Seuraa 
Viestejä45973

[size=150:iwzvlqi1]The Book Of Languages[/size:iwzvlqi1]
1. Every language, the grammar of it, and everything connected to a language like math, are strictly connected to time. A man without own language and grammar have no sense of time prior own language, grammar and knowledge of math. Nor can a man testify of history prior his own language and grammar. The far we go back in time, the less characters there are. Many of the characters we use present time disappear which mean changes in a language and the grammar. That is the sacrifice we must do and accept in order to get healed.

2. In the language history, the language described as The Language of The Beast in The Book of Revelation disappear first and all blasphemy disappear with it. All present time languages not connected to The Language of The Beast get closer to each other forming different dialects of The Language of The Kingdom of Souls. And by time all dialects merge into The Language of The Kingdom of Souls. The Language of a man become holy and healing when it is pure and strictly follow The Codex of The Kingdom of Souls.

3. If you cut your finger, you have an open wound on your finger. It is attcked by bacteria from outside. You must keep the wound clean from outside, and help your body to heal the wound from inside. That apply to your mind and soul as well.

4. A single blasphemous character in a language is a bacteria and it attack a mans mind. One single character don't harm the connection between mind and soul. However, if there are several blaspehmous characters from which all blasphemous words and lines are formed, a mans mind get seriously infected. Because of the infection, the connection between mind and soul is partly lost and a man have Missing Links. In the worst possible scenario, the connections is lost, and a man become The Missing Link.

5. By history, a man have had the infection for several thousands of years. What we today call The Western World have had the infection for 1500 years. Generation after generation a man have being forced to believe in all kind of blasphemy of everything that is holy. The reason is that The Beast, who forced a man to belive by mind, it did not have soul.

6. The language we use is a product of our genetic body. Everything we say or do display the quality of the connection between mind and soul. Blasphemous words and teachings don't only affect a mans mind corrupting the connection to soul. Blasphemy of all kind also affect a mans body. Among many things, The Central Nerve System of a man is affected and generation after generation, the cells of a man get weaker.

7. There is no man on this planet who can testify against the fact that a man can drive another man crazy by bad words. Nor can any man on this planet testify against the fact that a man, using words only, can mislead another man to break The Law. Nor can any man testify against the fact that a man, using words only, can hurt another man by body. As an example; Blasphemy and agressive words used by parents can lead to gastric ulcer in a child and casue mental ilness.

8. A man and ape are by genetics 95% equal. Those 5% that don't equal is split in two where 5% belong to the ape making it 100% ape. Those 5% that belong to a man contain the soul of a man. A mans body is built of 23 chromosome pairs and the language we use is suppose to match the amount of chromoseme pairs. However, there are 6 extra Lingual Chromosome Pairs in all languages not belonging in a mans language.

9. If you add 6 extra chromosome pairs in a mans body, you can imagine what happend to the body of a man. That is exactly what happend to a mans mind when there are 6 extra Lingual Chromosome Pairs in a mans language. Those 6 extra Lingual Chromosome Pairs in a language connect to those 5% that belong to the ape making a man less intelligent. Because of the blasphemy hidden in all languages, generation by generation a man is getting weaker both by mind and by body. A man is getting closer to The Beast for each generation.

10. In the English alphabet, three Gothic/Swedish characters after the Z are missing. Those characters are The Three Hornheads or The Three Crowns of The Beast. We know those belong to the Gothic/Swedish language beacuse Å is the only character in the alphabet named after language, country and people. The alphabet end with Swedish Å Ä and Ö.

11. In Greek language A and O is "Alpha and Omega". The corresponding characters in the Gothic/Swedish language are Å Ä and Ö. Those characters are not used in English writing, and the specific way those characters are pronouced, are not suppose exist in the English language. However, the Gothic/Swedish Å Ä and Ö are there, and you can easily locate them simply by listening to how you pronouce English words. A is suppose to be pronouced like A in "CAR".

12. When you pronouce "AND MAN CAN", you pronouce A like the Gothic/Swedish Ä - that is the second character after the Z. When you pronouce "WORD", you pronouce O like the Gothic/Swedish Ö is pronouced - the third character after the Z. The sounds of Å Ä and Ö exist in the spoken English language, but not in the English character set. The English language was infected by Gothic/Swedish language prior the Gothic/Swedish characters was added in the alphabet.

13. There are several types of blasphemy a man must deal with in order to get healed; The blasphemous characters from which all blasphemous words are generated, and from those words, all lines containing blasphemy are generated. Then there are teachings generated by blasphemous mind that blasphemy everything that is holy. And finally, all holy scripts test the quality of the connection between the readers mind and soul.

14. A scientist dig in the dirt searching for The Missing Link not knowing, that the Missing Link is doing the same a few feet away. The Missing Link dig in the dirt searching for The Missing Link not knowing, that the Missing Link is between his ears. Everything you say or do, display for all man outside how corrupted your mind is by The Missing Link. What is displayed outside, is also displayed inside.

15. What you witness with your own eyes is 100% fact by The Creator - it all is part of The Book of Life. Then someone teach by "a holy scripture" something that is against what you witness. You know for fact it's not true, but because "a holy father is teaching, its from a holy scripture, it must be true" - you belive him. And you accept the bullshit as truth, and end up with your head full of bullshit.

AIO BY IMALA COD © COPYRIGHT ® REGISTERED REX KIVI KOI WHITESTONE
MATTI EVERT SIMONAHO MADAIVIRDSIMONAIO ISA AIO A I V I O I 2 3 4 5 6 7 8 9 C I V I D O
ANNO MIS DOMINA DOMINI DOMINO MMVII THE KINGDOM OF SOULS

http://kivi.suomalaiset.org/whitestone. ... flanguages

Kommentit (5)

[size=150:34ete25u]Kielen vaikutus terveyteen[/size:34ete25u]
Kielen puhtaus ja eheys on yhtä tärkeä ihmisen henkiselle hyvinvoinnille kuin iho, sen puhtaus ja sen eheys on ruumilliselle hyvinvoinnille. Jos viillät vahingossa haavan käteesi, sinä pidät sen puhtaana ulkopuolelta ja autat näin Luojaa parantamaan haavan sisältä päin. Sama koskee mieltä ja sieluasi. Kieli on fyysisen kehon tuote jonka avulla tuomme julki ajatuksemme ja sen myötä tuomme myös julki sielunlaadun.

Kuinka puhdas kieli on, siihen perustuu yhteys mielen ja sielun välillä. Nykyisessä kielessä on huomattava määrä kirjaimia joista jokainen vastaa bakteeria. Niiden kautta muodostuu sanoja ja lauseita joka aiheuttaa tulehduksen mielessämme ja yhteys sieluun surkastuu. Tulehtuneen mielen ja heikon sielullisen yhteyden myötä sanomme vääriä sanoja ja teemme vääriä tekoja. Puhtaaseen kieleen ei sisälly pelkästään kirjaimet, miten ne äänetään, sanat ja kielioppi sinänsä. Puhdas kielei pitää sisällään myös puhtaan opin joka parantaa ihmisen lähinnä mielellisesti ja sielullisesti.

Kaikki mitä näemme, kuulemme ja koemme kehomme ulkopuolelta, on alin mahdollinen tajunta. Ulkopuolelta tulleet tiedot lähetetään mieleen joka pitää sisällään kaikki työkalut tietojen tulkitsemiseen. Kun ulkoapäin tuleva tieto on käsitelty mielessä, se ohjataan sieluun joka on mielen yläpuolella ja ylin mahdollinen tajunta. Jos kieli on epäpuhdas ja sen lisäksi jos ulkoapäin tuleva oppi on harhaanohtava, yhdessä ne tulehduttaa mielen ja voimme jo tässä vaiheessa puhua mielenvikaisuudesta. Kun mieli on tuelhtunut, yhteys mielen ja sielun välillä surkastuu. Mitä heikompi yhteys mielen ja sielun välillä on, sitä heikompi ihminen on henkisesti ja ruumiillisesti.

Tässä maailmassa ei ole yhtään ihmistä joka voi todistaa sitä vastaan, että pelkästään sanoilla voi saada toisen ihmisen hulluksi. Samalla tavalla tässä maailmassa ei ole yhtään ihmistä joka voi todistaa vasten sitä tosiasiaa, että pelkillä sanoilla ihminen voi saada toisen ihmisen rikkomaan Lakia. Ja tässä maailmassa ei ole yhtään ihmistä joka voi todistaa vasten sitä tosiasiaa, että puhe ei vaikuta ruumiillisesti. Esimerkiksi lapsi jota kiusataan sanoin voi huonosti mielellisesti ja hänelle voi sen myötä kehittyä vatsahaava.

Vääristynyt kieli aiheuttaa häiriöitä erittäin herkässä keskushermostossa ja niiden häiriöiden myötä yhteys mielen ja sielun välillä heikkenee. Riippuen siitä kuinka vahva häiriö mielen ja sielun välillä on, saattaa tulos olla mielenterveydellinen ongelma. Kuinka hyvä yhteys mielen ja sielun välillä on, se paljastuu aina palautteesta minkä annamme kun tiedot on käsitelty.

Mielenvikaisuuden lisäksi vääristynyt kieli vaikuttaa erittäin herkkään solustoon heikentäen sitä. Se aiheuttaa mutaatioita solustossa ja puhumme useista eri sairauksista joita en tässä vaiheessa ala sen kummemmin luettelemaan. Heikentynyt solusto avaa tien ulkoapäin tuleville viruksille - ja se saattaa kehittää jopa oman. Ebola on yksi niistä viruksista joka kehittyy vääristyneen kielen ja väärän opin myötä. Kun yksi ihminen on kehittänyt Ebolan, hän tartuttaa kaikki muut joilla on heikko solusto ja puhumme viruksesta. Sama koskee monia muita sairauksia ja tauteja kuten esimerkiksi HIV joka on tunnetun Ebola -viruksen ensimmäinen kehitysvaihe. Vaikka keksisimme lääkkeen kaikille mitä tänään on, niin uusia kehittyy koko ajan.

Että Ebolaa etupäässä esiintyy Keski-Afrikan alueella johtuu siitä, että Afrikan kansa on ollut valtavan painostuksen, sorron ja riiston kohteena usean vuosisadan ajan. Alkuperäiskieli jota aikanaan puhuttiin on erittäin nopeasti muuttunut useiden vieraiden kielten myötä, samalla kun henkinen oppi on ollut väärä ja harhaanjohtava. Se mikä oli aitoa ja puhdasta ennen vieraiden läsnäoloa, on maalattu pakanalliseksi ja vääräksi. Samalla tavalla kuin meillä, on vieraan propagandan ja väärän opin myötä kehittynyt suuri määrä harhaanjohtavia uskontoja, uskomuksia ja epäjumalia joilla ei ole mitään tekemistä alkuperäisen kanssa.

Nykyinen Afrikka on jakautunut ja alkuperäisestä ruumiillisesta ja henkisestä hyvinvoinnista on vain rauniot jäljellä. Kansaa riepotellaan eri uskonlahkojen välillä joista suuri osa pitää esikuvanaan alkuperäistä riistäjää ja sen kaikkia harhaanjohtavia oppeja. Heimojen ja kansojen väliset sodat on arkipäivää ja niitä ruokitaan ulkopuolelta. Maasta ryöstetään kaikki mikä riistäjälle on arvokasta ja Afrikan Lapset elävät köyhyydessä, kurjuudessa ja pakenee tuhoajia milloin minnekkin. Kaikki tämä kostautuu ajan myötä, sillä se minkä tuhoaja on kehittänyt, tuhoaa itse tuhoajan.

Afrikan Lapset ei ole Sielujen Valtakunnan vihan kohde. Afrikan Lapset uhrataan mutta he syntyvät uudelleen. Se mikä kehittyy Afrikan Lasten uhreista on virus jota ei pidätä mikään. Nykyään tunnemme sen nimeltä Ebola, mutta se pitää sisällään geneettisen nimen joka on kehittymässä. Kun se on kehittynyt valmiiksi sitä ei pidätä mikään ja ne jotka yhdistetään siihen nimeen ovat tuhon omia. Juuri tällä hetkellä sen nimi on Åjö: "on jo". Se minkä tuhoaja on itse kehittänyt sanoineen ja tekoineen, he saavat loppujen lopuksi palkakseen.

Samalla tavalla kuin orjat joka on kytketty ketjuun, ei yksikään Afrikan Lapsi ole syyllinen eikä syntinen. Syntinen ja syyllinen ei löydy ketjun lopusta, eikä keskeltä, vaan sen alusta. Valtakunnan Tuomio purkautuu taakepäin Ensimmäiseen Raamattuun jonka tunnemme IO Käskynä ja sen kautta kaiken synnin, väärien käsitysten ja oppien alkuperään. Jos opetat henkisissä asioissa, valitse sanasi tarkkaan - varsinkin kun opetat lapsille. Sillä sinä olet vastuussa lapsen henkisestä kehityksestä siitä saakka kun suusi aukaiset ja opetat, siihen saakka kun lapsi jättää maallisen ja hänet tuomitaan - silloin myös opettaja saa tuomionsa.

AIO BY IMALA COD © COPYRIGHT ® REGISTERED REX KIVI KOI WHITESTONE
MATTI EVERT SIMONAHO MADAIVIRDSIMONAIO ISA AIO A I V I O I 2 3 4 5 6 7 8 9 C I V I D O
ANNO MIS DOMINA DOMINI DOMINO MMVII THE KINGDOM OF SOULS

-live and enjoy using intuitio everyday life
-respect others
-continues teaching and trading information
-teach others to trust open minded world
-trust themselves
-trust each others
-be careful with words
-help each others
-have good manners
-don´t lie to others
LONG LIVE THE PAGANS!

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

-live and enjoy using intuitio everyday life
-respect others
-continues teaching and trading information
-teach others to trust open minded world
-trust themselves
-trust each others
-be careful with words
-help each others
-have good manners
-don´t lie to others
LONG LIVE THE PAGANS!

players, judges, organizers,visualizers and leaders to the multilevel game
named: mind game and of cource for life! Short information of you e-mailed to markdamiani1@hotmail.com. If there´s something I should know,text message to 044-943 3091
Information, knowledge or skill needed to get in!
Mind Gamers rules the world by watching each others back!

players, judges, organizers,visualizers and leaders to the multilevel game
named: mind game and of cource for life! Short information of you e-mailed to markdamiani1@hotmail.com.
Information, knowledge or skill needed to get in!
Mind Gamers rules the world by watching each others back!

Suosituimmat

Uusimmat

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suosituimmat