalla, että ”se ei toisi mitään hyvää” minulle, vaan löytäisin jopa pahuutta, mutta nyt minä tiedän, että pahuus on ihmisen itsensä tekemä ja ajattelema ilmiö. Ja olen oppinut ajattelemaan, että aina on olemassa vaihtoehtoja, ei ole olemassa yhtä ainutta totuutta, vaan kaikki liittyy kaikkeen ja kaikki seikat pitää ottaa huomioon, mitä elämässä vain vastaan tuleekin.
Siksi myös uskontojen ja mytologioiden merkitys muuttuu, ne ovat meille kertova erilaisista mahdollisuuksista, mutta myös opinlähteeksi niille, jotka osaavat etsiä sitä oikeaa punaista lankaa mikä niiden kaikkien taakse y h d e s s ä on muodostuva, ei erikseen, koska ei niin ole tarkoitet- tukaan.
Vaan Luojamme luotti, että ihminen olisi niin fiksu, ettei ajattelisi yhtä uskontoa toista paremmaksi. Ottaisi sen totuuden selville mikä niistä yhteensä muodostuu ja aukeaa, koska se on oleva perimmäisen tiedon salaisuus. Se on tietysti lyhyesti se, että me olemme osa luontoa, universumia, henkisyyttä ja energiaa sekä osa luojaamme eli meissä kaikissa on hitunen jumalaa ja siksi meidän tulee käyttäytyä oikein, ettei tätä synnyin oikeuttamme voida ottaa meiltä pois. Eli luonnon kiertokulku on yksi kenttä. Universumiin kytkeytyminen on toinen kenttä. Henkinen taajuutemme on kolmas kenttä ja energia, joka ihmisessä ilmenee hentoisena sähköimpulssina aivoissa, on se neljäs kenttä. Näin muodostuu uusi teoreemani jatkuvuuden laista ja neljästä kentästä, jotka tulevaisuutta tulevat säätelemään. Ja nyt meistä jokainen ymmärtää, että tarvitsemme hiukan uusia sääntöjä, joiden mukaan toimitaan. Koska todellisuuden muutos on niin iso asia, jota ei voida sulattaa ihan miten vain. Ja sähköisen kentän monimuotoisuuden ymmärtäminen, sekä sähkön toiminnan kautta, että sen magneettisen ominaisuuksien kannalta, jotka sillä myös on, on ymmärrettävä todellisena ja yhtenä tulevaisuuden olomuotona.
Tämä hullulle kuulostava ajatus on kuitenkin luova perustan sille tosiasialle, mikä meistä tekee sen kuolemattoman universumin matkaajan, joka ihminen on tietysti ollut jo ammoisista ajoista ja tulee edelleenkin olemaan. Näin ollen meillä on tietysti paljon opiskelemista aivan uusista asioista ja niiden tärkeys järjestyksistä kokonaisuutta ajatellen, joka onkin nyt astetta isompi ja laajempi kuin osasimme ajatellakaan koskaan.
Meidän tulee oppia uusia jatkuvuuden eri ilmiöitä sekä fysiikan ja universumin lakeja, joita tulee kunnioittaa, niiden iäisyyden takia, mutta myös sen faktan myötä, että ne ovat yksinkertaisen tosia.
Toisaalta meidän tulee ymmärtää atomin ja dna:n rakenteita sekä niiden toimintaa auttavasti, että voimme luoda uuden käsityksen siitä missä me nyt elämme. Hologrammisessa maailmassa, jossa havainnoija toimii vuorovaikutuksessa siihen silmien, korvien, suun sekä ajatuksen välityksellä. Ja nyt ymmärrämme samalla ettei ole muuta kuin tämä hetki. Tässä ilmenee nyt taas ”neljä eri kenttää” kuin mistä aikaisemmin puhuimme, joten se todistaa siis uuden ajan monialaisen ajattelutavan tuoman mahdollisuuden, mutta myös uudenlaisen, isomman vastuun myös.
Menneisyydellä ei ole muuta väliä, kuin oppia niistä virheistä, jotka teimme silloin, ettemme pilaa tulevaisuutta väärillä ratkaisuilla tai päätöksillä, joten yhteiskunta rakenteemme täytyy myös muuttua toisia huomioonottavaksi sekä ihmisystävällisemmäksi. Se jos mikä kysyy sosiaalisuutta ja kykyä muuntautua tilanteeseen kuin tilanteeseen, mikä nyt on paljon monitahoisempi asetelma elämän asenteena jo yleensäkin. Itsestäni olen löytänyt kauan unohduksissa olleet johtaja että opettaja persoonani, jotka uinuivat vain sitä tosiseikkaa varten, että kun maailmassa alkaa tapahtua niitä asioita, joita minä mietiskelin jo pikkupoikana. Silloin on minun ja kaltaisteni humaanisten älyköiden vuoro sanoa omat ajatuksensa ja ideansa julki, koska kaikkien kuuleminen tasapuolisesti on oleva yksi uusi sääntö ja samalla myös laki. Nyt näyttää siltä, että joudumme luomaan erilaisia uusia arvokäsityksiä ja asia kokonaisuuksia, jotka ennen olivat mielikuvitusta ja ”noituutta” sekä luopumaan entisestä ”jäykästä” ajattelutavasta, joka oli kytköksissä jokaiseen ideologiaan ja ismiin kerrallaan. Nyt meidän tulee osata yhdistellä näitä entisiä asioita, saadaksemme uusia toimivia kokonaisuuksia, että yhtenäinen globaali, rotuun, uskontoon ja valinnan vapauteen katsomatta, perustuva yhteiskuntamalli, joka itse asiassa yhdistää samalla kaikki rodut samalle viivalle, koska meissä jokaisessa on se pieni universaali ominaisuus, joka meistä tekeekin nyt täysin tasa-arvoisia toistemme edessä. On vain erilaisia taitoja, kykyjä sekä asenteita, jotka siis saavat nyt kyytiä aika tavalla. Näyttäisi sille, että jokainen ismi ja ideologia saa ruusuja ja risuja, sillä nyt me näemme monien asioiden todellisen luonteen oikeassa valossa, toivottavasti. Jos me nykyään pystymme manipuloimaan dna-hiukkasta, niin mitä kaikkea tehdäänkään sellaista mitä ei julkisuudessa vielä voi kertoa tai haluta kertoa? Yksilö, jonka dna on kolmikantainen, täytyy olla multipersoonainen myös mieleltänsä. Itse asiassa se on virhe geeni, mutta sitä voi hyödyntää elämässään monin tavoin.
Ja tällaisia ”monipersoonaisia” yksilöitä on joukossamme jo monia, joista kaikki itse eivät vain sitä itse tiedosta. Mikä johtuu tietysti monista eri seikoista, mutta ehkä suurin syy siihen on yhteis- kuntamme paine erilaisuutta ja yksilöllisyyttä kohtaan. He ovat niitä jotka jo alaluokilla pistetään eri ryhmään tai muuten vain ”sopeutumattomien” joukkoon. Ylivilkkaat tai ”flegmaattiset” lapset, jotka eivät tunnu sopeutuvan mihinkään ennalta sovittuihin muotteihin.

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat